Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Październik 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 4490 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/167/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.
2011 4491 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/168/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Chełmiec.
2011 4492 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/169/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Krasne Potockie i Marcinkowice.
2011 4493 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/170/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Marcinkowice.
2011 4494 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/175/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” Gminy Chełmiec
2011 4513 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr X/87/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011
2011 4514 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 września 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 4515 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 września 2011r. w sprawie ;zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku
2011 4516 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”.
2011 4517 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/304/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2011 4518 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/305/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 4519 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/306/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
2011 4520 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/313/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wykonanych do dnia 30 października 2009 roku.
2011 4521 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/320/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 4522 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/183/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.
2011 4523 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/193/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli.
2011 4524 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/197/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2011 4525 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 4526 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 września 2011r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010 oraz zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011.
2011 4527 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 4528 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 4529 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/49/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2011 4530 2011-10-04 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r. położonych na obszarze Gminy Maków Podhalański
2011 4531 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/434/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso - w części.
2011 4532 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr IV/57/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 4533 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr V/74/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 4534 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/83/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 4535 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/89/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 4536 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/103/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r.
2011 4537 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/113/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r.
2011 4538 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/135/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r.
2011 4539 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr X/170/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r.
2011 4540 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/142/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli samorządowych Gminy Chrzanów.
2011 4541 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XI /60/ 2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
2011 4542 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 r.
2011 4543 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki
2011 4544 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki działka nr 2055/73, część działki nr 2055/55
2011 4545 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Mieście Mszana Dolna.
2011 4546 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX-62-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sułoszowa Nr VI/31/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gm,ina Sułoszowa
2011 4547 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 5 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XLII/315/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu.
2011 4548 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych: Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Michałówce, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie.
2011 4549 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś
2011 4550 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/108/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno.
2011 4551 2011-10-05 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 września 2011r. stwierdza nieważność Uchwały Nr VII/72/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szczurowa
2011 4552 2011-10-05 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2011 4553 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 4554 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Babice z dnia 5 września 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 4555 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2011 4556 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2011 4557 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 4558 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 4559 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/284/05 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: zasad ustalania, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
2011 4560 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2011 4561 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz zapewnienia im opieki.
2011 4562 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazywania organów do tego uprawnionych
2011 4563 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VI/69/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa.
2011 4564 2011-10-05 Porozumienie Porozumienie nr DIT/30/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Zakopane wykonania zadania p.n.: „Zarządzanie przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych ul. Oswalda Balzera oraz ul. Powstańców Śląskich do granic administracyjnych Miasta Zakopane."
2011 4565 2011-10-05 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 19 sierpnia 2011r. do porozumienia nr DIT/30/2011 zawartego w dniu 01 lipca 2011 r. W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Zakopane wykonania zadania p.n.: „Zarządzanie przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych ul. Oswalda Balzera oraz ul. Powstańców Śląskich do granic administracyjnych Miasta Zakopane."
2011 4566 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/167/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 758, 851, 852, 853, 921.
2011 4567 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/176/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2011 4568 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/177/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska
2011 4569 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/180/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Bochni
2011 4570 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/62 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 4571 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/59 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2011 4572 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/64/ 2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu
2011 4573 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/ 60/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 9 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 4574 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/ 61 /2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 9 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gromnik
2011 4575 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie: udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Książ Wielki.
2011 4576 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Książ Wielki
2011 4577 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII-89/2011 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Łapsze Niżne.
2011 4578 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII-90/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-220/06 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2011 4579 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII-95/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LI-400/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne.
2011 4580 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mogilany i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania osób uprawnionych do stosowania tych ulg.
2011 4581 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a działające na terenie Gminy Mogilany.
2011 4582 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2011 4583 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VII/65 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały Budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011
2011 4584 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VII/67 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mucharz.
2011 4585 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 4586 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Poronin
2011 4587 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2012 - 2016.
2011 4588 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 4589 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielonki
2011 4590 2011-10-05 Komunikat Komunikat nr 8/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2011 4591 2011-10-05 Komunikat Komunikat nr 9/11 Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2011 4592 2011-10-06 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-37(11)/2011/711/VI/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie
2011 4593 2011-10-06 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-58(6)/2011/216/IX/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 27 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego – Tauron Ciepło Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
2011 4594 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Proszowickiego na rok 2011
2011 4595 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: Uchwały Budżetowej Gminy Proszowice na rok 2011
2011 4495 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 105/42/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 4496 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 4497 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 4498 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
2011 4499 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2011 4500 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/26/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
2011 4501 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/185/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok.
2011 4502 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 września 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 4503 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011r. w sprawie odwołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie
2011 4504 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłaty parkingowej w Miechowie.
2011 4505 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłaty parkingowej w Miechowie.
2011 4506 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/128/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany uchwał Rady Miejskiej w Miechowie : nr X/111/2011 z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie, nr IX/95/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych, nr IX/96/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie, nr X/110/2011 z dnia 18 lipca 2011r.w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej na parkingu w Rynku Głównym w Miechowie; oraz w sprawie utraty mocy uchwały Rady Miejskiej w Miechowie nr XXXVII/394/2010 z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkasowanie opłaty parkingowej i targowej.
2011 4507 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 4508 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 4509 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzezawa, dla obszaru „Łazy-1”
2011 4510 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011 r.
2011 4511 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4512 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 4596 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2011
2011 4597 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr III / 14 / 2011 Rady Gminy Racławice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2011 rok
2011 4598 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
2011 4599 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
2011 4600 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 4601 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 4602 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/222/2001 Rady Gmin Niedźwiedź z dnia 24 października 2001 r. w sprawie ; określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Niedźwiedź miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2011 4603 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź
2011 4604 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok
2011 4605 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr X/111/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr VN/61/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków.”
2011 4606 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słopnice, wykraczające poza podstawę programową w roku szkolnym 2011/12.
2011 4607 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok
2011 4608 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 4609 2011-10-07 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.40.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej
2011 4610 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4611 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/119/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2011 4612 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/120/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mszana Dolna.
2011 4613 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr LVIII-478/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 4614 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 569/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ze skarg Wojewody Małopolskiego oraz Spółki na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r., nr XXVII/359/07 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruczaj-Zaborze”, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 40 z dnia 21 stycznia 2008 r.
2011 4615 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1126/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r., Nr XXVII/359/07 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruczaj-Zaborze”, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 40 z dnia 21 stycznia 2008 roku
2011 4616 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 996/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 1999 r., Nr IX/70/99 w przedmiocie wysokości udziału finansowego w kosztach budowy kanalizacji
2011 4617 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 994/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Siepraw z dnia 22 kwietnia 1999 r., Nr VIII/61/99 w przedmiocie wysokości udziału finansowego w kosztach budowy kanalizacji
2011 4618 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Kr 1293/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 r., nr I/2/2010 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej
2011 4619 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 224/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Gminy Rytro z dnia 27 grudnia 1999 r., Nr XVII/86/99 w przedmiocie ustalenia opłaty za przyłączenie do kolektora sanitarnego kanalizacji gminnej
2011 4620 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 225/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorlicach na uchwałę Zarządu Gminy Bobowa z dnia 21 września 1999 r., Nr 19/23/99 w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do kanalizacji sanitarnej w Bobowej
2011 4621 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1540/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ze skargi [...]* na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r., nr XC/1201/10 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa w zakresie punktu 3 załącznika do uchwały, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 25 lutego 2010 r. Nr 45.
2011 4622 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 341/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010 r., Nr XXXII/348/2010 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 30 marca 2010 r. Nr 117.
2011 4623 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 342/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010 r., Nr XXXII/355/2010 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 30 marca 2010 r. Nr 120
2011 4624 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 340/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010 r., Nr XXXII/347/2010 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 30 marca 2010 r. Nr 117.
2011 4625 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 402/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Igołomia Wawrzeńczyce z dnia 24 marca 2004 r., Nr XVII/168/2004 w zakresie § 1 pkt b, § 2, § 3 i § 4 w przedmiocie przystąpienia do realizacji zadania
2011 4626 2011-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 226/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Zarządu Gminy Bobowa z dnia 3 marca 2000 r., Nr 30/32/2000 w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do wodociągów
2011 4627 2011-10-10 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-54(7)/2011/1267/VII/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrowni Skawina Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
2011 4628 2011-10-10 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-53(4)/2011/168/IX/PS/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 4 października 2011r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2011 4629 2011-10-10 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2011 4630 2011-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 października 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 4631 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/99/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/84/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 4632 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/100/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 4633 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr VIII/89/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 4634 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 4635 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr X/98/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 września 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Czarny Dunajec w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
2011 4636 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII-93/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII-244/08 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 4637 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/215/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 4638 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oświęcim.
2011 4639 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2011 4640 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy.
2011 4641 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 4642 2011-10-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski
2011 4643 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2011 rok i zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
2011 4644 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczniów wszystkich typów szkół, osiągających wybitne wyniki w sporcie lub artystyczne, mieszkających na terenie Powiatu Wielickiego oraz uczniów mieszkających poza jego terenem, ale uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki
2011 4645 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/66/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce
2011 4646 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/125/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2011.
2011 4647 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmiany treści uchwały nr XI/60/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
2011 4648 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.97.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2011 4649 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Michałowice na rok 2011
2011 4650 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr VI/24/2011 Rady Gminy Michałowie z dnia 31 marca 2011 r w sprawie budżetu Gminy Michałowie na rok 2011.
2011 4651 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 4652 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII.159.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 4653 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/100/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 4654 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 rok
2011 4655 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola „Stokrotka” w Spytkowicach
2011 4656 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X / 49 /11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 4657 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/58/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 4658 2011-10-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2011 4659 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/197/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” obowiązującego dla naboru w roku akademickim 2011- 2012 i późniejszych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
2011 4660 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/108/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
2011 4661 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/111/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2011 4662 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/112/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2011 4663 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/113/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2011 4664 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/114/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2011 4665 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/115/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2011 4666 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr III/32/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na rok 2011
2011 4667 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 r.
2011 4668 2011-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 447/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mszana Dolna
2011 4669 2011-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 448/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Drwini
2011 4670 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Chrzanowski
2011 4671 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 58/X/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 4672 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 61/X/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 4673 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 63/X/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14.
2011 4674 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi Powiatu Tatrzańskiego
2011 4675 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Tatrzańskiej Agencji Rozwoju,Promocji i Kultury
2011 4676 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII-102-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy autobusami MZK sp. z o. o. w Kętach
2011 4677 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX / 70 / 2011 Rady Gminy Budzów z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2011 4678 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia
2011 4679 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2011 4680 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy autobusami Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Kętach
2011 4681 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym – autobusami Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Kętach"
2011 4682 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Krzeszowice
2011 4683 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X.75.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4684 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X.77.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 4685 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X.78.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2011 4686 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X.80.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V.32.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Lipnica Murowana.
2011 4687 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X.83.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 4688 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Moszczenica.
2011 4689 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Moszczenica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2011 4690 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/118/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 4691 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 4692 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/215/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
2011 4693 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/220/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2011 4694 2011-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 347/11 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 289/03 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2011 4695 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 115/45/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 4696 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 259/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 4697 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 264/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 4698 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 4699 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI-88-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2011 4700 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI-93-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym – autobusami MZK sp. z o. o. w Kętach”.
2011 4701 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII-100-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 4702 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII-103-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4703 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/196/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/185/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2011 r
2011 4704 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/197/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2011 rok.
2011 4705 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
2011 4706 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna
2011 4707 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 4708 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2011 4709 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
2011 4710 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób prawnych
2011 4711 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 4712 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4713 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr X / 89 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 4714 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr X / 91 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmian do uchwały nr IX/74/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.
2011 4715 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/118/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 4716 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Skawina przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Skawina.
2011 4717 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Spytkowice
2011 4718 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12lutego 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice
2011 4719 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie sprostowania błędu oczywistego w Uchwale Nr VII/23/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 marca 2011 roku
2011 4720 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sułkowice.
2011 4721 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.
2011 4722 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
2011 4723 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2011.
2011 4724 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI.90.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2011 4725 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 96/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 4726 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała obejmującego sołectwa Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skale Nr XXXVIII/328/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.
2011 4727 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 4728 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 września 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 4729 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 2 września 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 4730 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/314/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka
2011 4731 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/315/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy-Północ” .
2011 4732 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
2011 4733 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
2011 4734 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr 65/XI/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 4735 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr 68/XI/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2011 roku
2011 4736 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr 74/XII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 4737 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2011 4738 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
2011 4739 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 4740 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 15 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 4741 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4742 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 4743 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/39/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011.
2011 4744 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 4745 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr VII/72 / 2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szczurowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.
2011 4746 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 4747 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
2011 4748 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 4749 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok i w uchwale budżetowej na 2011rok nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 rok.
2011 4750 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 4751 2011-10-20 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2011 4752 2011-10-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia, niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu
2011 4753 2011-10-20 Porozumienie Porozumienie nr 20.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1410K w m. Zakliczyn oraz 1356K w m. Lusławice i Zakliczyn.
2011 4754 2011-10-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/RZ/2011 Starosty Nowotarskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie Budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej
2011 4755 2011-10-20 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia nr 2/ŁN/2010 z dnia 4 marca 2010 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyznania środków na przystapienie do użytkowania obiektów budowlanych
2011 4756 2011-10-20 Porozumienie Porozumienie nr 21.2011 Starosty Tarnowskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1385K w miejscowości Uniszowa oraz 1381K w miejscowości Zalasowa
2011 4757 2011-10-20 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 września 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2011 4758 2011-10-20 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 4759 2011-10-20 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 września 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2011 4760 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 2282/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2011r. w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa
2011 4761 2011-10-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Myślenickiego z dnia 28 września 2011r.
2011 4762 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2011 4784 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska”
2011 4785 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny”
2011 4786 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Średni”
2011 4787 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/101/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze”
2011 4788 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Podolany”
2011 4789 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zarzyce Małe”
2011 4790 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/104/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zebrzydowice”
2011 4763 2011-10-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie kryteriów wydawania zezwolnień na pracę cudzoziemców
2011 4764 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/116/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2011 4765 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 4766 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
2011 4767 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2011 4768 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr 88/XI/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 4769 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/185/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania.
2011 4770 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 4771 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 4772 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
2011 4773 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Gminy z dnia 2 września w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
2011 4774 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka.
2011 4775 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zameldowanych na terenie Gminy Polanka Wielka realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
2011 4776 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 4777 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stryszawa oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 4778 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/52/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 4779 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2011
2011 4780 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 4781 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 września 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów.
2011 4782 2011-10-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Suskiego
2011 4783 2011-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.1.66.2011 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. Nr XI/185/11 w sprawie zmiany uchwaly Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania - w części.
2011 4791 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 43/106/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 4792 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 44/108/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 4793 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 45/112/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 4794 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 46/114/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 4795 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 48/117/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 4796 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 265/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
2011 4797 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 269/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
2011 4798 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2011 4799 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/89/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2011 4800 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/366/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.
2011 4801 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/91/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 października 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Drwinia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2011 4802 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/92/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2011
2011 4803 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 września 2011r. w sprawie: określenia zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 4804 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 4805 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011 r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 4806 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/142/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 12 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mszana Dolna.
2011 4807 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/123/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
2011 4808 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 4809 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 4810 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów.
2011 4811 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 16 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 4812 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2011 4813 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2011 4814 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.
2011 4815 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXIV/171/2008 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów z dnia 1 października 2008 r.
2011 4816 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś nr XLV/322/2010 w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół z dnia 27 maja 2010r.
2011 4817 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech na terenie Gminy Wielka Wieś.
2011 4818 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś
2011 4819 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi
2011 4820 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości
2011 4821 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś nr XXIV/173/2008 - w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy Wielka Wieś
2011 4822 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 4823 2011-10-24 Porozumienie Porozumienie nr 3/RZ/2011 Starosty Nowotarskiego z dnia 14 czerwca 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Zarządem Dróg w Nowym Targu w sprawie prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robów budowlanych
2011 4824 2011-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr II/16/11 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.
2011 4825 2011-10-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nowotarskiego z dnia 4 października 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2011 4826 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 133/XII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 4827 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 144/XII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 2, przyjętego uchwałą Nr 502/LII/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 września 2006 r. ze zmianami.
2011 4828 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 145/XII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 3, przyjętego uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. ze zmianami.
2011 4829 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 146/XII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 4, przyjętego uchwałą Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005 r. ze zmianami.
2011 4830 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 4831 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 4832 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna.
2011 4833 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 10 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2011 4834 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 10 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 4835 2011-10-24 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-60(5)/2011/1883/VII/AM/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 11 października 2011r. zmiany taryfy dla Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna
2011 4836 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/96/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dn. 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2011 4837 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/99/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 września 2011r. w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawy promowe na drodze powiatowej 1774K Spytkowice - Poręba - Żegoty
2011 4838 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bochnia na zmiany 2011 rok
2011 4839 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/78/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/07 z dnia 1.03.07 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 4840 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 4841 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 4842 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XLII/417/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 4843 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XVII/ 104 /2011 Rady Gminy Gdów z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2011 4844 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok
2011 4845 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 4846 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 4847 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lanckorona.
2011 4848 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.
2011 4849 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.
2011 4850 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/137/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 r.
2011 4851 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/139/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.
2011 4852 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/142/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 43"
2011 4853 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/143/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza " Nowy Sącz - 47"
2011 4854 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 4855 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radgoszcz
2011 4856 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 4857 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/148/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2011 4858 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/150/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
2011 4859 2011-10-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4 /2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie
2011 4860 2011-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Chrzanowie
2011 4861 2011-10-25 Informacja Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Borzęcin, powiat brzeski, województwo małopolskie
2011 4862 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działek Nr 568/5 i Nr 596 w Wilczyskach
2011 4863 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 września 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2011 4864 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 4865 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobowa
2011 4866 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 4867 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 8 września 2011r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011.
2011 4868 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 8 września 2011r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Gminy Kamionka Wielka Nr VIII/57/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku.
2011 4869 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Olesno z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
2011 4870 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 4871 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 4872 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 4873 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 rok.
2011 4874 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/126/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini
2011 4875 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2011 rok
2011 4876 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zabierzów i jej jednostkom podległym
2011 4877 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/23/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
2011 4878 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Kobylany
2011 4879 2011-10-26 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Stryszów z dnia 27 września 2011r. INFORMACJA z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszów za I półrocze 2011 roku
2011 4880 2011-10-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Grybów z dnia 22 września 2011r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2011 roku
2011 4881 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczucin na rok 2011
2011 4882 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 4883 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy Szczucin na 2011r.
2011 4884 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2011r. Zmian w budżecie Gminy Szczucin w 2011r.
2011 4885 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 4886 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011 r.
2011 4887 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 4888 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 4889 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4890 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4891 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4892 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4893 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4894 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4895 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4896 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany w budżecie.
2011 4897 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu.
2011 4898 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu.
2011 4899 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu.
2011 4900 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4901 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4902 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4903 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4904 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4905 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/108/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4906 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 4907 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/98/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie:zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok
2011 4908 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/115/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 4909 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XIII / 89/ 2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko.
2011 4910 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XIII /91/ 2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku
2011 4911 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
2011 4912 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 4913 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 4914 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 sierpnia 2011r. zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 4915 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 4916 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 4917 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2011r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Podsarniu.
2011 4918 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raba Wyżna.
2011 4919 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IV / 34 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty w Szerzynach do wydawania decyzji w sprawie dofinansowania dla pracowników kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego .
2011 4920 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice
2011 4921 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4922 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok
2011 4923 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok
2011 4924 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4925 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4926 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4927 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wierzchosławice.
2011 4928 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4929 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4930 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4931 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ropa
2011 4932 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10
2011 4933 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ropa
2011 4934 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu
2011 4935 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie
2011 4936 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr 120/47/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 4937 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i „Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.
2011 4938 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/311/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Budzów na rok 2010
2011 4939 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/137/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie Uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charzakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów: powierzenia prowadzenia zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz upowaznienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie związanym z przyznawaniem świedczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2011 4940 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat oraz zasad rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 4941 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 12 października 2011r. w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2011 4942 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z Skate Parku na terenie miejścowości Klucze.
2011 4943 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 i art. 42 a ust. 1, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 4944 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2011 4945 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/414/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2010 rok
2011 4946 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 4947 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz.
2011 4948 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miesjcowość Wiśnicz Mały
2011 4949 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/119/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olkuszu
2011 4950 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 4951 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX / 84 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Raciechowice nr XXXVIII/ 253 / 2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2011 4952 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX / 87 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Publicznego Samorządowego Przedszkola w Gruszowie
2011 4953 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
2011 4954 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach
2011 4955 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 4956 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 września 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2011 4957 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/108/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wraz ze zmianami (Dz. U. Województwa Małopolskiego, z 2009r. Nr 356, poz. 2555, z 2010r. nr 47, poz. 340)
2011 4958 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/114/93 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 sierpnia 1993 r. dot. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, z późniejszymi zmianami.
2011 4959 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/ 113/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 3 października 2011r. w sprawie: zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 4960 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 3 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/49/2011 z dnia 21 marca 2011r.
2011 4961 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010 - Nr XXXIII/233/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2010 roku
2011 4962 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2010r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.
2011 4963 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 - 2016.
2011 4964 2011-10-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-67-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 października 2011r. nieważność uchwały Nr V/26/11 z dnia 31.03.2011 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina w zakresie paragrafu 1 ust. 1 uchwały
2011 4965 2011-10-28 Wyrok Wyrok nr II OSK 596/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ze skargi kasacyjnej [...]* od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 października 2010 r. sygn. akt II SA/Kr 335/10 w sprawie ze skarg Wojewody Małopolskiego, [...]* na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r., nr LXXXII/1077/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Dłubni - obszar sportu i rekreacji”; ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małop. z 2009 roku Nr 663 poz. 4983
2011 4966 2011-10-28 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 października 2011r. stwierdza nieważnośc uchwały Nr VII/95/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Gminnego Programu Ochrony Środowiska zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkaniowych na terenie Gminy Chełmiec
2011 4967 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2011 4968 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2011 4969 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie:ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2011 4970 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skale oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 4971 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/111/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr VN/61/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków.”
2011 4972 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/112/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 4973 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/113/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Skawinie.
2011 4974 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/126/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XLVI/297/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Skawina.
2011 4975 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/129/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011r. w sprawie wzniesienia Pomnika w Skawinie – symbolu narodowo-niepodległościowego i tożsamości lokalnej.
2011 4976 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach nadanego Uchwałą Nr VI/26/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011r.
2011 4977 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2011 4978 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/229/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 4979 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulic we wsi Spytkowice
2011 4980 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 4981 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś
2011 4982 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 4983 2011-10-28 Porozumienie Porozumienie nr OŚ/10/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 4984 2011-10-28 Porozumienie Porozumienie nr OŚ/1/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 4985 2011-10-28 Porozumienie Porozumienie nr OŚ/2/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 4986 2011-10-28 Porozumienie Porozumienie nr OŚ/3/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 4987 2011-10-28 Porozumienie Porozumienie nr OŚ/4/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 4988 2011-10-28 Porozumienie Porozumienie nr OŚ/7/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 4989 2011-10-28 Porozumienie Porozumienie nr OŚ/8/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 4990 2011-10-28 Porozumienie Porozumienie nr OŚ/9/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 4991 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr X.71.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok Nr IV.18.2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 4992 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.74.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2011 4993 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.75.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Powiat Tarnowski.
2011 4994 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.76.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnowskiego
2011 4995 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.81.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2011 rok Nr IV.18.2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 4996 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.82.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Tarnowskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2011 4997 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.83.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XLI/290/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Powiatowi Tarnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
2011 4998 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr VII/38/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.
2011 4999 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/195/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.
2011 5000 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/198/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r.
2011 5001 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 września 2010r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2011 5002 2011-10-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK-A.5510.1.2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 3 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2010 r.