Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Kwiecień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2470 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXI/225/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013r.
2013 2471 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Burzynie
2013 2472 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2013 rok."
2013 2473 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej w Tuchowie.
2013 2474 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Burzynie
2013 2475 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2013.
2013 2476 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 marca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ
2013 2477 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2013 2478 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rzezawa
2013 2479 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2013 2480 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa
2013 2481 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 2482 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/148/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Dolne Królewskie
2013 2483 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/149/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Mogielica.
2013 2484 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/150/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Górne
2013 2485 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/151/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Granice.
2013 2486 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/152/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Dolne Szlacheckie
2013 2487 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Alwernia
2013 2488 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Drwinia w 2013 roku.
2013 2489 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII-299-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-223-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Andrychów.
2013 2490 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2013
2013 2491 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Kamienica działka Nr 2178, część działki Nr 2189/4
2013 2492 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Kamienica część działki Nr 4656
2013 2493 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zbludza działki Nr 536/2, 545, 546/2
2013 2494 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy nadanego uchwałą Nr XVII/113/04 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 września 2004 roku
2013 2495 2013-04-02 Informacja Informacja nr MK.7113.1.2013 Burmistrza Brzeszcz z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 roku położonych na terenie Gminy Brzeszcze
2013 2496 2013-04-02 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Zembrzyce 
2013 2497 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 2498 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2499 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/148/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ibramowicach wraz z filiami w Nadzowie i Czuszowie
2013 2500 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/179/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy
2013 2501 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/183/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 marca 2013r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości ich stawek procentowych
2013 2502 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 2503 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2504 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2013 2505 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na obszarze Gminy Raba Wyżna
2013 2506 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2507 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rabie Wyżnej
2013 2508 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2013 roku
2013 2509 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2013 roku
2013 2510 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/216/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 2511 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. W SPRAWIE: REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
2013 2512 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko
2013 2513 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko
2013 2514 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2013 roku
2013 2515 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/298/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2516 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2013 2517 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rytro.
2013 2518 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro
2013 2519 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 205/XXV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna .
2013 2520 2013-04-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej
2013 2521 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 208/XXV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy
2013 2522 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 209/XXV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2013 roku”
2013 2523 2013-04-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łososina Dolna
2013 2524 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/475/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa
2013 2525 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/476/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 "Zielone"
2013 2526 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 757/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
2013 2527 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/258/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 2528 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2529 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 2530 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 760/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
2013 2531 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2532 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/288/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 rok
2013 2533 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2534 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 rok
2013 2535 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2536 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2537 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rzezawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzezawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2538 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2013 Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r.
2013 2539 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 764/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 2540 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/242/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 marca 2013r. Zmieniająca Uchwałę Nr XIX/223/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu olkuskiego na 2013 rok
2013 2541 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXVI/288/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2542 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/224/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2543 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2544 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/227/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2545 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/226/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. sprawie zmiany Uchwały nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2546 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/228/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 2547 2013-04-03 Zestawienie Zestawienie nr G. 0640.1.8.2013 Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 4 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2013 2548 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 2549 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 rok
2013 2550 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013
2013 2551 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/13 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" w Szalowej
2013 2552 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/13 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2553 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/13 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2554 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2013 roku
2013 2555 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 269/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2013 2556 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 271/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2013 roku
2013 2557 2013-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
2013 2558 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 273/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Świętej Kingi w Podegrodziu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Podegrodziu.
2013 2559 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 274/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 2560 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 275/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.
2013 2561 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 2562 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXX/223/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa
2013 2563 2013-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 3 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 2564 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/355/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie
2013 2565 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 2566 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działki Nr 3191/1, 3192/3, działka Nr 3126, część działki Nr 4651, działka Nr 416, działki Nr 1884/3, 1903/2, 1906, część działek Nr 1884/1, 1886/1, działka Nr 1426/2 w Kamienicy, część działki Nr 2407/2 w Szczawie, działka Nr 1847, działka Nr 2367 w Zalesiu, działka Nr 344 w Zasadnem, działki Nr 350, 353, działka Nr 388/2, działka Nr 1240, część działki Nr 1245 w Zbludzy, działka Nr 2298/3, działki Nr 107/2, 107/3 w Kamienicy
2013 2567 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica.
2013 2568 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 2569 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku
2013 2570 2013-04-03 Komunikat Komunikat nr 4/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 2571 2013-04-03 Komunikat Komunikat nr 5/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 2572 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr KI-411/80/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 marca 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVI/269/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia (pisownia oryginalna) „Regulaminu udzielania dotacji celowej, określający tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Oświęcim”- w części dotyczącej postanowień § 3 ust. 7 i § 6 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 1 do uchwały.
2013 2573 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 2574 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 2575 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2013 roku.
2013 2576 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/178/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelisko.
2013 2577 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2578 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2013 roku”.
2013 2579 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko dla uczniów III –cich klas gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2013 2580 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: ujednolicenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2013 2581 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2013 2582 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/271/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych skladników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 2583 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV-193/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2013 r.”
2013 2584 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV-198/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2013 2585 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu
2013 2586 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
2013 2587 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 2588 2013-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2013 2589 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
2013 2590 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
2013 2591 2013-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr WGM.7113.1.2012 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2013 2592 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica
2013 2593 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2594 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.208.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 2595 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.209.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2013 2596 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.210.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2597 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.211.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lipnica Murowana oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2598 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.212.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 2599 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.213.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2013 2600 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.214.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie okreslenia wymagań, jakie powinien spełniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 2601 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.217.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lipnica Murowana od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica Murowana wskazanych obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.
2013 2602 2013-04-04 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2013r. do porozumienia nr 1/ŁN/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r., zwanego dalej Porozumieniem
2013 2603 2013-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.8.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/208/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2013 roku - w części, tj. § 7 załącznika Nr 1 do uchwały
2013 2604 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa
2013 2605 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2606 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2607 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/207/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj.
2013 2608 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2609 2013-04-04 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2013 2610 2013-04-04 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2013r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2013 2611 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/382/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2612 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2613 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok.
2013 2614 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2615 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2616 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2617 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2618 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 2619 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/173/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2013r.
2013 2620 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/174/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/155/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2621 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/180/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
2013 2622 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2013r. zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.
2013 2623 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zarządu lokalami użytkowymi oraz określenie wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości.
2013 2624 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2625 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2626 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/13/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki
2013 2627 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/7/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie statutu Biblioteki Publicznej w Zielonkach
2013 2628 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 21/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 18/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. zmienionej Uchwałą nr 35 /VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 21/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2013 2629 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 28/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku
2013 2630 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 29/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Łącku.
2013 2631 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym.
2013 2632 2013-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.7.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX.416.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2013 roku” - w części, tj. § 6 załącznika do uchwały
2013 2633 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2634 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2013 2635 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2636 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok
2013 2637 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2638 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2013 r.
2013 2639 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2640 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Urząd Miejski w Wojniczu.
2013 2641 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/194/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne z odsypu powstałego w korycie rzeki Raby
2013 2642 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/184/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wiśniowa
2013 2643 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/175/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2644 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/176/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/154/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów
2013 2645 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/179/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
2013 2646 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2013 rok
2013 2647 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2013 roku
2013 2648 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkanej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2649 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2650 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/4/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zielonki na lata 2013-2015
2013 2651 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/6/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Obiektu Rekreacyjnego w Pękowicach"
2013 2652 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/384/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.
2013 2653 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/385/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały Nr XV/178/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o warunkach udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i wysokości stawki procentowej bonifikaty.
2013 2654 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/386/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Chrzanów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2013 2655 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/353/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XXIV/291/12 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie
2013 2656 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/645/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/241/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.03.2004 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Oświęcim
2013 2657 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/659/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/526/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2658 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/660/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2659 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2013 roku"
2013 2660 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 25/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 2661 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 27/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko
2013 2662 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr LXX/1017/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/876/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Mał. poz. 6451)
2013 2663 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/470/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Biuru Wystaw Artystycznych w Tarnowie
2013 2664 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/478/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2013 2665 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/480/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2013 2666 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/482/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Tarnowie i włączenia VI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie i Szkoły Policealnej Nr 1 w Tarnowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie
2013 2667 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/484/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie utworzenia Technikum Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2013 2668 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/06 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie określenia uprawnień do ulg w przejazdach środkami transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 2669 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2670 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/362/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
2013 2671 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pcim
2013 2672 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2673 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/349/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kęty, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kęty oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2674 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 354/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 2”
2013 2675 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/414/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2013
2013 2676 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2013 roku
2013 2677 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2013 roku
2013 2678 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2013r. w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2679 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
2013 2680 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/317/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu
2013 2681 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/319/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu
2013 2682 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/321/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
2013 2683 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/324/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach
2013 2684 2013-04-05 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-14(12)/2013/3273/IX/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
2013 2685 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2686 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/190/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji
2013 2687 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/193/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Bochnia
2013 2688 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. „Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Radłowie”
2013 2689 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placu zabaw w Wilczkowicach, wybudowanego w ramach Projektu "Piecowisko"
2013 2690 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII-253/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2691 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII-252/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV-227/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2692 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII-250/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2693 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa
2013 2694 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/415/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2695 2013-04-05 Informacja Informacja nr 2/13 Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie powołania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2013 2696 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/312/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2697 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr LXX/1027/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2698 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w 2013 roku
2013 2699 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/379/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie : określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2013 2700 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/308/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów, w miejscowości Jodłówka-Wałki
2013 2701 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2013 2702 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Administracyjnemu w Libiążu
2013 2703 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2013 2704 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw
2013 2705 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zaliczenia wschodniej obwodnicy miasta – etap 1, łączącej ul. Kowaniec z ul. Waksmundzką wraz z przeprawą mostową przez potok Czarny Dunajec, do kategorii dróg gminnych
2013 2706 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2013
2013 2707 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu"
2013 2708 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
2013 2709 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/501/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
2013 2710 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXI/246/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
2013 2711 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Charsznica w 2013 roku
2013 2712 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 2713 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII.218.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 2714 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania imienia „Polskich Olimpijczyków” Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznemu w Niedomicach
2013 2715 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/304/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania imienia „Jana Wnęka” Szkole Podstawowej w Odporyszowie
2013 2716 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2013 2717 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Miechowski położonych na terenie wiejskim – poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły środkami transportu publicznego.
2013 2718 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Zabierzów na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki
2013 2719 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2013 2720 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2013 roku"
2013 2721 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/471/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Tarnowskiemu Centrum Kultury
2013 2722 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/481/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyłączenia XIX Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie i likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
2013 2723 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/487/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tarnowie
2013 2724 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/360/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar Nr 2
2013 2725 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej
2013 2726 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach
2013 2727 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/316/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 2728 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/318/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu.
2013 2729 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/320/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
2013 2730 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/322/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.
2013 2731 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/323/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku.
2013 2732 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXII/203/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gnojnik, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2733 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 2734 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Uściu Solnym
2013 2735 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXII/181/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2013 2736 2013-04-08 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-16(9)/2013/188/VIIIB/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2013 2737 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/376/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 2738 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/377/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2013 2739 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/378/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska
2013 2740 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 26 marca 2013r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego na 2013 rok Nr V/30/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
2013 2741 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XIX/196/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budowli zajętych na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 2742 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXiII/213/13 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2743 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/388/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2013 2744 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.
2013 2745 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr LXX/1008/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kantorowicka - Niebyła”.
2013 2746 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr LXX/1007/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce - Osiedle”
2013 2747 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/130/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2012 rok
2013 2748 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2013 2749 2013-04-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2013 2750 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 2751 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013rok i w uchwale budżetowej na 2013rok nr XXV/149/2011 z dnia 09 stycznia 2013 roku.
2013 2752 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXII/154/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok.
2013 2753 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok
2013 2754 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/19/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 marca 2013r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 2755 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 769/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
2013 2756 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 216/XXIX/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2757 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII-301-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 2758 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr III/249/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy
2013 2759 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice
2013 2760 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/359/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów
2013 2761 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 773/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013
2013 2762 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/514/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 2763 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/238/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 2764 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/245/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu.
2013 2765 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 89/16/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 2766 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 72/15/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 2767 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 74/15/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 2768 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 86/16/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 2769 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.222.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 2770 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2771 2013-04-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Słaboszów.
2013 2772 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/389/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o wymaganiach, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2773 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/387/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie
2013 2774 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr LXX/1028/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
2013 2775 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr LXX/1009/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków „Śródmieście”
2013 2776 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr LXX/1010/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków „Nowa Huta”.
2013 2777 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr LXX/1011/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Krowodrza”
2013 2778 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr LXX/1012/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Podgórze” w Krakowie.
2013 2779 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr LXX/1022/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 25 w Krakowie, ul. Stawowa 179, oraz włączenia Samorządowego Przedszkola nr 25 w Krakowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179.
2013 2780 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/521/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2013 roku
2013 2781 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/522/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/468/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełmiec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2782 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2013 2783 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice
2013 2784 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy
2013 2785 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/368/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci z innych grup wiekowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biecz
2013 2786 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/369/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu
2013 2787 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/376/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2013 2788 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/379/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Biecz
2013 2789 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2013 roku”
2013 2790 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2791 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/376/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/70/01 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 16.07.2001 roku
2013 2792 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia Starosądeckiej Fundacji Kultury
2013 2793 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/401/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/354/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2794 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 14/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 14/2012 Zgromadzenia Związku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2013.
2013 2795 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.422.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz zmiany uchwały Nr XLIX/724/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 2796 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 2797 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
2013 2798 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/306/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów.
2013 2799 2013-04-09 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice.
2013 2800 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/189/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia.
2013 2801 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/191/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2802 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/192/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2803 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego Gminy Radłów pn. Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka i nadania statutu
2013 2804 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów
2013 2805 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania.
2013 2806 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII-255/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2013 roku
2013 2807 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII-251/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV-228/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2808 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/656/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta Oświęcim.
2013 2809 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/658/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/525/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2013 2810 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maków Podhalański i warunków udzielania bonifikat.
2013 2811 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 2812 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/363/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie GminyTrzebinia.
2013 2813 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz sezonowego lodowiska „Biały Orlik” w Suchej Beskidzkiej.
2013 2814 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV-192/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2013 2815 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Szczytnikach i nadania statutu
2013 2816 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iwkowa.
2013 2817 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka
2013 2818 2013-04-10 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007)
2013 2819 2013-04-10 Aneks Aneks nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007)
2013 2820 2013-04-10 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007)
2013 2821 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/54/2011 rady Gminy Klucze z dnia 28 czerwca 2011r w sprawie Regulaminu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie.
2013 2822 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie :zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa.
2013 2823 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 2824 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2825 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/256/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczucinie i nadania mu statutu
2013 2826 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/258/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i nadania mu statutu
2013 2827 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/243/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2013 2828 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie
2013 2829 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
2013 2830 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Sułkowice
2013 2831 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności.
2013 2832 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/377/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 2833 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013 r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna
2013 2834 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2013 2835 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
2013 2836 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 784/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
2013 2837 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 782/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
2013 2838 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/75/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłów w 2013 roku
2013 2839 2013-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2013 2840 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/378/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 2841 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/380/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2842 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/381/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2013 r.
2013 2843 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2013 2844 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2013”.
2013 2845 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/377/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXI/272/08 z dnia 13 marca 2008 roku.
2013 2846 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Chrzanów za 2012 rok.
2013 2847 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.438.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 2848 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.437.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2849 2013-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/416/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 2850 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/473/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Librantowa, Paszyn i Wielopole
2013 2851 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr LXX/1023/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013
2013 2852 2013-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr IG.7113.1.2013.MK Wójta Gminy Zawoja z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych za II półrocze 2012 r.
2013 2853 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/230/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lisia Góra
2013 2854 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII /211/ 2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 2855 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/169/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Książ Wielki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2856 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w roku 2013
2013 2857 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach
2013 2858 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice
2013 2859 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/13 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2860 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/13 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2861 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/13 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2862 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 marca 2013r. zmieniajaca uchwałę Nr V/37/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2863 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr V/36/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 2864 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/179/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 2865 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/180/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radgoszcz w 2013r
2013 2866 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czorsztyn
2013 2867 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2868 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach.
2013 2869 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Maniowach obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Czorsztyn.
2013 2870 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2871 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/34/03 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia stawki opłaty targowej, sposobu poboru oraz określenia inkasentów.
2013 2872 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czorsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2873 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 2874 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 2875 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2013 roku
2013 2876 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2877 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2013 rok
2013 2878 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2013 2879 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 2880 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/125/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2013r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Racławice.
2013 2881 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/479/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Tarnowie, utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie, a także likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Tarnowie, XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 w Tarnowie i włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Tarnowie do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2013 2882 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013r. sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r.
2013 2883 2013-04-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wójta Gminy Gromnik z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie powierzenia do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z dożywianiem uczniów w gimnazjum
2013 2884 2013-04-11 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 31 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalmych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r. położonych na obszarze gminy Krzeszowice
2013 2885 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/175/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28.12.201 2r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów.
2013 2886 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/201/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2887 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2013
2013 2888 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/210/2013 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2889 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2013r. w sprawie:programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2013 roku.
2013 2890 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/254/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2013 2891 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/257/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie.
2013 2892 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi
2013 2893 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/230/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2013 2894 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2013 2895 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/393/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Niepołomice w 2013 r.
2013 2896 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 7774)
2013 2897 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 2898 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/391/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2899 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 275/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2013 r.
2013 2900 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice.
2013 2901 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/355/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2013 roku.
2013 2902 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/357/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2013 2903 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2013 .
2013 2904 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/400/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/353/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2905 2013-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIV/212/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
2013 2906 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała w 2013 roku.
2013 2907 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Podolsza, gmina Zator
2013 2908 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/252/12 Rady Miejskiej z 27.11.2012 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2909 2013-04-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z potoku Jasieńczyk w km 2+550 w miejscowości Muszyna-Złockie, gmina Muszyna, powiat nowosądecki
2013 2910 2013-04-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie  ustanowienia strefy ochronnej dla ujęć wody powierzchniowej z potoku Targaniczanka w km 0+000 do km 0+035 oraz z potoku Wieprzówka w km 17+700 do km 17+850 w miejscowości Andrychów na potrzeby Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o.
2013 2911 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/226/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 2912 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2913 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2013
2013 2914 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/490/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 2915 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/492/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2916 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 2917 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/160/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa.
2013 2918 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2919 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/177/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2920 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XLII.273.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 2921 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie :zmiany uchwały nr XX/144/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenie zasad zbywania lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.
2013 2922 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XLII/279/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej
2013 2923 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XLII/280/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nadania Statutu dla Limanowskiego Domu Kultury
2013 2924 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 2925 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 2926 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim w 2013 roku”
2013 2927 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 2928 2013-04-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa; Wójta Gminy Limanowa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie korzystania przez mieszkańców Miasta Limanowa z Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocy w Rodzinie w 2013 r.
2013 2929 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.  Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2930 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 131/22/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 2931 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 132/25/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 2932 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 133/29/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 2933 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 135/34/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 2934 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/312/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 2935 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/313/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2013 2936 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/166/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku
2013 2937 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/127/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2013
2013 2938 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2939 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2013
2013 2940 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2013 2941 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2013 2942 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2943 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 2944 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2945 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina
2013 2946 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/228/06 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy w Żegocinie
2013 2947 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2013 r.”
2013 2948 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok.
2013 2949 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skała
2013 2950 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 2951 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2013 2952 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/11Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28.06.2011 r w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2953 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/39/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2013.
2013 2954 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/270/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa
2013 2955 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/271/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Sękowej obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa.
2013 2956 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/272/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2957 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/277/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2958 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/279/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 30/1, 30/3 i 31 w Wapiennem w prawo własności nieruchomości
2013 2959 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie
2013 2960 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/296/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 2961 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2013 roku
2013 2962 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2963 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/304/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2013 roku
2013 2964 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Lipinki”
2013 2965 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/289/2009 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipinkach
2013 2966 2013-04-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Klęczany w jednostce ewidencyjnej Gorlice oraz obrębu Bobowa jednostka ewidencyjna Miasto Bobowa.
2013 2967 2013-04-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z potoku Szczawnik w km 6+500 w miejscowości Szczawnik, gmina Muszyna, powiat nowosądecki
2013 2968 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI-200/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie:uchwalenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach”.
2013 2969 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz wprowadzenia regulaminu placu rekreacyjnego z pasażem usługowo – handlowym w Sromowcach Niżnych
2013 2970 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa XXI/152/12
2013 2971 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Ropa
2013 2972 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa
2013 2973 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
2013 2974 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ropa
2013 2975 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ropa
2013 2976 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2977 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/375/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu ich pobierania
2013 2978 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXI/143/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁUKOWICA NA ROK 2013
2013 2979 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/148/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Łukowica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2980 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/149/13 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2981 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 marca 2013r. w sprawie :zmiany w uchwale Nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia  28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2982 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych.
2013 2983 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Trzyciąż
2013 2984 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 2985 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2013r. zmiany uchwały nr XXX/231/2012 Rady Gminy w Trzyciążu z dnia 07-11-2012 roku dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzyciąż oraz pobierania opłat.
2013 2986 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ropa
2013 2987 2013-04-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 15 kwietnia 2013r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 2988 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23 (NIWA - GREL)”
2013 2989 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzów na rok 2013.
2013 2990 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2991 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów
2013 2992 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/158/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2013 r.
2013 2993 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/159/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2013r.
2013 2994 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/160/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XII/115/12 z dnia 11 września 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie i nadania statutu.
2013 2995 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/161/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2996 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/162/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2997 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/163/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2013 2998 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/164/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana.
2013 2999 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/165/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 3000 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/166/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana.
2013 3001 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., w zakresie sprostowania oczywistych omyłek graficzno-pisarskich
2013 3002 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.423.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łopata Polska Żegiestów" w Gminie Muszyna
2013 3003 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2013 3004 2013-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/13 Starosty Wielickiego z dnia 31 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2012
2013 3005 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/164/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 3006 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/165/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekształcenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gdowie, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 3007 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/166/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr XIX/155/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3008 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXV.257.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 3009 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr LXXI/1031/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna – Kuźnicy Kołłątajowskiej”
2013 3010 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru "Modlnica-8"
2013 3011 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/392/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Niepołomice
2013 3012 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3013 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niepołomice
2013 3014 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 271/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku
2013 3015 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 3016 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/354/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna
2013 3017 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 3018 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/329/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/303/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 3019 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/330/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
2013 3020 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 3021 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXII/346/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2013 3022 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/348/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2013”.
2013 3023 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie połączenia Gminnego Przedszkola w Łostówce ze Szkołą Podstawową w Łostówce w Zespół oraz nadania mu nazwy
2013 3024 2013-04-18 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Wójta Gminy Racławice z dnia 8 kwietnia 2013r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkań położonych na obszarze Gminy Racławice
2013 3025 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 3026 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/41/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  w Oleśnie.
2013 3027 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/42/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów  w Wietrzychowicach
2013 3028 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/43/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej  Sp. z o.o.
2013 3029 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/44/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 3030 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/395/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej
2013 3031 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/396/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej
2013 3032 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/397/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marcina Kromera w Zespole Szkół Nr 1 w Bieczu, ul. Grodzka 22
2013 3033 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/398/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Biecz.
2013 3034 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzyciąż.
2013 3035 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/257/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30.01.2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3036 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3037 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok
2013 3038 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2013 rok
2013 3039 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/212/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2013.
2013 3040 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bolesław.
2013 3041 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków
2013 3042 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/213/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 3043 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/220/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów oraz opłaty targowej.
2013 3044 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/221/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Ciężkowicach.
2013 3045 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/222/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 3046 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miasta Bukowno
2013 3047 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2013 3048 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/127/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.
2013 3049 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/221/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2013 3050 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/222/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2013 3051 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/173/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3052 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/176/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3053 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 3054 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wieprz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wieprz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 3055 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 791/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 3056 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 788/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 3057 2013-04-19 Informacja Informacja nr PODGiK.6621.19.2012.DD1 Starosty Chrzanowskiego z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mętków Gminy Babice.
2013 3058 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3059 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/381/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2013 3060 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok
2013 3061 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 31/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok Nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku
2013 3062 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/352/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 3063 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/408/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 3064 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV)166)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013
2013 3065 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok
2013 3066 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 marca 2013r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 dnia 31stycznia 2013 roku.
2013 3067 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2013 3068 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 3069 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/15/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 3070 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 302/135/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 3071 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr LXXI/1032/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Czyżyny”
2013 3072 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 3073 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/260/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2013 roku
2013 3074 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3075 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Urząd Miejski w Zakliczynie.
2013 3076 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2013 r.
2013 3077 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3078 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/159/2012 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 3079 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr V/30/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XIII/106/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28.12.2012r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości porządku w Gminie Alwernia.
2013 3080 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr V/31/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28.12.2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3081 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie nazewnictwa ulic w Alwerni
2013 3082 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/326/2006 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Alwerni
2013 3083 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr V/36/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/105/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nazewnictwa ulic i placów w miejscowości Poręba Żegoty.
2013 3084 2013-04-22 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 kwietnia 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa Synthos Dwory 7 Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą w Oświęcimiu
2013 3085 2013-04-22 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-29(4)/2013/13859/III/MŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła w części dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródła zlokalizowanego w miejscowości Kłaj na terenie województwa małopolskiego, Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2013 3086 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/197/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 rok
2013 3087 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/198/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 3088 2013-04-22 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 kwietnia 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2013 3089 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/301/13 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3090 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3091 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3092 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy.
2013 3093 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Konary
2013 3094 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 roku
2013 3095 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/300/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 Nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku
2013 3096 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013 roku
2013 3097 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/229/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 roku
2013 3098 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 3099 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok
2013 3100 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok
2013 3101 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2013 3102 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 3103 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXVI/154/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku.
2013 3104 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 14 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie.
2013 3105 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2013 3106 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2013 3107 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr V/25/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 3108 2013-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby
2013 3109 2013-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
2013 3110 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 Nr XXXI/185/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 3111 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2013 3112 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/300/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Nowodworze na terenie Gminy Tarnów
2013 3113 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/299/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 3114 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 marca 2013r. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 3115 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/228/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013 roku
2013 3116 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3117 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013
2013 3118 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 3119 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok
2013 3120 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XVII/223/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2013 rok Nr XV/184/2012 z 28 grudnia 2012 roku
2013 3121 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/134/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 stycznia 2013 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2013r.
2013 3122 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3123 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/86/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 marca 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania  i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski, w części dotyczącej postanowień:  - § 2 ust. 1 pkt 4,  - § 3 ust. 1  „Regulaminu” stanowiącego załącznik do uchwały.
2013 3124 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/85/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 marca 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXII/168/2013 Rady Miasta Jordanów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;  - w części dotyczącej postanowienia § 1 pkt 4 uchwały.
2013 3125 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 3126 2013-04-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 2 kwietnia 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Stryszawa.
2013 3127 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia  2013 roku.
2013 3128 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Książ Wielki na lata 2013-2017
2013 3129 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/589/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/615/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r., uchwałą Nr XLV/735/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Nr III/42/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., uchwałą Nr X/163/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 8 lipca 2011 r. oraz uchwałą nr XVII/279/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r.
2013 3130 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/578/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3131 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/579/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/298/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim
2013 3132 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/580/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/295/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły
2013 3133 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/581/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/297/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3134 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/582/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr X/162/11 z dnia 8 lipca 2011 r w sprawie likwidacji Fundacji pn. Fundacja Karpacka „Zielone Technologie”.
2013 3135 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/586/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/493/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej
2013 3136 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 3137 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/300/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Hutnicza” w Bochni, uchwalonego uchwałą Nr XXXV/344/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 12 sierpnia 2005 r. w zakresie ustalenia stawki opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości innej niż wynoszącej 0%
2013 3138 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany punktowej obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Trinitatis” w Bochni
2013 3139 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3140 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2013 3141 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3142 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 3143 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2013 3144 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII /177/ 2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów.
2013 3145 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku.-
2013 3146 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin
2013 3147 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII.237.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2013 3148 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 3149 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/230/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 3150 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu z terenu gminy Klucze na lata 2012 – 2032.
2013 3151 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 779/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 3152 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/334/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2013 rok.
2013 3153 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Okleśna
2013 3154 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr III/16/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 1 marca 2013r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 3155 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 3156 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX.225.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 3157 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/222/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 3158 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.420.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3159 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 3160 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka
2013 3161 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2013 rok
2013 3162 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2013 3163 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 3164 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 3165 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/182/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok
2013 3166 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok
2013 3167 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII-295/13 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 3168 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku
2013 3169 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/316/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 3170 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok
2013 3171 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i osób prawnych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3172 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2013 3173 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 756, 757, 758, 851, 900, 921
2013 3174 2013-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czchowie przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
2013 3175 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 3176 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3177 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów
2013 3178 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3179 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XL.233.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krynica-Zdrój
2013 3180 2013-04-25 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum Gminnego w Gołczy z dnia 21 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wyniku referendum gminnego
2013 3181 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr III/255/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 3182 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 3183 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 3184 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2013
2013 3185 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
2013 3186 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 3187 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/72/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 3188 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIV-189-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
2013 3189 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIV-184-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa
2013 3190 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIV-185-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3191 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie: NADANIA STATUTU GMINNEMU OŚRODKOWI POMOCY  SPOŁECZNEJ W GNOJNIKU.
2013 3192 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie:ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3193 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie:wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 3194 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Gnojnik.
2013 3195 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 3196 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie nadanie nazwy ronda w Bukowinie Tatrzańskiej
2013 3197 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 r.
2013 3198 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/375/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2013 3199 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 3200 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 3201 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Olszowice.
2013 3202 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne
2013 3203 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ochojno.
2013 3204 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Miasta Bukowno w roku 2013.
2013 3205 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 3206 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2013 rok
2013 3207 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3208 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.241.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok Nr XXX.224.2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
2013 3209 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI.229.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok Nr XXX.224.2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
2013 3210 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/349/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 3211 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/346/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich
2013 3212 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/343/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Wadowicki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 3213 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/342/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wadowicach, działające w ramach Zespołu Szkół Nr 3  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2013 3214 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/341/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2013 3215 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/340/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2013 3216 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/339/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2013 3217 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/338/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie
2013 3218 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/337/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2013 3219 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/336/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, działającego  w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2013 3220 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/335/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej, działającej w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2013 3221 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/334/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach
2013 3222 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach
2013 3223 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/332/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3
2013 3224 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/331/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1
2013 3225 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/330/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Jana Pawła II w Radoczy Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
2013 3226 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/329/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1
2013 3227 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/328/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2
2013 3228 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/327/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
2013 3229 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/326/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy Szkoły Policealnej
2013 3230 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/325/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach
2013 3231 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/323/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wadowicki
2013 3232 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXV/181/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
2013 3233 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/532/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.
2013 3234 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/533/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec we wsi Dąbrowa.
2013 3235 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/534/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 3236 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 3237 2013-04-30 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007)
2013 3238 2013-04-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2013 3239 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXI/1035/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie
2013 3240 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXI/1036/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, ul. Spadochroniarzy 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład
2013 3241 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXI/1037/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 13, ul. Szopkarzy 8 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład
2013 3242 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXI/1038/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5, ul. Spadochroniarzy 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład
2013 3243 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXI/1039/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1
2013 3244 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXI/1040/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie nazwy ulic, osiedla i skweru
2013 3245 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXI/1041/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla szczególnie uzdolnionego studenta oraz uczestnika studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo – badawczych
2013 3246 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXI/1042/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków (z późn. zm.).
2013 3247 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXI/1044/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Kraków na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 3248 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXI/1045/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3249 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/447/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 10 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59 oraz Gimnazjum nr 8 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59.
2013 3250 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/449/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”
2013 3251 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXI/1047/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2013 3252 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce – Park Rzeczny Dłubni”
2013 3253 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3254 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3255 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 278/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3256 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 279/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, czętotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3257 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 280/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3258 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 281/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3259 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 282/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 3260 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 283/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych
2013 3261 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 3262 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2013 3263 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia systemu wywozu odpadów komunalnych w Gminie Ryglice
2013 3264 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2013 3265 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkól i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice
2013 3266 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie:wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica
2013 3267 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Charsznica.
2013 3268 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2013 r.
2013 3269 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Babice
2013 3270 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 3271 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 3272 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2013 3273 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2013 3274 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Myślenickiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Myślenicki.
2013 3275 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 3276 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3277 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/256/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3278 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/258/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
2013 3279 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/259/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 3280 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr KI-411/98/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXII/171/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Limanowa - w części objętej postanowieniem § 1 ust. 1, § 3 ust. 2, § 4 ust. 3, § 5 ust. 2 - 9 oraz § 6.
2013 3281 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2013 3282 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2013 rok.
2013 3283 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 r Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3284 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszów.
2013 3285 2013-04-30 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-26(4)/2013/222/IXC/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2013 3286 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie:ustalenia na terenie Gminy Kamienica sieci Gimnazjów oraz granic ich obwodów.
2013 3287 2013-04-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. uchylające rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze zmienione rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 rok