Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Styczeń 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/130/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2012 2 2012-01-04 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-75(5)/2011/224/VIIIC/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku
2012 3 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2011 r.
2012 4 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/87/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przeciszów oraz warunków korzystania z tych przystanków
2012 5 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/323/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r.
2012 6 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2012 7 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2012 8 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 9 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr VII/71/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 10 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/140/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2012 11 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XIII/119/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leśnego przez inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2012 12 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/143/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XIII/120/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2012 13 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIII/77/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 14 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmian wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
2012 15 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011 roku.-
2012 16 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Gminy Przeciszów na rok 2011, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2012 17 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
2012 18 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 19 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Grybów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 20 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 21 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2012 22 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/100/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2012 23 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2012 24 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/103/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/272/2004 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na targowisku w Czchowie
2012 25 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII - 93/2011 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 r.
2012 26 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/71/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 27 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/80/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2012 28 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/74/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2012 29 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII -98/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 r.
2012 30 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2012 31 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2012 32 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/111/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2012 33 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 34 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2012 35 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2011 nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011 r.
2012 36 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI-131/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2012 37 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2012 38 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/103/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/80/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2012 39 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2012 40 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 41 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIII/ 87/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2012 42 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2011
2012 43 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/131/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2012 44 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2012 45 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/122/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie w 2011r.
2012 46 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 47 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2011.
2012 48 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Krościenko n.D. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 49 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Krościenko n.D. – Zawodzie”
2012 50 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/180/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2012 51 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr IX/106/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2012 52 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2012 53 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż jednostki samorzadu terytorialnego i ministrów.
2012 54 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2012 55 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/137/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok.
2012 56 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2012 57 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2012 58 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku leśnego.
2012 59 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2011r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2012 60 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego.
2012 61 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu
2012 62 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr 0007/XIV/100/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2012 63 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie:zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2012 64 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2012 65 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
2012 66 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/152/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kęty na lata 2012-2015”
2012 67 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/150/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2012 68 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/106/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych im. Janusza Korczaka w Miechowie
2012 69 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego
2012 70 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/113/11 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2012 71 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/91/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka w Zakopanem
2012 72 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika przy DW nr 980 relacji Jurków – Biecz w m. Melsztyn”,
2012 73 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną Biskupice - Pacówki - Trąbki nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki - Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 Wieliczka - Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376 - 2+334,50 -str. prawa; odc. 050 km 0+000 - 0+100 - str. prawa”
2012 74 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Budzów wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 956 Biertowice – Zembrzyce w m. Budzów w km 2+720 - 3+747,9, km 1+247 - 1+440,5”
2012 75 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Czchów wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika przy DW 980 relacji Jurków – Biecz w m. Domosławice”
2012 76 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW nr 948 ul. Kęcka w Bielanach na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Na Włosień po stronie wschodniej (odc. 040 od km 2+859 do km 2+904) w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa na DW nr 948”
2012 77 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa zatoki autobusowej w km 15+642,00-15+684,00 wzdłuż DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w m. Zebrzydowice”
2012 78 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Lipnica Murowana wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika oraz zatoki postojowej wraz z kanalizacją deszczową w Lipnicy Murowanej przy DW 966 Wieliczka odc. 210 km 0+840,50-1+325,83”
2012 79 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 października 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Gorlice wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika lewostronnego w ciągu DW 977 Tarnów - Moszczenica - Konieczna - Granica Państwa (ul. Stróżowska) w Gorlicach odc. 220 km 4+719,50 - 4+875,00)”
2012 80 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Ochotnica Dolna wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodników wzdłuż DW 969 w m. Tylmanowa”
2012 81 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Przebudowa zatok autobusowych wraz z przebudową poboczy na perony i odcinki chodników z przejściami dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW 948 z ul. Adolfin i ul. Zerwisko w miejscowości Grojec”
2012 82 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radłów wykonania zadania własnego Województwa pn.: . „Wykonanie chodnika w ciągu DW 975 Dąbrowa Tarnowska – Wojnicz w m. Radłów ul. Biskupska w km 2+600-2+860”
2012 83 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Wieliczka wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa zatoki autobusowej w ciągu DW 966 (ul. Gdowska w Wieliczce) w odc. 010 km 0+549,95 - 0+589,45”
2012 84 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Wolbrom wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodników dla pieszych w ciągu DW 794”
2012 85 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok
2012 86 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu fiansowania zadań własnych Gminy Bukowina Tatrzańska w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 87 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2012 88 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/175/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Mały-Podgrabie
2012 89 2012-01-12 Aneks Aneks nr 1 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 października 2011r. do Porozumienia nr W/V/103/SO/12/11 z dnia 31 maja 2011r.
2012 90 2012-01-12 Aneks Aneks nr 1 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2011r. do Porozumienia nr W/V/122/SO/15/2011 z dnia 28. 07. 2011 r.
2012 91 2012-01-12 Porozumienie Porozumienie nr W/V/128/SO/17/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 92 2012-01-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach utrzymania go.
2012 93 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/147/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 rok
2012 94 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/150/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasentów
2012 95 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/ 80/ 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/22/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatu od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 96 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Miechowie.
2012 97 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2012 98 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/126/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 99 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/127/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości
2012 100 2012-01-12 Porozumienie Porozumienie Starosty Limanowskiego z dnia 5 stycznia 2012r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2012 101 2012-01-12 Porozumienie Porozumienie Starosty Limanowskiego z dnia 5 stycznia 2012r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2012 102 2012-01-12 Porozumienie Porozumienie Starosty Limanowskiego z dnia 5 stycznia 2012r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2012 103 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/116/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2012 104 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 105 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr X/94/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2012 106 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2012 107 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/141/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22.11.2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 108 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/272/2005 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 06.12.2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 109 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/110/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2012 110 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XVI/110/11 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2012 rok.
2012 111 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/126/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2012 112 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2012 113 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 114 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2012.
2012 115 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2012.
2012 116 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI.214.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna.
2012 117 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wzorów deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2012 118 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/112/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 119 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/113/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2012 120 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/115/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
2012 121 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/116/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 122 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 123 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2012 124 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/166/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2012 125 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2012 126 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 90/XIV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2012 roku
2012 127 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XI/80/2011 z dnia 24 listopada 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 128 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XI/81/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 129 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XI/82/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych
2012 130 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/83/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011 w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Targ
2012 131 2012-01-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 stycznia 2012r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniających koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna (dawniej "Synthos Dwory" Sp. z o.o.) z siedzibą w Oświęcimiu
2012 132 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/134/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011
2012 133 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 134 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/98/20111 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów.
2012 135 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny
2012 136 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok
2012 137 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2012 138 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2011.
2012 139 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2012 140 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice
2012 141 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2012 142 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/312/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.
2012 143 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 144 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr VII/17/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa
2012 145 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2011 rok.
2012 146 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2012 147 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/114/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXI/144/2004 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 148 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 149 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/204/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych dla potrzeb związanych z realizacją zadań Policji.
2012 150 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr VII / 23 /11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2012 151 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 141/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2012 152 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/113/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 14 – Mogilno/Posadowa (Podlas)
2012 153 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna we wsi Jasienna dla terenów lokalizacji lądowiska
2012 154 2012-01-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2012 155 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/103/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała obejmującego sołectwa Cianowice, Maszyce, Niebyła - Świńczów, Ojców, Skała, Smardzowice dla terenów położonych poza granicami Ojcowskiego Parku Narodowego (z wyłączeniem działek 4/4, 4/5, 4/6/ 4/7, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 104/4, 104/5, 230/1, 131, 165/2, 165/3 we wsi Cianowice oraz 29/13, 145/2, 174/8, 174/11 we wsi Smardzowice) oraz terenu działek Nr 10-383, 10-377, 4-401, położonych w sołectwie Cianowice w granicach OPN, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skale Nr VIII/46/07 z dnia 24 maja 2007 r.
2012 156 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/114/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2012 157 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/79/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011 r. określającej wzory formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 158 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
2012 159 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2012 160 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 161 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 162 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2012 163 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o inkasie podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 164 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Olesno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2012 165 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XI/78/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 166 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/81/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2012 167 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2012 168 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr XI/92/11 Rady Gminy Olesno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2012 169 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/94/11 Rady Gminy Olesno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 170 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII.123.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2012 171 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2012 172 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII.128.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XVIII/244/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2012 173 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII.129.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 174 2012-01-16 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-80(9)/2011/2012/1342/XIA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła E-STAR ELEKTROCIEPŁOWNIA GORLICE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gorlicach
2012 175 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/188/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2011 rok.
2012 176 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2012 177 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/ 78 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.
2012 178 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2012 179 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2012 180 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/142/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2012 181 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2012 182 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/114/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2011 rok.
2012 183 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/81/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2012 184 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2012 185 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2012 186 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
2012 187 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2012 188 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2012 189 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011  Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011
2012 190 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/94/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2012 191 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2011 rok
2012 192 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2012 193 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2012 194 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/311/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.
2012 195 2012-01-17 Komunikat Komunikat nr 15/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2012 196 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/106/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 197 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/109/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia nowych wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym
2012 198 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok
2012 199 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/141/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2012 200 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2012 201 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/83/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2012 202 2012-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Limanowskiego z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu na terenie Powiatu Limanowskiego w 2012 roku.
2012 203 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/78/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
2012 204 2012-01-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 17 stycznia 2012r. uchylające Rozporządzenie Nr 15/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie  z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 205 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2012 206 2012-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2012r. W sprawie powierzania przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach.
2012 207 2012-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2012r. W sprawie powierzania przez Gminę Wiśniowa Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Wiśniowa przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach.
2012 208 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/121/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r.
2012 209 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2012 210 2012-01-17 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2011r. do Porozumienia nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
2012 211 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/74/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/169/09 z dnia 9.07.2009 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Pałecznicy, Nadzowie i Czuszowie
2012 212 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/75/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i punktach przedszkolnych przy Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Pałecznica.
2012 213 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/73/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałcznica
2012 214 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: ustanowienia nagród za wysokie wyniki sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania.
2012 215 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Mszana Dolna Nr XIV/101/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie trybu postępowania podmiotów objętych ustawą prawo wodne o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego oraz sposobu jej rozliczania
2012 216 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tuchów.
2012 217 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2012 218 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r
2012 219 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 220 2012-01-18 Ustawa Ustawa nr XVI/103/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2011r. W sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2011
2012 221 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/540/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2009r
2012 222 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI /158 / 2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2012 223 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Stary Sącz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 224 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2012 225 2012-01-18 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 226 2012-01-18 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 227 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku.
2012 228 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XLIV/435/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 229 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/147/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2012 230 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/149/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 231 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/159/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku rolnym
2012 232 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/176/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2012 233 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/186/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.
2012 234 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/187/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w zakresie obiektu sportu i rekreacji.
2012 235 2012-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Starym Sączu
2012 236 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2012 237 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2011 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie:zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 238 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3128/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
2012 239 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII / 93 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłonce.
2012 240 2012-01-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 241 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10
2012 242 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/111/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2012 243 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2012 244 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011r.
2012 245 2012-01-20 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-76(6)/2011/2012/195/IXB/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Dalkia Chrzanów Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie
2012 246 2012-01-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2012 247 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII / 120 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2012 248 2012-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ciężkowicach
2012 249 2012-01-20 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-74(9)/2011/2012/9193/VIB/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego KZGM Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach
2012 250 2012-01-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich  oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2012 251 2012-01-20 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-66(11)/2011/2012/366/IXA/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach
2012 252 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy dla placu.
2012 253 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Miechowie.
2012 254 2012-01-23 Postanowienie Postanowienie nr Załącznik do Uchwały Nr XI/76/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 255 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie  zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 r .
2012 256 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 257 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 258 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku , źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonym na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
2012 259 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 61/162/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 260 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 63/164/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 261 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 58/149/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 262 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 59/152/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 263 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 60/158/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 264 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 64/167/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 265 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 65/168/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 266 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 65/169/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 267 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 65/172/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2012 268 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/198/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łowieckiej w Chrzanowie
2012 269 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem)”
2012 270 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/63/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 271 2012-01-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach oraz Filię w Komornikach
2012 272 2012-01-23 Aneks Aneks Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2011r. do Porozumienia z dnia 1.09.2006 r. ( ORB.II.018/10/06 ) w sprawie powierzenia Gminie Jerzmanowice-Przeginia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Krakowskiego, zawarty w dniu 29.12.2011r.
2012 273 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/98/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice
2012 274 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/97/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2012 275 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XII/54/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2012 276 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/3/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2012r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XV/60/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w części obejmującej postanowienia § 1 pkt 4 uchwały
2012 277 2012-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2012 Starosty Wadowickiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w roku 2012
2012 278 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budzetowej Gminy lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011 r. oraz zmian w budzecie Gminy Lipinki na 2011r.
2012 279 2012-01-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23 stycznia 2012r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Starego Sącza  przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2012 r.
2012 280 2012-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2012.
2012 281 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2012 282 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 161/63/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2012 283 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2012 284 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 88/XIV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku
2012 285 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2012 286 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2012 287 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/151/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2012 288 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 629/60/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 289 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 562/56/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 290 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 573/57/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 291 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 580/57/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 292 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 583/57/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 293 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 585/57/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wpowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2012 294 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 587/57/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wpowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2012 295 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 594/58/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 296 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 600/59/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 297 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 604/59/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania uchwały nr 552/55/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30.11.2011r.
2012 298 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 607/59/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 299 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 613/59/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 300 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 616/60/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 301 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 623/60/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 302 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 627/60/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 303 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 11 - Łyczana /Janczowa
2012 304 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 12 - Miłkowa/Janczowa
2012 305 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 13 – Bukowiec/Jasienna
2012 306 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 7 - Siedlce/Słowikowa
2012 307 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 8 - Trzycierz
2012 308 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 3 - Niecew/Lipnica Wielka
2012 309 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr Nr XII/107/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 4 – Lipnica Wielka
2012 310 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 1 – Korzenna
2012 311 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV.116.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2012 312 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/100/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 08 grudnia 2011 r w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Gminie Szczurowa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 313 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2012 314 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2012 315 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr ki-411/02/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2012r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/260/2011 rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011 r.
2012 316 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr KI-411/5/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2012r. stwierdzenie nieważnośći uchwały Nr XIV/96/11 Rady Gminy Niedżwiedź z dnia 14 listopada 2011 r.
2012 317 2012-01-24 Porozumienie Porozumienie nr 6/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 grudnia 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Powiatem Dąbrowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez Pana Tadeusza Kwiatkowskiego Starostę Powiatu Dąbrowskiego i Pana Roberta Panterę Wicestarostę Powiatu Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Pani Marii Sztorc Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego o następującej treści:
2012 318 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum funkcjonującym w Zespole Szkół w Barcicach
2012 319 2012-01-24 Porozumienie Porozumienie nr 1.2012 Starosty Tarnowskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2012 320 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.
2012 321 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/168/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2012 322 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/165/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
2012 323 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/113/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2012 324 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2012 325 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 564/56/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 326 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 568/56/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 327 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 575/57/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wpowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2012 328 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 609/59/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 329 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 618/60/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2012 330 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2012 331 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2011 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2012 332 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 333 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Glisne.
2012 334 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2012 335 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 144/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2012 336 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 146/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 337 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2012 338 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2012 339 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2012 340 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
2012 341 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
2012 342 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
2012 343 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2012 344 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2012 345 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
2012 346 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
2012 347 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżeci Gminy Korzenna na rok 2011.
2012 348 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/108/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2012 349 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2012 350 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/71/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2012 351 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/141/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminną
2012 352 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/132/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Miejskiego Zespołu Edukacji w Nowym Wiśniczu
2012 353 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/135/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Wiśniczu oraz trybu powoływania jej członków
2012 354 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/269/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim.
2012 355 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/313/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2012 356 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/145/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2012 357 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/149/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
2012 358 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Mędrzechów
2012 359 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego
2012 360 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/191/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mszanie Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  administracji publicznej.
2012 361 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Ciężkowice.
2012 362 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2012 363 2012-01-26 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gromnik z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami obejmujących obszar Gminy Gromnik
2012 364 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 344/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2012 365 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 318/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2012 366 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 338/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2012 367 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 341/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2012 368 2012-01-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Starosty Myślenickiego z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu myślenickiego
2012 369 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2012 370 2012-01-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
2012 371 2012-01-26 Porozumienie Porozumienie nr WP-SO.IOS.273.328.2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasiegu ponadloklanym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
2012 372 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2012 373 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXI/292/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta
2012 374 2012-01-26 Aneks Aneks Starosty Suskiego z dnia 28 grudnia 2011r. do porozumienia z dnia 16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2012 375 2012-01-26 Aneks Aneks Starosty Suskiego z dnia 28 grudnia 2011r. do porozumienia z dnia 16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2012 376 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2012 377 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIV/156/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
2012 378 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia zasad finansowania ze środków budżetu Gminy Lanckorona kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgromadzonych na terenie nieruchomości położonych na obszarze gminy Lanckorona, należących do osób fizycznych
2012 379 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/42/2011 Rady Gminy Książ Wielki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rzędowicach
2012 380 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Książ Wielki
2012 381 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIV/155/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2012 roku
2012 382 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia ogólnych zasad umieszczania reklam na obiektach, budowlach i terenach stanowiących własność Gminy Brzeźnica
2012 383 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/110/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Bochnia
2012 384 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/181/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2012 385 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/182/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia
2012 386 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/183/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Nowy Sącz.
2012 387 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza.
2012 388 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/190/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 389 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.
2012 390 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/470/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rybitwy”.
2012 391 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/471/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
2012 392 2012-01-27 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-2(4)/2012/195/IXC/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 stycznia 2012r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Dalkia Chrzanów Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie
2012 393 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIV.98.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok Nr IV.18.2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
2012 394 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV.109.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok Nr IV.18.2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
2012 395 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/97/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2011
2012 396 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Urzędu Gminy w Książu Wielkim
2012 397 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach
2012 398 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/461/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012.
2012 399 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Zabierzów na rok 2012
2012 400 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 401 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/60/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2012 rok.
2012 402 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX.122.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2012 403 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr X/99/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy.
2012 404 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK
2012 405 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
2012 406 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2011r. zmian w budżecie gminy na 2011rok i w uchwale budżetowej na 2011rok nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 rok.
2012 407 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2012 rok
2012 408 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2012 409 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2012
2012 410 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIV/200/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2012 411 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 412 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/105/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2012 413 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAPANÓW NA 2012r.
2012 414 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2012
2012 415 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2012
2012 416 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 25/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2012.
2012 417 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łużna na rok 2012
2012 418 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2012 419 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr I/2/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Alwernia
2012 420 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków, klubów dziecięcych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Liszki
2012 421 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Liszki.
2012 422 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Wadowice na rok 2012
2012 423 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012
2012 424 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Powiatu Nowotarskiego
2012 425 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Słaboszów na rok 2012
2012 426 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr VIII/26/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2011r. uchwała budżetowa
2012 427 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Ciężkowice na 2012 rok.
2012 428 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2012
2012 429 2012-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Miechowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Miechowskiego w 2012 r.
2012 430 2012-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Miechowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Miechowskiego na 2012 r.
2012 431 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XV/159/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/124/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.