Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Czerwiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 3732 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 174/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 3733 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 3734 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/406/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 3735 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 3736 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego przez Powiat Brzeski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 3737 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/139/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 maja 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 274/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 3738 2013-06-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 17 maja 2013r. uchylające rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 3739 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/433/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmianie uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3740 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2013 3741 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/276/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3742 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2013 3743 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.452.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3744 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 23/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3745 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok .
2013 3746 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/230/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej.
2013 3747 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2013r.
2013 3748 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna - Gmina Gródek nad Dunajcem
2013 3749 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z przyszkolnych sal gimnastycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2013 3750 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 3751 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 3752 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 3753 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/283/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 9 maja 2013r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 dnia 31stycznia 2013 roku.
2013 3754 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII /209/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII /175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 3755 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2013 3756 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/19/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 3757 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/21/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/77/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 3758 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/22/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/79/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3759 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/24/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/16/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu korzystania z Obiektu Rekreacyjnego w Brzozówce"
2013 3760 2013-06-03 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-15(15)/2013/285/X/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2013 3761 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Gródku nad Dunajcem
2013 3762 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu utwardzonego oraz chodnika zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Lipie
2013 3763 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu utwardzonego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w miejscowości Roztoka –Brzeziny
2013 3764 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1093/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVI/1073/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w postaci posiłków (z późn. zm.).
2013 3765 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1102/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2013r. w sprawie nazw ulic.
2013 3766 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3767 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 maja 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3768 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/212/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszowice na lata 2009-2013
2013 3769 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/323/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2013 roku”
2013 3770 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/347/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Krzeszowice ograniczonego od północy DK79 – ul. Kościuszki, od zachodu – rz. Krzeszówką, od południa – działką nr 1614 (tereny PKP), od wschodu – działkami nr 1703/1, 1703/2, 1704/6, 1614 (tereny PKP)
2013 3771 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/281/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów.
2013 3772 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/282/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3773 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/350/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/247/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Krzeszowice
2013 3774 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/342/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych terenie Gminy Krzeszowice
2013 3775 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/295/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Krzeszowice
2013 3776 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały.
2013 3777 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tuchów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2013 3778 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchów.
2013 3779 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/533/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
2013 3780 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie: statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2013 3781 2013-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2013 Burmistrza Brzeska z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2012 rok
2013 3782 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 349/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2012 r.
2013 3783 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/618/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie
2013 3784 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/615/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec – Naszacowice
2013 3785 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/617/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/748/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy stypendialnej uczniom i studentom w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie Programu Promocji Zdolnej Młodzieży
2013 3786 2013-06-04 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-19(9)/2013/3679/IX/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Usługi Komunalne "Trzebinia" Sp. z o.o.
2013 3787 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Laskowa na 2013 rok
2013 3788 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2013.
2013 3789 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 20 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2013 3790 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.251.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok Nr XXX.224.2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
2013 3791 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.248.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu publicznej placówce doskonalenia nauczycieli pod nazwą Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
2013 3792 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.247.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wojniczu
2013 3793 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.246.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie założenia i organizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojniczu
2013 3794 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/332/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów i jej jednostkom organizacyjnym
2013 3795 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 834/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 3796 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3797 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013.
2013 3798 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok.
2013 3799 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 3800 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 133/31/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2012 rok
2013 3801 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/348/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w projektowanych granicach terenu górniczego wyznaczonych dla eksploatacji udokumentowanego złoża „Czatkowice” w gminie Krzeszowice
2013 3802 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/279/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 3803 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 3804 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII / 205 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 marca 2013r.
2013 3805 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 3806 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 marca 2013r. w sprawiesprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 3807 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/611/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeszcze
2013 3808 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/170/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przeciszów oraz warunków korzystania z tych przystanków
2013 3809 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/23/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013 r.
2013 3810 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borzęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 3811 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/181/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013 r. dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Borzęcin
2013 3812 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 3813 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 3814 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Liszki udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 3815 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2013 r.”
2013 3816 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.242.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz rodzinie zastepczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego
2013 3817 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/422 /2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia  17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 3818 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/426/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/350/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3819 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/427/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/352/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu
2013 3820 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia.
2013 3821 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3822 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/196/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej gminy Lipinki „Placówka Wsparcia Dziennego”
2013 3823 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działki Nr 1763/1, 1764/1, 1764/2, 1765 w Lipinkach
2013 3824 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Gorlicach
2013 3825 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Powiat Gorlicki udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 3826 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XL/245/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 3827 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 3828 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2013 3829 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przekazania do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nawojowej zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa i upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nawojowej do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2013 3830 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/318/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Wola Rzędzińska na obszarze Gminy Tarnów
2013 3831 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/414/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 maja 2013r. o określeniu rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2013 3832 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/404/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 maja 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2013 3833 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 17 maja 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 3834 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 3835 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 283/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznej dla Powiatu Nowosądeckiego.
2013 3836 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 284/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.
2013 3837 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 285/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Lipnicy Wielkiej
2013 3838 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 286/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 1544 K Chełmiec – Naszacowice kategorii drogi powiatowej
2013 3839 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok
2013 3840 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 3841 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr 77/15/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 3842 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr 81/15/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 3843 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr 71/15/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2012 r.
2013 3844 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2013.
2013 3845 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok
2013 3846 2013-06-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OR-MB-000-2-13-2013 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 marca 2013r. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie za rok 2012
2013 3847 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr 233/XXXI/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie obowiązujących w 2013 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego
2013 3848 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr 234/XXXI/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.
2013 3849 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 3850 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – placów zabaw na terenie Gminy Bolesław
2013 3851 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XL/544/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/495/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
2013 3852 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 3853 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 3854 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2013r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013rok i w uchwale budżetowej na 2013rok nr XXV/149/2011 z dnia 09 stycznia 2013 roku.
2013 3855 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2013 Rady Gminy Babice z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 3856 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2013 rok
2013 3857 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 3858 2013-06-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych.
2013 3859 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/412/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie regulaminu Placu Zabaw określającego zasady korzystania z placów zabaw usytuowanych na terenie Gminy Niepołomice.
2013 3860 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 3861 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/381/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna.
2013 3862 2013-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 272.59.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 stycznia 2013r. Pana Janusza Chwieruta - Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim  przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Oświęcim,  a  Miastem Jaworzno z siedzibą w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, - zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez:  Pana Dariusza Starzyckiego - I Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzno  przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jaworzno.
2013 3863 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 3864 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/286/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 3865 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 3866 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Świątniki Górne.
2013 3867 2013-06-12 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Miasta Zakopane; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. do porozumienia nr X/142/ZDW/09 zawartego w dniu 16 września 2009 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane”
2013 3868 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/392/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Poszkodowanych w Wyniku Przemocy na lata 2010-2014.
2013 3869 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
2013 3870 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2013 3871 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 3872 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 3873 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII-258/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok
2013 3874 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/679/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 3875 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/358/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013
2013 3876 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XIV / 146 / 2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 3877 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXVII/202/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 3878 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 3879 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 3880 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/327/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 3881 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Książ Wielki na 2013 rok
2013 3882 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Borzęcin za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Borzęcin
2013 3883 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2013 roku
2013 3884 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/394/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2013 3885 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/228/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok.
2013 3886 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 23 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2013 3887 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 3888 2013-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr VI/32/13 Wójta Gminy Tarnów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2012 rok
2013 3889 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/317/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 3890 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/333/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2013 3891 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/303/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Brzeszcze.
2013 3892 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3893 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu.
2013 3894 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/314/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXV/245/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3895 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/311/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXV/244/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3896 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/399/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 3897 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 3898 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII/129/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik
2013 3899 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 3900 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/382/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3901 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/347/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno.
2013 3902 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3903 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołcza
2013 3904 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/187/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19.12.2012 r. dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę
2013 3905 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa dla obszaru działki nr 556/6 w miejscowości Rzezawa
2013 3906 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/224/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3907 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XL/545/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 maja 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Zakopane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2013 3908 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „Dni Tymbarku”.
2013 3909 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/312/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3910 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXV/243/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
2013 3911 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/213 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2013 3912 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie
2013 3913 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/348/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2013 3914 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/224/2013 Rady Gminy w Budzowie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzów na rok 2013
2013 3915 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 maja 2013r. w sprawie powszechnego udostępnienia poniżej wyszczególnionych projektowanych obiektów gminnych: - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1548/2 położonej w Barwałdzie Średnim; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 494/1 położonej w Barwałdzie Górnym; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1193/2 położonej w Przytkowicach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1543/2 położonej w Zebrzydowicach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2195/15 położonej w Leńczach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2042/16 położonej w Leńczach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 475/1 położonej w Podolanach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 235/5 położonej w Bugaju; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2702/1 położonej w Brodach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1525/2 położonej w Barwałdzie Średnim; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2502 położonej w Stanisławiu Dolnym; - rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach; - remont nawierzchni parkingu przy szkole w Barwałdzie Górnym.
2013 3916 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII-216/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
2013 3917 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII-213/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3918 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok.
2013 3919 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/515/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2013 3920 2013-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 3921 2013-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 3922 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2013 3923 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3924 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3925 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław na rok 2013.
2013 3926 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
2013 3927 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 grudnia 2012 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3928 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/178/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013 r. dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin.
2013 3929 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/410/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 maja 2013r. o określeniu górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3930 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Antoni III” Kopalni Odkrywkowej Dolomitu „Libiąż” w Libiążu
2013 3931 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 3932 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”.
2013 3933 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3934 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/514/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz uchwałę w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 3935 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/400/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miechowie Nr XXIV/312/2012 z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2013 3936 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII(264)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV(251)2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2013 3937 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/708/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 3938 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/709/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/527/12 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3939 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/710/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/530/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 3940 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie górnych stawek opłat za korzystanie z usług odbierania odpadów komunalnych, ponoszonych przez włąścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odapadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Raba Wyżna.
2013 3941 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna.
2013 3942 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 3943 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/421/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 3944 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny.
2013 3945 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/297/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny.
2013 3946 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/337/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2013 3947 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/338/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3948 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 3949 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/286/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radłów
2013 3950 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/382/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina, z późniejszymi zmianami.
2013 3951 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/184/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice
2013 3952 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/167/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pałecznica
2013 3953 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/168/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3954 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/169/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3955 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/170/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 3956 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/171/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pałecznica.
2013 3957 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/172/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminy Pałecznica
2013 3958 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/176/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3959 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica
2013 3960 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica
2013 3961 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. w
2013 3962 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice.
2013 3963 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 3964 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 3965 2013-06-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 czerwca 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o. siedzibą w Chełmku
2013 3966 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/228/2013 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.
2013 3967 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych
2013 3968 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnej staweki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3969 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian do uchwały nr XXX/257/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja.
2013 3970 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3971 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2013 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2012r
2013 3972 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013.
2013 3973 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013r.
2013 3974 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 3975 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 3976 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXV/183/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 rok
2013 3977 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII /523/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 3978 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 3979 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 3980 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 3981 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/388/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu  z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 3982 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/185/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2013 rok
2013 3983 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu  gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 3984 2013-06-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 marca 2013r. Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2012 ROK
2013 3985 2013-06-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 r.
2013 3986 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXX/308/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 3987 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3988 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 marca 2013r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU
2013 3989 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie :zmiany w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 3990 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/286/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szerzyny.
2013 3991 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/289/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny
2013 3992 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok
2013 3993 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2013 3994 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/397/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 maja 2013r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej".
2013 3995 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Gminy Babice z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 3996 2013-06-17 Aneks Aneks Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 15 maja 2013r. do porozumienia Nr SON.031.14.2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 3997 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/544/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 3998 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/550/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 3999 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 382/XXX/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2013 rok.
2013 4000 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 385/XXX/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Gorlice”
2013 4001 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 387/XXXI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2013 rok.
2013 4002 2013-06-17 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 24 maja 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik
2013 4003 2013-06-17 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Limanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 maja 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Limanowa
2013 4004 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 4005 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raba Wyżna".
2013 4006 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/454/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 4007 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/456/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu.
2013 4008 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/457/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Nowym Sączu.
2013 4009 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/458/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.
2013 4010 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 4011 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/462/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Nowy Sącz.
2013 4012 2013-06-17 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2013 4013 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 4014 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Brzezinka
2013 4015 2013-06-17 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. do porozumienia nr X/20/ZDW/10 zawartego w dniu 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Zarządzanie odcinkiem DW 958 (ul. Nowotarska) – od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 47 na terenie Miasta Zakopane”
2013 4016 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 141/56/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 4017 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIX/212/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
2013 4018 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2013 4019 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/264/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013- 2017
2013 4020 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV.454.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4021 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI. 235.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały przyznawania stypendiów Burmistrza Krynicy-Zdroju dla uczniów za szczególne osiągnięcia
2013 4022 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII.242.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów
2013 4023 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII.245.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały przyznawania stypendiów Burmistrza Krynicy-Zdroju dla uczniów za szczególne osiągnięcia
2013 4024 2013-06-17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 7, 8, 10, 45, 47 i 50 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta oraz 5, 6, 7, 8, 17, 50, 51, 52, 53 i 63 jednostki ewidencyjnej Śródmieście miasta Krakowa województwa małopolskiego.
2013 4025 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013.
2013 4026 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Siepraw.
2013 4027 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 700, 750, 758, 853, 921.
2013 4028 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/384/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie i Kopance.
2013 4029 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXI/385/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie.
2013 4030 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/386/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie i Kopance.
2013 4031 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIX/211/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „ Regulaminu udzielania stypendiów stażowych” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Suski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2013 4032 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIX/213/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
2013 4033 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIX/214/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim
2013 4034 2013-06-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarz Weterynarii w Olkuszu z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego u pszczół na terenie powiatu olkuskiego
2013 4035 2013-06-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 12 czerwca 2013r. uchylające rozporządzenia nr nr 3/2013 , 4/2013 i 5/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 4036 2013-06-17 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Jodłownik, zawartego w dniu 21 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Jodłownik, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jodłownik, Pana Pawła Stawarza
2013 4037 2013-06-17 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna, zawartego w dniu 21 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Pleśna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pleśna, Pana Wiesława Zimowskiego
2013 4038 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok.
2013 4039 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Iwanowice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2013 prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Iwanowice, nie stanowiącym jej własności.
2013 4040 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4041 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2013 4042 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 235/XXXI/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
2013 4043 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 232/XXXI/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Targu oraz nadania mu statutu.
2013 4044 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myślenicach nr XXXV/211/2001 z dnia 7 czerwca 2001 roku w sprawie szczgółowych zasad udzielania zniżek i ich rozmiaru nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2013 4045 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/413/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Niepołomice oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom.
2013 4046 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie.
2013 4047 2013-06-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie, zawartego w dniu 25 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Uście Gorlickie, reprezentowaną przez Wójta Gminy Uście Gorlickie, Pana Dymitra Rydzanicza
2013 4048 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2013 4049 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/307/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2013 4050 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Świątniki Górne.
2013 4051 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie wynajmu pomieszczeń na organizowanie imprezy w tych budynkach
2013 4052 2013-06-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łapanów, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą - Wojewodą Małopolskim, a Gminą Łapanów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łapanów, Pana Jana Kuliga
2013 4053 2013-06-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zawartego w dniu 24 września 2012 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Miastem Nowym Sączem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pana Ryszarda Nowaka
2013 4054 2013-06-18 Aneks Aneks Burmistrza Ryglic; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ryglice, zawartego w dniu 24 sierpnia 2012 r.
2013 4055 2013-06-18 Aneks Aneks Burmistrza Radłowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Radłów, zawartego w dniu 7 sierpnia 2007 r.
2013 4056 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminy Gromnik
2013 4057 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/297/2013 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulicy Ofiar Oświęcimia
2013 4058 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/545/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2013 4059 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 35/XXVIII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2013 4060 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 403/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 472/10 przy ul. Bieckiej w Gorlicach.
2013 4061 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 406/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” działka Nr 51/4 przy ul. Łysogórskiej w Gorlicach.
2013 4062 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 409/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 4063 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowościach: Łukanowice i Łopoń.
2013 4064 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 4065 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVII/365/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia obwodu dla Gimnazjum w Powiatowym Zespole nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
2013 4066 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty
2013 4067 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 295/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Myślenice.
2013 4068 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.
2013 4069 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/326/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oraz szkół na terenie Gminy Zator prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 4070 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/306/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2013 4071 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/380/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszana Dolna.
2013 4072 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/349/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ilkowicach
2013 4073 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/414/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.
2013 4074 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/409/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Binarowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej
2013 4075 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/411/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Binarowej wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej.
2013 4076 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/267/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Świątniki Górne.
2013 4077 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/164/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych mienia komunalnego
2013 4078 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łabowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2013 4079 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łabowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Łabowa
2013 4080 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2013.
2013 4081 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Filii w Tropiu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce-Brzezinach.
2013 4082 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2013 4083 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nawojowej
2013 4084 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2013 r. poz. 498).
2013 4085 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro.
2013 4086 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.459.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 4087 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.467.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXX.418.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Muszyna, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4088 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.466.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2013 4089 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto GRYBÓW, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 4090 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXX/326/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Bochnia
2013 4091 2013-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
2013 4092 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ugorek – Wschód”.
2013 4093 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 777/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2012.
2013 4094 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2013 rok
2013 4095 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 836/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 4096 2013-06-19 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. do porozumienia nr X/141/ZDW/12 uzgodnionego w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Nowotarskim stanowiącego tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącego powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno”
2013 4097 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.460.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Złockie w Gminie Muszyna.
2013 4098 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 43/XXVIII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.
2013 4099 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 404/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 33 przy ul. Granicznej, część działki Nr 41 przy ul. Leśnej w Gorlicach.
2013 4100 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 405/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 447 przy ul. Dukielskiej, działka Nr 175/1 przy ul. Biechońskiego, działka Nr 250/7 przy ul. Sosnowej, część działki Nr 189/4 przy ul. Dukielskiej i działka Nr 2028/14 przy ul. Batorego w Gorlicach.
2013 4101 2013-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej.
2013 4102 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/469/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 4103 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/471/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.
2013 4104 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
2013 4105 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/479/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 4106 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/480/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.
2013 4107 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4108 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/363/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 4109 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/364/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4110 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/365/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4111 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/366/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4112 2013-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.10.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/264/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013 – 2017
2013 4113 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Racławice do kategorii dróg gminnych.
2013 4114 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII(267)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2013 4115 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/316/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013 4116 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie
2013 4117 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czchów lub jej jednostkom organizacyjnym
2013 4118 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania
2013 4119 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/191/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Pisary oraz Uchwały nr XIV/76/03 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Rudawa.
2013 4120 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XL/301/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim.
2013 4121 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XL/309/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: zmiany statutów jednostek pomocniczych
2013 4122 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie:zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2013 4123 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem
2013 4124 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Gródku nad Dunajcem
2013 4125 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/170/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXXVI/354/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, w części dotyczącej § 14 ust. 1 w zakresie słów „w dniu rozliczenia dotacji”.
2013 4126 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 229/XXVII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny
2013 4127 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 235/XXVIII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny.
2013 4128 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 4129 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4130 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4131 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/272/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2013 4132 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy
2013 4133 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 4134 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 maja 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 4135 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr VII/38/2011 z dnia 25 maja 2011 roku ustalającej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2013 4136 2013-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy
2013 4137 2013-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży.
2013 4138 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2013 roku
2013 4139 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie
2013 4140 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Czchów
2013 4141 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/261/13 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2013 4142 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XL/304/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oświęcim
2013 4143 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/278/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 4144 2013-06-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wadowic; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie współpracy w 2013 roku gminy Wadowice z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w stosunku do osób z terenu Gminy Wadowice doprowadzonych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2013 4145 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 3 czerwca 2013r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4146 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2013 4147 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2013 4148 2013-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie włączenia Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach
2013 4149 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XL/296/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku.
2013 4150 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XIL/298/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w Dobczycach
2013 4151 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLI/325/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku.
2013 4152 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/422/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej
2013 4153 2013-06-21 Komunikat Komunikat nr 10/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 4154 2013-06-21 Komunikat Komunikat nr 11/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 4155 2013-06-21 Komunikat Komunikat nr 12/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 4156 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII)183)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIV)169)2013 Rady Gminy Lubień
2013 4157 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4158 2013-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 4159 2013-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 4160 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1109/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1404/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych (z późn. zm.).
2013 4161 2013-06-24 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 21 maja 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2013 4162 2013-06-24 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę
2013 4163 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/211/13 dotyczącej ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4164 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/212/13 dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 4165 2013-06-24 Komunikat Komunikat nr 13/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 4166 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XVII/184/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2013r.
2013 4167 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XVII/188/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4168 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XVII/189/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/163/13 z dnia 26 lutego 2013 r. dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2013 4169 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2013 4170 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1104/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Liban” .
2013 4171 2013-06-25 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wadowice, zawartego w dniu 27 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Wadowice, reprezentowaną przez Burmistrza Wadowic, Panią Ewę Filipiak
2013 4172 2013-06-25 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 5 czerwca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Gorlice, zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą - Wojewodą Małopolskim a Gminą Gorlice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorlice, Pana Ryszarda Guzika
2013 4173 2013-06-25 Aneks Aneks Burmistrza Miechowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miechów, zawartego w dniu 19 czerwca 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim a Gminą Miechów, reprezentowaną przez Burmistrza Miechowa, Pana Krzysztofa Świerczka
2013 4174 2013-06-25 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 czerwca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Moszczenica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Moszczenica Pana Jerzego Wałęgę
2013 4175 2013-06-25 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Oświęcim, zawartego w dniu 19 czerwca 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miejską Oświęcim, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Oświęcimia, Pana Janusza Marszałka.
2013 4176 2013-06-25 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 14 czerwca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Lipnica Murowana, zawartego w dniu 10 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Lipnica Murowana, reprezentowaną przez Wójta Gminy Lipnica Murowana, Pana Tadeusza Klimka
2013 4177 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/319/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Małe na obszarze Gminy Tarnów
2013 4178 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr KI-411/148/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 maja 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXV/278/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w części dotyczącej:  -§ 1 ust. 3 pkt 1,  -§ 2 ust. 2 pkt 2 w zakresie słów: „lub archeologicznych”,  -§ 2 ust. 3,  -§ 5 ust. 1 pkt 10,  -§ 5 ust. 1 pkt 11,  -§ 8 ust. 1 pkt 2,  -§ 8 ust. 1 pkt 5,  -§ 8 ust. 1 pkt 9,  -§ 8 ust. 2,  -§ 9,  -§ 12 ust. 1, w zakresie słów: „oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznawanych przez Radę Miejską”,  -poz. III pkt 5 załącznika Nr 1 do uchwały,  -poz. IV pkt 7 załącznika Nr 1 do uchwały.
2013 4179 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/415/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.
2013 4180 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/410/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Binarowej wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej.
2013 4181 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini.
2013 4182 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ
2013 4183 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4184 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4185 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ.
2013 4186 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI-329-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII-297-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4187 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/37/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 4188 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV / 210 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
2013 4189 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr 401/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice na 2013 rok.
2013 4190 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2013 4191 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 4192 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/383/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/345/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r.
2013 4193 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr 142/58/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 4194 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 4195 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.281.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 4196 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLII/550/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany nazwy parku miejskiego w Zakopanem.
2013 4197 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLII/553/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Zoniówka w Zakopanem
2013 4198 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVI.302.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 4199 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/323/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 4200 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 4201 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie ograniczenia i rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
2013 4202 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice
2013 4203 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/190/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica
2013 4204 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/357/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2013 4205 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/351/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach
2013 4206 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 roku.
2013 4207 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leona Kruczkowskiego w Libiążu.
2013 4208 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4209 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 4210 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 27 listopada 2012 r.
2013 4211 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4212 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 4213 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4214 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim.
2013 4215 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 4216 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/155/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 14 maja 2013 r.
2013 4217 2013-06-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe
2013 4218 2013-06-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2013 4219 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 4220 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach
2013 4221 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/293/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2013 roku.
2013 4222 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 4223 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie:ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek.
2013 4224 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Osiek, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4225 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/391/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie.