Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Grudzień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 7004 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/631/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna - Kamieniec - Szpitalna
2013 7005 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/625/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem zmienionej uchwałą nr XLIII/572/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r.
2013 7006 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014 oraz zwolnień od podatku rolnego.
2013 7007 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014.
2013 7008 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/336/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2014 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2013 7009 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/337/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014.
2013 7010 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/326/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7011 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Radłów
2013 7012 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7013 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 7014 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 7015 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7016 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik
2013 7017 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/276/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 7018 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 7019 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XC/1326/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Wzgórze Lasoty ”.
2013 7020 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 1006/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 7021 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/459/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 7022 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/460/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
2013 7023 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/461/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7024 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 343/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2014.
2013 7025 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 344/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2014.
2013 7026 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 345/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach i danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
2013 7027 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 355/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 342/XLVII/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 listopada 2009 r., w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2013 7028 2013-12-03 Informacja Informacja nr PODGIK.6621.21.2013.DD1 Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie kompleksowej modernizacji gruntów i budynków dla obrębu Gromiec Gminy Libiąż.
2013 7029 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok
2013 7030 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/53/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zielonki na lata 2014 - 2018
2013 7031 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/56/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 7032 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/57/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/77/2012 Rady Gminy Zielonki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 7033 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/58/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7034 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/61/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 7035 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII.275.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 7036 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2013 7037 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2013 7038 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 7039 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/297/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
2013 7040 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/298/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębno dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2013 7041 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/299/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębno dotyczącej określenia wzorów Deklaracji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2013 7042 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/300/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny składanych przez jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych.
2013 7043 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/305/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 7044 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/118/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 7045 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/114/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok.
2013 7046 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/113/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 7047 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/110/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów.
2013 7048 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/112/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 7049 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/111/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2014.
2013 7050 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/340/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 7051 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 7052 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 7053 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2013 7054 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2014”
2013 7055 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/349/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/42/2007 dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Trzyciąż przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 7056 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/637/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 7057 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 7058 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jodłownik.
2013 7059 2013-12-06 Uchwała Uchwała Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XXXII/170/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 7060 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 7061 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/496/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2013 7062 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/495/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 7063 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 7064 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
2013 7065 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7066 2013-12-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna.
2013 7067 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 90/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2013 7068 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 91/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko
2013 7069 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 95/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 9/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 7070 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 94/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łącku obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Łącko.
2013 7071 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 96/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7072 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 97/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łącko.
2013 7073 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 98/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7074 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 99/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 7075 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 7076 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 7077 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/311/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2014.
2013 7078 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7079 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna.
2013 7080 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korzenna.
2013 7081 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7082 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7083 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przeciszów
2013 7084 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie
2013 7085 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/13 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013
2013 7086 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2013 7087 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.277.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mochnaczka Wyżna 1”, przyjętego uchwałą nr XXIX.173.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z dnia 1 października 2012 r. poz. 4775)
2013 7088 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/492/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania pomocy pieniężnej kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
2013 7089 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku.-
2013 7090 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego;
2013 7091 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7092 2013-12-06 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu (pow. dąbrowski)
2013 7093 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI.359.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 7094 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI.362.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/283/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 listopada 2009r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Limanowa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2013 7095 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI.363.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetyczneg, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (tekst jedn.Dz.U. z 2011r, poz.1059 z późn.zm.)
2013 7096 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lanckorona
2013 7097 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/265/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 7098 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2014
2013 7099 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7100 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7101 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7102 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 7103 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 7104 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 7105 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7106 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/194/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7107 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Bukowno.
2013 7108 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności.
2013 7109 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/456/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 r.
2013 7110 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/458/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2014 roku.
2013 7111 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/459/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2014 r.
2013 7112 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/460/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2014 roku
2013 7113 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/461/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2013 7114 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/463/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2013 7115 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/464/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2013 7116 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/465/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2013 7117 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/468/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania numerów przystankom komunikacyjnym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.
2013 7118 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 7119 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 r.
2013 7120 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gręboszów na rok 2014.
2013 7121 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gręboszów na rok 2014.
2013 7122 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gręboszów na rok 2014.
2013 7123 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie gminy Gręboszów na rok 2014.
2013 7124 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7125 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2013 7126 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2013.
2013 7127 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego.
2013 7128 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 7129 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2014 rok
2013 7130 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXiX/233/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa
2013 7131 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2013 7132 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczurowa.
2013 7133 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/139/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Szczurowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 7134 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczurowa.
2013 7135 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012 roku
2013 7136 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2014
2013 7137 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwanowicach
2013 7138 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Iwanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 7139 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok
2013 7140 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 7141 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna
2013 7142 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna
2013 7143 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice
2013 7144 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sieborowice
2013 7145 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pielgrzymowice
2013 7146 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Górna Wieś
2013 7147 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018
2013 7148 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Tokarnia, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2013 7149 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 7150 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2013 – 2017
2013 7151 2013-12-09 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-61(8)/2013/1266/1262/XII/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa EDF Polska S.A. Oddział Kraków 1 z siedzibą w Warszawie.
2013 7152 2013-12-09 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-56(14)/2013/215/XII/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2013 7153 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 7154 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 7155 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 7156 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013r.
2013 7157 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ochotnica Dolna.
2013 7158 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ustrzyk„ w Ochotnicy Górnej.
2013 7159 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 7160 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ochotnica Dolna.
2013 7161 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/320/06 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 lutego 2006r
2013 7162 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2013 7163 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2013 7164 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 249/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7165 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 250/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7166 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 251/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2013 7167 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 252/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2013 7168 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 253/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 7169 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 254/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 7170 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 255/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 7171 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/207/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 7172 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/210/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
2013 7173 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/212/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2013 rok i zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 7174 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 7175 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/424/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2013 7176 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/425/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 7177 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/426/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
2013 7178 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/427/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2014 rok
2013 7179 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/431/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w Kętach
2013 7180 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/436/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 7181 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/440/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 7182 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL.536.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2013 7183 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL.531.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2013 7184 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL.533.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 styczeń 2014 r. do 31 grudzień 2014 r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 7185 2013-12-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 7186 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/543/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 7187 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/545/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).
2013 7188 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/546/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2014.
2013 7189 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/547/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/148/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 1999 r., w sprawie zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 7190 2013-12-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2013 7191 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/445/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 7192 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/446/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7193 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/486/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 7194 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/490/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Biecz przez inne podmioty niż Gmina Biecz
2013 7195 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/491/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Biecz przez inne podmioty niż Gmina Biecz
2013 7196 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 256/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej
2013 7197 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolesław
2013 7198 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7199 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku
2013 7200 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kęty oraz ustalenia Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2013 7201 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/347/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2013 7202 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/355/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/175/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wielka Wieś pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2013 7203 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 7204 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 7205 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2014 na obszarze Gminy Tuchów
2013 7206 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tuchów w 2014 roku
2013 7207 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2013 7208 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 7209 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2013 7210 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2013 7211 2013-12-10 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Iwanowice
2013 7212 2013-12-10 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Jodłownik
2013 7213 2013-12-10 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2013 7214 2013-12-10 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Ropa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ropa
2013 7215 2013-12-10 Aneks Aneks Burmistrza Ryglic; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ryglice
2013 7216 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/306/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 listopada 2013r. określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2013 7217 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXX/308/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2013 7218 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za zrzut ścieków.
2013 7219 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 7220 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7221 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek.
2013 7222 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2013 7223 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7224 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 7225 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych
2013 7226 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.280. 2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2013 7227 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.281.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój
2013 7228 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.282.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Krynicy-Zdroju na okręgi wyborcze
2013 7229 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.283.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Krynicy-Zdroju na obwody głosowania
2013 7230 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.284.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7231 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu do załatwiania spraw związanych z przyznaniem dodatku energetycznego.
2013 7232 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu
2013 7233 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości czynszu najmu za korzystanie z obiektów placówek oświatowych Gminy Libiąż
2013 7234 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom oświatowym Gminy Libiąż
2013 7235 2013-12-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 7236 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 7237 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 7238 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 7239 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 7240 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką.
2013 7241 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 7242 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia inkasenta
2013 7243 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości
2013 7244 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7245 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 7246 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.
2013 7247 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 7248 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/408/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/361/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice
2013 7249 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/280/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 7250 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/282/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie udostępniania obiektu wybudowanego w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w części budynku Zespołu Szkół w Chabówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”
2013 7251 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/283/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie udostępniania obiektu wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rdzawce na terenie Gminy Rabka-Zdrój”
2013 7252 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/285/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7253 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/286/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Poniatowskiego, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2013 7254 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/357/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
2013 7255 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/361/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/24/07 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic i nazwy placu w miejscowości Modlniczka
2013 7256 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/233/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7257 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL-355-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów
2013 7258 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL-357-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 7259 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL-358-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 7260 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL-359-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III-15-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania inkasentów oraz poboru podatków.
2013 7261 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2014
2013 7262 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sułkowice
2013 7263 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania imienia ks. Józefa Sadzika Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Sułkowicach oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Sułkowicach
2013 7264 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2014 rok
2013 7265 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2014 rok
2013 7266 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów
2013 7267 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów
2013 7268 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 467/XXXIX/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Gorlice"
2013 7269 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/489/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2013r. o upoważnieniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 7270 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2014 r.
2013 7271 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/490/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2013 7272 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/488/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Niepołomice w 2014 roku.
2013 7273 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/487/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7274 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/486/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7275 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL.532.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 7276 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 7277 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7278 2013-12-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2013 7279 2013-12-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 7280 2013-12-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 7281 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/396/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach
2013 7282 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 7283 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2013 Rady Gminy Racławice z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 7284 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/338/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 7285 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 7286 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 7287 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarny Dunajec
2013 7288 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/333/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7289 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 7290 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7291 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/296/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7292 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2013 7293 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień
2013 7294 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 7295 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 7296 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2014 rok
2013 7297 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 7298 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 7299 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
2013 7300 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leśnego przez inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2013 7301 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2013 7302 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2013 7303 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/237/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
2013 7304 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/822/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
2013 7305 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/823/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2014.
2013 7306 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/835/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oświęcim na lata 2014-2018.
2013 7307 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/836/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu "MÓJ RYNEK".
2013 7308 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/837/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/364/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2008 r.
2013 7309 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/838/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 7310 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/839/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 7311 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/840/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 7312 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/841/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 7313 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI-321/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych
2013 7314 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/339/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 7315 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/340/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2013 7316 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja na 2014 rok
2013 7317 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2014.
2013 7318 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2014 rok.
2013 7319 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2013 7320 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2013 7321 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2013 7322 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/337/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/243/05 z dnia 27.04.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7323 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/339/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XII/210/05 z dnia 23.02.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7324 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/341/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XII/112/04 z dnia 26.02.2004 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7325 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/343/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr V/56/03 z dnia 09.04.2003 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7326 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/345/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/244/05 z dnia 27.04.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7327 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/347/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr V/55/03 z dnia 09.04.2003 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7328 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/243/05 z dnia 27.04.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7329 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XII/210/05 z dnia 23.02.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7330 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym i podatku leśnym
2013 7331 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7332 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości położonych w Gminie Stryszawa nieczystości ciekłych
2013 7333 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 7334 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 7335 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 7336 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszawa na rok 2014
2013 7337 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2014 roku
2013 7338 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7339 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 7340 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2014 roku
2013 7341 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 7342 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/141/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 7343 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Wietrzychowice.
2013 7344 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Wietrzychowice udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2013 7345 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wietrzychowice na lata 2014-2018" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wietrzychowice".
2013 7346 2013-12-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bochni
2013 7347 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2013 7348 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości
2013 7349 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego
2013 7350 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego
2013 7351 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2013 7352 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2013 7353 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków
2013 7354 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie gminy Uście Gorlickie
2013 7355 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7356 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/339/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie
2013 7357 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/377/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w miejscowości Podegrodzie
2013 7358 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr KI-411/251/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 listopada 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/175/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 października 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2013 7359 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7360 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/450/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7361 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/451/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2013 7362 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/452/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini Nr XVI/161/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 7363 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII-253/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 7364 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII-252/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7365 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/216/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2014
2013 7366 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/217/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7367 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/218/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7368 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/219/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2013 7369 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/220/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze gminy
2013 7370 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/221/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 7371 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/222/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olesno, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Olesno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7372 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 7373 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/364/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 7374 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 7375 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7376 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/367/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/254/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 7377 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/389/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 7378 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/391/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2013 7379 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie
2013 7380 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie
2013 7381 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/390/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/366/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7382 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/381/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/376/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podgrodzie
2013 7383 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2013 7384 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój
2013 7385 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7386 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 7387 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 7388 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 7389 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 264/XXXVI/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2014 roku
2013 7390 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 7391 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2013 7392 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7393 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/342/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 7394 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/343/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2013 7395 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/344/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2002 Rady Gminy Zabierzów z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7396 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/345/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7397 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz.
2013 7398 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz.
2013 7399 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz.
2013 7400 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64 A
2013 7401 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 roku.
2013 7402 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 7403 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/244/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2013 7404 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/394/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014 roku
2013 7405 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 7406 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/396/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2014
2013 7407 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/397/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 7408 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/398/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2014
2013 7409 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/399/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 7410 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/400/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7411 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2014
2013 7412 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 7413 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Gromnik.
2013 7414 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/197/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2013 7415 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/198/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7416 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/196/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7417 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/200/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7418 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/201/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7419 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/202/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7420 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/203/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pałecznica.
2013 7421 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr VI/207/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustanowienie dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7422 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr KI-263-13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013r. sprostowanie błędu pisarskiego w Uchwale Nr KI–411/251/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 listopada 2013 roku - w ten sposób, że: numer uchwały XXXII/175/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 października 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, zastępuje się numerem XXXII/275/13
2013 7423 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr Ki-411/255/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXXVI/437/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – w części obejmującej zapis w § 2 uchwały, o treści: „…z mocą od 1 listopada 2013 roku”
2013 7424 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wiśniowa
2013 7425 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 7426 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/238/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 7427 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/286/13 Rady Gminy Łużna z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7428 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/285/13 Rady Gminy Łużna z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
2013 7429 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XCII/1357/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7430 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XCII/1358/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7431 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa
2013 7432 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX-237-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na 2014 r.
2013 7433 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX-238-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 7434 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 7435 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2013 7436 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2014 rok
2013 7437 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w gminie na 2014 rok
2013 7438 2013-12-12 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1451/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011 roku Nr IX/55/2011 w przedmiocie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Kardynała Wojtyły w Zawoi Wilcznej w skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej
2013 7439 2013-12-12 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1542/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Bolesław z dnia 14 czerwca 2011 roku Nr VIII/56/2011 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław w zakresie § 3 ust. 1 załącznika do uchwały
2013 7440 2013-12-13 Wyrok Wyrok nr I OSK 456/13 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody Małopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 października 2012 r. sygn. akt III SA/Kr 1268/11 w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 8 listopada 2010 r. nr XLI/312/10 w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wadowicki
2013 7441 2013-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 91/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2012r. przy udziale Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód Grażyny Mosoń – Wąsik sprawy ze skargi A. F. na uchwałę Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 maja 2007 r. Nr VIII/46/07 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Cianowice, Maszyce, Niebyła – Świńczów, Ojców, Skała, Smardzowice dla terenów położonych poza granicami Ojcowskiego Parku Narodowego
2013 7442 2013-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 244/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie ze skargi E. B. na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 20 września 2001 roku Nr XXIV/24/01 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki
2013 7443 2013-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 374/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ze skargi K.O.D.w K. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 roku Nr CXV/1193/06 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górka Narodowa Wschód”
2013 7444 2013-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 407/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 roku Nr CXV/1552/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadów- Węgrzynowice”
2013 7445 2013-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 455/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ze skargi A. C., M. W., A. W.-P., W. P. i M. O. na uchwałę Rady Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej z dnia 10 kwietnia 1991 roku Nr IV/18/91 w przedmiocie zatwierdzenia aktualizacji planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowina Tatrzańska
2013 7446 2013-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 531/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ze skarg D. M. S.A. z siedzibą w K. i B. Ł. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 roku, Nr XXXIII/412/11 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszowska-Krzywda”
2013 7447 2013-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 917/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2012r. w sprawie ze skargi E. M., W. C., K. S., A. G., J. P. na uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2012 r. nr XX/142/2012 w przedmiocie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
2013 7448 2013-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1273/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012 r., Nr IX/100/2012 w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 7449 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX-339/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2014 roku.
2013 7450 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX-340/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2013 7451 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX-341/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra
2013 7452 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7453 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7454 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014
2013 7455 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 7456 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7457 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7458 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/277/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7459 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/278/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2014 rok
2013 7460 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/279/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2014 roku
2013 7461 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/280/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7462 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7463 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7464 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/449/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 roku
2013 7465 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2013 7466 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 7467 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2013 7468 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2013 7469 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2013 7470 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 33/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7471 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 34/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7472 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/49/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2013 7473 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
2013 7474 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 7475 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7476 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa
2013 7477 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/81/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 7478 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7479 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kwaczała
2013 7480 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/523/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2013 7481 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/525/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/264/2012 z dnia 28 września 2012 roku
2013 7482 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/526/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych
2013 7483 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/538/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Starym Sączu
2013 7484 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/348/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż obejmującego sołectwa: 1) Glanów, 2) Imbramowice, 3) Jangrot, 4) Małyszyce, 5) Michałówka, 6) Milonki, 7) Podchybie, 8) Porąbka, 9) Sucha, 10) Ściborzyce, 11) Tarnawa, 12) Trzyciąż, 13) Zadroże, 14) Zagórowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. wraz ze zmianą tekstu planu uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
2013 7485 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
2013 7486 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/319/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 7487 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/320/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7488 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/321/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nawojowa
2013 7489 2013-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Limanowskiego
2013 7490 2013-12-13 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-62(10)/2013/711/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
2013 7491 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2013 7492 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.
2013 7493 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 7494 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 7495 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 7496 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Gdów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2013 7497 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXIII/242/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2014.
2013 7498 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014.
2013 7499 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce
2013 7500 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7501 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 7502 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 7503 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2013 7504 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2013 7505 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 7506 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Radziemice
2013 7507 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/242/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 7508 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/198/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 7509 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/346/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2014 roku.
2013 7510 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/351/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bocheńskiemu oraz jego jednostkom podległym.
2013 7511 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 7512 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sucha Beskidzka
2013 7513 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/281/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 7514 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/345/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłat za świadczenia usług opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych w prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach.
2013 7515 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/350/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/113/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 7516 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/351/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
2013 7517 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/352/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2013 7518 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 7519 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/221/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”
2013 7520 2013-12-13 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-40(20)/2013/222/X/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2013 7521 2013-12-13 Informacja Informacja Starosty Suskiego z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Naprawa, jednostki ewidencyjnej Jordanów
2013 7522 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7523 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko.
2013 7524 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Publiczny w Radgoszczy
2013 7525 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2014 r.
2013 7526 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/375/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2013 7527 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/374/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2014.
2013 7528 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/376/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z gminy Tarnów.
2013 7529 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX\264/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 7530 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego.
2013 7531 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2013 7532 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7533 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak i trybu ich pobierania
2013 7534 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 7535 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok
2013 7536 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany wzoru formularza do celów podatkowych zawartego w Uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu, z dnia 26 października 2007 r., w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatkowych - z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLIX/409/10 z dnia 28 października 2010 r. i Nr XV/77/2011 z dnia 27 października 2011 r.
2013 7537 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7538 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
2013 7539 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Jordanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 7540 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/334/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2013 7541 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/335/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
2013 7542 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz
2013 7543 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/13 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 7544 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2014 rok”
2013 7545 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/320/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok
2013 7546 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/489/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu placu targowego w Niepołomicach
2013 7547 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/485/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach
2013 7548 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 7549 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7550 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/578/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną
2013 7551 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/579/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
2013 7552 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/580/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2013 7553 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/581/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie miasta Tarnowa
2013 7554 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/640/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 7555 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/639/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7556 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/634/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7557 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 7558 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody
2013 7559 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7560 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/583/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 7561 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/584/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tarnowa "Targowiska Miejskie".
2013 7562 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/590/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położonego w centralnej części miasta Tarnowa terenu wyznaczonego ulicami: Szpitalną, Słoneczną, Błogosławionego Księdza Romana Sitko, Józefa Poniatowskiego, Franciszka Żwirki, Prostopadłą, Józefa Dwernickiego, Cegielnianą i Bitwy pod Cedynią.
2013 7563 2013-12-14 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-60(10)/2013/296/XI/JPi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMOWAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach.
2013 7564 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/703/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2013 7565 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/709/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2013 7566 2013-12-16 Wyrok Wyrok nr I SA/Kr 1460/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (sprostowano oznaczenie strony skarżącej) na uchwałę Rady Gminy Limanowa z dnia 9 maja 2012 r. Nr XIV/92/2012 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Limanowa
2013 7567 2013-12-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 508/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie ze skargi A. K. na uchwałę Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. Nr XL/383/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice
2013 7568 2013-12-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 580/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2013r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 marca 2008 r., Nr XV/187/2008 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieliczka
2013 7569 2013-12-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 710/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie ze skarg V. Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i R. H. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011 r. Nr XXX/362/11 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dębniki”
2013 7570 2013-12-16 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1217/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr IX/52/11 w przedmiocie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2013 7571 2013-12-16 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1276/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2011r. Nr VII/50/11 w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2013 7572 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/451/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 7573 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek
2013 7574 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/483/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2013r. o zmianie uchwały Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2013 7575 2013-12-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 579/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 lutego 2003 r. Nr VII/37/2003 w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wieliczka
2013 7576 2013-12-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 7577 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/301/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 listopada 2013r. Zmieniająca Uchwałę Nr XIX/223/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu olkuskiego na 2013 rok.
2013 7578 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem.
2013 7579 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/271/13 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2013 7580 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku.
2013 7581 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Grybowa w latach 2014-2019.
2013 7582 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grybowa.
2013 7583 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Grybowa.
2013 7584 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grybowie.
2013 7585 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/482/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina, w zakresie sprostowania zapisów w Uchwale Nr XXXV/437/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2013 r., celem doprowadzenia treści planu do poprawnego brzmienia
2013 7586 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XCII/1363/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Mateczny ”
2013 7587 2013-12-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2013 7588 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.257.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 7589 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.258.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 7590 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.259.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 7591 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.260.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 7592 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.262.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 7593 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.266.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej
2013 7594 2013-12-16 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2013 7595 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/626/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 listopada 2013r. W sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem
2013 7596 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” w Krakowie
2013 7597 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/203/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Tenczyn.
2013 7598 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/205/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2013 7599 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/204/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz określenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Lubień
2013 7600 2013-12-16 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.27.2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 7601 2013-12-16 Aneks Aneks Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.96.2013 z dnia 4 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 7602 2013-12-16 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.15.2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 7603 2013-12-16 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.100.2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 7604 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 7605 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/358/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie dopłat dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7606 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/359/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7607 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/268/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2013 7608 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/267/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2013 7609 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/266/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2013 7610 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/269/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice
2013 7611 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/261/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkole w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Ciężkowice
2013 7612 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław
2013 7613 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław
2013 7614 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław
2013 7615 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław
2013 7616 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miejscowości Burzyn
2013 7617 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/418/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2014
2013 7618 2013-12-17 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.74.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 7619 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/315/2013 Rady Gminy w Drwini z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drwinia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 7620 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/321/2013 Rady Gminy w Drwini z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Drwinia w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 r.
2013 7621 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLI/527/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 2”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/324/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz. 666 z dnia 17.02.2005r.), zmienioną Uchwałą Nr VIII/102/07 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 486, poz. 3221 z dnia 02.07.2007r.) i Uchwałą Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 25 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 508, poz. 504 z dnia 02.11.2011r.)
2013 7622 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Oświęcimiu
2013 7623 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu Miechowskiego
2013 7624 2013-12-17 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011)
2013 7625 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świątniki Górne na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
2013 7626 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/281/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Limanowskiego.
2013 7627 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/276/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
2013 7628 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/287/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/255/2013 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 7629 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/350/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rudawa.
2013 7630 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Jordanów
2013 7631 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2013 7632 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/251/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2013 7633 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7634 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7635 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa na okres od dnia 9 lutego 2014 roku do 8 lutego 2015 roku
2013 7636 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2013 7637 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czchowie przeprowadzonych w dniu 15 grudnia 2013 roku
2013 7638 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Olesno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 7639 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr 4095 i części dz. ew. nr 4096/4, położonych we wsi Kościelisko,w rejonie zwanym „Gronik”.
2013 7640 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/336/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/327/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Radłów
2013 7641 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2013 7642 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2013 7643 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/391/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2013 7644 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice
2013 7645 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
2013 7646 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2013 7647 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 7648 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 167/132/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 7649 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 168/135/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 7650 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 169/140/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 7651 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 171/144/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 7652 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 1012/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 7653 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 1017/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 7654 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/259/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 7655 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 5 marca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lipnica Wielka
2013 7656 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 7657 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1488/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ze skarg Wojewody Małopolskiego, R. W. sp. z o.o. z siedzibą w W., M. M., I. S., G. Ś., A. K., A. G., D. B., M. J. i P. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010 r., Nr XLVI/763/2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „A”
2013 7658 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1496/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. Nr XXVII.165.2012 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1-ZDRÓJ)”
2013 7659 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1508/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2007 r. Nr XI/71/07 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części § 6 pkt 5 w zakresie słów: „i uzgodnienie zakresu prac ziemnych z Uzdrowiskowym Zakładem Górniczym”
2013 7660 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1540/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie sprawy ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r. Nr XVI/109/12 w przedmiocie zmiany miejscowego planu odbudowy nr 2 na terenie sołectwa Izdebnik gmina Lanckorona
2013 7661 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1541/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r. Nr XVI/110/12 w przedmiocie zmiany miejscowego planu odbudowy
2013 7662 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1626/12 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ze skargi R. G. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. Nr CXV/1554/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec- Wschód”
2013 7663 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1653/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ze skargi B. Ł., M. W. i M. Ł. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. nr LXXXII/1076/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sudół Dominikański”
2013 7664 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/kr 1775/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ze skargi G.D. na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 lipca 2000 r. Nr XXIX/275/2000 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów
2013 7665 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 228/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. Nr 483/2011 w przedmiocie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
2013 7666 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr III SA/KR 970/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 ust. 1 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. Nr XXXIX/510/12 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 7667 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ochotnica Dolna
2013 7668 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków energetycznych
2013 7669 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/303/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej
2013 7670 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/373/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2014
2013 7671 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/374/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2013 7672 2013-12-17 Informacja Informacja nr SGE.6620.3.77.2013 Starosty Olkuskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali, użytków gruntowych działek zabudowanych, numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych dla jednostki ewidencyjnej Gmina Olkusz obręby ewidencyjne: Osiek, Witeradów, Zawada.
2013 7673 2013-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.1.2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Nawojowa z dnia 21 października 2013r. w sprawie przejęcia przez Miasto Nowy Sącz zadań z zakresu objęcia wychowaniem przedszkolnym, niepełnosprawnego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Nawojowa, uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Specjalnego Nr 11, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.
2013 7674 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XII N /461/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/292/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Placu Targowego w Skawinie.
2013 7675 2013-12-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica
2013 7676 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr KI-411/266/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sułoszowa”.
2013 7677 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 7678 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXIII/240/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 7679 2013-12-18 Informacja Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Barczków, gmina Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
2013 7680 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 7681 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
2013 7682 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2013 7683 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013.
2013 7684 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 7685 2013-12-18 Informacja Informacja nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Bogusza w jednostce ewidencyjnej Kamionka Wielka.
2013 7686 2013-12-18 Informacja Informacja nr 2 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Królowa Górna w jednostce ewidencyjnej Kamionka Wielka.
2013 7687 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 7688 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/288/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 7689 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/343/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 7690 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7691 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 7692 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 7693 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie do załatwiania spraw związanych z przyznaniem dodatku energetycznego.
2013 7694 2013-12-19 Porozumienie Porozumienie nr OR.31.13.2013 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2013r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2013 7695 2013-12-19 Informacja Informacja nr 1 Starosty Nowotarskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Pyzówka w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ
2013 7696 2013-12-19 Informacja Informacja nr 2 Starosty Nowotarskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zaskale w jednostce ewidencyjnej Szaflary
2013 7697 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 7698 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII-254/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
2013 7699 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.
2013 7700 2013-12-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 grudnia 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bochni
2013 7701 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Bochni.
2013 7702 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/377/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Osiedla Chodenice w Bochni
2013 7703 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni
2013 7704 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 7705 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/334/2001 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalania dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 7706 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/78/99 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Wieliczka
2013 7707 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2013 7708 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/522/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 7709 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/524/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. o zmianie uchwały Nr XIV/195/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce zmienionej uchwałą Nr XXII/315/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2013 7710 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 7711 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.265.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2013 7712 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 1028/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013
2013 7713 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/711/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Chorągwica
2013 7714 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/85/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2013 7715 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/61/2003 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek
2013 7716 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieliczka
2013 7717 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2013 7718 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX/406/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieliczka
2013 7719 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/253/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7720 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/384/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2013 7721 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/211/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie planowanych dróg serwisowych w miejscowościach Sułków, Zabawa i Wieliczka przy drodze krajowej A4 do kategorii dróg gminnych
2013 7722 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/190/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki
2013 7723 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/95/2007 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 7724 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIII/320/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków
2013 7725 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/360/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2005 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce
2013 7726 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/300/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
2013 7727 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/71/2003 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Wieliczka
2013 7728 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/485/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 7729 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/187/13 Rady Gminy Olesno z dnia 23 maja 2013r. o likwidacji Szkoły Podstawowej w Ćwikowie
2013 7730 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/188/13 Rady Gminy Olesno z dnia 23 maja 2013r. o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Wielopolu
2013 7731 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/189/13 Rady Gminy Olesno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz ustalenia granic ich obwodów
2013 7732 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/190/13 Rady Gminy Olesno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2013 7733 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/421/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2013 rok
2013 7734 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykawa
2013 7735 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
2013 7736 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 526/2013 Wójta Gminy Gdów; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie przekazania organom gminy prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu
2013 7737 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słopnice.
2013 7738 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XVII/191/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Słopnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2013 7739 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok.
2013 7740 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/60/2011 Rady gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
2013 7741 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 7742 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bystra – Sidzina.
2013 7743 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza
2013 7744 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 7745 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2013 7746 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 7747 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 7748 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/406/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 7749 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7750 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2014 r.”
2013 7751 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Koszyce
2013 7752 2013-12-20 Informacja Informacja nr OKA-4110-20,21,22(3)/2013/23038/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2013r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję na: wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem
2013 7753 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2013 7754 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipnica Wielka służebnością przesyłu
2013 7755 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XCIV/1411/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie.
2013 7756 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2013 7757 2013-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 7758 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa
2013 7759 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, określenie warunków i zasad korzystania z nich
2013 7760 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenie stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 7761 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XCIV/1400/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 7762 2013-12-20 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego nr 001 w jednostce ewidencyjnej Miasto Nowy Sącz
2013 7763 2013-12-20 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2013r. o decyzjach zmieniających koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa "Dalkia Chrzanów Spółka z o.o." z siedzibą w Chrzanowie
2013 7764 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Nowy Targ.
2013 7765 2013-12-20 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-49(14)/2013/312/X/MGi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach
2013 7766 2013-12-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 18/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 7767 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/280/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013r. orzeczenie, że Uchwała NR XLIX/364/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych została podjęta z naruszeniem prawa.
2013 7768 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr Ki-411/268/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 330/XXVIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego w części obejmującej postanowienia § 7 tiret ósme i dziewiąte załącznika Nr 1 do uchwały.
2013 7769 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr KI-411/267/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XLII/300/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku - w części dotyczącej postanowienia § 2 ust. 1 pkt 6 uchwały.
2013 7770 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/649/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7771 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/651/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Chełmiec programu „Chełmiecka rodzina 5+"
2013 7772 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 258/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 7773 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XL.528.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 7774 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLI/368/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 roku
2013 7775 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 roku
2013 7776 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/647/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy położonej w Zakopanem
2013 7777 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/636/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zakopane
2013 7778 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2014
2013 7779 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem
2013 7780 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 7781 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/120/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2014 ROK
2013 7782 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/127/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia obwodów i planu sieci publicznych gimnazjów i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłów.
2013 7783 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/128/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia obwodów i planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozłów.
2013 7784 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/129/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozłów.
2013 7785 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/122/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 7786 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)
2013 7787 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju
2013 7788 2013-12-23 Aneks Aneks nr 1.2013 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 1376K relacji Lisia Góra - Zaczarnie - Wola Rzędzińska - Ładna - Skrzyszów - Łękawka w miejscowości Łekawica i drogi nr 1357K relacji Tarnów - Żurowa - Ołpiny w m. Szynwałd oraz budowy ścieżek rowerowych wzdłuż drógi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów - Ryglice -Żurowa - Ołpiny w miejscowościach Skrzyszów i Szynwałd
2013 7789 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 1035/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
2013 7790 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 1031/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013
2013 7791 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/495/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 19 grudnia 2013r. o ustaleniu na 2014 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów.
2013 7792 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/500/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 19 grudnia 2013r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Chrzanowa.
2013 7793 2013-12-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 7794 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 7795 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7796 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7797 2013-12-23 Porozumienie Porozumienie nr 27/2013 Wójta Gminy Gnojnik; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Gnojnik realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
2013 7798 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stryszów.
2013 7799 2013-12-23 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-53(12)/2013/195/XI/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła DALKIA CHRZANÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie
2013 7800 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku
2013 7801 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 7802 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/443/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 7803 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/632/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: ZWIJACZE, KRÓLE, HARENDA
2013 7804 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/345/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/273/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7805 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/344/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 7806 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/403/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2013 7807 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIII//378/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 roku
2013 7808 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2013.
2013 7809 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia p.o Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 7810 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 13 – Bukowiec/Jasienna”.
2013 7811 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 3 – Niecew/Lipnica Wielka”.
2013 7812 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „plan nr 9 – Mogilno/Posadowa”.
2013 7813 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Korzenna Nr XXVI/234/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7814 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/334/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 7815 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/343/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Bartne
2013 7816 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/344/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Bodaki
2013 7817 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/345/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Krzywa
2013 7818 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/346/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w przyjęcia statutu Sołectwa Małastów
2013 7819 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/347/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Męcina Mała
2013 7820 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/348/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Męcina Wielka
2013 7821 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/349/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Owczary
2013 7822 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/350/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Ropica Górna
2013 7823 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/351/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Sękowa
2013 7824 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/352/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Siary
2013 7825 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/353/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Wapienne
2013 7826 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/313/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014.
2013 7827 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/844/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 7828 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/865/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
2013 7829 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL-364-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 7830 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/278/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7831 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/279/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących na terenie Gminy Iwanowice (część wsi Narama i Żerkowice) dostarczoną przez PUK w Michałowicach
2013 7832 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/284/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej
2013 7833 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 7834 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radgoszcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7835 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radgoszcz.
2013 7836 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXII/231 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/179 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mucharz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mucharz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 7837 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/315/2013 Rady Gminy w Drwini z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drwinia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 7838 2013-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2013 7839 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/314/2013 Rady Gminy w Drwini z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie: utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2013 7840 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 100/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok Nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku
2013 7841 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 7842 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok
2013 7843 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 102/XXXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2013 7844 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 103/XXXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2013 7845 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LIX/552/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez miasto Nowy Sącz
2013 7846 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/280/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 7847 2013-12-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieliczce z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 7848 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/398/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 7849 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/447/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 7850 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/339/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/127/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Brzeszczach i w Jawiszowicach
2013 7851 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 7852 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2013
2013 7853 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX-338/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 7854 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 7855 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 7856 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok
2013 7857 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 7858 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.
2013 7859 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI-323/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2013 rok
2013 7860 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/340/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 7861 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2013 7862 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2013
2013 7863 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2013
2013 7864 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok
2013 7865 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 7866 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 7867 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 7868 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.
2013 7869 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7870 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 7871 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2013r. zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2013 7872 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/467/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale XLIV/451/VI/2013 z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 7873 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/468/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini nr XLIV/452/VI/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini nr XVI/161/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 7874 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/473/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej związanych z przyznaniem dodatku energetycznego.
2013 7875 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Rzezawa w latach 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2013 7876 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie
2013 7877 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7878 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Chełmka.
2013 7879 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Chełmku
2013 7880 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek na lata 2014-2018
2013 7881 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek
2013 7882 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Chełmku przy ul. Na Skałce.
2013 7883 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXX/296/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/274/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7884 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV.328.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem
2013 7885 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV.334.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV.324.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 7886 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV.341.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 7887 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI.342.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 7888 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2013 7889 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 107/XXXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 7890 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 108/XXXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7891 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
2013 7892 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr XXIV/172/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2013 7893 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr XXVII/198/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 7894 2013-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 42.2013 Burmistrza Wojnicza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w srawie rozwiązania porozumienie nr 34.2013 z dnia 2 października 2013 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1405K relacji Więckowice - Łysa Góra w miejscowości Grabno.
2013 7895 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI)212)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Lubień dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, ustalenia stawek dotacji, trybu jej rozliczania oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2013 7896 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI)211)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola samorządowe na terenie Gminy Lubień
2013 7897 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI)214)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 7898 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XXXX/345/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami stanowiącymi własność Gminy Spytkowice
2013 7899 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Rytro przyjętego uchwałą Rady Gminy Rytro Nr XX/136/2012 z dnia 21 września 2012 r. (Dz.U.Woj. Małop. z 2012 r. poz. 5910).
2013 7900 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 7901 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro.
2013 7902 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/216/2013 z dnia 30 października 2013 r. dot. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2013 7903 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7904 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pcim za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 7905 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków mieszkaniowych
2013 7906 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków energetycznych
2013 7907 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/863/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą Nr XXXVII/708/13 z dnia 29 maja 2013 r. i uchwałą Nr XL/753/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku
2013 7908 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/266/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gołcza
2013 7909 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/267/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gołcza w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołcza
2013 7910 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/268/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 7911 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/433/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz.
2013 7912 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 7913 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2013 7914 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2014
2013 7915 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice
2013 7916 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/184/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tekstu jednolitego uchwały
2013 7917 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7918 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wadowice w latach 2014-2018 "
2013 7919 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XL-355/13 Rady Gminy Dobra z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dobra.
2013 7920 2013-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XL-1/13 Rady Gminy Dobra z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Dobra
2013 7921 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XL-354/13 Rady Gminy Dobra z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały XXXIX-340/13 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
2013 7922 2013-12-31 Komunikat Komunikat nr 27/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 7923 2013-12-31 Komunikat Komunikat nr 28/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2013 7924 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/234 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mucharz
2013 7925 2013-12-31 Aneks Aneks nr 15 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2013r. do porozumienia zawartego w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barbarę Bulanowską, a Wojewodą Małopolskim, Panem Stanisławem Kracikiem, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 211, poz. 1746
2013 7926 2013-12-31 Aneks Aneks nr 13 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 października 2013r. do porozumienia zawartego w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barbarę Bulanowską, a Wojewodą Małopolskim, Panem Stanisławem Kracikiem, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 211, poz. 1746
2013 7927 2013-12-31 Aneks Aneks nr 14 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2013r. do porozumienia zawartego w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barbarę Bulanowską, a Wojewodą Małopolskim, Panem Stanisławem Kracikiem, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 211, poz. 1746
2013 7928 2013-12-31 Aneks Aneks Nr 2 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 listopada 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2013 7929 2013-12-31 Aneks Aneks Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 listopada 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2013 7930 2013-12-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.6.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVI/215/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łękawica w części, tj. w części graficznej
2013 7931 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr IX/309/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/300/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny składanych przez jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych
2013 7932 2013-12-31 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-70(4)/2013/4432/VIA/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła LARKIS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach
2013 7933 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Radgoszcz-Krzywda na obszarze Gminy Radgoszcz.
2013 7934 2013-12-31 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2013 7935 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/315/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”
2013 7936 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/314/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.
2013 7937 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/317/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2013 r.
2013 7938 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni do załatwiania spraw związanych z przyznaniem dodatku energetycznego.
2013 7939 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI-247-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/238/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 7940 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXi-245-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/241/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku Rady Gminy Sułoszowa w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2014 rok
2013 7941 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI-246-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2013 7942 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tekstu jednolitego uchwały
2013 7943 2013-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 41.2013 Starosty Tarnowskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie rozwiązania porozumienia nr 28.2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów - Żurowa - Ryglice - Ołpiny w miejscowości Ryglice
2013 7944 2013-12-31 Aneks Aneks Nr 2 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 13 listopada 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Oświęcim
2013 7945 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/476/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 7946 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014
2013 7947 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/408/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2013 7948 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2014
2013 7949 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 266/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Łososinie Dolnej
2013 7950 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 268/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie; trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7951 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 271/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 7952 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 273/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2013 7953 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłonce
2013 7954 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna
2013 7955 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2014rok
2013 7956 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Proszowickiego.
2013 7957 2013-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŁN/2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie prowadzenie zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących remont pobocza prawostronnego drogi powiatowej nr K1642 Groń – Trybsz – Niedzica w m. Niedzica na odcinku ul. 3 Maja od km 19+740 do km 20+054, pełniącego rolę ścieżki pieszo-rowerowej
2013 7958 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/237 Rady Gminy Mucharz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 7959 2013-12-31 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-50(16)/2013/1339/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłownia Andrychów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie
2013 7960 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/317/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2014 rok