Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Kwiecień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1288 2011-04-01 Budżet Budżet nr V/20/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korzenna na rok 2011
2011 1289 2011-04-01 Budżet Budżet nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr IV/17/11
2011 1290 2011-04-01 Budżet Budżet nr IV/12/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK
2011 1291 2011-04-01 Budżet Budżet nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łososina Dolna na 2011 rok
2011 1292 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr II / 31 / 2011 Rady Gminy Dębno z dnia 11 marca 2011r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Woli Dębińskiej.
2011 1293 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 1294 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/51/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
2011 1295 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/52/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1296 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/54/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/239/05 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej.
2011 1297 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/56/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie i nadanie statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury.
2011 1298 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.
2011 1299 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1300 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żabno lub jej jednostkom podległym
2011 1301 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1302 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1303 2011-04-01 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 18 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2011 1304 2011-04-01 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 13 stycznia 2011 r.
2011 1305 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.29.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia publicznych Przedszkoli Samorządowych w Gminie Lipnica Murowana
2011 1306 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.31.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana
2011 1307 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.32.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Lipnica Murowana
2011 1308 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.
2011 1309 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.34.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2015
2011 1310 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.35.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1311 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.37.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r.
2011 1312 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały
2011 1313 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice
2011 1314 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1315 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/242/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1316 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości.
2011 1317 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/l 1/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011 r.
2011 1318 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 1320 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/61/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2011 1321 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
2011 1322 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/69/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
2011 1323 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr v/49/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2011 1324 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/44/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1325 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VII-58/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Kacwinie
2011 1326 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VII-59/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Niedzicy
2011 1327 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII-66/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII-56/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy
2011 1328 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII-67/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII-59/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r.w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Niedzicy
2011 1329 2011-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
2011 1330 2011-04-01 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 24 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2011 1331 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 85/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 1332 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 91/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 1333 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2011 1334 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2011 1335 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów
2011 1336 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/ 37 /2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/118/2008 Rady Gminy w Budzowie z dnia 27 marca 2008 r . w sprawie poboru opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych.
2011 1337 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/ 39 /2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/334/2010 Rady Gminy w Budzowie z dnia 3 listopada 2010 r . w sprawie poboru inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów.
2011 1338 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2011.
2011 1339 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie.
2011 1340 2011-04-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie powierzenia przez Gminę Limanowa Miastu Limanowa realizacji zadania publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Gminy Limanowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej.
2011 1341 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 1342 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Tuchów na rok 2011.
2011 1343 2011-04-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 1344 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi CHEŁMIEC.
2011 1345 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina.
2011 1346 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok.
2011 1347 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/85/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. W sprawie: poboru podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ich poboru.
2011 1348 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr Nr V/21/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 .
2011 1349 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 1350 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmin w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011
2011 1351 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.
2011 1352 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lubień w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1353 2011-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Gorlickiego z dnia 23 marca 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2011 1354 2011-04-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 28 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gręboszów przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011 r.
2011 1355 2011-04-05 Budżet Budżet nr IV/19/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1356 2011-04-05 Budżet Budżet nr IV/16/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łukowica na rok 2011
2011 1357 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 1358 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2011 1359 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr XI/119/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.
2011 1360 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr XI/120/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1361 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1362 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/41/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 1363 2011-04-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2011 1364 2011-04-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2011r. uchylające Rozporządzenie Nr 25/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 1365 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 55/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w statucie Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
2011 1366 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2011.
2011 1367 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/12/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorzadowe "Pod Topolą" prowadzone przez Miasto Grybów.
2011 1368 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Kamionka Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2011 1369 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kamienna w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy tej wsi.
2011 1370 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2011 1371 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 1372 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa.
2011 1373 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rytro.
2011 1374 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rytro.
2011 1375 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/23/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 1376 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/54/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 1618, działka Nr 1198/2, część działki Nr 5007/1 (działka Nr 5007/4 wg nowego podziału) i część działki Nr 5007/2, działka Nr 4032, część działki Nr 4047 i część działki Nr 4048/3
2011 1377 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Gruszowiec działka nr 1308, część działki nr 515
2011 1378 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki działka nr 850
2011 1379 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki działka nr 1417/6, działka nr 877/2, działki nr 679 i 1139
2011 1380 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki część działki nr 845 i część działki nr 843/1
2011 1381 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działki nr 1721, 1722, 1723/1
2011 1382 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/60/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra –wieś Jurków działki Nr 2004, 2005, 2006/1
2011 1383 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/61/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Porąbka działka nr 689/1, działka nr 260/2, część działki nr 727
2011 1384 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/62/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Półrzeczki działka Nr 1683, działka Nr 1559
2011 1385 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/63/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Przenosza część działki 286, część działki 465/1
2011 1386 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Stróża działka Nr 225
2011 1387 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/65/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wilczyce część działki Nr 580/2, działka Nr 1198
2011 1388 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/66/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska część działki 33/1, część działki 318, działka 116
2011 1389 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/67/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna działka nr 877, działka Nr 294/2, część działki Nr 553 (działka Nr 553/3 wg projektu podziału)
2011 1390 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr III/9/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na 2011 r.
2011 1391 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOŁCZA NA 2011 ROK
2011 1392 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 1393 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr 98/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2010.
2011 1394 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 1395 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/ 30/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bolesławiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1396 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów I.
2011 1397 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krzeszowice i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1398 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr Nr IV.22.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.
2011 1399 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia do aprobującej wiadomości oraz upublicznienia opinii ekspertów dotyczących obszarów na terenie których stwierdzono czynne osuwiska.
2011 1400 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Jodłówce.
2011 1401 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/36/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2011 1402 2011-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2011r. stwierdza nieważność uchwały Nr V/15/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 1403 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów
2011 1404 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stronie.
2011 1405 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica.
2011 1406 2011-04-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2001 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązyjących na tym obszarze
2011 1407 2011-04-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Proszowicach z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierzat, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązyjących na tym obszarze
2011 1408 2011-04-07 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 28 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice
2011 1409 2011-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr ZGKM 129/Z-034/01/11 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie danych dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2011 1410 2011-04-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 85/2011 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2010 rok
2011 1411 2011-04-07 Budżet Budżet nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 1412 2011-04-07 Budżet Budżet nr II / 9 /11 BUDŻETOWA Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 lutego 2011r.
2011 1413 2011-04-07 Budżet Budżet nr I.8.2011 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki w Zabierzowie na rok 2011
2011 1414 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 1415 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 1416 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 1417 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/59/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1418 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr III/15/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Związku na rok 2011
2011 1419 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 21 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1420 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Tomaszkowicach.
2011 1421 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/2007 Rady Gminy Bolesław z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa, ze zm.
2011 1422 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2011 1423 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
2011 1424 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu oraz nadania aktu założycielskiego i statutu.
2011 1425 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29.03.2011r.: Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
2011 1426 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian budzetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2011 1427 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju.
2011 1428 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Słaboszów .
2011 1429 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/60/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane
2011 1430 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/65/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane.
2011 1431 2011-04-07 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2011 1432 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 4/10/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1433 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 12/6/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1434 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 15/12/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1435 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 16/17/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1436 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 17/22/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1437 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 18/26/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1438 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010 r.
2011 1439 2011-04-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29 marca 2011r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2011 1440 2011-04-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GNiPP.7113.1.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2011 1441 2011-04-08 Informacja Informacja nr GK.7145.16.2011 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok
2011 1442 2011-04-08 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2011 1443 2011-04-08 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Gołcza
2011 1444 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Biały Dunajec oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 1445 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 1446 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2011 1447 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/201/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1448 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 1449 2011-04-08 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011r.
2011 1450 2011-04-08 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011r.
2011 1451 2011-04-08 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011r.
2011 1452 2011-04-08 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2011r.
2011 1453 2011-04-08 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lutego 2011r.
2011 1454 2011-04-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 1455 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 322/1 w mieście Bobowa, części działek Nr 87/1 i 88, działki Nr 133/1, działki Nr 489/3, działki Nr 522 w Siedliskach, działki Nr 212/4, działki Nr 261/5, części działki Nr 315/1 w Wilczyskach
2011 1456 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ''Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie'' i nadania statutu jednostce.
2011 1457 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno prawnym.
2011 1458 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany
2011 1459 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/49/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 1460 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/ 25/ 11 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 1461 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: określenia osoby inkasenta, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 1462 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie; zmiany uchwały nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007
2011 1463 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2011 1464 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie utworzenia zespołu szkół.
2011 1465 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zdrochcu, likwidacji Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej w Zdrochcu i likwidacji Przedszkola Publicznego w Zdrochcu.
2011 1466 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Błogosławionej Karoliny w Wał – Rudzie.
2011 1467 2011-04-08 Informacja Informacja Wójta Gminy Przeciszów z dnia 31 marca 2011r. Informacja Wójta Gminy Przeciszów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie - zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależąćych do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010.
2011 1468 2011-04-08 Informacja Informacja nr 1/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 marca 2011r. w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
2011 1469 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/73/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice - Zawada
2011 1470 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kosmolów-Wiśliczka.
2011 1471 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice”
2011 1490 2011-04-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Fn.3035.2011 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 28 marca 2011r. w sprawie SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE za 2010 rok
2011 1491 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2011 1492 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/453/10 Rady Miejskiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2011 roku.
2011 1493 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/92/2007 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 1494 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 1495 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej.
2011 1496 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/46/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej
2011 1497 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 1498 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/68/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 1499 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2011r. o zmianach w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 1500 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jodłownik, lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2011 1501 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęty, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2011 1502 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z dworca, którego właścicielem jest Gmina Kęty
2011 1503 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2011 1504 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr XI/98/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków.
2011 1505 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr XI/99/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie.
2011 1506 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr XI/100/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami).
2011 1507 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI)24)2011 Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011
2011 1508 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok.
2011 1509 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 1510 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
2011 1511 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1512 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/23/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2011 1513 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr II/6/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Żabno przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2011 1514 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr II/7/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
2011 1515 2011-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2011 1516 2011-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 367/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w 2011 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2011 1517 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2011r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 1518 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 1519 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2011 1520 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2011 1521 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gręboszów.
2011 1522 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/ 26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1523 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa
2011 1524 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/386/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miechów oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 1525 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.
2011 1526 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr Nr VI/36/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1527 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania imienia „Rodzin Męcińskich i Zborowskich” Publicznemu Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim
2011 1528 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie.
2011 1529 2011-04-13 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2011 1530 2011-04-13 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2011 1531 2011-04-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/wgm/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2011 1532 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach
2011 1533 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2011 1534 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2011 1535 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla części obszaru osiedla Jazy
2011 1536 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 96/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 1537 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budzetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 1538 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 1539 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2011 1540 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1541 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2011 1542 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 marca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mszana Dolna.
2011 1543 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 1544 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 1545 2011-04-14 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1546 2011-04-14 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1547 2011-04-14 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1548 2011-04-14 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań ublicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1549 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie
2011 1550 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/18/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2011 1551 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/244/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 25 października 2010r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. A także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2011 1552 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
2011 1553 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołczy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1554 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi.
2011 1555 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr nr V/34/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/11/2002 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół pod nazwą Gminne Centrum Edukacji z siedzibą w Igołomi.
2011 1556 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr nr V/35/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/2002 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół pod nazwą Gminne Centrum Edukacji z siedzibą w Wawrzeńczycach.
2011 1557 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr nr V/36/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: wyłączenia z zespołu szkół pod nazwą "Gminne Centrum Edukacji z siedzibą w Igołomi" Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tropiszowie.
2011 1558 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr nr V/37/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: wyłączenia z zespołu szkół pod nazwą "Gminne Centrum Edukacji z siedzibą w Wawrzeńczycach" Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobranowicach.
2011 1559 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/44/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Igołomi- Wawrzeńczycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1560 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 marca 2011r. W sprawie: zmiany uchwały Nr V/44/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1561 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2011 1562 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Olszynach
2011 1563 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Olszynach
2011 1564 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2011 1565 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/138/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 23.06.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.
2011 1566 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/138/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 23.06.2009r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.
2011 1567 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI / 26 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: nadania Statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach
2011 1568 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V-22-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułoszowa.
2011 1569 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2011r. zatwierdzenia cen oraz opłat za wodę pobieraną z sieci gminnej, ścieki odprowadzane do kanalizacji gminnej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Świątniki Górne.
2011 1570 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII-44-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów.
2011 1571 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
2011 1572 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1573 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 1574 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości.
2011 1575 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 1576 2011-04-15 Porozumienie Porozumienie nr WOŚ/2/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 marca 2011r. oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów w sprawie powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chrzanów niektórych zadań i kompetencji należących do właściwości Starosty.
2011 1577 2011-04-15 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Iwanowice
2011 1578 2011-04-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2011 1579 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011
2011 1580 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1581 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
2011 1582 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/80/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1583 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/81/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców z terenu Gminy Chełmiec, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu.
2011 1584 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/95/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania z Gminnego Programu Ochrony Środowiska zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Chełmiec.
2011 1585 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów; powierzenia prowadzenia zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie związanym z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2011 1586 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu gminy na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych.
2011 1587 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 1588 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu.
2011 1589 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu.
2011 1590 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w drodze porozumienia międzygminnego.
2011 1591 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2011 1592 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 29/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: ustalania oraz zasad udzielania zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.
2011 1593 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic gminy Moszczenica i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2011 1594 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2011 1595 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1596 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011r. w sprawie: porozumienia o przejęciu przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gmin Grybów, Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łososina Dolna, Nawojowa, Rytro, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu.
2011 1597 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza.
2011 1598 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/51/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 1599 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/65/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 1600 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 1601 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
2011 1602 2011-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Wieś
2011 1603 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2011 1604 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/110/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/662/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pn. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
2011 1605 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na targowiskach Gminy Miasta Bochnia oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1606 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2011 1607 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola , dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa.
2011 1608 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa”.
2011 1609 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Iwkowa oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
2011 1610 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Radgoszcz
2011 1611 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1612 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1613 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/20011 Rady Gminy Tomice z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1614 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1615 2011-04-15 Informacja Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków jednostce ewidencyjnej Gnojnik, powiat brzeski, województwo małopolskie
2011 1616 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.45.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie:zmiany uchwały dot. okreslenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz ich trybu finansowania na terenie Gminy Lipnica Murowana
2011 1617 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.46.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 1618 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.48.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa
2011 1619 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.49.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej
2011 1620 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2011 1621 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 1622 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Nowy Targ na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 1623 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V / 28 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 marca 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola "Stokrotka" w Spytkowicach
2011 1624 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Tuchów.
2011 1625 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 1626 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia na inkaso.
2011 1627 2011-04-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 10 marca 2011r.
2011 1628 2011-04-18 Aneks Aneks nr 2 Starosty Olkuskiego z dnia 10 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 03.06.2002 w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty z zakresu geodezji i kartografii.
2011 1629 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1630 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 1631 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2011 1632 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 1633 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/40/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1634 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/49/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skrzyszów.
2011 1635 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/80/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 1636 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/85/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011
2011 1637 2011-04-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie: powierzenia Gminie Laskowa realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej związanego z dożywianiem uczniów z terenu Gminy Iwkowa oraz przekazania dotacji na dofinansowanie tego zadania
2011 1638 2011-04-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2011 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 16 marca 2002r.
2011 1639 2011-04-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Skała
2011 1640 2011-04-18 Porozumienie Porozumienie nr 32/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 6 października 2010r. w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1350K w Zgłobicach i przekazania materiałów budowlanych na ten cel
2011 1641 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sterkowcu.
2011 1642 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
2011 1643 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
2011 1644 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2011 1645 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutów dla Osiedli Gminy Miasta Bochnia
2011 1646 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2011 1647 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Targowisk „Hali Targowej” i „ Placu Rolnego” na Placu Gazaris.
2011 1648 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Gminy Miasta Bochni oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie.
2011 1649 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia
2011 1650 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1651 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobczyce lub podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych .
2011 1652 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2011 1653 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra.
2011 1654 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/37/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1655 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 marca 2011r. w sprawie: przekształcania Szkoły Podstawowej w Małcu w Filię Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy.
2011 1656 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV / 35 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do prowadzenia postępowań w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Szerzyny.
2011 1657 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów
2011 1658 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Tarnowa.
2011 1659 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2011 1660 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa
2011 1661 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/68/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
2011 1662 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wojnicz oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 1663 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu Nr XXVI/219/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.
2011 1664 2011-04-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 28 marca 2011r.
2011 1665 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI / 48 / 2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Niżna”.
2011 1666 2011-04-19 Budżet Budżet nr V/28/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2011 rok.
2011 1667 2011-04-19 Budżet Budżet nr VI.40.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Krynica-Zdrój na 2011 rok
2011 1668 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr KI-413/168/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. dotyczy ustalenia Budżetu Związku Gmin Radłów-Wierzchosławice ds. Wodociągowania w likwidacji z siedzibą w Niwce na 2011 rok
2011 1669 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2011 1670 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/89/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”
2011 1671 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/90/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD”
2011 1672 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr 105/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 1673 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/51/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 marca 2011r. w sprawie Statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olkuszu
2011 1674 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r. w sprawie sprostowania uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. określającej limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu / za wyjątkiem piwa/ na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
2011 1675 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1676 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IX-68/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy
2011 1677 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IX-69/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 18 kwietnia 2011r. nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Niedzicy.
2011 1678 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących sie w granicach administrayjnych Gminy i Miasta Miechów
2011 1679 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miechów
2011 1680 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/69/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie : likwidacji samorządowego zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miechowie
2011 1681 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 marca 2011r. w sprawie:w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/402/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Olkusz.
2011 1682 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 marca 2011r. w sprawie : ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz.
2011 1683 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę miejscowości Zalasowa
2011 1684 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ryglice
2011 1685 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2011 1686 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słaboszów
2011 1687 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/46/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 rok
2011 1688 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/53/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30.09.2010 roku Nr XLII/431/10 w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1689 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2011 1690 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenie statutów dzielnic.
2011 1691 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2011 1692 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/82/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2011 1693 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/83/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec, oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2011 1694 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII.38.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1695 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 11 października 2007 r. Nr 719 poz.4730/)
2011 1696 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 1697 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 1698 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/08 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso.
2011 1699 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII.47.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój
2011 1700 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 1701 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 1702 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Łukowica na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
2011 1703 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie, uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie.
2011 1704 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatych posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2011 1705 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr Nr V/54/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2011 1706 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 1707 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 1708 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 marca 2011r. w sprawie :poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1709 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 1710 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku na rok 2011.
2011 1711 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/64/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Jawiszowicach.
2011 1712 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/ 65/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Technikum w Jawiszowicach.
2011 1713 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/ 66/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jawiszowicach.
2011 1714 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/ 67/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Jawiszowicach
2011 1715 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/68/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Jawiszowicach.
2011 1716 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz dla nauczycieli, którym powierzono pełnienie innego stanowiska kierowniczego w szkole
2011 1717 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok
2011 1718 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLIX/271/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składnikówwynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 1719 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 1720 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Lisia Góra
2011 1721 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1722 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/40/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lutego 2011r. w spawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym wymiarze godzin.
2011 1723 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 marca 2011r. w sprawie: opłaty za świadczenia usług opiekuńczych i dydaktyczno- wychowawaczych w prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach.
2011 1724 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/67/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie z budżetu Miasta Oświęcim dotacji na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji.
2011 1725 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/68/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Oświęcim dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych.
2011 1726 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 1727 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania takich dotacji
2011 1728 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Szczyglice
2011 1729 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Zabierzów
2011 1730 2011-04-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2011 1731 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/171/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr VI/68/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Oświęcim dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych
2011 1732 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr KI - 411/170/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr VI/67/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Oświęcim dotacji na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
2011 1733 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/153/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/31/2011 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne żródło energii oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania takich dotacji
2011 1734 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2010 r.
2011 1735 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 marca 2011r. W sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Miechowski położonych na terenie wiejskim – poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły środkami transportu publicznego.
2011 1736 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2011 rok.
2011 1737 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Babice.
2011 1738 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 1739 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
2011 1740 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1741 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
2011 1742 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
2011 1743 2011-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2011 Starosty Olkuskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2011 roku.
2011 1744 2011-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Olkuszu w 2011 roku.
2011 1745 2011-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VI/35/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Miechowskiego w formie obwieszczenia.
2011 1746 2011-04-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2011r.
2011 1747 2011-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego "Perły Doliny Popradu"
2011 1748 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2011 1749 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej
2011 1750 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolenienia rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastepczej
2011 1751 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Proszowicach.
2011 1752 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007/V/23/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2011 1753 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007/V/20/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim.
2011 1754 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007/V/19/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie : zmian w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.
2011 1755 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XVI/135/2004 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2004 r.w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.
2011 1756 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mogilany.
2011 1757 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku pięciu lat w Gminie Mogilany
2011 1758 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2011 1759 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzchosławice na lata 2011 – 2016
2011 1760 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/02 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu, oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wierzchosławice
2011 1761 2011-04-21 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie Gminy Tarnów
2011 1762 2011-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Gdów z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów.
2011 1763 2011-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Koszyce z dnia 7 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koszyce.
2011 1764 2011-04-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 1765 2011-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2010 Wójta Gminy Gdów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2010.
2011 1766 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/50/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki
2011 1767 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/51/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki
2011 1768 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr 190/III/1187/2010 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2009 r.
2011 1769 2011-04-28 Budżet Budżet nr XXIII/209 Rady Gminy Mucharz z dnia 23 grudnia 2009r.
2011 1770 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr 19/29/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1771 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr 21/38/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie:zmian w budżecie
2011 1772 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr 22/44/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1773 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr 111/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
2011 1774 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/43/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela logopedy i pedagoga.
2011 1775 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/212/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
2011 1776 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/229/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
2011 1777 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie
2011 1778 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łapanów
2011 1779 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV / 40 /2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika.
2011 1780 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2011 1781 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych dla Gminy Tuchów
2011 1782 2011-04-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Olkuskiego z dnia 12 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2011 1783 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011.
2011 1784 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 516/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych
2011 1785 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .
2011 1786 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1787 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Harkabuzie.
2011 1788 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2011 roku.
2011 1789 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siepraw oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2011 1790 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siepraw
2011 1791 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/58/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1792 2011-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu w Bochni
2011 1793 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Liszkach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 1794 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łukowica
2011 1795 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej.
2011 1796 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastapiło uszkodzenie lub zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia sie ziemi w roku 2010.
2011 1797 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,-
2011 1798 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 1799 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VN/61/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina, na których nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków.
2011 1472 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 marca 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 1473 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ w Chrzanowie” (dla obszaru w rejonie węzła autostrady A-4 z ul. Trzebińską)
2011 1474 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V.22.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów.
2011 1475 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomicznego Placówek Oświatowych Miasta Grybowa.
2011 1476 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Grybowa.
2011 1477 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1478 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Jerzmanowice - Przeginia i jej jednostkom podległym (do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa) oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 1479 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI.42.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 1480 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pcim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 1481 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2011 1482 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimanzjów prowadzonych przez Gminę Pcim.
2011 1483 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2011 1484 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
2011 1485 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Przeciszów
2011 1486 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1487 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sułkowice.
2011 1488 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu kryteriów i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.
2011 1489 2011-04-11 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 728/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2010r. z dnia 9 grudnia 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 728/10 w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr XXXVIII/446/09 w przedmiocie ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ