Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Październik 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 4775 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX.173.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mochnaczka Wyżna 1”.
2012 4776 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/312/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2012 4777 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 4778 2012-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego nr OR 031.1.2011 zawartego w dniu 1 sierpnia 2011 r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Brzeźnica w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Brzeźnica doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2012 4779 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/26/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 4780 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4781 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/102/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łukowica i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
2012 4782 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/103/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łukowica na 2012r.
2012 4783 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/282/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 września 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 4784 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Podegrodzie na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Podegrodzie.
2012 4785 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/133/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wiśniowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4786 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok
2012 4787 2012-10-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Wadowickiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 4788 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/179/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4789 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łukowica.
2012 4790 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukowica na 2012 r.
2012 4791 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 19 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4792 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/138/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 4793 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 406/41/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4794 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 330/37/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4795 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 335/37/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 4796 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 337/37/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 4797 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 340/37/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4798 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 349/37/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 4799 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 351/37/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4800 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 356/38/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4801 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 358/38/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4802 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 362/38/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 4803 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 367/39/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 5 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4804 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 379/40/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 4805 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 383/40/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4806 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 385/40/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4807 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 387/40/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 4808 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 389/40/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4809 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 398/41/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 4810 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 400/41/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012r.
2012 4811 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 404/41/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4812 2012-10-02 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 września 2012r. do porozumienia Nr SON.031.46.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 4813 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII-206-2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4814 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2012r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu, nadaniu jej statutu i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2012 4815 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania
2012 4816 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 19 września 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice
2012 4817 2012-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 24 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sękowa przeprowadzonych w dniu 23 września 2012 roku
2012 4818 2012-10-02 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: nowotarskiego i suskiego
2012 4819 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/39/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
2012 4820 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.
2012 4821 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie
2012 4822 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2012 4823 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2012 4824 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 4825 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXII/234/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
2012 4826 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/373/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest podmiotem tworzącym
2012 4827 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy
2012 4828 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.
2012 4829 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 144 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4830 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4831 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Brzeźnica
2012 4832 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok
2012 4833 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 20 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Gdów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4834 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV.324.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2012 4835 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 347/37/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego  za I półrocze 2012 r.
2012 4836 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 4837 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/262/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Olkusz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4838 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/272/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2012 4839 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2012 rok
2012 4840 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/183/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Drwinia na okręgi wyborcze
2012 4841 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/222/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok.
2012 4842 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 września 2012r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 4843 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 września 2012r. w sprawie : terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 4844 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Koniuszy
2012 4845 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2012 4846 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/267/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skawina liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach Gminy.
2012 4847 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2012r. zmieniająca uchwałę o powołaniu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu i nadaniu mu statutu
2012 4848 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2012r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu
2012 4849 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/266/2012 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na lata 2012 – 2016.
2012 4850 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/ 131/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 13 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gromnik, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gromnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 4851 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czchów
2012 4852 2012-10-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2012 Wójta Gminy Tomice z dnia 19 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2011 rok
2012 4853 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 4854 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 4855 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/121/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII / 73 / 2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przedłużania czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 4856 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/116/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Koszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4857 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII-210/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 4858 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 września 2012r. w sprawie nadania imienia GIMNAZJUM W ROZDZIELU.
2012 4859 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 4860 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2012 4861 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/242/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielki i Zgłobice
2012 4862 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Kalwaria Zebrzydowska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4863 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim
2012 4864 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Miasta Jordanowa na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Jordanowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2012 4865 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4866 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 4867 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/238/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów
2012 4868 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze
2012 4869 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/501/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4870 2012-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-28-12 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 października 2012r. stwierdzenia nieważności uchwałyNr XXIV.324.2012r. Rady Miasta i Gminy Muszyna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna - w części
2012 4871 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII/203/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie.
2012 4872 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXI/187/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: powołania Punktu Przedszkolnego we Frydrychowicach.
2012 4873 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie: utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2012 4874 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 4875 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieprz.
2012 4876 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr II/10/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 4877 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie: ustalenia wykazu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieprz.
2012 4878 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Łapanów na okręgi wyborcze .
2012 4879 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Tuchów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Tuchowie, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4880 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gręboszów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2012 4881 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 września 2012r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Rabka – Zdrój.
2012 4882 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/187/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
2012 4883 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim
2012 4884 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2012 4885 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 4886 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/234/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra
2012 4887 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX/200/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok.
2012 4888 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX.146.2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 września 2012r. w sprawie:podziały gminy Radziemice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4889 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2012 4890 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/162/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 września 2012r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2012 z 29 grudnia 2011 r.
2012 4891 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/165/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2012 4892 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4893 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 4894 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 4895 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4896 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Pisary
2012 4897 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylany
2012 4898 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/285/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 4899 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX - 152/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 4900 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XX - 151/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Zembrzyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4901 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX - 149/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Zembrzyce
2012 4902 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012.
2012 4903 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 września 2012r. w sprawiew podziału gminy Krościenko nad Dunajcem na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4904 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Krościenko nad Dunajcem na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 4905 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2012.
2012 4906 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Proszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4907 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Tymbark oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2012 4908 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX / 132 / 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Michałowice.
2012 4909 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.334.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2012 4910 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.177.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
2012 4911 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2012 4912 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/396/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Z 2003r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 na lata 2013--2017.
2012 4913 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/397/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Chełmiec na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z wyłączeniem lokali mieszkalnych
2012 4914 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/398/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
2012 4915 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr VII/74/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych Gminy Alwernia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 4916 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 4917 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzezawa
2012 4918 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rzezawa.
2012 4919 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rzezawa.
2012 4920 2012-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2012 4921 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2012 4922 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XV/189/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sękowa
2012 4923 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 4924 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2012r. nadania nazwy ulicy Cyprysowa w Górnej Wsi.
2012 4925 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.176.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju
2012 4926 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVI/152/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorlice i jej jednostkom podległym
2012 4927 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/104/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Spytkowice oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni
2012 4928 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 4929 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/173/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2012”.
2012 4930 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2012 4931 2012-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2012 4932 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 września 2012r. w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2012 4933 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/120/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Trzciana na okręgi wyborcze
2012 4934 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIV/141/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej
2012 4935 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIV/142/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Wiśniowa
2012 4936 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIV/140/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/32/2000 r. Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 listopada 2000 r. i Uchwale Nr VI/40/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r.
2012 4937 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka
2012 4938 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka.
2012 4939 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Przeciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4940 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/140/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 września 2012r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
2012 4941 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2012 4942 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 239/104/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 4943 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4944 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
2012 4945 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach.
2012 4946 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4947 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Grybów na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4948 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 19 września 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok
2012 4949 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Skała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4950 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 4951 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 4952 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia podziału Gminy Zator na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4953 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2012 4954 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/145/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4955 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/160/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4956 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4957 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/236/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
2012 4958 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX - 146/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnawa Górna”
2012 4959 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2012 4960 2012-10-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 0642.6.2012 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012 roku.
2012 4961 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
2012 4962 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012.
2012 4963 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Kamionka Mała.
2012 4964 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsiach: Kamionka Wielka, Kamionka Mała, Mszalnica i Mystków
2012 4965 2012-10-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr PON.843.5.2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2012 4966 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/363/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2012
2012 4967 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4968 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012.
2012 4969 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału gminy Liszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4970 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/202/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 14 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 4971 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI-226-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Sułkowicach
2012 4972 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI-229-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4973 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy - Miasto Mszana Dolna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4974 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: przekształcenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1, 32-500 Chrzanów w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych w Chrzanowie
2012 4975 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Mszana Dolna na okręgi wyborcze.
2012 4976 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2012 4977 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.
2012 4978 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/274/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2012 4979 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wrząsowice.
2012 4980 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/397/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 września 2012r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nie udzielenia absolutorium.
2012 4981 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV.168.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 2 października 2012r. w sprawie podziału gminy Kłaj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4982 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/237/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4983 2012-10-11 Porozumienie Porozumienie nr 2/OchD/2012 Starosty Nowotarskiego; Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 września 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gmina Ochotnica Dolna prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa
2012 4984 2012-10-11 Porozumienie Porozumienie nr PZE/12/R/2012 Burmistrza Brzeszcz z dnia 25 września 2012r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
2012 4985 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2012 rok
2012 4986 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 4987 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/161/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4988 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV.337.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2012 4989 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012.
2012 4990 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/360/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2012
2012 4991 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 6216, część działki Nr 2015 (część działki Nr 2015/1 wg nowego podziału)
2012 4992 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Gruszowiec część działki Nr 1279, działka Nr 1539/3, działka Nr 459
2012 4993 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Porąbka część działki Nr 275, część działki Nr 329
2012 4994 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna część działki Nr 521/3
2012 4995 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wilczyce działka Nr 1226, część działki Nr 1040, działka Nr 1931
2012 4996 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska działka Nr 183, działka Nr 36
2012 4997 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla sołectw Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary
2012 4998 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 4999 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Nowe Brzesko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5000 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.
2012 5001 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XX/143/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 5002 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/183/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012 roku
2012 5003 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/181/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XI/119/11 z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 5004 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/796/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012r. w sprawie nazwy skweru
2012 5005 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr LVII/761/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakrzówek - Zielna”.
2012 5006 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX.169.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana
2012 5007 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 września 2012r. w sprawie : ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jodłownik.
2012 5008 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVI/115/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej.
2012 5009 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVI/110/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Łukowica.
2012 5010 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/105/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia tytułów i medali: „Honorowy Obywatel Gminy Łukowica i „Za Zasługi dla Gminy Łukowica”
2012 5011 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 19 września 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Osiek na lata 2012-2015
2012 5012 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/185/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 rok
2012 5013 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży
2012 5014 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/504/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5015 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie
2012 5016 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/265/05 z dnia 29.04. 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów (Dz. Urz. Woj. Młpl. Nr 320 poz. 2407)
2012 5017 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV.345.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5018 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV.338.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2012 5019 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 5020 2012-10-12 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 września 2012r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR 14/2011  zawartego w dniu 6 czerwca 2011 roku  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Andrychów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Andrychów doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2012 5021 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII.187.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2012 5022 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/372/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach
2012 5023 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/114/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2012 r.
2012 5024 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra część działki Nr 2043/1
2012 5025 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 5026 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr 176/XXIII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 5027 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Gminy Babice z dnia 21 września 2012r. w sprawie podziału gminy Babice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5028 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Gminy Babice z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 5029 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr 206/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2012 5030 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr LVII/767/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2012 5031 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr LVII/763/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2012 5032 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/358/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 5033 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bolesław na okręgi wyborcze
2012 5034 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5035 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr 102/125/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 5036 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr 103/128/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 5037 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kęty, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2012 5039 2012-10-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna
2012 5040 2012-10-12 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2012 5041 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 5038 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV.346.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r.
2012 5042 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXII/157/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5043 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 5044 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 5045 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XX/185/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012
2012 5046 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2012 5047 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 r.
2012 5048 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 593/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 5049 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 588/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 5050 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 5051 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2012 5052 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie:wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012r.
2012 5053 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Babice z dnia 21 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 5054 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 104/129/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 5055 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 105/132/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 5056 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 2 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/114/2012 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach
2012 5057 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 528, część działki Nr 1985, część działki Nr 5222
2012 5058 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki działka nr 764
2012 5059 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działka Nr 3084
2012 5060 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna działki Nr 646 i 647
2012 5061 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Stróża działka Nr 52/1
2012 5062 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska działka Nr 9/3
2012 5063 2012-10-15 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 2012r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2012 5064 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/166/2012 z dnia 31 maja 2012 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
2012 5065 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2012r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Mogilany
2012 5066 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
2012 5067 2012-10-15 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-50(6)/2012/1267/VIII/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrownia Skawina S.A.
2012 5068 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV.163.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj obejmującego miejscowości: Brzezie i Szarów.
2012 5069 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2012 5070 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2012 5071 2012-10-16 Porozumienie Porozumienie nr OSO.I.16.10.2.26.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 5072 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/185/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok
2012 5073 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 5074 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI-231-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 5075 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI-235-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 5076 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/404/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 5077 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 r
2012 5078 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XIX/229/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 r.
2012 5079 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wadowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5080 2012-10-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2012 5081 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012
2012 5082 2012-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2012 Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 października 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego im. bł. Jana Pawła II w Chrzanowie na rok 2012
2012 5083 2012-10-16 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 10 października 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2012 5084 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału gminy Alwernia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5085 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII(187)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności
2012 5086 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/113/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2012 5087 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/117/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszyce
2012 5088 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/118/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Koszyce
2012 5089 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/119/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce
2012 5090 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/120/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Koszyce w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części
2012 5091 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII-212/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapsze Niżne
2012 5092 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 1272/2
2012 5093 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działki nr 4249, 4250
2012 5094 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działki Nr 1701, 1703
2012 5095 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Półrzeczki działka Nr 2106
2012 5096 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna działka Nr 821, działka Nr 495/6
2012 5097 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wilczyce działki Nr 682,683
2012 5098 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska działka Nr 34/6 (działki Nr 34/8, 34/10, 34/11 wg projektu podziału), część działki Nr 328
2012 5099 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2012r. o zmianie Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwie „Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie” zmienionej Uchwałą Nr XL/566/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 września 2009 r., Uchwałą Nr XLIX/709/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz Uchwałą Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011 r.
2012 5100 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 5101 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2012r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2012 5102 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2012 5103 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/274/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie ustalenia planów sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Dąbrowa Tarnowska zmienionej uchwałą Nr XX/209/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 grudnia 2008 r.
2012 5104 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 września 2012r. w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 5105 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/203/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 5106 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn
2012 5107 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/207/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2012 5108 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/195/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu
2012 5109 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej
2012 5110 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/164/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Pleśna.
2012 5111 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/165/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pleśna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2012 5112 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/ 171/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/03 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Pleśna.
2012 5113 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/115/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 września 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie i nadania statutu
2012 5114 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/116/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminy Trzciana.
2012 5115 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/118/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/165/06 Rady Gminy Trzciana z dnia 25 sierpnia 2006 r. dotyczącej uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2006-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzciana
2012 5116 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 180/XXIII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi relacji Podszkle - Podwilk do kategorii dróg powiatowych
2012 5117 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Suskiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Suskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2012 5118 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Lisia Góra reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława Wolaka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Stanisławy Uchwat w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty
2012 5119 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 września 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Skrzyszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marcina Kiwiora przy udziale Skarbnika Gminy Pana Rafała Iwana w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty
2012 5120 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/284/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na okręgi wyborcze
2012 5121 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok
2012 5122 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/261/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz na lata 2013-2017
2012 5123 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012rok i w uchwale budżetowej na 2012rok nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 5124 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gręboszów.
2012 5125 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 200/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r
2012 5126 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 198/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w gminie Myślenice, dla terenu działki 907.
2012 5127 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Boleslaw w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 5128 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 5129 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Jaroszowicach
2012 5130 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 5131 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2012 5132 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Okleśna
2012 5133 2012-10-18 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2012r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku
2012 5134 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2012 5135 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany mpzp „Polana Lichajówki” sołectwo Murzasichle
2012 5136 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małe Ciche („wyciąg”)
2012 5137 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX - 148/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej
2012 5138 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV.341.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żegiestów" w gminie Muszyna.
2012 5139 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV.342.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Szczawnik" w gminie Muszyna.
2012 5140 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany mpzp „Polana pod Jeziorami” sołectwo Murzasichle
2012 5141 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/231/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok.
2012 5142 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/235/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/166/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012 roku
2012 5143 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 2 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 5144 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV.166.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 2 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok
2012 5145 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr VII/184/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 3 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 5146 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr VII/187/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 3 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 5147 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 5148 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr 605/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 5149 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 5150 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 5151 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/263/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu.
2012 5152 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/264/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/464/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie aktu o utworzeniu instytucji kultury: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz nadania statutu.
2012 5153 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gręboszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 5154 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2012 5155 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2012 5156 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 5157 2012-10-22 Aneks Aneks nr 1.2012 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 października 2012r. do porozumienia nr 12.2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie budowy chodników w pasie dróg powiatowych nr 1357K,1376K i 1415K w miejscowościach Szynwałd, Łękawica i Pogórska Wola
2012 5158 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2012 5159 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/159/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału gminy Gołcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5160 2012-10-22 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bochnia z dnia 16 października 2012r. porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bochnia, zawartego w dniu 26 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Bochnia, reprezentowaną przez Wójta Gminy Bochnia, Pana Jerzego Lysego
2012 5161 2012-10-22 Porozumienie Porozumienie nr 20.2012 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 4 października 2012r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1338K relacji Jadowniki - Wał Ruda - Radłów w miejscowości Radłów.
2012 5162 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czchów na lata 2012-2032”
2012 5163 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/246/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 10 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wadowickiego opracowanego na okres od września 2012 r. do września 2016 r.
2012 5164 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/251/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2012 5165 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa
2012 5166 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa.
2012 5167 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice
2012 5168 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzchosławicach.
2012 5169 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 19 września 2012r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminny Osiek.
2012 5170 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej.
2012 5171 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wolbrom na lata 2012 - 2016 "
2012 5172 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 7 do Statutu Gminy Wolbrom, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/09 z dnia 31 marca 2009 r.
2012 5173 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012 .
2012 5174 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/162/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 397 w Sędziszowej, części działki Nr 35, części działki Nr 505, działki Nr 594 w Stróżnej
2012 5175 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.189.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5176 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.191.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 Nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 5177 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 5178 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 5179 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5180 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII /128/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica – działki Nr 1428, 1429, 1442 w Moszczenicy
2012 5181 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5182 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 5183 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2012 Nr XIII/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 5184 2012-10-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 15 marca 2012r. w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za rok 2011
2012 5185 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/196/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 października 2012r. w sprawie: rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
2012 5186 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 października 2012r. w sprawie podziału gminy Szerzyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Szerzyny, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5187 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012
2012 5188 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 133/2012 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 września 2012r. podziału Gminy Kościelisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5189 2012-10-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach
2012 5190 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 12 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 5191 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2012 5192 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok.
2012 5193 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXII/281/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2012 5194 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/156/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 5195 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII//260/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 5196 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVII)123)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012.
2012 5197 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012
2012 5198 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 5199 2012-10-23 Porozumienie Porozumienie nr W/V/182/SO/64/2012 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 21 maja 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Wiśniowa z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 5200 2012-10-23 Aneks Aneks nr 2/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy miejskiej Tarnów, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę, zawarty pomiędzy: 
2012 5201 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na okręgi wyborcze
2012 5202 2012-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XVI/153/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 14 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych statutów sołectw gminy Bochnia.
2012 5203 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXII/226/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 5204 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Izdebnik
2012 5205 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012
2012 5206 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem.
2012 5207 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 października 2012r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem
2012 5208 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 5209 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 4 października 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 5210 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/165/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 5211 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 9 października 2012r. w sprawie zmian budżetu
2012 5212 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/776/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska – Zygmunta Starego”.
2012 5213 2012-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 5214 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/777/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Białe Morza”
2012 5215 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/778/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Zakrzówek”.
2012 5216 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/781/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2012 5217 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 5218 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.193.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 1 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5219 2012-10-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie w sprawie zwalczania zakażenia herpeswirusem koi u karpi (Koi herpes virus - KHV) na terenie gminy Wierzchosławice w powiecie tarnowskim
2012 5220 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Budzów
2012 5221 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 196/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 września 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice
2012 5222 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 197/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 września 2012r. W sprawie : zmiany uchwały Nr 200/XXXI/97 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 kwietnia 1997 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice zmienionej Uchwałą Nr 252/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 lipca 2005 roku.
2012 5223 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 września 2012r. o zmianie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Ryglice
2012 5224 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Targ
2012 5225 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Nowy Targ.
2012 5226 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ciężkowice.
2012 5227 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Budzów
2012 5228 2012-10-24 Porozumienie Porozumienie nr 10.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 4 października 2012r. w sprawie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1385K relacji Jasło - Ryglice -Tuchów w miejscowości Tuchów oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości Lubaszowa.
2012 5229 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 230/99/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 5230 2012-10-24 Informacja Informacja nr 1/2012 Wójta Gminy Grybów z dnia 6 września 2012r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2012 roku
2012 5231 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/86/1012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej.
2012 5232 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów
2012 5233 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2012 5234 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2012-2017
2012 5235 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/237/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów.
2012 5236 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lanckorona
2012 5237 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lanckorona
2012 5238 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/453/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 5239 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/440/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2012 5240 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/442/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 050, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926
2012 5241 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/447/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/92/07 z dnia 28 maja 2007 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
2012 5242 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/448/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr X/162/11 z dnia 8 lipca 2011 r w sprawie likwidacji Fundacji pn. Fundacja Karpacka „Zielone Technologie”
2012 5243 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/449/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Wieś
2012 5244 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/451/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec – Naszacowice
2012 5245 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/365/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie likwidacji Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
2012 5246 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie
2012 5247 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 8 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na okręgi wyborcze.
2012 5248 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/775/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska – Filtrowa”.
2012 5249 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/202/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012r.
2012 5250 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczucin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerówi liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5251 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 1251/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych województwa małopolskiego
2012 5252 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/94/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 września 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 .
2012 5253 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr 614/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 5254 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr 612/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 5255 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/164/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 5256 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 5257 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 5258 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr 617/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012
2012 5259 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/130/2003 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej
2012 5260 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/134 /12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w Uchwałach Nr II/10/95 i Nr X/38/97 Rady Gminy Wiśniowa
2012 5261 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/135 /12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie:określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2012 5262 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 września 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 5263 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 września 2012r. w sprawie: pozbawienia drogi Nr 293645K „Stancin”, na odcinku, na którym droga ta przebiega przez działkę ewidencyjną Nr 345/2 w miejscowości Olszana, kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Podegrodzie.
2012 5264 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz ich pobierania.
2012 5265 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII)124)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubień
2012 5266 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2012 5267 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów  i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz , warunków  i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2012 5268 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Korzenna na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5269 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr 276/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.
2012 5270 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr 312/XXIV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 2, przyjętego uchwałą Nr 502/LII/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 września 2006 r. ze zmianami.
2012 5271 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Gródek n/Dunajcem.
2012 5272 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXX / 165 /2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 września 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gminie Jablonka
2012 5273 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2012 5274 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra
2012 5275 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu publicznego zlokalizowanego w Sidzinie – Centrum przy budynku „ ośrodka zdrowia”.
2012 5276 2012-10-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, zawarte pomiędzy:
2012 5277 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Rzezawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5278 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 5279 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII/ 118 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Charsznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Charsznica.
2012 5280 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Uście Gorlickie
2012 5281 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 07 czerwca 2011r.
2012 5282 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
2012 5283 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rytro na lata 2012 - 2014
2012 5284 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze.
2012 5285 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2012 5286 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 września 2012r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 293791 K „Żwirownia” oraz 293794 K „Do wspólnoty”, na odcinku, na którym drogi te przebiegają przez działki ewidencyjne Nr 740/2, 939/38, 939/41 w miejscowości Podegrodzie, kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Podegrodzie
2012 5287 2012-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Oświęcim (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2004 roku, Nr 13, poz. 166)
2012 5288 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
2012 5289 2012-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/149/04 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2012 5290 2012-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LI/399/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 5291 2012-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/148/04 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 7 lipca 2004 r w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2012 5292 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
2012 5293 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr Nr Nr Nr XXVIII/265/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz”.
2012 5294 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
2012 5295 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/371/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie nazw ulic i placów publicznych oraz ich położenia i przebiegu
2012 5296 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII)125)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do dróg gminnych.
2012 5297 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 5298 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXYIII/270/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2012 5299 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2012 5300 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 maja 2012r
2012 5301 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/517/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 czerwca 2009 roku
2012 5302 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rytro.
2012 5303 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sucha Struga.
2012 5304 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Obłazy Ryterskie.
2012 5305 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Roztoka Ryterska.
2012 5306 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Życzanów.
2012 5307 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2012 5308 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012
2012 5309 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5310 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5311 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 5312 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łużna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5313 2012-10-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z potoku Stryszawka w km 3+462 w miejscowości Sucha Beskidzka, gmina Sucha Beskidzka, powiat suski
2012 5314 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/428/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału gminy Chełmiec na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5315 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/417/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 października 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2012 rok.
2012 5316 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 października 2012r. .w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jabłonka
2012 5317 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr 244/107/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 17 października 2012r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 5318 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
2012 5319 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.
2012 5320 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 5321 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011
2012 5322 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr 626/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 5323 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr 622/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.
2012 5324 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 5325 2012-10-29 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 października 2012r. do porozumienia nr 2/CZD/2011 z dnia 4 października 2011 r., zwanego dalej Porozumieniem
2012 5326 2012-10-29 Porozumienie Porozumienie nr SZCZ/ZUD/2012 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 października 2012r. w sprawie powierzenie MiG Szczawnica prowadzenia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu oraz pozimowym sprzątaniu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica
2012 5327 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5328 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 października 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 5329 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2012 5330 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/308/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 5331 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/307/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2012 5332 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/306/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem ich z użytkowania
2012 5333 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/305/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2012 5334 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/304/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2012 5335 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Cianowice i Skała
2012 5336 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim
2012 5337 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/350/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych we wsi Pcim, Stróża i Trzebunia w Gminie Pcim
2012 5338 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2012 5339 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII / 166 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 20 września 2012r. w sprawie:uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Raciechowice.
2012 5340 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII / 169 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkół Nr 4 w Krzesławicach, Statucie Zespołu Szkół Nr 2 w Gruszowie, Statucie Zespołu Szkół Nr 1 w Raciechowicach oraz Statucie Szkoły Muzycznej w Czasławiu.
2012 5341 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/272/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie
2012 5342 2012-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.1.29.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie stwierdzania nieważności uchwały Nr 289/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice – w części
2012 5343 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna
2012 5344 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna oraz określenia granic ich obwodów.
2012 5345 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki.
2012 5346 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty
2012 5347 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr 289/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice
2012 5348 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/230/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Bochni
2012 5349 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/155/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/132/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Bochnia oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku
2012 5350 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/237/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/176/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012 r. wraz ze zmieniającymi ją uchwałami.
2012 5351 2012-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bocheńskiego
2012 5352 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 września 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
2012 5353 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 września 2012r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 5354 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wojnicz lub jej jednostkom podległym.
2012 5355 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wojniczu
2012 5356 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach.
2012 5357 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/368/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 5358 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin
2012 5359 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/249/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012
2012 5360 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Koniusza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5361 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stryszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Stryszów
2012 5362 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stryszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5363 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie
2012 5364 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 września 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żegocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie.
2012 5365 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu.
2012 5366 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród.
2012 5367 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX - 150/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Zembrzyce za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2012 5368 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/200/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/108/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011 r w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin
2012 5369 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału gminy Zakliczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 5370 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz
2012 5371 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2012r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna
2012 5372 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz
2012 5373 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5374 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 5375 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na  rok 2012.
2012 5376 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/232/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 października 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej
2012 5377 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr VIII/188/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 25 października 2012r. w sprawie:podziału Gminy Dębno na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5378 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 28 września 2012r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego w Pcimiu.
2012 5379 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/281/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie.
2012 5380 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 roku.
2012 5381 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/197/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.
2012 5382 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5383 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXX.181.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Krynicy-Zdroju na obwody głosowania
2012 5384 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VII” w Gminie Uście Gorlickie wsie Banica i Izby
2012 5385 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XVI/191/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 rok
2012 5386 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XVI/204/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 5387 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XVI/206/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sękowa Nr II/9/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego
2012 5388 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXV/171/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Niedźwiedź na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2012 5389 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 października 2012r. w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 5390 2012-10-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 17 października 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2012 5391 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII)122)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień
2012 5392 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” w Gminie Uście Gorlickie, wsie: Brunary – Czarna – Stawisza - Śnietnica.
2012 5393 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/762/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie
2012 5394 2012-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.32.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LVII/762/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R)w Krakowie - w części
2012 5395 2012-10-31 Aneks Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Skała
2012 5396 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/230/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 października 2012r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 5397 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Dziewinie
2012 5398 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 października 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 5399 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/790/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012r. w sprawie likwidacji z dniem 31 grudnia 2012 r. Domu Pomocy Społecznej w Krakowie os. Sportowe 9
2012 5400 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/167/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2012 rok
2012 5401 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 5402 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012 oraz zmian w uchwale Nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012.
2012 5403 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5404 2012-10-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 5405 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXII/189/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 5406 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rytro na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5407 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach
2012 5408 2012-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 października 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Liszki przeprowadzonych w dniu 21 października 2012 roku
2012 5409 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 167/70/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 5410 2012-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oświęcim
2012 5411 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XXV/185/2005 z dnia 31 maja 2005 roku
2012 5412 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV-212/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 5413 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI-222/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 5414 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXII/129/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2012 5415 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5416 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Chełmek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5417 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2012 5418 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2012 5419 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 0007/XXII/163/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 października 2012r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 5420 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 5421 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5422 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/128/12 Rady Gminy Olesno z dnia 26 września 2012r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji.
2012 5423 2012-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.33.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/202/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Kraków zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie § 3 uchwały