Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Wrzesień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 4220 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 4221 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 - Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 4222 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.151.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.
2012 4223 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 4224 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr 545/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 4225 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4226 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX/172/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 4227 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 4228 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4229 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 4230 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 4231 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r.
2012 4232 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie wydatków.
2012 4233 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 4234 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4235 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV-221-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4236 2012-09-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały  Nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury - w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO
2012 4237 2012-09-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r., znak: WN-II.4131.1.19.2012
2012 4238 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr LII/677/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 i włączenia go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.
2012 4239 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - wsie: Bilsko, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Witowice Dolne, Witowice Górne, Zawadka i Żbikowice.
2012 4240 2012-09-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK
2012 4241 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.
2012 4242 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 4243 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.
2012 4244 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 sierpnia 2012r. Rada Gminy w Jabłonce w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 4245 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/127/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.
2012 4246 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.
2012 4247 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.
2012 4248 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice.
2012 4249 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 4250 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4251 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4252 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4253 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4254 2012-09-04 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŁN/2012 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 lipca 2012r.
2012 4255 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012.
2012 4256 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr V/177/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4257 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 553/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 4258 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 550/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 4259 2012-09-04 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 4260 2012-09-04 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy miejskiej Tarnów, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę, zawarty pomiędzy: 
2012 4261 2012-09-04 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gołcza
2012 4262 2012-09-04 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ryglice
2012 4263 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012rok
2012 4264 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2012 4265 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 4266 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/266/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2012 4267 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/272/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie :odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały NR VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2012 4268 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 290/33/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4269 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 296/34/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4270 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 306/35/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4271 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 312/35/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4272 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 319/36/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4273 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 326/36/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 286/32/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18.07.2012 roku
2012 4274 2012-09-04 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, którzy ubiegają się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
2012 4275 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/216/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra.
2012 4276 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/205/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Błonie na obszarze Gminy Tarnów
2012 4277 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 2.
2012 4278 2012-09-04 Informacja Informacja nr OKA-4210-41(10)/2012/4336/V/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-41(9)/2012/4336/V/CW/Zmd
2012 4279 2012-09-04 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie
2012 4280 2012-09-04 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. o podmiocie ubiegajacym sie o koncesję
2012 4281 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XIX / 194 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach
2012 4282 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/166/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2012r. o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XVII/125/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2012 4283 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/169/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2012r. o stwierdzeniu nieważnosci Uchwały Nr XIV/108/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyjecia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarzadowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Stryszów
2012 4284 2012-09-04 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie
2012 4285 2012-09-04 Informacja Informacja nr OKA-4210-39(11)/2012/216/X/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ
2012 4286 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/455/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu dla terenu leżącego przy skrzyżowaniu ulic Sadowej, Zatorskiej i Batorego
2012 4287 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania
2012 4288 2012-09-04 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-35(11)/2012/9349/VII/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa BOL-THERM Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie
2012 4289 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2012 4290 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/96/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4291 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 141/XVII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej
2012 4292 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 142/XVII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy.
2012 4293 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 145/XVII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 4294 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/323/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz określenia granic ich obwodów
2012 4295 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2012 4296 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 4297 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2012 4298 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII.147.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj.
2012 4299 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczucin
2012 4300 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/188/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego w Szczucinie, przy ulicy Targowej.
2012 4301 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gimnazjalnej Rady Gminy Szczucin
2012 4302 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice w roku 2012.
2012 4303 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Racławice
2012 4304 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej
2012 4305 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 4306 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach
2012 4307 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/12 Rady Gminy Biskupice w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biskupice
2012 4308 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w statucie Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini
2012 4309 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu niestrzeżonego stanowiącego własność Gminy Sucha Beskidzka, zlokalizowanego na terenie niebędącym drogą publiczną przy Rynku w Suchej Beskidzkiej i sposobu pobierania opłat za parkowanie na nim pojazdów
2012 4310 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/152/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Lipinkach
2012 4311 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach
2012 4312 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 4313 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX.162.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lipnica Murowana
2012 4314 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 4315 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 52/XX/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku.
2012 4316 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/100/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szaflary
2012 4317 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2012 4318 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2012 4319 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 4320 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek za korzystanie z ich świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę programową
2012 4321 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/481/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4322 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 4323 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/432/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/775/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej
2012 4324 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 4325 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 4326 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 0007/XXI/160/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XIV/101/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2012.
2012 4327 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/224/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok
2012 4328 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/226/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasta Bochnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów w wyborach do Rady Miasta Bochnia.
2012 4329 2012-09-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 31 sierpnia 2012r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujacych na tym obszarze
2012 4330 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 4331 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Słaboszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4332 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Słaboszów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 4333 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie przekazania przez Gminę Lipnica Wielka, Gminie Jabłonka realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Lipnica Wielka bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2012/2013
2012 4334 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Sucha Beskidzka z dniem 1 września 2012 r. Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej
2012 4335 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie nr W/V/179/SO/61/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Skawina z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 4336 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie nr W/V/181/SO/63/2012 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Słomniki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 4337 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 178/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 rok
2012 4338 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/139/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 4339 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XIX-133-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawiew: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa
2012 4340 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok.
2012 4341 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 97/104/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 4342 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 98/116/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiann w budżecie
2012 4343 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 99/121/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 4344 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 100/123/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 4345 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.158.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym
2012 4346 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
2012 4347 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego im. św. Jana Kantego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
2012 4348 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
2012 4349 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego  w skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
2012 4350 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego wchodzącego  w skład Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.
2012 4351 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach.
2012 4352 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
2012 4353 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.
2012 4354 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach.
2012 4355 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
2012 4356 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
2012 4357 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
2012 4358 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Wojska Polskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
2012 4359 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
2012 4360 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/219/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
2012 4361 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.
2012 4362 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
2012 4363 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/226/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 4364 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanowice.
2012 4365 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2012 4366 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2012 rok".
2012 4367 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 4368 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 4369 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tuchów.
2012 4370 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa
2012 4371 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 4372 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 4373 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 4374 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/104/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4375 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 4376 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian budżetu.
2012 4377 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV)119)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2012
2012 4378 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012.
2012 4379 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012 4380 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok
2012 4381 2012-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.25.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 września 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/218/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów - w zakresie § 10 Statutu Centrum Animacji Kulturalnej, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały w tej części, która obejmuje zwrot „po zasięgnięciu opinii Wójta”
2012 4382 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/419/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 750, 758, 851, 853, 921.
2012 4383 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 0007/XXI/157/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 4384 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice – Etap I.
2012 4385 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice
2012 4386 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/50/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w Publicznym Przedszkolu w Wietrzychowicach
2012 4387 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 327/36/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4388 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 292/33/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 4389 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 304/35/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4390 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 308/35/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4391 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 317/36/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4392 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 321/36/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 4393 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.179.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 4394 2012-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.26.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 września 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w części tj. w zakresie § 2 ust. 5 lit. c i lit. d. załącznika Nr 2 do przedmiotowej uchwały pt. „Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski”
2012 4395 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/270/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/47/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 r., w sprawie : zwalniania z opłat za pobyt stały dziecka w przedszkolach samorządowych Gminy Miechów.
2012 4396 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach
2012 4397 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX-131-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo -  wychowawczych na terenie gminy Sułoszowa.
2012 4398 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/218/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2012 4399 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/212/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słomniki
2012 4400 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/213/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 4401 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX.175.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym
2012 4402 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/ 115 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Charsznica Nr V/24/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2012 4403 2012-09-11 Porozumienie Porozumienie nr V/7/IK/101/12 Burmistrza Gminy Słomniki; Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce; Wójta Gminy Michałowice; Wójta Gminy Mogilany; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej.
2012 4404 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/171/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 4405 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/384/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Piątkowa
2012 4406 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/194/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2011 rok
2012 4407 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
2012 4408 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Słaboszów
2012 4409 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2012r. o dokonaniu podziału Gminy Chrzanów na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4410 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/385/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Krasne Potockie
2012 4411 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/387/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne, Niskowa, Świniarsko i Trzetrzewina.
2012 4412 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/389/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – w Wielogłowach.
2012 4413 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/404/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. W sprawie: poboru podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ich poboru.
2012 4414 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4415 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/71/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 4416 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Spytkowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 4417 2012-09-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie Stawki czynszu za 1 m2 pow. użytkowej
2012 4418 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2012 4419 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVI/126 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Brzeźnica dla szczególnie uzdolnionych uczniów
2012 4420 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parku przy Urzędzie Gminy Jabłonka
2012 4421 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/123/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelisko
2012 4422 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. W sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kościelisko.
2012 4423 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2012 4424 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/132/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
2012 4425 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/216/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów
2012 4426 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 4427 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 4428 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/192/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2012 4429 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/220/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2012 4430 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI.159.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
2012 4431 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/386/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Dąbrowa, Januszowa, Librantowa i Wielogłowy.
2012 4432 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/383/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne, Biczyce Dolne i Chełmiec.
2012 4433 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/316/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz uzupełnienia tej sieci o punkt przedszkolny.
2012 4434 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/388/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2012 4435 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/219/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 4436 2012-09-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.23.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 września 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/139/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r. – w całości
2012 4437 2012-09-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.24.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 września 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/140/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 roku – w całości
2012 4438 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/48/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 4439 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/139 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.
2012 4440 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr 215/XVIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 130/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2012 roku.
2012 4441 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/105/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 4442 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4443 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 4444 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/ 109 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.
2012 4445 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXV/227/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 4446 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr 557/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 4447 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr 563/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 4448 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 4449 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 4450 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/405/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2012 rok.
2012 4451 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/290/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 4452 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012.
2012 4453 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4454 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku
2012 4455 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4456 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXV/170/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 4457 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVI/149/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 .
2012 4458 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 r.
2012 4459 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr 571/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 4460 2012-09-12 Porozumienie Porozumienie nr 17.2012 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1349K relacji Wierzchosławice - Dwudniaki w miejscowości Wierzchosławice.
2012 4461 2012-09-12 Porozumienie Porozumienie nr 13.2012 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych nr 1350K relacji Koszyce Małe- Zgłobice i 1401K relacji Nowodworze - Rzuchowa oraz opracowania projektu ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1396K relacji Zgłobice - Szczepanowice
2012 4462 2012-09-12 Porozumienie Porozumienie nr 19.2012 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1323K relacji Czarkówka - Radgoszcz - Luszowice-Lipiny-Tarnów w miejscowości Breń.
2012 4463 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVII /143/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 września 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 4464 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr xvii/146/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Gnojnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4465 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  sołectw gminy Iwanowice: [1] Biskupice, [2] Celiny, [3] Damice, [4] Grzegorzowice Małe,  [5] Grzegorzowice Wielkie, [6] Iwanowice Dworskie, [7] Iwanowice Włościańskie, [8] Krasieniec Stary, [9] Krasieniec Zakupny, [10] Maszków, [11] Narama, [12] Przestańsko, [13] Sieciechowice, [14] Widoma, [15] Władysław, [16] Zagaje, [17] Żerkowice, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002r. z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Iwanowice: Nr L/281/06 z dnia 25 października 2006 r. oraz Nr XXXIX/304/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
2012 4466 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2012 4467 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 4468 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 4469 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: pozbawienia drogi nr 364177K „Do Zawady” w Podsarniu kategorii drogi gminnej.
2012 4470 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVI.184.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4471 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XV/118 /2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Jordanów.
2012 4472 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2012.
2012 4473 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/136 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 4474 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr 402/2012 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2011 rok
2012 4475 2012-09-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/ChZ/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego
2012 4476 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 4477 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 4478 2012-09-12 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2012r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła " Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" S.A. z siedzibą w Tarnowie
2012 4479 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania".
2012 4480 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia dworca, udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tego obiektu.
2012 4481 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/468/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu im. Augusta Kowalczyka
2012 4482 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012
2012 4483 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII.139.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Radziemicach
2012 4484 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/433/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie
2012 4485 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/422/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Słopnice
2012 4486 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/423/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Książ Wielki
2012 4487 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/424/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Osiek
2012 4488 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/425/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
2012 4489 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/426/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
2012 4490 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/427/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/72/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
2012 4491 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/430/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 4492 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXI/159/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie placówki oświatowo – wychowawczej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Chrobacze” w Jordanowie.
2012 4493 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/714/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji poprzez stopniowe wygaszanie niektórych szkół specjalnych w Krakowie oraz w sprawie wyłączenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie, os. Sportowe 28.
2012 4494 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/715/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola Specjalnego nr 24 w Krakowie, ul. Zakątek 2 i włączenia go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2.
2012 4495 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/721/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom” ul. Aleksandry 19 w Krakowie
2012 4496 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/722/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i noclegowniach
2012 4497 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVIII/196/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2012 4498 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sucha Beskidzka
2012 4499 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII-207/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok.
2012 4500 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, zastępców dyrektorów, nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim, oraz nauczycielom którym powierzono funkcję doradcy metodycznego
2012 4501 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI/170/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Rady Powiatu Limanowskiego Nr XI/119/11 z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 4502 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr 157/XIX/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 września 2012r. zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 4503 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XV/148/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 4504 2012-09-13 Komunikat Komunikat nr 13/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2012 4505 2012-09-13 Komunikat Komunikat nr 14/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 4506 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/470/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania
2012 4507 2012-09-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej ze źródła „Sikora” zlokalizowanego w miejscowości Gierałtowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki, województwo małopolskie
2012 4508 2012-09-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Wieprz-Górka” składającego się ze źródeł nr 2 i nr 3 zlokalizowanego w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, województwo małopolskie
2012 4509 2012-09-14 Decyzja Decyzja nr OKR-4210- 23(17)/2012/195/X/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego DALKIA CHRZANÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie
2012 4510 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 20/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r., Nr XXXI/398/07 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny-Dąbie”
2012 4511 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr I OSK 1126/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2011r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 marca 2011 r. sygn. akt III SA/Kr 23/10 w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na § 12 ust. 3 i § 16 ust.11 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 oraz na § 1 pkt 22 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. nr XXIV/288/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków
2012 4512 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 124/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011 r., Nr Xl/100/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni
2012 4513 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 126/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011 r., Nr XI/102/2011w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany
2012 4514 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 795/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 31 maja 2010 r., Nr LVII/390/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rabka-Zdrój
2012 4515 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1016/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 października 2005 r., Nr XL/272/05 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Krynica Zdrój Góra Parkowa
2012 4516 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1176/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie ze skargi J.P. i M.P. na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 lutego 2011 r., Nr VI/22/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka
2012 4517 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1206/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków- Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 marca 1999 r., Nr VIII/434/99 w przedmiocie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej
2012 4518 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1207/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 września 1999 r., Nr XVII/74/99 w przedmiocie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej
2012 4519 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1226/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 20 czerwca 2000 r., Nr XVI/36/2000 w przedmiocie włączenia posesji członków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Węgrzcach do oczyszczalni ścieków
2012 4520 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1405/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ze skarg Z.S., E.W.-S., T.S., J.J. i J.W. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r., Nr CVIII/1483/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wróblowice
2012 4521 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1406/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 29 listopada 2001 r., nr XLIV/251/2001 w przedmiocie jednorazowych opłat za przyłączenie do wodociągów mienia komunalnego w roku 2002
2012 4522 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1605/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Brzesku na uchwałę Rady Gminy w Szczurowej z dnia 24 stycznia 2006 r., Nr XXIX/232/2006 w przedmiocie sposobu i zakresu wykonywania zadania pn. „wodociągowanie gminy” w zakresie § 2 ust. 1 pkt 2 oraz § 3
2012 4523 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1634/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VII/40/2011 w przedmiocie ustalenia opłaty za wodę z gminnego wodociągu w Pcimiu
2012 4524 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1685/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Zarządu Miejskiego w Świątnikach Górnych z dnia 15 stycznia 2002 r., nr 772/2002 w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z wodociągu gminnego i urządzeń kanalizacyjnych
2012 4525 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1686/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Zarządu Miejskiego w Świątnikach Górnych z dnia 19 grudnia 2000 r., Nr 467/2000 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wodociągu gminnego i urządzeń kanalizacyjnych
2012 4526 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1688/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Zarządu Miejskiego w Świątnikach Górnych z dnia 7 listopada 2000 r., Nr 689/2001 w przedmiocie zmiany do uchwały Nr 467/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r.
2012 4527 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1718/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010 r., Nr LIX/950/2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „SZKOLNA - KAMIENIEC - SZPITALNA”.
2012 4528 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1791/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ze skargi A.B. na uchwałę Rady Gminy Gorlice z dnia 21 grudnia 2001 r., Nr XXXII/254/2001 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska
2012 4529 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 15/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2007 r., Nr VII/50/2007 w przedmiocie uznania drogi za drogę gminną
2012 4530 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 186/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 r., Nr 225/XXXIX/2006 w przedmiocie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podegrodzie
2012 4531 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 199/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi A.F. na § 8 ust. 1 pkt 7 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r., Nr XXIV/288/07 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. Nr LXII/804/09 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków
2012 4532 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXIX/263/05 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie „Centrum Administracji Szkół”.
2012 4533 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXXIX/255/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.
2012 4534 2012-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/190/05 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 roku, Nr 233, poz. 1559).
2012 4535 2012-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/95/11 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 roku, Nr 571, poz. 6292)
2012 4536 2012-09-17 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Stryszów z dnia 31 sierpnia 2012r. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszów za I półrocze 2012 roku.
2012 4537 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4538 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXII/242/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012
2012 4539 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.
2012 4540 2012-09-17 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-42(10)/2012/187/X/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oswięcimiu
2012 4541 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 4542 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1407/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 14 grudnia 2000 r., Nr XXXIV/185/2000 w przedmiocie jednorazowych opłat za przyłączenie do wodociągów mienia komunalnego w roku 2001
2012 4543 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1534/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Gminy w Ciężkowicach z dnia 22 lutego 2000 r., Nr XIV/123/2000 w przedmiocie określenia kryteriów przy przygotowaniu zadań inwestycyjnych
2012 4544 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1535/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Gminy w Ciężkowicach z dnia 27 listopada 2001 r., Nr XXXI/267/01 w przedmiocie określenia kryteriów realizacji zadań inwestycyjnych
2012 4545 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1542/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Wschód na uchwałę Zarządu Gminy w Słomnikach z dnia 31 lipca 1998 r., Nr 117/2/98 w przedmiocie ustalenia wysokości proponowanych stawek partycypacji mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazociągowych na terenie Gminy Słomniki
2012 4546 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1561/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r., Nr CVIII/1457/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadowicka-Tischnera”
2012 4547 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1566/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Zarządu Gminy w Łapanowie z dnia 3 marca 1998 r., Nr 121/98 w przedmiocie ustalenia odpłatności za podłączenie nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2012 4548 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1567/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Radę Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010 r., Nr XLIV/284/10 w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków – w zakresie § 1 ust. 7 i § 2 ust. 3
2012 4549 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1568/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Radę Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2003 r., Nr VI/40/2003 w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapanów w zakresie § 17 ust. 8
2012 4550 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1569/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Zarządu Gminy w Łapanowie z dnia 8 czerwca 1999 r., Nr 18/99 w przedmiocie ustalenia odpłatności za podłączenie nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych
2012 4551 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1570/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Zarządu Gminy w Łapanowie z dnia 25 marca 2002 r., Nr 96/2002 w przedmiocie ustalenia opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
2012 4552 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1572/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na zarządzenie Wójta Gminy Łapanów z dnia 30 stycznia 2003 r., Nr 7/2003 w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
2012 4553 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1573/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Zarządu Gminy w Łapanowie z dnia 15 kwietnia 1999 r., Nr 14/99 w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
2012 4554 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1575/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy w Rzezawie z dnia 20 lutego 2009 r., Nr XXI/131/09 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 4555 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1576/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy w Bochni z dnia 28 grudnia 2005 r., Nr XXII/286/05 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 4556 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1577/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy w Rzezawie z dnia 27 września 2002 r., Nr XXX/233/2002 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rzezawa
2012 4557 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1582/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2003 r., Nr XII/69/03 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drwinia
2012 4558 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1583/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Zarządu Gminy Drwinia z dnia 16 lutego 2000 r., Nr 2/12/2000 w przedmiocie określenia warunków wyrażenia zgody na „wodociągowanie gminy”.
2012 4559 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/kr 1586/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Zarządu Gminy w Drwini z dnia 14 sierpnia 2001 r., Nr 18/73/2001 w przedmiocie określenia warunków przystąpienia osób do realizacji zadania pod nazwą „udział w kosztach wykonywania projektów sieci przesyłowych i rozdzielczych wraz z przyłączami dla 12 wsi Gminy Drwinia”
2012 4560 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1594/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Gminy Dębno z dnia 29 września 2006 r., Nr VI/353/2006 w przedmiocie realizacji inwestycji pn. budowa sieci wodociągu Łysa Góra – Porąbka Uszewska – w zakresie do przysiółka Godów oraz sieci wodociągowej Sufczyn na odcinku Zagórze i Podłysogórze.
2012 4561 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1571/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Zarządu Gminy w Łapanowie z dnia 4 czerwca 2002 r., Nr 108/2002 w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
2012 4562 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 624/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r., Nr CXV/1557/10 w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007r. w sprawie zasad korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2012 4563 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 931/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie ze skargi A.K.-G. na zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 0151-102/06 w przedmiocie zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu
2012 4564 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 932/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2010r. w sprawie ze skargi A.K.-G. na zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2004 r., Nr 0151-60/04 w przedmiocie opłaty za usługi cmentarne
2012 4565 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1047/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie–Krowodrzy na § 14 ust. 1, ust. 2, § 16 ust. 10 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r., nr XXIV/288/07 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Kraków § 1 pkt 19, pkt 21 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r., Nr LXII/804/09 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Kraków
2012 4566 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr IISA/Kr 1584/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Zarządu Gminy Drwinia z dnia 11 maja 2001 r., Nr 11/36/2001 w przedmiocie określenia warunków wyrażenia zgody na „wodociągowanie gminy”.
2012 4567 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr IISA/Kr 1585/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Zarządu Gminy Drwinia z dnia 11 maja 2001 r., Nr 11/37/2001 w przedmiocie określenia warunków wyrażenia zgody na „wodociągowanie gminy”.
2012 4568 2012-09-18 Wyrok Wyrok nr I SA/Kr 2045/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012r. w sprawie ze skargi Akademii Zawodowej w Oświęcimiu na uchwałę Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 kwietnia 2011 r., nr 48/68/2011 w przedmiocie zmiany uchwały Nr 51/537/2010
2012 4569 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXI/163/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie wyznaczenie podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2012 4570 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/163/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenie podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2012 4571 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 549/2012 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego w pierwszym półroczu 2012 roku
2012 4572 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XX/247/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 4573 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych.
2012 4574 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łososina Dolna
2012 4575 2012-09-19 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 13 sierpnia 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2012 4576 2012-09-19 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Miejską Oświęcim
2012 4577 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV.164.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj obejmującego miejscowości: Dąbrowa, Grodkowice, Targowisko.
2012 4578 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV.165.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj obejmującego miejscowości: Kłaj, Łężkowice, Łysokanie
2012 4579 2012-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2012 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2011
2012 4580 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Trzyciąż
2012 4581 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zawoja; Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
2012 4582 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/125/09 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.
2012 4583 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew ze stanu ilościowego pomnika przyrody zespołu pałacowo – parkowego w Nawojowej położonego na działkach ewidencyjnych 298/1 i 298/4 w Nawojowej, wpisanego jako zespół pałacowo – parkowy do Rejestru Pomników Przyrody pod pozycją 82 decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie nr RL-op-8311/726/66 z dnia 13.03.1966 r.
2012 4584 2012-09-19 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Drwinia z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Drwinia
2012 4585 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Sułkowice; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Sułkowice
2012 4586 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 12 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Bolesław
2012 4587 2012-09-19 Aneks Aneks nr 2/2012 Burmistrza Radłowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Radłów, zawartego w dniu 7 sierpnia 2007 r, pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Radłów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Radłów, Pana Zbigniewa Kowalskiego
2012 4588 2012-09-19 Aneks Aneks nr 2/2012 Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz, zawartego w dniu 19 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Biecz, reprezentowaną przez Burmistrza Biecza, Panią Urszulę Niemiec
2012 4589 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 14 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik
2012 4590 2012-09-19 Aneks Aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Oświęcim, zawartego w dniu 19 czerwca 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miejską Oświęcim, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Oświęcimia, Pana Janusza Marszałka
2012 4591 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2012r. w sprawie realizacji zadania związanego ze sfinansowaniem prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli
2012 4592 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1408K relacji Zakliczyn - Stróże w miejscowości Zakliczyn.
2012 4593 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXV/215/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
2012 4594 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXV/217/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005r.
2012 4595 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXV/218/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/163/04 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach filialnych
2012 4596 2012-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Gdów z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2012 4597 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 4598 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: wskazania miejsc wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2012 4599 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statusu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2012 4600 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku "Osiedle Jagiełły"
2012 4601 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVI.151.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 4602 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/170/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryglice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryglice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 4603 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 4604 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4605 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 4606 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr 192/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 roku
2012 4607 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012r.
2012 4608 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/240/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 4609 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 3 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/28/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze
2012 4610 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/12 Rady Gminy Łużna z dnia 5 września 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
2012 4611 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2012 Nr XVII/128/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 4612 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 4613 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 4614 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2012 4615 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/173/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 r.
2012 4616 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr 21/VII/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2012 rok
2012 4617 2012-09-20 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 maja 2012r. zmieniający Porozumienie zawarte w dniu 30 maja 2007 r. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Powiatem Tarnowskim w sprawie przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat Tarnowski absolwentom tarnowskich szkół wyższych nagrody Imienia Tadeusza Tertila.
2012 4618 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/24/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2012 4619 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr LIV/760/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie w Centrum Administracyjne nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie
2012 4620 2012-09-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Dębno z dnia 30 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Dębno za rok 2011.
2012 4621 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów
2012 4622 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach
2012 4623 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/219/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/49/99 Rady Gminy Dobra z dnia 11 marca 1999r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.
2012 4624 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie określenia celu publicznego oraz warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Gdów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 4625 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVI/178/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2012 4626 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr 214/XVIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2012 4627 2012-09-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorlice
2012 4628 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.154.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie nadania obiektowi sportowemu w Kłaju położonemu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących - Szkoła Podstawowa w Kłaju imienia Zdzisława Bąka osoby zasłużonej dla lokalnej społeczności.
2012 4629 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciężkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciężkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 4630 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XV/190/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Szkół Gminy Sękowa
2012 4631 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dojściu pieszemu do zbiorowej mogiły pomordowanych Żydów przy ul. Mroza
2012 4632 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zlecenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 4633 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/122/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica”
2012 4634 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 4635 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XV/191/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 4636 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX-132-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Sułoszowa, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
2012 4637 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksów boisk sportowych pn. „Moje boisko – Orlik 2012"
2012 4638 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 3 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym utworzonym przez Gminę Klucze, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2012 4639 2012-09-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Dłubni w km 10+960 w miejscowości Raciborowice na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie
2012 4640 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/175/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2012 4641 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2012 4642 2012-09-24 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 14 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2012 4643 2012-09-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Racławice z dnia 17 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Racławice
2012 4644 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/204/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakliczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4645 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zakliczyn.
2012 4646 2012-09-24 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, zawartego w dniu 20 maja 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą, reprezentowaną przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Pana Stanisława Początka
2012 4647 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4648 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 4649 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/299/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 4650 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 4651 2012-09-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: nowotarskiego i suskiego
2012 4652 2012-09-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.20.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LII/690/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - w części
2012 4653 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/209/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/172/04 dnia 25 maja 2004 r. Rady Miejskiej w Brzeszczach w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2012 4654 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2012 4655 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI/152 /12 Rady Gminy Bochnia z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/72/03 z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bochnia oraz uchwały nr XIX/250/05 z dnia 12 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stanisławice.
2012 4656 2012-09-24 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-49(6)/2012/257/VIIIB/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
2012 4657 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 4658 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/114/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 4659 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 13 września 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 4660 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 13 września 2012r. w sprawie podziału gminy Gromnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
2012 4661 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/ 134/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy Gromnik na 2012 rok
2012 4662 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 4663 2012-09-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.22.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012 r . w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce – w części
2012 4664 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/728/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia”
2012 4665 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/747/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012r. w sprawie zaliczenia ulic do dróg publicznych kategorii gminnej, zaliczenia ulic do dróg publicznych kategorii powiatowej oraz pozbawienia ulic statusu dróg publicznych.
2012 4666 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/753/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/524/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012.
2012 4667 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/754/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVI/1073/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w postaci posiłków.
2012 4668 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/755/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/916/09 RMK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Wschód z późniejszymi zmianami.
2012 4669 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/729/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Krasickiego - Orawska”.
2012 4670 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 4671 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu
2012 4672 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).
2012 4673 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/261/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 4674 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XV/125/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 4675 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/276/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 4676 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/277/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej
2012 4677 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/278/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Biecz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4678 2012-09-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 21 września 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej „Olszyny” z rzeki Wieprzówki w km 18+380 do km 18+690 w miejscowości Andrychów na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie
2012 4679 2012-09-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 21 września 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej „Targanice” z rzeki Targaniczanki w km 1+300 w miejscowości Andrychów na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie
2012 4680 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX / 168 /2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2012 4681 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/266/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 4682 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr 574/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 4683 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Libiąż na 2012 rok
2012 4684 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIV.159.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok
2012 4685 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 3 września 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 4686 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/12 Rady Gminy Łużna z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 4687 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 4688 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr 577/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2012 4689 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXV/198/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 września 2012r. zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 rok
2012 4690 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 4691 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/253/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2012 4692 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 4693 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2012 4694 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr 581/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 4695 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/200/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 4696 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 4697 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/190/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 12 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4698 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/191/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 12 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4699 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 4700 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Szlembark 19, w obrębie dz. ew. nr: 1128, 1129, 1125/2
2012 4701 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2012 4702 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 4703 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/156/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice.
2012 4704 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy.
2012 4705 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 września 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 4706 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
2012 4707 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.
2012 4708 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Brzesko
2012 4709 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Brzeskiego
2012 4710 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego
2012 4711 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII-209/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art.42 ust.6 ustawy – Karta Nauczyciela.
2012 4712 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII-208/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne
2012 4713 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII-206/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-117/07 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne i nadanie jej Statutu.
2012 4714 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/158/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2011 rok
2012 4715 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/232/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 4716 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 4717 2012-09-27 Porozumienie Porozumienie nr W/V/178/SO/60/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Wieliczka z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 4718 2012-09-27 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 września 2012r. do porozumienia nr 1/ŁN/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku
2012 4719 2012-09-27 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 września 2012r. do porozumienia nr 2/ŁN/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r., zwanego dalej Porozumieniem
2012 4720 2012-09-27 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 września 2012r. do porozumienia nr 3/ŁN/2011 z dnia 3 marca 2011 r., zwanego dalej Porozumieniem
2012 4721 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na stałe obwody głosowania
2012 4722 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/170/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie II zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY PLEŚNA
2012 4723 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/186/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 4724 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/185/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału gminy Biskupice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4725 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX.170.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Murowana na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4726 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 4727 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX /164/ 2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Jabłonka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2012 4728 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 4729 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI)121)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2012
2012 4730 2012-09-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/CHZ/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 5 września 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego
2012 4731 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/153/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 4732 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 4733 2012-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 6/2012 Wójta Gminy Iwkowa; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Iwkowa realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
2012 4734 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 4735 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 4736 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr 585/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 4737 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Cmentarnej na ul. Księdza Józefa Stabrawy
2012 4738 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.326.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2012 4739 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2012r. o ustaleniu opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2012 4740 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2012 4741 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XIX/124/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2012 4742 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/201/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 14 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4743 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XX/169/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY PLEŚNA
2012 4744 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/181/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4745 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/182/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4746 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XX.173.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 4747 2012-09-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza
2012 4748 2012-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 26.2012 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 21 września 2012r. w sprawie budowy chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1397 K Janowice – Szczepanowice w miejscowości Szczepanowice, 1356 K Tarnów - Zakliczyn w miejscowości Rzuchowa oraz 1398 K Rzuchowa – Pleśna - Siedliska w miejscowości Pleśna.
2012 4749 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/35/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału gminy Kozłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4750 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Spytkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4751 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2012 4752 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/144 Rady Gminy Mucharz z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/223 Rady Gminy Mucharz z dnia 26.09.2006r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności.
2012 4753 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej
2012 4754 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 6 września 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Grybów z zakresu wspierania rodziny i  systemie pieczy zastępczej
2012 4755 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2012 4756 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Zawoja oraz zmiany Statutu Gminy Zawoja
2012 4757 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi uchwalonego Uchwałą Nr X/78/2003 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 sierpnia 2003 roku
2012 4758 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany, uchwały Nr XLIV/263/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 4759 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVI/151/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 4760 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Limanowa przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 4761 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/236/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012
2012 4762 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 4763 2012-09-28 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-40(12)/2012/224/IX/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku
2012 4764 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 września 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wierzchosławicach
2012 4765 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 4766 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII(189)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze
2012 4767 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: trybu i kryteriów przynawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim, za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, organizacyjne.
2012 4768 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zasad wynajmu i trybu korzystania z lokali oświatowych
2012 4769 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 września 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 4770 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Limanowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4771 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na okręgi wyborcze.
2012 4772 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/219/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 4773 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/222/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 4774 2012-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 października 2012 roku.