Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Czerwiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2368 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 marca 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 2369 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gliczarowie Dolnym z sześcioklasowej do trzyklasowej z oddziałem przedszkolnym.
2011 2370 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kozłowie
2011 2371 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kamionce
2011 2372 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kępiu
2011 2373 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Marcinowicach
2011 2374 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przybysławicach
2011 2375 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przysiece
2011 2376 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
2011 2377 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2011r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2378 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2379 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 20110 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2380 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 20110 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2381 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/83/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Zakopane inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowalnych zawierających azbest".
2011 2382 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/84/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2011 2383 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Tadeusza Kościuszki w Zakopanem imienia Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2384 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem imienia Ryszarda Kaczorowskiego - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2385 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr KI - 411/234/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie sywierdzenia nieważności uchwały Nr VV-44-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów
2011 2386 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 2387 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 2388 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 2389 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 2390 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr V/43/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 2391 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII65/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 2392 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011 r.
2011 2393 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IV/ 21 /11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2011
2011 2394 2011-06-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2011 r.
2011 2395 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok.
2011 2396 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/42/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2011 2397 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/43/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia.
2011 2398 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/72/03 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bochnia oraz uchwały nr XIX/250/05 z dnia 12 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stanisławice.
2011 2399 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/46/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielenia dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych lub elewacji z budynków mieszkalnych na terenie swoich nieruchomości.
2011 2400 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Bochnia
2011 2401 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/68/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dminnych obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia, uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowo- rekreacyjnych oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bochnia do ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
2011 2402 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/69/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
2011 2403 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Czchów
2011 2404 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Czchów oraz granic ich obwodów
2011 2405 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/ 40 /2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2406 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/33/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/25/11Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa”.
2011 2407 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2408 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IX/89/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2011 2409 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IX/90/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom, placowi i mostowi w mieście Tarnowie
2011 2410 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2011 2411 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/21/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 2412 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie :uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Wojnicz
2011 2413 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania takich dotacji.
2011 2414 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice
2011 2415 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Bolechowice
2011 2416 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Brzezie
2011 2417 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Instytutu Zootechniki w Balicach prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów w miejscowościach Balice i Aleksandrowice
2011 2418 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica.
2011 2419 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI-39/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zembrzyce i jednostkom podległym.
2011 2420 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI - 40/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Nr X/67/07 z dnia 26.11.2007 r. dot. zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym.
2011 2421 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI-31/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy dla działek ewidencyjnych nr 364/2 i 363 położonych we wsi Tarnawa Dolna w gminie Zembrzyce
2011 2422 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2011 2423 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011r. w sprawie:poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2424 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno.
2011 2425 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V/51/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 2426 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII.54.2011. Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2427 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 marca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/33/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2011 .
2011 2428 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
2011 2429 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 maja 2011r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
2011 2430 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryglice.
2011 2431 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V / 30 /11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 marca 2011r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2432 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/382/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Tuchów obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, z późn.zm.).
2011 2433 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 2434 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno
2011 2435 2011-06-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 marca 2011r.
2011 2436 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lanckoronie
2011 2437 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V/53/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2011 2438 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 2439 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Czorsztyn.
2011 2440 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Czorsztyn, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2011 2441 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela
2011 2442 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych, dla nauczyciela zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć.
2011 2443 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2444 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2011 2445 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/53/99 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Dobczycach
2011 2446 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobczycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2447 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sposobu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele związane z realizacją zadań Gminy Krościenko n.D.
2011 2448 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/46/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele związane z realizacją zadań Gminy Krościenko n.D.
2011 2449 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych i zwiazków wałowych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania
2011 2450 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 2451 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/34/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2452 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej.
2011 2453 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/308/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2009 roku i Uchwały Nr XXXVI/393/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie - inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2011 2454 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Maków Podhalański i jej jednostkom podległym.
2011 2455 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2011 2456 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/62/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 2457 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.
2011 2458 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy.
2011 2459 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: przyjęcia Statutu Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2011 2460 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Nowe Brzesko.
2011 2461 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Grębocin.
2011 2462 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Gruszów
2011 2463 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Hebdów.
2011 2464 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Kuchary.
2011 2465 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Majkowice.
2011 2466 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Mniszów.
2011 2467 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Mniszów-Kolonia.
2011 2468 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Pławowice.
2011 2469 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Przybysławice.
2011 2470 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Rudno Dolne.
2011 2471 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Sierosławice.
2011 2472 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Szpitary.
2011 2473 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Śmiłowice.
2011 2474 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr XVI/172/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda Forum Ekonomicznego Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza przyznana przez Radę Miasta Krakowa” za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowowschodniej.
2011 2475 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
2011 2476 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Ropa
2011 2477 2011-06-07 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-21(8)/2011/257/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
2011 2478 2011-06-07 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-20(7)/2011/9257/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fenice Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej
2011 2479 2011-06-07 Informacja Informacja nr OKR-4210-29(6)/2011/631/VIIIB/DK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającej zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2011 2480 2011-06-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr VI/52/11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2010 rok.
2011 2481 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2011 rok.
2011 2482 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie : Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 2483 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 19/V/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2011
2011 2484 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI-21/11 BUDŻETOWA GMINY ZEMBRZYCE NA 2011 ROK Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./ oraz art.211, 212, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy w Zembrzycach u c h w a l a , co następuje:
2011 2485 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 2486 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 140/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2487 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: opłaty targowej
2011 2488 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
2011 2489 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ropa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 2490 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10
2011 2491 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa
2011 2492 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru na terenie Gminy Ropa.
2011 2493 2011-06-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 031/M/2011 Burmistrza Brzeszcz z dnia 28 kwietnia 2011r. zawarte w dniu 28 kwietnia 2011 roku pomiędzy Gminą Miedźna reprezentowaną przez: 1. Pana Bogdana Taranowskiego - Wójta Gminy Miedźna, a Gminą Brzeszcze, reprezentowaną przez: 1. Panią Teresę Jankowską- Burmistrz Gminy Brzeszcze
2011 2494 2011-06-08 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.25.2011 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 11 maja 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika
2011 2495 2011-06-08 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Bochnia
2011 2496 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011r.
2011 2497 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego, nie stanowiących jego wyłącznej własności.
2011 2498 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 26/55/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 2499 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 27/59/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 2500 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 28/62/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 2501 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 2502 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 2503 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2504 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/66/2011 z dnia 01 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Olkuszu dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespolu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2505 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 2506 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr XI/142/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011
2011 2507 2011-06-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobczycach
2011 2508 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 19/31/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Powiatu Chrzanowskiego za 2010 r.
2011 2509 2011-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie jednolitego tekstu Statutu Miasta Zakopane
2011 2510 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany: Uchwały nr VII/54/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27.04.2011r. dotyczącej zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 2511 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 2512 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 152/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2513 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 156/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2514 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 160/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2515 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2011 Nr V/26/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2010.
2011 2516 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 38 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.
2011 2517 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.
2011 2518 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ.
2011 2519 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Targu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 2520 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 2521 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/76/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 maja 2011r.
2011 2522 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IV.16.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011
2011 2523 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 2524 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biały Dunajec Nr VI/31/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Biały Dunajec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 2525 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplach Wielkich
2011 2526 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mostku
2011 2527 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/ 38/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplach Wielkich.
2011 2528 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/ 39/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mostku.
2011 2529 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 2530 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 2531 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: sposobu konsultowania, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności pożytku publicznego .
2011 2532 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 kwietnia 2011r. W sprawie wskazania miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2011 2533 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 2534 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 maja 2011r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2011 2535 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 maja 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2011 2536 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.
2011 2537 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 maja 2011r. sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2538 2011-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-33-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplach Wielkich
2011 2539 2011-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-34-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 uchwały Nr VII/39/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mostku
2011 2540 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr KI-411/254/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/40/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2011 2541 2011-06-14 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-23(10)/2011/90/IX/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energomedia Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini
2011 2542 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myślenicach nr XXXV/211/2001 z dnia 7 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek i ich rozmiaru nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2011 2543 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII-54-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-170-04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn. zm.).
2011 2544 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII-55-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Andrychów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 2545 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.
2011 2546 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących własność gminy Biskupice.
2011 2547 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach stanowiącego własność Gminy Biskupice.
2011 2548 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2549 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez Miejskie Przedszkole w Bukownie.
2011 2550 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej.
2011 2551 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie aktualizacji dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych wraz z określeniem ich aktualnych parametrów technicznych.
2011 2552 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini.
2011 2553 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, kierowników szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga i logopedy.
2011 2554 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2011 2555 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2011 2556 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/30/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27.04.2011r. dotyczącej Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2011 2557 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2558 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Krzeszowice
2011 2559 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr Nr VII/42/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/266/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2560 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 2561 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII /37/ 2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach.
2011 2562 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
2011 2563 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII /40/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2011-2014.
2011 2564 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/18/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2011 2565 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 2566 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski nr V/15/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nadania imienia Szkole Podstawowej w Olszynach
2011 2567 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski nr V/16/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Olszynach
2011 2568 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/110/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2011 2569 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/78/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu.
2011 2570 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Limanowa .
2011 2571 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zabierzów
2011 2572 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów.
2011 2573 2011-06-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 2574 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 171/20/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2575 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 173/20/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 2576 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 175/20/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2577 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 182/21/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2578 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 188/22/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 4 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2579 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 194/23/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2580 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 197/24/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2581 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 200/24/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2582 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 207/25/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2583 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 210/25/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2584 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII-56-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie.
2011 2585 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 2586 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Drwinia, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2011 2587 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Drwini Nr IX/45/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
2011 2588 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce
2011 2589 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" oraz "Zasłużony dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" i uchwalenia regulaminu ich nadawania
2011 2590 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. W sprawie : zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
2011 2591 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2011 2592 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreśłenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2011
2011 2593 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 2594 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 2595 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2596 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 2597 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja.
2011 2598 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie umieszczania informacji na tablicach ogłoszeniowych na terenie Gminy Zawoja oraz pobierania z tego tytułu opłat.
2011 2599 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŁN/2011 Starosty Nowotarskiego z dnia 3 marca 2011r.
2011 2600 2011-06-16 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia nr SZCZ/ZUD/2009 z dnia 30.10.20 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 kwietnia 2011r.
2011 2601 2011-06-17 Budżet Budżet nr V/22/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2011
2011 2602 2011-06-17 Budżet Budżet nr V/38/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 4 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 2603 2011-06-17 Budżet Budżet nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Grybów na rok 2011.
2011 2604 2011-06-17 Budżet Budżet nr V/5/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2011
2011 2605 2011-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
2011 2606 2011-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 215/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych
2011 2607 2011-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2011 2608 2011-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 213/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2011 2609 2011-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuchów za rok 2010.
2011 2610 2011-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr IX-62-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2010 rok.
2011 2611 2011-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2010 rok
2011 2612 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu wyznaczającego strategiczne kierunki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim
2011 2613 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 212/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe
2011 2614 2011-06-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/CHZ/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego
2011 2615 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Biecz lub jej jednostkom podległym
2011 2616 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o ustaleniu wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2617 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/280/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Balin
2011 2618 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XIV/156/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2011 2619 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XVI/166/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r.w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty.(Kraków, dnia………. 2011 r.)
2011 2620 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XVI/169/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy.
2011 2621 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XVI/188/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych parkingów.
2011 2622 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/481/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćdydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2011 2623 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXV/865/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2005 r.w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycielioraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęćw kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
2011 2624 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/202/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 rokuw sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiącychwłasność Gminy Miejskiej Kraków.
2011 2625 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011r. Starosty Wielickiego z dnia 12 maja 2011r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnym domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2011 2626 2011-06-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wielickiego z dnia 22 marca 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2010
2011 2627 2011-06-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 2628 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/281/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okradziejówka
2011 2629 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/282/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płaza
2011 2630 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/283/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogorzyce
2011 2631 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/284/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Źrebce
2011 2632 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/285/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Luszowice
2011 2633 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Czernichowie.
2011 2634 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2635 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 85/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2011 2636 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorlicach
2011 2637 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2638 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 88/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2011 2639 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 89/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach
2011 2640 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX / 42 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Jabłonka w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 2641 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2011 2642 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/95 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 marca 1995r. w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach
2011 2643 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola samorządowe na terenie Gminy Lubień.
2011 2644 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r. w s p r a w i e : wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2011 2645 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o rożnym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łącko.
2011 2646 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna.
2011 2647 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 2648 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/78/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2011 2649 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2011 2650 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/79/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2011 roku.
2011 2651 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzacym jest Gmina Polnaka Wielka
2011 2652 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Polanka Wielka oraz dalszego postepowania z nimi.
2011 2653 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia stratutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wiekiej.
2011 2654 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przeciszów
2011 2655 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Przeciszów
2011 2656 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Gminy Przeciszów
2011 2657 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przeciszów oraz dalszego postępowania z nimi
2011 2658 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w gminie Siepraw w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania i ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania w tych przedszkolach
2011 2659 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/70/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXI/121/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 roku
2011 2660 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Skawina.
2011 2661 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 2662 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 2663 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2664 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego.
2011 2665 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/11 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 289/03 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2011 2666 2011-06-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1264/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2011r. z dnia 25 stycznia 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1264/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 marca 1999 r., Nr IX/61/99 w przedmiocie udziału mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji
2011 2667 2011-06-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Kr 1673/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2011r. z dnia 25 stycznia 2011 r. Sygn. akt I SA/Kr 1673/10 ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r., Nr CIV 1394/10* w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w części dotyczącej § 3 pkt 2 , § 9 i § 10 pkt 3
2011 2668 2011-06-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1453/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2011r. z dnia 21 lutego 2011 r. Sygn. akt IISA/Kr 1453/10 ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 lutego 2001 r., Nr XXXI I/227/2001 w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za wydanie pozwolenia na podłączenie do kolektora
2011 2669 2011-06-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1410/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2011r. z dnia 28 stycznia 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1410/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 listopada 2001 r., Nr XXX/191/2001 w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
2011 2670 2011-06-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Kr 1175/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2011r. z dnia 31 stycznia 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1175/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 25 lutego 2004 r., Nr XVI/117/04 w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń wodociągowych
2011 2671 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 150, 600, 710, 750, 758, 851, 852, 853, 921, 926.
2011 2672 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII.84.11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 750, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921.
2011 2673 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/116/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 853, 900, 921, 926.
2011 2674 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok.
2011 2675 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 2676 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 2677 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 2678 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/114/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim.
2011 2679 2011-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-5-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia, że uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice została wydana z naruszeniem prawa.
2011 2680 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/256/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2011r. wsprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych lub elewacji z budynków mieszkalnych na terenie swoich nieruchomości.
2011 2681 2011-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czchów za rok 2010
2011 2682 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/177/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobszaru „Przegorzały – Dolina Wisły”.
2011 2683 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzacej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2011 2684 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
2011 2685 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2011 2686 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 72/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu i Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu.
2011 2687 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 73/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie likwidacji Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Technikum nr 3 w Starym Sączu.
2011 2688 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 74/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie utworzenia Technikum w Starym Sączu
2011 2689 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 75/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Starym Sączu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Starym Sączu.
2011 2690 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 76/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starym Sączu
2011 2691 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 77/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
2011 2692 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/191/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej ze zmianami.
2011 2693 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 2694 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów działających na terenie Miasta Nowego Sącza.
2011 2695 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 2696 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy Ropa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
2011 2697 2011-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czorsztyn przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
2011 2698 2011-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
2011 2699 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 41/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok
2011 2700 2011-06-28 Budżet Budżet nr IV/33/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2011 ROK
2011 2701 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 maja 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 2702 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 2703 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok.
2011 2704 2011-06-29 Budżet Budżet nr V/23/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie:uchwalenia budżetu na 2011r
2011 2705 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok
2011 2706 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok.
2011 2707 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „A” w zakresie przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce nr 252/10 obr. 3 Wieliczka.
2011 2708 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania gminnym spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Brzeskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2011 2709 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII / 64 / 2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendium Starosty Brzeskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
2011 2710 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 2711 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2011 2712 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeźnica i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
2011 2713 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok
2011 2714 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/ 36/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 maja 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Gromniku.
2011 2715 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/36/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2716 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Olesno z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Olesno oraz ustalenia czasu, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2011 2717 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu Gminy Stryszawa , sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
2011 2718 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie przez Gminę Proszowice przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz kryteriów wyboru inwestycji
2011 2719 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/178/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 2720 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr KI-411/251/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie przez Gminę Proszowice przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz kryteriów wyboru inwestycji.
2011 2721 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr KI-411/252/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/36/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu Gminy Stryszawa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 2722 2011-06-29 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-22(9)/2011/188/VII/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2011 2723 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowego centrum handlowego przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie
2011 2724 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/174/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 39 w Krakowie, ul. Porzeczkowa 3, oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Krakowie, ul. Porzeczkowa 3.
2011 2725 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X.56.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 10 maja 2011r. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2726 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/109/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2727 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2728 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2011 2729 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2730 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sękowa.
2011 2731 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sękowa.
2011 2732 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sękowa
2011 2733 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących gminę Sękowa za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2011 2734 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw dla wsi Zakliczyn i Czechówka w ich granicach administracyjnych, dla działki nr 431/1 położonej w Zakliczynie
2011 2735 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw dla obszaru wsi: Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3 i 1117/4 położonych w Sieprawiu dla działki nr 2621 położonej w Sieprawiu
2011 2736 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3 i 1117/4 położonych w Sieprawiu dla działki nr 380/4 położonej w Sieprawiu
2011 2737 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
2011 2738 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2006 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2739 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 2740 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 2741 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII / 48 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2742 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2743 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/77/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 2744 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 2745 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 2746 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2011