Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Maj 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1800 2011-05-04 Budżet Budżet nr V/21/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 lutego 2011r.
2011 1801 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1802 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1803 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2011 ROK
2011 1804 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Słaboszów na rok 2011
2011 1805 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 19/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 1806 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 1807 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/67/ 11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 1808 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/69/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
2011 1809 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/71/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 1810 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mszana Dolna.
2011 1811 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011
2011 1812 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 1813 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 2 na terenie sołectwa Izdebnik, gmina Lanckorona.
2011 1814 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 3 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona
2011 1815 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 4 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
2011 1816 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
2011 1817 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 6 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
2011 1818 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/40/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 7 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
2011 1819 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/41/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 8 na terenie sołectwa Skawinki, gmina Lanckorona.
2011 1820 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2011 Wójta Gminy Łącko z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łącko za 2010 rok
2011 1821 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łukowica za 2010 r.
2011 1822 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/101/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego przy ul. Matematyków Krakowskich w Krakowie, na którym nastąpiło uszkodzenie obiektu budowlanego w wyniku osunięcia ziemi.
2011 1823 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego przy ul. Żabiej w Krakowie, na którym nastąpiło uszkodzenie obiektu budowlanego w wyniku osunięcia ziemi.
2011 1824 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/103/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego przy ul. Żelazowskiego / ul. Hallera w Krakowie, na którym nastąpiło uszkodzenie obiektu budowlanego w wyniku osunięcia ziemi.
2011 1825 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/104/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Kaszubskiej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków.
2011 1826 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/105/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Żyznej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków.
2011 1827 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/106/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Gościnnej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków.
2011 1828 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/107/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Kamedulskiej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków.
2011 1829 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/108/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie tzw. „Skarpy Nowohuckiej” w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków.
2011 1830 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/109/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Kuryłowicza w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków.
2011 1831 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/110/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Przegorzalskiej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków.
2011 1832 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/111/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Sawiczewskich w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków.
2011 1833 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/112/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Zakamycze w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków.
2011 1834 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XI/118/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Golkowickiej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków.
2011 1835 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 1836 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1837 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2011 1838 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1839 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/80/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1840 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 1841 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/16/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Zielonki
2011 1842 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/17/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2011 1843 2011-05-05 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na terenie Gminy Grybów
2011 1844 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/13/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Żabno przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2011 1845 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/14/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.
2011 1846 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/17/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2011r. w sprawie przedłużenia dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie.
2011 1847 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela i zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Biały Dunajec.
2011 1848 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolesław.
2011 1849 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej.
2011 1850 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bolesław.
2011 1851 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bukowno
2011 1852 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia wysokości oprocentowania do części opłaty rozłożonej na raty.
2011 1853 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII / 34 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Charsznica Nr VI/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Charsznica na okres od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku.
2011 1854 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
2011 1855 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze.
2011 1856 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Kocmyrzowie II z klasami 0-III.
2011 1857 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.
2011 1858 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2011 1859 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Libiąż.
2011 1860 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 37/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 156/XXII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wyrazenia zgody na udzielanie bonifikat w cenie sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali komunalnych ich najemcom.
2011 1861 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2011 1862 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
2011 1863 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2011 1864 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Gminie Rabka-Zdrój.
2011 1865 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielana przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki
2011 1866 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Świątniki Górne przedszkolu publicznym.
2011 1867 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Przedszkola Samorządowego w Świątnikach Górnych.
2011 1868 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów.
2011 1869 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/ 24 /2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kozłowie
2011 1870 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozłów.
2011 1871 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.39.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2011 1872 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.41.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
2011 1873 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.50.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Lipnica Murowana
2011 1874 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.51.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych oraz piwa
2011 1875 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2011 1876 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór i wywóz ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców miasta i gminy Ryglice wozem (samochodem) asenizacyjnym ścieków komunalno – bytowych na oczyszczalnię ścieków, celem oczyszczenia w okresie od 1.06.2011 r. do 31.05.2012 r.
2011 1877 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice
2011 1878 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 13 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku.
2011 1879 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specialistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 1880 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi
2011 1881 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/204/2009 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2009 r.
2011 1882 2011-05-06 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1883 2011-05-06 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1884 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2011 1885 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/127/2011 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały SWM nr XLVIII/761/10 w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.
2011 1886 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: statutów sołectw i osiedla w gminie Radłów.
2011 1887 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zabierzów
2011 1888 2011-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 31 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2010 r.
2011 1889 2011-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2010 rok.
2011 1890 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr v/24/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1891 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród.
2011 1892 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy
2011 1893 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1894 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 1895 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1896 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1897 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów
2011 1898 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/18 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1899 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/25 Rady Gminy Mucharz z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/44/03 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków, opłat lokalnych i prowizji od inkasa podatków.
2011 1900 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/29 Rady Gminy Mucharz z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 1901 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/31 Rady Gminy Mucharz z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/18 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1902 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Brzesku.
2011 1903 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Brzesko.
2011 1904 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy i Miasta Proszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 1905 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1906 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Proszowice.
2011 1907 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2011 1908 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 1909 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 11 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 1910 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 11 marca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1911 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 1912 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tarnów.
2011 1913 2011-05-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 3/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze zmienione rozporządzeniem Nr 5/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 1914 2011-05-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 1915 2011-05-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 kwietnia 2011r.
2011 1916 2011-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2011 Starosty Suskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 roku w placówce opiekuńczo-wychowaczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Suski
2011 1917 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 1918 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Zawoja na rok 2011
2011 1919 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 stycznia 2011r. U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A
2011 1920 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LANCKORONA NA ROK 2011
2011 1921 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V\25\2011 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2011.
2011 1922 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej
2011 1923 2011-05-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-24(6)/2011/187/VIIIB/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2011 1924 2011-05-11 Informacja Informacja nr OKA-4110-35(16)/2010/2011/9257/KT Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 1 kwietnia 2011r. o decyzji nr WCC/782-ZTO-B/9257/W/OKA/2011/KT
2011 1925 2011-05-11 Informacja Informacja nr OKA-4110-40(8)/2010/2011/4273/KT Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 1 kwietnia 2011r. o decyzji nr WCC/1067C/4273/W/OKA/2011/KT
2011 1926 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko - Toporzysko
2011 1927 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tylka II
2011 1928 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hałuszowa dla fragmentu miejscowości Hałuszowa i Grywałd
2011 1929 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w Rodzinych Domach Dziecka w Dursztynie i Szaflarach
2011 1930 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2011r. w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grodkowicach.
2011 1931 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2011 1932 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach NR XXV/297/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1933 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół w Ponikwi
2011 1934 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Ponikwi
2011 1935 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: zlikwidowania Gimnazjum w Ponikwi.
2011 1936 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: stopniowego zlikwidowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wadowicach
2011 1937 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wadowice przedszkoli publicznych
2011 1938 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
2011 1939 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 1940 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1941 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr X/115/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2011 1942 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/70/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska
2011 1943 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Tenczynek oraz zmiany uchwały nr XII/110/2003 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 18 września 2003 roku i uchwały nr XXXIII/274/2005 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie sołectwa Tenczynek
2011 1944 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1945 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015
2011 1946 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr I/20/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Dębno na 2011 rok
2011 1947 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2011
2011 1948 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/53/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2011.
2011 1949 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr II / 37 / 2011 Rady Gminy Dębno z dnia 11 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok.
2011 1950 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr II /38 / 2011 Rady Gminy Dębno z dnia 11 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 1951 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1952 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 1953 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/80/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2011 rok.
2011 1954 2011-05-12 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gromnik z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powierzenia do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z dożywianiem uczniów w gimnazjum
2011 1955 2011-05-12 Umowa Umowa nr 1/2011 Wójta Gminy Koszyce z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na "Odbudowę drogi powiatowej Witów p. wieś- Morsko Nr 1280K od km 0+550 do km 1+595"
2011 1956 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 1957 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 1958 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 1959 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IX / 51 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszaru „Lipnica Mała – 40”
2011 1960 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w budzecie Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 1961 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 2 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 1962 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr 54/VII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 1963 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI / 28 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1964 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 1965 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr 17/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 11/2011 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2011.
2011 1966 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 719/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2010r. z dnia 17 września 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 719/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Biskupice z dnia 21 marca 2003 r., Nr V/52/03 w sprawie regulaminu dostarczania wody
2011 1967 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 720/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2010r. z dnia 17 września 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 720/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Biskupice z dnia 6 sierpnia 1999 r., Nr XIV/74/99 w przedmiocie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej
2011 1968 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 846/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010r. z dnia 30 września 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 846/10 ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 lutego 2005 r., Nr XXII/200/05 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobieranie wody
2011 1969 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1265/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2011r. z dnia 25 stycznia 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1265/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 marca 1999 r., Nr IX/62/99 w przedmiocie ustalenia wysokości wpłaty za podłączenie do kanalizacji
2011 1970 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 789/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2010r. z dnia 8 października 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 789/10 ze skargi Prokuratury Okręgowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy w Jordanowie z dnia 15 października 2004 r., Nr XX/142/2004 w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do Gminnego Wodociągu w Wysokiej
2011 1971 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 742/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2010r. z dnia 28 września 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 742/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2001 r., Nr XXIV/188/2001 w przedmiocie ustalenie opłat za podłączenie się do kanalizacji
2011 1972 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 743/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2010r. z dnia 28 września 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 743/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 października 2001 r., Nr XXVIII/232/2001 w przedmiocie ustalenia opłaty za podłączenie się do magistrali wodociągowej
2011 1973 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 890/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2010r. z dnia 7 października 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 890/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę uchwałę Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2003 r., Nr XVII/79/03 w przedmiocie określenia warunków dokonania przyłączy nowych odbiorców do sieci wodociągowej wodociągu gminnego oraz określenia odpłatności za dokonanie tych przyłączeń - w zakresie § 1, § 2 i § 4 pkt 2
2011 1974 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1176/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2010r. z dnia 13 grudnia 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 1176/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r., Nr V/34/03 w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń kanalizacyjnych
2011 1975 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/100/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Rdziostów.
2011 1976 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.
2011 1977 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/102/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Biczyce Dolne.
2011 1978 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/103/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Naściszowa, Paszyn, Piątkowa i Wielogłowy.
2011 1979 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/104/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Kunów.
2011 1980 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1151/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2010r. z dnia 17 grudnia 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 1151/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r., Nr XIII/84/2003 w przedmiocie opłat jednorazowych i opłat podwyższonych za korzystanie z sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
2011 1981 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 995/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2010r. z dnia 16 listopada 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 995/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Siepraw z dnia 22 kwietnia 1999 r., Nr VIII/60/99 w sprzedmiocie warunków podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
2011 1982 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 900/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2010r. z dnia 7 października 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 900/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2005 r., Nr XXXIII/214/05 w przedmiocie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sułkowice – w zakresie § 37 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały
2011 1983 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 926/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2010r. z dnia 30 listopada 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 926/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Tokarnia w zakresie § 1 i 2 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr XV/81/04 w przedmiocie udziału mieszkańców w budowie urządzeń kanalizacyjnych
2011 1984 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1243/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010r. z dnia 14 grudnia 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 1243/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2000 r., Nr XXV/163/2000 w przedmiocie zasad przyłączania się do wodociągu wiejskiego
2011 1985 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1241/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010r. z dnia 14 grudnia 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 1241/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 września 2005 r., Nr XXXVII/183/2005 w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń
2011 1986 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 856/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2010r. z dnia 25 października 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 856/10 ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 czerwca 2000 r., Nr IV/13/2000 w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy.
2011 1987 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 857/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2010r. z dnia 25 października 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 857/10 ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 czerwca 2000 r., Nr IV/14/2000 w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy
2011 1988 2011-05-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 875/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2010r. z dnia 8 października 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 875/10 ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 1998 r., Nr VI/39/98 w przedmiocie jednorazowych opłat za przyłączenie wodociągów komunalnych oraz kolektora ścieków
2011 1989 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/98/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Andrychów
2011 1990 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/99/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany - Włosań
2011 1991 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII /106/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.
2011 1992 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII /107/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.
2011 1993 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/108/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad otwartego konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”
2011 1994 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.
2011 1995 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/118/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Tarnowie.
2011 1996 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. zmiany Uchwała Nr XLVI-346-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
2011 1997 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI-50/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
2011 1998 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Karwinie
2011 1999 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2000 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym
2011 2001 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2011 2002 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV-17/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
2011 2003 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV-20/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zembrzyce w latach 2011 – 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zembrzyce.
2011 2004 2011-05-13 Komunikat Komunikat nr 3/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2011 2005 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Miasta Bochnia na rok 2011 Rady Miasta Bochnia Nr IV/20/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 2006 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV-30/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na Rok 2011
2011 2007 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV-32/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok
2011 2008 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V-34/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV-30/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 stycznia 2011 r.
2011 2009 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V-35/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2011 2010 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-61/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
2011 2011 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/79/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/30/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2011.
2011 2012 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V.28.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany treści Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/344/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2006 r.
2011 2013 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI.39.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Rzuchowej
2011 2014 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXXIII/375/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2011 2015 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXXIII/375/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2011 2016 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2017 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Brzeszczach nadanego Uchwałą nr XXXIV/392/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 2018 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/41/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2019 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok
2011 2020 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2021 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2022 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-63/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łapsze Niżne oraz gminnym jednostkom budżetowym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 2023 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/110/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkoli publicznych.
2011 2024 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 2025 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2026 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Szczucin
2011 2027 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zniesienia oraz utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Szczucin oraz określenia zakresu ich działania
2011 2028 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów
2011 2029 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 2030 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tarnów
2011 2031 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wierzchosławice.
2011 2032 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2033 2011-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-20-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/41/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2034 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr KI-411/189/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/44/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeni za inkaso - w części
2011 2035 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr II/29/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2010r.
2011 2036 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr 349/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2010 r.
2011 2037 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2011 r.
2011 2038 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVII/228/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie stanowiących własność Gminy Chrzanów lub będących w jej posiadaniu oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu za ich najem ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 83 poz. 627, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/458/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 44 poz. 295
2011 2039 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 2040 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 2041 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/81/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2042 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/238/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 2043 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/184/09 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2044 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
2011 2045 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian wydatków oraz przychodów budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2046 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Zatorze
2011 2047 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2011 2048 2011-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1068/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2010r. z dnia 30 listopada 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 1068/10 ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Bystra –Sidzina z dnia 25 listopada 2004 r. Nr XIX/174/04 w przedmiocie opłat za pobieranie wody
2011 2049 2011-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 948/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2010r. z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 948/10 ze skarg (...)* na uchwałę Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010 r. Nr II/266/2010 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno
2011 2050 2011-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1263/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2011r. z dnia 28 stycznia 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1263/10 ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2002 r. Nr XXXIII/223/02 w przedmiocie ustalenia opłaty za przyłącz do kanalizacji gminnej
2011 2051 2011-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/kr 851/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2010r. z dnia 22 listopada 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 851/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy w Łukowicy z dnia 26 lutego 1999 r. Nr IV/20/99 w przedmiocie ustalenia odpłatności za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych
2011 2052 2011-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1133/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2011r. z dnia 28 stycznia 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1133/10 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Mogilany z dnia 17 grudnia 1999 r. Nr XI/71/99 w przedmiocie upoważnienia zarządu Gminy Mogilany do ustalenia opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2011 2053 2011-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 734/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2010r. z dnia 17 września 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 734/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010 r. Nr 331/XLIV/2010 w przedmiocie zmiany uchwały
2011 2054 2011-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/kr 997/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2010r. z dnia 16 listopada 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 997/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Siepraw z dnia 11 marca 1999 r. Nr VI/53/1999 w przedmiocie wysokości udziału finansowego w kosztach budowy kanalizacji
2011 2055 2011-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1242/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010r. z dnia 14 grudnia 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 1242/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2001 r. Nr XXXIX/246/2001 w przedmiocie zatwierdzenia wysokości opłat za dokonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej
2011 2056 2011-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1240/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010r. z dnia 14 grudnia 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 1240/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 września 2005 r. Nr XXXVII/184/2005 w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków
2011 2057 2011-05-16 Budżet Budżet nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011.
2011 2058 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2011 2059 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto".
2011 2060 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2011 2061 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.
2011 2062 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wieniec w jego granicach administracyjnych, w zakresie wyznaczenia terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw (obszar „Wieniec - 1”)
2011 2063 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa: Wieniec, Jaroszówka i Nieznanowice, w zakresie poszerzenia terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw (obszar „Nieznanowice – 1”)
2011 2064 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 2065 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Koniusza, obejmującego sołectwa: [1]Biórków Mały, [2]Biórków Wielki, [3]Budziejowice, [4]Chorążyce, [5]Czernichów, [6]Dalewice, [7]Glew, [8]Glewiec, [9]Gnatowice, [10]Górka Jaklińska, [11]Karwin, [12]Koniusza, [13]Łyszkowice, [14]Muniaczkowice, [15]Niegardów, [16]Niegardów Kolonia, [17]Piotrkowice Małe, [18]Piotrkowice Wielkie, [19]Polekarcice, [20]Posądza, [21]Przesławice, [22]Rzędowice, [23]Siedliska, [24]Szarbia, [25]Wąsów, [26]Wierzbno, [27]Wroniec, [28]Wronin, [29]Zielona uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 września 2004 r.
2011 2066 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 2067 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/95/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników oświęcimskich klubów sportowych i zawodników niezrzeszonych osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2011 2068 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/101/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe w mieście Oświęcim.
2011 2069 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu członka ochotniczej straży pożarnej.
2011 2070 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V / 37 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szerzyny
2011 2071 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V / 41 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2072 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI / 52 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny”
2011 2073 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 18 kwietnia 2011r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010 oraz zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011.
2011 2074 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 2075 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wietrzychowice.
2011 2076 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wietrzychowice lub jej jednostkom podległym
2011 2077 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 maja 2011r. w sprawie nadania imienia "Jana Deszcza" Publicznemu Gimnazjum w Miechowicach Wielkich
2011 2078 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/43/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 2079 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/45/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2080 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/48/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2081 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2082 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/57/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2083 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2011 2084 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2011 r.
2011 2085 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2011 2086 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2011 2087 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 2088 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzierżaninach.
2011 2089 2011-05-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Miechowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 2090 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 23/46/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 2091 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 119/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2092 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 2093 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 2094 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2011 r.
2011 2095 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2011 2096 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie:ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2011 2097 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
2011 2098 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/71/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2011 2099 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 r.
2011 2100 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr Nr VI/69/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia samorządowej umundurowanej formacji - Straży Miejskiej
2011 2101 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/70/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2011 2102 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IX/113/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011
2011 2103 2011-05-18 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 marca 2011r. W sprawie powierzenia przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce Powiatowi Proszowice zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz upośledzonych umysłowo z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2011 2104 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna - wieś Kasina Wielka.
2011 2105 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2011 2106 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/68/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2011 2107 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/69/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2011 2108 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 119/17/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2010 r.
2011 2109 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Uzdrowisko ”.
2011 2110 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/68/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu.
2011 2111 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2011 2112 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłaju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2113 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 .
2011 2114 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 446/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010r. W sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2115 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 446/ LXII/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2116 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 2117 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 2118 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/187/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/22/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia onkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2119 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI - 411/227/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2011r. uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. - została wydana z naruszeniem prawa
2011 2120 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI - 411/218/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2011r. stwierdzenie niważności uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2121 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI - 411/219/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2122 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI - 411/221/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/46/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mszana Dolna
2011 2123 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr KI - 411/222/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2124 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 2125 2011-05-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 21/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok Nr 21/V/2011
2011 2126 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok
2011 2127 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 67/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 2128 2011-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice
2011 2129 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2011 2130 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2011 2131 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 2132 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 26/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2133 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 75/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 306/2
2011 2134 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 183
2011 2135 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 213
2011 2136 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 330/5
2011 2137 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” dla działek Nr 35/16, 36, 37 i 40
2011 2138 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2139 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr XIV/157/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r.w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy MiejskiejKraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2008r.Nr 566 poz. 3721, ze zm.)(Kraków, dnia …………… 200…. r.)
2011 2140 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lubień
2011 2141 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.
2011 2142 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.V.4131-1-1-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 marca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Gorlicach Nr 26/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2143 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 lutego 2011r.
2011 2144 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 lutego 2011r.
2011 2145 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jordanowie
2011 2146 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2147 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów.
2011 2148 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/106/2004 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2011 2149 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jordanowie oraz warunków jego funkcjonowania.
2011 2150 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Limanowa spółkom wodnym - podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 2151 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2011 2152 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
2011 2153 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach.
2011 2154 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr LVIII/305/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi oraz warunków na których może odbywać się odbudowa obiektów budowlanych.
2011 2155 2011-05-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 2156 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011r.
2011 2157 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego, nie stanowiących jego wyłącznej własności.
2011 2158 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 126/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2159 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 131/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2160 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 134/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2161 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 marca 2011r. w sprawie:Zmiany w Uchwale Rady Gminy Babice Nr XXXIX/314/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
2011 2162 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 2163 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 2164 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/219/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego i leśnego.
2011 2165 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.20011 r.
2011 2166 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 2167 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej.
2011 2168 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Zakliczyn przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 2169 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 2170 2011-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 16 września 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Tokarni zmienionego Zarządzeniem Nr 65/2008 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 grudnia 2008r.w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 16 września 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Tokarni.
2011 2171 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII.35.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/424/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2011 2172 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 29/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Gorlice
2011 2173 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 30/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 426/XLV/2006 z 23 lutego 2006 r. zmienionej uchwałą nr 139/XVI/2007 z 22 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gorlice
2011 2174 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice.
2011 2175 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Gorlice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2011 2176 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 59/VII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród Miasta Gorlice dla osób fizycznych za osiagnięte wyniki sportowe
2011 2177 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr IX / 43 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/259/2009 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 2178 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr IX / 45 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola samorządowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka oraz ustalenia regulaminu dysponowania tymi środkami na 2011 rok.
2011 2179 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe świadczenia opiekuńczo-bytowe, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Jodłownik
2011 2180 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2011r. w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2011 2181 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2182 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego w Kętach przy ul. Sienkiewicza
2011 2183 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XIV/161/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie.
2011 2184 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/132/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/236/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego urodzonych i zamieszkałych na stałe w krajach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich uczących się w Krakowie.
2011 2185 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/123/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze (z późn. zm.).
2011 2186 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011–2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2011 2187 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/195/08 z dnia 29 grudnia 2008r.w sprawie zasad przejęcia przez Gminę Łabowa od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości.
2011 2188 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 57VII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łososina Dolna oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 2189 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
2011 2190 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/89/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2011 2191 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/90/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem
2011 2192 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2011r. w sprawie porozumienia o powierzeniu Miastu Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rytro, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu .
2011 2193 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/30/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.
2011 2194 2011-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/11 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2010r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nawojowa według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.
2011 2195 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 39/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2010 rok.
2011 2196 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI / 37 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Raciechowice oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2011 2197 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI / 40 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Raciechowice.
2011 2198 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr X-76/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych.
2011 2199 2011-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Tarnowskiego
2011 2200 2011-05-25 Budżet Budżet nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2011
2011 2201 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/51/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
2011 2202 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/52/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej.
2011 2203 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/53/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2011 2204 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2011 rok.
2011 2205 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2011 2206 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2011 2207 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2011 2208 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/412/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie : uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2011 2209 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 2210 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/27/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Koszyce na 2011 rok
2011 2211 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/34/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce
2011 2212 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/35/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.
2011 2213 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/37/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych oraz użyczania nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
2011 2214 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/38/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: Regulaminu powołania i organizacji pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszycach
2011 2215 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/41/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/103/2003 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach
2011 2216 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/42/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Koszycach oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2217 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/43/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 2218 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany zapisu w Uchwale Nr III / 27 / 2011 Rady Gminy w Koszycach z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Koszyce na 2011.
2011 2219 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/45/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2220 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie:ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mogilany wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2011 2221 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Winiarach
2011 2222 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 marca 2011r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 2223 2011-05-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/37/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych oraz użyczenia nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony - w części.
2011 2224 2011-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 maja 2011r. o sprostowania błędu
2011 2225 2011-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 maja 2011r. o sprostowaniu błędu
2011 2226 2011-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 maja 2011r. o sprostowaniu błędu
2011 2227 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie.
2011 2228 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2011.
2011 2229 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVIII/196/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2009 roku dotyczącej regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2011 2230 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2011 2231 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2011 rok.
2011 2232 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2233 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2011 rok.
2011 2234 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Równej
2011 2235 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IX/95/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2011 2236 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób
2011 2237 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/45/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Trzebinia biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebinia.
2011 2238 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/47/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowej w formie dopłat dla osób fizycznych do budowanych na terenie Gminy Trzebinia przydomowych oczyszczalni ścieków.
2011 2239 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/48/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowej w formie dopłat dla osób fizycznych do instalowanych na terenie Gminy Trzebinia ekologicznych urządzeń grzewczych.
2011 2240 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych
2011 2241 2011-05-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 10 maja 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 2242 2011-05-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Tarnowskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnowskim
2011 2243 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina.
2011 2244 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
2011 2245 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 2246 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia do aprobującej wiadomości oraz podania do publicznej wiadomości opinii ekspertów dotyczącej obszarów, na terenie, których stwierdzono czynne osuwisko.
2011 2247 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/88/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego centrum miasta Niepołomice
2011 2248 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2011 2249 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2250 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 2251 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
2011 2252 2011-05-26 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2253 2011-05-26 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2254 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2011 2255 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna w zakresie działek o nr 1171/29, 1155/5, 1021/19 oraz części działek o nr 1025 i 1027, położonych na terenie miejscowości Raba Wyżna.
2011 2256 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 2257 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr 86/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. oraz uchwałą Nr 22/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011 roku.
2011 2258 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, zmienionej uchwałą nr 90/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr 23/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011 roku.
2011 2259 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr 54/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 2260 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 2261 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 2262 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Niedźwiedź liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2011 2263 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.
2011 2264 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 2265 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 2266 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 2267 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 2268 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/55/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2011r. nadania nazwy ulicy w Skawinie.
2011 2269 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/63/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok. ¬
2011 2270 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2271 2011-05-27 Budżet Budżet nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na 2011 rok.
2011 2272 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BOBOWA NA ROK 2011.
2011 2273 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
2011 2274 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok.
2011 2275 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011.
2011 2276 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2011 2277 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/29 /2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 .
2011 2278 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 2279 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2280 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 2281 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/03 z dnia 27 lutego 2003 r.
2011 2282 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 r.
2011 2283 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 2284 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 2285 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu
2011 2286 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzyciąż
2011 2287 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/49/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
2011 2288 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2289 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/178/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wieliczka pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze.
2011 2290 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/750/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach
2011 2291 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/67/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XLV/711/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Chorągwica
2011 2292 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/12/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonki".
2011 2293 2011-05-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Powiecie Nowosądeckim.
2011 2294 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2011
2011 2295 2011-05-27 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-19(11)/2011/1342/XI/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni "Gorlice" Spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2011 2296 2011-05-27 Informacja Informacja nr OKA-4110-46(16)/2010/2011/9257/KT Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 11 maja 2011r. o decyzji nr PCC/817-ZTO-A/9257/W/OKA/2011/KT
2011 2297 2011-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 2298 2011-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 2299 2011-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 2300 2011-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 2301 2011-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 2302 2011-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 23 maja 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.
2011 2303 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 24/49/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 2304 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 25/54/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 2305 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 67/9/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2306 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 80/11/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2307 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 84/12/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2308 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 97/14/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 2309 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 102/15/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2310 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 104/15/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2311 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 122/17/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 2312 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 124/17/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 2313 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 138/17/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2314 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 142/18/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2315 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 144/18/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2316 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 148/19/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2317 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 157/19/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2318 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 161/19/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 2319 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 163/19/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 2320 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem.
2011 2321 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Alwernia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Alwernia
2011 2322 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2323 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/ 2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów I.
2011 2324 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 2325 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/34/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2326 2011-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-1-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 maja 2011r. stwierdza się iż uchwała Nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. wydana została z naruszeniem prawa
2011 2327 2011-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-2-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 maja 2011r. stwierdza się iż uchwała Nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. wydana została z naruszeniem prawa
2011 2328 2011-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-3-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 maja 2011r. stwierdza się iż Uchwała Nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. wydana została z naruszeniem prawa
2011 2329 2011-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-4-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 maja 2011r. stwierdza się iż uchwała Nr VI/59/11 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2011 r. wydana została z naruszeniem prawa
2011 2330 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 146/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 2331 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 148/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011
2011 2332 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 2333 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII.55.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 2334 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 2335 2011-05-30 Informacja Informacja Starosty Olkuskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez uzupełnienie jej o dane ewidencyjne budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Klucze obręby ewidencyjne: Bogucin Duży, Golczowice, Jaroszowiec, Rodaki, Ryczówek
2011 2336 2011-05-30 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2337 2011-05-30 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2338 2011-05-30 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2339 2011-05-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2011r. zawarte w dniu 11 kwietnia 2011 roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Miastem” a Miastem i Gminą Słomniki z siedzibą w Słomnikach, ul. Kościuszki 64 reprezentowaną przez: Pawła Knafel – Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Gminą”.
2011 2340 2011-05-30 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2341 2011-05-30 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2342 2011-05-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Tarnów
2011 2343 2011-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cieszynianka"
2011 2344 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/115/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok.
2011 2345 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2011 2346 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Gorlice
2011 2347 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.
2011 2348 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 maja 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasenta w sołectwie Jerzmanowice, terminów płatności dla inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2011 2349 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2350 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 2351 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 2352 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych we wsi Pcim i Stróża w Gminie Pcim.
2011 2353 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2354 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rabie Wyżnej.
2011 2355 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna.
2011 2356 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Raba Wyżna.
2011 2357 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/319/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych w Gminie Raba Wyżna.
2011 2358 2011-05-30 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
2011 2359 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wsie Bącza Kunina, Frycowa, Nawojowa i Popardowa
2011 2360 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Homrzyska i Złotne
2011 2361 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała
2011 2362 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011
2011 2363 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2011
2011 2364 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Świątniki Górne na rok 2011
2011 2365 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2011 rok
2011 2366 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Babice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Babice na rok 2011
2011 2367 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011