Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Luty 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 432 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Klucze na 2012 rok
2012 433 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na rok 2012 Gminy Nowy Targ
2012 434 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzciana na rok 2012.
2012 435 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI.211.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2012 436 2012-02-01 Porozumienie Porozumienie nr PZE/1/R/2012 Burmistrza Brzeszcz z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
2012 437 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 174/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok.
2012 438 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 176/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 439 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 177/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Miasta Gorlice na 2012 rok
2012 440 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 345/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2012 441 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2012 442 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
2012 443 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr Nr XV/93/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżeciengminy na 2012 rok.
2012 444 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2012 445 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmainy Statutu Gminy Iwanowice
2012 446 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2012 447 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/287/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOŚCIELISKA”
2012 448 2012-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Oświęcimiu
2012 449 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 450 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 0007/XIV/101/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2012.
2012 451 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 0007/XIV/103/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Suchej Beskidzkiej
2012 452 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2012 453 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/11 Rady Gminy Olesno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.
2012 454 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/139/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze
2012 455 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/142/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Zator
2012 456 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII / 126 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach.
2012 457 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII / 127 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: włączeniu struktur organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach w struktury organizacyjne Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach.
2012 458 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/108/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipinki
2012 459 2012-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 0642.2.2012 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku.
2012 460 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 461 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011.
2012 462 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2012 463 2012-02-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 21 grudnia 2011r. uchylające Rozporządzenie Nr 4/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tym obszarze.
2012 464 2012-02-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 27 stycznia 2012r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2012 465 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich
2012 466 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr KI-411-21-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/59/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - w części.
2012 467 2012-02-02 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-1(6)/2012/285/IXA/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2012r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Elektrociepłowni Spółka z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2012 468 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/93/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XI/82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2012 rok.
2012 469 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JERZMANOWICE - PRZEGINIA NA ROK 2012
2012 470 2012-02-02 Porozumienie Porozumienie Nr POROZUMIENIE Nr OSO.I.1610-2. 24. 2011 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 471 2012-02-02 Informacja Informacja nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wysokości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w II półroczu 2011 r.
2012 472 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice.
2012 473 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r.
2012 474 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2012.
2012 475 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/134/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działki Nr 399, 401/1 w Szalowej
2012 476 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna –działka Nr 1747/2 w Łużnej
2012 477 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 478 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna.
2012 479 2012-02-03 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2011r. Porozumienie zawarte w dniu 27 grudnia 2011 roku  pomiędzy:  Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza — Ryszarda Nowaka,  zwanym dalej „PRZEKAZUJĄCYM”  a,  Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez:  1.Starostę Nowosądeckiego — Jana Golonkę;  2.Wicestarostę Nowosądeckiego — Mieczysława Kiełbasę,  zwanym dalej „PRZEJMUJĄCYM”
2012 480 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2012
2012 481 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/110/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2012
2012 482 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/202/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 483 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Moszczenica na 2012 rok
2012 484 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/109/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2012
2012 485 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 486 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 487 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r
2012 488 2012-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZKO.5510.2.2012.AM4 Starosty Chrzanowskiego z dnia 9 stycznia 2012r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku
2012 489 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/82/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/73/2011 Rady GminyJodłownik z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 490 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2012 491 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2012 492 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/100/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/255/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na informacje i deklaracje w sprawie podatku rolnego oraz podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2012 493 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII.231.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2012 494 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Gminy Łużna.
2012 495 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/129/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działki Nr 601/1, 601/2 w Biesnej, działki Nr 843/1, 843/2, część działki Nr 843/3 (działka Nr 843/5 po podziale), część działki Nr 844/2 (działka Nr 844/5 po podziale) w Łużnej, działka Nr 1603/1 w Łużnej, część działki Nr 780/1 w Mszance, część działki Nr 227 (część działek Nr 227/3, 227/4, 227/5, 227/6 wg nowego podziału) w Mszance, działka Nr 391/1 w Szalowej, działki Nr 1519/1, 1520/3 w Szalowej, część działki Nr 284 w Szalowej, działki Nr 794/2, 794/3 w Szalowej
2012 496 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 1013/2 w Łużnej
2012 497 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 776/3 w Łużnej
2012 498 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 marca 2011r.w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 499 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzchosławice
2012 500 2012-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z dnia 11 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011
2012 501 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/106/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2012 502 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2012 503 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr KI-411-22-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wyoskości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2012
2012 504 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/139/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 505 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/109/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw.
2012 506 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XV/207/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok
2012 507 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 508 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XII/122/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 22 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Dębno na 2012 rok.
2012 509 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2012
2012 510 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XV/235/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2012 ROK
2012 511 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 512 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI/195/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011r. Budżet Gminy Chrzanów rok 2012
2012 513 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Tuchowa
2012 514 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie
2012 515 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2012 516 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2012 517 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2012
2012 518 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/252/2002 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach
2012 519 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/167/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Biecz
2012 520 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/168/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 521 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 95/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wysokości opłat w 2012 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 522 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/114/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad polityki czynszowej dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niedźwiedź
2012 523 2012-02-08 Budżet Budżet nr XVII-132-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Andrychów na 2012 rok
2012 524 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuchów
2012 525 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu”.
2012 526 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu z siedzibą w Ludźmierzu do realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 527 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów oraz przyznawania i wypłacania im nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 528 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia.
2012 529 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia organizowania pracy z rodziną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2012 530 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 143/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na rok 2012.
2012 531 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej
2012 532 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna
2012 533 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny za odpady przyjmowane na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Podegrodziu
2012 534 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 535 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 536 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 537 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr xvi/113/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Niedźwiedź w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 538 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 189/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2012 539 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/78/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Rady Gminy w Budzowie w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2012 540 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej i wyznaczenia inkasentów
2012 541 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Tuchowie
2012 542 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 543 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/154/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia i Starowiejskiej w sołectwie Przecieszyn, Gmina Brzeszcze
2012 544 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/104/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2012.
2012 545 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka  - dla działki ewidencyjnej nr 9789.
2012 546 2012-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 6 lutego 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra-Sidzina przeprowadzonych w dniu 5 lutego 2012 roku
2012 547 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: : szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Limanowa z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2012 548 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2012 549 2012-02-08 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-3(6)/2012/216/IX/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Tauron Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach
2012 550 2012-02-08 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-2(6)/2012/9257/VIII/AZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Fenice Poland Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej
2012 551 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2012 552 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2012 553 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
2012 554 2012-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.2.1.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie wskazania na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2012 555 2012-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN. II. 4130-1.73.11 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach.
2012 556 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu
2012 557 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu na Dom Kultury w Wolbromiu oraz nadania jej nowego statutu.
2012 558 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wolbrom.
2012 559 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie założenia oraz nadania satutu Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu
2012 560 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/42/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka.
2012 561 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 przy ul. Skalskiej.
2012 562 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/ 87/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2012 563 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych.
2012 564 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 565 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski.
2012 566 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/114/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sieprawiu niektórych zadań Gminy Siepraw i zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2012 567 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/113/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Statut Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu
2012 568 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XX/280/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakopiańskiego Centrum Edukacji
2012 569 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/178/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 570 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/117/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr XVI/98/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2012 571 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/118/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 572 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/119/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 573 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Rabka-Zdrój, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2012 574 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/98/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/194/09 Rady Gminy w Gołczy z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie Statutu Gminy Gołcza
2012 575 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2011 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
2012 576 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec.
2012 577 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 578 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 186/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektu targowiska miejskiego na placu Dworzysko w Gorlicach
2012 579 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/158/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w załącznikach nr 2, 4 i 5 do Uchwały Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 580 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2011 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Babice.
2012 581 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Starosty Myślenickiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu myślenickiego typu socjalizacyjnego w Lubniu, w 2012 roku.
2012 582 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/133/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 583 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XI/137/2011 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI NA 2012 ROK
2012 584 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr IV.17.2011 Związku Międzygminnego "Perły Doliny Popradu" z dnia 20 grudnia 2011r. ZGROMADZENIA Związku Międzygminnego "Perły Doliny Popradu" NA ROK 2012
2012 585 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XI/123/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok
2012 586 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 184/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice.
2012 587 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 185/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 588 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 188/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 407/XLV/2009 z 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Gorlice.
2012 589 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 149/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach
2012 590 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/74/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2012 591 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 592 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVIII-144-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-15-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2002 r. dotyczącej powołania inkasentów oraz poboru podatków (z późn. zm.).
2012 593 2012-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.2.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lutego 2012r. stwierdzenia nieważności uchwały Nr xXII/107/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia cen za oczyszczanie ścieków - w całości
2012 594 2012-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Chrzanowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Bł. Edmunda w Libiążu na rok 2012.
2012 595 2012-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Chrzanowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Płazie w 2012 roku.
2012 596 2012-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Starosty Chrzanowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Ośrdoku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie na rok 2012.
2012 597 2012-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Starosty Chrzanowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej w Rajsku na rok 2012.
2012 598 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/253/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec.
2012 599 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/254/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Dolne i Chełmiec.
2012 600 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/255/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne.
2012 601 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/256/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.
2012 602 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/257/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Klęczany.
2012 603 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/258/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Dąbrowa, Librantowa i Wielopole.
2012 604 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/259/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Kunów i Trzetrzewina.
2012 605 2012-02-10 Aneks Aneks Starosty Suskiego z dnia 28 grudnia 2011r. do porozumienia z dnia 16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2012 606 2012-02-10 Informacja Informacja nr GGL.7113.1.2012 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 30 stycznia 2012r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011
2012 607 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4.2012 Starosty Tarnowskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2012 r.
2012 608 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2012 Starosty Tarnowskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2012 r.
2012 609 2012-02-13 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 8 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów.
2012 610 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XI.98.11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIŚNIOWA NA 2012 ROK
2012 611 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XI/124/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2012.
2012 612 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 613 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVII/119/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Oświęcim na 2012 rok
2012 614 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 615 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/145/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 616 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO  NA 2012 ROK
2012 617 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIV/154/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.
2012 618 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2012 r.
2012 619 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na skrzyżowaniu ulic Tarnowskiej i Łososińskiej w Limanowej.
2012 620 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na 2012 rok
2012 621 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁĄCKO NA 2012 rok
2012 622 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 623 2012-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego
2012 624 2012-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego
2012 625 2012-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Wadowickiego z dnia 10 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011
2012 626 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/94/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Laskowa na 2012 rok
2012 627 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/95/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie
2012 628 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 rok
2012 629 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/108/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 rok
2012 630 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 631 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Limanowa.
2012 632 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku.
2012 633 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie:ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mogilany wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2012 634 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2012 635 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2012
2012 636 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 637 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/102/12 Rady Gminy Olesno z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XI/94/11 z dnia 30 grudnia 2011 rok
2012 638 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Mogilany na rok 2012
2012 639 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/92/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011 roku w/s uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
2012 640 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2012 641 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/146/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie : ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2012 642 2012-02-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2012r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 643 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.132.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 644 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/272/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
2012 645 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/273/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2012 646 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
2012 647 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Proszowickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych im. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach w roku 2012
2012 648 2012-02-16 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica
2012 649 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr KI-43-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/91/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w części obejmującej postanowienie § 1 ust. 2 uchwały
2012 650 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Królowa Polska, Mszalnica i Mystków.
2012 651 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/282/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/611/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej instytucji kultury pn. Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach
2012 652 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 653 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012.
2012 654 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Brzesko na rok 2012
2012 655 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2012
2012 656 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Osiek na rok 2012
2012 657 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/131/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego.
2012 658 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2012
2012 659 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Czernichów na rok 2012
2012 660 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2012
2012 661 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2012
2012 662 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na rok 2012.
2012 663 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XI / 58 /2012 Rady Gminy Racławice z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2012 rok
2012 664 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/86/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2012 665 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012 .
2012 666 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2011 z dnia 16.12.2011 r. dot. określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 667 2012-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie sprostowania błędu
2012 668 2012-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie sprostowania błędu
2012 670 2012-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie sprostowania błędu
2012 671 2012-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie sprostowania błędu
2012 672 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuchowie
2012 673 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XX.131.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
2012 669 2012-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie sprostowania błędu
2012 674 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach.
2012 675 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mogilany składników mienia komunalnego
2012 676 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Powiat Brzeski
2012 677 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/182/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: Programu Pomocy De Minimis oraz zmian w uchwale z dnia 27 października 2006r. nr LIII/740/IV/2006 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 678 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/103/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Czorsztyn w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2012 679 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej do załatwiania indywidualnych spraw wynikających z tej ustawy.
2012 680 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/62/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli w Gminie Racławice” .
2012 681 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/156/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2012 682 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko -Orlik 2012” zlokalizowanego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej.
2012 683 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIV/125/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2012
2012 684 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr KI-44-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/92/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, w części obejmującej postanowienie § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały
2012 685 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Jamnica i Kamionka Wielka.
2012 686 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/119/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2012 687 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/127/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2012 688 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 689 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2012 690 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 69/5/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 691 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 70/6/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 692 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr IX /45/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.
2012 693 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.
2012 694 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.
2012 695 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.
2012 696 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/285/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Zakopane na rok 2012
2012 697 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2012
2012 698 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Ochotnica Dolna na rok 2012
2012 699 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Gręboszów na rok 2012
2012 700 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Budzów na rok 2012
2012 701 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 21 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA ROK 2012
2012 702 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2011 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 703 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 roku.
2012 704 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 roku
2012 705 2012-02-23 Komunikat Komunikat nr 1/2011 Wójta Gminy Łabowa z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Łabowa
2012 706 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Tatrzańskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2012 707 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr KI-42-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIV/204/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych dla potrzeb związanych z realizacją zadań Policji
2012 708 2012-02-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Klucze z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnyc  Zestawienie danych dotyczacych czynszow najmu lokali mieszkalnych nie należących  do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II polrocze na obszarze Gminy Klucze
2012 709 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2012 710 2012-02-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Olkuskiego z dnia 11 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2012 711 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie III" w Gminie Uście Gorlickie, wsie: Kwiatoń – Skwirtne - Regietów.
2012 712 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/133/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego "Uście Gorlickie V" w Gminie Uście Gorlickie, wsie: Gładyszów – Smerekowiec – Zdynia – Konieczna.
2012 713 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIV/153/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2012
2012 714 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Ryglice na rok 2012
2012 715 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XV/169/2011 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2012
2012 716 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/2011 Rady Gminy w Budzowie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2012 717 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIV/190/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2012 rok
2012 718 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Trzyciąż, obejmującego sołectwa: 1)Glanów, 2)Imbramowice, 3)Jangrot, 4)Małyszyce, 5)Michałówka, 6)Milonki, 7)Podchybie, 8)Porąbka, 9)Sucha, 10)Ściborzyce, 11)Tarnawa, 2)Trzyciąż, 13)Zadroże, 14)Zagórowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. wraz ze zmianą tekstu planu uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
2012 719 2012-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŚDS/2011 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Powiatowi Wadowickiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach mieszkańcom Powiatu Suskiego
2012 720 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/85/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2012 721 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr X/24/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2012
2012 722 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SUŁOSZOWA NA ROK 2012
2012 723 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2012 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Chrzanów za 2011 rok
2012 724 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XII/134/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Skrzyszów na rok 2012
2012 725 2012-02-24 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 20 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2012 726 2012-02-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 lutego 2012r. uchylające rozporządzenie Nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 stycznia 2012 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 727 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na 2012 rok
2012 728 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr X/96/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GNOJNIK na rok 2012
2012 729 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łabowa na rok 2012
2012 730 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/130/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Biskupice na 2012 rok
2012 731 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/138/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2012 732 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr X/117/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina”.
2012 733 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 734 2012-02-27 Informacja Informacja nr GKOŚiR/k. 7113.1.1.2012 Burmistrza Libiąża z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie: danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r., położonych na obszarze gminy Libiąż.
2012 735 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/168/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 736 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/137/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2012 737 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/140/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2012 738 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/149/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 739 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/139/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 740 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnajzum Nr 2 w Ludźmierzu
2012 741 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/ 10 /2006 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 742 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2012 rok
2012 743 2012-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody
2012 744 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/108/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2012 745 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/216/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 746 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2012 747 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Starosty Gorlickiego z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego
2012 748 2012-02-28 Porozumienie Porozumienie nr OSO.I.1610-2.23.2011 Wójta Gminy Gdów z dnia 18 stycznia 2012r.
2012 749 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/126/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 750 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/132/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Zator na rok 2012
2012 751 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Bobowa na rok 2012
2012 752 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/119/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Limanowskiego na rok 2012
2012 753 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie:Uchwała budżetowa Miasta Limanowa na rok 2012
2012 754 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy Olesno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2012.
2012 755 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/100/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Bochnia na 2012 rok
2012 756 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/76/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Szaflary na rok 2012
2012 757 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2012
2012 758 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII / 122 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Raciechowice na rok 2012
2012 759 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIV/147/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 11 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2012
2012 760 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Grybów na 2012 rok.
2012 761 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
2012 762 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 763 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII-149/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011r. uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2012.
2012 764 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2012
2012 765 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2012.
2012 766 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XV/125/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2012
2012 767 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RADZIEMICE na 2012 rok
2012 768 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 769 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Biecz na 2012 rok.
2012 770 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 771 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr Nr 0007/XV/108/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: budżetu Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 772 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gdów na rok 2012
2012 773 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2012- Uchwała Budżetowa Gminy Wolbrom na r Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012
2012 774 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2012 rok.
2012 775 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII/102/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok
2012 776 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/183/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2012.
2012 777 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/143/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2012
2012 778 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 779 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Sułkowice na rok 2012
2012 780 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA 2012 ROK
2012 781 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 782 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2012 783 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/205/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2012 784 2012-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2012 Starosty Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2012
2012 785 2012-02-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.