Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Luty 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1110 2013-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Babice (ul. Greglów, ul. Spacerowa, ul. Załawie)"
2013 1111 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice
2013 1112 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/352/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 stycznia 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2013 1113 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie : zmian wydatków budżetu Gminy na 2013 rok
2013 1114 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przeciszów oraz warunków korzystania z tych przystanków
2013 1115 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzyciąż
2013 1116 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 1117 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie oktrślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1118 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1119 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1120 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 1121 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 197/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
2013 1122 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Spytkowice
2013 1123 2013-02-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/WEZ/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Oświęcimski zadania własnego polegającego na założeniu i prowadzeniu przez Gminę Zator Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zatorze.
2013 1124 2013-02-01 Porozumienie Porozumienie nr 2/WEZ/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Oświęcimski zadania własnego polegającego na prowadzeniu przez Gminę Zator Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku.
2013 1125 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2012.
2013 1126 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej na drzewie gatunku lipa drobnolistna, uznanym za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2004r. ( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 85 z dnia 23 kwietnia 2004 r. poz 1086)
2013 1127 2013-02-04 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-6(4)/2013/296/XA/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  "TERMOWAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach.
2013 1128 2013-02-04 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-11(4)/2013/224/IXA/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
2013 1129 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Brzeszcze. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1130 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/519/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/662/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2013 1131 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.4.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/229/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie Miasta Limanowa w zakresie § 2 ust. 2
2013 1132 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/386/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Wieliczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1133 2013-02-04 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-8(4)/2013/699/XA/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
2013 1134 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/209/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa.
2013 1135 2013-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Proszowickiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych im. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach w roku 2013
2013 1136 2013-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Proszowickiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach w roku 2013
2013 1137 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-3-13 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/163/12 Rady Gminy Bystra Sidzina z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra - Sidzina,będącego załącznikiem Nr 1 do rzeczonej uchwały,
2013 1138 2013-02-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Miechowskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2013 1139 2013-02-05 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2013 1140 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 121/182/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 1141 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 120/178/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 1142 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/151/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1143 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/153/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana.
2013 1144 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/154/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1145 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/155/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1146 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/156/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 1147 2013-02-05 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 października 2012r. Aneks do załącznika nr 1 z dnia 31 października 2012 do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2013
2013 1148 2013-02-05 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wysokości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w II półroczu 2012 roku.
2013 1149 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/172/13 Rady Gminy Ropa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Ropa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1150 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/342/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2013 1151 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1152 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/355/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Sącz
2013 1153 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu
2013 1154 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/361/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
2013 1155 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 194/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania  i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  dla których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy  w Łososinie Dolnej
2013 1156 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1157 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/316/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kęty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1158 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty.
2013 1159 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 1160 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1161 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty.
2013 1162 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326//2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 1163 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej.
2013 1164 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 193/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2013 1165 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 367/XXVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” dla działki Nr 1705/2 i części działek Nr 1674/5, 1674/7, 1705/4, 1706/2 przy ul. Ogrodowej w Gorlicach
2013 1166 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/227/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1167 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/226/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drwinia
2013 1168 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/225/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia
2013 1169 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/224/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1170 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/223/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Drwinia
2013 1171 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/222/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2013 1172 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
2013 1173 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1174 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenie ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Targ.
2013 1175 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/335/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1176 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/468/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1177 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1178 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 1179 2013-02-06 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Wójta Gminy Budzów z dnia 1 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Budzów
2013 1180 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1181 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Rzezawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1182 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Rzezawa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2013 1183 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1184 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/385/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 1185 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 1186 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Podolszu
2013 1187 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX /127/ 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie: zasad udzielania zniżek i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym
2013 1188 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/128/08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych innych nauczycieli.
2013 1189 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2013 1190 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1191 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stary Sacz
2013 1192 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
2013 1193 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1194 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2013 1195 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/354/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1196 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1197 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/27/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/356/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w części obejmującej postanowienia § 3 pkt 4 i 5 uchwały.
2013 1198 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/26/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych, których obowiązek składania organowi podatkowemu ciąży na Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie podatku rolnego, podatku leśnego  i podatku od nieruchomości.
2013 1199 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/25/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  - w części objętej postanowieniem § 1 pkt 2, 3 i 5 uchwały.
2013 1200 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/334/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/289/12 z dnia 24 października 2012 roku.
2013 1201 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr 359/XXVIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie dokonania podziału Miasta Gorlice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1202 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr 363/XXVIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2013 r.
2013 1203 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa na rok 2013
2013 1204 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/201/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
2013 1205 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/208/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2013 1206 2013-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2012
2013 1207 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1208 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 262/XXII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2013 1209 2013-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2012 r.
2013 1210 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/186/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach
2013 1211 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XIV/150/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana.
2013 1212 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX-281-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 1213 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr KI-411/8/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXV/157/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2013 1214 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1215 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2013.
2013 1216 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1217 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Klucze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1218 2013-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Wójta Gminy Klucze z dnia 4 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012 położonych na obszarze Gminy Klucze
2013 1219 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 150, 600, 710, 750, 758, 801, 921.
2013 1220 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku
2013 1221 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica.
2013 1222 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/604/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2013 1223 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/239/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Radłów
2013 1224 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/240/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radłów
2013 1225 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/241/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie
2013 1226 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. o określeniu zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.
2013 1227 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy i pedagoga oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2013 1228 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/140/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia " Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2013 roku"
2013 1229 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII / 142/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1230 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce
2013 1231 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1232 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1233 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1234 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 1235 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej, określający tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Oświęcim".
2013 1236 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV - 185/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach” z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Śleszowicach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotne Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach”.
2013 1237 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV – 187/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXIII – 174/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28.12.2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.
2013 1238 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów.
2013 1239 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/525/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2013 1240 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/598/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2013 1241 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/599/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2013.
2013 1242 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2013 1243 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2013 1244 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/605/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
2013 1245 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/606/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2013 roku.
2013 1246 2013-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim.
2013 1247 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2013 - 2017
2013 1248 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/286/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Poręba Radlna na obszarze Gminy Tarnów
2013 1249 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów.
2013 1250 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów
2013 1251 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2013 1252 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/296/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów.
2013 1253 2013-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2012 rok
2013 1254 2013-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Wadowickiego z dnia 28 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012.
2013 1255 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1256 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 248 /2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 1257 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Statutów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie i Centrum Kultury w Gdowie.
2013 1258 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.258.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1259 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko -Orlik 2012” zlokalizowanego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej
2013 1260 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2013 1261 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 1262 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalania stawki opłaty.
2013 1263 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/214/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 1264 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/215/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2013 1265 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1266 2013-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z dnia 29 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012
2013 1267 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 stycznia 2013r. podziału Gminy Proszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1268 2013-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Bocheńskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2013 1269 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 1270 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Szczawnica – część działek Nr 5454, 5455 obr. 1 przy ul. Połoniny
2013 1271 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1272 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013
2013 1273 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 1274 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1275 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 1276 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/220/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy Drwinia na 2013 rok
2013 1277 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr 722/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 1278 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/457/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Miasta Zakopane na rok 2013
2013 1279 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2013.
2013 1280 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/149/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TRZCIANA NA ROK 2013
2013 1281 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/300/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1282 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr KI-411/9/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Rzezawa w
2013 1283 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/170/13 Rady Gminy Ropa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013.
2013 1284 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/204/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany
2013 1285 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XIII / 141/ 2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 1286 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koszyce
2013 1287 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Czernichów.
2013 1288 2013-02-11 Informacja Informacja Starosty Krakowskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków  dla obrębów ewidencyjnych Górna Wieś, Kończyce, Kozierów, Książniczki, Masłomiąca, Michałowice, Młodziejowice, Pielgrzymowice, Raciborowice, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Więcławice Stare, Wilczkowice, Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Zdzięsławice i Zerwana  w jednostce ewidencyjnej Michałowice
2013 1289 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowinie Tatrzańskiej im. Michaliny Ćwiżewiczowej
2013 1290 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/338/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Miechów
2013 1291 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/339/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2013 1292 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/347/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
2013 1293 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystra
2013 1294 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej
2013 1295 2013-02-12 Aneks Aneks nr 7 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 stycznia 2013r. do Porozumienia z dnia 1.09.2006 r. ( ORB.II.0118/10/06 ) w sprawie powierzenia Gminie Jerzmanowice-Przeginia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Krakowskiego, zawarty w dniu 2.01.2013r.
2013 1296 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/243/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrzyszów
2013 1297 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/467/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Zoniówka" w Zakopanem.
2013 1298 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/152/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1299 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Rzepiennik Strzyżewski przyjętego uchwałą nr XXVI/158/05 z dnia 15 lipca 2005r. (Dz. U. WM Nr 561 Poz. 3978)
2013 1300 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2013 1301 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1302 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1303 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1304 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1305 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr KI-411/7/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Zembrzyce NR XXII-168/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowalnych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
2013 1306 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr KI-411/28/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXIII/263/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.
2013 1307 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr Ki-411/24/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXI/165/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej tryb udzielania, rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli, szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Brzeźnica, w części dotyczącej: § 1 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 3.
2013 1308 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr KI-411/23/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Zembrzyce NR XXI-155/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych nieruchomości będących w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
2013 1309 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/288/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2013 1310 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/216/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1311 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/212/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1312 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/239/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1313 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/240/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1314 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1315 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/238/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1316 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 168/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gromnik
2013 1317 2013-02-12 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-2(7)/2013/188/VIIIA/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2013 1318 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Jordanów na stałe obwody głosowania.
2013 1319 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do wodociągów stanowiących własność Gminy Jordanów.
2013 1320 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1321 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa  w Radziemicach”
2013 1322 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkolnej oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Radziemice
2013 1323 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów szkolnych, pracujących w placówkach oświatowych na terenie Gminy Radziemice
2013 1324 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1325 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Grybów.
2013 1326 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2013 1327 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
2013 1328 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radgoszcz
2013 1329 2013-02-12 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 6 lutego 2013r. zawierająca zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012, położonych na obszarze Gminy Maków Podhalański - sporządzona na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 31 poz. 266 z późn. zm.)
2013 1330 2013-02-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 1 lutego 2013r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 1331 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1332 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Raciechowice
2013 1333 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1334 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/134/2004 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 września 2004 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko n.D i nadania jej statutu
2013 1335 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko n.D.
2013 1336 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
2013 1337 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1338 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem
2013 1339 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 196 / 2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej.
2013 1340 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 198 / 2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka.
2013 1341 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/455/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie i likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w Tarnowie
2013 1342 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/456/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 z Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie i likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 w Tarnowie
2013 1343 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/460/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Tarnowie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 1344 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/462/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2013 1345 2013-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa
2013 1346 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/324/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego
2013 1347 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych
2013 1348 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2013 1349 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2013 1350 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1351 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1352 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych.
2013 1353 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 1354 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2013 1355 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 1356 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2013 1357 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Miechowie"
2013 1358 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/345/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/317/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1359 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina
2013 1360 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 1361 2013-02-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR ESS-II-1.031.2.4.2011  zawartego w dniu 29 czerwca 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Kęty w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Kęty doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2013 1362 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze dla Terenu Górniczego „Stare Gliny” Kopalni Dolomitu w Jaroszowcu
2013 1363 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1364 2013-02-13 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2013 1365 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 1”
2013 1366 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, dla obszaru: „Giebułtów - 1”
2013 1367 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1368 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1369 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1370 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczurowa”.
2013 1371 2013-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Miechowskiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Miechowskiego w 2013 r.
2013 1372 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Giebułtów - 2”
2013 1373 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1374 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia ''Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2017" oraz ''Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy"
2013 1375 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXV/187/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Makowie Podhalańskim
2013 1376 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/214/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 1377 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/213/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 1378 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/215/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1379 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/211/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/200/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lanckorona
2013 1380 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2013 1381 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 1382 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1383 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 197 /2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: podziału Gminy Sucha Beskidzka na stałe obwody głosowania.
2013 1384 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/454/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie i likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Tarnowie
2013 1385 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/457/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 6 z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie i likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 6 w Tarnowie
2013 1386 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/465/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie połączenia Filii Nr 2 oraz Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie oraz nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie
2013 1387 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2013 1388 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/212/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bobowa do roku 2032”
2013 1389 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2013 r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ
2013 1390 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie.
2013 1391 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryglice
2013 1392 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryglice których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryglice.
2013 1393 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/170/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryglice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryglice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1394 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2013 1395 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. o zmianie Uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą
2013 1396 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna
2013 1397 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso
2013 1398 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 251/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013r. W sprawie : wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013 - 2017.
2013 1399 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik
2013 1400 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV / 134 / 2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tokarnia za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1401 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/217/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2013
2013 1402 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2013 1403 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 1404 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV-188/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 stycznia 2013r. Uchwała budżetowa GMINY ZEMBRZYCE na 2013 rok
2013 1405 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/140/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice – Etap I.
2013 1406 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/285/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1407 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 1/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2013 rok
2013 1408 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/213/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013
2013 1409 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/348/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
2013 1410 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 1411 2013-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2013 1412 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Jabłonka pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2013 1413 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/188/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sułkowice
2013 1414 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Grybów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1415 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa
2013 1416 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 1417 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012
2013 1418 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka.
2013 1419 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/246/2008 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Uście Gorlickie, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2013 1420 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/417/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu
2013 1421 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/419/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
2013 1422 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/420/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.
2013 1423 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/495/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie : udzielenia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Chełmcu upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2013 1424 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/471/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice
2013 1425 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/472/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Paszyn – Gmina Chełmiec.
2013 1426 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/474/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Świniarsko.
2013 1427 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/493/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Chełmiec
2013 1428 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/494/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/424/2006 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Chełmcu
2013 1429 2013-02-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 1430 2013-02-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czchowie
2013 1431 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
2013 1432 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 1433 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 1434 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX-279-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w Gminie Andrychów
2013 1435 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rzezawa
2013 1436 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany załącznika nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2013 1437 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 202/XXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXI/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustanowienia odznaczeń Powiatu Nowotarskiego i powołania Kapituły Honorowej oraz zmiany Regulaminu Kapituły Honorowej Powiatu Nowotarskiego
2013 1438 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/245/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2013 - 2016".
2013 1439 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś.
2013 1440 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Wielka Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1441 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia w miejscowościach: Bębło, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Tomaszowice, Szyce, Biały Kościół.
2013 1442 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2013 1443 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2013 1444 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 1445 2013-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2013 1446 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/205/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu
2013 1447 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2013r. W sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach.
2013 1448 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.7.2013 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego  Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2013 1449 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr OSO.I.1610-2.1.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2013 1450 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Uściu Solnym
2013 1451 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2013.
2013 1452 2013-02-15 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 11 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2013 1453 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr I/232/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr IV/43/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela logopedy i pedagoga.
2013 1454 2013-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Miechowskiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Miechowskiego na 2013 rok
2013 1455 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Łososina Dolna Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 1456 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/196/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Raciechowice na rok 2013
2013 1457 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Kamionka Wielka  na rok 2013
2013 1458 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2013 1459 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1460 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1461 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2013 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nawojowa
2013 1462 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa przyjętego Uchwałą Nr VI/35/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 lutego 2011 roku, (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 172 poz.1372 z 2011 roku)
2013 1463 2013-02-15 Informacja Informacja nr IRB.7113.1.2013 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 14 lutego 2013r. dotycząca czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012
2013 1464 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.210.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój
2013 1465 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.212.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1466 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.214.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy  a powstają odpady komunalne
2013 1467 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.216.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1468 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.217.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia ogólnych zasad korzystania z terenów i obiektów będących własnością Gminy Krynica-Zdrój w celu umieszczania reklam oraz tablic i napisów informacyjnych
2013 1469 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.219.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krynicy-Zdroju
2013 1470 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Ochotnica Dolna na rok 2013
2013 1471 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1472 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2013 1473 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2013 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nawojowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 1474 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1475 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.211.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
2013 1476 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.213.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat
2013 1477 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.215.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1478 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 360/XXVIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2013 rok.
2013 1479 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1480 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA GRYBOWA NA 2013 ROK
2013 1481 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 1482 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1483 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA ROK 2013
2013 1484 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/314/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2013
2013 1485 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2013 1486 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2013 roku”.
2013 1487 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr LXV/960/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa
2013 1488 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr LXV/939/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie włączenia XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w strukturę Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie.
2013 1489 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr LXV/940/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie, ul. Kazimierza Odnowiciela 2.
2013 1490 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr LXV/952/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1491 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 1492 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/222/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź.
2013 1493 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku.-
2013 1494 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2013
2013 1495 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1496 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RADZIEMICE NA ROK 2013
2013 1497 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/134/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2013 rok
2013 1498 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/452/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 1499 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/433/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA TARNOWA NA ROK 2013
2013 1500 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.
2013 1501 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/209/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 1502 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/209/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2013 r. Nr XV/184/2012 z 28 grudnia 2012 r.
2013 1503 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/212/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1504 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/213/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1505 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/214/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1506 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/215/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1507 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/216/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1508 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/217/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki na odpady segregowane służące do zbierania odpadów komunalnych
2013 1509 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/218/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości gruntowych stanowiących działkę nr 2380/3 obręb 0001 Lisia Góra o powierzchni 0,09 ha, wpisanej do księgi wieczystej numer: TR1T/00002460/2oraz działkę nr 2368/3 obręb 0001 Lisia Góra, o powierzchni 0,02 ha, wpisanej do księgi wieczystej numer: TR1T/00002460/2
2013 1510 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/219/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2013 1511 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2013 r.
2013 1512 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/114/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2012r. r. w sprawie: uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków naterenie Gminy Laskowa.
2013 1513 2013-02-18 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-63(9)/2012/2013/764/IX/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Fabryki Maszyn "GLINIK" S.A. z siedzibą w Gorlicach
2013 1514 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2013 Starosty Tarnowskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2013 r.
2013 1515 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2013 Starosty Tarnowskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2013 r.
2013 1516 2013-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 1517 2013-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 1518 2013-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 1519 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1520 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie przekazania prowadzenia świetlicy wiejskiej w Skawicy, Babiogórskiemu Centrum Kultury.
2013 1521 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/163/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Powiatu Proszowickiego
2013 1522 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/595/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003 r.
2013 1523 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Podolany
2013 1524 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kunice
2013 1525 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX.252.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 1526 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII / 135 / 2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszyce na rok 2013
2013 1527 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 1528 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 0007/XXV/182/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: budżetu Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 1529 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2013 rok.
2013 1530 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY GROMNIK
2013 1531 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013
2013 1532 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 1533 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2013
2013 1534 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Książ Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1535 2013-02-19 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-7(6)/2013/215/XIA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2013 1536 2013-02-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła " Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" S.A. z siedzibą w Tarnowie
2013 1537 2013-02-19 Informacja Informacja nr OKA-4210-67(11)/2012/2013/4336/VI/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie decyzji z dnia 8 lutego 2013 r., Nr OKA-4210-67(10)/2012/2013/4336/VI/AM zatwierdzającej taryfę dla ciepła ArcelorMittal Poland S.A.
2013 1538 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 288/126/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 1539 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.408.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna
2013 1540 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.407.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna.
2013 1541 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/221/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2013 1542 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA NR BUDŻETOWA GMINY LIPINKI NA ROK 2013
2013 1543 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY UŚCIE GORLICKIE NA ROK 2013
2013 1544 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2013
2013 1545 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/487/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok
2013 1546 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/224/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu
2013 1547 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2013 Starosty Wielickiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2013 1548 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/13 Starosty Wielickiego z dnia 11 lutego 2013r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2013 1549 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/13 Starosty Wielickiego z dnia 11 lutego 2013r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2013 1550 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XX/159/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2013 rok i zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 1551 2013-02-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 19 lutego 2013r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu
2013 1552 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr .XXXII)157)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie  organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2013 1553 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII)158)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013.
2013 1554 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu gminy Jodłownik na 2013 rok.
2013 1555 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX.400.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 1556 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/624/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 1557 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
2013 1558 2013-02-21 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-12(6)/2013/539/IXA/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2013 1559 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 1560 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 rok
2013 1561 2013-02-21 Informacja Informacja nr OKA-4210-4(5)/2013/216/X/AZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie decyzji z dnia 13 lutego 2013 r., Nr OKA-4210-4(4)/2013/216/X/AZ/Zmd dotyczącej zmiany taryfy dla ciepła Tauron Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach
2013 1562 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2013
2013 1563 2013-02-21 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-4(6)/2013/257/VIIIC/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
2013 1564 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX.224.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok
2013 1565 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin
2013 1566 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Borzęcin
2013 1567 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1568 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Borzęcin
2013 1569 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1570 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1571 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 1572 2013-02-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lutego 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa "Dalkia Chrzanów Spółka z o.o." z siedzibą w Chrzanowie
2013 1573 2013-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2013
2013 1574 2013-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2013 1575 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/138/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1576 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/139/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1577 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/140/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1578 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/141/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1579 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/142/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1580 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/143/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pałecznica nr VI/98/2012 z dnia 20.06.2012 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ibramowicach
2013 1581 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/146/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2013r. Budżet Gminy Pałecznica Na rok 2013
2013 1582 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś
2013 1583 2013-02-21 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
2013 1584 2013-02-21 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
2013 1585 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/391/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 1586 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/229/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Niedźwiedziu
2013 1587 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/231/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  terenie Gminy Niedźwiedź w 2013 roku
2013 1588 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 1589 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/145/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2012 r.
2013 1590 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy Kłaj.
2013 1591 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2013
2013 1592 2013-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Myślenickiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w prowadzonych przez powiat myślenicki domach pomocy społecznej w 2013 roku
2013 1593 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2013
2013 1594 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 1595 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1596 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1597 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1598 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark
2013 1599 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tymbark
2013 1600 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tymbark
2013 1601 2013-02-25 Porozumienie Porozumienie nr BZP.031.27.2013 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2013 1602 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Mędrzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1603 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów
2013 1604 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/317/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MSZANA DOLNA NA 2013 ROK
2013 1605 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału miasta i gminy na obwody głosowania
2013 1606 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój
2013 1607 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1608 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1609 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem i odbieraniem odpadów komunalnych.
2013 1610 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie metody ustalania i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1611 2013-02-26 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011) w sprawie: powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2013 1612 2013-02-26 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08)
2013 1613 2013-02-26 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007)
2013 1614 2013-02-26 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007)
2013 1615 2013-02-26 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 1 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007)
2013 1616 2013-02-26 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007)
2013 1617 2013-02-26 Aneks Aneks nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2013 1618 2013-02-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 1619 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Starosty Gorlickiego z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego
2013 1620 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr LXVII/974/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie nazwy ulicy.
2013 1621 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr LXVII/966/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 108 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, ul. Wielicka 265.
2013 1622 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr LXVII/967/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Gminę Miejską Kraków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
2013 1623 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2013. Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/239/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie Uchwały Budżtowej Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 1624 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Korzenna zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 1625 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 1626 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 1627 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa.
2013 1628 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie
2013 1629 2013-02-26 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 21 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów.
2013 1630 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/13 Starosty Wielickiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego.
2013 1631 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/13 Starosty Wielickiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2013 1632 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2013 1633 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2013
2013 1634 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2013
2013 1635 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2013
2013 1636 2013-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z dnia 17 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku za 2012 rok.
2013 1637 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 119/175/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 1638 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1639 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie dokonania podziału gminy Budzów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1640 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 1641 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce”
2013 1642 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie wynajmu pomieszczeń na organizowanie imprezy w tych budynkach
2013 1643 2013-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Starosty Myślenickiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu myślenickiego typu socjalizacyjnego w Lubniu, w 2013 roku.
2013 1644 2013-02-27 Aneks Aneks Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 lutego 2013r. do porozumienia Nr SON.031.34.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
2013 1645 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego wsi Zachełmna w gminie Budzów
2013 1646 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baczyn w gminie Budzów
2013 1647 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2013 1648 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w gminie Budzów
2013 1649 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów
2013 1650 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/328/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2013 Nr XXV/326/2012Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 1651 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 154 /2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Charsznica na 2013 rok
2013 1652 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX-276-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 1653 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX-286-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 1654 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok
2013 1655 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2013 r
2013 1656 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 1657 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXII/293/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 1658 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012  roku.
2013 1659 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2013
2013 1660 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/246/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 1661 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1662 2013-02-27 Porozumienie Porozumienie nr WP-SO.RI.273.4.2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
2013 1663 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1664 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1665 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 1666 2013-02-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2013 1667 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 123/2/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 1668 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 125/7/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 1669 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 127/9/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 1670 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/136/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r. zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 1671 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2013 Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r.
2013 1672 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX.200.2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok.
2013 1673 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr I/239/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 1674 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 731/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 1675 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 .
2013 1676 2013-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZKO.5510.1.2.2013.PJ.I Starosty Chrzanowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2012 ROK
2013 1677 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 118/170/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2013 1678 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Chrzanowskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie na rok 2013
2013 1679 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Chrzanowskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. bł. Edmunda w Libiążu na rok 2013
2013 1680 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Chrzanowskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Płazie w 2013 roku
2013 1681 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Chrzanowskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu rodzinnego im. bł. Jana Pawła II w Chrzanowie na rok 2013
2013 1682 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
2013 1683 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1684 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 395/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Zarządu Miasta i Gminy w Wieliczce z dnia 23 lutego 1999 r., nr 20/2/99 w przedmiocie warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
2013 1685 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 396/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2012r. przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieliczce Małgorzaty Piotrowicz w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Zarządu Miasta i Gminy w Wieliczce z dnia 30 grudnia 1999 r., nr 57/10/99 w przedmiocie warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
2013 1686 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 485/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 15 kwietnia 1999 r., Nr II/19/99 w przedmiocie ustalenia trybu postępowania przy podłączaniu posesji do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zasad korzystania z sieci oraz niektórych opłat z tym związanych - w zakresie § 3 ust. 1 lit. D;
2013 1687 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 570/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011 r., nr X/76/11 w przedmiocie określenia zasad umieszczania reklam na terenach, obiektach i urządzeniach komunalnych na obszarze gminy Nawojowa oraz ustalenia stawek opłat pobieranych za umieszczanie i używanie reklam
2013 1688 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 742/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ze skargi E. B. i W.B. na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr X/111/11 w przedmiocie zmiany uchwały własnej Rady nr VN /61/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków
2013 1689 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 780/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2012r. w sprawie ze skargi T. P. na uchwałę Rady Gminy w Stryszawie z dnia 30 grudnia 1997 r., Nr XXVIII/191/97 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za przyłącz do wodociągów
2013 1690 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 817/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi I. na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010 r. nr XLVI/763/2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 1691 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 834/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. nr CVIII/1458/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 1692 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 863/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy w Jordanowie z dnia 29 września 2008 r., Nr XXI/152/2008 w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do wodociągów
2013 1693 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 886/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 8 marca 2001 r. nr XL/397/2001 w przedmiocie ustalenia procentowej wysokości opłat adiacenckich
2013 1694 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 886/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2012r. nr V/34/11 w przedmiocie uchwalenia statutów dzielnic
2013 1695 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 921/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 listopada 1997 r. Nr XXXVI/425/97 w przedmiocie zmiany uchwały Nr X/102/95 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21.03.1995 r. dotyczącej zasad udziału mieszkańców Gminy Wieliczka w finansowaniu inwestycji realizowanych w ramach Zespołów Inicjatyw Społecznych
2013 1696 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 959/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Podgórza na § 4 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r., Nr XXIII/220/95 w przedmiocie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie
2013 1697 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1148/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ze skargi A.K. i K. K. na akt Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lipca 2011 r., nr ML-02.BW.71470-535/08 w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej Kraków
2013 1698 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1216/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Gorlice z dnia 27 kwietnia 2011 r., nr VI/30/11 w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice
2013 1699 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1233/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011 r., nr VII/41/2011 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXV/319/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych w Gminie Raba Wyżna
2013 1700 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1257/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Łukowica z dnia 23 maja 2011 r., nr VI/39/11 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Łukowica
2013 1701 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1354/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2011r. ze skargi K.K. na § 6 ust. 2-5 i ust. 11 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r., Nr XXXI/407/07 w przedmiocie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2013 1702 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1371/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. nr VII/51/2011 w przedmiocie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin
2013 1703 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany mpzp „Polana Błociska”  sołectwo Murzasichle
2013 1704 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małe Ciche 1
2013 1705 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bustryk
2013 1706 2013-02-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2013r. o decyzji udzielającej koncesji na wytwarzanie ciepła dla Synthos Dwory 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2013 1707 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2013 1708 2013-02-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wscieklizną zwierzat, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiazujących na tym obszarze
2013 1709 2013-02-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną  zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących  na tym obszarze
2013 1710 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Starosty Gorlickiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Razem”
2013 1711 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr I SA/Kr 271/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na zapisy zawarte w par. 6 ust. 3 i 4 uchwały Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011 r. Nr XIV/95/2011 w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2013 1712 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 32/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011 r., Nr XI/104/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice
2013 1713 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 122 /12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011 r., nr XI/98/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 1714 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 123/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011 r., nr XI/99/2011 w przedmiocie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny”
2013 1715 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 125/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011 r., Nr XI/101/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze
2013 1716 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 127/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011 r., nr XI/103/2011 w przedmiocie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zarzyce Małe”
2013 1717 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 200/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ze skargi S. K. na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., nr XXVIII/59/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 04 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce
2013 1718 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 284/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Zarządu Miejskiego w Sułkowicach z dnia 19 kwietnia 2001 r., nr XXXIV/219/2001 w przedmiocie ustalenia opłat
2013 1719 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 342/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 września 2003 r., Nr IX/56/03 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 1720 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 343/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2012r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Grażyny Mosoń-Wąsik sprawy ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 lutego 2011 r. Nr VI-47/11 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2013 1721 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 972/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ze skargi K. W. i K. H. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. Nr C/1332/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy – Małe Błonia”
2013 1722 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1145/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2012r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 listopada 2001 r. Nr XXXVII/291/01 w przedmiocie wysokości opłaty za dokonanie przyłącza do sieci wodociągowej
2013 1723 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1458/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ze skargi A. G.- K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011 r., nr VII/89/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA- MAŁE ŻYWCZAŃSKIE
2013 1724 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1467/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 1999 r. nr XVI/122/99 w przedmiocie udziału mieszkańców w realizacji budowy kanalizacji
2013 1725 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1574/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Zarządu Gminy Bochnia z dnia 15 stycznia 2002 r. nr 95/311/02 w przedmiocie ustalenia stawek za podłączenie budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2013 1726 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1649/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 października 2002 r. nr XXXVI/233/2002 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice
2013 1727 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1687/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Świątniki Górne z dnia 29 września 1995 r., Nr XIII/103/95 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z wodociągu gminnego
2013 1728 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1772/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2012r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Nowa Huta: Małgorzaty Górki w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na decyzję Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. nr XXXVI/464/2008 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Dłubni – Krzesławice”
2013 1729 2013-02-28 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 855/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na § 1 ust.2 lit. b i ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 marca 1995r. nr X/102/95 w przedmiocie zasad udziału mieszkańców Gminy Wieliczka w finansowaniu inwestycji realizowanych w ramach Zespołów Inicjatyw Społecznych