Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Listopad 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 6258 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w Łazanach (przysiółek Brotki): w km 1+177,00 - 1+229,00 odcinka 050, w km 0+000,00 - 0+029,00 odcinka 060 (strona lewa), w km 0+009,00 - 0+082,00 odcinka 060 (strona prawa) z kanalizacją deszczową w km 0+009,00 - 0+082,00 odcinka 060 (strona prawa), o zakresach rzeczowych: 1. Budowa chodnika o łącznej długości 154,00mb, szerokości 2,00m: - chodnik po stronie lewej długości 81,00mb, szerokości 2,00m w km 1+177,00 – 1+ 229,00 odcinka 050, km 0+000,00 – 0+029,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej; - chodnika po stronie prawej długości 73,00mb, szerokości 2,00m w km 0+009,00- 0+82,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej; 2. Budowa kanalizacji deszczowej długości 73,00mb o średnicy 0,50m w km 0+009,00-0+82,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona prawa). Lokalizacja – działka nr 93 w obrębie Łazany
2013 6259 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn. „Budowa chodnika w odc. 010 km 1+985,50 do odc. 020 km 0+076,50 wraz z kanalizacją deszczową, umocnieniem fragmentu rowu w odc. 010 km 1+987,70 do odc. 010 km 1+986,65, remontem zjazdów w odc.020 km 0+022,75 km 0+064,40, km 0+069,35, budową przyłącza (kabla enn) zasilającego aktywny znak przejścia dla pieszych w odc. 020 km 0+041,35 do odc. 020 km 0+075,45, zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tomaszkowice, gm. Biskupice, na działce nr 114 obr. Tomaszkowice, gm. Biskupice”
2013 6260 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Grybów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika z kostki betonowej wraz z infrastrukturą w ciągu DW 981 w m. Grybów na odcinkach wg kilometraża referencyjnego odc. 100 km 0+521,55 - 1+639,40 Etap II”
2013 6261 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Polanka Wielka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Polanka Wielka wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 949 zakresie budowy chodnika, kanalizacji deszczowej, poszerzenia pasa jezdni oraz przebudowy zjazdów w odc. 080 od km 4+919,3 do km 5+437,00 w m. Polanka Wielka”
2013 6262 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Drwinia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 965 w m. Dziewin na odc. 020 w km 2+150 - 2+300 na długości ok. 150 mb”
2013 6263 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Drwinia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym DW 965 w m. Gawłówek na długości ok. 140 mb od przystanku autobusowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2096K”
2013 6264 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Jabłonka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Jabłonka wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 w m. Zubrzyca Górna oraz budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 w m. Zubrzyca Dolna”
2013 6265 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Limanowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Limanowa wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 965 Zielona - Bochnia - Limanowa w m. Młynne odc.220 km 2+127,20 - odc. 230 km 0+900 oraz odc. 230 km 1+389,00 - 1+674,60”
2013 6266 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Myślenice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 967 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w km 0+116,50 - 0+426,70 i od 0+433,75 - 0+543,70 oraz chodnika prawostronnego od km 0+147,00 - 0+214,15 i od km 0+380,00 - 0+457,20, zlokalizowanych na działce nr 1045 w Myślenicach”
2013 6267 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Niepołomice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 964 od odc. 290 km 0+076,22 do km 1+228,20 w zakresie wykonania chodnika oraz zatoki autobusowej wraz z odwodnieniem w m. Ochmanów G. Niepołomice z podziałem na zadania. zadanie I od km 0+418,67 do km 1+228,20”
2013 6268 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Raba Wyżna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Raba Wyżna wykonania zadania własnego pn.: „Rozbudowa DW 958 Chabówka - Czarny Dunajec, polegająca na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu DW 958 w m. Raba Wyżna i Bielanka na odcinku nr 1 - odc. 020 w km 0+019,40 - 2+495,32 i na odcinku nr 2 - odc. 020 km 2+697,17 - odc. 030 km 1+941,33”
2013 6269 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Łącko wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 968 Lubień Mszana Dolna – Zabrzeż odcinek nr 070 w km 4+726- 4+924 i od km 4+784 do 4+957 strona prawa oraz 4+957- 5+432 strona lewa w m. Zabrzeż (etap I)”
2013 6270 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok
2013 6271 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 6272 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2013 6273 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na rok 2014 r.
2013 6274 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2014 r.
2013 6275 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 6276 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Łapanów.
2013 6277 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/362/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 roku
2013 6278 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/361/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 roku
2013 6279 2013-11-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIX/285/2013. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Bukowina Tatrzańska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 6280 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów II.
2013 6281 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/185/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2013
2013 6282 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2012
2013 6283 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 2 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz, za wybitne osiągnięcia uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Wieprz.
2013 6284 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 973/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
2013 6285 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX-349-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Rzykach
2013 6286 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX-350-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII-369-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów
2013 6287 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrychów
2013 6288 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX-352-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 6289 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/384/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 Nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku
2013 6290 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/387/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno
2013 6291 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Żabno na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 6292 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
2013 6293 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 6294 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/434/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2013 6295 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/435/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały NR XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 6296 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/454/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat targowych.
2013 6297 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/456/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie.
2013 6298 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/608/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 października 2013r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców - lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Zakopane, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej lub w prawie użytkowania wieczystego.
2013 6299 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/621/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 października 2013r. w sprawie opłaty miejscowej
2013 6300 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/623/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Zakopanem.
2013 6301 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 grudnia 2012 r. przyjmującej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzezawa.
2013 6302 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2014.
2013 6303 2013-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.33.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXXIII/1268/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013-2015 - w części, tj. § 3 uchwały oraz części podstawy prawnej uchwały tj. w zakresie słów: „i art. 40 ust. 1”
2013 6304 2013-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.34.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXXIII/1267/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2013-2015 - w części, tj. § 3 uchwały oraz części podstawy prawnej tj. w zakresie słów: „i art. 40 ust. 1”, „art. 40 ust. 1 w związku z”
2013 6305 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 października 2013r. w sprawie warunków i trybu sprawiania pogrzebu przez Gminę Tomice
2013 6306 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice
2013 6307 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice
2013 6308 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 6309 2013-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.32.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/328/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 września 2013 r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXIX/308/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański - w całości
2013 6310 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/275/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 6311 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/277/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6312 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/278/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2013 6313 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/279/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2013 6314 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/238/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 października 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIV/248/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Spytkowice
2013 6315 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/272/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rabka – Zdrój
2013 6316 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/274/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój
2013 6317 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/275/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6318 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/276/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 6319 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/278/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 6320 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok.
2013 6321 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków.
2013 6322 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mszanie Dolnej
2013 6323 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/293/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 6324 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/298/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/223/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ze zmianami Uchwała: Nr XXXVII/249/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2013r.
2013 6325 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mszana Dolna.
2013 6326 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna.
2013 6327 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 6328 2013-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 6329 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/13 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 października 2013r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 6330 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty
2013 6331 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/408/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2013 6332 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 6333 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/406/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 6334 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Osiek
2013 6335 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek
2013 6336 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2013 6337 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/437/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6338 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/439/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/267/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skawina liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach Gminy.
2013 6339 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina
2013 6340 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały Nr XXI/150/2013 r. Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2013 6341 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok
2013 6342 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. „Batalionów Chłopskich” w Żegocinie
2013 6343 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2013 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 rok
2013 6344 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/237/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 października 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXI-235/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym – w całości
2013 6345 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/689/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2013 6346 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/684/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczucin
2013 6347 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr NR XLIII/685/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ
2013 6348 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/686/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Raba Wyżna - Skawa
2013 6349 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/687/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Raba Wyżna - Podsarnie
2013 6350 2013-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2013 Wójta Gminy Stryszów z dnia 2 września 2013r. w sprawie wycinki drzew w drodze będącej we władaniu gminy.
2013 6351 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Stryszów.
2013 6352 2013-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.28.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Nr 21/2013 Wójta Gminy Stryszów z dnia 2 września 2013 r. w sprawie wycinki drzew w drodze będącej we władaniu gminy – w całości.
2013 6353 2013-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.29.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/198/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Stryszów - w całości.
2013 6354 2013-11-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/CHZ/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2013 6355 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/1293/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Mał. poz. 3436).
2013 6356 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/1294/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/154/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 359, poz. 2355 z późn. zm.).
2013 6357 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/1295/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 415, poz. 4740 z późn zm.).
2013 6358 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/1298/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/1004/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2013 6359 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/1303/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie nazwy ulicy.
2013 6360 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/1305/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie nazwy skweru.
2013 6361 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie nr 394/2013 Starosty Wielickiego; Wójta Gminy Kłaj z dnia 16 września 2013r. w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia, niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu
2013 6362 2013-11-07 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 29 lipca 2013r. do porozumienia nr 314/2013 zawarty w dniu 22.10.2013 r. w Wieliczce pomiędzy: Powiatem Wielickim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, zwanym dalej Powiatem reprezentowanym przez:  1) Jacka Juszkiewicza - Starostę Wielickiego  2) Mirosława Mrozowskiego - Wicestarostę Wielickiego  a Gminą Niepołomice, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice: Roman Ptak.
2013 6363 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 6364 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/107/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 6365 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 260/XXXV/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 234/XXXI/2013 z dnia 23 maja 2013 roku
2013 6366 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 254/XXXV/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6367 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 257/XXXV/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie wysokości opłat w 2014 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 6368 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 259/XXXV/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, świadczących w powiecie nowotarskim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej
2013 6369 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2013 6370 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 980/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 6371 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Bolesław reprezentowaną przez Kazimierza Olearczyka - Wójta Gminy Bolesław, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Nowak, zwanym dalej Przejmującym.
2013 6372 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na obszarze gminy Mędrzechów
2013 6373 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Olesno reprezentowaną przez Witolda Morawca - Wójta Gminy Olesno, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Nowak, zwanym dalej Przejmującym.
2013 6374 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na obszarze gminy Gręboszów
2013 6375 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek, zwanym dalej Przejmującym.
2013 6376 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6377 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/391/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6378 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6379 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław.
2013 6380 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 października 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6381 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/454/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 r.
2013 6382 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 6383 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6384 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 6385 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 330/XXVIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego
2013 6386 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 332/XXVIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2013 6387 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/336/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Trzyciążu
2013 6388 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/337/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 6389 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/464/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 października 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 6390 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/466/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 października 2013r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6391 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/467/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 października 2013r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6392 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/473/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 października 2013r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Chrzanowa
2013 6393 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013
2013 6394 2013-11-08 Informacja Informacja Starosty Wielickiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 18 obrębów jednostki ewidencyjnej Wieliczka – obszar wiejski
2013 6395 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 6396 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2013 6397 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6398 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 6399 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 361/165/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 6400 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 6401 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2013 6402 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 6403 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w granicach administracyjnych Gminy Raba Wyżna
2013 6404 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 rok
2013 6405 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6406 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2013 6407 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2013 6408 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zatorze
2013 6409 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013r. w sprawie utworzenia Technikum dla młodzieży w Zatorze na podbudowie szkoły gimnazjalnej
2013 6410 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013r. w sprawie utworzenia Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze
2013 6411 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zator
2013 6412 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 87/XXXIV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok Nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku
2013 6413 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/13 Rady Gminy Ropa z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013
2013 6414 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/389/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 6415 2013-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu targowiska gminnego w Krzeszowicach
2013 6416 2013-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie przyjecia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sptrawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2013 6417 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 6418 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2013 6419 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
2013 6420 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2013 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 6421 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 6422 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/13 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Spytkowice
2013 6423 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6424 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6425 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 6426 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6427 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2013 6428 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/270/13 Rady Gminy Łużna z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6429 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/273/13 Rady Gminy Łużna z dnia 29 października 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
2013 6430 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/274/13 Rady Gminy Łużna z dnia 29 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6431 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.513.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6432 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.514.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 6433 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.515.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 6434 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.516.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6435 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.517.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 6436 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.518.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2013 6437 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.519.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2013 6438 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.512.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6439 2013-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Suskiego
2013 6440 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/573/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Osiedla Dąbrówka” w Tarnowie
2013 6441 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/13 (Nowy I/4/13) Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 6442 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 6443 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/00 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach
2013 6444 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 6445 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXII/231/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 6446 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXII/237/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.
2013 6447 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXII /235/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 września 2013 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2013 6448 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6449 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 221/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 6450 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2013 6451 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za odprowadzanie ścieków
2013 6452 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Urzedowi Gminy Gromnik
2013 6453 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gromnik
2013 6454 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 6455 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 230/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 6456 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 6457 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok.
2013 6458 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojnicz.
2013 6459 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wojnicz oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Wojnicz.
2013 6460 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 6461 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 6462 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian budżetu.
2013 6463 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 6464 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 6465 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2013 6466 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXII-239/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 października 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zembrzyce za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2013 6467 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXII-241/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6468 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXII-243/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2013 6469 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXII-242/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 6470 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/799/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11, 620/4, 620/6 położonych w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego
2013 6471 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/800/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec
2013 6472 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/803/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/795/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/746/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Oświęcim Programu "Oświęcimska Karta Rodziny"
2013 6473 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2013 6474 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2013 6475 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/819/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/773/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Oświęcim w roku kalendarzowym 2014
2013 6476 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/821/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 6477 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6478 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2014 roku
2013 6479 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych i wzoru informacji podatkowej
2013 6480 2013-11-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Makowa Podhalańskiego; Wójta Gminy Jordanów z dnia 2 września 2013r. w sprawie przejęcia przez Gminę Maków Podhalański zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dziecku niepełnosprawnemu będącemu mieszkańcem Gminy Jordanów
2013 6481 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX-229-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sułoszowa”.
2013 6482 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX-230-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej
2013 6483 2013-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 38.2013 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości Szerzyny, oraz nr 1357 K relacji Tarnów - Ryglice - Żurowa - Ołpiny w miejscowości Żurowa
2013 6484 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 6485 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 6486 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2014 rok
2013 6487 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w 2014 rok
2013 6488 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne
2013 6489 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 6490 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świątniki Górne
2013 6491 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6492 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszotary
2013 6493 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 6494 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 338/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku
2013 6495 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2013 6496 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2012r
2013 6497 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 października 2013r. w sprawie: dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 6498 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 października 2013r. zmiany Uchwały Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Czarny Dunajec oraz określenia wzorów umów
2013 6499 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2013 6500 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały Nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6501 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 6502 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 6503 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2013 6504 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2014 na terenie Powiatu Brzeskiego
2013 6505 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr LIII.349.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 6506 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr LIII/352/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie: określenia dworca, udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tego obiektu.
2013 6507 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.
2013 6508 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany nazwy, nadania imienia i nadania statutu biblioteki.
2013 6509 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej i nadania mu Statutu.
2013 6510 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.
2013 6511 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013
2013 6512 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/252/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego świadczonego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2013 6513 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 6514 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/256/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/194/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 6515 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2013 6516 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Zaborze
2013 6517 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Zaborze
2013 6518 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 6519 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 6520 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
2013 6521 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 6522 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 6523 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 6524 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku
2013 6525 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2014 roku
2013 6526 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Raciechowice
2013 6527 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian Statutu Gminy Rytro
2013 6528 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 6529 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro
2013 6530 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLII)199)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Rabie położonemu w miejscowości Lubień
2013 6531 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 258/XXXV/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie wysokości opłat w 2014 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego
2013 6532 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/317/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2013r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebów przez Gminę Skrzyszów oraz zasad zwrotu wydatków z tego tytułu
2013 6533 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/314/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 6534 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/315/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 6535 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/316/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie
2013 6536 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok.
2013 6537 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 6538 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 6539 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6540 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 6541 2013-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Tuchów
2013 6542 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 roku
2013 6543 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok
2013 6544 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/145/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6545 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/287/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6546 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/290/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 6547 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/291/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6548 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/292/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2013 6549 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/293/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6550 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/294/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2013 6551 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 6552 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.
2013 6553 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6554 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2013 6555 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2013 6556 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Zakliczyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 6557 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/338/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 6558 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 6559 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/340/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 6560 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/341/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zakliczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6561 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/342/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 6562 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 224 /2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczurowa.
2013 6563 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 225 / 2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie : ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczurowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2013 6564 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2013
2013 6565 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013.
2013 6566 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 października 2013r. w sprawie : zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
2013 6567 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 6568 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 990/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 6569 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 986/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.
2013 6570 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/423/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2013 6571 2013-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Mszana Dolna
2013 6572 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/429/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 października 2013r. w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Mszana Dolna
2013 6573 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6574 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6575 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6576 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV-306/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2013 6577 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienica.
2013 6578 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2013 rok
2013 6579 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem
2013 6580 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2013
2013 6581 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem.
2013 6582 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 6583 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2014.
2013 6584 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce
2013 6585 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/332/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku
2013 6586 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/557/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa
2013 6587 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 6588 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/563/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę ustalającą opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa
2013 6589 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV-308/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-274/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Łapsze Niżne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 6590 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV-307/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2013 6591 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/359/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 6592 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/362/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni.
2013 6593 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa na rok 2014
2013 6594 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/494/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Sączu
2013 6595 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/489/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 6596 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/475/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wieliczka pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2013 6597 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/478/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/744/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wieliczka oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2013 6598 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/491/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2013 6599 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/492/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2013 6600 2013-11-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 16/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 6601 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/467/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 6602 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/477/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu poniesionych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce
2013 6603 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/682/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921
2013 6604 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/330/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2013 6605 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/332/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 6606 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/333/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz zmiany Statutu.
2013 6607 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/334/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLIV/263/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ,szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 6608 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX.291.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącemu rodzinny dom dziecka
2013 6609 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX.295.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2013 rok Nr XXX.224.2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
2013 6610 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie uchwały Nr XV/79/2004 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary
2013 6611 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/185/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie uchwały Nr XLV/246/2006 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Szaflary
2013 6612 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 6613 2013-11-15 Informacja Informacja nr OKA-4210-42(15)/2013/216/XI/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Tauron Ciepło Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
2013 6614 2013-11-15 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 listopada 2013r. o decyzjach zmieniających koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (dawniej: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna)
2013 6615 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/364/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 października 2013r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
2013 6616 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 6617 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6618 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVIII/235/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 6619 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 6620 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2014
2013 6621 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2014 roku
2013 6622 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/267/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brzeźnica na lata 2013 – 2017”
2013 6623 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/359/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów i jej jednostkom organizacyjnym
2013 6624 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Tarnów
2013 6625 2013-11-15 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Urzędu Statystycznego; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2013 6626 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX.293.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów
2013 6627 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2013 rok
2013 6628 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 161/114/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 października 2013r. w sprawie: zmian w budżecie
2013 6629 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 162/116/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 6630 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 163/117/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 6631 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 164/121/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 6632 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 165/125/2013 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 6633 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/13 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6634 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/13 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 rok
2013 6635 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/13 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 6636 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/13 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2013 6637 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 6638 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 6639 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2014 r.
2013 6640 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2014 r.
2013 6641 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2014 r.
2013 6642 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6643 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini
2013 6644 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2014
2013 6645 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 r.
2013 6646 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 6647 2013-11-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 11 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadań w zakresie opracowania dokumentacji projektowych dla zadań pn.: 1) "Budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji burzowej przy ul. Ks. Gołby w Bachowicach - droga powiatowa nr 1769K". 2) „Budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji burzowej przy ul. Jana III Sobieskiego w Ryczowie - droga powiatowa nr 1772K”.
2013 6648 2013-11-18 Aneks Aneks nr 5/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 8 listopada 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2013 6649 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 6650 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2013 6651 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/236/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian Uchwały Nr XLIII/234/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 6652 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 6653 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIII/78/08 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Tokarnia przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 6654 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2013 6655 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2013 6656 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 6657 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6658 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6659 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6660 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6661 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek
2013 6662 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2013 6663 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Chełmek
2013 6664 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 6665 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2013 6666 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 6667 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6668 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa
2013 6669 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 6670 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów
2013 6671 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6672 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/207/13 Rady Gminy Olesno z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych.
2013 6673 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka
2013 6674 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6675 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2013 6676 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Spytkowice
2013 6677 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/153/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 14 maja 2013 roku
2013 6678 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 7 listopada 2013r. zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 6679 2013-11-18 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 listopada 2013r. do porozumienia zawartego w Krakowie w dniu 11 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887)
2013 6680 2013-11-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 13 listopada 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna, zawartego w dniu 21 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Pleśna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pleśna, Pana Wiesława Zimowskiego
2013 6681 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1281/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie
2013 6682 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/1313/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2013 6683 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/1314/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6684 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/328/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie Statutu Gminy Szerzyny
2013 6685 2013-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.35.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXXV/1281/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie - w całości
2013 6686 2013-11-18 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2013r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję.
2013 6687 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2013 6688 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 6689 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014
2013 6690 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia
2013 6691 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/1297/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2013 6692 2013-11-19 Decyzja Decyzja nr OKR-4210- 43(12)/2013/366/XI/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o.
2013 6693 2013-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 6694 2013-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 6695 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/322/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2014
2013 6696 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/323/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 6697 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/324/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin
2013 6698 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/325/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2014
2013 6699 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/326/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6700 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/329/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 6701 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/332/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Szczucin
2013 6702 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/334/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6703 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/335/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6704 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/336/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia wysokości tej opłaty
2013 6705 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/337/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na targowisku gminnym w Szczucinie
2013 6706 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr 995/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013
2013 6707 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok
2013 6708 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice
2013 6709 2013-11-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przejęcia zadania publiczne polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegajacych na obszarze gminy Szczucin
2013 6710 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013
2013 6711 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013
2013 6712 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XX/168/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Budzów
2013 6713 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 6714 2013-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Burmistrza Tuchowa; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 17 uczniów pobierajacych nauke w szkołach prowadzonych przez Gmine Miasta Tarnowa i Gmine Tuchów (16 uczniów z Gminy Miasta Tarnowa, 1 uczen z Gminy Tuchów)
2013 6715 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2014 r.
2013 6716 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/2013 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami pn. "Powiatowy Program Opieki nad zabytkami na lata 2013-2016"
2013 6717 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego na 2013 rok Nr V/30/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
2013 6718 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV.323.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6719 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV.324.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6720 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/289/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 6721 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/296/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2013 6722 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/297/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 6723 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/299/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Grybów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 6724 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 6725 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/375/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie.
2013 6726 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/376/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie
2013 6727 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/374/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
2013 6728 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.
2013 6729 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28.12.2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 6730 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 6731 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 6732 2013-11-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2013r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Gnojnik Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk, zwaną dalej "Gminą"
2013 6733 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok.
2013 6734 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
2013 6735 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 6736 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6737 2013-11-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 15 listopada 2013r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podraza, zwaną dalej "Gminą"
2013 6738 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 6739 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 6740 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6741 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6742 2013-11-20 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 9 października 2013r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Spytkowice w powiecie wadowickim, a Gminą Spytkowice w powiecie nowotarskim
2013 6743 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/293/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru
2013 6744 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/495/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 października 2013r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 6”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/327/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz.670 z dnia 17.02.2005 roku)
2013 6745 2013-11-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody ze źródła Hajduga w Polance Wielkiej, gmina Polanka Wielka, powiat oświęcimski, województwo małopolskie
2013 6746 2013-11-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Przeciszów, gmina Przeciszów, powiat oświęcimski, województwo małopolskie
2013 6747 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2013.
2013 6748 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka przez inne niż Gmina Kamionka Wielka osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 6749 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 6750 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2013 6751 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6752 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 6753 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie uchylenia Statutu Urzędu Gminy Kamionka Wielka.
2013 6754 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez gminę Kamionka Wielka.
2013 6755 2013-11-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 6756 2013-11-20 Komunikat Komunikat nr 23/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2013 6757 2013-11-20 Komunikat Komunikat nr 24/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2013 6758 2013-11-20 Komunikat Komunikat nr 25/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 6759 2013-11-20 Komunikat Komunikat nr 26/13 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
2013 6760 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 6761 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 6762 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2013 6763 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok
2013 6764 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gdów w 2014 roku
2013 6765 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów
2013 6766 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów
2013 6767 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 6768 2013-11-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 6769 2013-11-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 6770 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 429/50/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6771 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 274/40/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6772 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 313/42/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6773 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 315/42/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6774 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 318/43/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6775 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 321/43/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6776 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 327/43/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6777 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 329/43/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6778 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 331/44/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6779 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 339/44/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6780 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 343/45/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 2 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6781 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 345/45/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 2 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6782 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 351/45/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 2 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6783 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 357/46/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6784 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 359/46/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6785 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 363/46/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6786 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 366/46/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6787 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 368/46/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 6788 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 375/46/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 6789 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 377/46/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 6790 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 379/46/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 6791 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 381/47/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 6792 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 384/47/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 6793 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 386/47/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 6794 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 392/47/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 6795 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 395/48/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 6796 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 400/48/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 6797 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 404/48/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 6798 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 406/48/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 6799 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 408/48/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 6800 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 410/48/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 6801 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 412/48/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 6802 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 414/48/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 6803 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 416/50/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 6804 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 424/50/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 6805 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 426/50/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 6806 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 427/50/IV/2013 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013r.
2013 6807 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXX/292/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2013 6808 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/1318/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXI/1041/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla szczególnie uzdolnionego studenta oraz uczestnika studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo - badawczych.
2013 6809 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/1321/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie nazwy alei.
2013 6810 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Skała
2013 6811 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2013 6812 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6813 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
2013 6814 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 6815 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
2013 6816 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 6817 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/207/12 w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skała
2013 6818 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/529/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013
2013 6819 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/530/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
2013 6820 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/532/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”
2013 6821 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.470.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6822 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/537/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 26 października 1999 r., w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
2013 6823 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/538/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 6824 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/540/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)
2013 6825 2013-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIX/284/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leśnicy – Groniu
2013 6826 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/1306/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Kalwaryjska ”
2013 6827 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 6828 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6829 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Siepraw
2013 6830 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6831 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Czechówka, Łyczanka, Siepraw, Zakliczyn
2013 6832 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 6833 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 6834 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XXV/196/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Liszki w 2013 r.
2013 6835 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012 r., określajacej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6836 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6837 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 6838 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2013 6839 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6840 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2013 – Nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012 r.
2013 6841 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 452/XXXVIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2013 rok
2013 6842 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 461/XXXVIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Gorlice
2013 6843 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV)200)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 9 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2013
2013 6844 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 372/167/13 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 6845 2013-11-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2013r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Elektrociepłowni Andrychów Spółka z o.o. z siedzibą w Andrychowie
2013 6846 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr VI/189/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 października 2013r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy
2013 6847 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr VI/191/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2013.
2013 6848 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok
2013 6849 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV-311/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV-229/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6850 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV-310/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne
2013 6851 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr VI/192/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr V/153/09 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 30.04.2009r w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2013 6852 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr VI/193/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 października 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i ich zastępców w szkołach prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2013 6853 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr VI/194/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pałecznica.
2013 6854 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 6855 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/160/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa.
2013 6856 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/195/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6857 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/198/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 6858 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/177/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 6859 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Laskowa taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2014 roku.
2013 6860 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 6861 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013 r.
2013 6862 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Laskowa.
2013 6863 2013-11-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Swoszowice Uzdrowisko” oraz przyjęcia i ogłoszenia ujednoliconego rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Uzdrowisko”.
2013 6864 2013-11-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „III Kampus UJ – Wschód”.
2013 6865 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6866 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia zasad korzystania z boiska sportowego oraz urządzeń do lekkiej atletyki w Lipinkach
2013 6867 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXVIII/237/09 z dnia 18 lutego 2009 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipinki na lata 2009 - 2013.
2013 6868 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
2013 6869 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2013 6870 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 września 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2013 6871 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/636/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmiec.
2013 6872 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/615/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy – Gmina Chełmiec.
2013 6873 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/616/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Piątkowa.
2013 6874 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/617/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”.
2013 6875 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/626/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 6876 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/628/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”
2013 6877 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/277/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
2013 6878 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6879 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2013 6880 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2013 6881 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 6882 2013-11-22 Informacja Informacja nr IG.7113.2.2013.MK Wójta Gminy Zawoja z dnia 12 września 2013r. w sprawie przekazania danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych za pierwsze półrocze 2013 r.
2013 6883 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2013 6884 2013-11-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2013 r. do 31.09.2013 r.
2013 6885 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/273/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie udostępniania obiektu wybudowanego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Rabka-Zdrój – budowa placu zabaw w Ponicach”
2013 6886 2013-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego
2013 6887 2013-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŁN/2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Łapsze Niżne prowadzenia zadania, polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót obejmujących przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Świętej Rozalii
2013 6888 2013-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.2.2.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie nieistotnego naruszenie prawa w uchwale Nr XXXVI/308/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania i nadania Statutu Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu - w zakresie części przywołanej podstawy prawnej uchwały
2013 6889 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 6890 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2014 rok
2013 6891 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2014 rok
2013 6892 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2014 rok
2013 6893 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2014 rok
2013 6894 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Charsznica
2013 6895 2013-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 40.2013 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie remontu fragmentu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1350 K relacji Tarnów - Zgłobice - Koszyce Małe w miejscowości Zgłobice
2013 6896 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 1001/2013 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
2013 6897 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/299/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 6898 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/298/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 6899 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 6900 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 6901 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 6902 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6903 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2013 6904 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok
2013 6905 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 rok
2013 6906 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach
2013 6907 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2013 Rady Gminy Babice z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 rok
2013 6908 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/2013 Rady Gminy Babice z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2013 6909 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku
2013 6910 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2013 6911 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/336/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku
2013 6912 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku
2013 6913 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2013 6914 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielenie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Bolesław dla spółki wodnej
2013 6915 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 6916 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/341/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zręczyce
2013 6917 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/342/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów w granicach administracyjnych miejscowości NIEGOWIĆ
2013 6918 2013-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Dębica; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego
2013 6919 2013-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego
2013 6920 2013-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Mielca; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego
2013 6921 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 6922 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 6923 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014
2013 6924 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6925 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2013 6926 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/276/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Czorsztyn.
2013 6927 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/159/04 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 29 listopada 2004 r.
2013 6928 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/280/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/231/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2013 roku.
2013 6929 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
2013 6930 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/435/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 6931 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr LXXXVII/1296/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2013 6932 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat.
2013 6933 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 6934 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych.
2013 6935 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 6936 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 6937 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/359/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 r.
2013 6938 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjetej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 6939 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 6940 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/354/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6941 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/357/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej
2013 6942 2013-11-27 Aneks Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 października 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007)
2013 6943 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2013 6944 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 rok Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6945 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/200/2013 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6946 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 6947 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2013r. ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2013 6948 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2013r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6949 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów.
2013 6950 2013-11-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2013 Powiatowego Lekarz Weterynarii w Olkuszu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 6951 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/323/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 6952 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/324/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 6953 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/325/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy wynikających z ustaw o podatku rolnym, leśnym i o podatkach i opłatach lokalnych
2013 6954 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/329/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej
2013 6955 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/330/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej
2013 6956 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013r. w sprawie : zmiany w Uchwale Nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6957 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat
2013 6958 2013-11-28 Informacja Informacja nr SG.6620.3.102.2013 Starosty Olkuskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali, użytków gruntowych działek zabudowanych, numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych dla jednostki ewidencyjnej Gmina Olkusz obręby ewidencyjne: Zederman, Zimnodół, Żurada
2013 6959 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/206/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2013 6960 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/209/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2013 rok
2013 6961 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/210/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze Gminy Trzciana
2013 6962 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/211/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6963 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/212/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6964 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/213/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana
2013 6965 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/300/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
2013 6966 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/296/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6967 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/299/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2014 roku
2013 6968 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr Ki-250-13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 listopada 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XI/73/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, w części obejmującej postanowienie § 1 pkt 1 uchwały, którym zwolniono z podatku od nieruchomości „Nieruchomości lub ich części służące na potrzeby jednostek zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Alwernia, za wyjątkiem zajętych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.
2013 6969 2013-11-28 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2013 6970 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie
2013 6971 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok i w uchwale budżetowej na 2013 rok Nr XXV/149/2013 z dnia 09 stycznia 2013 roku.
2013 6972 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6973 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2013 6974 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/224/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2013 rok
2013 6975 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łękawica
2013 6976 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Borzęcin
2013 6977 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Borzęcin Nr XXXII/222/2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2013 6978 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 6979 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2013 6980 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6981 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6982 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej
2013 6983 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne
2013 6984 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6985 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 6986 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2013 6987 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2013 6988 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 6989 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014
2013 6990 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 6991 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/147/2004 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2013 6992 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2013 6993 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XC/1322/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkól i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków (z późn. zm.).
2013 6994 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XC/1345/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku
2013 6995 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XC/1346/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw Królówka”
2013 6996 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XC/1347/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
2013 6997 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XC/1348/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „PARKOWA”, w Krakowie, ul. Parkowa 12.
2013 6998 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XC/1349/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury
2013 6999 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XC/1353/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/1229/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2013 7000 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XC/1355/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2013 7001 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XC/1323/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Limanowskiego''
2013 7002 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XC/1324/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Krzemionki”
2013 7003 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XC/1325/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rajsko”.