Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Sierpień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 4894 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/114/2012 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 19 czerwca 2012r w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach .
2013 4895 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 rok
2013 4896 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 4897 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 4898 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/89/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 4899 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 870/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 4900 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.248.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 4901 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 rok
2013 4902 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV.238.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 4903 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2013 4904 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 4905 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 4906 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie utworzenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Zagorzycach.
2013 4907 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/252/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu wypłacania refundacji kosztów poniesionych przez przedsiębiorców przy realizacji staży – praktyk dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Miechowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013 4908 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 4909 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie i nadania jej statutu.
2013 4910 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/358/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.
2013 4911 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/359/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielenia dotacji celowej, określający tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Żabno.
2013 4912 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/369/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Żabnie
2013 4913 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Szczurowa, gminie Szczurowa.
2013 4914 2013-08-05 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2011 roku (Nr 173/ZIKiT/2010)
2013 4915 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Piwnicznej-Zdroju
2013 4916 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łomnicy-Zdroju.
2013 4917 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 4918 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia  16 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/81/11Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2013 4919 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rabka -Zdrój
2013 4920 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rabka-Zdrój.
2013 4921 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2013 4922 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rabka-Zdrój podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2013 4923 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 313/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 rok
2013 4924 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 316/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice
2013 4925 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 317/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy Myślenice
2013 4926 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/587/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POLANA - SZYMOSZKOWA” przyjętego uchwałą nr LVIII/925/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 Nr 441 poz. 3242).
2013 4927 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/581/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lipca 2013r. uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2013 4928 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/589/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 4929 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/582/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/227/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2013 4930 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę NR XXXV/198/09 Rady Gminy Drwinia z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady i wysokość przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia.
2013 4931 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/276/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 27.06.2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne niż Gmina Drwinia osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4932 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZdrowotnejWiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leśnicy – Groniu
2013 4933 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 4934 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Klikuszowa 06, w obrębie części dz. nr ew.: 3326/1, 3334/3, 3334/4, 3373/1, 3373/2, 3379/2, 3379/1, 3378/7, 3378/8, 3378/9, 3378/11.
2013 4935 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia programu „ 4+ Liczna Rodzina”
2013 4936 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok
2013 4937 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie: nadania nazwy osiedlu w miejscowości Krauszów
2013 4938 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 4939 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/408/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/486/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miechowskiego Domu Kultury
2013 4940 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany w ustaleniu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Radę Gminy Charsznica
2013 4941 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Charsznica
2013 4942 2013-08-05 Porozumienie Porozumienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2013 r. szkoły muzycznej I stopnia w Niedźwiedziu
2013 4943 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 318/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie regulaminu placu targowego przy ul. K. Wielkiego w Myślenicach na działce nr 1424/1, obr. 1
2013 4944 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 319/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania, poboru i zwolnień oraz terminów płatności
2013 4945 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 320/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych
2013 4946 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 321/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia „Myślenickiej karty Rodzina 3+”
2013 4947 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 4948 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/260/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/253/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Miechowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 4949 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 4950 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVII.310.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013 rok
2013 4951 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/739/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 4952 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 4953 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 4954 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 4955 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4956 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/411/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 4957 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/353/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 roku
2013 4958 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XL.294.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 4959 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.
2013 4960 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XIX/245/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 26 czerwca 2013r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2013 r. Nr XV/184/2012 z 28 grudnia 2012 roku
2013 4961 2013-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Stryszów z dnia 29 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2012 rok
2013 4962 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLI/325/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2013 4963 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4964 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013r.
2013 4965 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian budżetu.
2013 4966 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2013.
2013 4967 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok
2013 4968 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLI/304/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku.
2013 4969 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 0007/XXX/216/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 4970 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.
2013 4971 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4972 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Brzesko.
2013 4973 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: wystąpienia Gminy i Miasta Nowe Brzesko ze Związku Gmin Składowisko Odpadów Żębocin z siedzibą w Proszowicach.
2013 4974 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXII/197/13 Rady Gminy Olesno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIX/156/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 4975 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienica.
2013 4976 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/265/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów
2013 4977 2013-08-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 lipca 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Rytro przed upływem kadencji
2013 4978 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź  z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.
2013 4979 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie ulic Budzówka i Rysulówka.
2013 4980 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Radwanowice
2013 4981 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 4982 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2013 4983 2013-08-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 31 lipca 2013r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 4984 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/341/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi.
2013 4985 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/346/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów.
2013 4986 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/347/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/303/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 4987 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/354/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
2013 4988 2013-08-05 Informacja Informacja nr OKA-4210-37(7)/2013/1883/IX/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2013r. o decyzji z dnia 30 lipca 2013 r., nr OKA-4210-37(6)/2013/1883/IX/AZa, zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Tauron Wytwarzanie S.A.
2013 4989 2013-08-06 Aneks Aneks nr 1/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bochnia z dnia 22 lipca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bochnia
2013 4990 2013-08-06 Aneks Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013r. do Porozumienia z dnia 12.07.2007 r. zawartego pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Krakowa, Pana Jacka Majchrowskiego w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 4991 2013-08-06 Aneks Aneks nr 2/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zawartego w dniu 24 września 2012 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Miastem Nowym Sączem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pana Ryszarda Nowaka
2013 4992 2013-08-06 Aneks Aneks nr 1/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 4 czerwca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Tarnów, zawartego w dniu 18 kwietnia 2011 r, pomiędzy: Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Tarnów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów, Pana Grzegorza Kozioła
2013 4993 2013-08-06 Aneks Aneks nr 2/2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie, zawartego w dniu 25 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Uście Gorlickie, reprezentowaną przez Wójta Gminy Uście Gorlickie, Pana Dymitra Rydzanicza
2013 4994 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
2013 4995 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania stypendiów stażowych dla uczniów
2013 4996 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/99/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 4997 2013-08-06 Porozumienie Porozumienie nr 28.2013 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów - Ryglice - Żurowa - Ołpiny w miejscowości Ryglice
2013 4998 2013-08-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2013 4999 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/324/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2013 5000 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki
2013 5001 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok.
2013 5002 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 5003 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 5004 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 240/XXXII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5005 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/578/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 5006 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2013 5007 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 5008 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 czerwca 2013r. zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 5009 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 5010 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2013 5011 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 5012 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/370/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/232/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a na których powstają odpady komunalne
2013 5013 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/286/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 5014 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/372/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2013 5015 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/373/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5016 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/205/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 5017 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2013 5018 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 327/148/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 5019 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 415/XXXIV/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2013 rok.
2013 5020 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/13 Rady Gminy Ropa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013
2013 5021 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 5022 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXV/236/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 r.
2013 5023 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2013
2013 5024 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXV/297/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5025 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2013 Nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 roku.
2013 5026 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5027 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2013 5028 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz określenia granic ich obwodów
2013 5029 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wolbrom publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
2013 5030 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie.
2013 5031 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 5032 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/328/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki
2013 5033 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 5034 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2013r. zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5035 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2013 5036 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 5037 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czarny Dunajec i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2013 5038 2013-08-07 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 lipca 2013r. do porozumienia nr SON.031.88.2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 5039 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2013 5040 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr V/39/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku
2013 5041 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/98/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie założenia oraz nadania statutu Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu
2013 5042 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wolbrom
2013 5043 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr V/37/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Wolbromiu
2013 5044 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XL/644/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 758, 921
2013 5045 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 5046 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/411/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 r.
2013 5047 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/384/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2013 rok
2013 5048 2013-08-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Ryglic z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2012 rok
2013 5049 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2013 5050 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie wyrażania zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2013 r. szkoły muzycznej I stopnia w Tuchowie
2013 5051 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie nr 31.2013 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie budowy chodników wzdłuz dróg powiatowych nr 1371K relacji Tarnów - Wałki - Stare Żukowice w m. Stare Żukowice oraz 1375K relacji Tarnów - Zaczarnie -Stare Żukowice oraz 1323K relacji Czarkówka - Radgoszcz - Luszowice -Lipiny - Tarnów w miejscowości Śmigno i Breń
2013 5052 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II, podetap II. 2: od ul. Starowiejskiej do ul. Włókniarzy - obejmującą budowę rond na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi: nr 1753K - ul. Włókniarzy oraz nr 1752K - ul. Starowiejska, przebudowę drogi powiatowej nr 1750K - ul. Szewska"
2013 5053 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie remontu ok. 160 mb ciągu pieszego wraz z odwodnieniem w miejscowości Tłuczań Zagrodniki w ciągu drogi powiatowej nr 1777K Tłuczań-Wyźrał (strona lewa od kościoła w kierunku cmentarza)
2013 5054 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie w ramach modernizacji dróg powiatowych wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Remont ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba - Paszkówka - Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice, gmina Brzeźnica"
2013 5055 2013-08-08 Aneks Aneks nr 1/2013 Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz, zawartego w dniu 19 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim a Gminą Biecz, reprezentowaną przez Burmistrza Biecza, Panią Urszulę Niemiec
2013 5056 2013-08-08 Aneks Aneks nr 1/2013 Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Bobowa, zawartego w dniu 17 czerwca 2013 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Gminą Bobowa, reprezentowaną przez Burmistrza Bobowej, Pana Wacława Ligęzę
2013 5057 2013-08-08 Aneks Aneks nr 2/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łapanów z dnia 26 lipca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łapanów, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą - Wojewodą Małopolskim, a Gminą Łapanów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łapanów, Pana Jana Kuliga
2013 5058 2013-08-08 Aneks Aneks nr 2/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2013 5059 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania w 2013 r. zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K - ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie" w zakresie wykonania odcinka o długości 555,00 mb od osiedla do ul. Głowackiego
2013 5060 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie utworzenia ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Łączany w ciągu drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań-Ryczów-Łączany
2013 5061 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/163/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2013 5062 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 5063 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r
2013 5064 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 5065 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5066 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/385/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 5067 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5068 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX.329.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 5069 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/315/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 5070 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5071 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013
2013 5072 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/33/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 5073 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX)189)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubień.
2013 5074 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX)190)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wsi Skomielna
2013 5075 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/187/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 4003/1, działka Nr 2842, część działki Nr 1417 w Moszczenicy, działka Nr 742, działka Nr 746/1, działka Nr 1202 w Staszkówce.
2013 5076 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/188/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica
2013 5077 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 5078 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 238/XXIX/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna
2013 5079 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 5080 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce
2013 5081 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/418/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jurajskiego
2013 5082 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Żbik
2013 5083 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2013 5084 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/388/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok.
2013 5085 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/218/2013 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Michałowice.
2013 5086 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 191/33/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5087 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 194/33/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5088 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 200/33/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5089 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 206/34/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5090 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2013 rok
2013 5091 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 5092 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI-326/13 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 5093 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 5094 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 881/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 5095 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 5096 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 255/38/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5097 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 210/35/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5098 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 215/35/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5099 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 227/35/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5100 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 238/38/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5101 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 241/38/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5102 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 245/38/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5103 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 247/38/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5104 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 249/38/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5105 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 251/38/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr 200/33/IV/2013 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.06.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 5106 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 253/38/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5107 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 232/36/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5108 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 229/36/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 5109 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2013 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Rabie położonemu w mieście Dobczyce
2013 5110 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/307/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce.
2013 5111 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/308/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 5112 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/312/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku.
2013 5113 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 rok
2013 5114 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5115 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2013 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 rok
2013 5116 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 281/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2013 5117 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 168/XXI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 maja 2012r. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2012 roku
2013 5118 2013-08-09 Porozumienie Porozumienie nr 8.2013 Burmistrza Żabna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 K relacji Ilkowice - Lisia Góra - Łęg Tarnowski ul. Witosa w miejscowości Łęg Tarnowski
2013 5119 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok.
2013 5120 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 160/XXI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 roku
2013 5121 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/419/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 5122 2013-08-09 Aneks Aneks nr 12 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013r. do porozumienia zawartego 12 kwietnia 2011 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barbarę Bulanowską, a Wojewodą Małopolskim, Panem Stanisławem Kracikiem, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 211, poz. 1746.
2013 5123 2013-08-09 Komunikat Komunikat nr 14/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 5124 2013-08-09 Komunikat Komunikat nr 15/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 5125 2013-08-09 Komunikat Komunikat nr 16/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 5126 2013-08-09 Komunikat Komunikat nr 17/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 5127 2013-08-09 Komunikat Komunikat nr 18/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 5128 2013-08-09 Porozumienie Porozumienie nr 30.2013 Wójta Gminy Tarnów z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie remontu odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1350 K relacji Tarnów - Zgłobice - Koszyce Małe w miejscowości Zgłobice
2013 5129 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 903/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 5130 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 5131 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 5132 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/357/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 5133 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 5134 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5135 2013-08-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej Nr 1 na potoku Ryta i ujęcia Nr 2 na potoku Wieprzówka dla wodociągu Rzyki nr 1 w miejscowości Rzyki, gmina Andrychów, powiat wadowicki
2013 5136 2013-08-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z basenu poeksploatacyjnego kruszywa w miejscowości Niwka, gmina Radłów, powiat tarnowski
2013 5137 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5138 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 5139 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2013
2013 5140 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok .
2013 5141 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 5142 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr 889/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 5143 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 5144 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013.
2013 5145 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr 338/150/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 5146 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 5147 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII-340-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5148 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII-341-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5149 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2013 5150 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska.
2013 5151 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/279/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno
2013 5152 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/280/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2013 5153 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/281/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielenia oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno
2013 5154 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/283/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5155 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 5156 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 5157 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5158 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/413/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 5159 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 5160 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXX/340/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 5161 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lipca 2013r. zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 5162 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX)188)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013.
2013 5163 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5164 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2013 rok i zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 5165 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/272/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów, wydatków i rozchodów.
2013 5166 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 5167 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 5168 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXV/183/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 5169 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 5170 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica
2013 5171 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 5172 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/363/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 5173 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 5174 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 5175 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L.331.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r
2013 5176 2013-08-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 23 kwietnia 2013r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2012 rok
2013 5177 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr xxix/304/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański
2013 5178 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański
2013 5179 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/306/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański
2013 5180 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/307/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański
2013 5181 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański
2013 5182 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/309/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miasto Maków Podhalański w Gminie Maków Podhalański
2013 5183 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/310/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański
2013 5184 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/311/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański
2013 5185 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/312/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański
2013 5186 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Białka w Gminie Maków Podhalański
2013 5187 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/314/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Wieprzec w Gminie Maków Podhalański
2013 5188 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/315/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Juszczyn w Gminie Maków Podhalański
2013 5189 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żarnówka w Gminie Maków Podhalański
2013 5190 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Grzechynia w Gminie Maków Podhalański.
2013 5191 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Kojszówka w Gminie Maków Podhalański
2013 5192 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański
2013 5193 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański
2013 5194 2013-08-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Mucharz z dnia 29 marca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mucharz za 2012 rok.
2013 5195 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 237/XXIX/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok
2013 5196 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 5197 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/370/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice - Zawada.
2013 5198 2013-08-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 5199 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 5200 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2011r. ws. ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2013 5201 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/187/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19.12.2012 r. dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę
2013 5202 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr LI/498/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 5203 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr LI/501/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.
2013 5204 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr LI/502/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 5205 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 5206 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański
2013 5207 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w miejscowości Jabłonka i nadania jej Statutu
2013 5208 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2013 w gminie Lipinki przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Lipinki
2013 5209 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr LI/503/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie: zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2013 5210 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLI.296.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 5211 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLI.306.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 5212 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXX/238/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5213 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXX/240/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/229/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
2013 5214 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXX/239/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łapanów oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 5215 2013-08-19 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Trzebini; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia
2013 5216 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku.
2013 5217 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/310/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektu ogólnodostępnego stanowiącego własność gminy Biskupice.
2013 5218 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XL/281/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 5219 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 5220 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 5221 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 5222 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok
2013 5223 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXX/237/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2013r. W SPRAWIE ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”
2013 5224 2013-08-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 14 sierpnia 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie podziału Gminy Kamienica
2013 5225 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Słopnice.
2013 5226 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
2013 5227 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok
2013 5228 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.
2013 5229 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII 271/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5230 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
2013 5231 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 5232 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/54/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 sierpnia 2013r. W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5233 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/443/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 5234 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/452/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Biecz publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2013 5235 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/456/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiedzania wieży Ratusza oraz korzystania z tarasu widokowego na wieży ratuszowej w Bieczu
2013 5236 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 5237 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr 64/XXX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
2013 5238 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/52/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 5239 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2013 5240 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 5241 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.
2013 5242 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/131 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2013 5243 2013-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 32.2013 Starosty Tarnowskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 13 sierpnia 2013r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Pleśna w sprawie budowy chodników dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych 1397 K Janowice – Szczepanowice w miejscowości Szczepanowice, 1356 K Tarnów – Zakliczyn w miejscowości Rzuchowa, 1398 K Rzuchowa – Pleśna – Siedliska w miejscowości Pleśna
2013 5244 2013-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 314/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia, niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu zawarte w Wieliczce, w dniu 29.07.2013 r., pomiędzy Powiatem Wielickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wielickiego, w imieniu którego działają: 1. Jacek Juszkiewicz Starosta Wielicki 2. Mirosław Mrozowski Wicestarosta Wielicki a Gminą Niepołomice, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice: Roman Ptak.
2013 5245 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/402/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/380/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszana Dolna.
2013 5246 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/212/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXXVII/254/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy i opłaty przyłączeniowej za odbiór sieci przyłącza kanalizacyjnego, podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego.
2013 5247 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/13 Rady Gminy Łużna z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna".
2013 5248 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII-328/13 Rady Gminy Dobra z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013.
2013 5249 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów
2013 5250 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 5251 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru z rzeki Dunajec w ramach powszechnego korzystania z wód
2013 5252 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie miasta Czchowa
2013 5253 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 5254 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI.272.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2013 5255 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI.273.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze
2013 5256 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI.278.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok Nr XXX.224.2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
2013 5257 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2013 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu.
2013 5258 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 5259 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/214/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXVI/205/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - w całości.
2013 5260 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/213/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVII/222/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 7 w zakresie słów „i wpłaconej w terminie” oraz § 2 ust. 8.
2013 5261 2013-08-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Brzeszcz oraz Rady Miejskiej w Brzeszczach przed upływem kadencji
2013 5262 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/298/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/285/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5263 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/299/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2013 5264 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/301/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/210/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012 r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5265 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna".
2013 5266 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5267 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXII/297/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5268 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXII/300/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. Nr VI/56/2011 w sprawie opłaty targowej
2013 5269 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/403/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2013 5270 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/404/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2013 5271 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/405/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2013 5272 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/406/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
2013 5273 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2013 5274 2013-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
2013 5275 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/13 Rady Miejskiej w Sczucinie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym Gminy Szczucin
2013 5276 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/720/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5277 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 Nr XXXI/185/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012 r
2013 5278 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/385/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 5279 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz pedagogów szkolnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.
2013 5280 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr VI/278/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2013 r.”
2013 5281 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 913/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 5282 2013-08-27 Aneks Aneks nr 2/2013 Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego do porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Bobowa, zawartego w dniu 17 czerwca 2013 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Gminą Bobowa, reprezentowaną przez Burmistrza Bobowej, Pana Wacława Ligęzę
2013 5283 2013-08-27 Aneks Aneks nr 1/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Sękowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sękowa, Panią Małgorzatę Małuch
2013 5284 2013-08-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Zakopane, zawartego w dniu 1 czerwca 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Zakopane, reprezentowaną przez Burmistrza Zakopanego, Pana Janusza Majchra
2013 5285 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 5286 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016.
2013 5287 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.
2013 5288 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013r. W sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa przyjętego Uchwałą nr VI/35/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 lutego 2011 (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 172 poz.1372 z 2011 roku), zmienionego uchwałą nr XXXII/248/13 Dz. Urz. Woj. Mał. Poz. 1462 z 2013 roku.
2013 5289 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2013 5290 2013-08-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2012 ROK
2013 5291 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Korzennej.
2013 5292 2013-08-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2013 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 marca 2013r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW ZA 2012 ROK
2013 5293 2013-08-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 26 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2012
2013 5294 2013-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr II/74/13 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.
2013 5295 2013-08-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/WEZ/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Zator prowadzenie zadania publicznego polegającego na założeniu i prowadzeniu Technikum w Zatorze oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zatorze.
2013 5296 2013-08-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Wojnicza z dnia 26 marca 2013r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2012 rok
2013 5297 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.274.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2013 5298 2013-08-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 sierpnia 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2013 5299 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 5300 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 1 – Korzenna”
2013 5301 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku.
2013 5302 2013-08-28 Porozumienie Porozumienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Wójta Gminy Korzenna z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Korzenna z dniem 1 września 2013 r. szkoły muzycznej I stopnia w Korzennej.
2013 5303 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX-228/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
2013 5304 2013-08-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Elektrociepłowni "Gorlice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach
2013 5305 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr VII/84/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina.
2013 5306 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/221/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach
2013 5307 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/222/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5308 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
2013 5309 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr LI.333.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 5310 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr LI/335/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Limanowa.
2013 5311 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr LI/338/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2013 5312 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice
2013 5313 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 5314 2013-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.5.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzania nieważności Zarządzenia Nr 388.2013 Burmistrza Zatora z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie organizacji pracy placówek oświatowych dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2013/2014 w części
2013 5315 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.