Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Maj 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1892 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zlecenia zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej
2012 1893 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Polanka Wielka
2012 1894 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej
2012 1895 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2012 rok
2012 1896 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 1897 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/102/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie
2012 1898 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/36/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Przeciszów
2012 1899 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2012 rok
2012 1900 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2012 1901 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/98/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce
2012 1902 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/99/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2012 roku
2012 1903 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/104/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Koszyce
2012 1904 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/555/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie
2012 1905 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/264/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic: Jana Pawła II, Abp. Ablewicza, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej
2012 1906 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, szczegółowych warunków udzielania w ramach programu pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy, w tym stypendiów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2012 1907 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji punktu filialnego Zespołu Szkół w Skawicy Sucha Góra oraz punktu filialnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zawoi Wełcza
2012 1908 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 140/XVI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 1909 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok
2012 1910 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/122/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 1911 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/127/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełcza z filią w Suchej Beskidzkiej
2012 1912 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/128/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej
2012 1913 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/137/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 1914 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.
2012 1915 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 1916 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 1917 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/405/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 1918 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2012 1919 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2012 1920 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1921 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr 150/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie
2012 1922 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/229/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Hoffmanowej w Tarnowie
2012 1923 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XII/69/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Racławice oraz granic obwodów tych szkół
2012 1924 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV - 106/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: : uchylenia Uchwały Nr X/71/07 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach.
2012 1925 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
2012 1926 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/114/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Brzeźnica na 2012 rok
2012 1927 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/115/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie Utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wyźrale przy Szkole Podstawowej w Tłuczani, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tłuczani
2012 1928 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/116/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
2012 1929 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XIV/141/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie utworzenia, ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2012 1930 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2012 1931 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/142/2000 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 kwietnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na określonych obszarach Gminy Krzeszowice
2012 1932 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 1933 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/223/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 16 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad usytuowania na terenie Gminy Krzeszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2012 1934 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/122/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mszalnicy.
2012 1935 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/123/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Mszalnicy.
2012 1936 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/208/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012.
2012 1937 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy placu.
2012 1938 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Jadownikach.
2012 1939 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. o określeniu zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.
2012 1940 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVI - 123/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV - 20/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zembrzyce w latach 2011 – 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zembrzyce.
2012 1941 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVI - 119/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia statutu Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach.
2012 1942 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVI - 124/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Rady Gminy Zembrzyce Nr XI-87/11 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce.
2012 1943 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVI - 125/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 1944 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI-177/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 1945 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/171/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22.06.2011 r. nr VII/60/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa.
2012 1946 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1947 2012-05-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 16 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za rok 2011.
2012 1948 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XI/115 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.
2012 1949 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/157/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 1950 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI.154.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1951 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI.155.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1952 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV - 112/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 marca 2012r. w sprawie:uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2012 r.”
2012 1953 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV - 111/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/53/07 Rady Gminy Zembrzyce dot. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zembrzyce.
2012 1954 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2012 roku.
2012 1955 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2012 roku.
2012 1956 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2012 r.”
2012 1957 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2012 1958 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 1959 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/94/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków odstąpienia od ustalenia, umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1960 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rzezawa.
2012 1961 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzezawa
2012 1962 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 marca 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 1963 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzyciąż na lata 2012 - 2016
2012 1964 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr X/88/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Trzcianie
2012 1965 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/332/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
2012 1966 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/182/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2012r. w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarwarku, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Żelazówce.
2012 1967 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 marca 2012r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród z jednostek oświatowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2012 1968 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2012 1969 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym
2012 1970 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biały Dunajec.
2012 1971 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie założenia Przedszkola w Gliczarowie Dolnym
2012 1972 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI / 164 / 2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 marca 2012r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2012 roku.
2012 1973 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr II/24/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Mirów
2012 1974 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/120/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 1975 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV-98-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 15 marca 2012r. w sprawie : zatwierdzenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sułoszowej
2012 1976 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV-107-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: Przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa na 2012 r.
2012 1977 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr IX/29/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 marca 2012r. Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie.
2012 1978 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr IX/30/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 marca 2012r. Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Żabno przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2012 1979 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr IX/32/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 marca 2012r. Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1980 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Babice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2012 rok
2012 1981 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 r., Nr XXII/105/2012 w sprawie: określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 1982 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ na rok 2012
2012 1983 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/98/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1984 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr X/90/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzciana w 2012r.
2012 1985 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/91 Rady Gminy Bolesław z dnia 17 lipca 1991 rok w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2012 1986 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław
2012 1987 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 r."
2012 1988 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2012
2012 1989 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2012 1990 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/227/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niepołomice w 2012 roku.
2012 1991 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/101/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wielickiego
2012 1992 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
2012 1993 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr IX/31/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
2012 1994 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr X/89/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie
2012 1995 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/140/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie :przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw gminy Szczucin
2012 1996 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/524/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012.
2012 1997 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/167/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1998 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/171/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pracy z rodziną, wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1999 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/225/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Tarnowie
2012 2000 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/226/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 w Tarnowie
2012 2001 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Tarnowie
2012 2002 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie
2012 2003 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/248/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie.
2012 2004 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/168/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 2005 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 2006 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
2012 2007 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2008 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2012
2012 2009 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Bobowa w 2012 roku
2012 2010 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/108/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2012 roku.
2012 2011 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu odbudowy Nr 2 na terenie sołectwa Izdebnik, gmina Lanckorona
2012 2012 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu dobudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona
2012 2013 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/115/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 2014 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/180/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim
2012 2015 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 2016 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
2012 2017 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 2018 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/245/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2012 roku
2012 2019 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/255/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
2012 2020 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu
2012 2021 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/261/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2012 2022 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.145.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie
2012 2023 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.146.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie
2012 2024 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.147.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Janusza Pasierba w Żabnie
2012 2025 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.134.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 2026 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.136.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr VI.39.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Rzuchowej
2012 2027 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.139.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu
2012 2028 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.140.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie
2012 2029 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.141.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie
2012 2030 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.142.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego J. Paderewskiego w Ciężkowicach
2012 2031 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.143.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach
2012 2032 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.144.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku
2012 2033 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/245/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń
2012 2034 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/2012 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dn. 22.05.2002 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 - Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
2012 2035 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tymbarku.
2012 2036 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/331/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 2037 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIV/102/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2012 2038 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 2039 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 2040 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/198/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania organu administracji publicznej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2012 2041 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2012 2042 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie
2012 2043 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Borusowej.
2012 2044 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XII/85/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gręboszów w 2012 r.”
2012 2045 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/166/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Gminy Skrzyszów
2012 2046 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/155/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany statusu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2012 2047 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/164/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie.
2012 2048 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/165/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów i określenie granic ich obwodów na terenie Gminy Skrzyszów.
2012 2049 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/75/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2012 .
2012 2050 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/201/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu
2012 2051 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/204/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie : uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2012."
2012 2052 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udostępnienia nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu Gminy Olkusz w celu zapewnienia dostępu do dróg publicznych
2012 2053 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI.129.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 2054 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej we Wróblowicach
2012 2055 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego we Wróblowicach
2012 2056 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2012 rok
2012 2057 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska w Zakliczynie
2012 2058 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/97/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół
2012 2059 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/98/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Samocicach
2012 2060 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/99/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bolesław.
2012 2061 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Babice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarzącą jest Wójt Gminy Babice.
2012 2062 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji szkół i Internatu w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych im. Jana Długosza przy ul. Górskiej 31 w Dobczycach.
2012 2063 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu
2012 2064 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/296/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania Aktu Założycielskiego i Statutu Gimnazjum w Biczycach Dolnych
2012 2065 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/297/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chełmiec
2012 2066 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/298/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 2067 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/299/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 2068 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/300/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 2069 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/301/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 2070 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/302/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 2071 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/303/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 2072 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/304/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 2073 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/305/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 2074 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/306/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych
2012 2075 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/307/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec
2012 2076 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/308/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2012 2077 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/309/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmiec
2012 2078 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/310/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki nauczyciela oddziału przedszkolnego z grupą mieszaną dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.
2012 2079 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/316/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Chełmiec.
2012 2080 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2012 roku
2012 2081 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Bodakach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej
2012 2082 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór stałych odpadów komunalnych
2012 2083 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/194/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2012 r.
2012 2084 2012-05-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łużna z dnia 29 marca 2012r. sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2011 rok
2012 2085 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 2086 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 2087 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr KI-411/109/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawiestwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/133/2012 Rady Gminy raciechowice z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części
2012 2088 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr KI-411/110/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/301/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - w części
2012 2089 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/128/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Bystra - Sidzina
2012 2090 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych do zadań służących ochronie powietrza polegających na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, planowanych do realizacji na terenie Gminy Kęty.
2012 2091 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/204/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą
2012 2092 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 128/XVIII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 2093 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Gminy Babice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 rok
2012 2094 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII-161/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapsze Niżne w 2012 roku
2012 2095 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2012 rok
2012 2096 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2012 2097 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2012 2098 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bobowa
2012 2099 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XI/136/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkól i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze
2012 2100 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XI/137/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 marca 2012r. sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2012 2101 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/179/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 2102 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.
2012 2103 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2012 roku.
2012 2104 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/114/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa
2012 2105 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice
2012 2106 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raba Wyżna w 2012 roku
2012 2107 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/199/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Biecz
2012 2108 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/218/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy dla ulicy dotychczas nienazwanej na terenie sołectwa Piła Kościelecka.
2012 2109 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2012 roku"
2012 2110 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 161/XIV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 2111 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 163/XIV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu.
2012 2112 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 167/XIV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 127/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
2012 2113 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 2114 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
2012 2115 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2012 roku.
2012 2116 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XLII/551/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 w Krakowie i włączenia go w strukturę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Krakowie, oraz wprowadzenia zmian w obwodach Gimnazjum nr 9,Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 13 i Gimnazjum nr 14 w Krakowie.
2012 2117 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 2118 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/172/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Bochnia na lata 2012-2016
2012 2119 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII183/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2012 2120 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/184/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2012 2121 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/87/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2012 roku
2012 2122 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2012 2123 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2012 2124 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Czernichowie
2012 2125 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2012 2126 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
2012 2127 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
2012 2128 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
2012 2129 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/191/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
2012 2130 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/192/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2012 2131 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie
2012 2132 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/194/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
2012 2133 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie
2012 2134 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2012 2135 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie
2012 2136 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/198/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2012 2137 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie
2012 2138 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/200/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2012 2139 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2012 2140 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/202/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2012 2141 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/203/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2012 2142 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/204/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2012 2143 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół  i Placówek Oświatowych w Skale
2012 2144 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/557/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych zanikających.
2012 2145 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/585/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie dla wolontariuszy uczestniczących w Turnieju UEFA EURO 2012TM.
2012 2146 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/128/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2012 roku
2012 2147 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska.
2012 2148 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/130/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 2149 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2012 roku
2012 2150 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/177/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
2012 2151 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/179/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 2152 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/93/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
2012 2153 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/97/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności
2012 2154 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sułkowice
2012 2155 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania opłat
2012 2156 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu
2012 2157 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/95/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Libiąskiego Centrum Kultury
2012 2158 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla stanowisk funkcyjnych w szkole oraz niektórych nauczycieli i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2012 2159 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów
2012 2160 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX.273.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2012 roku”.
2012 2161 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/12/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów w 2012 roku
2012 2162 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/13/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów
2012 2163 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice
2012 2164 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/84/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 2165 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/117/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju.
2012 2166 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/119/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2012 2167 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr II/144/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Porąbce Uszewskiej.
2012 2168 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr II/145/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2012 r.
2012 2169 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.141.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 2170 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2171 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 221/XVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.
2012 2172 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2012
2012 2173 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej publicznej
2012 2174 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/124/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siepraw
2012 2175 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/162/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach
2012 2176 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XII/108/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Wiśniowa
2012 2177 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XII/112/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2012 2178 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/137/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012 rok
2012 2179 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XL/530/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nazw ulic.
2012 2180 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XL/532/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1404/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych z późn. zm.
2012 2181 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia „Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe” na terenie Gminy Lubień.
2012 2182 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
2012 2183 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień przyjętego Uchwałą Nr VII/32/2003 Rady Gminy Lubień z dnia 25.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubień.
2012 2184 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 2185 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 2186 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujace osobom fizycznym oraz ustalenia innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 2187 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/119/20112 Rady Gminy Radziemice z dnia 22 marca 2012r. w sprawie; gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice
2012 2188 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/368/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2012 roku
2012 2189 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/381/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2012 2190 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV / 152 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szerzyny w 2012 roku
2012 2191 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012r Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Nowe Brzesko w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2192 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Nowe Brzesko z zakresu wspierania rodziny.
2012 2193 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2012 roku
2012 2194 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/157/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2012”
2012 2195 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/158/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Oświęcim”
2012 2196 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska ”.
2012 2197 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 2198 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów z gminy Kalwaria Zebrzydowska za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia”
2012 2199 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 442, poz. 3238)
2012 2200 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz zasad zwrotów kosztów pogrzebu
2012 2201 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Barwałdzie Średnim
2012 2202 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 2203 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 2204 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/150/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
2012 2205 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2012 rok.
2012 2206 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
2012 2207 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 2208 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lgocie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
2012 2209 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zygodowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Woźnikach
2012 2210 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w roku 2012
2012 2211 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/175/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
2012 2212 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sucha Beskidzka
2012 2213 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gromniku realizacji zadania z zakresu pracy z rodziną
2012 2214 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Gromnik
2012 2215 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2012 2216 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2012 roku
2012 2217 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2012 2218 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/175/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Bochni.
2012 2219 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/182/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2012 2220 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/185/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni.
2012 2221 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/186/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
2012 2222 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/126/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamionka Wielka.
2012 2223 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 2224 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Lipnica Wielka”
2012 2225 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX-167/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 2226 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
2012 2227 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/199/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 2228 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
2012 2229 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki
2012 2230 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2012r.”
2012 2231 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/125/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
2012 2232 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/129/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
2012 2233 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/130/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim
2012 2234 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2012 2235 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/157/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012r.
2012 2236 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/163/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 2237 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/164/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr XXVI/256/05 Rady Gminy w Szczucinie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2238 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości
2012 2239 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2012 2240 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/132/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012 .
2012 2241 2012-05-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 4 maja 2012r. z wykonania budżetu za 2011 rok Marzec 2012
2012 2242 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/178/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 2243 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/89/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy Szaflary z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Szaflarach
2012 2244 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2012r. o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.
2012 2245 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 95 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie:przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2012 roku.
2012 2246 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 96 / 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2247 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 94 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.
2012 2248 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bysta-Sidzina w roku 2012.
2012 2249 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej
2012 2250 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/126/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej.
2012 2251 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/127/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubince.
2012 2252 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/128/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie.
2012 2253 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2012 roku.
2012 2254 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2012 roku.
2012 2255 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"
2012 2256 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.
2012 2257 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI-165-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Andrychowie drodze biegnącej od ulicy Starowiejskiej do ulicy Biała Droga.
2012 2258 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI-168-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2012 2259 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI-169-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Andrychów.
2012 2260 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI-170-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrychów na rok 2012
2012 2261 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI-171-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2012 2262 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/79/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice
2012 2263 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/80/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla ww. nauczycieli
2012 2264 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/81/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Słopnice
2012 2265 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/252/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 2266 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/253/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2267 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
2012 2268 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś nr XLV/322/2010 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2012 2269 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2012 roku
2012 2270 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów
2012 2271 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/217/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria „U Jaksy” oraz nadania jej statutu
2012 2272 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie
2012 2273 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 2274 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/117/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach
2012 2275 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/179/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno.
2012 2276 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/184/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żabno lub jej jednostkom podległym
2012 2277 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/180/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2012 2278 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy Łużna.
2012 2279 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2012r.
2012 2280 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łużna
2012 2281 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/150/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2012 2282 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2012 roku
2012 2283 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2012 2284 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/191/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2012 roku
2012 2285 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/205/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian Statutu Gminy Mszana Dolna.
2012 2286 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2012 2287 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzyciążu
2012 2288 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/165/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu
2012 2289 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/166/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Trzyciążu i likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w jego skład
2012 2290 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV.145.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 8 - STARA DROGA)”.
2012 2291 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2012
2012 2292 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,których organem prowadzącym jest gmina Jodłownik.
2012 2293 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
2012 2294 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice.
2012 2295 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyznaczenie podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 2296 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.
2012 2297 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2012 2298 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/151/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
2012 2299 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/207/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie założenia Gminnego Przedszkola w Łostówce.
2012 2300 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/208/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/377/09 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2012 2301 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/209/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2012 2302 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2012 2303 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/232/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie”
2012 2304 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2012r. o ustaleniu w Chrzanowie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, opłat dodatkowych oraz wysokości i sposobu ich pobierania.
2012 2305 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/123/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała w 2012 roku
2012 2306 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/124/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
2012 2307 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2012.
2012 2308 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek na terenie Miasta Bukowno
2012 2309 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/114/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 2310 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/115/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy.
2012 2311 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słaboszów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 2312 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok
2012 2313 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa
2012 2314 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/84/2012 Rady Gminy Pałecznica Uchwała Budżetowa Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 2315 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka
2012 2317 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Sierpnia 1944 r. w Porębie Dzierżnej
2012 2318 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej
2012 2319 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach
2012 2320 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Chrząstowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach
2012 2321 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Gołaczewach
2012 2322 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2012
2012 2323 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.
2012 2324 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/176/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
2012 2325 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/182/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Rady Powiatu w Wadowicach
2012 2326 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/184/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2012 2327 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/5/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki.
2012 2328 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/16/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zielonki
2012 2329 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zasad używania herbu Miasta Limanowa
2012 2330 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego
2012 2331 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek
2012 2332 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im . 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach
2012 2333 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice
2012 2334 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/99 z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach
2012 2335 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 2336 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2012 2337 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2012 2338 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI.157.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania".
2012 2339 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 19/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko
2012 2340 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 21/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 18/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010, zmienionej Uchwałą Nr 35/VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 31 marca 2011r w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2012 2341 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/150/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
2012 2342 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/127/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2012 roku.
2012 2343 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX.143.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2012 2344 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX.148.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów
2012 2345 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/174/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2012 roku
2012 2346 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa.
2012 2347 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Limanowa oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2012 2348 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/351/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
2012 2349 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/349/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
2012 2350 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/350/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
2012 2351 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok
2012 2352 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2012 2353 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/203/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2012 roku
2012 2354 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 28/XVIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budzecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok Nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 2355 2012-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/2012 Burmistrza Biecza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Biecz za 2011 rok.
2012 2356 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 2357 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr Ki-411/117/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 maja 2012r. w sprawie
2012 2316 2012-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 2358 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/176/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011 r.
2012 2359 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 2360 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 2361 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 2362 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 409/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 2363 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 2364 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok
2012 2365 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 417/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2012 2366 2012-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE za 2011 rok
2012 2367 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/129/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2012r. w sprawie:zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 2368 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 78/34/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2011 rok
2012 2369 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 423/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 2370 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 426/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2012 2371 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 2372 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/341/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 2373 2012-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/12 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2011r
2012 2374 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 428/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie sprostowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2011.
2012 2375 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 184/80/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 2376 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 2377 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 2378 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 2379 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/129/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok
2012 2380 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012
2012 2381 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/173/12 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 2382 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 429/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2012 2383 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na gruntach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Kłaj.
2012 2384 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w 2012 roku
2012 2385 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2386 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/127/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji , a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gołcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2012 2387 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kęty
2012 2388 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty
2012 2389 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/242/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia obwodu dla Gimnazjum w Powiatowym Zespole nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
2012 2390 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów w Gminie Kęty
2012 2391 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Łapanów.
2012 2392 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" oraz sezonowego lodowiska "Biały Orlik" w Wysowej-Zdroju.
2012 2393 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
2012 2394 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Szczurowa.
2012 2395 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Szczurowa na rok 2012.
2012 2396 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/109/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały
2012 2397 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIV.144.1012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Krynica–Zdrój, OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO”.
2012 2398 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice.
2012 2399 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/141/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna  – we wsi Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna i Tylmanowa
2012 2400 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII-117-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2401 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach pomiędzy ul. Szpitalną, ul. Karmelicką i ul. Słowackiego
2012 2402 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/223/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2012 2403 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/224/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2012 2404 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI-175-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie
2012 2405 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 2406 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/148/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 2407 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2012
2012 2408 2012-05-16 Aneks Aneks nr 2 do porozumienia nr SZCZ/ZUD/2009 z dnia 30.10.20 Starosty Nowotarskiego z dnia 1 marca 2012r.
2012 2409 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 2410 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/124/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 2411 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/273/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej przy Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie.
2012 2412 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/274/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie
2012 2413 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/275/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie
2012 2414 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/276/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
2012 2415 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/277/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Tarnowie
2012 2416 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/278/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2012 2417 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/279/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
2012 2418 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/280/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie
2012 2419 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/281/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Tarnowie
2012 2420 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/282/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie
2012 2421 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/283/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie
2012 2422 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2012 2423 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/287/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
2012 2424 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/288/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2012 2425 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/289/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie
2012 2426 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/290/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie
2012 2427 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/291/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2012 2428 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/293/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie
2012 2429 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/294/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Tarnowie
2012 2430 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/295/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2012 2431 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/296/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
2012 2432 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/297/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie
2012 2433 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Tarnowie
2012 2434 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/306/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia Likwidatora Izby Wytrzeźwień w Tarnowie do żądania wykonywania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku zapłaty za pobyt w Izbie
2012 2435 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/307/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
2012 2436 2012-05-16 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-24(5)/2012/224/VIIID/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku
2012 2437 2012-05-16 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-25(5)/2012/296/IXA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMOWAD"  Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach
2012 2438 2012-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Starym Sączu
2012 2439 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/231/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 2440 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV.143.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy  oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2012 2441 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 2442 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 2443 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVI/135/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 2444 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 2445 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII-185-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2011 r.
2012 2446 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII-193-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 2447 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 2448 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/140/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 2449 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 2450 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok.
2012 2451 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/562/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków.
2012 2452 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/563/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.
2012 2453 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/570/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2012 2454 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/573/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 837, poz. 6189 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LV/699/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 750, poz. 5294).
2012 2455 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIII/98/2012 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
2012 2456 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 3 w Wolbromiu przy ul. Skalskiej
2012 2457 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 2458 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 kwietnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/104/07 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2007-2012" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice"
2012 2459 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI/125/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 2460 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI.289.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2012 2461 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI.282.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Szczawniku
2012 2462 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI.286.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy „Park Zdrojowy Baszta imienia Antoniego Jurczaka”, obszarowi obejmującemu teren zlokalizowany na zboczach góry zamkowej na szczycie której znajdują się ruiny zamku oraz skwerowi położonemu nad Szczawniczkiem
2012 2463 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów
2012 2464 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/76/2012 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 .
2012 2465 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r.
2012 2466 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/135/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 2467 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/167/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 2468 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 2469 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Waksmund 2”
2012 2470 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/172/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub Gminę.
2012 2471 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Krzeszowice oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2012 2472 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI/189/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 2473 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI.287.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmienioną uchwałą nr VI/61/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r.
2012 2474 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 2475 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/339/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 630, 700, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 921.
2012 2476 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/93/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012
2012 2477 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012
2012 2478 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie korekty Uchwały Nr XV/189/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 marca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 2479 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 2480 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/90/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 2481 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XII/96/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2482 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2483 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok
2012 2484 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/285/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących dla młodzieży wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Eugenii Gierat w Tarnowie
2012 2485 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/286/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2012 2486 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/292/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Tarnowie
2012 2487 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/298/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
2012 2488 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/299/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2012 2489 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla młodzieży wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Eugenii Gierat w Tarnowie
2012 2490 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/301/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2012 2491 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tarnowa "Targowiska Miejskie".
2012 2492 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/305/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2012 2493 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/308/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2012 2494 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/311/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa
2012 2495 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/94/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 2496 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 2497 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 2498 2012-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2011 rok
2012 2499 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Przeciszowie z filią Przedszkola w Przeciszowie-Podlesiu oraz utworzenia Samorządowego Nr 2 w Przeciszowie
2012 2500 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/ 99 /12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 2501 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XV/150/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012r.
2012 2502 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI.280.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2012 2503 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 434/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 2504 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r.
2012 2505 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 2506 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVII/236/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 2507 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012
2012 2508 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012
2012 2509 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 2510 2012-05-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 2511 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2012 2512 2012-05-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Czchowa z dnia 28 marca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2011 rok
2012 2513 2012-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 11 maja 2012r.
2012 2514 2012-05-21 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych
2012 2515 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVII/187/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 2516 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XV/127/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 2517 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI/228/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 2518 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Bochni nr XVI/176/2012 z dnia 24 lutego 2012 r.
2012 2519 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 1050.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2011 rok
2012 2520 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVI/190/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 r.
2012 2521 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2012 2522 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVII/92/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2523 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 2524 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr IV/33/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok.
2012 2525 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 2526 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIV/175/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 2527 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 81/48/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 2528 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 82/51/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie:zmian w budżecie
2012 2529 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 83/53/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 2530 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 84/58/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 2531 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XV/122/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 2532 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 2533 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/132/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2534 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/143/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2535 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 2536 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr NR XX/132/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 2537 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2012
2012 2538 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/123/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korzenna na rok 2012
2012 2539 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 440/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 2540 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 442/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 2541 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 2542 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr II/154/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2012 2543 2012-05-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/336/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczacej określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacycm jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
2012 2544 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV.146.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2012 2545 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/128/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawiew określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ciężkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 2546 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2012 2547 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/122/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice
2012 2548 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/123/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Ciężkowice
2012 2549 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/124/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
2012 2550 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr II/152/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Jastew.
2012 2551 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum Nr 1 w Cichem
2012 2552 2012-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2012 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011.
2012 2553 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr 26/XVIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej w Brzynie
2012 2554 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/19/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach
2012 2555 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2012 2556 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce
2012 2557 2012-05-24 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 13 maja 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego
2012 2558 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII/107/12 Rady Gminy Olesno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.
2012 2559 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX.126.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  Gminy Krynica-Zdrój  na 2012 rok
2012 2560 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/112/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w zasadach przyznawania „Stypendium Starosty Tatrzańskiego” dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tatrzańskiego.
2012 2561 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/115/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem
2012 2562 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/116/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: likwidacji trzyletniego Budowlanego Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.
2012 2563 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/117/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla młodocianych pracowników w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem.
2012 2564 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/118/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem
2012 2565 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/130/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2012 2566 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIV.148.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krynicy - Zdroju w 2012 roku
2012 2567 2012-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.
2012 2568 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Miechów i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2012 2569 2012-05-28 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Grybów z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przyjecia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2012 2570 2012-05-28 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie w sprawie powierzenia przeprowadzania postępowania o zawarcie z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego umów
2012 2571 2012-05-28 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia przeprowadzania postępowania o zawarcie z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2012 2572 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIV/125/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorlice
2012 2573 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice przez Gminę Gdów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach
2012 2574 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 maja 2012r. pomiędzy: Prezydentem Miasta Nowego Sącza a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza w sprawie powierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych
2012 2575 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie Starosty Suskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie partycypacji Gminy Zawoja w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej dwa województwa – śląskie i małopolskie, przebiegającej przez powiaty: suski i żywiecki, gminę Zawoja i gminę Koszarowa”
2012 2576 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie Starosty Suskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie podjęcia działania dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej dwa województwa – śląskie i małopolskie, przebiegającej przez powiaty: suski i żywiecki, gminę Zawoja i gminy Koszarawa i Jeleśnia”
2012 2577 2012-05-28 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 maja 2012r. do porozumienia nr 2/CZD/2011 z dnia 4 października 2011 r., zwanego dalej Porozumieniem
2012 2578 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Brzeska z dnia 8 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę szkoły muzycznej I stopnia w Brzesku
2012 2579 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/544/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie”.
2012 2580 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pcimiu.
2012 2581 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2012 2582 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr xx/130/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Bukowno
2012 2583 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Bukowno
2012 2584 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bukowna na lata 2012 – 2016.
2012 2585 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2012 roku
2012 2586 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/237/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Chrzanowa.
2012 2587 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/234/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. o warunkach udzielania bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i wysokości stawek procentowych bonifikaty.
2012 2588 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIV/124/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach do przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2589 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/144/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2012 2590 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/143/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2012 2591 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII.144.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lipnica Murowana na dofinansowanie kosztów zadań, związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 2592 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów.
2012 2593 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś.
2012 2594 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie nr RIR.2151.24.2012 Wójta Gminy Gołcza z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolbromiu dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo będących mieszkańcami gminy Gołcza
2012 2595 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/128/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sieprawiu do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 2596 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/129/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca Statut Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sieprawiu
2012 2597 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/131/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji i Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2012 2598 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/132/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu do załatwiania niektórych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 2599 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/133/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2012 2600 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2012 roku.
2012 2601 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.
2012 2602 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2012 2603 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wiosenna w Masłomiącej.
2012 2604 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Majowa w Michałowicach
2012 2605 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/193/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie kształcącej w cyklu dwu i trzyletnim w Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie kształcącą w cyklu trzyletnim
2012 2606 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/101/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2012 2607 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XX /103/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/97/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności.
2012 2608 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie
2012 2609 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1, 32-500 Chrzanów w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych w Chrzanowie.
2012 2610 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2012 2611 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV/179/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Skrzyszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 2612 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV/176/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli.
2012 2613 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2012 roku
2012 2614 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 2615 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 1 do porozumienia nr X/91/ZDW/11 z dnia 30 sierp Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2012r.
2012 2616 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr 233/XIX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włacicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Gorlice.
2012 2617 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr 234/XIX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2618 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 maja 2012r. zawarte w dniu 23 maja 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Lisia Góra, reprezentowaną przez Wójta Gminy Lisia Góra Pana Stanisława Wolaka, o następującej treści: