Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Kwiecień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1438 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej rok 2012
2012 1439 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2012
2012 1440 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/ 85 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: budżetu Gminy Charsznica na 2012 rok.
2012 1441 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/71/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2012
2012 1442 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV.124.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012
2012 1443 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie Budżetu Gminy Drwinia na 2012 r.
2012 1444 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/90/12 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2012 rok.
2012 1445 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2012
2012 1446 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 stycznia 2012r.
2012 1447 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr II/22/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2012 1448 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr II/23/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni
2012 1449 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr II/25/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Okleśna
2012 1450 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 1451 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2012 1452 2012-04-04 Informacja Informacja nr GK 7113.1.2012 Burmistrza Wadowic z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Wadowice.
2012 1453 2012-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/wgm/2012 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2012 1454 2012-04-04 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2012 1455 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasenta
2012 1456 2012-04-04 Porozumienie Porozumienie nr PZD.15/2011 Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia organom Gminy prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu
2012 1457 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącego wspierania rodziny.
2012 1458 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/132/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącego wspierania rodziny.
2012 1459 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII /2/ 2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 1460 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/76/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 1461 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/101/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 1462 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 1463 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Targ do roku 2032.
2012 1464 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 97/XVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 1465 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 1466 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr XVI/97/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1467 2012-04-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25 stycznia 2010r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska
2012 1468 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/138/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
2012 1469 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/187/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podziału Gminy Słomniki na okręgi wyborcze
2012 1470 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/84/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gręboszów oraz granic ich obwodów.
2012 1471 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XX.264.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.179.2011 z dnia 27 pażdziernika 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2012 1472 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XX.263.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1473 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2012-2015
2012 1474 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/180/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 1475 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1476 2012-04-05 Informacja Informacja nr GK.KGM.066.5.2012 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Trzebinia.
2012 1477 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/15/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 1478 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2012 1479 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/81/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2012 1480 2012-04-05 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 29 marca 2012r. Informacja Burmistrza Makowa Podhalańskiego zawierająca zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011, położonych na obszarze Gminy Maków Podhalański – sporządzona na podstawie art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31 poz. 266 z późn. zm.)
2012 1481 2012-04-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2012r.
2012 1482 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV.145.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.
2012 1483 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia inkasenta
2012 1484 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok
2012 1485 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.34.2012 Wójta Gminy Grybów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w 2012 roku.
2012 1486 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XI/135/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2012 z 29 grudnia 2011 r.
2012 1487 2012-04-05 Zestawienie Zestawienie nr 1/2012 Wójta Gminy Grybów z dnia 30 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2012 1488 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 255/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2012 1489 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVI/192/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skawina
2012 1490 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/324/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZAMOYSKIEGO”.
2012 1491 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIII/152/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów.
2012 1492 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 1493 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011r
2012 1494 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/112/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2012 1495 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 1496 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 1497 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2012 1498 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 - Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 1499 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok,
2012 1500 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/118/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 1501 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII.133.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy  oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2012 1502 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 1503 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 1504 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 1505 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/ 92/ 2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.
2012 1506 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszana Dolna na 2012r.
2012 1507 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 1508 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 1509 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012r.
2012 1510 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/194/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 1511 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Babice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 1512 2012-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Dąbrowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę Powiatu Dąbrowskiego Pana Tadeusza Kwiatkowskiego i Wicestarostę Powiatu Dąbrowskiego Pana Roberta Panterę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego Pani Marii Sztorc, o następującej treści:
2012 1513 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 marca 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2012 1514 2012-04-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych
2012 1515 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z HotSpota usytuowanego na placu przy ul. 1 Maja w Libiążu
2012 1516 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/198/2012 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku i uchwały Nr XLI/400/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 roku
2012 1517 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/313/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2012 1518 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012 w sprawie zarządzenia poboru, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
2012 1519 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
2012 1520 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/147/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, ustalenia terminu płatności, zasad jej poboru, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia oraz zwolnień od tej opłaty
2012 1521 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 r.
2012 1522 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV / 137 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.
2012 1523 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2012 1524 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/174/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 1525 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/177/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2012 1526 2012-04-11 Informacja Informacja nr 1.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice.
2012 1527 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/185/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.
2012 1528 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/140/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2012.
2012 1529 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/366/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XV/255/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim.
2012 1530 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/380/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/475/09 Rady MIasta Oświęcim z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oświęcim na lata 2009-2013.
2012 1531 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/383/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1532 2012-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z dnia 29 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2011
2012 1533 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/105 /12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 1534 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/102/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 1535 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV / 160 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych.
2012 1536 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.
2012 1537 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Suskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski.
2012 1538 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Suskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2012 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Suski
2012 1539 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2012r. Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w roku 2012
2012 1540 2012-04-11 Komunikat Komunikat nr 6/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2012 1541 2012-04-11 Komunikat Komunikat nr 7/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 1542 2012-04-11 Informacja Informacja nr OKA-4210-13(7)/2012/216/IX/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-13(6)/2012/216/IX/CW/Zmd
2012 1543 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze”
2012 1544 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Zabierzów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
2012 1545 2012-04-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-17(6)/2012/539/VIIID/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 1546 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/158/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie minimalnych wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym.
2012 1547 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/187/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie minimalnych wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym.
2012 1548 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 1549 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIX/312/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 710, 750, 758, 851, 852, 853, 900, 921
2012 1550 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok.
2012 1551 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 1552 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku.
2012 1553 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr 200/2012 Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bocheńskiego za 2011 rok.
2012 1554 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/165/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej
2012 1555 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej.
2012 1556 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 1557 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kroscienko n.D. na rok 2012.
2012 1558 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2012 1559 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/113/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2012r.
2012 1560 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Maniowach.
2012 1561 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych.
2012 1562 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Maniowach.
2012 1563 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych.
2012 1564 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/171/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2012 1565 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/175/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/171/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/109/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2012 1566 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/170/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2012 1567 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/174/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/170/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/110/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2012 1568 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 1569 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Zespole Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych
2012 1570 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych
2012 1571 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Tarnowcu
2012 1572 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII.129.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok Nr XV.102.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 1573 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI.113.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ciężkowicach
2012 1574 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIX/224/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r.
2012 1575 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XL/523/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2012 1576 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XL/529/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2012.
2012 1577 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/43/03 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 19 lutego 2003r.
2012 1578 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia elektronicznych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2012 1579 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2012r. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.
2012 1580 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 1581 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XII/109/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2012 1582 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XI/92/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów
2012 1583 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.
2012 1584 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 1585 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1586 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych
2012 1587 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 1588 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej
2012 1589 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
2012 1590 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 1591 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2012 1592 2012-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miasta Krakowa
2012 1593 2012-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie osobowym Sejmiku Województwa Małopolskiego
2012 1594 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/141/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XI/119/11 z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 1595 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
2012 1596 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
2012 1597 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/182/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 lutego 1999r.
2012 1598 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 1599 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie : wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne gminy Gdów z zakresu wspierania rodziny.
2012 1600 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIX/201/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia.
2012 1601 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1602 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie Statutu Gminy Czchów
2012 1603 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIX/324/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słomniki
2012 1604 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIX/326/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Radziemice
2012 1605 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIX/327/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Słaboszów
2012 1606 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIX/330/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr X/162/11 z dnia 8 lipca 2011 r w sprawie likwidacji Fundacji pn. Fundacja Karpacka „Zielone Technologie”
2012 1607 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/124/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Czorsztyn.
2012 1608 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Czorsztyn.
2012 1609 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Gminie Czorsztyn.
2012 1610 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/173/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 1611 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2012 1612 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/223/2009r Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem  z dnia 15 kwietnia 2009r dotyczącej uchwalenia programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2009-2013 oraz zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 1613 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2012 1614 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie
2012 1615 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 1616 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 1617 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX.139.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.
2012 1618 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Kulerzów stanowiącego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/2007 Rady Gminy Mogilany z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mogilany.
2012 1619 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX-171/12 Rady Gminy Dobra z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrej.
2012 1620 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX-172/12 Rady Gminy Dobra z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2012 r.
2012 1621 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 2 marca 2012r. w sprawie podziału gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 1622 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XII/107/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiśniowej realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1623 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie.
2012 1624 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Siołkowej
2012 1625 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/325/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łapsze Niżne - Niedzica
2012 1626 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/335/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/662/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pn. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
2012 1627 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/105/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienica w 2012 roku.
2012 1628 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich, likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich i likwidacji Przedszkola Publicznego w Biskupicach Radłowskich.
2012 1629 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/145/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Niwce.
2012 1630 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/148/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum  im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej
2012 1631 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2012 1632 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/151/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie.
2012 1633 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Radłowie
2012 1634 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 1635 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1636 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/178/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok
2012 1637 2012-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2011 rok
2012 1638 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/119/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Nr XIV/113/2012 z dnia 10 lutego 2012 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1639 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/120/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1640 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/101/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gromnik na 2012 rok
2012 1641 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX.144.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/476/05 Rady Gminy Czernichów z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 1642 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIII/79/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łukowica na 2012r.
2012 1643 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2012r
2012 1644 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 1645 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/78/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Rady Gminy w Budzowie w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2012 1646 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/201/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miechów.
2012 1647 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/200/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miechów na lata 2012-2016.
2012 1648 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chrzanów oraz określenia granic ich obwodów.
2012 1649 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: szczegółowych zasad realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Rzezawa oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku.
2012 1650 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie.
2012 1651 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa na rok 2012
2012 1652 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2012 1653 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Drwinia
2012 1654 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/292/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej w Niskowej
2012 1655 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/293/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Boguszowej
2012 1656 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wieliczka pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 1657 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1658 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/100/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 1659 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie: wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
2012 1660 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/104/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego, z dnia 30 listopada 2011 r., w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2012 1661 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 1662 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazw rondom położonym w Gminie Podegrodzie
2012 1663 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za odpady przyjmowane na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Podegrodziu
2012 1664 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2012 roku.
2012 1665 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieprz.
2012 1666 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/129/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 1667 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/128/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 1668 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1669 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 1670 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok
2012 1671 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/149/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 1672 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/189/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 1673 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 1674 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działek o numerach od 756/4 do 740/2
2012 1675 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok
2012 1676 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok
2012 1677 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/143/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1678 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012
2012 1679 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok
2012 1680 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 1681 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/85/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 1682 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 1683 2012-04-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-28(3)/2012/13859/IIzm2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej źródła ciepła zlokalizowanego w województwie małopolskim w miejscowości Kłaj
2012 1684 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Budzowie
2012 1685 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/163/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przekształcenia dotychczasowych uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych w licea ogólnokształcące dla dorosłych
2012 1686 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/164/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach
2012 1687 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII / 87 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Charsznica.
2012 1688 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/138/12 Rady Gminy Łużna z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Łużna.
2012 1689 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/107/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2012 roku
2012 1690 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012r. nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
2012 1691 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/300/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2012 1692 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: wysokości minimalnych stawek z tytułu najmu-dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane, obowiązujących od 01.05.2012r.
2012 1693 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 marca 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biskupice.
2012 1694 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2012 roku.
2012 1695 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie: utworzenia Klubu Dziecięcego w Kluczach i nadania mu Statutu.
2012 1696 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie: wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym utworzonym przez Gminę Klucze, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2012 1697 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie: ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 1698 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nowy Targu
2012 1699 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/351/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie przyporządkowania ulic i osiedli do obwodów szkolnych
2012 1700 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie planu sieci i granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ
2012 1701 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ
2012 1702 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1703 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały.
2012 1704 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Gminy Babice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Babice
2012 1705 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – w miejscowości Sękowa
2012 1706 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/207/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 1707 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/104/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1708 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 1709 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr KI-102-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej - w części.
2012 1710 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/99/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XIV/87/11
2012 1711 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/190/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2012 1712 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/249/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 45”.
2012 1713 2012-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych Związku Gmin do spraw Wodociągowania z siedzibą w Niwce
2012 1714 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1715 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wietrzychowice”  oraz „Zasłużony dla Gminy Wietrzychowice” i uchwalenia regulaminu ich nadawania
2012 1716 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/28/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 1717 2012-04-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 1718 2012-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr II/3/12 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
2012 1719 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2012 roku
2012 1720 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/28/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze.
2012 1721 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy.
2012 1722 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 1723 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
2012 1724 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Ryglice
2012 1725 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Ryglic uprawnień do stanowienia o ich wysokości
2012 1726 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice
2012 1727 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/142/12 Rady Gminy Łużna z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1728 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 171/74/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 1729 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.
2012 1730 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.
2012 1731 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/123/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korzenna na rok 2012 .
2012 1732 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 398/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2012 1733 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 marca 2012r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2012 Nr XIV/71/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku.
2012 1734 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 1735 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 1736 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/103/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012
2012 1737 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 rok
2012 1738 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 401/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 1739 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 marca 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1740 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 marca 2012r. W sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 1741 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr X/86/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2012 r.
2012 1742 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr X/87/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Trzciana na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
2012 1743 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i osób prawnych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2012 1744 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Gminy Klucze”.
2012 1745 2012-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koniusza
2012 1746 2012-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna
2012 1747 2012-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2012 1748 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 1749 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 1750 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012rok i w uchwale budżetowej na 2012rok nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 1751 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 1752 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/222/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2012 1753 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/231/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie dotyczącym ilości miejsc postojowych dla nowo wznoszonych lub rozbudowywanych obiektów usługowych i produkcyjnych (§11 ust.1 pkt.2 lit. b)
2012 1754 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI-180-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr III-15-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2002 r. dotyczącej powołania inkasentów oraz poboru podatków (z późn. zm.).
2012 1755 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr KI-101-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nieważności uchwały Nr XVIII/110/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gołcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorząddu terytorialnego
2012 1756 2012-04-20 Informacja Informacja nr I.2012 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2012 1757 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 127/XVIII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 marca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2012 roku
2012 1758 2012-04-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GNiPP.7113.2.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2012 1759 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2012 1760 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
2012 1761 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1762 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 406/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2011.
2012 1763 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/133/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1764 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/134/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 1765 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
2012 1766 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 407/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 1767 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Libiąż na 2012 rok
2012 1768 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/9/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 1769 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/255/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2012
2012 1770 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX.148.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI.113.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ciężkowicach.
2012 1771 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII.131.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok Nr XV.102.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 1772 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.
2012 1773 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 1774 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 1775 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gręboszowie i nadania Zespołowi pierwszego statutu.
2012 1776 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVI/73/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 1777 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej  na targowisku gminnym w Krzeszowicach na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2012 1778 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z tragowiska gminnego w Krzeszowicach
2012 1779 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
2012 1780 2012-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2012 Starosty Chrzanowskiego z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie na rok 2012.
2012 1781 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 1782 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2012 1783 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/202/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok
2012 1784 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/162/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1785 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 1786 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 74/19/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1787 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 75/26/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1788 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 77/28/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1789 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 78/35/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1790 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/ 12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2012 1791 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 1792 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIX/322/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie
2012 1793 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1794 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/167 /2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012.
2012 1795 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/122/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1796 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/120/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2012 1797 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI.137.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 1798 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr II/149/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 1799 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XIII/140/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 rok
2012 1800 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 1801 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 151/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w Gminie Myślenice, dla obszaru pod nazwą Głogoczów – Centrum
2012 1802 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 155/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r
2012 1803 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 122/XVIII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 1804 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/94/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2012 1805 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 1806 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 152/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście
2012 1807 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów, wydatków, i przychodów.
2012 1808 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/129/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 1809 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 1810 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/180/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok
2012 1811 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XX.261.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1812 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI-176-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 1813 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI-179-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 1814 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 1815 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 1816 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 1817 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XII/108/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie:zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 1818 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 1819 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na rok 2012.
2012 1820 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/119/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 1821 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 r.
2012 1822 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr 80/45/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 1823 2012-04-25 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej
2012 1824 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/154/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Skrzyszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 1825 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/311/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2012 rok.
2012 1826 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/217/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2012 1827 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 80/44/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian do uchwały nr 77/28/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 marca 2012 rok
2012 1828 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 214/XVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 4, przyjętego uchwałą Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005 r. ze zmianami
2012 1829 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 215/XVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 3, przyjętego uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. ze zmianami
2012 1830 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 marca 2012r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa
2012 1831 2012-04-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 27 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku
2012 1832 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 1833 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/219/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego i leśnego.
2012 1834 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 1835 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku
2012 1836 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 1837 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2012 1838 2012-04-26 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2012r.
2012 1839 2012-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Krzeszowice
2012 1840 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/152/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/96/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości i opłat lokalnych w drodze inkasa.
2012 1841 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012.
2012 1842 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 335/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2011 rok
2012 1843 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/95/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bielanka część działki Nr 341
2012 1844 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działek Nr 775, 776
2012 1845 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/97/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra działki Nr 1825, 1823/5, część działki Nr 207, część działki Nr 1850 (część działek Nr 1850/1, 1850/2 wg nowego podziału)
2012 1846 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/98/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Bystra (plany A, B, C) część działki Nr 48, część działki Nr 987/1
2012 1847 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki Nr 485/2, działka Nr 698/2, część działki Nr 1648/3, część działki Nr 383/12
2012 1848 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/100/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice (plany A, B) działki Nr 39/1, 40/9, część działek Nr 37/3, 38/1, 40/13, część działki Nr 1414/54
2012 1849 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany część działki Nr 154/2
2012 1850 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/102/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka część działki Nr 456, część działki Nr 991/1, część działki Nr 88, część działki Nr 939, część działki Nr 1331
2012 1851 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/103/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka (plany A, B, C) część działki Nr 1041, działka Nr 1220/2
2012 1852 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/104/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice część działek Nr 783/2 i 783/5
2012 1853 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska 1 część działek Nr 643/2, 643/3, część działek Nr 990/2, 990/3, część działki Nr 1036/1, działka Nr 1056/1, działka Nr 781/4
2012 1854 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/106/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska 2 działka Nr 13/1
2012 1855 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/107/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 2, część działek Nr 65, 66/1, 66/2, część działki Nr 199 (część działki Nr 199/2 po nowym podziale), część działki Nr 239/2, działka Nr 351/3, działka Nr 487/1, część działki Nr 830, część działek Nr 835 i 836 (działki Nr 835/2 i 836/2 wg nowego podziału)
2012 1856 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 452/3
2012 1857 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/109/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działek Nr 413/1, 413/2
2012 1858 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/110/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 34/1
2012 1859 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/111/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Stróżówka (plany A, B) część działki Nr 895/5
2012 1860 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/112/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Stróżówka (plany A, B) działki Nr 10/1, 27/1
2012 1861 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/113/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 działki Nr 1125/1, 1125/2
2012 1862 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/114/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 część działki Nr 79/2, część działki Nr 528/1 (część działki Nr 528/3 wg projektu podziału), część działki Nr 1247/2, część działki Nr 1955/1, część działki Nr 1864/2
2012 1863 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/115/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 część działki Nr 212
2012 1864 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Szymbark (plany A, B) część działki Nr 640/1, część działki Nr 1713/1, część działki Nr 2045/1, część działki Nr 1553/1
2012 1865 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/117/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany część działki Nr 1317 (część działek Nr 1317/1, 1317/2 wg nowego podziału), część działki Nr 1173/5, część działki Nr 1864, część działek Nr 1948/1, 1948/2, 1948/3, część działki Nr 1972/2, część działki Nr 1987/1, część działek Nr 1952/4, 1952/5
2012 1866 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/118/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) część działki Nr 826, działka Nr 2096/2
2012 1867 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/132/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2012 1868 2012-04-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr FN-b.3035.2.54.2012.I Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2011 rok
2012 1869 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 1870 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki
2012 1871 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1872 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2012 1873 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 1874 2012-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuchowie  przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2012 r.
2012 1875 2012-04-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 30 marca 2012r.
2012 1876 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łoponiu
2012 1877 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milówce
2012 1878 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie
2012 1879 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Grabnie
2012 1880 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabnie
2012 1881 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2012.
2012 1882 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/252/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 marca 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2012
2012 1883 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIX-171/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok
2012 1884 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/150 /2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 1885 2012-04-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawiezadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2012 1886 2012-04-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej
2012 1887 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Łękach.
2012 1888 2012-04-30 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-10(12)/2012/285/IXB/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2012 1889 2012-04-30 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-18(7)/2012/3273/VIIIA/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) z siedzibą w Oświęcimiu
2012 1890 2012-04-30 Informacja Informacja nr OKR-4110-21(24)/2011/2012/296/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMOWAD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa z siedzibą w Wadowicach.
2012 1891 2012-04-30 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-19(6)/2012/222/IXA/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni