Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Grudzień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 5876 2011-12-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 5877 2011-12-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 5878 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/98/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011
2011 5879 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2011 5880 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 5881 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
2011 5882 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 5883 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/350/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/254/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2011 5884 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 11 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5885 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 5886 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5887 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki.
2011 5888 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV-112/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
2011 5889 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2011 5890 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty od posiadania psów.
2011 5891 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2011 5892 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 120 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Szerzyny
2011 5893 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 108 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 5894 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 110 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny na rok 2012.
2011 5895 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 111 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie : zwolnień przedmiotowych od podatku leśnego
2011 5896 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 109 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2012 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2011 5897 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 107 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2012
2011 5898 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 106 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2012
2011 5899 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 112 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.
2011 5900 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice
2011 5901 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice
2011 5902 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zygodowice
2011 5903 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 5904 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 5905 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5906 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
2011 5907 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5908 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5909 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Borzęcin
2011 5910 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 5911 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2012
2011 5912 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 5913 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 5914 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 5915 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 77 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 5916 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 5917 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 79 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5918 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2012 .
2011 5919 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 81/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2011 5920 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 82/ 2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego
2011 5921 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 83/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku leśnego
2011 5922 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 5923 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 5924 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa.
2011 5925 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2011 5926 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5927 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5928 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5929 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5930 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2011 5931 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.
2011 5932 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania z wód.
2011 5933 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów.
2011 5934 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 września 2011r. W sprawie: zmiany uchwały Nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wojnicz.
2011 5935 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 5936 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz
2011 5937 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz.
2011 5938 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz
2011 5939 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. W sprawie : uchylenia uchwały Nr XII/48/92 Rady Gminy w Wojniczu z dnia 30 marca 1992 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej .
2011 5940 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Wojnicz oraz zasad jej poboru
2011 5941 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2011 5942 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY Nr XVII/107/08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zasad korzystania oraz ustalenia wysokości opłat w stołówkach szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zator
2011 5943 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Żegocina z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5944 2011-12-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 listopada 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2011 r.
2011 5945 2011-12-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 5946 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu ich poboru.
2011 5947 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5948 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 5949 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie trybu postępowania podmiotów objętych ustawą prawo wodne o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
2011 5950 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
2011 5951 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 5952 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV-118/2011 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w Niedzicy.
2011 5953 2011-12-01 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skawina przez osoby fizyczne lub osoby inne niż Gmina Skawina, w części dotyczącej postanowień paragrafu 3 ust. 1 pkt 3
2011 5954 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI-119-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów
2011 5955 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI-120-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 5956 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI-121-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrychów
2011 5957 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI-124-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5958 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 5959 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 20112
2011 5960 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/97/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5961 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5962 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/99/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  na rok 2012
2011 5963 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych  prowadzonych przez Gminę Drwinia.
2011 5964 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/102/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2011 rok.
2011 5965 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2011 rok.
2011 5966 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 5967 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 5968 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 5969 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5970 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5971 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 5972 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5973 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok,
2011 5974 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego.
2011 5975 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5976 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5977 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2012
2011 5978 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5979 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Siepraw
2011 5980 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego
2011 5981 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 5982 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5983 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5984 2011-12-02 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Iwanowice
2011 5985 2011-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 578/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra - Sidzina
2011 5986 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r.
2011 5987 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
2011 5988 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5989 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Biały Dunajec
2011 5990 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5991 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 5992 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 5993 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie okreśelnia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5994 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stwek podatku od środków transportowych
2011 5995 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5996 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5997 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości, ze zmianami
2011 5998 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5999 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/141/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6000 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 6001 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego.
2011 6002 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 6003 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 6004 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 6005 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku
2011 6006 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2012 r.
2011 6007 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
2011 6008 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/97/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice.
2011 6009 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku
2011 6010 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/99/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/391/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Ryglice
2011 6011 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/122/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
2011 6012 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/123/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6013 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/124/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 6014 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/125/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2011 6015 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 6016 2011-12-02 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-65(6)/2011/188/VIIA/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie
2011 6017 2011-12-02 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-52(12)/2011/764/VIII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła FABRYKI MASZYN "GLINIK" SA z siedzibą w Gorlicach
2011 6018 2011-12-02 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-56(10)/2011/215/X/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2011 6019 2011-12-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2011 6020 2011-12-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bochni
2011 6021 2011-12-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2011 6022 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/137/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 6023 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok
2011 6024 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 6025 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/113/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6026 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 stycznia 2011r
2011 6027 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/125/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/363/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej
2011 6028 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/126/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 6029 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2011 rok
2011 6030 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX /101 /2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 6031 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX / 100 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2011 6032 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieście Limanowa.
2011 6033 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Limanowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .
2011 6034 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 6035 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 110/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 6036 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 112/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko.
2011 6037 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 113/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2011 6038 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 114/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko na rok 2012
2011 6039 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 115/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku rolnego” i „Deklaracji na podatek rolny”
2011 6040 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 116/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku leśnego” i „Deklaracji na podatek leśny”
2011 6041 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 117/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” i „Deklaracji na podatek od nieruchomości”
2011 6042 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/90/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6043 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/89/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6044 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/81/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r.
2011 6045 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/88/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r.
2011 6046 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6047 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 92/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6048 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej , określenia zasad ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 6049 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 94/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej , określenia zasad ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2011 6050 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 95/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6051 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6052 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 6053 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 98/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
2011 6054 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 99/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 6055 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 100/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 6056 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 6057 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 6058 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa
2011 6059 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty miejscowej
2011 6060 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 6061 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej
2011 6062 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 6063 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 6064 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6065 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6066 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2011 6067 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku  rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 6068 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 6069 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6070 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/169/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2011 6071 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/171/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Narutowicza i ul. Najświętszej Panny Marii w Tarnowie
2011 6072 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jesionu wyniosłego rosnącego przy ul. Sanguszków w Tarnowie
2011 6073 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego przy ul. Heleny Marusarz w Tarnowie
2011 6074 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011r. zmieniąjaca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie
2011 6075 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 6076 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
2011 6077 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2011 6078 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/76/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6079 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/77/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień.
2011 6080 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/83/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości.
2011 6081 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 6082 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6083 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6084 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2011 6085 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6086 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Pcim z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXX/231/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXXVIII/290/09 Rady Gminy Pcim z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego i Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6087 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 6088 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.
2011 6089 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 listopada 2011r. zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok
2011 6090 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego
2011 6091 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6092 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej.
2011 6093 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Zakliczyn.
2011 6094 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zakliczyn, gm. Zakliczyn, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 554/1
2011 6095 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/364/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010 r., w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2011 6096 2011-12-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr RMKEiOŚ.031.1.2011 Burmistrza Biecza z dnia 17 października 2011r.
2011 6097 2011-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w celu jej uzupełnienia.
2011 6098 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6099 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 6100 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 6101 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI-123-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 6102 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6103 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości i opłat lokalnych w drodze inkasa
2011 6104 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6105 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 6106 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.
2011 6107 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 6108 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2011 6109 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy Gorlice
2011 6110 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6111 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.
2011 6112 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 6113 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2012 rok
2011 6114 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 6115 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób prawnych
2011 6116 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróżniającym sie osiągnięciami w działalności sportowej
2011 6117 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/141/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych
2011 6118 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 6119 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 119/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. W sprawie nadania nazwy ronda położonego w Myślenicach .
2011 6120 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 120/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2012
2011 6121 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 121/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach i danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
2011 6122 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 122/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2012.
2011 6123 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 123/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2011 6124 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 124/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2011 6125 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr Nr X/52/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 r.
2011 6126 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok, a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 6127 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr Nr X/54/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6128 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
2011 6129 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 6130 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 143/56/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 6131 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 110/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 6132 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolesław.
2011 6133 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2011 6134 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6135 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/11 z dnia 10 listopada 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna terenie gminy Bolesław.
2011 6136 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2011 6137 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2011 6138 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice
2011 6139 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2011 6140 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 6141 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6142 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłownik.
2011 6143 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 6144 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 6145 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na obszarze Gminy Łapanów.
2011 6146 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/94/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2012 r.
2011 6147 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/95/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6148 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na rok 2012 r.
2011 6149 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2011 6150 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/102/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2011 6151 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 6152 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/102/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6153 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/68/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 6154 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/70/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6155 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/71/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6156 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
2011 6157 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie: utworzenia szkoły pod nazwą „II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie” w ramach Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz nadania statutu.
2011 6158 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6159 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 86/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
2011 6160 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 października 2011r. w sprawie nazewnictwa ulic w Alwerni
2011 6161 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/112/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 października 2011r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Okleśna
2011 6162 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/89/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 6163 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru.
2011 6164 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2011 6165 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru
2011 6166 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 6167 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności .
2011 6168 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6169 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie powołania inkasentów do poboru opłaty miejscowej
2011 6170 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów II.
2011 6171 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/163/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2011r. o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.
2011 6172 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2011 6173 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania
2011 6174 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/93/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2011 6175 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 28 października 2011r. Zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/ 294/05 Rady Gminy Klucze z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie: Ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze.
2011 6176 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzenami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 6177 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6178 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/153/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przejęcia przez Radę Gminy Słopnice za ustaloną odpłatnością obowiązków w zakresie odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych.
2011 6179 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/96/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6180 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/97/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 6181 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/98/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2011 6182 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6183 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6184 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/98/2007 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 6185 2011-12-06 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego umów o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2011 6186 2011-12-06 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego umów, o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2011 6187 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.101.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
2011 6188 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.102.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2011 6189 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.103.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
2011 6190 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.104.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6191 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.105.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2011 6192 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.106.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych Przedszkoli Samorządowych w Gminie Lipnica Murowana
2011 6193 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.109.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 6194 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/200/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 6195 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 6196 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6197 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6198 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji podatkowych
2011 6199 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Targ
2011 6200 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6201 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ochotnica Dolna.
2011 6202 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 6203 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/105/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 6204 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2011 6205 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2012.
2011 6206 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzezawa Nr VI/24/2011 z dnia 18.03.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości.
2011 6207 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzezawa Nr XL/242/2010 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6208 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 6209 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6210 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Spytkowice w 2012 roku.
2011 6211 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XII / 61 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2011r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 6212 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 6213 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2012
2011 6214 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 298/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 6215 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 301/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 6216 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 307/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 6217 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 310/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 6218 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 17 października 2011r. w sprawie nadania imienia Andrzeja Skupnia-Florka dla Gimnazjum w Gliczarowie Górnym
2011 6219 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6220 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2011 6221 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2011 6222 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów
2011 6223 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 6224 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/224/04 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomośći, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6225 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 6226 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkole w Bukownie.
2011 6227 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/172/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6228 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/173/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6229 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/174/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o określeniu wzorów formularzy do celów podatkowych
2011 6230 2011-12-07 Porozumienie Porozumienie nr 23.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie wykonania chodnika przy ul. Rolniczej w miejscowości Wojnicz.
2011 6231 2011-12-07 Porozumienie Porozumienie nr 28.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych nr 1345K w m. Bobrowniki Wielkie, nr 1315K w m. Odporyszów oraz wykonania projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1341K
2011 6232 2011-12-07 Aneks Aneks nr 3/2011 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących sie na terenie Gminy Uście Gorlickie
2011 6233 2011-12-07 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-65(16)/2011/6/IX/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
2011 6234 2011-12-07 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-62(7)/2011/1266/X/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni "KRAKÓW" S.A. z siedzibą w Krakowie
2011 6235 2011-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany obwieszczenie, w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego nr rok 2011.
2011 6236 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/184/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 630, 720, 750, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921, 926.
2011 6237 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/189/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec – Naszacowice
2011 6238 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/190/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ulic Mroźnej, Piaskowej i Elektrycznej w Mieście Tarnów oraz pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 973 – ulic Klikowskiej i odcinka Niedomickiej w Mieście Tarnów
2011 6239 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/191/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego (od skrzyżowania z ul. 3 Maja do włączenia z obwodnicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776) oraz pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej 775 obejmującego ul. Tadeusza Kościuszki (od miejsca przecięcia z obwodnicą do Rynku), południowej strony Rynku oraz ul. 3 Maja (od Rynku do skrzyżowania z ul. Kazimierza Brodzińskiego) w Proszowicach.
2011 6240 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/220/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
2011 6241 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/221/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
2011 6242 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/222/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Nr X/162/11 z dnia 8 lipca 2011 r w sprawie likwidacji Fundacji pn. Fundacja Karpacka „Zielone Technologie”
2011 6243 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 112/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu
2011 6244 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 116/X/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyłączenia placówki i szkoły z Zespołów Szkół
2011 6245 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 117/X/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie włączenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej placówek oświatowych
2011 6246 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 118/X/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 112/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011 r. zmieniającej uchwałę Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu
2011 6247 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/108/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2011 6248 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/115/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2011 6249 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Liszki.
2011 6250 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej
2011 6251 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 6252 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 6253 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 6254 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 6255 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ; zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 6256 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku..
2011 6257 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6258 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej zasad jej ustalania i poboru.
2011 6259 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2011 6260 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXII/338/06 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.
2011 6261 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 11 października 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolno- Gimnazjalnego w Nowym Brzesku prowadzonego przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 6262 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011r. w sprawie: ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 6263 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI-78/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6264 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI-79/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6265 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI-80/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6266 2011-12-08 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie listy Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
2011 6314 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolbrom obejmującej część tekstową w zakresie od § 4 do § 37.
2011 6267 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 6268 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 6269 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 września 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Rodzinnego w Chełmku.
2011 6270 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI.109.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6271 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI.110.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6272 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI.121.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 6273 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 6274 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6275 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6276 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6277 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6278 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6279 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6280 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2012
2011 6281 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 6282 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
2011 6283 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 6284 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwkowa
2011 6285 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/78/11 /2011 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 6286 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 6287 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/68/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6288 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6289 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6290 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/71/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6291 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Koszyce
2011 6292 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2011r. w sprawie ; ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 6293 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/111/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XV/95/11 z dnia 19 października 2011 roku.
2011 6294 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/112/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 6295 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/113/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 6296 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/114/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2011 6297 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/115/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: opłaty targowej
2011 6298 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/117/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2011.
2011 6299 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
2011 6300 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka Wielka na rok 2012.
2011 6301 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6302 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.
2011 6303 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6304 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 6305 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 6306 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/109/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach.
2011 6307 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/116/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 6308 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/120/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 6309 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/91/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2011
2011 6310 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie : stawek podatku od nieruchomości.
2011 6311 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/84/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wiśniowa.
2011 6312 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/85/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: zmiany stawki opłaty targowej
2011 6313 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2011 6315 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie:wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011r.
2011 6316 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 6317 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/289/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
2011 6318 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie poboru inkasa należnosci pieniężnych pobieranych w formie zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów.
2011 6319 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
2011 6320 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2011 6321 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2011 6322 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 6323 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6324 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/87/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 6325 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6326 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr VIII/79/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gnojnik oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 6327 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 6328 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2012.
2011 6329 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6330 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 6331 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6332 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 listopada 2011r. sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 6333 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 126/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 6334 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/85/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6335 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/86/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wzorów deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2011 6336 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/87/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu
2011 6337 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/88/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/116/07 Rady Miasta Rabka–Zdrój z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu opłaty od posiadania psów
2011 6338 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: regulaminów korzystania z Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju oraz Placu Zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju
2011 6339 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/95/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Skała
2011 6340 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 6341 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2011 6342 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2011 6343 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 6344 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 6345 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 6346 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2011 6347 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie finansowania wydatków związanych z realizacją przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Iwkowa wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Nowym Sączu. zawarte w dniu 14 października 2011 r. pomiędzy: Gminą Iwkowa reprezentowaną przez : Bogusława Kamińskiego - Wójta Gminy Iwkowej a Miastem Nowy Sącz - miastem na prawach powiatu, reprezentowanym przez Bożenę Jawor - Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
2011 6348 2011-12-09 Umowa Umowa nr 3/2011 Wójta Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Proszowickiego.
2011 6349 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
2011 6350 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków cześciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 6351 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2011 6352 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2011 6353 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6354 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6355 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2012
2011 6356 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok.
2011 6357 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2011 rok
2011 6358 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji dla celów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2011 6359 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice
2011 6360 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Libiąż.
2011 6361 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 6362 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2011 6363 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2011 6364 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6365 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów.
2011 6366 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2011 6367 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały nr III/10/02 Rady Gminy Łabowa z dnia 9 grudnia 2002 r.
2011 6368 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/90/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości.
2011 6369 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/103/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Gminy Łużna dotyczącej ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
2011 6370 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łużna obowiązków w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych oraz ustalenia zryczałtowanej opłaty rocznej.
2011 6371 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łużnej.
2011 6372 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/110/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszance.
2011 6373 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/111/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Łużańskiej.
2011 6374 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 6375 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/157/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 6376 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/158/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ulicy 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze Miasta i Gminy Skawina.
2011 6377 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/159/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6378 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/160/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2004r. określającej wzory formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 6379 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 21 października 2011r. w sprawie : przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" .
2011 6380 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XI/52/2011 z dnia 21.10.2011r.
2011 6381 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 6382 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2011 6383 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6384 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/191/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6385 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/192/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012
2011 6386 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/193/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6387 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV / 74 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.
2011 6388 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2011 6389 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6390 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gręboszów na rok 2012
2011 6391 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na 2012 r.
2011 6392 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012r.
2011 6393 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII.107.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Lipnica Murowana i nadania mu statutu.
2011 6394 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/179/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2011 6395 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/186/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Niepołomice w 2012 roku.
2011 6396 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/187/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6397 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/188/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6398 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/189/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych
2011 6399 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/152/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2012
2011 6400 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/121/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 6401 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6402 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.
2011 6403 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 6404 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2011r. zawarte pomiędzy: Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: Pana Mieczysława Krasa – Starostę Powiatu Tarnowskiego, Pana Mirosława Banacha – Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego a Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez: Pana Ryszarda Ścigałę - Prezydenta Miasta Tarnowa, przy udziale Pana Sławomira Kolasińskiego - Skarbnika Miasta Tarnowa, o następującej treści:
2011 6405 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2011r. zawarte pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Tarnowa – Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta – Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: Pana Mieczysława Krasa – Starostę Powiatu Tarnowskiego, Pana Mirosława Banacha – Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego, o następującej treści:
2011 6406 2011-12-09 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-55(10)/2011/296/IX/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMOWAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach
2011 6407 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr 54/135/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 6408 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr 55/138/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 6409 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr 56/141/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 6410 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr 57/147/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budzecie
2011 6411 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012.
2011 6412 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.
2011 6413 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.”
2011 6414 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI-118-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów
2011 6415 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Budzów.
2011 6416 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/112/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej.
2011 6417 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu BCK w Bukowinie Tatrzańskiej
2011 6418 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2011 6419 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica
2011 6420 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Staszkówka
2011 6421 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2011 6422 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/183/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2011 6423 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 6424 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6425 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2011 6426 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/126/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skrzyszów.
2011 6427 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Tuchowie
2011 6428 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/195/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2011 6429 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 6430 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/258/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu szkolnego przy ul. Orkana 6 w Zakopanem
2011 6431 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/270/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6432 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/271/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/311/93 Rady Gminy Tatrzańskiej z dnia 04.02.1993 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu podłączenia do sieci gazowej
2011 6433 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/272/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6434 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2011 6435 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.
2011 6436 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/80/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie
2011 6437 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/81/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem.
2011 6438 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 6439 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012.
2011 6440 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 6441 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2011 6442 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2011 6443 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/ 71 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Charsznica na lata 2012 - 2020
2011 6444 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/218/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec, oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2011 6445 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/227/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
2011 6446 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/178/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o warunkach udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i wysokości stawki procentowej bonifikaty.
2011 6447 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/185/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o ustaleniu statutu Żłobka Miejskiego w Chrzanowie.
2011 6448 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/187/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o ustaleniu zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2011 6449 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/189/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 6450 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 6451 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza wymiar czasu podstawy programowej wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów
2011 6452 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów
2011 6453 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały NR VII/26/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozłów.
2011 6454 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/48/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 września 2009r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Przybysławicach i Kamionce z późniejszymi zmianami
2011 6455 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/195/08 w sprawie zasad przejęcia przez Gminę Łabowa od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości.
2011 6456 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/198/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/657/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 6457 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 6458 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/147/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012”
2011 6459 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/XXVI/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu
2011 6460 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z siedzibą w Janowicach
2011 6461 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Kalinie Wielkiej
2011 6462 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 6463 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2011 6464 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/86/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Gnojnik.
2011 6465 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo, a stanowiących własność Gminy Gołcza
2011 6466 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach
2011 6467 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Kętach
2011 6468 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Korzenna.
2011 6469 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 6470 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice.
2011 6471 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych.
2011 6472 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania.
2011 6473 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV.209.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
2011 6474 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/ 63/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzepiennik Strzyżeswki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 6475 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Siepraw na lata 2011 – 2015”
2011 6476 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała.
2011 6477 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych n aterenie Gminy Skała
2011 6478 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/97/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
2011 6479 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/102/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2011 6480 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2011 6481 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/72/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012.
2011 6482 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Sułkowice.
2011 6483 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr NR X/92/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Bochni.
2011 6484 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr X/90/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy.
2011 6485 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej poprzez likwidację Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji).
2011 6486 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
2011 6487 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bochni.
2011 6488 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/110/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 6489 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/126/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 października 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. bł. Marty Wieckiej w Bochni poprzez likwidację Poradni Specjalistycznych: „Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci” oraz „Poradni Chirurgii Onkologicznej” działających w strukturze organizacyjnej Szpitala.
2011 6490 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/149/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok.
2011 6491 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/159/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , o gruntach i lasach dla osób fizycznych oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
2011 6492 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/160/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6493 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV-125/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji do przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2011 6494 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV-127/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6495 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VI/64/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 6496 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6497 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VI/65/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6498 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/155/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 6499 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/158/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6500 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/159/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie :ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6501 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/160/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 6502 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/161/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6503 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 6504 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Zawoja
2011 6505 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6506 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6507 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2012 rok.
2011 6508 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XLIV/299/2006r. z dnia 18 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja.
2011 6509 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/246/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 6510 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2012.
2011 6511 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja 2012 rok.
2011 6512 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6513 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/132/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2011 6514 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/133/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2012 roku.
2011 6515 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI-134/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
2011 6516 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/139/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Dobra
2011 6517 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI.140.2011 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra
2011 6518 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI-141/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra.
2011 6519 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/142/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2011 - 2020.
2011 6520 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 6521 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie : określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6522 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 6523 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian budżetu.
2011 6524 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6525 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2011 6526 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2011 6527 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 6528 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/126//2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6529 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok.
2011 6530 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/86/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Ujanowice, Sechna, Kobyłczyna, Strzeszyce, Krosna, Żmiąca.
2011 6531 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/87/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.
2011 6532 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VII/78/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania Imienia oraz posiadania Sztandaru Gimnazjum w Lisiej Górze.
2011 6533 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VII/80/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze.
2011 6534 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VII/81/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Domu „Pogodna Jesień” dla Osób w Podeszłym Wieku w Lisiej Górze.
2011 6535 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VII/82/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.
2011 6536 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/256/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 6537 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/263/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 6538 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/264/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/158/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim.
2011 6539 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/265/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały XXXIX/403/08 Rady Miasta z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, bedących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2011 6540 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/274/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6541 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/275/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2011 6542 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/276/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6543 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/279/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r.
2011 6544 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI / 119 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Szerzynach
2011 6545 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII / 122 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/111/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku leśnego.
2011 6546 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII / 123 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2012 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 6547 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII / 124 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 6548 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Sucha Beskidzka.
2011 6549 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
2011 6550 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.
2011 6551 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rabie Wyżnej, stanowiącego organ jednostki organizacyjnej Gminy Raba Wyżna, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu zadań wynikających z ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235).
2011 6552 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia  24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna i nadania jej Statutu.
2011 6553 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/ 72/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
2011 6554 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radgoszcz
2011 6555 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz
2011 6556 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz
2011 6557 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 6558 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice
2011 6559 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6560 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
2011 6561 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice
2011 6562 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 6563 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryszów.
2011 6564 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 6565 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok
2011 6566 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IX/64/2011 Rady Gminy Wietrzychowicez dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6567 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6568 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2011. r.
2011 6569 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/132/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2011 6570 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/133/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego.
2011 6571 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/134/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 6572 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/140/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2012.
2011 6573 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/138/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r.  w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
2011 6574 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XIII/93/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 6575 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 6576 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leśnego przez inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2011 6577 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2011 6578 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 6579 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6580 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2011 6581 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/124/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
2011 6582 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 6583 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2011 6584 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6585 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2011 6586 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6587 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6588 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok , oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok.
2011 6589 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011r.
2011 6590 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 6591 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6592 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2011 6593 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mogilany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 6594 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Proszowice.
2011 6595 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6596 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
2011 6597 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6598 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6599 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6600 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6601 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Radłów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
2011 6602 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radłów.
2011 6603 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek leśny.
2011 6604 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 6605 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny.
2011 6606 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych.
2011 6607 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 6608 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 6609 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
2011 6610 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6611 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6612 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010 oraz zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
2011 6613 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 6614 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012
2011 6615 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów.
2011 6616 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2011 6617 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2011 6618 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012
2011 6619 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6620 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2011 6621 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielonki oraz o uchyleniu uchwały nr IX/53/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2011 roku
2011 6622 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6623 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/245/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
2011 6624 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie
2011 6625 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 6626 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2012 na terenie Powiatu Brzeskiego
2011 6627 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2011 6628 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/116/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokosci kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 6629 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/117/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2011 6630 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 6631 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6632 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych .
2011 6633 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6634 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2011 6635 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6636 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kamienica
2011 6637 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 6638 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 6639 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie odpłatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji komunalnej oraz zasad korzystania z kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków w Kamienicy i w Szczawie
2011 6640 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2011.
2011 6641 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6642 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6643 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2011 6644 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/132/2008 Rady Gminy Krościenko n. D., z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Krościenko n. D., terminu płatności i sposobu jej poboru.
2011 6645 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krościenko nad Dunajcem
2011 6646 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
2011 6647 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/88/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2011 6648 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/94/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6649 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/95/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/222/2008 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
2011 6650 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/96/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2012 r.
2011 6651 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/97/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2012 roku
2011 6652 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/98/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2011 6653 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/99/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 6654 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/100/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6655 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/103/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 6656 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/102/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie:zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2011 6657 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6658 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa.
2011 6659 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Limanowa za ustaloną odpłatnością obowiązków związanych z wywozem odpadów komunalnych.
2011 6660 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2011 6661 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszów.
2011 6662 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6663 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6664 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 6665 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów.
2011 6666 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 6667 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 6668 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień.
2011 6669 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2012r.
2011 6670 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklartacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 6671 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie.
2011 6672 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/243/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, ustaloną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 roku.
2011 6673 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI / 99 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny
2011 6674 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI / 100 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Ołpiny
2011 6675 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI / 101 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Czermna
2011 6676 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI / 102 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Żurowa
2011 6677 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI / 103 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Swoszowa
2011 6678 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminy Słaboszów.
2011 6679 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kozłów
2011 6680 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2011 6681 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/112/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2011 6682 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2011 6683 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/02 Rady Gminy Mszana Dolna z 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6684 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/76/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
2011 6685 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/77/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6686 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
2011 6687 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 6688 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie parków miejskich.
2011 6689 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/115/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 6690 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/150/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011r.
2011 6691 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
2011 6692 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 6693 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2011 6694 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2012 rok
2011 6695 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok
2011 6696 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa
2011 6697 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczurowa dotyczącej określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatków od nieruchomosci, rolnego i leśnego.
2011 6698 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII /93 / 2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków udzielania zwolnień od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2011 6699 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Gminie Szczurowa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 6700 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku.
2011 6701 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego.
2011 6702 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego.
2011 6703 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 6704 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2011 6705 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
2011 6706 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie
2011 6707 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaoptrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2011 6708 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienie zbiorników bezodpływowych nieruchomości na terenie gminy Uście Gorlickie.
2011 6709 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 6710 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6711 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6712 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 6713 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 6714 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 6715 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 27 przy ul. Batorego w Wadowicach, stanowiących własność Gminy Wadowice.
2011 6716 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6717 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2011 6718 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/269/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6719 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krakowskiego.
2011 6720 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/102//11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 6721 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/125/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2011 6722 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/128/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.
2011 6723 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku i nadania jej statutu.
2011 6724 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zakazu, spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Brzeska.
2011 6725 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/131/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2011 6726 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/132/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2011 6727 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 6728 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach
2011 6729 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października 2011r. zmian w Uchwale Nr IX/59/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2011 6730 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/ 84 / 2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2012 roku
2011 6731 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/ 87 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
2011 6732 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Bobowa.
2011 6733 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biecz".
2011 6734 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr xiv/79/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 6735 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie
2011 6736 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 6737 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie i Centrum Kultury w Gdowie
2011 6738 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/ 69 /2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2011 6739 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/ 70/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków.
2011 6740 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr Xi/96/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 6741 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2011 6742 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.
2011 6743 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.
2011 6744 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.
2011 6745 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2011 6746 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 6747 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.
2011 6748 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
2011 6749 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.
2011 6750 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-119/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjów wraz z granicami ich obwodów prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne.
2011 6751 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-120/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX-182/2001 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2001 w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej we Frydmanie i Gimnazjum we Frydmanie w „Zespół Szkół –Szkoła Podstawowa i Gimnazjum we Frydmanie”.
2011 6752 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-121/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-54/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011 r w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kacwinie.
2011 6753 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-122/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X-76/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 maja 2011 r w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych.
2011 6754 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-123/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XVII-99/2000 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia12 kwietnia 2000r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych imienia Błogosławionego Ks. Józefa Stanka
2011 6755 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-124/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-186/05 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 października 2005 r w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Trybszu.
2011 6756 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV-128/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne.
2011 6757 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/80 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogrami lub potrzebami ruchu na obszarze Gminy Mucharz.
2011 6758 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/255/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim.
2011 6759 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 6760 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie
2011 6761 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 6762 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy T. Kościuszki , ul. Rynek, części ul. 3 Maja w Proszowicach.
2011 6763 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Kazimierza Brodzińskiego w Proszowicach.
2011 6764 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc do parkowania i ustalenia opłaty parkingowej.
2011 6765 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice
2011 6766 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 października 2011r. zmiany uchwały nr VIII /56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice
2011 6767 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie :obniżenia ceny skupu żyta będacej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 6768 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2011 6769 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Radziemice
2011 6770 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2010r. wysokości: stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz gruntów oddane w dzierżawę – stanowiących mienie komunalne Gminy.
2011 6771 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. W sprawie;zmian do uchwały Nr 18/IV/2007 Rady Gminy Radziemice z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 6772 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały nr VIII /56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice
2011 6773 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr X /70/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice
2011 6774 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/188/05 Rady Gminy Radłów z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkoła podstawowych.
2011 6775 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich obwodów w gminie Radłów.
2011 6776 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/05 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 6777 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2011 6778 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/170/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLIII/II/313/96 z dnia 25 października 1996 r.
2011 6779 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja – oraz Załącznika Nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja – Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja.
2011 6780 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja
2011 6781 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja.
2011 6782 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/112/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zabierzowie
2011 6813 2011-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 6814 2011-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 6815 2011-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 6816 2011-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 6817 2011-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 6818 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 6819 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2011 6820 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 6821 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 6822 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 2 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2011 6823 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 6824 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
2011 6825 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 6826 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Witowie.
2011 6827 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.
2011 6828 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko
2011 6829 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zspołu Szkół w Dzianiszu
2011 6830 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012
2011 6831 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 6832 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 6833 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2011 6834 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2011r. zmieniającą uchwałę nr XI/91/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2011 6835 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/100/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatków od nieruchomości
2011 6836 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6837 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2012.
2011 6838 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 6839 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
2011 6840 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6841 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 6842 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów
2011 6843 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 6844 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia podatku rolnego na 2012rok.
2011 6845 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6846 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 6847 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6848 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.
2011 6849 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Nawojowska 159A w Nowym Sączu.
2011 6850 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.
2011 6851 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 6852 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2011 6853 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin
2011 6854 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
2011 6855 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2011 6856 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6857 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6858 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 6859 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi komunalne świadczone na terenie Gminy Ropa.
2011 6860 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ropa .
2011 6861 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa-Kotliki, Stryszawa-Siwcówka, Stryszawa-Stachówka i Targoszów-Kuków -Krzeszów oraz studni głębinowych należących do Urzędu Gminy Stryszawa
2011 6862 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za wywóz nieczystości stałych od mieszkańców Gminy Stryszawa w roku 2012
2011 6863 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej
2011 6864 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie Gminy Stryszawa
2011 6865 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Wojnicza.
2011 6866 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/122/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 6867 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/123/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zator w 2012 roku
2011 6868 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/124/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 6869 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/125/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 6870 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6871 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 października 2011r. w sprawie : szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zembrzyce w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6872 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-84/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie:zmiany nazwy zakładu budżetowego i zmiany statutu Gminnego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Zembrzycach .
2011 6873 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-87/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce
2011 6874 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-81/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Zembrzyce.
2011 6875 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr KI-411/513/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nieważności uchwały Nr VIII/82 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - w części.
2011 6876 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr KI-411/540/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/229/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, ustalenia warunków oraz tryb postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu.
2011 6783 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: nadania nazw ulicy "Graniczna" w sołectwie Kwaśniów Dolny i Ryczówek
2011 6784 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 6785 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2011 6786 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 6787 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 113 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 6788 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 115 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmian do uchwały nr XI/99/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.
2011 6789 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/112/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r. polegających na;
2011 6790 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/114/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa Nr IX/102/2011 z dnia 04 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 6791 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/115/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji określonych przepisami ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych
2011 6792 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/117/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 6793 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-73-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2012 r.
2011 6794 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-74-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6795 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-75-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 6796 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-76-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :ustalenia ceny 1 dt żyta do podatku rolnego na 2012 rok
2011 6797 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-77-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :zwolnień od podatku rolnego na 2012 r.
2011 6798 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2011 6799 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-79-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :określenia wysokości opłaty targowej w gminie na 2012 rok.
2011 6800 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-80-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.
2011 6801 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-81-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :zmiany uchwały Rady Gminy Sułoszowa Nr VI/31/2011 z 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.
2011 6802 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/114/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 6803 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 6804 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Trzyciąż, obejmującego sołectwa: 1)Glanów, 2)Imbramowice, 3)Jangrot, 4)Małyszyce, 5)Michałówka, 6)Milonki, 7)Podchybie, 8)Porąbka, 9)Sucha, 10)Ściborzyce, 11)Tarnawa, 2)Trzyciąż, 13)Zadroże, 14)Zagórowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. wraz ze zmianą tekstu planu uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
2011 6805 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Trzyciąż, obejmującego sołectwa: 1)Glanów, 2)Imbramowice, 3)Jangrot, 4)Małyszyce, 5)Michałówka, 6)Milonki, 7)Podchybie, 8)Porąbka, 9)Sucha, 10)Ściborzyce, 11)Tarnawa, 2)Trzyciąż, 13)Zadroże, 14)Zagórowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. wraz ze zmianą tekstu planu uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
2011 6806 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 6807 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6808 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 6809 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Trzyciąż.
2011 6810 2011-12-15 Uchwała Uchwała Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w części obejmującej postanowienie paragrafu 1 pkt 2 lit d uchwały
2011 6811 2011-12-15 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2011 6812 2011-12-15 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Radłów
2011 6877 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 317/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 6878 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 7 grudnia 2011r. określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2011 6879 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego
2011 6880 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku leśnego
2011 6881 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2012 rok
2011 6882 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .
2011 6883 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2011 6884 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego , podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2011 6885 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2011 6886 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/109/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
2011 6887 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/112/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6888 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr vIII/61/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.
2011 6889 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Trzciana.
2011 6890 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6891 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/02 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 6892 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
2011 6893 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 6894 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2011 6895 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r.
2011 6896 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku.
2011 6897 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 .
2011 6898 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012.
2011 6899 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/123/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 6900 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 201
2011 6901 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 6902 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6903 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/147/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 6904 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VI/16/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2011.
2011 6905 2011-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2011 Komisarza Rządowego z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin do spraw Wodociągowania z siedzibą w Niwce w likwidacji na 2011 r.
2011 6906 2011-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2011 Komisarza Rządowego z dnia 31 października 2011r. zmian w budżecie Związku Gmin do spraw Wodociągowania z siedzibą w Niwce w likwidacji na 2011 r.
2011 6907 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/246/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/465/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
2011 6908 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/241/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921, 925, 926
2011 6909 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r, Nr 734 poz. 5158)
2011 6910 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 6911 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI-135/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 6912 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 6913 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/425/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2011 6914 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/416/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1404/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 6915 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/417/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 ul. A. Chmielowskiego 6 w Krakowie.
2011 6916 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/418/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego „Centrum Zastępczej Opieki Rodzinnej” w Krakowie, ul. J. Piłsudskiego 29.
2011 6917 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/421/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2011 6918 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/422/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6919 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/424/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6920 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6921 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2012.
2011 6922 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łukowica .
2011 6923 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na terenie Gminy Łukowica.
2011 6924 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2012.
2011 6925 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6926 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 6927 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Olesno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy.
2011 6928 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6929 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6930 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży hotelarskiej na terenie gminy Racławice.
2011 6931 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach
2011 6932 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustanowienia i określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
2011 6933 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2011.
2011 6934 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6935 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6936 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6937 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr XV/78/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice.
2011 6938 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXXV/210/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6939 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku
2011 6940 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 6941 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/379/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XCIV/954/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tych bydynkach (z późn. zm.).
2011 6942 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/395/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Specjalnemu nr 61 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21.
2011 6943 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2011 6944 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/388/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2012 roku.
2011 6945 2011-12-16 Komunikat Komunikat nr 12/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2011 6946 2011-12-16 Komunikat Komunikat nr 13/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2011 6947 2011-12-16 Komunikat Komunikat nr 14/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2011 6948 2011-12-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Sejmiku Województwa Małopolskiego
2011 6949 2011-12-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Kętach
2011 6950 2011-12-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miasta Krakowa
2011 6951 2011-12-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie
2011 6952 2011-12-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Proszowickiego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na czlonka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2011 6953 2011-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-13-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wskazania na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXII/388/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostęnych w 2012 roku.
2011 6954 2011-12-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 18/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów : limanowskiego i myślenickiego
2011 6955 2011-12-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 16/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 26 października 2011r. uchylające rozporządzenie Nr 8/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wscieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 6956 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/113/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.
2011 6957 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/118/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/98/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Limanowskiego – Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu i nadania statutu jednostce.
2011 6958 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIX/316/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
2011 6959 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/92/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011r
2011 6960 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Radę Gminy obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
2011 6961 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 6962 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/418/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych
2011 6963 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 6964 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 6965 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku
2011 6966 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 6967 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 105/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2011 6968 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6969 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/94/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok.
2011 6970 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna
2011 6971 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/97/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 6972 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/98/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna
2011 6973 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/99/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6974 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Rzuchowej wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowej.
2011 6975 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ropa w latach 2011 - 2015 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w jego skład
2011 6976 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Zielonki.
2011 6977 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/275/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6978 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6979 2011-12-16 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Dobczyce realizacji zadania publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach”
2011 6980 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/73/11 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 listopada 2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy .
2011 6981 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystra-Sidzina w latach 2012-2016
2011 6982 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6983 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i leśny
2011 6984 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 6985 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 166/XIV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6986 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 167/XIV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6987 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 168/XIV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012.
2011 6988 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 169/XIV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6989 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 6990 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/150/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6991 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/151/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/417/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15.12.2008r., w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 6992 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/149/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6993 2011-12-17 Aneks Aneks nr 1.2011 do porozumienia 21.2011. z dnia 7 września Starosty Tarnowskiego z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie budowy chodników przy drodze powiatowej nr 1385K w miejscowości Uniszowa oraz 1381K w miejscowoąci Zalasowa
2011 6994 2011-12-17 Aneks Aneks nr 3/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 7 grudnia 2011r. do porozumienia Nr SON.031.44.2011 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 6995 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/133/2011 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2011 6996 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr VII/78/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
2011 6997 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/85/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: Nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2011 6998 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 6999 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 7000 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie
2011 7001 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7002 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7003 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/59/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7004 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/60/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie :zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku.
2011 7005 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/61/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 7006 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/62/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie : szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługującym Gminie Szaflary lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 7007 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/63/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7008 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikajacego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 7009 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/67/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 7010 2011-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 7011 2011-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 7012 2011-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 7013 2011-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 7014 2011-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 7015 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 grudnia 2011r. zmianiająca uchwałę Nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7016 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w formularzach deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości .
2011 7017 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności .
2011 7018 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/103/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. dotyczącej poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 7019 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/93/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
2011 7020 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2011 7021 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 7022 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok, a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 7023 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7024 2011-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2011r. W dniu 27 października 2011r., w Jabłonce, pomiędzy Gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka - Pana Antoniego Karlaka, a Gminą Raba Wyżna reprezentowaną przez Wójta Gminy Raba Wyżna - Pana Andrzeja Dziwisza,
2011 7025 2011-12-19 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-32(28)/2011/3273/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) z siedzibą w Oświęcimiu
2011 7026 2011-12-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającej zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna (dawniej „Synthos Dwory" Sp. zo.o.) z siedzibą w Oświęcimiu
2011 7027 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/412/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszowska-Krzywda”.
2011 7028 2011-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Limanowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2010 r.
2011 7029 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/114/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 7030 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr IX/87/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 7031 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 7032 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIII/94/11 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2012r.
2011 7033 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/112/11 Rady Gminy Łużna z dnia 9 grudnia 2011r. zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 7034 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
2011 7035 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII/147/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 7036 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VI N/165/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/157/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 7037 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VI N/166/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej.
2011 7038 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII-103/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY ŁAPSZE NIŻNE, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku.
2011 7039 2011-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 616/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ciężkowicach
2011 7040 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działek Nr 641/4, 641/5, 642/1, 642/2 w Jankowej
2011 7041 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/89/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - działka Nr 708/5 w Stróżnej
2011 7042 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 472/8 w Jankowej
2011 7043 2011-12-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 7044 2011-12-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 8 grudnia 2011r. uchylające rozporządzenia Nr 1/CHZ/11 z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 2/CHZ/11 z dnia 7 lipca 2011r. oraz Nr 3/CHZ/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego
2011 7045 2011-12-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 4 listopada 2011r. uchylające Rozporządzenie Nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2011 7046 2011-12-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 19 grudnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mszana Dolna przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 r.
2011 7047 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 234 w Bobowej
2011 7048 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 526/5 w Siedliskach
2011 7049 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 109/1, części działek Nr 204/1, 204/2, części działki Nr 502, działki Nr 503, działek Nr 673, 674/4, 723/2, części działki 915/3 (działki Nr 915/5 wg projektu podziału), części działki Nr 919/5, działki Nr 1035/4 w Bobowej, części działki Nr 550, działki Nr 830 w Brzanie, części działki Nr 526/1 w Jankowej, części działki Nr 481, działki Nr 517/5, części działki Nr 779/11 w Siedliskach, części działki Nr 853/4 Działki Nr 853/9 i części działek Nr 853/6, 853/8 wg projektu podziału) w Stróżnej, działki Nr 5/3, części działki Nr 184/3, części działki Nr 423/8, części działki Nr 507 w Wilczyskach
2011 7050 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 104/3 w Wilczyskach
2011 7051 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2011 7052 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/150/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 7053 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/03 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia w mieście Dąbrowa Tarnowska strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, stawek opłat za parkowanie i sposobu ich poboru oraz ilości godzin parkowania dziennie.
2011 7054 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/163/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelazówce i utworzenia Filii Publicznej Szkole Podstawowej w Szarwarku.
2011 7055 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 7056 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/88/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.
2011 7057 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2011 7058 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 7059 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XVI/117/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nawojowa na rok 2012
2011 7060 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XVI/123/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 7061 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XVI/124/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 7062 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.