Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Styczeń 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2011 2 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr 11/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2011 3 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr 14/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2011 4 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2011
2011 5 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2011 6 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2011 7 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2011 8 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2011 9 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2011 10 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.
2011 11 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi gminnemu w Tokarni
2011 12 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/8 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.
2011 13 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r
2011 14 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
2011 15 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr XLI/406/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 16 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2011rok
2011 17 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 18 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2011 19 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2011 20 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2011 21 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2011 22 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/468/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 23 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Brzeszcze przedszkoli.
2011 24 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2011 25 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010 r Nr XXVII/172/09 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 26 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 27 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów.
2011 28 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/VI/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007 r. nr VI/56/V/2007 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 29 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/16/VI/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Trzebinia lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 30 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/12/VI/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2011 31 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/VI/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale z dnia 27 listopada 2009 r. nr XL/416/V/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 32 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/7/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2011 33 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z boiska wielofunkcyjnego Orlik w Zabierzowie oraz zmiany Uchwały Nr XIX/99/03 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą: Ośrodek sportowo rekreacyjny w Zabierzowie
2011 34 2011-01-11 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-79(6)/2010/366/VIIIB/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach
2011 35 2011-01-12 Uchwała Uchwała Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2010r.
2011 36 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010r.
2011 37 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr BUDŻETOWA NA ROK 2011 NR III/5/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 grudnia 2010r.
2011 38 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2010
2011 39 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/3/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju
2011 40 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 41 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/6/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2011 42 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2010 rok.
2011 43 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 44 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010.
2011 45 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie.
2011 46 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/370/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28.10.2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 47 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2011 48 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr I/6/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2011 49 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/11 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na rok 2010, dotyczących zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów bieżących oraz zwiększenia planu wydatków bieżących.
2011 50 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej GminyNiepołomice na rok 2010
2011 51 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2011 52 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2011 53 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2011 54 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2011 55 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok
2011 56 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany uchwał Rady Gminy Dębno dotyczących określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno i określenia wzorów Deklaracji i Informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 57 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2011 58 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/384/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie : podatku od nieruchomości.
2011 59 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2011 60 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2011 61 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 62 2011-01-13 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia nr ORB.II.0084/4/10 z dnia 16.02 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2010r. w Krakowie pomiędzy:
2011 63 2011-01-13 Aneks Aneks nr 1 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 17 listopada 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 lutego 2010 r. pomiędzy Powiatem Myślenickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
2011 64 2011-01-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Dyrektorem Zamku Królewskiego
2011 65 2011-01-13 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-80(3)/2010/1883/VI/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego – Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
2011 66 2011-01-13 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-85(6)/2010/3273/VIIA/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiebiorstwa "SYNTHOS DWORY" Spółka z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2011 67 2011-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice (pow. wadowicki)
2011 68 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2011 69 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2011 70 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmia w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna Na rok 2010
2011 71 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 21/IV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2011 72 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2011 73 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr 18/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2011 74 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr 21/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2011 75 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III-4-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w uchwale Nr LIV-418-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów
2011 76 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III-5-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale Nr LIV-420-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 77 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III-6-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2011 78 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III-7-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2011 79 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III-15-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2011 80 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 81 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza
2011 82 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2011 83 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Słopnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 84 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr 1/1/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 85 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr 2/5/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 86 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr 3/7/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 87 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr 5/11/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 88 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2011 89 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/297/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r.
2011 90 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2011 91 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 92 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/07/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2011 93 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/ 8 /10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2011 94 2011-01-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „Grodzisko” zlokalizowanego w miejscowości Grodzisko, gmina Zator, powiat oświęcimski
2011 95 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2011 96 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr 9/III/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2011 97 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2010 r.
2011 98 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 99 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 100 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2011 101 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 102 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : zmian wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2011 103 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Gminy Przeciszów na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 104 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2011 105 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
2011 106 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr LXII/ 677/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2011 107 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu Miechowskiego
2011 108 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Olkuszu
2011 109 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu Proszowickiego
2011 110 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Chrzanowie
2011 111 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 października 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Krakowa
2011 112 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Libiążu
2011 113 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Miechowie
2011 114 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Myślenicach
2011 115 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Wolbromiu
2011 116 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Wieliczce
2011 117 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 6 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
2011 118 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego uzupełniające obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. i w dniu 5 grudnia 2010 r.
2011 128 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 119 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr 12/4/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2011 120 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym
2011 121 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2011 122 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2011 123 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2011 124 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/29/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2011 125 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
2011 126 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Gminy Limanowa
2011 127 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Nowy Targ
2011 129 2011-01-19 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-90(6)/2010/1342/XA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Elektrociepłowni "Gorlice"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2011 130 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2011 131 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.
2011 132 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmiec.
2011 133 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2011 134 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Chrzanów.
2011 135 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/31/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2011 136 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 486/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2011 137 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2011 138 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 139 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/12/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2011 140 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łabowa z dnia 10 listopada 2010 roku (Nr LVI/356/10) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 141 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2011 142 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Nawojowa, które w 2010r nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 143 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2011 144 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/10 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2010.
2011 145 2011-01-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 26/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie określenie obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 146 2011-01-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 stycznia 2011r. uchylające rozporządzenie Nr 12/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 października 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2011 147 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2011 148 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/712/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 149 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żegiestów Zdrój” w Gminie Muszyna.
2011 150 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Muszyna w gminie Muszyna.
2011 151 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Andrzejówka w Gminie Muszyna.
2011 152 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/428/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 grudnia 2010r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 153 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/23/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2011 154 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010 r
2011 155 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2011 156 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2010 oraz w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2010.
2011 157 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2011 158 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2011 159 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2011 160 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 161 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2011 162 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 2 grudnia 2010 r.
2011 163 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2011 164 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2011 165 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 grudnia 2010r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2011 166 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2011 167 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok
2011 168 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr V/18/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2011 169 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok.
2011 170 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2011 171 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/6/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2011 172 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
2011 173 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/7/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
2011 174 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr Nr III/8/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie mian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 175 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr Nr III/12/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010 roku.
2011 176 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 177 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 178 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr L/542/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 .
2011 179 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/27/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2011 180 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/30/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2011.
2011 181 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 182 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci, w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 183 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 184 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2010 rok
2011 185 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2011 186 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 187 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2011 188 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/22/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D na rok 2010.
2011 189 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/11 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2010.
2011 190 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/12 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 191 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie ulicy Krakowskiej
2011 192 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2011 193 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/6/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2011 194 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2011 195 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr 10/III/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr 378/XLV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku
2011 196 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2011 197 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2011 198 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr Nr 13/II/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2011 199 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/09/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010.
2011 200 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV-11-2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
2011 201 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/4/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 202 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/6/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2011
2011 203 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 204 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/07 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, obliczaną w odniesieniu do kosztów utworzenia miejsc pracy.
2011 205 2011-01-21 Aneks Aneks nr 4/2010 Starosty Chrzanowskiego z dnia 9 grudnia 2010r. do porozumienia nr WP-SO/RI-3450-372/09 zawartego w dniu 21 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 206 2011-01-21 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVI/248/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 207 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2011.
2011 208 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
2011 209 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr 24/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2011 210 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010.
2011 211 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 212 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/9/2006 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 213 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2011 214 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 215 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2011 216 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy nowy Wiśnicz na 2010 r.
2011 217 2011-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gręboszów
2011 218 2011-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 11 października 2010r. w sprawie zlikwidowania rezerwatu przyrody "Rezerwat w Łosiach im. prof. Mieczysława Czai"
2011 219 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2011 220 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem , oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok.
2011 221 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grybów na 2010 rok.
2011 222 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/ 8/ 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku
2011 223 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010.
2011 224 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 225 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2011 226 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/ 14 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2011 227 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010
2011 228 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2011 229 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Nr XLII/385/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r.
2011 230 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XLII/390/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 231 2011-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu w Bochni
2011 232 2011-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Bochnia
2011 233 2011-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
2011 234 2011-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Tarnowie
2011 235 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza, w zakresie zmiany parametrów kształtowania zabudowy - bez zmiany przeznaczenia terenu w obrysie UC – usług komercyjnych i MU – mieszkaniowo-usługowych.
2011 236 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka – dla działek nr: 601/3, 601/4, 601/5.
2011 237 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Śródmieście” Nowego Wiśnicza w zakresie działek nr: 17/1 położonej w Leksandrowej oraz 679 położonej w Starym Wiśniczu
2011 238 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie działki nr 184/1
2011 239 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Chronów w zakresie działki nr 899/1
2011 240 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie działek nr 885 i 886
2011 241 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie działki nr 1231
2011 242 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/22/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nowy Wiśnicz tj. z wyłączeniem terenu objętego planem „Śródmieście” Nowego Wiśnicza w zakresie działek nr: 4/2, 4/3, części działki nr 4/7, 4/25, 4/26, 951, 4/33, 4/34 i 4/47.
2011 243 2011-01-24 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdza nieważność uchwały Nr LIII/609/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 244 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2011 245 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/31/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uhcwały nr LIV/476/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowdzącyumi działalność pożytku publicznego na rok 2011
2011 246 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice.
2011 247 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2011 248 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: ustanowienia nagród za wysokie wyniki sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania.
2011 249 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2011 250 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 251 2011-01-24 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-60(10)/2010/2011/312/VIII/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach
2011 252 2011-01-24 Informacja Informacja nr OKA-4210-53(8)/2010/2011/4336/IV/PS/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 7 stycznia 2011r. o decyzji nr OKA-4210-53(7)/2010/2011/4336/IV/PS/Zmd
2011 253 2011-01-24 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2011 254 2011-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 255 2011-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 256 2011-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie sprostowania błędu
2011 257 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/33/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2011 roku.
2011 258 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2011 259 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2010.
2011 260 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 261 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany wzorów formularzy do celów podatkowych określonych w Uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r.
2011 262 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010.
2011 263 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 264 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2011 265 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2011 266 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2011 267 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/28/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok
2011 268 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX /147/2004 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2011 269 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 270 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr NR II/17/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Koszyce
2011 271 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/18/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach
2011 272 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.-
2011 273 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/35/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2011 274 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2011 275 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII/418/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
2011 276 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII/419/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010r.
2011 277 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/25/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2011 278 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/26/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie w 2010 r.
2011 279 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/27/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budzetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 280 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/29/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia Harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2011.
2011 281 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2011 282 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2011 283 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 grudnia 2010r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2011 284 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2011 285 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok
2011 286 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III-23/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2011 287 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III /7/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2010
2011 288 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr 13/III/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu oraz uchylenia Statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu
2011 289 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr 14/III/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
2011 290 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr 15/III/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2011 291 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2011 292 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 293 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr Nr IV/14/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/114/08 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2008 roku określającej warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia.
2011 294 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 295 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/167/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 296 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2011 297 2011-01-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-144-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2011r. dotyczące Uchwały Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miechów
2011 298 2011-01-25 Porozumienie Porozumienie Starosty Limanowskiego z dnia 4 stycznia 2011r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 299 2011-01-25 Porozumienie Porozumienie Starosty Limanowskiego z dnia 4 stycznia 2011r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 300 2011-01-25 Porozumienie Porozumienie Starosty Limanowskiego z dnia 4 stycznia 2011r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 301 2011-01-25 Porozumienie Porozumienie nr PZD 31/2010 Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia organom Gminy prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu
2011 302 2011-01-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Starosty Myślenickiego z dnia 5 stycznia 2011r.
2011 303 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr KI-411/1/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 stycznia 2011r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr II/8/2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchmości w 2011 roku
2011 304 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem
2011 305 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów .
2011 306 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/15/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2011 307 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2011 308 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2011 309 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na podatek od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,
2011 310 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/22/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2009r. Nr XXXVI/232/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 311 2011-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Oświęcimiu
2011 312 2011-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Brzeszczach
2011 313 2011-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Kętach
2011 314 2011-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Niepołomicach
2011 315 2011-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Skawinie
2011 316 2011-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Wieliczce
2011 317 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2011 318 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/272/2005 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 06.12.2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 319 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/ 11 /10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 320 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2011 321 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LV/396/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2011 322 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIII-295-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sułoszowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 323 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV-18-2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/295/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sułoszowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 324 2011-01-26 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-8(4)/2011/224/VIIIA/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku z siedzibą w Brzesku
2011 325 2011-01-26 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-69(10)/2010/2011/285/IX/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni Spółka z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2011 326 2011-01-26 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-7(4)/2011/195/IXA/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie
2011 327 2011-01-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2011 328 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr II/22/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego.
2011 329 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 .
2011 330 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 331 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/28/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2011 332 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
2011 333 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/27/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Wieliczka dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 334 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/28/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i rodzajów wyróżnień Gminy Wieliczka dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2011 335 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/30/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce
2011 336 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr 27/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2011 337 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr 30/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2011 338 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr 18/III/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 439/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2011 339 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr Nr 19/III/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 340 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr V/ 17 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie : zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2011 341 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr V/ 18 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2011 342 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/7/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2011 343 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/8/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2011 344 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/422/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 345 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2011 346 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/403/06 Rady Gminy Klucze z dnia 28 czerwca 2006r.
2011 347 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/28/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej
2011 348 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr I/4/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 349 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/7/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 350 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/12/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 351 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2011 352 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2011 353 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2011 354 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
2011 355 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę NR XLVI/750/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach
2011 356 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.
2011 357 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
2011 358 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.