Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Czerwiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 2619 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/139/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
2012 2620 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/85/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice i nadania jej Statutu
2012 2621 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/86/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice.
2012 2622 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/87/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2623 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/91/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/111/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 16 czerwca 2008 r.
2012 2624 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI.288.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/416/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 2625 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/154/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 2626 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 2627 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Brniu.
2012 2628 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/157/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Szczucinie.
2012 2629 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/158/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 2630 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/159/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 2631 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczucinie.
2012 2632 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 2633 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/162/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brniu.
2012 2634 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczucinie
2012 2635 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/164/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 2636 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/165/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczucinie.
2012 2637 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Wadowice
2012 2638 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy Olesno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Oleśnie.
2012 2639 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/101/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zmian budżetu.
2012 2640 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012
2012 2641 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/185/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 2642 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 2643 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/124/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 2644 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIV/153/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012r.
2012 2645 2012-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Groty Kryształowe"
2012 2646 2012-06-04 Informacja Informacja nr OWA-4110-9(3)/2012/6/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2012r. o decyzji nr WCC/1188E/6/W/OWA/2012/RWr
2012 2647 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 rok
2012 2648 2012-06-04 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-29(8)/2012/716/VIA/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Gminy i Miasta Miechów prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
2012 2649 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2012 2650 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/240/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 2651 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 2652 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/134/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/122/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 lutego 2012 rok w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Drwinia
2012 2653 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świniarach.
2012 2654 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Drwini do Zespołu Szkół w Drwini.
2012 2655 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Mikluszowicach do Zespołu Szkół w Mikluszowicach
2012 2656 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewinie.
2012 2657 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Kłaj
2012 2658 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych  zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kłaj
2012 2659 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/32/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały XXX/235/2005 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Alwernia.
2012 2660 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/219/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszana Dolna.
2012 2661 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/220/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Gminie Mszana Dolna do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2012 2662 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/221/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2012 roku.
2012 2663 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie inwestycji budowy kanalizacji w Gminie Bystra-Sidzina oraz preferowanego przez mieszkańców Gminy systemu kanalizacji (ciśnieniowej lub grawitacyjnej)
2012 2664 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2012 2665 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa.
2012 2666 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste
2012 2667 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Pleśna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Pleśna
2012 2668 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów
2012 2669 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/211/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osieka i Sieniczna
2012 2670 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 rok w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów
2012 2671 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/190/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok
2012 2672 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok
2012 2673 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/188/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 2674 2012-06-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2012 2675 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 2676 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 maja 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 2677 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 2678 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII - 135/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 2679 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok
2012 2680 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII - 134/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu Nadawania Tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Zembrzyce” .
2012 2681 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.
2012 2682 2012-06-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  NOWEGO SĄCZA ZA 2010 ROK
2012 2683 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 2684 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVII/132/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działka Nr 420, część działek Nr 418/3, 421/6 we wsi Bednarka
2012 2685 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVII/133/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 99/1 we wsi Kryg, działka Nr 2058/10, działki Nr 2092/4, 2092/5 we wsi Lipinki, działka Nr 1750 we wsi Wójtowa
2012 2686 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVII/134/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działka Nr 2058/11 we wsi Lipinki
2012 2687 2012-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2012.
2012 2688 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 2689 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/138/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012.
2012 2690 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 2691 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2012 rok
2012 2692 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 – Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 2693 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/430/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2694 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2012
2012 2695 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/211/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: ustalenia inkasentów opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 2696 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa
2012 2697 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 31 maja 2012r. w sprawiesprawie : uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2012 2698 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/591/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie (z późn. zm.).
2012 2699 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/590/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół i likwidacji tych szkół poprzez stopniowe wygaszanie oraz przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych.
2012 2700 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 2701 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/97/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.
2012 2702 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/190/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/184/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Jawiszowicach
2012 2703 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/191/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 rok w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach
2012 2704 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/192/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/186/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 rok w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Brzeszczach
2012 2705 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/432/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 2706 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Jawiszowicach
2012 2707 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach
2012 2708 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach
2012 2709 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3,6 i art. 42 a ust. 1, ustawy Karta Nauczyciela.
2012 2710 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Jordanowa za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2711 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Demblinie
2012 2712 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XII /106/ 2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 10 maja 2012r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
2012 2713 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 168/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu
2012 2714 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 169/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2012 2715 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 170/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
2012 2716 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 174/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Złockiem
2012 2717 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 175/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złockiem
2012 2718 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 176/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmiany siedziby Technikum w Złockiem
2012 2719 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 177/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Świętej Kingi w Łącku
2012 2720 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 178/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie.
2012 2721 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 179/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceów Profilowanych, Szkół Policealnych, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Starym Sączu.
2012 2722 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 180/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.
2012 2723 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 181/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych im. Świętej Kingi w Podegrodziu.
2012 2724 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 182/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy
2012 2725 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 183/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
2012 2726 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Rabie Wyżnej
2012 2727 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Skawie.
2012 2728 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Sieniawie.
2012 2729 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/203/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.
2012 2730 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2731 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXII-191/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Dobra.
2012 2732 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Limanowa.
2012 2733 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2012.
2012 2734 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXII-187/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 2735 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2012 2736 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVII/227/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 2737 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XIX /97 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2012 2738 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach "Dni Tymbarku".
2012 2739 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 2740 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVII - 132/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śleszowicach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach”
2012 2741 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVIIII/160/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie.
2012 2742 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVI/164/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
2012 2743 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok.
2012 2744 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012. r.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr.157 poz.1240 z późn. zm./ - Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje:
2012 2745 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2012.
2012 2746 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XII/123 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mucharzu.
2012 2747 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XIII/127/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2012 2748 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XLV/589/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012r. w sprawie nadania statutów Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 al. Kijowska 3, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 ul. Lipińskiego 2, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 ul. Strąkowa 3a, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 ul. Żabia 20, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 os. Słoneczne 12 w Krakowie.
2012 2749 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/611/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum nr 31 w Krakowie, ul. Spółdzielców 5.
2012 2750 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/612/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa.
2012 2751 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
2012 2752 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Krakowie.
2012 2753 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/621/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
2012 2754 2012-06-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu (pow. dąbrowski)
2012 2755 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/622/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
2012 2756 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2012 2757 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu dla Domu Dziecka w Jasieniu
2012 2758 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/146/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
2012 2759 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2012 2760 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 - 2015”
2012 2761 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem z filią w Cichem 3 w Szkołę Podstawową Nr1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem
2012 2762 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
2012 2763 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czchów w 2012 roku
2012 2764 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVI/211/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci z innych grup wiekowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biecz
2012 2765 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 175 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szerzyny.
2012 2766 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/94/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie
2012 2767 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy GRÓDEK NAD DUNAJCEM w 2012 roku
2012 2768 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Białce
2012 2769 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 184/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
2012 2770 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 140/XX/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
2012 2771 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XX/108/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 15 maja 2012r. zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy
2012 2772 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XIX/193/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2012 2773 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2012 2774 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie .
2012 2775 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII - 131/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach”
2012 2776 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2012 2777 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XX-173/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2012 2778 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XIX/207/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Oświęcimiu.
2012 2779 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XIX/208/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowym Zakładom Opiekuńczo–Leczniczym w Grojcu
2012 2780 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XXII -189/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej.
2012 2781 2012-06-18 Komunikat Komunikat nr 8/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2012 2782 2012-06-18 Komunikat Komunikat nr 9/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 2783 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 2784 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 0007/XVIII/140/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2012 2785 2012-06-18 Informacja Informacja nr OKA-4210-30(9)/2012/9257/IX/KR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2012r. o decyzji nr OKA-4210-30(8)/2012/9257/IX/KR
2012 2786 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII / 176 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach
2012 2787 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2012r.
2012 2788 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2012 r.
2012 2789 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XI/116 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Jaszczurowej
2012 2790 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Czermnej imienia „Błogosławionej Karoliny Kózki”
2012 2791 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI / 168 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania Publicznemu Gimnazjum w Czermnej imienia „Błogosławionej Karoliny Kózki”.
2012 2792 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Radgoszcz
2012 2793 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/197/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
2012 2794 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/198/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
2012 2795 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
2012 2796 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
2012 2797 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/197/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy "plac ks. prof. J. Tischnera"
2012 2798 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzeźnica publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2012 2799 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/276/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010 roku ustalającej sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica i określającej granice ich obwodów
2012 2800 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
2012 2801 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2012 2802 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
2012 2803 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 28 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2012 na terenie gminy Liszki
2012 2804 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/215/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Gminy Miasta Bochni oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie
2012 2805 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/210/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej biegnącej od ul. Przysieki w kierunku ul. Karola Frycza
2012 2806 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/216/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Bochnia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 2807 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/212/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochni
2012 2808 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2012 2809 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Radziemicach
2012 2810 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2012 2811 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XV/135/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Książ Wielki.
2012 2812 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Książ Wielki.
2012 2813 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XX/218/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012.
2012 2814 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu”
2012 2815 2012-06-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2012r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska" S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej
2012 2816 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012
2012 2817 2012-06-19 Komunikat Komunikat nr 10/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 2818 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/608/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/784/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice.
2012 2819 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/63/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Podolanach
2012 2820 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/406/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 rok
2012 2821 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Babice (ul. Greglów, ul. Spacerowa, ul. Załawie)
2012 2822 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli publicznych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów oraz kierownika świetlicy szkolnej.
2012 2823 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczajacym wymiar zajęć bezpłatnych.
2012 2824 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych na terenie Gminy Wojnicz oraz określenia granic ich obwodów.
2012 2825 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2012 roku
2012 2826 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI - 121/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach
2012 2827 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach
2012 2828 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/212/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu ich pobierania.
2012 2829 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w Proszowicach.
2012 2830 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Juszczynie
2012 2831 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2012 2832 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/135/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne z odsypu powstałego w korycie rzeki Raby
2012 2833 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
2012 2834 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
2012 2835 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/196/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2012 2836 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/202/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
2012 2837 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/203/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2012 2838 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/204/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2012 2839 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/201/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
2012 2840 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII127/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2841 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/128/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipinki .
2012 2842 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/136/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa.
2012 2843 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zadań gminy określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 2844 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/132 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli.
2012 2845 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/205/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok.
2012 2846 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/118/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.
2012 2847 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 2848 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/136/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 2849 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI.131.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie:zmiany w uchwale Nr 42/XI/2007 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 września 2007r.  w sprawie powołania straży gminnej.
2012 2850 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX-175/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok
2012 2851 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XV/90/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2012 2852 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2012
2012 2853 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/107/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 2854 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/33/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 2855 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 2856 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 2857 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVIII/135/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 2858 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2012 rok
2012 2859 2012-06-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/CHZ/12 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego
2012 2860 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2012 Wójta Gminy Grybów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2011 rok
2012 2861 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/586/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska – Modrzewiowa”.
2012 2862 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/587/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska – Sarnie Uroczysko”.
2012 2863 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nawojowej
2012 2864 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/196/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie
2012 2865 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/182/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie.
2012 2866 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
2012 2867 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/132/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Bochnia oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku
2012 2868 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie włączenia Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 2 w Kętach do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 3 w Kętach
2012 2869 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach
2012 2870 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/240/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miechowie.
2012 2871 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/123/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Wyźrale przy Szkole Podstawowej w Tłuczani, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tłuczani
2012 2872 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2012 2873 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2012 2874 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku.
2012 2875 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/320/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 2876 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/321/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2012 2877 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/322/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 2878 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/325/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Konopnickiej w Tarnowie
2012 2879 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/326/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
2012 2880 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/327/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. J. Kochanowskiego w Tarnowie
2012 2881 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/328/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 20 z klasami sportowymi im. Wł. Broniewskiego w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie
2012 2882 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/329/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Jana Pawła II w Tarnowie
2012 2883 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/335/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustanowienia nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury, a także szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
2012 2884 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/338/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Miasta Tarnowa przez podmioty inne niż organy Gminy Miasta Tarnowa i miejskie jednostki organizacyjne
2012 2885 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/340/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Tarnowie
2012 2886 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 2887 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu.
2012 2888 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/138/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bochnia
2012 2889 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XII/127 Rady Gminy Mucharz z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.
2012 2890 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr 0007/XVIII/141/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej
2012 2891 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.150.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok Nr XV.102.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 2892 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XX.160.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok Nr XV.102.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 2893 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/619/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola nr 114 w Krakowie, ul. Stradomska 12a.
2012 2894 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/617/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum nr 3 w Krakowie, ul. Wąska 5
2012 2895 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XII/148/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
2012 2896 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003r.w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach
2012 2897 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na rok 2012
2012 2898 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/324/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. St. Konarskiego w Tarnowie
2012 2899 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/332/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie.
2012 2900 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/333/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
2012 2901 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/334/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Statutu Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
2012 2902 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/339/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Harcerskiej w Tarnowie
2012 2903 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/618/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół oraz likwidacji tych szkół.
2012 2904 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVII/173/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok.
2012 2905 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XII/150/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2011 z 29 grudnia 2011 r.
2012 2906 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012
2012 2907 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII.150.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 2908 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 452/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 2909 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 454/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 2910 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 456/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 401/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 marca 2012 rok dotyczącej dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 2911 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 458/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 417/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 03 kwietnia 2012r. dotyczącej dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 2912 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/197/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2913 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/190/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011 rok
2012 2914 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/334/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2012 rok
2012 2915 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/12 Rady Gminy Klucze z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 2916 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 2917 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na  rok 2012.
2012 2918 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 1/I/2011 Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2012 2919 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 225/XIX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok
2012 2920 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 464/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 2921 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/12 Rady Gminy Łużna z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 2922 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/232/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 2923 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr Nr V/50/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miasta Alwernia
2012 2924 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII.299.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.263.2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2925 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 82/12/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 2926 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 54/9/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 2927 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 58/10/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 2928 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 60/10/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 2929 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 63/10/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 2930 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 64/10/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 2931 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 70/11/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 2932 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 74/11/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 2933 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 78/11/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 2934 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 80/12/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 2935 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXi/223/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 2936 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 460/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 2937 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2012 2938 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/107/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 2939 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2940 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 2941 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/181/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 2942 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 225/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 2943 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 2944 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/143/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 2945 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/223/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2012 rok.
2012 2946 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr III/161/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 2947 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/242/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 2948 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/140/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 2949 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr V/51/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok
2012 2950 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 - Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 2951 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/146/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 2952 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII.293.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2012 2953 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XIV/171/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 2954 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 2955 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 2956 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 2957 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/219/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 2958 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 2959 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 467-2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 2960 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 2961 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/105/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2012 r.
2012 2962 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2963 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/360/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na rok 2012
2012 2964 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2012 2965 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIII-197-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Rzyki
2012 2966 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/28/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2012
2012 2967 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków Budżetu Gminy, mieszkańcom Gminy Trzyciąż, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzyciąż, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.
2012 2968 2012-06-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przekazania zadań
2012 2969 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Babice z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Babice na okręgi wyborcze
2012 2970 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVII.146.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 2971 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/139/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu
2012 2972 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/140/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2012 2973 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2012 roku
2012 2974 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/261/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów  -dla obszaru wsi Staniątki w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 964 w Staniątkach
2012 2975 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIII-199-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 2976 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVII/210/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza.
2012 2977 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 2978 2012-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 maja 2012r. w sprawie rozwiązania porozumienia nr 1/ŁN/2010 z dnia 04.03.2010 roku
2012 2979 2012-06-26 Porozumienie Porozumienie nr EKS.VI.031.3.2012 Burmistrza Brzeska z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie realizacji przez Gminę Rzezawa zadania powierzonego przez Gminę Brzesko
2012 2980 2012-06-26 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012r.
2012 2981 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 maja 2012r. zmiany uchwały Nr XIV/110/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
2012 2982 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42  ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2012 2983 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/126/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Rabka-Zdrój, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2012 2984 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Ponicach
2012 2985 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2012 roku
2012 2986 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej
2012 2987 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/162/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2012 2988 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia ks. Jana Trzopińskiego w Sidzinie w Filię Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół imienia Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie
2012 2989 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII.145.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej
2012 2990 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
2012 2991 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świątniki Górne
2012 2992 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/119/93 Rady Gminy Spytkowice z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2012 2993 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2994 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/220/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola w Starym Sączu w Gminne Przedszkole z odziałami integracyjnymi w Starym Sączu
2012 2995 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: Przekształcenia Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach.
2012 2996 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/222/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/23/99 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz.
2012 2997 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/218/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz
2012 2998 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/219/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie : nadania nazw drogom położonym w Olkuszu
2012 2999 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/222/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie : podwyższenia stawki procentowej opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
2012 3000 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII.300.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2012 3001 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/182/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2012 3002 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/183/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach.
2012 3003 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/81/95 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Kocmyrzowie-Luborzycy
2012 3004 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/131/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie :programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź
2012 3005 2012-06-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wierzchosławice, zawartego w dniu 19 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Wierzchosławice, reprezentowaną przez Wójta Wierzchosławic, Pana Wiesława Rajskiego, zawarty pomiędzy:
2012 3006 2012-06-27 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 czerwca 2012r.
2012 3007 2012-06-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2012 3008 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XV/114/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie zs. w Dziaduszycach
2012 3009 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.
2012 3010 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/233/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „ BALATON” w Trzebini.
2012 3011 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne działajace na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2012 3012 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/191/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXIII/267/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
2012 3013 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XV / 151 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Raciechowice.
2012 3014 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Czarny Dunajec oraz określenia wzorów umów.
2012 3015 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/228/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2009 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego szczegółowe zasady wynagradzania zasadniczego, zasady przyznawania nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec
2012 3016 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania eternitu oraz zatwierdzenia opłat za jego usuwanie i utylizację ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
2012 3017 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nabywania nieruchomości w drodze darowizny oraz w drodze umowy przekazania własności na rzecz Gminy.
2012 3018 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
2012 3019 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr 146/XVII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsiach: Białawoda, Rąbkowa, Tabaszowa, Tęgoborze i Znamirowice.
2012 3020 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr 147/XVII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsiach: Łęki, Łososina Dolna i Michalczowa.
2012 3021 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 maja 2012r. w sprawie : zmian w Statucie Gminy Iwkowa oraz utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXXXIII/200/06 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Iwkowej.
2012 3022 2012-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2012r. z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2011 rok
2012 3023 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Racławice realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2012 3024 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki nauczyciela oddziału przedszkolnego  z grupą mieszaną dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.
2012 3025 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Racławice do kategorii dróg gminnych.
2012 3026 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2012 3027 2012-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Gródek n/Dunajcem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
2012 3028 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/157/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2012 3029 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 3030 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2012 3031 2012-06-27 Decyzja Decyzja nr OKR-4210- 12(12)/2012/366/X/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o.
2012 3032 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/142/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012 .
2012 3033 2012-06-27 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2012r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeszczach
2012 3034 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/202/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2012 3035 2012-06-27 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-15(11)/2012/401/VII/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej
2012 3036 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2012 3037 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Gliczarowie Dolnym
2012 3038 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011 rok
2012 3039 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 3040 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/255/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Niepołomice
2012 3041 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Babice z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 rok
2012 3042 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 r.
2012 3043 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 3044 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 86/64/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3045 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 87/67/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 3046 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/239/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Skawina, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 3047 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 474/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2012 3048 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/212/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej.
2012 3049 2012-06-28 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Szerzyny do realizacji od Gminy Skołyszyn części zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn polegających na umożliwieniu wywozu od właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
2012 3050 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Moszczenica.
2012 3051 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/176/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2012 3052 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/25/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie
2012 3053 2012-06-28 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz, zawartego w dniu 19 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Biecz, reprezentowaną przez Burmistrza Biecza, Panią Urszulę Niemiec Zawarty pomiędzy:
2012 3054 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/171/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 3055 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII-204-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3056 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 3057 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 3058 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/232/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok
2012 3059 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012
2012 3060 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 3061 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 3062 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 3063 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 3064 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 3065 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok
2012 3066 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 r. zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 3067 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lanckorona na lata 2012 – 2032
2012 3068 2012-06-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Gdów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: wykonania budżetu gminy Gdów za 2011 rok.