Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Listopad 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 5003 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV-114-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 5004 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie "zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 2”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. ze zmianami oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARY SĄCZ 27”, przyjętego Uchwałą Nr XLI/65/2001 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 16 lipca 2001 roku.
2011 5005 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 5006 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 276/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/178/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 marca 2005r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Gminnym Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w Wieprzu.
2011 5007 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 5008 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 5009 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII / 56 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 października 2011r. w sprawie : zmian w budżecie.
2011 5010 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/ 57 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 18 października 2011r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminy Szczucin.
2011 5011 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 5012 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na terenach, obiektach i urządzeniach komunalnych na obszarze gminy Nawojowa oraz ustalenia stawek opłat pobieranych za umieszczanie i używanie reklam
2011 5013 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 5014 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 5015 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2011 5016 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 września 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2011 5017 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 5018 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 5019 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Słaboszowie
2011 5020 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/96/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/310/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia „Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Żabno”
2011 5021 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/111/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5022 2011-11-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 9 września 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Borzęcin realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
2011 5023 2011-11-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Gnojnik realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
2011 5024 2011-11-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 4 października 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Iwkowa realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
2011 5025 2011-11-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Szczurowa realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
2011 5026 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 5027 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/205/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych.
2011 5028 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI / 54 /11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 21 października 2011r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 5029 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 8 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sękowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 5030 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr V/47/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2011 5031 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2011 5032 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2011 5033 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2011 5034 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2011 5035 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 5036 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wykazu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieprz.
2011 5037 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz nr II/16/02 z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5038 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę nr XL/216/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5039 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r.w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 5040 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2011 5041 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2011 5042 2011-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 1650/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
2011 5043 2011-11-03 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 października 2011r. stwierdza nieważność Uchwały Nr XII/128/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Miechowie Nr X/111/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie nr IX/95/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych, nr IX/96/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania onkasenta poboru opłaty targowej na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie, nr X/110/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania inkasentapoboru opłaty parkingowej na parkingu w Rynku Głównymw Miechowi; oraz w sprawie utraty mocy uchwały rady Miejskiej w Miechowie nr XXXVII/394/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty parkingowej i targowej w części dotyczącej postanowień paragrafu 4
2011 5044 2011-11-03 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 października 2011r. stwierdza nieważność Uchwały Nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie odwołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie w częścidotyczącej postanowień paragrafu 4
2011 5045 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XVII/113/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011 r.
2011 5046 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XVII/115/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator
2011 5047 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/114/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 5048 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/115/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego.
2011 5049 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
2011 5050 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/106/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Chełmek.
2011 5051 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/107/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg na terenie gminy Chełmek.
2011 5052 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Bieczu.
2011 5053 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/119/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowisk "Hali Targowej' i "Placu Rolnego" na Placu Gazaris.
2011 5054 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII / 74 /2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Borzęcin.
2011 5055 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII / 73/ 2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 października 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5056 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII / 80 /2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 5057 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/97/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze
2011 5058 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr Nr VIII/ 57/ 2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów.
2011 5059 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr NR VIII/58/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 października 2011r. w sprawie : zmian budżetu.
2011 5060 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia sieci punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko n.D.
2011 5061 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
2011 5062 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych na terenie  Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2011 5063 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
2011 5064 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2011.
2011 5065 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
2011 5066 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/236/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5067 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/237/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011r. w sprawie: opłaty targowej.
2011 5068 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 262/ XXXVIII/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2010r. w sprawie : okreslenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należniości pieniężnych , mających charakter cywilnoprany przypadających Gminie Radziemice oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 5069 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 269/XXXVIII/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2010r. przedłużenia czasu obiowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2011 5070 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej stawki wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz zasad jego ustalania.
2011 5071 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2011r. w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.
2011 5072 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustanowienia przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej 957 w m. Zawoja.
2011 5073 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/455/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/116/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania - w części.
2011 5074 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010 r.
2011 5075 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 5076 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/85/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 5077 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 5078 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 października 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 5079 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 27.01.2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzesko.
2011 5080 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok
2011 5081 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 5082 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Liszki nr VIII/49/2011 z 28 czerwca 2011r.
2011 5083 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2011
2011 5084 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 5085 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 5086 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 98/XII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 103/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr 86/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r., uchwałą Nr 22/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011 roku oraz Uchwałą Nr 49/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011 r.
2011 5087 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 99/XII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, zmienionej uchwałą Nr 90/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 listopada 2010 r., Uchwałą Nr 23/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011r. oraz Uchwałą Nr 50/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r.
2011 5088 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze
2011 5089 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2011 5090 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Ropa z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
2011 5091 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej.
2011 5092 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XL/ 373 /2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szerzyny lub jej jednostkom podległym
2011 5093 2011-11-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 15/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2011 5094 2011-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 24 października 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju przeprowadzonych w dniu 23 października 2011 r.
2011 5095 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/465/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/313/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska wykonanych do dnia 30 października 2009 roku.
2011 5096 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/464/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/306/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żlobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2011 5097 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr V/15 /2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: BUDŻETU NA ROK 2011
2011 5098 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 16 lutego 2011r.
2011 5099 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rytro na rok 2011 Nr VI/27/2011 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2011 roku
2011 5100 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2011 rok
2011 5101 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr IV/9/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KAMIENICA NA ROK 2011
2011 5102 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/9/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 5103 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2011 5104 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2011 5105 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 15 września 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2011 5106 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska.
2011 5107 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2011 5108 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jordanowa".
2011 5109 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 8 września 2011r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Lubień na lata 2011-2014
2011 5110 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/73/03 Rady Gminy Laskowa z dnia 06 października 2003 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej i nadania mu statutu.
2011 5111 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 5112 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 5113 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku.
2011 5114 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2011 5115 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 października 2011r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
2011 5116 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjch na terenie Gminy Przeciszów oraz warunków korzystania z tych przystanków
2011 5117 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Przeciszów
2011 5118 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 września 2011r. ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rytro
2011 5119 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytrze.
2011 5120 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/375/10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Szerzyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 5121 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 5122 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 5123 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 5124 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 5125 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Wierzchosławice
2011 5126 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal gimnastycznych w szkołach na terenie Gminy Wierzchosławice
2011 5127 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Wierzchosławice oraz obiektu sportowo – rekreacyjnego w Wierzchosławicach.
2011 5128 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.
2011 5129 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 5130 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 5131 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2011r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli.
2011 5132 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr KI-411/356/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXVI/392/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 r.
2011 5133 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr KI-411/359/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr X/159/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Miasta Oświęcim.
2011 5134 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr KI-411/388/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji z terenu Gminy Radłów.
2011 5135 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr KI-43-149/21/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Nowym Brzesku z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 5136 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr KI0411/430/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/71/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania z zakresu gospodarki wodnej zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.
2011 5137 2011-11-08 Komunikat Komunikat nr 10/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2011 5138 2011-11-08 Komunikat Komunikat nr 11/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2011 5139 2011-11-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Proszowickiego z dnia 28 lutego 2011r.
2011 5140 2011-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/VI/2011 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 15 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
2011 5141 2011-11-08 Informacja Informacja Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok, położonych na obszarze Gminy Maków Podhalański
2011 5142 2011-11-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok, położonych na obszarze Gminy Sucha Beskidzka.
2011 5143 2011-11-08 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 16 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Bochnia
2011 5144 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 5145 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 5146 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2011 5147 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 0007/XI/80/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 5148 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 0007/XI/82/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni
2011 5149 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 0007/XI/84/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2011 5150 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 0007/XI/85/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 5151 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV.99.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Czernichów.
2011 5152 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV.100.2011 r. Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów.
2011 5153 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV.103.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 5154 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 5155 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr Vi/57/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 5156 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5157 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: KOSZYCE, WŁOSTOWICE i SOKOŁOWICE w Gminie KOSZYCE , przyjętego Uchwałą Nr XI/129/04 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 marca 2004 roku
2011 5158 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Koszyce Nr V/53/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach
2011 5159 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 5160 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011r.
2011 5161 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok
2011 5162 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 5163 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubien na lata 2011-2017
2011 5164 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011 roku.
2011 5165 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/183/2009 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, dzierżawy i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie Gminy Mogilany.
2011 5166 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 października 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2011 5167 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VIII/73 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5168 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VIII/74 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5169 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VIII/81 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011.
2011 5170 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 5171 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 października 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2011 5172 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr VI/37/11 z dnia 9 marca 2011 roku
2011 5173 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/220/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Oświęcimiu.
2011 5174 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 5175 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zaliczenia części drogi powiatowej nr 1730K Kalwaria (ul. Kościuszki – ul. 3 Maja) – Zakrzów w m. Kalwaria Zebrzydowska na odcinku ul. 3 Maja w m. Kalwaria Zebrzydowska do kategorii dróg gminnych
2011 5176 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2011 5177 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 5178 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV-110-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5179 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 5180 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Jurgowie
2011 5181 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 03 września 2010r. w sprawie :określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie lub roboty budowlane ,zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej ,przeciwpożarowej i odgromowej przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków ,położonych na obszarze Gminy Bukowina Tatrzańska .
2011 5182 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/159/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 5183 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/168/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2011r. o ustaleniu opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2011 5184 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 5185 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 21 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2011 5186 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 5187 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X.81.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V.34.2011 z dnia 3 marca 2011r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2015.
2011 5188 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/41/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów .
2011 5189 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/ 61 /2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zielone Wzgórze w Michałowicach.
2011 5190 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/ 63 /2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
2011 5191 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/ 64 /2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na rok 2011.
2011 5192 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia w Mieście Mszana Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2011 5193 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
2011 5194 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 5195 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/154/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2011 5196 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 5197 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.43.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej
2011 5198 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 13 września 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez Pana Mieczysława Krasa - Starostę Tarnowskiego i Pana Mirosława Banacha - Wicestarostę Tarnowskiego
2011 5199 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.42.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania w zakresie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1774K
2011 5200 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.44.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5201 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.48.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5202 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.50.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej
2011 5203 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 28 października 2011r. do porozumienia Nr SON.031.37.2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodników w ciągach dróg powiatowych
2011 5204 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 28 października 2011r. do porozumienia Nr SON.031.43.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5205 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 28 października 2011r. do porozumienia Nr SON.031.48.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5206 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 28 października 2011r. do porozumienia Nr SON.031.42.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania w zakresie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1774K
2011 5207 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 10 sierpnia 2011r. do porozumienia Nr SON.031.33.2011 z dnia 29 czerwca 2011r. zawartego pomiędzy Powiatem Wadowickim a Gminą Spytkowice w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5208 2011-11-09 Zestawienie Zestawienie nr G. 0640.1.11.2011 Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 10 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2011 5209 2011-11-09 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 29 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze gminy Krzeszowice
2011 5210 2011-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie na rok 2011.
2011 5211 2011-11-09 Umowa Umowa nr 2/2011 Wójta Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie partycypacji w kosztach modernizacji drogi powiatowej Nr 1280 K Witów p. wieś
2011 5212 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 5213 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 5214 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII-99-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi : ul. Wierzbowa w Targanicach do kategorii dróg gminnych w Gminie Andrychów.
2011 5215 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII-101-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5216 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV-107-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów.
2011 5217 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV-109-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie i cofnięcia upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dla Dyrektora Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie.
2011 5218 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV-113-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród.
2011 5219 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r.
2011 5220 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2011 5221 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/120/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 5222 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska„.
2011 5223 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/123/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/370/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010 r w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego".
2011 5224 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/124/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2011 5225 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/97/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 5226 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/100/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5227 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/102/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 5228 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5229 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/135 /2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 5230 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Kętach
2011 5231 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach
2011 5232 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku
2011 5233 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr Xi/115/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty na 2009r.
2011 5234 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2011r. w sprawiew zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Tarnowie stanowiącym zasób mieszkaniowy gminy Łapanów.
2011 5235 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Zbydniowie stanowiącym zasób mieszkaniowy gminy Łapanów.
2011 5236 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mszana Dolna.
2011 5237 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w mieście Mszana Dolna.
2011 5238 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 września 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna oraz dalszego z nimi postępowania.
2011 5239 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/141/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 12 października 2011r. w sprawie nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.
2011 5240 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Nowa Biała 14A, 14B - w zakresie korekty ustalenia tekstowego dla terenu 14A.MRj4.
2011 5241 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 5242 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pleśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 5243 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/83/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 5244 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 5245 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach.
2011 5246 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o lasach.
2011 5247 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 5248 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5249 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5250 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/141/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
2011 5251 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/83/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 5252 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 5253 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2012r.
2011 5254 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.
2011 5255 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 5256 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/105/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 5257 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr Nr XII/117/2011 r. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 3 października 2011r. zmiany Uchwały Nr XXXII/358/05 z dnia 28 lutego 2005 r. określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz ich pobierania.
2011 5258 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr Nr XII/119/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 października 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie gminy Stary Sącz.
2011 5259 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 13 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 5260 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 5261 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 5262 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych
2011 5263 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Świątniki Górne.
2011 5264 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 5265 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody
2011 5266 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wadowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 5267 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnopsprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2011/2012.
2011 5268 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 października 2011r. w sprawie do porozumienia z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2011/2012 pomiędzy: Gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Gminy- Pana Antoniego Karlak i Gminą Lipnica Wielka reprezentowaną przez Wójta Gminy – Pana Bogusława Jazowski
2011 5269 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII.160.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie, uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2011 5270 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII.161.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli
2011 5271 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII.169.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Muszyna
2011 5272 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII.162.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2011 5273 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 100/XII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 14 października 2011r. zmiany treści uchwały Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz utraty mocy Uchwały Nr 66/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 20.08.2010 r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr 15/2000 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz utraty mocy Uchwały Nr 4/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 11 lutego 2005 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2011 5274 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/102/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 5275 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr Nr XI/106/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 5276 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2011.
2011 5277 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr L/640/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - dwóch lip, dwóch robinii, dębu, kasztanowca oraz dwóch klonów zlokalizowanych przy placu Dworcowym w Tarnowie
2011 5278 2011-11-10 Informacja Informacja Wójta Gminy Mucharz z dnia 29 sierpnia 2011r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Mucharz za I półrocze 2011 roku
2011 5279 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia, udzielane przez Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym, Znacznym, z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni.
2011 5280 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 5281 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok.
2011 5282 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2011 5283 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/78/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 5284 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/10 Rady Gminy Olesno z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2011 5285 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/207/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/310/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2008 roku.
2011 5286 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/209/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 5287 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/217/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r.
2011 5288 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/241/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/215/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 5289 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/242/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r.
2011 5290 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 5291 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 września 2011r. w sprawie:v zmiany do Uchwały Nr VIII/56/2011 z dnia 28 lipca 2011 r o utworzeniu samorzadowej instytucji kultury-Wielofunkcyjna Świetlica Oswiatowa w Radziemicach i nadanie jej Statutu
2011 5292 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
2011 5293 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 5294 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/129/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 5295 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/133/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Trzebinia
2011 5296 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/134/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany statutu jednostki organizacyjnej Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Świetlica „Plus”.
2011 5297 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/135/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie : nadania nazwy dla ulicy w Trzebini.
2011 5298 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/136/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie : nadania nazwy dla ulic dotychczas nienazwanych na terenie osiedla "Piaski" w Trzebini.
2011 5299 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/137/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w Gminie Trzebinia.
2011 5300 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/138/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Trzebini
2011 5301 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 5302 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 5303 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 5304 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 5305 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5306 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5307 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/106/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 5308 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 5309 2011-11-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 84 Wójta Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2009 Wójta Gminy Koszyce z dnia 14 lipca 2009r w sprawie Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Koszyce.
2011 5310 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/ 2011 Wójta Gminy Gdów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów.
2011 5311 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 5312 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 5313 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 5314 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5315 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5316 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5317 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów
2011 5318 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2011 rok
2011 5319 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII.99.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 5320 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 110/XIV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 5321 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/163/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
2011 5322 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: opłat za przewóz osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2011 5323 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/127/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 rok
2011 5324 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/129/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjetej jako podstawa obliczana podatku rolnego na 2012 rok
2011 5325 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/130/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5326 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/131/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 5327 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/132/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5328 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/141/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 5329 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/153/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2011 5330 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/183/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 5331 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5332 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5333 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5334 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5335 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5336 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 6/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5337 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 24.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie opracowania projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1401K relacji Nowodworze - Rzuchowa w m. Nowodworze.
2011 5338 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 29.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie opracowania dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów - Wałki - Stare Żukowice w m. Jodłówka Wałki
2011 5339 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie,wsie Nowica i Kunkowa.
2011 5340 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie, wieś Uście Gorlickie.
2011 5341 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 274/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 5342 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 277/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 5343 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 286/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 5344 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.
2011 5345 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej
2011 5346 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Alwernia.
2011 5347 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5348 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 października 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5349 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Babice Nr XXX/232/2005 z dnia 18 marca 2005r.
2011 5350 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/166/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chełmiec oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu do tego uprawnionego
2011 5351 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/179/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Chełmiec.
2011 5352 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/203/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Chełmiec na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z wyłączeniem lokali mieszkalnych.
2011 5353 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5354 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5355 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 5356 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2011 5357 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie Zmiany Uchwały Nr XIII/156/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5358 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5359 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.174.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5360 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.175.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 5361 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.176.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 5362 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.179.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5363 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.180.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5364 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.192.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muszyna 1.”
2011 5365 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2011r. w sprawie:utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim” oraz uchwalenia jej statutu.
2011 5366 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 10 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/207/08 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pcimiu.
2011 5367 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5368 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5369 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r., Uchwały Nr VII/42/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 marca 2007 r., Uchwały Nr IX/52/07 Rady Gminy Pcim z dnia 25 maja 2007 r. i Uchwały Nr XVII/110/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5370 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/11/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej zmienionej Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 marca 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr IX/53/07 Rady Gminy Pcim dnia 25 maja 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/111/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r.
2011 5371 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Pcim z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXX/231/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego i Uchwały Nr XXXVIII/290/09 Rady Gminy Pcim z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5372 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 5373 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 5374 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 94 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku.
2011 5375 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 95 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2012 roku.
2011 5376 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 96 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku.
2011 5377 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 97 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2012 roku.
2011 5378 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 98 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raciechowice.
2011 5379 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 99 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 5380 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 110 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 5381 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011 r.
2011 5382 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 5383 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5384 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 września 2011r. w sprawie Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
2011 5385 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/227/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
2011 5386 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie uzupełniania etatu przez nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Brniu w Szkole Podstawowej w Oleśnie
2011 5387 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.55.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Myślenicki realizacji powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Wadowickiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach
2011 5388 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 lipca 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Skrzyszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marcina Kiwiora przy udziale Skarbnika Gminy Pana Rafała Iwana
2011 5389 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 lipca 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Lisia Góra reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława Wolaka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Stanisławy Uchwat
2011 5390 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 lipca 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podrazy
2011 5391 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/CzD/2011 Starosty Nowotarskiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Czarny Dunajec zadania własnego Powiatu Nowotarskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy odcinków dróg powiatowych nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin oraz nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w m. Ratułów”.
2011 5392 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/OchD/2011 Starosty Nowotarskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie powierzeniaprzez Powiat Nowotarski prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmującej przebudowe drogi powiatowej
2011 5393 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 5394 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku
2011 5395 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5396 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czchów
2011 5397 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 5398 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czchów
2011 5399 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI-97-11 Rady Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Woli Skrzydlańskiej
2011 5400 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI-99-11 Rady Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/250/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2002r.
2011 5401 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra.
2011 5402 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII-111-11 Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/107/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra
2011 5403 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII-112/11 Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra
2011 5404 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV-116/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII-112/11 Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011r.
2011 5405 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI / 65 /2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok
2011 5406 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2011 5407 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 5408 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2012.
2011 5409 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa na rok 2012.
2011 5410 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2002 Rady Miasta Jordanowa z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5411 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 5412 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII / 84 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Jabłonka
2011 5413 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 października 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 5414 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX\66\11 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2011 rok
2011 5415 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe prowadzone przez Gminię Kamienica.
2011 5416 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII-100/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Niedzica
2011 5417 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2011 5418 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII-104/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych .
2011 5419 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr VIII/82 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości , leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 5420 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Radłowie, w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
2011 5421 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
2011 5422 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/124/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
2011 5423 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 5424 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2012 roku
2011 5425 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 5426 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/144/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 5427 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2011
2011 5428 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie: wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 5429 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 5430 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/366/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Bukownie.
2011 5431 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Bukowno
2011 5432 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 września 2011r. o zmianie uchwały nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 5433 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2011 5434 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 października 2011r. w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Korzenna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa /, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2011 5435 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI /61/ 2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłaj.
2011 5436 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI /62/ 2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłaj
2011 5437 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Krzeszowice
2011 5438 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 5439 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5440 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5441 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 5442 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok.
2011 5443 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 95/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach nr 51/IX/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności odnoszących się do usług opiekuńczych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych.
2011 5444 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 102/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ronda położonego w Myślenicach
2011 5445 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 105/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sprostowania omyłek pisarskich.
2011 5446 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 5447 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie .
2011 5448 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały
2011 5449 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r.
2011 5450 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego
2011 5451 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały
2011 5452 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/123/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"
2011 5453 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 września 2011r. w sprawie: Nadania nazwy ulicy położonej w Cianowiach
2011 5454 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/131/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 5455 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/140/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
2011 5456 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Słopnice
2011 5457 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.
2011 5458 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2011 5459 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 5460 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.
2011 5461 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach nr 476 k.m. 12 w miejscowości Zadroże i nr 230 k.m. 4 w miejscowości Milonki do kategorii dróg gminnych.
2011 5462 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr 99 k.m. 10 w miejscowości Glanów do kategorii dróg gminnych.
2011 5463 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/145/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/2004 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27.10.2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 5464 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/219/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2011 5465 2011-11-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Kościelisko w sprawie wspólnego zorganizowania obchodów 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
2011 5466 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/125/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 5467 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. W sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 5468 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2011 5469 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie : zmian wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
2011 5470 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XL / 369 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2011
2011 5471 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XL / 370 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2011
2011 5472 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XL/371/2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Szerzyny na rok 2011.
2011 5473 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XL / 372 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2011 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2011 5474 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok
2011 5475 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr Nr VIII- 59/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2011
2011 5476 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX -66/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2011r.
2011 5477 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X-76/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budrzetowej na 2011r.
2011 5478 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 49/120/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 6 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 5479 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 50/126/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 5480 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 51/128/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 5481 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 53/131/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 5482 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 53/132/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr 50/126/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 października 2011r.
2011 5483 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2011 rok i zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
2011 5484 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 5485 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej
2011 5486 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października 2011r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Bukowina Tatrzańska "
2011 5487 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2011 r.
2011 5488 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr VI/51/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gnojniku.
2011 5489 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawieuchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2011 5490 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krzeszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 5491 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 5492 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5493 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5494 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 5495 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych we wsi Pcim, Stróża i Trzebunia.
2011 5496 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 5497 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/110/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5498 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Gminy Szczurowa przyjętego uchwałą Nr VIII/46/2003 Rady Gminy Szczurowa z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Szczurowa.
2011 5499 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok i w uchwale budżetowej na 2011rok nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 rok.
2011 5500 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5501 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień z ponoszenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tymbark, wykraczające poza podstawę programową.
2011 5502 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/144/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wieliczka
2011 5503 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/155/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej zaliczonej do kategorii dróg gminnych
2011 5504 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 5505 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 5506 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/117/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5507 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5508 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/119/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5509 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/120/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 5510 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Zakliczyn.
2011 5511 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 5512 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/228/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego
2011 5513 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2011 5514 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5515 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5516 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 5517 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/129/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Biecz
2011 5518 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/130/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 5519 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/131/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
2011 5520 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/135/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok.
2011 5521 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/137/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2011 5522 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok i Uchwały Nr X/87/2011 z dnia 22 września 2011 roku.
2011 5523 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 5524 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5525 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5526 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 5527 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 5528 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 października 2011r. sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Iwkowa lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 5529 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/69/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 5530 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 5531 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5532 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lanckorona
2011 5533 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/ 69/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX /40/11z dnia 24 maja 2011 Rady Gminy Radgoszcz w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Radgoszcz.
2011 5534 2011-11-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 4 listopada 2011r. uchylające rozporządzenie Nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego.
2011 5535 2011-11-17 Komunikat Komunikat nr 1/2011 Starosty Suskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Suchej Beskidzkiej zwanej dalej Radą.
2011 5536 2011-11-17 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-31(13)/2011/4336/V/CW Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 4 listopada 2011r.
2011 5567 2011-11-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 5568 2011-11-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 5569 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/209/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 900, 921, 926.
2011 5570 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/223/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany – Lusina
2011 5571 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/224/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lanckorona – Izdebnik
2011 5572 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/225/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bochnia – Nieszkowice Wielkie
2011 5573 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/226/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bochnia – Siedlec
2011 5574 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/227/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Podegrodzie
2011 5575 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 5576 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X-88/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5577 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI-96/11 Rady Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5578 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII-105/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5579 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII-109/11 Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5580 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV-119/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 września 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5581 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV-128/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5582 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI-98-11 Rady Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: likwidacji Filii Gminnego Przedszkola nr 1 w Dobrej
2011 5583 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 26 października 2011r. W sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 5584 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok
2011 5585 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011
2011 5586 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5587 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 5588 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Olesno z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2011 5589 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/229/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu.
2011 5590 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 5591 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 5592 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5593 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 5594 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/68/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica - działka Nr 5385 obr. 1
2011 5595 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
2011 5596 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/158/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 października 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2011
2011 5597 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/164/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa.
2011 5598 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/166/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011r.
2011 5599 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 5600 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 5601 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 5602 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2012 roku.
2011 5603 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/73/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 5604 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/76/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5605 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany wzorów formularzy do celów podatkowych określonych w Uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r. oraz w Uchwale Nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. i w Uchwale Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 5606 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom
2011 5607 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/74/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 5537 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 października 2011r. w sprawie : zmian uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2011r.
2011 5538 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwaly Nr IV/24/07 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatkow i oplat w drodze inkasa.
2011 5539 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 października 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 5540 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VII/71/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gnojnik Nr XVIII/136/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Gnojnik za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gnojnik.
2011 5541 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 5542 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krzeszowice oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2011 5543 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 28"
2011 5544 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5545 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 5546 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
2011 5547 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5548 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012
2011 5549 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2012
2011 5550 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5551 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, ustalenia terminu płatności, zasad jej poboru, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia oraz zwolnień od tej opłaty
2011 5552 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny w zakresie tekstu planu
2011 5553 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie tekstu planu
2011 5554 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w Gminie Nowy Wiśnicz w zakresie tekstu planu
2011 5555 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie tekstu planu
2011 5556 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w Gminie Nowy Wiśnicz w zakresie tekstu planu
2011 5557 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa w zakresie tekstu planu
2011 5558 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej część miasta Nowy Wiśnicz tj. z wyłączeniem terenu objętego planem „Śródmieście” Nowego Wiśnicza w zakresie tekstu planu.
2011 5559 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/114/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza w zakresie tekstu planu.
2011 5560 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓW-GŁĘBOKIE
2011 5561 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „C” – KOKUSZKA
2011 5562 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „E” – WIERCHOMLA WIELKA I MAŁA
2011 5563 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK
2011 5564 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 roku.
2011 5565 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr KI – 411/485/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/81/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - w części
2011 5566 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr KI – 411/486/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/191/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krzeszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 5608 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina
2011 5609 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 81/XII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2011 5610 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5611 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5612 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/107/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5613 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5614 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 5615 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011r. w sprawie w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 5616 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/117/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5617 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/119/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5618 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/120/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5619 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/121/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 5620 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/91/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 5621 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 5622 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5623 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 5624 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza do sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
2011 5625 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 5626 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Na Leśnym Stoku w Michałowicach.
2011 5627 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
2011 5628 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 117/XV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 5629 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5630 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5631 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5632 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/106/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2011 5633 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2011 5634 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Edukacji
2011 5635 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 5636 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIII/185/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 5637 2011-11-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 31 marca 2011r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2010 ROK
2011 5638 2011-11-21 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-66(5)/2011/216/IX/PS/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego – Tauron Ciepło Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
2011 5639 2011-11-21 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-53(14)/2011/222/IX/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2011 5640 2011-11-21 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-38(20)/2011/518/VI/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Gminy i Miasta Miechów prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Miechowie
2011 5641 2011-11-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 5642 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr VIII/98/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Limanowskiego - Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu i nadania statutu jednostce.
2011 5643 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr VIII/92/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2011 5644 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 0007/XII/89/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 5645 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 0007/XI/83/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie: nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Makowie Podhalańskim
2011 5646 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/122/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 5647 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/123/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 5648 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia nowych wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.
2011 5649 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia
2011 5650 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5651 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5652 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5653 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5654 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/324/2010 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 maja 2010 r.
2011 5655 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gdów w 2012 r.
2011 5656 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5657 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5658 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podakowych na terenie Gminy Gdów
2011 5659 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów w 2012 r.
2011 5660 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV-113/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne
2011 5661 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV-114/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok
2011 5662 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 5663 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5664 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: opłaty targowej
2011 5665 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok
2011 5666 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2011 5667 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5668 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5669 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie : wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego
2011 5670 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5671 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 5672 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości.
2011 5673 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5674 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów.
2011 5675 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2011.
2011 5676 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5677 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X-72/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenie opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2011 5678 2011-11-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Oświęcimiu
2011 5679 2011-11-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r.
2011 5680 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXVI/162/2008 z dnia 13 października 2008 r. z późniejszymi zmianami.
2011 5681 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 5682 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5683 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/ 64 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
2011 5684 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/ 65 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2012 rok.
2011 5685 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII / 66 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok.
2011 5686 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII / 67 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok.
2011 5687 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/ 68 /2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok.
2011 5688 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/ 69 / 2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie : zmian w budżecie.
2011 5689 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV/206/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy – gmina Chełmiec
2011 5690 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 r.
2011 5691 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.
2011 5692 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2011 5693 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5694 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2011 5695 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/45/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011.
2011 5696 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5697 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/144/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.
2011 5698 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/150/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1.03.2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz.
2011 5699 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/153/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2011 5700 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/154/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: podatku od środków transportowych
2011 5701 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/155/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2011 rok.
2011 5702 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/89/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 5703 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2011 5704 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/99/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r.
2011 5705 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/101/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5706 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/102/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 5707 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina na 2011 rok
2011 5708 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr Nr IX/55/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żegcoina na 2011 rok
2011 5709 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2011 rok
2011 5710 2011-11-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Kamionka Wielka w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za rok 2010.
2011 5711 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 5712 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5713 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5714 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5715 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice na rok 2012
2011 5716 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/388/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2011 5717 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/130/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 października 2011r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na lata 2011 - 2015”
2011 5718 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu, zmienionego uchwałą Nr XLI/262/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
2011 5719 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV.177.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2011 5720 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV.178.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poborui terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2011 5721 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV.183.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/723/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5722 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 5723 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5724 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5725 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 5726 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr Nr IX/51/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok i w uchwale budżetowej na 2011rok nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 rok.
2011 5727 2011-11-23 Aneks Aneks nr 2/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 17 listopada 2011r. do porozumienia Nr SON.031.33.2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5728 2011-11-23 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 17 listopada 2011r. do porozumienia Nr SON.031.40.2011 z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej
2011 5729 2011-11-23 Aneks Aneks nr 2/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 17 listopada 2011r. do porozumienia Nr SON.031.44.2011 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5730 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Kłaj na rok 2011
2011 5731 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 października 2011r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2011 5732 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
2011 5733 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia, użyczenia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Św. Anny w Miechowie
2011 5734 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 69/XI/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
2011 5735 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 82/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 5736 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/416/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2009 r. Nr XXIII/229/09 dotyczącej upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2011 5737 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/137/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 5738 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2011 5739 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych
2011 5740 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 5741 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 5742 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 5743 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 5744 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 5745 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica
2011 5746 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
2011 5747 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/94/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw
2011 5748 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2011 5749 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Statut Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu
2011 5750 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej
2011 5751 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej w Tuchowie.
2011 5752 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów.
2011 5753 2011-11-24 Informacja Informacja Starosty Olkuskiego z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez uzupełnienie jej o dane ewidencyjne budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Klucze obręby ewidencyjne: Bydlin, Chechło, Cieślin, Klucze, Kolbark, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny
2011 5754 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bystra-Sidzina i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 5755 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/217/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok.
2011 5756 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/222/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5757 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/223/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5758 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/224/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 5759 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/225/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. W sprawie: poboru podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ich poboru.
2011 5760 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/226/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/11/2002 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 grudnia 2002 roku
2011 5761 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.106.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2011 5762 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.107.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej
2011 5763 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.108.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5764 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.109.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5765 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.110.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5766 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.111.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 listopada 2007r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5767 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5768 2011-11-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 października 2011r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2011 5769 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 287/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 286/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 października 2011r dotyczącej dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011 oraz w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 5770 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 290/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011
2011 5771 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 293/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 5772 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 295/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 5773 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok
2011 5774 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2012.
2011 5775 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5776 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 5777 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 5778 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 5779 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 5780 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 5781 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie gminy Rzezawa.
2011 5782 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/121/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2011 5783 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/134/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 października 2011r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów-Niesułowice”
2011 5784 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr 135/53/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 5785 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2011 5786 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 5787 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
2011 5788 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/142/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 5789 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/143/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2012 roku
2011 5790 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego , podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2011 5791 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
2011 5792 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5793 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/152/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5794 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/156/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XXVI/285/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5795 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały nr IX/96/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie.
2011 5796 2011-11-25 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujacych się na terenie Gminy Sękowa
2011 5797 2011-11-25 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2011 5798 2011-11-25 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2011 5799 2011-11-25 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wadowice
2011 5800 2011-11-25 Porozumienie Porozumienie nr PZE/17/R/2011 Burmistrza Brzeszcz z dnia 17 października 2011r. w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
2011 5801 2011-11-25 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Radłów
2011 5802 2011-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 w zakresie paragrafu 3
2011 5803 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/83/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011 rok
2011 5804 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/86/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5805 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/87/2011 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012
2011 5806 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011
2011 5807 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5808 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5809 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5810 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
2011 5811 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 listopada 2011r. określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2011 5812 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr X/84/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.
2011 5813 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Lubień z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
2011 5814 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wolbrom
2011 5815 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 5816 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5817 2011-11-28 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-63(8)/2011/443/IXA/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ENWOS Sp. z o.o. w Chełmku
2011 5818 2011-11-28 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-67(6)/2011/4432/VA/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła LARKIS Spółka z o.o. z siedzibą w Dobczycach
2011 5819 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/361/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny - Zachód II”.
2011 5820 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/362/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dębniki”.
2011 5821 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2011 5822 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/144/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2012 r.
2011 5823 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/146/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2012 roku.
2011 5824 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/111/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
2011 5825 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/112/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2011 5826 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/113/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dębno.
2011 5827 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/114/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Dębno dotyczącej określenia wzorów Deklaracji i Informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5828 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5829 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik.
2011 5830 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5831 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 5832 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5833 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5834 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5835 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty
2011 5836 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2012
2011 5837 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 5838 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Gromnik
2011 5839 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczucin w miejscowości Szczucin w rejonie ul. 1-go Maja, Radomyślskiej i Targowej.
2011 5840 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 5841 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r
2011 5842 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 5843 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 5844 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 5845 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/99 /2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2012
2011 5846 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/108/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2011 5847 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/98/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2012
2011 5848 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5849 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 5850 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na podatek od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,
2011 5851 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
2011 5852 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie :określenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.
2011 5853 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami.
2011 5854 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
2011 5855 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu
2011 5856 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/219/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2011 5857 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/232/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2011 5858 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/127/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/326/2006 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty
2011 5859 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 5860 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5861 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/02 Rady Gminy Mszana Dolna z 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 5862 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5863 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/111/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Nawojowa oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2011 5864 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 5865 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/103/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 28 listopada 2005 r. Nr XXV/186/2005 w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2011 5866 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/109/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Mokra łąka w Czarnem"
2011 5867 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/114/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2011 5868 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok.
2011 5869 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów.
2011 5870 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku.
2011 5871 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach.
2011 5872 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5873 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2012 na obszarze Gminy Tuchów.
2011 5874 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/170/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2011 5875 2011-11-30 Aneks Aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 listopada 2011r. do porozumienia nr WP-SO.RI.273.4.2011 zawartego w dniu 10 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi