Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Marzec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 786 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI.115.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego.
2012 787 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzchosławice
2012 788 2012-03-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 lutego 2012r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 789 2012-03-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 790 2012-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu Miechowskiego
2012 791 2012-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z dnia 10 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego w roku 2011
2012 792 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 1/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2012 793 2012-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 27 lutego 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ciężkowicach przeprowadzonych w dniu 26 lutego 2012 r.
2012 794 2012-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr TB.5510.1.2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 3 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2011 rok
2012 795 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach jako jednostki organizacyjnej Gminy Krzeszowice organizującej realizację zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny, prowadzonego w formie pracy z rodziną.
2012 796 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr III/8/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2012
2012 797 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr III/10/2011 Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2012 798 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa powiatu Bocheńskiego na rok 2012
2012 799 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Stryszawa na rok 2012
2012 800 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012
2012 801 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIV/145/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na rok 2012
2012 802 2012-03-02 Komunikat Komunikat nr 1/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 803 2012-03-02 Komunikat Komunikat nr 2/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2012 804 2012-03-02 Komunikat Komunikat nr 3/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 805 2012-03-02 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-73(13)/2011/2012/3679/VIII/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: USŁUGI KOMUNALNE "TRZEBINIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini
2012 806 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 807 2012-03-02 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-6(6)/2012/699/IXA/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przesiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
2012 808 2012-03-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SOZ.5511.1.2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W ROKU 2011
2012 809 2012-03-02 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-5(6)/2012/257/VIIIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu
2012 810 2012-03-02 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-75(9)/2011/2012/9257/VIII/AZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2012r. umarzająca postępowanie w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Fenice Poland Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej
2012 811 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/120/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2012 812 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 rok
2012 813 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 814 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 815 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/87/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2012 816 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/132/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2012 817 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/137/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 818 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach, rozchodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 819 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 191/XVI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.
2012 820 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.255.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 821 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/263/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2012
2012 822 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII/156/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Słomniki na 2012 rok
2012 823 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII-146-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 824 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XV/158/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012.
2012 825 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/273/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2012 rok
2012 826 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 827 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 828 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 370/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 829 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 367/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 830 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr I/140/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 831 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 832 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII - 95/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2012 833 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XX/106/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 834 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 835 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2012 836 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV - 102/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
2012 837 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 3/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2012 838 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Proszowickiego z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach w roku 2012
2012 839 2012-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Suskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.
2012 840 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Starosty Krakowskiego z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2012
2012 841 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Starosty Krakowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2012
2012 842 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie likwidacji punktu filialnego Zespołu Szkół w Skawicy Sucha Góra oraz punktu filialnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zawoi Wełcza
2012 843 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji punktu filialnego Zespołu Szkół w Skawicy Sucha Góra oraz punktu filialnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zawoi Wełcza.
2012 844 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII-145-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 845 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII-148-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 846 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX-152-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 847 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XX-156-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 848 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XX-162-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 849 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XII/137/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy Sękowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2012 850 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XII/131/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości
2012 851 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu
2012 852 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla działań dotyczących dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób i rodzin znajdująch się w trudnej sytuacji materialnej w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2012 853 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2012 854 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/127/04 Rady Gminy Wieprz w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w w Wieprzu;
2012 855 2012-03-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.142.2011 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 grudnia 2011r.
2012 856 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/112/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2012
2012 857 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kłaj lub jej jednostkom podległym.
2012 858 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012 - 2014 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 859 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII.237.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2012 860 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII.235.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2012 861 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII.236.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2012 862 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII.238.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miast i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
2012 863 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/7/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
2012 864 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 865 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII-142-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród.
2012 866 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII-143-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany nazwy i Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Księgowej Oświaty w Andrychowie.
2012 867 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/3/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozłów.
2012 868 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2012 869 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz .
2012 870 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/59/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2012 871 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/100/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały.
2012 872 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Babice.
2012 873 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr 3/II/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2012 874 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej.
2012 875 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na rok 2012.
2012 876 2012-03-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Zabierzów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice
2012 877 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów.
2012 878 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/57/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2012 879 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych gminie Kęty
2012 880 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 881 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/159/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki
2012 882 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/72/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Mędrzechów.
2012 883 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/183/09 Rady Gminy Pleśna z dn. 06 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 884 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 885 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Pleśna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 886 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Śliwkowa w Masłomiącej
2012 887 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 888 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Bolesław na 2012 rok
2012 889 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2012
2012 890 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczoną wodociągami gminnymi
2012 891 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2012 892 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/73/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słopnice
2012 893 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkole w Bukownie
2012 894 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa  Gminy Borzęcin na rok 2012
2012 895 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr IX/84 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Mucharz na rok 2012
2012 896 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Czarny Dunajec na rok 2012
2012 897 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Krościenko - Zawodzie
2012 898 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Podhalańskim
2012 899 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 900 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/217/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa
2012 901 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 902 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2012 903 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/330/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/501/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2009 r.
2012 904 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2012 905 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/336/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012r. zmiany uchwały Nr V/46/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 906 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2012
2012 907 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr xv/99/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Proszowice.
2012 908 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Proszowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 909 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2324/4, 2324/7, 2324/13, 2324/14, 2324/15, 1155/19 w Proszowicach.
2012 910 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Sterkowcu.
2012 911 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 912 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia zasad, trybu oraz regulaminu korzystania z budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Szczucin.
2012 913 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/128/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Filii Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy z siedzibą w Zatorze
2012 914 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/135/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu oraz nadania jednolitego tekstu Statutowi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2012 915 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/135/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2012 916 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
2012 917 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 116/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulamin wynagradzania  nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego, dla których organem prowadzącym szkołę jest  Rada Gminy w Łososinie Dolne
2012 918 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 "Zielone"
2012 919 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.
2012 920 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/153/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia  28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów i granic ich obwodów na terenie Gminy Brzeszcze.
2012 921 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/154/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/137/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
2012 922 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/150/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów.
2012 923 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr xvii/114/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2012 924 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/105/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie:włączenia Przedszkola Samorządowego w Łączanach do Zespołu Szkół w Łączanach
2012 925 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XI/91/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Stryszów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
2012 926 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.
2012 927 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/88/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 928 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/276/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/92/07 z dnia 28 maja 2007 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego.
2012 929 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/279/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/615/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r., uchwałą Nr XLV/735/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Nr III/42/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. i uchwałą Nr X/163/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 8 lipca 2011 r. oraz w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego załącznika do tej uchwały
2012 930 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iwkowej.
2012 931 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 932 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Osiek na rok 2012 r. Nr XIII/89/2011 z dnia 29.12.2011 r. oraz zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 933 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/496/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 415, poz. 4740 z późn zm.).
2012 934 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/488/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie przekazania Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bona Fide” prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowa 41a, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 121 oraz Gimnazjum Specjalne nr 60.
2012 935 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XII/100/12 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Olesno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 936 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 146/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Złockiem.
2012 937 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 149/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy.
2012 938 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 151/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
2012 939 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 152/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju
2012 940 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 153/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku
2012 941 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 154/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej
2012 942 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 155/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu
2012 943 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla części wsi Mników
2012 944 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2012 945 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2012 946 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 123/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zmiany Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2012 947 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 8/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Łącku Nr 30/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjącia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko
2012 948 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 2/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2012 949 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/1/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miejscowości Bibice
2012 950 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI / 112 / 2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
2012 951 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 952 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/169/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ślepej i Maniska w Skidziniu
2012 953 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Powiatu  Proszowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  za 2011 rok
2012 954 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Klucze
2012 955 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 956 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Bukowno
2012 957 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/195/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 958 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/213/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 stycznia 2012r. o zmianie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
2012 959 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/214/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 stycznia 2012r. o wyznaczeniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do realizacji zadań związanych z organizacją pracy z rodziną.
2012 960 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV.122.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipnica Murowana
2012 961 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV.125.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 7 lutego 2011 r w sprawie określenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz ich trybu finansowania na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 962 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej  z zakresu wspierania rodziny .
2012 963 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”
2012 964 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2012 965 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/ 84 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zlecenia zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.
2012 966 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie reorganizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Tokarni polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Więciórce.
2012 967 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX.258.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie.
2012 968 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/161/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie okreslenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej ,zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.
2012 969 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 970 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/163/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r.  w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012.
2012 971 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2012
2012 972 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012
2012 973 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2012 rok.
2012 974 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Kamienica na rok 2012
2012 975 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2012
2012 976 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2012
2012 977 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012
2012 978 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/4/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 979 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2011
2012 980 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII-145/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych
2012 981 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 1 marca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 982 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów oraz załączników
2012 983 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII-144/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych
2012 984 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/72/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 985 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/73/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2012 986 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/281/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
2012 987 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/280/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmiec
2012 988 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji , a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gołcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2012 989 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Starosty Nowotarskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 4
2012 990 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Nowotarskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136
2012 991 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Starosty Nowotarskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II w Dursztynie
2012 992 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Nowotarskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - Rodzinny Dom Dziecka " Pokój i Dobro" im. Heleny Bułharowskiej w Szaflarach
2012 993 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i osób prawnych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2012 994 2012-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2012 995 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r.
2012 996 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XI/105/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/83/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości
2012 997 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/189/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie.
2012 998 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII / 133 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2012 rok
2012 999 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Żegocina na rok 2012
2012 1000 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI-129/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Łapsze Niżne na rok 2012
2012 1001 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr X/85/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Stryszów na rok 2012
2012 1002 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/126/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Zawoja
2012 1003 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/127/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi
2012 1004 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2012
2012 1005 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 grudnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik
2012 1006 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2012.
2012 1007 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2012
2012 1008 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/339/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1009 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2012 1010 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2012
2012 1011 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
2012 1012 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/96/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 1013 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie
2012 1014 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
2012 1015 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/155/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.
2012 1016 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/157/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie  z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1017 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/160/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.
2012 1018 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/161/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/219/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego  dla dorosłych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących  im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.
2012 1019 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/162/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2003 r.  w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Chełmku.
2012 1020 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/163/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia  19 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego  dla dorosłych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej  w Kętach.
2012 1021 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/164/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie założenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
2012 1022 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/165/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie założenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu.
2012 1023 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/166/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie założenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącej  w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu.
2012 1024 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.
2012 1025 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 1026 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/152/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1027 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/138 /2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 rok
2012 1028 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1029 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przyznawania stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży, mieszkańcom gminy Zawoja.
2012 1030 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 1031 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr Nr XII/125 /12 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 1032 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 1033 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/352/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1034 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/166/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie:zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1035 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XII/89/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Powiatu Proszowickiego
2012 1036 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 1037 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok
2012 1038 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 1039 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 1040 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/178/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2011r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2012
2012 1041 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.
2012 1042 2012-03-12 Informacja Informacja nr SGG.6620.072.5.2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Polanka Wielka w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.
2012 1043 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/172/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego na obszarze Gminy Tarnów oraz załączników
2012 1044 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatku rolnego oraz informacji o gruntach na obszarze Gminy Tarnów oraz załączników
2012 1045 2012-03-12 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2012 1046 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Limanowskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Łukowicy – Lasek 134 w 2012 roku
2012 1047 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Limanowskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Limanowskiego w 2012 roku.
2012 1048 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2012 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2012 1049 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 r.  w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2012 1050 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2012 1051 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji, których obowiązek składania organowi podatkowemu ciąży na podatnikach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 1052 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XII/120/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 1053 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/115/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 1054 2012-03-12 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
2012 1055 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/123/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XLIV/299/2006r. z dnia 18 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja.
2012 1056 2012-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Starosty Gorlickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej Powiatu Gorlickiego
2012 1057 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie Budżetu Gminy Kłaj
2012 1058 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 1059 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XII/91/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 .
2012 1060 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/109/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 1061 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 1062 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 631/60/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 1063 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 1064 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr KI-411-65-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/116/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 1065 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr KI-411/66/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/122/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tuchów.
2012 1066 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011 r.
2012 1067 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 1068 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 1069 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/112/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-Zdrój.
2012 1070 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/113/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój.
2012 1071 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr I/135/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2012 1072 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XI/83/99 z dnia 07.06.1999r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej gminy.
2012 1073 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
2012 1074 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 1075 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we Wróblowicach.
2012 1076 2012-03-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Limanowskiego z dnia 17 lutego 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 5 stycznia 2012 r. pomiędzy Starostą Limanowskim a Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2012 1077 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/107/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr IV/12/2006 RM w Wadowicach z dnia 28.12.2006 r. w sprawie dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 1078 2012-03-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2.2012 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 27 lutego 2012r.
2012 1079 2012-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OŚRG.7113.1.2012 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 8 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia
2012 1080 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Dąbrowskiego z dnia 13 lutego 2012r. Starosty Dąbrowskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2012 roku
2012 1081 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Dąbrowskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2012 roku.
2012 1082 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Dąbrowskiego z dnia 13 lutego 2012r. Starosty Dąbrowskiego w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2012 roku.
2012 1083 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Babice z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 1084 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 202/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2012 rok.
2012 1085 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 1086 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 1087 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/290/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2012 rok.
2012 1088 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 1089 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/137/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 1090 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 1091 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 2/V/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok.
2012 1092 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Podhalańskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2012 1093 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/228/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie
2012 1094 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/241/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa
2012 1095 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie
2012 1096 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XX /108 /2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Jabłonka na rok 2012
2012 1097 2012-03-15 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XVI/85/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 1098 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2012 1099 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV.102.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok
2012 1100 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/94/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie Budżetu Gminy Lanckorona na 2012 rok
2012 1101 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Woli Radłowskiej
2012 1102 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 1103 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV - 104/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: budżetu Gminy Zembrzyce na rok 2012
2012 1104 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 1105 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2012 1106 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/97/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1107 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/98/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1108 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 1109 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX-163/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadań z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 1110 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/102/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 1111 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem.
2012 1112 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XX-170/12 Rady Gminy Dobra z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 1113 2012-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 1114 2012-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 1115 2012-03-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2012 1116 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/513/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
2012 1117 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA TARNOWA NA ROK 2012
2012 1118 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budzenia miasta Limanowa na 2012r.
2012 1119 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr 361/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 1120 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr 39/8/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 1121 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr 41/8/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 1122 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr 35/5/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 1123 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr 7/2/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 1124 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr 14/2/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 1125 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr 28/5/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 1126 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII /137/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1127 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Olkuskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2012 roku
2012 1128 2012-03-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 175/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2007 r., nr VIII/48/07 w przedmiocie realizacji Programu Kanalizacji Gminy Moszczenica
2012 1129 2012-03-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 931/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2011r. w sprawie ze skargi A. T. i A. T. na uchwałę Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2011 r., Nr V/29/11 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2012 1130 2012-03-19 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 56/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ze skargi J.Z. na uchwałę Rady Miasta Dąbrowa Tarnowska z dnia 7 marca 2008 r., Nr XIV/141/08 w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w Gminie Dąbrowa Tarnowska
2012 1131 2012-03-19 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 184/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie ze skargi D.P., W.P. na § 4, § 5 ust. 7, § 6 i § 10 uchwały Rady Miasta Gorlice z dnia 29 czerwca 2006 r., Nr 464/XLIX/2006 w przedmiocie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice
2012 1132 2012-03-19 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 710/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ze skargi M. Ś. na uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 lipca 1999 r., Nr IX/100/99 w przedmiocie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
2012 1133 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIII/92/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 1134 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/189/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r., o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na rok 2012.
2012 1135 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV/139/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 lutego 2012r. zmiany w budżecie
2012 1136 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV/169/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie : ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Maków Podhalański
2012 1137 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV/170/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/42/03 Rady Miejskiej w MakowiePodhalańskimz dnia 19 lutego 2003r.
2012 1138 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/346/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim.
2012 1139 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.
2012 1140 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2012, Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2011r
2012 1141 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/147/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie powołania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cichem.
2012 1142 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/148/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem
2012 1143 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/150/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.
2012 1144 2012-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2011 ROK.
2012 1145 2012-03-19 Informacja Informacja Wójta Gminy Przeciszów z dnia 12 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011rok
2012 1146 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.
2012 1147 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.
2012 1148 2012-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.
2012 1149 2012-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2012 1150 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV - 114/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 1151 2012-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych Związku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki z siedzibą w Zabierzowie.
2012 1152 2012-03-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.5.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 7/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarzeczu - w części.
2012 1153 2012-03-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.4.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 6/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzynie - w części.
2012 1154 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XII/110/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Wiśniowa
2012 1155 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XII/111/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. w Gminie Wiśniowa
2012 1156 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XII/113/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/195/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotyczącej utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu statutu
2012 1157 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2012
2012 1158 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr Nr VII N/185/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2012
2012 1159 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 71/12/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 1160 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 72/14/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budzecie
2012 1161 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1162 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie nr RIR.2151.11.2012 Wójta Gminy Gołcza z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miechowie dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych będących mieszkańcami gminy Gołcza.
2012 1163 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2012 rok
2012 1164 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 388/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 367/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 01 lutego 2012r. dotyczącej dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 1165 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 382/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 1166 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 384/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 1167 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 1168 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/301/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 1169 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 389/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 1170 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 1171 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I
2012 1172 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/149/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 1173 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XII/80/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa
2012 1174 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełmek
2012 1175 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XII/139/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1176 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/159/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wadowicach
2012 1177 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej Gminy Radziemice
2012 1178 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV.110.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Radziemice
2012 1179 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XI/80/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz gruntów oddane w dzierżawę – stanowiących mienie komunalne Gminy.
2012 1180 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2012 1181 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1182 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dobczyce
2012 1183 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/171/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/293/04 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2004 r. dot. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1184 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Dobczyce z zakresu wspierania rodziny
2012 1185 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/298/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim
2012 1186 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/288/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/183/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich województwa małopolskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 128, poz. 876)
2012 1187 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/292/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Proszowice
2012 1188 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/293/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2012 roku
2012 1189 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/294/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2012 1190 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/295/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły
2012 1191 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/296/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Jastrząbsko - Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w części położonej w Województwie Małopolskim
2012 1192 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/297/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2012 1194 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2012 1195 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/300/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Radłowsko - Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2012 1196 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/301/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
2012 1197 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego
2012 1198 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/119/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1199 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/114/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
2012 1200 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/113/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Podhalańskim
2012 1201 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.
2012 1202 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Radgoszcz
2012 1203 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/87/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 1193 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/303/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej
2012 1204 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2012r. w sprawieW sprawie; wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na terenie Gminy Radziemice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 1205 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach
2012 1206 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr X/128/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lisia Góra w 2012 roku.
2012 1207 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr X/117/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie połączenia Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze i Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze w Zespół Gimnazjum im. Ofiar Katynia i Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze
2012 1208 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr X/119/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie połączenia Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu w Zespół Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu
2012 1209 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/117/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
2012 1210 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/118/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1211 2012-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2012 1212 2012-03-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
2012 1213 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/163/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2012 1214 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa w Maniowach i nadania jej Statutu oraz nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach.
2012 1215 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1216 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 1217 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XI/118/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej
2012 1218 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XXI/136/12 Rady Gminy Łużna z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1219 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korzenna na rok 2012.
2012 1220 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2012
2012 1221 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XII/104/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 1222 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 1223 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 1224 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 rok Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 1225 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 1226 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1227 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 1228 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/167/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok
2012 1229 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1230 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 1231 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XI/101/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 1232 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 1233 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.
2012 1234 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 1235 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/322/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 1236 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 363/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2012 1237 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu.
2012 1238 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/141/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Bukownie.
2012 1239 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/142/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2012 1240 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/146/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 1241 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2012 1242 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX.257.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2012 1243 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 1244 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/90/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie w sprawie utworzenia zespołu szkół.
2012 1245 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/92/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Bolesławiu
2012 1246 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/89/12 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie : określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Bolesław
2012 1247 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2012r.
2012 1248 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 stycznia 2012r. U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A GMINY IWKOWA na rok 2012
2012 1249 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 11/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1250 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 1251 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok.
2012 1252 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/131/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012r.
2012 1253 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1254 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/166/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 1255 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę .
2012 1256 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2012 1257 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr X/114/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2012 z 29 grudnia 2011 r.
2012 1258 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr X/118/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie połączenia Gimnazjum w Starych Żukowicach i Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Starych Żukowicach w Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Starych Żukowicach
2012 1259 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr X/122/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze
2012 1260 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr X/123/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 1261 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 1262 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/286/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921.
2012 1263 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012.
2012 1264 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 2 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1265 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa na 2012 rok
2012 1266 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2012 .
2012 1267 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 1268 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII / 119/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 8 marca 2012r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012 .
2012 1269 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII-147/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2012 1270 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok
2012 1271 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2012 1272 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2012 1273 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/104/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza do podatku od nieruchomości
2012 1274 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/113/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy LIPINKI na rok 2012
2012 1275 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr Nr XIII/110/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 r.
2012 1276 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Czorsztyn
2012 1277 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kluszkowce
2012 1278 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2012 1279 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2012 Starosty Brzeskiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w roku 2012
2012 1280 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/128/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/194/05 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród - dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator, za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2012 1281 2012-03-22 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie
2012 1282 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2012 1283 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/127/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Wielka Wieś
2012 1284 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1285 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korzenna we wsiach Korzenna, Niecew, Wojnarowa dla terenów zagrożonych zalewaniem
2012 1286 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 9 – Mogilno/Posadowa
2012 1287 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 10 - Koniuszowa
2012 1288 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/141/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 5 – Jasienna/Korzenna/Lipnica Wielka
2012 1289 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 6 – Łęka/Koniuszowa
2012 1290 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia w 2012 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2012 1291 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 2 – Wojnarowa
2012 1292 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XII/148/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie Statutów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
2012 1293 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XII/149/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu
2012 1294 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/290/09 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ
2012 1295 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 1296 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/111/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice
2012 1297 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/110/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Ciężkowicach
2012 1298 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/102/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach
2012 1299 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/211/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy (2012 - 2016).
2012 1300 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/212/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Niepołomice.
2012 1301 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/213/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2012 1302 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/214/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania
2012 1303 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/215/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice
2012 1304 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/111/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2012 1305 2012-03-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Miechowa; Wójta Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słaboszów, Gminie i Miastu Miechów, realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Słaboszów, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie ul. Szpitalna 1 oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Słaboszów do tej placówki.
2012 1306 2012-03-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowany przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mirosława Banacha, przy udziale Skarbnika Powiatu Tarnowskiego Pani Anny Niedojadło o następującej treści:
2012 1307 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 1308 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY POLANKA WIELKA NA ROK 2012
2012 1309 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 1310 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/163/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Bochnia na rok 2012 Rady Miasta Bochnia Nr XIV/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 1311 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/103 / 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 – Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1312 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XI/90/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1313 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 1314 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012
2012 1315 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 1316 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 1317 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.
2012 1318 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/199/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 1319 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 1320 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 1321 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012  Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 1322 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/108/12 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011
2012 1323 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX.141.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1324 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr X/107 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.
2012 1325 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku.-
2012 1326 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVII-157/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XVI-129/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1327 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVII-158/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok
2012 1328 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.
2012 1329 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2008-2012 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 1330 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/91/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2012
2012 1331 2012-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr W.0050.3.2.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2012 1332 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Koszyce na rok 2012
2012 1333 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XV/108/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin
2012 1334 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do organizacji i realizacji pracy z rodziną
2012 1335 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/490/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 1336 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2012 rok
2012 1337 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/170/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie:  nadania nazwy ulicy w Skidziniu
2012 1338 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/122/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2012 1339 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 1341 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
2012 1342 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/510/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 1343 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/174/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2012 1344 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/98/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2012 1345 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/174/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni
2012 1346 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/173/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Młodzieży w Bochni
2012 1347 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/176/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1348 2012-03-27 Informacja Informacja nr MK.7113.1.2012 Burmistrza Brzeszcz z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011r. położonych na terenie Gminy Brzeszcze
2012 1349 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa.
2012 1350 2012-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących  do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok, położonych na terenie  Gminy Sucha Beskidzka.
2012 1351 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr NR X/58/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok
2012 1352 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2012 rok
2012 1353 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie:zmian w budżecie na 2011 rok.
2012 1354 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr NR XI/70/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie:ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 1355 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr NR XII/78/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie:zmian w budżecie na 2012 rok
2012 1356 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr INz/172/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 1357 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/87/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: zmian budżetu.
2012 1358 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI /93/ 2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów.
2012 1359 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI /94/ 2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Jordanów.
2012 1360 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2012 Starosty Limanowskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej 1 w 2012 roku.
2012 1361 2012-03-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Bobowej z dnia 22 marca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Miejskiej w Bobowej
2012 1362 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XV/111 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 – Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1363 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2012 1364 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/105/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iwkowa.
2012 1365 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/102/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 1366 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 122/XV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 1367 2012-03-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przed upływem kadencji
2012 1368 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr IX/91/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1369 2012-03-27 Komunikat Komunikat nr 4/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2012 1370 2012-03-27 Komunikat Komunikat nr 5/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 1371 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2012 1372 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/123/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Grybów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1373 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 1374 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/69/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012 – 2017” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy”.
2012 1375 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/70/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 stycznia 2012r.
2012 1376 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/73/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2012
2012 1377 2012-03-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 26 marca 2012r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2012 1340 2012-03-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarz Weterynarii w Olkuszu z dnia 27 marca 2012r. uchylające Rozporządzenia nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 1378 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
2012 1379 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIV-94-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIII/295/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sułoszowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 1380 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kozierów.
2012 1381 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Miechów realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego objęcia mieszkańców gminy Słaboszów, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie
2012 1382 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 1383 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 204/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew posiadających status pomników przyrody
2012 1384 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 205/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2012 rok
2012 1385 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice
2012 1386 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Gorlice
2012 1387 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2012 1388 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/113/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smardzowicach.
2012 1389 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/112/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Błogosławionej Salomei Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Skale.
2012 1390 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/109/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice
2012 1391 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/111/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/47/2003 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wadowice.
2012 1392 2012-03-28 Informacja Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 1 marca 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz
2012 1393 2012-03-28 Informacja Informacja nr G. 0640.1.14.2012 Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 14 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2012 1394 2012-03-28 Porozumienie Porozumienie nr EK.031.5.2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego
2012 1395 2012-03-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowany przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mirosława Banacha, przy udziale Skarbnika Powiatu Tarnowskiego Pani Anny Niedojadło o następującej treści:
2012 1396 2012-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Słaboszów
2012 1397 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
2012 1398 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żabnie
2012 1399 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/164/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VI/5203 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno
2012 1400 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/113/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1401 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Siepraw w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania i ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania w tych przedszkolach
2012 1402 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/124/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2012 1403 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nawojowa
2012 1404 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew ze stanu ilościowego pomnika przyrody zespołu pałacowo – parkowego w Nawojowej położonego na działkach ewidencyjnych 298/1 i 298/4 w Nawojowej, wpisanego jako zespół pałacowo – parkowy do Rejestru Pomników Przyrody pod pozycją 82 decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Nr RL-op-8311/726/66 z dnia 13.03.1966 rok
2012 1405 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/123/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 1406 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia obwodów i sieci publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gołcza
2012 1407 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Witkowicach oraz w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/148/2004 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie włączenia Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach
2012 1408 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka „Misiowy Zakątek” we Frydrychowicach
2012 1409 2012-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kobylanka w jednostce ewidencyjnej Gorlice
2012 1410 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/79/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie :przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2012 roku
2012 1411 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/80/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1412 2012-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2012 roku.
2012 1413 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2012
2012 1414 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
2012 1415 2012-03-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie:uchwalenia budżetu na 2012r
2012 1416 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa
2012 1417 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
2012 1418 2012-03-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XVII/147/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 stycznia 2012r.
2012 1419 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2012r
2012 1420 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr BUDŻETOWA XVIII/163/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 1421 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA NA ROK 2012 Nr XVII/128/2011 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROK
2012 1422 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2012
2012 1423 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/12 Starosty Wielickiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego
2012 1424 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/12 Starosty Wielickiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego
2012 1425 2012-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wielickiego z dnia 26 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2011
2012 1426 2012-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2012 1427 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Olkuskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olkuszu w 2012 roku
2012 1428 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2012 Starosty Myślenickiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w prowadzonych przez powiat myślenicki domach pomocy społecznej w 2012 roku
2012 1429 2012-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 26 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ciężkowicach przeprowadzonych w dniu 25 marca 2012 r.
2012 1430 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVI/167/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012
2012 1431 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1432 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 1433 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2012 1434 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2012 1435 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 771/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2012r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2012 1436 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 772/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2012 1437 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 13 maja 2012 roku.