Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Wrzesień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 3844 2011-09-01 Zarządzenie Zarządzenie nr RM-SO.0050.40.2011 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Grybów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2010 rok.
2011 3845 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/143/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok.
2011 3846 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr 104/X/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 3847 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2011 3848 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/86/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 3849 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 3850 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 3851 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2011 3852 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3853 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3854 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 3855 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr VII/99/100 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 3856 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2011
2011 3857 2011-09-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Wielickiego z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Wieliczka Gmina
2011 3858 2011-09-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 0642.4.2011 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2011 roku
2011 3859 2011-09-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1376/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2011r. z dnia 29 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1376/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 sierpnia 2006 r., Nr XLIX/238/2006* w części § 1 ustęp 2 w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń.
2011 3860 2011-09-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1377/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2011r. z dnia 29 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1377/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 sierpnia 2009 r., Nr XXXIX/223/2009** w części § 1 ustęp 2 w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń
2011 3861 2011-09-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1378/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2011r. z dnia 29 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1378/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 sierpnia 2006 r., Nr XLIX/239/2006*** w części § 1 ustęp 2 w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków
2011 3862 2011-09-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1379/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2011r. z dnia 29 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1379/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 września 2007 r., Nr XIII/51/2007**** w części § 1 ustęp 2 w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków.
2011 3863 2011-09-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1381/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2011r. z dnia 29 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1381/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 sierpnia 2009 r., Nr XXXIX/224/2009***** w części § 1 ustęp 2 w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków.
2011 3864 2011-09-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1380/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2011r. z dnia 29 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1380/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 13 sierpnia 2008 r., Nr XXV/126/2008****** w części § 1 ustęp 2 w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków
2011 3865 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 3866 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011.
2011 3867 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Powiecie Krakowskim
2011 3868 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2011 3869 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2011 3870 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie; zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 3871 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 3872 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/476/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 3873 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Łużna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 3874 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 3875 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 3876 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie : zmian wydatków oraz przychodów budżetu Gminy na 2011 rok
2011 3877 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmian wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
2011 3878 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 3879 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII / 56 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 3880 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3881 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 3882 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 3883 2011-09-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: gorlickiego i tarnowskiego ziemskiego.
2011 3884 2011-09-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2011r. uchylające Rozporządzenie nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2011 3885 2011-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Groty Kryształowe"
2011 3886 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/97/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca Wieloletni Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biecz.
2011 3887 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/285/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie podziału miasta Krakowa na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011.
2011 3888 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/286/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich na terenie miasta Krakowa w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011.
2011 3889 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/195/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotyczące utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu statutu
2011 3890 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2011 3891 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie:nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wiśniowa
2011 3892 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 3893 2011-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 94.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2011 3894 2011-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Pcim z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2010 rok.
2011 3895 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 87/37/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 3896 2011-09-05 Budżet Budżet nr Budżetowa Gminy Wiśniowa na rok 2011 nr IV/28/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r.
2011 3897 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 3898 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 3899 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/122/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 3900 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 3901 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2011 Nr IV/28/11 z dnia 25 lutego 2011 roku
2011 3902 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VI/63/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2011 Nr IV/28/11 z dnia 25 lutego 2011roku
2011 3903 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VII/65/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2011 rok
2011 3904 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ropa na rok 2011
2011 3905 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 3906 2011-09-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/CHZ/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego
2011 3907 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/148/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina
2011 3908 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/157/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 11 sierpnia 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2011 Rady Gminy Chełmiec Nr V/30/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 3909 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/159/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok.
2011 3910 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/163/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
2011 3911 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/164/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
2011 3912 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 3913 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia i usługi udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kęty
2011 3914 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 3915 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 3916 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Koniuszowej i Gimnazjum w Koniuszowej.
2011 3917 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 3918 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 3919 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 77/ IX/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna .
2011 3920 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 78/ IX/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.
2011 3921 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/44/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści Uchwały Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną.
2011 3922 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011roku
2011 3923 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Banicy
2011 3924 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gładyszowie
2011 3925 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
2011 3926 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/124/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 3927 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin
2011 3928 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś
2011 3929 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 r
2011 3930 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/161/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chełmiec oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu do tego uprawnionego
2011 3931 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/112/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o sprostowaniu omyłek pisarskich w uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części działek nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie.
2011 3932 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XII.75.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 3933 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Czaczowie.
2011 3934 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Maciejowej.
2011 3935 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 3936 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/132/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3937 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.138.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 3938 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytro Nr XI/93/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie zasad przejęcia przez Gminę Rytro obowiązków w zakresie odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej, zryczałtowanej opłaty od gospodarstw domowych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2004r. Nr 22 poz. 297 z dnia 30 stycznia 2004 r. zm. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 714, poz. 5135 z dnia 17.12.2005 r. zm. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 954, poz 5974 z dnia 06 .12.2006 r. zm. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 574, poz. 4282 z dnia 02.10.2009r.)
2011 3939 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 3940 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011roku
2011 3941 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/357/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011r. dotyczy stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Trzyciąż Nr X/67/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/42/2007 Rady Gminy Trzyciąż dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Trzyciąż przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 3942 2011-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-50-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2011r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr X/133/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmiec na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz formy oddawania do użytkowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmiec
2011 3943 2011-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-7-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr X/112/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. o sprostowaniu omyłek pisarskich w uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części działek nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie
2011 3944 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 3945 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3946 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3947 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3948 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/104/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lipinki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
2011 3949 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
2011 3950 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Kryg część działek nr 1581/4, 1581/5
2011 3951 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Nowej Wsi.
2011 3952 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.137.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2011 3953 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/129/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: ustanowienia przystanków autobusowych na ul. Kościuszki.
2011 3954 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 3955 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 oraz uchwały budżetowej na rok 2011 .
2011 3956 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zniesienia statusu ochrony pomnika przyrody.
2011 3957 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2011 3958 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2011 3959 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/75/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej
2011 3960 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2011 3961 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/52/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 3962 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3963 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3964 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 maja 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3965 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3966 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3967 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3968 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3969 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3970 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 13/II/2011 z dnia 24.02.2011 r. w sprawie ustalenia wykazu osób i dokumentów uprawniających do ulgi lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie .
2011 3971 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 14/XI/2009 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.
2011 3972 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr KI-411/292/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. dotyczy stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr VIII/35/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2011 3973 2011-09-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 18/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2011r. z dnia 11 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 18/11 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r., Nr XLIX/619/08* w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Dłubni-Mogiła”
2011 3974 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Frywałd
2011 3975 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr 36/86/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 3976 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr 37/90/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 3977 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 3978 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia szkoły pod nazwą Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie oraz nadania statutu.
2011 3979 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI-87-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 3980 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/102/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego i psychologa.
2011 3981 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lipca 2011r. zmiany Uchwały Nr XLIII/283/06 Rady Gminy w Gołczy z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i dyskotek.
2011 3982 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie : Regulaminu korzystania z parku oraz urządzeń znajdujących się na terenie parku w miejscowości Kłaj
2011 3983 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/107/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłaty parkingowej
2011 3984 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/108/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłaty parkingowej
2011 3985 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/109/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie
2011 3986 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/110/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej na parkingu w Rynku Głównym w Miechowie.
2011 3987 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/111/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie.
2011 3988 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/112/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej i targowej w Miechowie.
2011 3989 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011r.
2011 3990 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr 86 / XI / 2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2011 3991 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr 87 / XI / 2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 110/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Myślenice ( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 406 z 1.12.2003 r. )
2011 3992 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/118/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 3993 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutów sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś i Wierzchowie
2011 3994 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Zakopane inwestycji ekologicznych polegajacych na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest".
2011 3995 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XIII/189/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2011 3996 2011-09-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
2011 3997 2011-09-07 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.39.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej
2011 3998 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VII/24/2011 - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KLUCZE NA 2 Rady Gminy Klucze z dnia 17 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa an rok 2011
2011 3999 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VI / 6 / 2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozłów na 2011 rok
2011 4000 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2011
2011 4001 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VI/ 84 /2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania”.
2011 4002 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 0007/VIII/51/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Suskiego oraz jego jednostek podległych.
2011 4003 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 0007/VIII/58/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
2011 4004 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
2011 4005 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2011 4006 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 4007 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X / 68 /2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4008 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 4009 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/91/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na targowisku Gminy Miasta Bochnia oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.
2011 4010 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/95/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu Nr 4 w Bochni nazwy - Miejskie Przedszkole Nr 4 "Cztery pory roku" im. Marii Kownackiej w Bochni
2011 4011 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/96/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2011 4012 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 4013 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania imienia Świętego Jana Kantego dla Gimnazjum Nr 7 w Barwałdzie Średnim
2011 4014 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: nadania imienia Świętego Jana Kantego dla Gimnazjum Nr 7 w Barwałdzie Średnim
2011 4015 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr V/53/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach
2011 4016 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.
2011 4017 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.
2011 4018 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso.
2011 4019 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu
2011 4020 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 4021 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2011 4022 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 4023 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w Statucie Sołectwa Stronie .
2011 4024 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII / 77 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2011 4025 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII / 78 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012” w miejscowości Szerzyny
2011 4026 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII / 79 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w miejscowości Żurowa
2011 4027 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/43/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 4028 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XII/139/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2011
2011 4029 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XII/140/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 4030 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XII/141/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie oraz Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie
2011 4031 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XII/142/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa
2011 4032 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VII - 49/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zembrzycach.
2011 4033 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.11. 08 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie”
2011 4034 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4035 2011-09-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego
2011 4036 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 230/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 4037 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 234/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 4038 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XI-86-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów.
2011 4039 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 4040 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 16 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 4041 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 4042 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/20/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4043 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
2011 4044 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 4045 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 4046 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 r.
2011 4047 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: podziału Gminy Wielka Wieś na stałe i odrębne obwody głosownia
2011 4048 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Szczawa działka Nr 2195/2, część działki Nr 1985, działka Nr 2288, część działki Nr 2289/6 i część działki Nr 2297/10, działka Nr 1453
2011 4049 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Szczawa część działki Nr 440, działka Nr 446, część działek Nr 447/1 i 445
2011 4050 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica dla działki Nr 4715/15 w Kamienicy
2011 4051 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Kamienica działka Nr 423, działka Nr 925/1
2011 4052 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Szczawa część działki Nr 327
2011 4053 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica - wieś Zalesie - działki Nr 179/1 , 1802/2
2011 4054 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zbludza działka Nr 396/2, działa Nr 486
2011 4055 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/59/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zbludza działka Nr 380
2011 4056 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zasadne część działki Nr 44, część działki Nr 87
2011 4057 2011-09-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 sierpnia 2011r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniających koncesję na wytwarzanie ciepła oraz koncesję na dystrybucję ciepła Gminy i Miasta Miechów prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n.: Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Miechowie
2011 4058 2011-09-09 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-41(7)/2011/187/IX/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2011 4059 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007/V/16/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 4060 2011-09-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 4061 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VII/25/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 4062 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007/VI/26/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 4063 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007/VII/44/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 4064 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007/VIII/49/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 4065 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011 roku.-
2011 4066 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011 roku.-
2011 4067 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 4068 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 4069 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 4070 2011-09-12 Budżet Budżet nr 1/I/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiego z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na rok 2011
2011 4071 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 98/40/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 4072 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 4073 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok , oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok.
2011 4074 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII.80.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2011 4075 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 87/X/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 4076 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/141/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 4077 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 4078 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 4079 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2011 4080 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2011 4081 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
2011 4082 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX / 74 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 4083 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 4084 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 4085 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 10/II/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2011 r.
2011 4086 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską, ul. Garncarską i ul. Kusocińskiego w Chrzanowie
2011 4087 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/128/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Chrzanowie-Kroczymiechu”
2011 4088 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/139/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4089 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/140/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. o utworzeniu stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Chrzanów
2011 4090 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 4091 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Krynica-Zdrój na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych
2011 4092 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII.86.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 4093 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIV.95.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej
2011 4094 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII.147.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4095 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII.154.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 lipca 2011 r. Nr XI.138.2011 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 4096 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie :zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych
2011 4097 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za niektóre świadczenia przekraczające podstawę programowa wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek
2011 4098 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania bezzwrotnych zasiłków okresowych i celowych.
2011 4099 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
2011 4100 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX / 77 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
2011 4101 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX / 82 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 4102 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.
2011 4103 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator
2011 4104 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Miasta Limanowa na rok 2011.
2011 4105 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/32/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok
2011 4106 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/37/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok
2011 4107 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok
2011 4108 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr NR XIII/63/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2011 4109 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2011 4110 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr III Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Limanowskiego na 2011 r.
2011 4111 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IV/44/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/38/11 z dnia 2 lutego 2011r.
2011 4112 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IV/46/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 4113 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr V/54/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/38/11 z dnia 2 lutego 2011r.
2011 4114 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr V/56/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 4115 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/38/11 z dnia 2 lutego 2011 r.
2011 4116 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VI/66/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011 r.
2011 4117 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/81/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 4118 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 11 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2011
2011 4119 2011-09-14 Uchwała Uchwała Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2011 4120 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: Uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na 2011 rok
2011 4121 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 4122 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr V/9/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Bużetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2011 r.
2011 4123 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 4124 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 4125 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 4126 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 4127 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4128 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4129 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4130 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4131 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2011 4132 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/74/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2011 4133 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwaly Budżetowej Gminy Niepolomice na rok 2011
2011 4134 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 4135 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 4136 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 4137 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/9/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2011
2011 4138 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 4139 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V-30-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Andrychów na 2011 rok
2011 4140 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr VI / 32 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 24 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA 2011 ROK
2011 4141 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 4142 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2011
2011 4143 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SUŁOSZOWA NA ROK 2011 NR V / 25 / 11 RADY GMINY SUŁOSZOWA z dnia 24 lutego 2011 r.
2011 4144 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2011r. Budżet Gminy Michałowice na rok 2011
2011 4145 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie
2011 4146 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 4147 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2011 rok.
2011 4148 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzciana na 2011 rok
2011 4149 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały
2011 4150 2011-09-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Mucharz z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wykonania Budżetu Gminy Mucharz za 2010 rok.
2011 4151 2011-09-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2011 Wójta Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2010 r.
2011 4152 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok
2011 4153 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011
2011 4154 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie:trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Chrzanowski
2011 4155 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2011r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 4156 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/78/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2011 4157 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4158 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku
2011 4159 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/ 46 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie:utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4160 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/373/06 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Ciężkowice
2011 4161 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej.
2011 4162 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wskazania miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód.
2011 4163 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania.
2011 4164 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gnojnik
2011 4165 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 120/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.
2011 4166 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4167 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do senatu RP w dniu 9 października 2011 r.
2011 4168 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2011 4169 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/116/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie:utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu i w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Pomorzany” w Olkuszu.
2011 4170 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 5 września 2011r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
2011 4171 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 4172 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
2011 4173 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.
2011 4174 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
2011 4175 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym
2011 4176 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 4177 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2011 4178 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 4179 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/101/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 4180 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/105/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.
2011 4181 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/194/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach parlamentarnych
2011 4182 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/95/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy
2011 4183 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Radłów zadania własnego Gminy Powierzającego zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego somu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 4184 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Radłów zadania własnego Gminy Powierzającego zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 4185 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Radłów zadania Gminy Powierzającego zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 4186 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2011r.
2011 4187 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2011r.
2011 4188 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2011r.
2011 4189 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2011r.
2011 4190 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.
2011 4191 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2011r.
2011 4192 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2011r.
2011 4193 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2011r.
2011 4194 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2011r.
2011 4195 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2011r.
2011 4196 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2011r.
2011 4197 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2011r.
2011 4198 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2011r.
2011 4199 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2011r.
2011 4200 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2011r.
2011 4201 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2011r.
2011 4202 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2011r.
2011 4203 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2011r.
2011 4204 2011-09-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Spytkowice w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Spytkowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 4205 2011-09-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Stryszawa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Stryszawa doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 4206 2011-09-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr RO.8141.2.2011 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Sucha Beskidzka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Sucha Beskidzka doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 4207 2011-09-19 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lipca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 4208 2011-09-19 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lipca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 4209 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Tarnowie
2011 4210 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Tarnowie
2011 4211 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 lipca 2011r.
2011 4212 2011-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
2011 4213 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr KI – 411/402/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/66/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 4214 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr KI – 411/403/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Spytkowice w części
2011 4215 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/163/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/615/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r., uchwałą Nr XLV/735/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010 r. oraz uchwałą Nr III/42/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2011 r.
2011 4216 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/162/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie likwidacji Fundacji pn. Fundacja Karpacka „Zielone Technologie”
2011 4217 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/160/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy
2011 4218 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/159/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2011 4219 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/155/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi gminnej – ul. Przedmieście Dolne w Bieczu
2011 4220 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/150/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 710, 720, 750, 758, 801, 803, 851, 853, 854, 900, 921.
2011 4221 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 0007/VIII/54/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2011 4222 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/107/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XLIV/411/10 w sprawie: stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 4223 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/108/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2011 4224 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 4225 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 4226 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2011 nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 4227 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 4228 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/60/ 2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koniusza Nr XXVI/200/2009 z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza (Biórków Mały, Budziejowice, Chorążyce, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona) uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.
2011 4229 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2011.
2011 4230 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej.
2011 4231 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/70/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4232 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2011 4233 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/59 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz.
2011 4234 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/194/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 25 z siedzibą w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4 dla przeprowadzenia w 2011 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4235 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 4236 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/244/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Rady Gminy Szaflary w sprawie podziału Gminy Szaflary na obwody głosowania , określenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 4237 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/ 53 /2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2011.
2011 4238 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2011.
2011 4239 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4240 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/122/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 września 2011r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym na terenie Gminy Trzebinia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 4241 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.
2011 4242 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/ 87 / 2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów w części miejscowości Błonie, Koszyce Wielkie, Tarnowiec, Nowodworze, Zawada, Poręba Radlna, Radlna, Łękawka, Wola Rzędzińska, Jodłówka Wałki
2011 4243 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X / 88 / 2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie
2011 4244 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zbylitowska Góra na obszarze Gminy Tarnów
2011 4245 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 4246 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr IX/42/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.
2011 4247 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki nr VII/22/2011 z dnia 02.06.2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki nr 08, w granicach miejscowosci Trojanowice, dla działki nr 428/2, w zakresie terenu budowlanego oznaczonego symbolem 08.MN I.2, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zielonki nr IV/21/2007 z dnia 18.01.2007 roku.
2011 4248 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2011r.
2011 4249 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu ze środków budżetu Gminy Żegocina
2011 4250 2011-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-8-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2011r. w sprawie wskazania na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Zawoja Nr VIII/46/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica, w zakresie : braku na rysunku zmiany planu miejscowego linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, do których odnoszą się ustalenia tekstowe zmiany planu
2011 4251 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/383/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/42/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na usuwanie azbestu ze środków budżetu Gminy Szaflary oraz pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2011 4252 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr Ki-411/386/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów - w całości
2011 4253 2011-09-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 7 września 2011r. w sprawie uchylenia rozporzadzenia Nr 9/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii wTarnowie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 4254 2011-09-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/CHZ/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskigo pszczół na terenie powiatu limanowskiego
2011 4255 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/127/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla części obszaru osiedla Jazy w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Drwinki
2011 4256 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/129/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Staniątki, Suchoraba, Słomiróg, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru pod planowany Stadion Miejski wraz z terenami na północ od firmy Coca-Cola w miejscowościach Niepołomice i Staniątki
2011 4257 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/131/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice - dla obszaru położonego w okolicy ul. Ples w Niepołomicach
2011 4258 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 125/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 427
2011 4259 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 126/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla części działki Nr 532
2011 4260 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 127/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla części działki Nr 249
2011 4261 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 128/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 546/28
2011 4262 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 129/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice- Plan Nr 4" dla części działki Nr 36/22 (działka Nr 36/26 po podziale)
2011 4263 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 130/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 702/9 i 702/12
2011 4264 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 4265 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr 39/93/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 4266 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr 40/96/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 4267 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr 41/102/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 4268 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VI-41-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4269 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VII-49-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4270 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VII-51-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4271 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VIII-59-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4272 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr IX-66-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4273 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X-79-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4274 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI-89-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4275 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI-94-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4276 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XII-96-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 5 września 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4277 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 4278 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 4279 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XV/79/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 4280 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X / 48 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.
2011 4281 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 4282 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2011 4283 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr 116/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 4284 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.
2011 4285 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok
2011 4286 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok
2011 4287 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4288 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4289 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 4290 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr x/117/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2011 4291 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 4292 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 4293 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 5 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 4294 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 4295 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VI-37-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2011
2011 4296 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X/93/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 4297 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 4298 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 4299 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX.63.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie założenia Technikum w Skrzyszowie oraz włączenia zakładanej szkoły do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie
2011 4300 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX.68.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok Nr IV.18.2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 4301 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII /80/ 2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 4302 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII /90/ 2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 4303 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r
2011 4304 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/112/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej KN2 w Bochni na odcinku od Ks. Józefa Poniatowskiego do ronda przy ul. Karosek.
2011 4305 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/113/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: nadanie nazwy drodze wewnętrznej KN2 w Bochni na odcinku ulicy Za Szybem (zjazd do Firmy MPEC) do osiedla Niepodległości.
2011 4306 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr Nr X/114/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej KN2 w Bochni na odcinku od ronda przy ul. Karosek do ulicy Za Szybem (zjazd do Firmy MPEC).
2011 4307 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/88/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 4308 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 września 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 4309 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 4310 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 lipca 2011r.
2011 4311 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 4312 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmian w budzecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2011 4313 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 4314 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laskowa
2011 4315 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII-94/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV-454/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2011 4316 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII-97/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2011 4317 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobkow i klubów dziecięcych
2011 4318 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 4319 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 4320 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Grojcu w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4321 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 4322 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 4323 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/392011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 4324 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie : utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwa "Wileofunkcyjna Świetlica Oswiatowa w Radziemicach "
2011 4325 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ; zmianw statucie Gminy Radziemice
2011 4326 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011r. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny, prowadzony przez Gminę Radziemice , wykraczając poza podstawę programową wychowania przedszkolnego
2011 4327 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/52/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
2011 4328 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/108/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 4329 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/109/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 4330 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/114/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/165/V/2008 Rady Mista Trzebini z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebinia.
2011 4331 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/111/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania
2011 4332 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 4333 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 4334 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 4335 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Zabierzów oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 4336 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 4337 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 4338 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 4339 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 4340 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 4341 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 4342 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty dla wyróżniających się uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki.
2011 4343 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X / 44 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2011 4344 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/114/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 4345 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego
2011 4346 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2011 4347 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 4348 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 4349 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/352/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ.
2011 4350 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2011-2014”.
2011 4351 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 4352 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/109/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 4353 2011-09-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 62/FN/2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Mucharz z dnia 5 września 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Mucharz w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Mucharz doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 4354 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 88//XI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2011 4355 2011-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 392/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa
2011 4356 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.
2011 4357 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 8 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2011 4358 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr 241/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 4359 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr 250/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 4360 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr 252/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 4361 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 4362 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kobyle
2011 4363 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 4364 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 4365 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2011 4366 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX / 43 /11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 sierpnia 2011r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 4367 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XXI/111/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 16 czerwca 2008 r.
2011 4368 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/272/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13.03.2008 r.w sprawie : przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Sącz w latach 2008-2014
2011 4369 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr Nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/50/2011 z dnia 21 marca 2011 r.
2011 4370 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2011 4371 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2011 4372 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4373 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz.
2011 4374 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Michałowice na rok 2011
2011 4375 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok.
2011 4376 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice, dotyczących zmniejszenia dochodów, zwiększenia przychodów budżetu Gminy Michałowice na rok 2011.
2011 4377 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 maja 2011r. w spawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok.
2011 4378 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok.
2011 4379 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 4380 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 4381 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok i w uchwale budżetowej na 2011rok nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 rok.
2011 4382 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr KI – 411/405/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2011r. stwierdza nieważność uchwały Nr X/139/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych
2011 4383 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr NR KI-411/415/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2011r. stwierdza nieważność uchwały Nr XI/116/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mszana Dolna oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania w części
2011 4384 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 4385 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2011.
2011 4386 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2011 rok.
2011 4387 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2011
2011 4388 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2011 rok.
2011 4389 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Drwinia na 2011 rok.
2011 4390 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4391 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/92/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 4392 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4393 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4394 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 4395 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 4396 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.
2011 4397 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.
2011 4398 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/321/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2011 4399 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/318/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
2011 4400 2011-09-27 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-51(6)/2011/224/VIIIB/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku
2011 4401 2011-09-27 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-33(18)/2011/443/IX/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku
2011 4402 2011-09-27 Informacja Informacja nr OKA-4110-27(8)/2011/216/MMi, OKA-4110-28(8)/2011/2 Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 6 września 2011r. o decyzjach nr WCC/357-ZTO-B/216/W/OKA/2011/MMi oraz PCC/367-ZTO-A/216/W/OKA/2011/MMi
2011 4403 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 4404 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok.
2011 4405 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok
2011 4406 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/95/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok.
2011 4407 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 4408 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 4409 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 4410 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 4411 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 4412 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/11/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwały Budżetowej na rok 2011.
2011 4413 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2011.
2011 4414 2011-09-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 15 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów : limanowskiego i myślenickiego
2011 4415 2011-09-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 16 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 6/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 4416 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych .
2011 4417 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX.61.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Stróżach
2011 4418 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 4419 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
2011 4420 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 1 września 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 4421 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 4422 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa.
2011 4423 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 15 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Szczawa część działek Nr1631 i Nr 1633
2011 4424 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „TS Wisła”.
2011 4425 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/293/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych oraz zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych a także pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg gminnych i zaliczeniu ich do dróg powiatowych.
2011 4426 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/294/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011r. pozbawienia części ulic: Smolarzy, Śnieżnej, Promiennej kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
2011 4427 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/301/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie dla uczestników Kongresu Bożego Miłosierdzia.
2011 4428 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 4429 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 4430 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIII/346/06 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 19 lipca 2006 r. ws. podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 4431 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sacza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2011 4432 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011
2011 4433 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr 83/X/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 4434 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 12 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 4435 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX / 88 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 25 lipca 2011r. zmieniająca „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny”
2011 4436 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/124/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 4437 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmieny budżetu gminy na rok 2011
2011 4438 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/113/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4439 2011-09-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.41312-1-3-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/45/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - w części
2011 4440 2011-09-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 13 września 2011r. uchylające rozporządzenie Nr 11/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrozonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 4441 2011-09-29 Komunikat Komunikat nr 6/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2011 4442 2011-09-29 Komunikat Komunikat nr 7/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2011 4443 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/90/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 4444 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/95/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1730K Kalwaria (ul.Kościuszki-ul.3-go Maja) - Zakrzów w m. Kalwaria Zebrzydowska na odcinku ul. 3-go Maja w m. Kalwaria Zebrzydowska celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych
2011 4445 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/84/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, dla którego Powiat Wadowicki jest podmiotem tworzącym
2011 4446 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na rok 2011 Nr V/11/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 4447 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 4448 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2011 4449 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/03 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego.
2011 4450 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. zmiany uchwały nr XXXIII/222/09 Rady Gminy \Czorsztyn z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 4451 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/03 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej, sposobu poboru oraz określenia inkasentów.
2011 4452 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 4453 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 4454 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 4455 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
2011 4456 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/78/03 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych.
2011 4457 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
2011 4458 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/124/07 z dnia 25 września 2007 r.
2011 4459 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4460 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych
2011 4461 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok
2011 4462 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/ 28/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 4463 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok
2011 4464 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok
2011 4465 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 4466 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2011 4467 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Limanowa.
2011 4468 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr V-35/11 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2011.
2011 4469 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok
2011 4470 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VI-43/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011
2011 4471 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VII-79/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 4472 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr IX-85/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 4473 2011-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 października 2011 r.
2011 4474 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/171/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” wGminie Chełmiec – we wsi Librantowa, Paszyn, Wielogłowy i Wola Kurowska.
2011 4475 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/172/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Librantowa i Wielogłowy.
2011 4476 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/173/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Niskowa.
2011 4477 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/174/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”.
2011 4478 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/264/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Łapanów, oraz przyznawania zwolnienia od realizacji tych zajęć.
2011 4479 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nawojowa.
2011 4480 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 września 2011r. w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/75/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nawojowa (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 628, poz. 4267).
2011 4481 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/81/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 4482 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2011 4483 2011-09-30 Aneks Aneks nr 1.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego zadania do porozumienia nr 13.2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
2011 4484 2011-09-30 Aneks Aneks nr 2.2011 do porozumienia nr 13.2011 z dnia 29 czerwc Starosty Tarnowskiego z dnia 28 lipca 2011r.
2011 4485 2011-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 13.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki - Stare Żukowice w miejscowości Stare Żukowice
2011 4486 2011-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 18.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie budowy chodników dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1356 K Tarnów – Zakliczyn w miejscowości Rzuchowa i przy drodze powiatowej nr 1397 K Janowice – Szczepanowice w miejscowości Szczepanowice
2011 4487 2011-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 19.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych nr: K1387 w miejscowości Szerzyny i Ołpiny, K1384 w miejscowości Swoszowa, K1412 w miejscowości Czermna.
2011 4488 2011-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 22.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Powiatowi Gorlickiemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2011 4489 2011-09-30 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011r. zawarte w dniu 15 czerwca 2011 roku pomiędzy: