Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Styczeń 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/366/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A
2013 2 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 3 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 5 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „D”,  w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 4/4  położonej w Kokotowie
2013 6 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XIV/51/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2013 7 2013-01-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wieprz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Wieprz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 8 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185//2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 10 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2013 11 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/174/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2013 13 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/179/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2013 14 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/180/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik.
2013 15 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/289/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 16 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 17 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 133 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.
2013 18 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/135 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: zmiana uchwał Nr XX/103/2012 i Nr XXIII/131/2012 w sprawie zmian w budżecie.
2013 19 2013-01-03 Porozumienie Porozumienie nr W/V/200/SO/72/2012 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Zielonki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Krakowie
2013 20 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę
2013 21 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 22 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice
2013 23 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/290/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2013 24 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012.
2013 25 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2013 26 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/286/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 27 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2013 28 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok
2013 29 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2013 30 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok
2013 31 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2013 32 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2013 33 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku.
2013 34 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2013 35 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012r. uchwała budżetowa Gminy Rzezawa na rok 2013.
2013 36 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2013 37 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 38 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/184/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2013 39 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2013 40 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2012
2013 41 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2012.
2013 42 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Ryglice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 43 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 21 grudnia 2012r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2013
2013 44 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2013 45 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2013 46 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 47 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 85/XXV/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Łącko – Część „A”
2013 48 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/274/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012
2013 49 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2013
2013 50 2013-01-04 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zatorze
2013 51 2013-01-04 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2013 52 2013-01-04 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Racławice
2013 53 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr X/212/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 54 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr X/220/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r.
2013 55 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Alwernia.
2013 56 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 57 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 58 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII /230 /2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Limanowa.
2013 59 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 232 / 2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Limanowa.
2013 60 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 233 / 2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 61 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII /235 / 2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 62 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli
2013 63 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 64 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 65 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec
2013 66 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarny Dunajec
2013 67 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 68 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 69 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 70 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/154/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica
2013 71 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 72 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/262/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/242/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze.
2013 73 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIV/179/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2013
2013 74 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
2013 75 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie przejęcia od Gminy Dąbrowa Tarnowska do realizacji zadania własnego w zakresie odbioru ścieków komunalnych od części mieszkańców miejscowości Lipiny
2013 76 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie :określenia przystanków komunikacyjnych oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie Miasta Limanowa.
2013 77 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 78 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, dla obszaru „Chochołów - 13”
2013 79 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 80 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice
2013 81 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/161/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Kamienica na stałe obwody głosowania
2013 82 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/242/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na sektory
2013 83 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/149/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Radgoszcz.
2013 84 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/257/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXIV/234/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2013 85 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 86 2013-01-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SOZ. 5511.8.2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012
2013 87 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/270/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2013 roku
2013 88 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/274/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bocheńskiego.
2013 89 2013-01-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2013 90 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/285/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schornisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzecych i ich cześci
2013 91 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2013
2013 92 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 93 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 94 2013-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXVIII/203/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Chrzanowskiego.
2013 95 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 96 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr KI-411/207/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 listopada 2012r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXII/287/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dabrowa Tarnowska przez inne niż Gmina Dąbrowa Tarnowska osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części dotyczącej postanowień § 2 ust. 8 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały oraz pkt 7 załącznika nr 3 do regulaminu
2013 97 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA 2013 ROK
2013 98 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału gminy Ryglice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic
2013 99 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/209/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębno.
2013 100 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/211/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 101 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/216/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: podziału gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 102 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/219/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 103 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/226/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2013 104 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok
2013 105 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 106 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 107 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.
2013 108 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 109 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów.
2013 110 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 111 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 112 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011 rok
2013 113 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 688/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2013 114 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/283/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2013 115 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/256/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2013 116 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2013.
2013 117 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Oświęcim na 2013 rok.
2013 118 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
2013 119 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Bocheńskiego
2013 120 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2013
2013 121 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słaboszów.
2013 122 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 123 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 124 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 125 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 126 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/230/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 127 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Gręboszów na rok 2013
2013 128 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworców.
2013 129 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów.
2013 130 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012 rok
2013 131 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 132 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 174/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.
2013 133 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 176/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zembrzyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokość cen za tę usługę.
2013 134 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 171/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 135 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 170/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce.
2013 136 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 175/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zembrzyce, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 137 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 172/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 138 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 173/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 139 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 140 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.
2013 141 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 142 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2013 143 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku
2013 144 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lanckorona
2013 145 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Lanckorona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 146 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Lanckorona na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 147 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2013 148 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2013 ROK
2013 149 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX-258-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Andrychów na 2013 rok
2013 150 2013-01-08 Aneks Aneks Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 grudnia 2012r. do porozumienia nr SON.031.88.2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 151 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2013 152 2013-01-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie przekazania przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska w drodze porozumienia realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2012/201
2013 153 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/300/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2013 154 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/301/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 155 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/302/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 156 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/303/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 157 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/304/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 158 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/305/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2013 159 2013-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi  Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z.s w Dziaduszycach
2013 160 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/208/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2013 161 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/209/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 162 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/210/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 163 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/212/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 164 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/213/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 165 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/214/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2013 166 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowy Wiśnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 167 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 168 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 169 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2013 170 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2013 171 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie o zmianie uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XV/102/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej pobierania.
2013 172 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2013 173 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/245/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 174 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 175 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 176 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 177 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Charsznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 178 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.
2013 179 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2013 180 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2013 181 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2013
2013 182 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2013 183 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok
2013 184 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Szaflary przez osoby prawne lub osoby fizyczne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 185 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/240/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin
2013 186 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 187 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na stałe obwody głosowania
2013 188 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/281/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 189 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/176/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GNOJNIK  na rok 2013
2013 190 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2012r. Budżet Gminy Borzęcin na rok 2013
2013 191 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2013 192 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na rok 2013
2013 193 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2012 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2012 r.
2013 194 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2013
2013 195 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr 239/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 grudnia 2012r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r
2013 196 2013-01-08 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych z dnia 7 sierpnia 2012 roku
2013 197 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012r. sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów.
2013 198 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szaflary na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 199 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawiew sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wietrzychowice".
2013 200 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów
2013 201 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2013 roku
2013 202 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja
2013 203 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2013 204 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji
2013 205 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 206 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 207 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 208 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie:terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 209 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 210 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/238/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie.
2013 211 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/239/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczucin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 212 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/241/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. W sprawie powołania inkasentów opłaty targowej.
2013 213 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/246/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczucin.
2013 214 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 215 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 216 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 217 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 218 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 219 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/284/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminy Dobra
2013 220 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII / 241 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szerzyny.
2013 221 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII / 244 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szerzyny.
2013 222 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII / 247 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. uchylająca Uchwałę Nr XXII/223/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2013 223 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 224 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica
2013 225 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 226 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 227 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/451/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIV/439/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2013 228 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołcza
2013 229 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 230 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Gołcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 231 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2013 232 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świątniki Górne.
2013 233 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świątniki Górne i zagospodarowania tych odpadów
2013 234 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 235 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/327/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2013 236 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/328/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2013 237 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/331/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2013 238 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/898/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Osiedle”.
2013 239 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/450/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIV/437/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 240 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gołcza
2013 241 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gołcza w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2013 242 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2013 243 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2013 244 2013-01-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w postaci prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (typ B)
2013 245 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2013
2013 246 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  podziału gminy Tuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 247 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 248 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 249 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/206/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 rok
2013 250 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/446/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 251 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/452/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za przyjęcie odpadów przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Zoniówka" w Zakopanem.
2013 252 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 253 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 254 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Świątniki Górne.
2013 255 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świątniki Górne.
2013 256 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2013 257 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2013 258 2013-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŁN/2012 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 grudnia 2012r.
2013 259 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2013 260 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 261 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 262 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/318/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawiew uchylenia uchwały Nr XXII/287/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska przez inne niż Gmina Dąbrowa Tarnowska osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 263 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/338/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
2013 264 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/339/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 265 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/340/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska
2013 266 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/341/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 267 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/342/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 268 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze
2013 269 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 270 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 271 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terernie Gminy Klucze
2013 272 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/211/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 273 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia.
2013 274 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/286/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 275 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.
2013 276 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2013 277 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/155/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2013 278 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/236/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2013 279 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIV/177/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2013 280 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2013 281 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/503/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Racławice
2013 282 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy w Radziemicach
2013 283 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszawa
2013 284 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 285 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 286 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 287 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 288 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości w części zamieszkałej oraz w części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne
2013 289 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 290 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 291 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 292 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2013 293 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stryszawa
2013 294 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia logo i hasła promocyjnego Gminy Stryszawa oraz zasad jego używania
2013 295 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/282/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 296 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/283/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 297 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/285/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra.
2013 298 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII / 242 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki opłaty na terenie gminy Szerzyny.
2013 299 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szerzyny
2013 300 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII / 245 / 201 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 301 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII / 246 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. uchylająca Uchwałę Nr XXII/224/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny.
2013 302 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII / 248 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. uchylająca Uchwałę Nr XXII/222/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny.
2013 303 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 304 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów.
2013 305 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 306 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 307 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Limanowa
2013 308 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 309 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów.
2013 310 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/157 /12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz podatek leśny.
2013 311 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012 roku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 312 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2013
2013 313 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: podziału gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 314 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice
2013 315 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/330/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
2013 316 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2013 317 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2013 318 2013-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Dębica; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę-Narożańskiego, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Miasta Dębica reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Pana Pawła Wolickiego przy udziale Skarbnika Miasta Pani Anny Puzio
2013 319 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 320 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2013 321 2013-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk
2013 322 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/153/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy.
2013 323 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 324 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 325 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 326 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina
2013 327 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina.
2013 328 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 329 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/202/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lisia Góra w 2013 roku.
2013 330 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/188/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Breń
2013 331 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/189/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzozówka
2013 332 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/190/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kobierzyn
2013 333 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/191/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lisia Góra
2013 334 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/192/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Jastrząbka
2013 335 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/193/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Żukowice
2013 336 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/194/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łukowa
2013 337 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/195/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pawęzów
2013 338 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/196/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Żukowice
2013 339 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/197/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Śmigno
2013 340 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/198/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaczarnie
2013 341 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/199/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Lisia Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 342 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/200/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
2013 343 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/201/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zatwierdzania taryf oraz dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 344 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/426/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tarnowa na lata 2013 - 2017
2013 345 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/427/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 346 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/435/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w akcie założycielskim Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie
2013 347 2013-01-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2013 348 2013-01-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
2013 349 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2013 350 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/272/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2013 351 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/275/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2013 352 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 353 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/278/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 354 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/281/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2012-2017
2013 355 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/282/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 356 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/284/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2013 357 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/187/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisia Góra
2013 358 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/150/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Radgoszcz
2013 359 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/152/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
2013 360 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: dokonania podziału Gminy Kościelisko na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 361 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/173/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie Kościelisko, dla terenu położonego w południowej części rejonu zwanego „Rola Szatanowa”.
2013 362 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/174/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie ulicy Sobiczkowa Bór.
2013 363 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/168/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2013
2013 364 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 rok
2013 365 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 267/117/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 12 grudnia 2012r.
2013 366 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/206/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 367 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/222/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu budżetu na rok 2013
2013 368 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Budżetu Gminy Zator na 2013 rok
2013 369 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2013 370 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/317/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2013 371 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/335/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2013 372 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/361/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2013 373 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 331/XXVI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice, Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Nr 318/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2012 rok.
2013 374 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2013 375 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/398/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012
2013 376 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Polanka Wielka na rok 2013
2013 377 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2013 378 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.
2013 379 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Pcim na rok 2013
2013 380 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2013 381 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012r. uchwała budżetowa gminy Osiek na 2013 rok
2013 382 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2013 383 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2012 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2013 384 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia budżetu na 2013r
2013 385 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2013 386 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2013 387 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/192/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
2013 388 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia programu wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy Wadowice  pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE
2013 389 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic.
2013 390 2013-01-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR 1/2011  zawartego w dniu 4 sierpnia 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Stryszawa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Stryszawa doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2013 391 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/318/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla ZKG”KM” w Olkuszu
2013 392 2013-01-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych z dnia 27 marca 2012 rok
2013 393 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 394 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/220/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 395 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Lubczy na Placówkę Wsparcia Dziennego w Lubczy i nadania statutu tej jednostce
2013 396 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2013 397 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wadowice na rok 2013
2013 398 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/ 148 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Charsznica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 399 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2013 400 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII.197.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 401 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII.198.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 402 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII.199.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 403 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII.200.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lipnica Murowana
2013 404 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII.201.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Murowana
2013 405 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Laskowa na 2013 rok
2013 406 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr LXIII/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013.
2013 407 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/181/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/158/05 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie  uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym  na terenie Gminy Gnojnik.
2013 408 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej.
2013 409 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr X/217/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy.
2013 410 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
2013 411 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu.
2013 412 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 413 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 414 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.386.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 415 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/447/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Biura Promocji Zakopanego
2013 416 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego
2013 417 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/324/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mszana Dolna.
2013 418 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu
2013 419 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 420 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Podegrodzie
2013 421 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 422 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 423 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 424 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2013 425 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wykazu wydatków, ktore nie wygasaja z upływem roku budżetowego.
2013 426 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 427 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 428 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna.
2013 429 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 430 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciężkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciężkowice
2013 431 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczona opłatę od właścicieli nieruchomości
2013 432 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 433 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 434 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII.202.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2013 435 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr Ki-411/3/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Grybowa oraz sposobu jej poboru w części obejmującej postanowienia § 5 i § 6 uchwały
2013 436 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Gołcza
2013 437 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Kęty
2013 438 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach
2013 439 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr X/218/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno
2013 440 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa” w Myślenicach i nadania mu Statutu
2013 441 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Biały Potok” w Trzemeśni
2013 442 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI / 193 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciechowice.
2013 443 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI / 194 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: podziału gminy Raciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 444 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 445 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 446 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/149/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica.
2013 447 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.384.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII.372.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Muszynie
2013 448 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.389.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 449 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/390/2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 450 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.397.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 451 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/217/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2013 452 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa.
2013 453 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna.
2013 454 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 357/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 217/5 przy ul. Zielonej w Gorlicach
2013 455 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 358/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działek Nr 560/70, 560/69 i części działki Nr 560/65 przy ul. Bardiowskiej w Gorlicach
2013 456 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/ 147 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2013 457 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/449/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości i zastosowania stopy procentowej nieuiszczonej części opłaty
2013 458 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 459 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2013 460 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korzenna
2013 461 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 462 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/334/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Cyganowice
2013 463 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/336/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Południe
2013 464 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Słoneczne
2013 465 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/339/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Śródmieście
2013 466 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Tysiąclecia
2013 467 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/362/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
2013 468 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaboń
2013 469 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/325/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy Biegonickie
2013 470 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/327/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Niżna
2013 471 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/331/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysietnica
2013 472 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/333/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Krogulecka
2013 473 2013-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie: prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn  oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania.
2013 474 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Gródek nad Dunajcem na stałe obwody głosowania
2013 475 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/317/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
2013 476 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 477 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 478 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII.207.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej
2013 479 2013-01-14 Informacja Informacja Starosty Myślenickiego z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obr. Krzyszkowice gm. Myślenice
2013 480 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr Ki-411/2/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXVII/183/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice
2013 481 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 353/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla działki Nr 1837 przy ul. Szpitalnej w Gorlicach
2013 482 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 356/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 135 przy ul. Granicznej w Gorlicach
2013 483 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej.
2013 484 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 485 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 486 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez wlaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 487 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 488 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/333/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biecz, których właścicielem jest Gmina Biecz udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników
2013 489 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/334/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2013 490 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/339/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2012r. sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2013 491 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 180/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna
2013 492 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 182/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 493 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 183/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 494 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 185/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ,  którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2013 495 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/149/05 Rady Gminy Bobowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 496 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie:Statutu Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku.
2013 497 2013-01-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 498 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 499 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 500 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro
2013 501 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia inkasentów i inkasa od opłaty z zakresu odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych na terenie Gmin y Rytro.
2013 502 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty od posiadania psów
2013 503 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012 r. dot. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2013 504 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/73/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przybysławice
2013 505 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/74/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zielonki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 506 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/79/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 507 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/82/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 508 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/76/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki
2013 509 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/78/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 510 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/81/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 511 2013-01-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 512 2013-01-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie Nr 2/2012 z dnia 09 listopada 2012r., zmienione rozporządzeniem nr 3/2012 z dnia 26 listopada 2012r.,w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2013 513 2013-01-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizna zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie miasta Nowy Sącz, oraz gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Łabowa, Grybów w powiecie nowosądeckim
2013 514 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 515 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gromnik, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gromnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 516 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 517 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 518 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wielki.
2013 519 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 520 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.
2013 521 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego.
2013 522 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr VI/132/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pałecznica
2013 523 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr Ki-411/245/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
2013 524 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr Ki-411/246/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr LXI/876/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej w części dotyczącej zapisów: § 4 pkt 6, 8, 9, 10 i 11 uchwały, pkt 8 załącznika Nr 1 do uchwały,
2013 525 2013-01-14 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-55(16)/2012/2013/443/X/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno -Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o.
2013 526 2013-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VIII/34/03 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia stawki opłaty targowej, sposobu poboru oraz określenia inkasentów (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2003 roku, Nr 127, poz. 1635).
2013 527 2013-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIII/226/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s  w Maniowach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych  opłaty adiacenckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2009 r. Nr 822, poz. 6620).
2013 528 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/XII/90 Rady Gminy w Czorsztynie z dnia 30 kwietnia 1991 r w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej, Usług Wodnych i Kanalizacyjnych.
2013 529 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Czorsztyn w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2013 530 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa w Maniowach i nadania jej Statutu oraz nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach.
2013 531 2013-01-14 Komunikat Komunikat nr 18/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2013 532 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2013
2013 533 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 534 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/278/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego.
2013 535 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/338/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu ich pobierania.
2013 536 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 537 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 184/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 538 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: przekształcenia gminnej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w instytucje kultury Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku.
2013 539 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/438/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2013 540 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.
2013 541 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/276/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2013 542 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/279/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnów.
2013 543 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia inkasentów i inkasa od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2013 544 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/77/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 545 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/80/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 546 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI)149)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w LUBNIU
2013 547 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 548 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 549 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty w gminie Lipinki
2013 550 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 551 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/129/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi
2013 552 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 553 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 554 2013-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIII/220/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2009 roku, Nr 805, poz. 6428)
2013 555 2013-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/147/04 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 16 września 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania  i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 441, poz.3268).
2013 556 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej imienia Tadeusza Piekarza w Harbutowicach.
2013 557 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.
2013 558 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/146/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica.
2013 559 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.379.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Andrzejówka" w gminie Muszyna podjętego uchwałą Nr XL/490/2006 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 lipca 2006 r.
2013 560 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.376.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2013 561 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.385.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 562 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.391.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 563 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa.
2013 564 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa.
2013 565 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś.
2013 566 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka.
2013 567 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego – we wsi Barnowiec.
2013 568 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego – we wsi Łosie.
2013 569 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 570 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 571 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Północ
2013 572 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barcice
2013 573 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciężkowicach zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2013 574 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2013”
2013 575 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/316/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 576 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr 516/49/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie sprostowania uchwały nr 505/48/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 07.11.2012r.
2013 577 2013-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Burmistrza Tuchowa; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 listopada 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Tuchów reprezentowaną przez Burmistrza Tuchowa Pana Mariusza Rysia przy udziale Kierownika Referatu Finansowego Pani Marii Czekaj
2013 578 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/184/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Łapanów.
2013 579 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/187/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 580 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/192/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/175/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny składanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2013 581 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII-167-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułoszowa.
2013 582 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII-173-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/152/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie : określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2013 583 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nazewnictwa ulic i placów w miejscowości Poręba Żegoty
2013 584 2013-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Lanckorona z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR OR.031.1.2011  zawartego w dniu 25 lipca 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Lanckorona w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Lanckorona doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2013 585 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/183/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/115/93 Rady Gminy w Łapanowie z dnia 9 października 1993 r w sprawie utworzenia targowisk we wsiach Łapanów oraz Kobylec
2013 586 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/185/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 587 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/186/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 588 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Łapanów
2013 589 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII-165-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa
2013 590 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII-168-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa
2013 591 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII-169-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 592 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI-236/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok.
2013 593 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI-234/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 594 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 595 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 596 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2013 597 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2013 598 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 599 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok
2013 600 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.
2013 601 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2013 602 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI)153)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień
2013 603 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI)151)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień.
2013 604 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
2013 605 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipinki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 606 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 607 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie, zmienionej Uchwałą Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012 r.
2013 608 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Lipinki „Placówka Wsparcia Dziennego”
2013 609 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr Xl/406/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.
2013 610 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/408/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
2013 611 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr Ki-411/1/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XX/155/2012 Rady Miasta Jordanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości; - w części dotyczącej postanowienia § 1 pkt 4 i pkt 5 uchwały.
2013 612 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 613 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 614 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 615 2013-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXI/196/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VIII/33/03 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2003 roku, Nr 127, poz. 1634).
2013 616 2013-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXI/200/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXII/144/08 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czorsztyn na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2008 roku, Nr 875, poz. 6614 ).
2013 617 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach.
2013 618 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 355/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” dla części działki Nr 843/3 przy ul. Zamkowej
2013 619 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Lipie
2013 620 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zachód
2013 621 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/320/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barcice Dolne
2013 622 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/322/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaboń - Praczka
2013 623 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/323/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołkowice Dolne
2013 624 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/324/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołkowice Górne
2013 625 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/326/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mostki
2013 626 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/328/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Wyżna
2013 627 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/329/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myślec
2013 628 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/330/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Popowice
2013 629 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/332/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrudzina
2013 630 2013-01-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wspólnej organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na wybranych kolejowych liniach komunikacyjnych w Województwie Małopolskim i Śląskim.
2013 631 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII-164-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa
2013 632 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII-166-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 633 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/262/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słomniki
2013 634 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/263/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 635 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/264/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słomniki
2013 636 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/265/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 637 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/266/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 638 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/267/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 639 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/268/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 640 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipinki
2013 641 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipinki .
2013 642 2013-01-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze
2013 643 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/195/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2013 644 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/308/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2012 rok.
2013 645 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2013 646 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok.
2013 647 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/205/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 rok
2013 648 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2013 649 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2013 650 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/453/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2013 651 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2012 rok
2013 652 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2013 653 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 Nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2013 654 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2013 655 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2013 656 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/294/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2013 657 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 r.
2013 658 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV.201.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy  oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2013 659 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.209.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy  oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2013 660 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI)147)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Lubień na 2013 rok
2013 661 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 460/45/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 662 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 501/47/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 663 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 522/49/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 664 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 510/48/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 665 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 503/48/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2013 666 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 507/48/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2013 667 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 509/48/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie sprostowania uchwały nr 501/47/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31.10.2012r.
2013 668 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 r .
2013 669 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/181/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 670 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 671 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 672 2013-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Dąbrowskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2013 roku.
2013 673 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w postaci prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (typ B)
2013 674 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/223/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujacych w 2013 r.
2013 675 2013-01-17 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007)  w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2013 676 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/241/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 677 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/232/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 678 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/237/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 679 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/238/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 680 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/239/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 681 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/240/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 682 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX.163.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2013 683 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Libiąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2012.5733)
2013 684 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.
2013 685 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 686 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 687 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 688 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 689 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 690 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 691 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach.
2013 692 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 grudnia 2012r. uchwała budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2013 r.
2013 693 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/211/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.
2013 694 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/210/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/233/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe powiatu, realizowane w szkołach i placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 695 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi komunalne świadczone na terenie Gminy Ropa.
2013 696 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ropa
2013 697 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/167/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ropa
2013 698 2013-01-17 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych z dnia 10 lipca 2012 r.
2013 699 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice; Starosty Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2013r. pełnienie nadzoru nad gospodarka lesna w lasach nie stanowiacych własnosci Skarbu Panstwa położonych na terenie powiatu myslenickiego obejmujacego gminy: Dobczyce, Lubien, Myslenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wisniowa - na łacznej powierzchni 17.177 ha lasów
2013 700 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Powiatu Oświęcimskiego  na rok 2013
2013 701 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII.228.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2013 702 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 703 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budzętowa Gminy Czarny Dunajec
2013 704 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 rok
2013 705 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2013 706 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 707 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/332/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2012r. Budżet Gminy Biecz na rok 2013
2013 708 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2013 709 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012.
2013 710 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/212/2012 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012 rok
2013 711 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok
2013 712 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2013
2013 713 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2013
2013 714 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII - 182/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2013 715 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 rok
2013 716 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2013 717 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/235/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SZCZUCIN NA 2013 R.
2013 718 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/237/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012 rok
2013 719 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/243/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szczucin na 2012 rok
2013 720 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na 2013rok
2013 721 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/87/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2013
2013 722 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/85/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2013 723 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/162 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.
2013 724 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2013 725 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2012 rok
2013 726 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI)145)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012
2013 727 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2012
2013 728 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/135/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2013 729 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bochnia na 2013 rok.
2013 730 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2013 r.
2013 731 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 732 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych i placówek gastronomicznych na terenie Gminy Czorsztyn.
2013 733 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2013 734 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 735 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 736 2013-01-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 13 stycznia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nawojowa  przeprowadzonych w dniu 13 stycznia 2013 r.
2013 737 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX.208.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XXIV. 179.2012 z dnia 31 lipca 2012r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 738 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.191.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok Nr XV.102.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
2013 739 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII.201.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok Nr XV.102.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
2013 740 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/152/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2013
2013 741 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Ropa
2013 742 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/162/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa
2013 743 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/163/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 744 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
2013 745 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ropa
2013 746 2013-01-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lanckorona
2013 747 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/500/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 754, 756, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 925
2013 748 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2013 749 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII / 239 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2013 rok
2013 750 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 751 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2013
2013 752 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 rok
2013 753 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Iwkowa na rok 2013
2013 754 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
2013 755 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok.
2013 756 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/182/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2012 z 29 grudnia 2011 r.
2013 757 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/430/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2012
2013 758 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX-275/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2013 759 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2013.
2013 760 2013-01-18 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Zakopanem z dnia 13 stycznia 2013r. USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE PRZED UPŁYWEM KADENCJI
2013 761 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Gminy Książ Wielki
2013 762 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Gminie w Jordanowie w sołectwach Łętownia, Naprawa, Osielec, Toporzysko i Wysoka osiedli.
2013 763 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.
2013 764 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty
2013 765 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/155/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 766 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/156/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 767 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2013 768 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI.233.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012r. zmiany uchwały Nr XXX.210.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Kamieniu
2013 769 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX.210.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Kamieniu.
2013 770 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI.234.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2013 771 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI.235.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów.
2013 772 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 773 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 274/119/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2013 774 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2013 775 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012
2013 776 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2013 777 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2013 778 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2013 779 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Nawojowa, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013 780 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2013 781 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2013 782 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 783 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2013 784 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 345/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice.
2013 785 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 346/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 786 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIII /133 /12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 787 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2013 788 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOŁCZA NA 2013 ROK
2013 789 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
2013 790 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina na rok 2013
2013 791 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXV/355/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2013 792 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/194/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2013 793 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 794 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
2013 795 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 796 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok
2013 797 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2013 798 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2013 799 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2013 800 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XVI/164 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mucharz na rok 2013.
2013 801 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 rok
2013 802 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII.193.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013
2013 803 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII.206.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2013 804 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 805 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XL/404/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012
2013 806 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 526/49/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 807 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 502/47/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 808 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 524/49/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 809 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 505/48/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2013 810 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie Nr OSO.I.1610-2.40.2012 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2013 811 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2013
2013 812 2013-01-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2013 813 2013-01-21 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barbarę Bulanowską, a Wojewodą Małopolskim, Panem Stanisławem Kracikiem, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 211, poz. 1746
2013 814 2013-01-21 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym w zakresie właściwości Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią Barbarę Bulanowską, a Wojewodą Małopolskim, Panem Stanisławem Kracikiem, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 211, poz. 1746.
2013 815 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie nr 26/ZDP/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 stycznia 2013r. Zawarte w dniu 2 stycznia 2013 r. w Oświęcimiu pomiędzy: Zarządem Powiatu w Oświęcimiu, będącym na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych zarządcą dróg powiatowych w imieniu którego występują:
2013 816 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie organizacji łączności radiowej na terenie województwa małopolskiego
2013 817 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie nr 25/ZDP/2012 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Kęty wykonywanie zarządu zwykłego na drogach powiatowych na terenie miasta Kęty
2013 818 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie nr IG.031.2.2012.AM Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Kęty przez Zarząd Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządzania drogą powiatową Nr 1827K ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do obwodnicy zachodniej Kęt.
2013 819 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2013 820 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Gminy Przeciszów na rok 2012, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013 821 2013-01-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.1.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXIII/913/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka w części
2013 822 2013-01-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.2.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nieważności Uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków w części
2013 823 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2013
2013 824 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2013
2013 825 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2013 826 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/157/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KAMIENICA NA ROK 2013
2013 827 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/197/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok
2013 828 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/267/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2013 829 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/209/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  POWIATU LIMANOWSKIEGO  NA 2013r.
2013 830 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 188/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2013 831 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2013 832 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2013 833 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr X/228/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2013 rok.
2013 834 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013
2013 835 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2013 836 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII.374.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2013 837 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012 .
2013 838 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 839 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie:zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2013 840 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2013 841 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.250.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała budżetowa  Miasta Limanowa na rok 2013
2013 842 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 241/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO na 2013 rok
2013 843 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012 rok
2013 844 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012
2013 845 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX-280/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 846 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2013 847 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2013 848 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TRZYCIĄŻ NA ROK 2013
2013 849 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012r. zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2013 850 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 listopada 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2013
2013 851 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012
2013 852 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr V/30/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 31 grudnia 2012r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
2013 853 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2013 854 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2013 rok
2013 855 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr VI/134/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na 2012 rok
2013 856 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/262/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2013 857 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2013 858 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012r. polegających na;
2013 859 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/233/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości
2013 860 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/116/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 r .
2013 861 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 862 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/153/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2013 863 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr LXIV/929/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogilska-Chałupnika” w Krakowie
2013 864 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2013
2013 865 2013-01-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie gminy Łososina Dolna w powiecie nowosądeckim
2013 866 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2013
2013 867 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2013 868 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XLIV/435/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2013 869 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Liszki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 870 2013-01-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 871 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XI/37/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2013 872 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.224.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 873 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy Czernichów na rok 2013
2013 874 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2013 875 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 876 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 877 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 878 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2012 rok
2013 879 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2013
2013 880 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2012 Rady Gminy Babice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2013 881 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2013 882 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice
2013 883 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 884 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 885 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 886 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 887 2013-01-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 18 stycznia 2013r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 888 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2013 rok.
2013 889 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2013 rok.
2013 890 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/322/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Hallera w Polance Hallera.
2013 891 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/12 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2013 892 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Jodłownik na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 893 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/120/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 894 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/118/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 895 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/119/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 896 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 897 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/365/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 898 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012r. BUDŻET GMINY SUŁKOWICE  na rok 2013
2013 899 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/455/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2013 ROK
2013 900 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2013 rok
2013 901 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. BUDŻET GMINY ŁAPANÓW NA 2013 rok
2013 902 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/117/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 903 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia  na rok 2013
2013 904 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/253/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2013
2013 905 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 906 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STRYSZAWA na rok 2013
2013 907 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI.205.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  Gminy Krynica-Zdrój  na 2013 rok
2013 908 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Stryszów na rok 2013.
2013 909 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.211.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok Nr XV.102.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
2013 910 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 243/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r
2013 911 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/234/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2013
2013 912 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabowa na rok 2013
2013 913 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/153/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XIV/87/11
2013 914 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/594/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 915 2013-01-23 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XI /38/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 19 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DO SPRAW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
2013 916 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABICE NA ROK 2013
2013 917 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 918 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilany
2013 919 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2013 920 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 921 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Mogilany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 922 2013-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr II/4/13 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
2013 923 2013-01-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2013r. o decyzjach zmieniających koncesje na wytwarzanie oraz na dystrybucję ciepła Gminy i Miasta Miechów prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalego zakładu budżetowego p.n.: Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Miechowie
2013 924 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/317/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. co następuje
2013 925 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012.
2013 926 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/99 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Siennej, Nr XVI/151/2004 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 08 lipca 2004 roku (Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 18 poz. 281 z 1999 r. i Nr 236 poz.2624 z 2004 r. ) .
2013 927 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2013
2013 928 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2013 rok
2013 929 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 930 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Rady Gminy Moszczenica na rok 2013
2013 931 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 343/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Gorlice na 2013 rok
2013 932 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/184/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2013
2013 933 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na 2013 rok
2013 934 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciężkowice
2013 935 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2013.
2013 936 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmiany UCHWAŁY NR XX/183/2012 RADY GMINY CZORSZTYN  z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy papierowych i elektronicznych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 937 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/269/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 r.
2013 938 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr LXIV/935/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2013.
2013 939 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr LXIV/934/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa.
2013 940 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu
2013 941 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/156/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2013 942 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2013
2013 943 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2012r. Budżet Gminy Gdów na rok 2013
2013 944 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Bolesław na rok 2013
2013 945 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 rok
2013 946 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr VIIIN/307/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok
2013 947 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/12 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 948 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁUŻNA NA ROK 2013
2013 949 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok.
2013 950 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa GMINY Mogilany na rok 2013
2013 951 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 952 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013
2013 953 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 954 2013-01-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXV.337.12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA ROK 2013
2013 955 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV.335.2012 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2013 956 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/345/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
2013 957 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
2013 958 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 959 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2013 rok.
2013 960 2013-01-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 961 2013-01-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 962 2013-01-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 963 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2013
2013 964 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 965 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/213/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2013 966 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI /224 /2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2013 967 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Uście Gorlickie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 968 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie
2013 969 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/128/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienie zbiorników bezodpływowych nieruchomości na terenie gminy Uście Gorlickie.
2013 970 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 971 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie
2013 972 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności.
2013 973 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2013 974 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie
2013 975 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 976 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/274/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 977 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Uście Gorlickie do roku 2032”.
2013 978 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 979 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Stryszawa na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 980 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2013 981 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok
2013 982 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/310/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2013 983 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 696/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2013 984 2013-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2013
2013 985 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/341/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 21 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 986 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/319/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2013 987 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r.
2013 988 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2013
2013 989 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 990 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/187/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Urzędu Gminy w Wieprzu.
2013 991 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/188/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2013 992 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/189/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieprzu
2013 993 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/190/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieprzu
2013 994 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/191/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz Nr XLVIII/278/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – ośrodkowi wsparcia – „Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy” z siedzibą w Wieprzu.
2013 995 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2013 996 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 997 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Urząd Miejski w Zakliczynie.
2013 998 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 3/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko.
2013 999 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 4/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1000 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 5/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łącko
2013 1001 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 6/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1002 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 7/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
2013 1003 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 9/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 1004 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 10/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Łącko na stałe obwody głosowania.
2013 1005 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 12/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 82/XXV/2012 Rady Gminy Łącko w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2013 1006 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 138 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.
2013 1007 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/139 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.
2013 1008 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1009 2013-01-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-13(2)/2013/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej źródła ciepła zlokalizowanego w województwie małopolskim w miejscowości Kłaj
2013 1010 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2013 1011 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.
2013 1012 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
2013 1013 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pleśnej.
2013 1014 2013-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4.2013 Starosty Wadowickiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej  oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w roku 2013
2013 1015 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/291/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno
2013 1016 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI NA ROK 2013
2013 1017 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/218/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OLKUSKIEGO NA 2013 ROK
2013 1018 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXV/326/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2013
2013 1019 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/283/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK
2013 1020 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/310/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2013 1021 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Szaflary na rok 2013
2013 1022 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXV/240/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś  na rok 2013
2013 1023 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXV/357/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 1024 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 1025 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2013
2013 1026 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2013
2013 1027 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2013 1028 2013-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki
2013 1029 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie nr 2.2013 Starosty Tarnowskiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2013 1030 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz wykonania zadnia własnego Województwa p.n.„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w m. Racławice odc. 130 w km 2+805-3+068 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+786-0+838”
2013 1031 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Gródek nad Dunajcem wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Dokończenie budowy chodnika (realizowanego w 2010 r.) przy DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa - budowa lewostronnej zatoki autobusowej w m. Gródek nad Dunajcem odc. 280 w km 2+650 do km 2+710/dz.ew nr 15 obręb Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki, gmina Gródek nad Dunajcem/”
2013 1032 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lipnica Murowana; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Lipnica Murowana wykonania zadania własnego Województwo pn.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Lipnicy Dolnej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa (strona prawa) odc. 240 km (0+030-0+661,33)”
2013 1033 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lipinki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Lipinki wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Kryg”
2013 1034 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapanów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Łapanów wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika z kanalizacją opadową przy drodze wojewódzkiej nr 966 w odc. 130 km 0+583 – odc. 140 km 0+991”
2013 1035 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radłów wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 975 w m. Niwka, Gmina Radłów odc. 090 km 2+435 do km 3+170”
2013 1036 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika przy DW 977 w m. Tarnowiec”
2013 1037 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Tuchów wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa chodników w ciągu DW 977 o łącznej długości ok. 800 mb w m. Tuchów, Dąbrówka Tuchowska”
2013 1038 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Bukowina Tatrzańska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1039 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawiezmiany uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2013 1040 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 17 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORONIN NA ROK 2013
2013 1041 2013-01-29 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-1(6)/2013/222/IXB/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej   Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2013 1042 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Borzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1043 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/268/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1044 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2013 1045 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie:w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2013 1046 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie:określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 1047 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie:terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1048 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2013 1049 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 1050 2013-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku
2013 1051 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 8/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łącku obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Łącko
2013 1052 2013-01-29 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Trzebini z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wyniku referendum gminnego
2013 1053 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PLEŚNA NA ROK 2013
2013 1054 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr I/2/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 18 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa
2013 1055 2013-01-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 7/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Wieprz z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie współdziałania Gminy Bielsko-Biała z Gminą Wieprz w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wieprz doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2012 roku
2013 1056 2013-01-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno” tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 zawartego w dniu 30 sierpnia 2011 r. uwzględniający zmiany dokonane aneksem nr 1 oraz wprowadzający zmiany wynikające z podjęcia Uchwały Nr XXIX/488/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. oraz Uchwały Nr 192/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 1057 2013-01-30 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Iwanowice wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW nr 773 o długości ok. 2198 mb wraz z kanalizacją deszczową o długości około 1606 mb i przebudową istniejących zjazdów w m. Poskwitów”
2013 1058 2013-01-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skawina wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 953 w m. Rzozów – Etap I”
2013 1059 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Iwanowice  na rok 2013
2013 1060 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2013 1061 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie: podziału Gminy Nowy Targ na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1062 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2013
2013 1063 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1064 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 1065 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/251/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 1066 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 1067 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r.
2013 1068 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  sołectwa Poskwitów w gminie Iwanowice uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Iwanowice: Nr L/282/06 z dnia 25 października 2006 r. oraz Nr XXXIX/305/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
2013 1069 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zakliczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1070 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2013 1071 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XL/216/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 1072 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/59/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2013 1073 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2013 1074 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/57/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2013 1075 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr II/10/2010  Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2013 1076 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/266/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok.
2013 1077 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.
2013 1078 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 rok
2013 1079 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 22 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2013
2013 1080 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXII/123/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 14 grudnia 2012 r.
2013 1081 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 1082 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2013 1083 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/264/2012 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2012r. BUDŻET GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2013
2013 1084 2013-01-31 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Krościenko wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Przebudowa pobocza drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Krościenko n/D polegająca na utwardzeniu pobocza kostką brukową w odcinkach 090 km 0+252 do km 0+478 oraz odc. 090 km 1+929 do 2+650 str. lewa oraz 090 km 2+292 do km 2+398 str. prawa”
2013 1085 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013
2013 1086 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XIX/155/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowości ich wykorzystania
2013 1087 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2013 ROK
2013 1088 2013-01-31 Komunikat Komunikat nr 19/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 1089 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/547/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2013 1090 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMEK NA ROK 2013
2013 1091 2013-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Bocheńskiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2013 1092 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 1093 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice
2013 1094 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1095 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice
2013 1096 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1097 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2013 1098 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/301/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 1099 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2013 1100 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2007 roku i Uchwały nr VI/46/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Rady Gminy Wiśniowa dotyczących zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia.
2013 1101 2013-01-31 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu
2013 1102 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Łabowa na obwody głosowania.
2013 1103 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/353/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 stycznia 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2013 rok.
2013 1104 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok
2013 1105 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2013 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2013
2013 1106 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym.
2013 1107 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/188/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2012 rok
2013 1108 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1109 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pcim.