Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Grudzień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 6407 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/209/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Dąbrowskiemu i podległym jednostkom oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 6408 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/191/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6409 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/192/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.
2012 6410 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/127/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Gminy Trzciana.
2012 6411 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6412 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/129/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 grudnia 2002r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 6413 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/133/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2012 r
2012 6414 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/141/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie sprawie podziału Gminy Trzciana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6415 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6416 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 6417 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6418 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
2012 6419 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6420 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2013
2012 6421 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego.
2012 6422 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2012 6423 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6424 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2012 6425 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów
2012 6426 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/193/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Targ
2012 6427 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2013 r.
2012 6428 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6429 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach
2012 6430 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gdów w 2013 r.
2012 6431 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała.
2012 6432 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 6433 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 6434 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 257/113/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 6435 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 6436 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamięci Narodowej i Sztuki Ludowej w Ochotnicy Górnej i nadania jej Statutu
2012 6437 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6438 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ochotnica Dolna
2012 6439 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/136/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
2012 6440 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6441 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 6442 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok.
2012 6443 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/134/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica.
2012 6444 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych
2012 6445 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 6446 2012-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorlice  przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2012 r.
2012 6447 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr LXI/864/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
2012 6448 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr LXI/873/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 415, poz. 4740 z późn zm.).
2012 6449 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr LXI/874/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6450 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr LXI/875/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6451 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr LXI/876/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
2012 6452 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 6453 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6454 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie :określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na podatek od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,
2012 6455 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie w sprawie: określenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.
2012 6456 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie w sprawie : przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887 z późn. zmian) do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
2012 6457 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie :uchwalenia Statutu Sołectwa Niedźwiedź
2012 6458 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie :uchwalenia Statutu Sołectwa Podobin
2012 6459 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Niedźwiedź.
2012 6460 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 69/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 stycznia 2009r.  w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą  Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku.
2012 6461 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 74/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów na rok 2013
2012 6462 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.
2012 6463 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/199/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6464 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/200/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ
2012 6465 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/202/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6466 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6467 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 6468 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piwniczna Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2012 6469 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Gminy Krzeszowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2012 6470 2012-12-04 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Poronin; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Poronin wykonania zadania p.n.:
2012 6471 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6472 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr X/95/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 6473 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr X/96/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Alwernia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6474 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/247/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Krzeszowice
2012 6475 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 6476 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Bolesław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6477 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku
2012 6478 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław
2012 6479 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6480 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/130/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/28/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 6481 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6482 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6483 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6484 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów
2012 6485 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr X/94/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6486 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/201/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 6488 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/179/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 6489 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/180/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 6490 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Książu Wielkim
2012 6491 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/176/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Książ Wielki w miejscowości Książ Wielki
2012 6492 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2012 6493 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konina
2012 6494 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poręba Wielka
2012 6495 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna.
2012 6496 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.197.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 6497 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum w Koczanowie
2012 6498 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Stogniowicach
2012 6499 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koczanowie
2012 6500 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Proszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6501 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2012.
2012 6502 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 r.
2012 6503 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2012 6504 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2012 6505 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2012 6506 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 73/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko  na rok 2013
2012 6507 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 75/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6508 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/164/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kościelisku.
2012 6509 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2012.
2012 6510 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6511 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6512 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-dami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 6513 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/156/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6514 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/155/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-padami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nierucho-mości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy.
2012 6515 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/153/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6516 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/152/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6517 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6518 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej , określenia zasad  ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru  opłaty targowej w drodze inkasa
2012 6519 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 171/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia  podatku rolnego na 2013 rok
2012 6520 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/215/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XX/51/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/17/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w części dotyczącej postanowień: § 1 ustępy: 6, 14, 15, 16 i 17
2012 6521 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice do roku 2032"
2012 6522 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tomice
2012 6523 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice
2012 6524 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6525 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice
2012 6526 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice
2012 6527 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 6528 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/315/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6529 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/316/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o opłacie targowej
2012 6530 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/330/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o podziale Gminy Chrzanów na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6531 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 6532 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6533 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów w 2013 rok
2012 6534 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów
2012 6535 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Gdów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6536 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 rok
2012 6537 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 6538 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy
2012 6539 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6540 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwkowa
2012 6541 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iwkowa
2012 6542 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/152 /12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6543 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/170/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych
2012 6544 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszów-Rybitwy”.
2012 6487 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomosci
2012 6545 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/203/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie Nowy Targ
2012 6546 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/147/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 6547 2012-12-05 Aneks Aneks nr 3/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 23 listopada 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy miejskiej Tarnów, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę, zawarty pomiędzy: 
2012 6548 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/131/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
2012 6549 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/132/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2012 6550 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/138/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia nowego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie.
2012 6551 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu jednostce Organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2012 6552 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6553 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2012 6554 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu.
2012 6555 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
2012 6556 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego.
2012 6557 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy IWANOWICE na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6558 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych
2012 6559 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013.
2012 6560 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 6561 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6562 2012-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach
2012 6563 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2012 6564 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2013 rok
2012 6565 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2013 r.
2012 6566 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/38/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kozłów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 6567 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/43/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Kozłów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6568 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/44/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2013
2012 6569 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6570 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/46/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6571 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/47/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych  oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok.
2012 6572 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/48/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów
2012 6573 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Słopnice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6574 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6575 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6576 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 6577 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.
2012 6578 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVII/116/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6579 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 6580 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/305/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 6581 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/312/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2012 6582 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI.177.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Lipnica Murowana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6583 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI.182.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 6584 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI.184.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 6585 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/168/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Budzów.
2012 6586 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/163/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2012 6587 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/60/2003 Rady Gminy w Budzowie z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Budzów
2012 6588 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego  w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 6589 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6590 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6591 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra – Sidzina
2012 6592 2012-12-05 Aneks Aneks Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. do porozumienia Nr SON.031.104.2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 6593 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6594 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2012 6595 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej nadanego Uchwałą Nr XVIII/91/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 stycznia 2012 roku.
2012 6596 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz podatek leśny
2012 6597 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/149 /2012 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa.
2012 6598 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2012 6599 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIII/174/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni
2012 6600 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII /102/ 2012 Rady Gminy Racławice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6601 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  terenie Gminy Racławice.
2012 6602 2012-12-05 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-56(10)/2012/1266/XI/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła EDF Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2012 6603 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/534/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6604 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/535/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 6605 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/536/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6606 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/537/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 6607 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/538/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6608 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/539/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/255/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy miasto Oświęcim zmienionej uchwałą XIX/366/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.
2012 6609 2012-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Oświęcim wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych
2012 6610 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII / 101/ 2012 Rady Gminy Racławice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6611 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/379/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2012 6612 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/382/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zespołu Przychodni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2012 6613 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/418/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2012 6614 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2012 6615 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia na rok 2013 wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6616 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 6617 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/67/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 6618 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie w określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 6619 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 6620 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2013
2012 6621 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6622 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2012 6623 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 6624 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/202/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 6625 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII / 227 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2013 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2012 6626 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII / 228 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny na rok 2013.
2012 6627 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII / 221 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szerzyny na lata 2013- 2017.
2012 6628 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 661/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2012 6629 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 6630 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6631 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2012 6632 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku  rolnego na 2013 r.
2012 6633 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok, a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 6634 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 6635 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2012 6636 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/310/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów
2012 6637 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/311/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6638 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr xxiv/313/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 6639 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.181.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 6640 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.183.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
2012 6641 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/169/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Budzów
2012 6642 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/161/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunlnych stałych od mieszkańców Gminy Budzów.
2012 6643 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/166/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie poboru inkasa należnosci pieniężnych pobieranych w formie zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów
2012 6644 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych mienia komunalnego
2012 6645 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
2012 6646 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Bukowina Tatrzańska
2012 6647 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 6648 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
2012 6649 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2012 Rady Gminy Babice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6650 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bystra-Sidzina.
2012 6651 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6652 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 6653 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tomaszkowicach
2012 6654 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat lokalnych w drodze inkasa
2012 6655 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biskupice na lata 2012-2032" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2012 6656 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/261/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Centrum
2012 6657 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nowy Świat
2012 6658 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6659 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII-246-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr LIV-419-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Andrychów.
2012 6660 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII-251-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII-108-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 października 2007r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrychów (z późn. zm.).
2012 6661 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerna
2012 6662 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/255/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dubie
2012 6663 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Miękinia
2012 6664 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/267/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ostrężnica
2012 6665 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/270/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawiezmiant Statutu Sołectwa Sanka
2012 6666 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/273/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Filipowska
2012 6667 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2012 6668 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/877/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2012 6669 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 6670 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6671 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.
2012 6672 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.196.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2012 6673 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.199.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 6674 2012-12-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 6675 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 168/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6676 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 170/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej , określenia zasad  ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru  opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2012 6677 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 6678 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6679 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/320/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Mieszka I i ul. Kubusia Puchatka w Chrzanowie
2012 6680 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/322/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o zmianie załącznika Nr 1 do uchwały Nr LI/485/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zarząd Budynków Komunalnych” w Chrzanowie w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno – prawną oraz utworzenia Gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych” w Chrzanowie ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 446 poz. 2784, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/472/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 grudnia 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj., Małopolskiego z 2009 r. Nr 190 poz. 1337.
2012 6681 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 6682 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/61/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2016
2012 6683 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/65/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013
2012 6684 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/66/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2012 6685 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/60/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki.
2012 6686 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/67/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 6687 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/172/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2012 6688 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/173/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki
2012 6689 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/311/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Biecza
2012 6690 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/299/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2012 6691 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 6692 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6693 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6694 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/151/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6695 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV-229/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6696 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV-228/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 6697 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leśnego przez inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2012 6698 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze.
2012 6699 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2012 6700 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/145/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie
2012 6701 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/147/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Przeciszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6702 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/154/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów
2012 6703 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/351/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Wieliczce
2012 6704 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII / 225 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2013
2012 6705 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII / 217 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6706 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 239/XX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych .
2012 6707 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 238/XX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2013 roku
2012 6708 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe "Pod Topolą" prowadzone przez Miasto Grybów.
2012 6709 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa.
2012 6710 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska zorganizowanego przy ul. Grunwaldzkiej w Grybowie.
2012 6711 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Grybowa oraz sposobu jej poboru.
2012 6712 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII.367.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Powroźnik
2012 6713 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII.369.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna składników mienia do korzystania.
2012 6714 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII.370.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
2012 6715 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII.368.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2012 6716 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/138/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2013.
2012 6717 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/140/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2012 6718 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/210/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Skale
2012 6719 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/211/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2012 6720 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/169/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6721 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/170/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Siepraw
2012 6722 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2013
2012 6723 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/172/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6724 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 6725 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Razem” ul. Skrzyńskich 21 w Gorlicach w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi przy ul. Skrzyńskich 21 w Gorlicach.
2012 6726 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6727 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
2012 6728 2012-12-06 Informacja Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Iwkowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
2012 6729 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/429/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017”
2012 6730 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/440/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę Chełmiec
2012 6731 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/444/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6732 2012-12-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2012 6733 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6734 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/381/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
2012 6735 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/49/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozłów
2012 6736 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6737 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012rok i w uchwale budżetowej na 2012rok nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 6738 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2012 6739 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Biskupice.
2012 6740 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2012 6741 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-253-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie
2012 6742 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-254-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 6743 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łany
2012 6744 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Filipowice
2012 6745 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nawojowa Góra
2012 6746 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/268/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Paczółtowice
2012 6747 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/271/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siedlec
2012 6748 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/274/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu sołectwa Zalas
2012 6749 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2012 6750 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/439/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2012 6751 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/437/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 6752 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2012 6753 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/262/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Czatkowice
2012 6754 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/263/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Jurajskiego
2012 6755 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/265/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Parkowego
2012 6756 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/266/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Żbik
2012 6757 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-244-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów
2012 6758 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-245-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2012 6759 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.
2012 6760 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-252-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6761 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/275/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żary
2012 6762 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2013 rok
2012 6763 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/154/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelisko
2012 6764 2012-12-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2012 6765 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/297/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2012 6766 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim
2012 6767 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV-227/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6768 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego  na 2013 rok
2012 6769 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2012 6770 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 6771 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2012 6772 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
2012 6773 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 6774 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6775 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte
2012 6776 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6777 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 6778 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 5 do Statutu Gminy Przeciszów
2012 6779 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/153/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie
2012 6780 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 6781 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 6782 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/209/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013
2012 6783 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/210/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2012 6784 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego  i podatku leśnego
2012 6785 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6786 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2012 6787 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/350/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Wieliczce
2012 6788 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/353/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych na terenie miasta i gminy Wieliczka na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 6789 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/229/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Świetlica Wsparcia Dziennego w Czermnej.
2012 6790 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szerzyny, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2012 6791 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/226/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2013
2012 6792 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2012 6793 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013
2012 6794 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Dobczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6795 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 6796 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz
2012 6797 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/430/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Chełmcu
2012 6798 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/439/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie : nadania Gimnazjum w Biczycach Dolnych imienia S. Czesławy Lorek
2012 6799 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/441/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Biczycach Dolnych
2012 6800 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/450/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Chełmiec na stałe obwody głosowania
2012 6801 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra
2012 6802 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2012 6803 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
2012 6804 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6805 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 6806 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobra.
2012 6807 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawak podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra
2012 6808 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/153/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica.
2012 6809 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 6810 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 6811 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Kamienica Nr XIV/98/12 z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6812 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/152/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamienica
2012 6813 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6814 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/245/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 6815 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/169/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 6816 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/171/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6817 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/210/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6818 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w I półroczu 2013 r.
2012 6819 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jordanów.
2012 6820 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zator
2012 6821 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6822 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/213/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6823 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 6824 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6825 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6826 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku
2012 6827 2012-12-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 4 grudnia 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  GMINY BISKUPICE ZA 2011 ROK
2012 6828 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6829 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 6830 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania statutu komunalnej instytucji kultury pod nazwą: "WADOWICKIE CENTRUM KULTURY".
2012 6831 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/260/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Góra
2012 6832 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/272/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tenczynek
2012 6833 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku.
2012 6834 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6835 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 6836 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 6837 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na 2013 r.
2012 6838 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 6839 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany statusu placówki opiekuńczo – wychowawczej.
2012 6840 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
2012 6841 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2013
2012 6842 2012-12-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.1.2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Nowy Sącz zadań z zakresu objęcia wychowaniem przedszkolnym niepełnosprawnego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Nawojowa, uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Specjalnego Nr 11 dla którego organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz
2012 6843 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/429/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego
2012 6844 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/430/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego
2012 6845 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/428/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
2012 6846 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/435/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy Miasto Zakopane
2012 6847 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/436/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki “TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. w Zakopanem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 6848 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/438/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6849 2012-12-10 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 6850 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rabka-Zdrój na lata 2012-2015.
2012 6851 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6852 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Świątniki Górne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6853 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/113/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiazujacych na terenie Gminy Spytkowice
2012 6854 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 6855 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/205/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2012 6856 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/204/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
2012 6857 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIII/167/12 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2013 rok
2012 6858 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Łapanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6859 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-147-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej
2012 6860 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-151-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 6861 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-153-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6862 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Wieka Wieś z dnia 01 października 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów
2012 6863 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2012 6864 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-156-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.
2012 6865 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 226/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2013.
2012 6866 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 231/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 6867 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ
2012 6868 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 6869 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6870 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 6871 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2012 6872 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna
2012 6873 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/175/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna
2012 6874 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6875 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6876 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/176/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna
2012 6877 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/269/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rudno
2012 6878 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.192.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica–Zdrój (OBSZAR 5 –CZARNY POTOK)”.
2012 6879 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica - Zdrój (OBSZAR 3 - SŁOTWINY)"
2012 6880 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/269/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok
2012 6881 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV-226/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 6882 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 6883 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6884 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radgoszcz
2012 6885 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/431/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmiec
2012 6886 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/442/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2012 rok
2012 6887 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/449/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 6888 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6889 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 6890 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2012 6891 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/146/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty
2012 6892 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6893 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6894 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łużna.
2012 6895 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6896 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 6897 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 6898 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 6899 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2012 6900 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 6901 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku
2012 6902 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2012 6903 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie
2012 6904 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6905 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6906 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII - 161/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Zembrzyce.
2012 6907 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII - 163/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śleszowicach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach” i ogłoszenia jego jednolitego tekstu
2012 6908 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX)140)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6909 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX)141)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania  deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
2012 6910 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX)143)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu
2012 6911 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/173/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Czchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6912 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/168/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów
2012 6913 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2012 6914 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/172/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów
2012 6915 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2013
2012 6916 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6917 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu.
2012 6918 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza”
2012 6919 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/170//2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz zmiany Statutu
2012 6920 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Sułkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6921 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6922 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6923 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013.
2012 6924 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Sułkowice
2012 6925 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr VI/126/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6926 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr VI/128/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6927 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/211/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 6928 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/212/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6929 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/214/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6930 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/215/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 6931 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/217/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Sękowa konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw dotyczących projektów statutu sołectwa
2012 6932 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/218/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Sękowa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6933 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/219/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Sękowa oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2012 6934 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/220/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sękowa w latach 2013 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sękowa
2012 6935 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej
2012 6936 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/04 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo- wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom
2012 6937 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół w Wolbromiu, Przedszkola Publicznego Nr 2 w Wolbromiu
2012 6938 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/03 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wolbromiu.
2012 6939 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/155/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2012 6940 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/168/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego;
2012 6941 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany.
2012 6942 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 6943 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/298/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2013 rok
2012 6944 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2013 roku
2012 6945 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 6946 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6947 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/494/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, oraz nauczycielom którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Małopolskie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i na odległość
2012 6948 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/482/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2012 6949 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/484/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2012 6950 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/486/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakopane
2012 6951 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/312/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Sącz
2012 6952 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 6953 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/295/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6954 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/349/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury w Zatorze na „Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki” oraz nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
2012 6955 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6956 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6957 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 6958 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6959 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych, których obowiązek składania organowi podatkowemu ciąży na Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2012 6960 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6961 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica
2012 6962 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/156/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2013 roku
2012 6963 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/157/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 6964 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skawina
2012 6965 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/170/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 6966 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/317/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 6967 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łany
2012 6968 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/257/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Frywałd
2012 6969 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny  składanych przez Agencje Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2012 6970 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-149-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 6971 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-150-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie :  zwolnień od podatku rolnego na 2013 r.
2012 6972 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-154-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie:określenia wysokości opłaty targowej w gminie na 2013 rok.
2012 6973 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-155-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2013 r.
2012 6974 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/158/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Stryszawa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2012 6975 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszawa na rok 2013
2012 6976 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.202.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6977 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.204.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawiew sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6978 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6979 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 6980 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/195/04 z dnia 19.05.2004 r. w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu najmu,dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Klucze.
2012 6981 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-152-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie:określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2012 6982 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 227/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie
2012 6983 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 225/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2013.
2012 6984 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 223/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6985 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 233/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6986 2012-12-10 Porozumienie Porozumienie nr 29.2012 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa w miejscowościach Ołpiny i Szerzyny
2012 6987 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/174/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 6988 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/305/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
2012 6989 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 411/214/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2012r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XIX/145/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2013 r. – w zakresie: § 3 ust. 3 i 5, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 2 i 4;
2012 6990 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/485/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przekształcenia Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie
2012 6991 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/493/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej
2012 6992 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
2012 6993 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6994 2012-12-10 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-54(8)/2012/296/X/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMOWAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach.
2012 6995 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr X/97/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok
2012 6996 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 6997 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Emilii i Karola Wojtyłów w Wadowicach
2012 6998 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania statutu komunalnej instytucji kultury pod nazwą: "WADOWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA".
2012 6999 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2013 na obszarze Gminy Tuchów.
2012 7000 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w mieście Tuchowie.
2012 7001 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gręboszów na rok 2013 w sprawie
2012 7002 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7003 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/442/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Zakopane przed upływem kadencji
2012 7004 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/441/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasto Zakopane na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
2012 7005 2012-12-11 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 listopada 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 7006 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia zasad kierowania, korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalnych Gminy Rabka-Zdrój.
2012 7007 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI /112 /12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie : utworzenia i nadania statutu samorzadowej instytucji kultury pod nazwą  Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach.
2012 7008 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 7009 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 7010 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7011 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 7012 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
2012 7013 2012-12-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 7014 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/348/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7015 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/349/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Niepołomice w 2013 roku
2012 7016 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/192/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2013 - 2017" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice"
2012 7017 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/193/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2012 7018 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/195/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7019 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/196/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia systemu wywozu odpadów komunalnych w Gminie Ryglice
2012 7020 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/198/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2012 7021 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/199/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2013 rok
2012 7022 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/201/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice
2012 7023 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 189/XXV/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2013 roku
2012 7024 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/273/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Olkusz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7025 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/278/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz - Śródmieście.
2012 7026 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/285/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody dotyczącej drzewa pomnika przyrody – kasztanowca zwyczajnego, rosnącego na działce gruntowej nr 398 w miejscowości Zawada w Gminie Olkusz, na terenie Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Olkusz, leśnictwie Gorenice, oddział 200a.
2012 7027 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/287/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2013
2012 7028 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/292/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 7029 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/294/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2012 rok
2012 7030 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/343/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 7031 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/346/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu.
2012 7032 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/352/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/93/2003 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna Boczna”
2012 7033 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 113/157/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 7034 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 117/167/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 7035 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/173/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2012 7036 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/174/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru formularzy w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2012 7037 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 172/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 7038 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII / 223 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2012 7039 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny
2012 7040 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach.
2012 7041 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 7042 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr xXII - 168/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
2012 7043 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr VI/127/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2012 7044 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr VI/131/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i punktach przedszkolnych przy Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2012 7045 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7046 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/169/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 7047 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2013 rok
2012 7048 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7049 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/318/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebini na lata 2013 - 2017
2012 7050 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Bochni.
2012 7051 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2013
2012 7052 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/ 150/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gromnik
2012 7053 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7054 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2012 7055 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz.
2012 7056 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz.
2012 7057 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 7058 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7059 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz
2012 7060 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Wojnicz działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7061 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 7062 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/194/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 7063 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/197/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2012 7064 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/200/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
2012 7065 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/284/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/537/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 02 września 2005r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Park Miejski Starego Miasta” jako formy ochrony przyrody.
2012 7066 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/288/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu
2012 7067 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2012 7068 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7069 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/172/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 7070 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
2012 7071 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/286/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie sztandaru Miasta i Gminy Olkusz
2012 7072 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/194/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 7073 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/197/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Dębińskiego Centrum Kultury
2012 7074 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 68/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” - teren eksploatacji powierzchniowej surowców w Maszkowicach.
2012 7075 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”.
2012 7076 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 71/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok Nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 7077 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.214.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2012 7078 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2013 roku.
2012 7079 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 7080 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7081 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2012 7082 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu "Miejskiej Przychodni Zdrowia" w Makowie Podhalańskim.
2012 7083 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/ 293/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 7084 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/313/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Dolne”.
2012 7085 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Łukowica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7086 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Łukowica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7087 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 7088 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2012r
2012 7089 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2012 7090 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w za mian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7091 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości na terenie Gminy Skawina i zagospodarowania tych odpadów.
2012 7092 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2006 roku, z późniejszą zmianą w sprawie ustalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina
2012 7093 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Uście Gorlickie
2012 7094 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego.
2012 7095 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego.
2012 7096 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 7097 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2012 7098 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaoptrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2012 7099 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
2012 7100 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w inną formę orgaizacyjno-prawną
2012 7101 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej
2012 7102 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/267/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łazach w celu utworzenia Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Skale wchodzącego w skład Zespołu Szkół  i Placówek Oświatowych w Skale
2012 7103 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7104 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/ 154/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gromnik
2012 7105 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX / 184 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
2012 7106 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/170/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 7107 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX / 187 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2012 7108 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: podziału Gminy Jabłonka na stałe obwody głosowania
2012 7109 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 7110 2012-12-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 listopada 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2012 7111 2012-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 10 grudnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2012 rok
2012 7112 2012-12-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 6 grudnia 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Trzebini przed upływem kadencji
2012 7113 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 7114 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 113/158/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 7115 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciężkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciężkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7116 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/225/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 rok.
2012 7117 2012-12-12 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2012 roku w Krakowie w sprawie powierzenia wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2012 7118 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/195/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na terenie Gminy Dębno.
2012 7119 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/196/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2012 7120 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/205/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 7121 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini.
2012 7122 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/319/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebinia.
2012 7123 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 7124 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/ 153/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7125 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2012 rok
2012 7126 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz.
2012 7127 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wojnicz.
2012 7128 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 7129 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/179/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2012 7130 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7131 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/381/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2012 7132 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/385/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa
2012 7133 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/386/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną
2012 7134 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/394/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
2012 7135 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/395/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tarnowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7136 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/396/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa
2012 7137 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/398/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2012 7138 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/400/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7139 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/402/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 7140 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/404/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania
2012 7141 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/405/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
2012 7142 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/406/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany nazwy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie oraz nadania tej jednostce Statutu
2012 7143 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/407/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie świadczone dla osób w nim niezamieszkujących oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 7144 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/417/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Tarnowie
2012 7145 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7146 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7147 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2012 7148 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów
2012 7149 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7150 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2012 7151 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 7152 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 września 2012 dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 7153 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 7154 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 7155 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 7156 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/228/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 7157 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/227/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7158 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/200/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 7159 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Tokarnia.
2012 7160 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2012 7161 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/184/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 7162 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/185/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7163 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 7164 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7165 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2013
2012 7166 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 7167 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2012 7168 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 7169 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 665/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 7170 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/183/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciężkowice
2012 7171 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7172 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 7173 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/248/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 7174 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice
2012 7175 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Tokarnia.
2012 7176 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7177 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie : zmian budżetu.
2012 7178 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 7179 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/174/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 7180 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 7181 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego części obszaru Osiedla Piaski w Trzebini wraz z fragmentem terenu wsi Młoszowa.
2012 7182 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej.
2012 7183 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określnia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka Wielka na rok 2013
2012 7184 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 7185 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 7186 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7187 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7188 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7189 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7190 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7191 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie
2012 7192 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/241/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podgrodzie
2012 7193 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok
2012 7194 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/177/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/220/09 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 7195 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 7196 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/183/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy papierowych i elektronicznych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2012 7197 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7198 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/189/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Maniowach.
2012 7199 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7200 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.182.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok Nr XV.102.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 7201 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/206/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2013.
2012 7202 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok
2012 7203 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/384/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Przychodni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2012 7204 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/397/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7205 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/399/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7206 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/401/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Tarnowa na sektory
2012 7207 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/403/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2012 7208 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/414/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2012 7209 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 7210 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja na 2013 rok
2012 7211 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 7212 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 7213 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2013.
2012 7214 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w okresie od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r.
2012 7215 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7216 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gorlice
2012 7217 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7218 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gorlice
2012 7219 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/156 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Mucharz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7220 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka
2012 7221 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2012 7222 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2013.
2012 7223 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów
2012 7224 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na sektory
2012 7225 2012-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tarnów
2012 7226 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2012 7227 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2012 7228 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty od posiadania psów
2012 7229 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/146/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: podziału gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7230 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/148/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2012 7231 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/151/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
2012 7232 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/152/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wiśniowa
2012 7233 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 222 /2012 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2012 7234 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie:wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów.
2012 7235 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225 /2012 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7236 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie:określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gdów w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi.
2012 7237 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 7238 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 7239 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 z dnia 26.10.2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 7240 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 7241 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 7242 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 7243 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 7244 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok
2012 7245 2012-12-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 26 listopada 2012r. zmieniające rozporządzenie Nr 2/2012 z dnia 09 listopada 2012 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 7246 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 r .
2012 7247 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV.200.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą  Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy-Zdroju i nadania statutu
2012 7248 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 7249 2012-12-13 Aneks Aneks Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 grudnia 2012r. do porozumienia nr SON.031.104.2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 7250 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 7251 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok
2012 7252 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.364.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 7253 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 7254 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/271/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012
2012 7255 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
2012 7256 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7257 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”.
2012 7258 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr LXII/892/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2012 7259 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2013
2012 7260 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice
2012 7261 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 7262 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2012 7263 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr Ki-411/236/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały Nr XXVIII/272/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty
2012 7264 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7265 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Jodłownik.
2012 7266 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 7267 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 187/XXV/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 7268 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/224/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 7269 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/207/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 7270 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/217/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2012 7271 2012-12-14 Porozumienie Porozumienie nr BGiOŚ.7242.1.5.2012 Burmistrza Miasta Grybów; Dyrektora Oddziału w Krakowie, GDDKiA z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu drogi krajowej nr 28
2012 7272 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 7273 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/189/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 7274 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 7275 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXI/172/10 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław
2012 7276 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r.
2012 7277 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2012 7278 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 114/161/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie : zmian w budżecie
2012 7279 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/385/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 7280 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2012 7281 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr LXII/888/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Oficerskie”
2012 7282 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7283 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów
2012 7284 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 7285 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7286 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7287 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7288 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Grybów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7289 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/143/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 7290 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 7291 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętego uchwałą Nr XXVII/182/05 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 31 marca 2005 roku ( Dz.Urz. Woj. Mał. Nr 2737 poz.1900 z dnia 20 maja 2005 r. zm. Nr 957 poz. 6008 z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz Nr31 poz. 209 z dnia 12 lutego 2010 roku)
2012 7292 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 7293 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 7294 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiacej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2013.
2012 7295 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 7296 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 7297 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji do podatku do nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 7298 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Korzenna na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7299 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytro
2012 7300 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr VIIIN/311/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2012 7301 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 77/XXIV/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 74/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów na rok 2013
2012 7302 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7303 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7304 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 7305 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2012 7306 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem.
2012 7307 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/129/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Łukowica.
2012 7308 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.
2012 7309 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr LXII/893/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 roku.
2012 7310 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr LXII/895/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/646/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 1996 r. w sprawie powołania Samorządowego Ośrodka Psychologiczno - Pedagogicznego dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Gminie Kraków.
2012 7311 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 7312 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 7313 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV.184.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2012 rok Nr XV.102.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 7314 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI.188.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2012 7315 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 7316 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 7317 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 7318 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2012 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2012 r.
2012 7319 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 7320 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2012 7321 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI /116 /12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 7322 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/206/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012.
2012 7323 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 7324 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012 Nr XIII/116/2011 z dnia 26 grudnia 2011r.zmienionej uchwałą Nr XXIII/225/2012 z dnia 31 październik 2012roku
2012 7325 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 112/153/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 7326 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/170/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 7327 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/175/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 7328 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 7329 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIII/171/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 7330 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok
2012 7331 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr IIINz./249/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 7332 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2012 7333 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 7334 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/236/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 7335 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII - 167/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 7336 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 7337 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012 r.
2012 7338 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 7339 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 7340 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/152/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2012 7341 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012.
2012 7342 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/173/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 7343 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII-257/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 7344 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 7345 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/204/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012 rok
2012 7346 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/392/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2012
2012 7347 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 rok
2012 7348 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/159 Rady Gminy Mucharz z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012
2012 7349 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2012 7350 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 7351 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII.199.2012 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów
2012 7352 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów.
2012 7353 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7354 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7355 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2012 7356 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zabierzów
2012 7357 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia elektronicznych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2012 7358 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim
2012 7359 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7360 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7361 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7362 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2012 7363 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Drwini w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 7364 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 7365 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Drwinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7366 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wzory deklaracji podatkowych
2012 7367 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX / 151 /2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa
2012 7368 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/152/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 7369 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX / 150 / 2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2013 rok.
2012 7370 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX / 149 / 2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa.
2012 7371 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Szczurowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7372 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie o zmianie Uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr V/31/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2012 7373 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż"
2012 7374 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe prowadzone przez Gminę Libiąż.
2012 7375 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 7376 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Gromcu w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 7377 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2012 rok
2012 7378 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2013 rok”
2012 7379 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Libiążu"
2012 7380 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX(201)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze, położonej w Mokrzyskach
2012 7381 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 175/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 7382 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/313/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 7383 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/555/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 7384 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/315/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 7385 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 7386 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/152/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
2012 7387 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/346/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 7388 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/141/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 listopada 2012r. zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
2012 7389 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2012 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 7390 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 7391 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX)138)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubien na rok 2012
2012 7392 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 7393 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/207/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012r. polegających na;
2012 7394 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 7395 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka
2012 7396 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 7397 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/226/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2012 7398 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2012 7399 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 7400 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/149/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 7401 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 7402 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX.221.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany UchwałyBudżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 7403 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012
2012 7404 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr VIIIN/312/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz  ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2012 7405 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr VIIIN/313/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2012 7406 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2012 7407 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7408 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 7409 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 675/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 7410 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2012
2012 7411 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 7412 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Powiat Olkuski udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2012 7413 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 7414 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 7415 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2012 7416 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7417 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 7418 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012.
2012 7419 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Kamionka Wielka.
2012 7420 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/164 /2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kamionka Wielka na okręgi wyborcze, określenia ich granic  i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2012 7421 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 7422 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 7423 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7424 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7425 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7426 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7427 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7428 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/121/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 10 grudnia 2012r. regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary
2012 7429 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 179/XXII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Łososina Dolna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7430 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Limanowa na lata 2012 – 2032
2012 7431 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 412/42/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 7432 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 420/42/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 7433 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 429/42/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 7434 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 435/43/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 7435 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 450/45/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 7436 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 454/45/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 7437 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 458/45/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 7438 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 464/45/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 7439 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 466/46/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 7440 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 470/46/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 7441 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 472/46/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 7442 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 474/46/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 7443 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 476/46/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 7444 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 489/47/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 7445 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 495/47/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 7446 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 443/44/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 7447 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 437/44/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego w 2012r.
2012 7448 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 7449 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2012 .
2012 7450 2012-12-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Ropy w km 39+400 w miejscowości Ropica Polska dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach
2012 7451 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 499/47/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 7452 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 427/42/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 7453 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 445/45/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 7454 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 456/45/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 7455 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 480/47/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 7456 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 497/47/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 7457 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 441/44/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 7458 2012-12-17 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gnojnik; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 7 września 2012r. Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie powierzenia Gminie Gnojnik realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
2012 7459 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2012 7460 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/154/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 7461 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek leśny.
2012 7462 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/480/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 921, 925, 926
2012 7463 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/179/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2012 7464 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7465 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7466 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7467 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/185/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 7468 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 7469 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 grudnia 2012r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koniusza
2012 7470 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Koniusza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7471 2012-12-17 Komunikat Komunikat nr 17/12 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 7472 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI.155.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: Zmiany Uchwały nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 sierpnia 2012r nadającej Statut Zespołowi Szkół w Radziemicach
2012 7473 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2012 7474 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 7475 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2012 7476 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2012 7477 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/219/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012 r.
2012 7478 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2013
2012 7479 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 7480 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/223/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2013
2012 7481 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/224/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 7482 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/231/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Szczucin
2012 7483 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/232/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki organizacyjnej: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Szczucinie - obecnie Placówka Wsparcia Dziennego w Szczucinie
2012 7484 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice.
2012 7485 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.187.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok
2012 7486 2012-12-18 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Limanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Limanowa, zawartego w dniu 10 maja 2007 r, pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miejską Limanowa, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Limanowa, Pana Marka Czeczótką
2012 7487 2012-12-18 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Limanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Limanowa, zawartego w dniu 10 maja 2007 r, pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miejską Limanowa, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Limanowa, Pana Marka Czeczótką
2012 7488 2012-12-18 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: chrzanowskiego i oświęcimskiego
2012 7489 2012-12-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2012 7490 2012-12-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 7491 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok
2012 7492 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2012 7493 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łabowa
2012 7494 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXI/203/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
2012 7495 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXI/201/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 rok
2012 7496 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7497 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 7498 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica, przyjętego uchwałą nr XXI/132/05 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2012 7499 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XI/101/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok.
2012 7500 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/163/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra - Sidzina
2012 7501 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/164/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7502 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/165/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7503 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/166/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik
2012 7504 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/167/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7505 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/168/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7506 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/170/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bystra - Sidzina w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 7507 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 682/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 7508 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 678/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012
2012 7509 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 7510 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/ 165 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej tryb udzielania, rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli, szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Brzeźnica
2012 7511 2012-12-19 Informacja Informacja nr OKA-4110-8(23)/2012/216/MMI, OKA-4110-12(18)/2012/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2012r. o decyzjach nr WCC/357-ZTO-D/216/W/OKA/2012/MMI i nr PCC/367-ZTO-D/216/W/OKA/2012/MMI
2012 7512 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/124/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7513 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/125/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w UCHWALE Nr VIII/86/2011 RADYGMINY KOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso-w części ustaleń § 2.
2012 7514 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/126/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX /103 /2003 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach
2012 7515 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/502/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/465/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
2012 7516 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego w 2013 r.
2012 7517 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 7518 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 7519 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/12 Rady Gminy Olesno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze gminy.
2012 7520 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów
2012 7521 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości.
2012 7522 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych.
2012 7523 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.
2012 7524 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7525 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka.
2012 7526 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 7527 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2012 7528 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII/181/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 7529 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/180/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 7530 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/271/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 r.
2012 7531 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/272/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 7532 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/273/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno.
2012 7533 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/274/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7534 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/275/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2012 7535 2012-12-19 Informacja Informacja nr 1 Starosty Nowotarskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Ludźmierz w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ.
2012 7536 2012-12-19 Informacja Informacja nr SG.6620.3.12.2012 Starosty Olkuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez uzupełnienie jej o dane ewidencyjne budynków i lokali oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych i granic zabudowanych działek ewidencyjnych dla jednostki ewidencyjnej Bolesław obręby ewidencyjne: Bolesław, Hutki, Kolonia, Krążek, Krze, Krzykawa, Krzykawka, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy
2012 7537 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVII/212/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013.
2012 7538 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVII/217/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
2012 7539 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka
2012 7540 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Kamionka Wielka
2012 7541 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 7542 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7543 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości
2012 7544 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7545 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamionka Wielka
2012 7546 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012 .
2012 7547 2012-12-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 18/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego w miejscowości Pozowice, gmina Skawina, powiat krakowski
2012 7548 2012-12-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 19/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
2012 7549 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012
2012 7550 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XX/148/12 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Ropa.
2012 7551 2012-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany obwieszczenia, w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2012
2012 7552 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 7553 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI.188.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Krynica-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krynica Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7554 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2012 rok
2012 7555 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVII/215/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.”
2012 7556 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013.
2012 7557 2012-12-20 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2012r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2012 7558 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytro
2012 7559 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szerzyny
2012 7560 2012-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/212/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu.
2012 7561 2012-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013
2012 7562 2012-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.
2012 7563 2012-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2012 7564 2012-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/176/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 7565 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
2012 7566 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim.
2012 7567 2012-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 7568 2012-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 7569 2012-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 7570 2012-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 7571 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/118/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice i nadania jej Statutu
2012 7572 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/119/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2012 7573 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7574 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłonce
2012 7575 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 7576 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/207/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 7577 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/209/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7578 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/210/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2012 7579 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/211/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 7580 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/212/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 7581 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/213/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7582 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/214/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 7583 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/215/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Ochotnica Dolna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7584 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/216/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2012 7585 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/319/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2012 7586 2012-12-21