Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Wrzesień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 3280 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr 421/LI/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr 378/XLV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku
2010 3279 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr 409/l/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr 378/XLV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku
2010 3286 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/463/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Miechów na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miejskiej w Miechowie, określenia ich granic, numerów oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 3287 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/464/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 3288 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LIX/405/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 3285 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3284 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3281 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr 431/LII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr 378/XLV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku
2010 3282 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr 437/LII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie podziału Powiatu Nowotarskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
2010 3289 2010-09-01 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy
2010 3283 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Gręboszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkocholowych
2010 3278 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LII/382/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 3276 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LII/378/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału powiatu myślenickiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu w Myślenicach, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2010 3277 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LII/381/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 3275 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr 1495/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3274 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr 1490/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3290 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/359/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany i dostosowania Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 grudnia 2009 roku do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2010 3291 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 3292 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LI/375/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 3293 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LII/387/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 3294 2010-09-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/196/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2010
2010 3296 2010-09-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2010r. dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Słopnice na rok 2010 Nr XXXII/166/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2009 roku do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
2010 3295 2010-09-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/231/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 3300 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r.
2010 3301 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. zmian w informacji o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2010 r.
2010 3308 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3302 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 3307 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2010 rok.
2010 3309 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2010 rok.
2010 3310 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3303 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 3299 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2010 Nr XXXII/231/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010.
2010 3311 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2010 rok
2010 3312 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3304 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 3297 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/269/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: przekształcenia Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.
2010 3298 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/270/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
2010 3305 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LV/354/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mszana Dolna.
2010 3306 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LV/361/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie - Miasto Mszana Dolna oraz jej jednostkom podległym a także wskazanie organów do tego uprawnionych.
2010 3313 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3314 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 1498/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
2010 3330 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LXVI/683/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie : nadania nazwy ulicy.
2010 3316 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3317 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miechowie
2010 3318 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie
2010 3319 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Miechowie
2010 3320 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Miechowie
2010 3321 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mianocicach
2010 3322 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Miechowie
2010 3323 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 425/LI/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
2010 3324 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/342/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010r. W sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVII/213/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2008r.
2010 3325 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/343/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/336/06 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r.w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Bukownie
2010 3326 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/344/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/201/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
2010 3327 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/345/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno
2010 3328 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/322/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany statutu Urzędu Gminy w Budzowie
2010 3329 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/323/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Budzów
2010 3315 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Miechowskiemu lub jego jednostkom podległym.
2010 3337 2010-09-03 Porozumienie Porozumienie nr 12/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 5 maja 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 3335 2010-09-03 Porozumienie Porozumienie nr 14/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej
2010 3334 2010-09-03 Porozumienie Porozumienie nr 15/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 3333 2010-09-03 Porozumienie Porozumienie nr 18/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 3332 2010-09-03 Porozumienie Porozumienie nr 19/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągu dróg powiatowych
2010 3338 2010-09-03 Porozumienie Porozumienie nr 8/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 3336 2010-09-03 Porozumienie Porozumienie nr 13/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 5 maja 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 3331 2010-09-03 Aneks Aneks nr 2/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 lipca 2010r. do porozumienia nr WP-SO/RI-3450-37/209 zawartego w dniu 21 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadnia dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadloklanym dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.
2010 3347 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/523/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 3345 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr L/39/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2010 3346 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 3339 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 235/91/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 3340 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 236/94/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 3343 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 3344 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 3342 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr VI/309/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 3341 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr VI/308/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 3348 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr L/357/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 3349 2010-09-03 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. Aneks z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Lipnica Murowana
2010 3350 2010-09-03 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 20 sierpnia 2010r. Aneks z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Biecz
2010 3358 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/347/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku
2010 3351 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 3359 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie zasad pracy szkół ponadgimnazjalnych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkolnego schroniska młodzieżowego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
2010 3352 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Brzeskiego
2010 3353 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Brzesku
2010 3354 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
2010 3355 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/344/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku
2010 3356 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Domu Dziecka w Jasieniu
2010 3357 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/346/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku
2010 3365 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 776/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 776/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r. Nr XL/43/2006*** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki nr 15 w granicach administracyjnych miejscowości Brzozówka Korzkiewska
2010 3364 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 755/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 755/09 ze skarg (...)* na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr XXXIV/480/2008** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Skocznia”
2010 3366 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Kr 1354/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2009r. Sygn. akt I SA/Kr 1354/08 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 26 lutego 2008r Nr XXII/271/2008**** w przedmiocie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Nowy Sącz przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 3361 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 3362 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/368/10 z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010r.
2010 3363 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/642/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2010 3360 2010-09-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2010 3374 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 435/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt III SA/KR 435/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 lutego 2006 r. Nr XLI/339/06*** w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Skała
2010 3371 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1340/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 1340/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 października 2008 r. Nr XXVII/185/2008** w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Alwernia część A;
2010 3370 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1336/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 1336/09 ze skargi „Riverside Holdings” Spółki z o.o. w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. Nr CXIII/1156/06* w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie
2010 3367 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2010 3373 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Kr 1306/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2010r. Sygn. akt I SA/Kr 1306/09 ze skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej z dnia 31 marca 2009 r. Nr II/7/2009 w przedmiocie uchwały budżetowej
2010 3372 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Kr 1526/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2010r. Sygn. akt I SA/Kr 1526/09 ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 7 lipca 2009 r. Nr XXX/230/2009 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
2010 3369 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/301/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 3368 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/262/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 3381 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 265/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt. II SA/Kr 265/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008 r. Nr LII/665/08** w przedmiocie zatwierdzenia statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie
2010 3382 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1089/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2009r. Sygn. akt III SA/Kr 1089/08 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 28 marca 2008 r, Nr XVII/105/08 w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę klimatyczną
2010 3380 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 786/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2009r. Sygn. akt III SA/Kr 786/08 ze skargi Gminy Koszyce na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r., Nr PN.II.0911-199-07 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/60/07 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Koszyce
2010 3379 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 405/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2009r. Sygn. atk III SA/Kr 405/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 stycznia 2003 r, Nr V/44/2003* w przedmiocie § 3 ust.2 Statutu Miasta Zakopane
2010 3383 2010-09-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1062/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2009r. Sygn. akt. II SA/Kr 1062/08 ze skargi (...)*** na uchwałę Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2005 r. Nr XXV/212/05**** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Libertów
2010 3377 2010-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-92-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr LII/385/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3378 2010-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-93-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr LII/386/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 3375 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/385/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 3376 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/386/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 3385 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice
2010 3384 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr Nr LI/358/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „E” – WIERCHOMLA WIELKA I MAŁA.
2010 3387 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3394 2010-09-07 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 17 czerwca 2010r. Informacja Starosty Dabrowskiego
2010 3392 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2010 3389 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XL/426/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2010 3388 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3391 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XLII/273/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Murowana
2010 3386 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr 1501/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3390 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XL/222/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 3393 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/240/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 3395 2010-09-07 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2010r. Aneks z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie współpracy w celu realizacji III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego
2010 3398 2010-09-07 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2010r. Aneks z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie współpracy w celu realizacji III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego
2010 3396 2010-09-07 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2010r. Aneks z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie współpracy w celu realizacji III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego
2010 3397 2010-09-07 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. Aneks z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdującuch się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2010 3420 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010 roku
2010 3407 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr 420/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późn. zm).
2010 3408 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr 421/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 237/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy meterialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zmieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2010 3406 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XL/254 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2010 w gminie Kłaj przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Kłaj.
2010 3401 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/374/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2010 3410 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słopnice.
2010 3411 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych
2010 3412 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych
2010 3413 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych
2010 3414 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świątnikach Górnych
2010 3415 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych
2010 3416 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świątnikach Górnych
2010 3417 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych
2010 3418 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Świątniki Górne.
2010 3419 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Świątniki Górne lub udzielania innych ulg w ich spłacie oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 3403 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LV/402/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały własnej
2010 3402 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu
2010 3421 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/928/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2010 3404 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LVI/411/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biskupice.
2010 3405 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LXV/349/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 3400 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr 1506/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3399 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr KI-411/202/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVI/337/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010 r.w sprawie przyznawania dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielka Wieś
2010 3409 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XL/415/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.
2010 3422 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Miechowie
2010 3426 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XL / 229 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.
2010 3423 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 247 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010r, dotyczacych: zwiększenia planu wydatków zwiększenia deficytu budżetu Gminy Michałowice, zwiększenia planu przychodów budżetu Gminy Michałowice
2010 3424 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 248 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok, dotyczących: zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Michałowice
2010 3425 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 249 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok, dotyczących: zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków, zmniejszenia planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice oraz zmiany planu przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach
2010 3429 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/406/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 3431 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/511/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 3427 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LII/446/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2010
2010 3428 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LII/449/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 3430 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXX/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 3432 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/106/2004 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2010 3436 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3434 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 3435 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2010 3447 2010-09-09 Informacja Informacja Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2010r. dotycząca czynszów najmów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy lub jej części.
2010 3444 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/511/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 3445 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/518/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 3437 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr L/269/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 3439 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIII/275/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gminie Laskowa stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXV/193/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2009 r.
2010 3443 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr IV/126/10 Rady Gminy Racławice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelnośći jednostek organizacyjnych Gminy Racławice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów " Ordynacja podatkowa" oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także organów do tego upoważnionych
2010 3433 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jordanowa”.
2010 3438 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LII/273/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 3440 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/278/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 3441 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/279/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
2010 3442 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/280/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Laskowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/157/05 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2005 r.
2010 3446 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/223/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/296/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, w części
2010 3449 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXIV/424/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/222/2008 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2008r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 3450 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXIV/426/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Gdowie.
2010 3451 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXIV/428/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzanach
2010 3452 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXIV/429/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie i Centrum Kultury w Gdowie
2010 3453 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXIV/430/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie.
2010 3454 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXV/431/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok.
2010 3460 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/203/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XLVII/370/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej
2010 3461 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/205/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/286/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Powiatu Tarnowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 3462 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/207/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/381/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 3459 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/360/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie : zmian w budzecie Miasta Limanowa na 2010 rok
2010 3456 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/355/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2010 3458 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/357/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/229/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenie stałych obwodów głosowania na terenie miasta Limanowa.
2010 3457 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/356/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na okręgi wyborcze.
2010 3455 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXVI/435/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 26 sierpnia 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 3463 2010-09-09 Informacja Informacja nr NGK-7451-25/2010 Starosty Wadowickiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach : Barwałd Górny, Brody. Bugaj, Leńcze, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie i Zebrzydowice w jednostce ewidencyjnej Kalwaria Zebrzydowska
2010 3448 2010-09-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 września 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 3473 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/479/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 3474 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/482/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/192/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.07.2008 r., w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 571, poz. 3784 ze zm.).
2010 3475 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/483/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/333/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie obniżeń tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów.
2010 3464 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/92/2000 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia nagród naukowych Rady Powiatu Wadowickiego dla uczniów szkół średnich
2010 3467 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmiany załącznika stanowiącego integralną część uchwały Nr V/32/94 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 października 1994 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Bobrek.
2010 3468 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek
2010 3469 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/346/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 czerwca 2006 r. dotyczącej zmian i ustalenia tekstu jednolitego statutu Samodzielneg Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2010 3470 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/351/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 3471 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/324/2010 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 maja 2010 r.
2010 3477 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LI/492/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku.
2010 3476 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/487/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
2010 3472 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LXX/782/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie podziału miasta Oświęcim na 4 okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Oświęcim, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 3465 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3466 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XL/281/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr. XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3481 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XL/263/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.
2010 3483 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LI/410/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XLI/316/09 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu nadawania Tablic Szalayowskich".
2010 3479 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
2010 3484 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LII/411/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 czerwca 2010r. zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 3478 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Limanowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3482 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 r.
2010 3485 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 3486 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/385/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 3480 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LXXI/810/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 3487 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/09 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Stryszów na rok 2010.
2010 3488 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/09 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 grudnia 2009r. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 3489 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 17 lutego 2010r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010r. Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3490 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010r. Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3491 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010r. Nr XXVII/172/2001 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3492 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010r. Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3493 2010-09-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 27/2010 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 19 marca 2010r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORZĘCIN ZA 2009 ROK
2010 3513 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie:określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wiśniowa lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 3505 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LI/502/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Liszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 3506 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LI/508/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 3497 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/611/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 3503 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LVI / 339 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
2010 3508 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 3509 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/274/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej.
2010 3510 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/275/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa „4”.
2010 3511 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/276/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa „8” część działek nr 2083 i 2084
2010 3512 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/277/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa „9” działka nr 1782/20
2010 3507 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 70/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 3494 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 500/228/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 3502 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w budżecie i Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2010 rok.
2010 3504 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr CVI/1451/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIX/1058/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 roku w sprawie nazw ulic i parków z późn. zm.
2010 3496 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/487/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3495 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/486/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 3498 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LIV/622/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3499 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LIV/623/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3500 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LIV/624/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3501 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LIV/628/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3514 2010-09-13 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 r
2010 3517 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/389/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 3518 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/398/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uznania drzew o szczególnych walorach przyrodniczych i historycznych za pomniki przyrody.
2010 3519 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/401/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach.
2010 3521 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Borzęcinie Górnym
2010 3522 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Borzęcinie Dolnym
2010 3523 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 3520 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Bielczy
2010 3515 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XL/280/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 3516 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLI/288/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2010 3526 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 3534 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - przedszkoli publicznych na terenie Gminy w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 3535 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Milówce.
2010 3536 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Milówce.
2010 3537 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2010 3528 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Książ Wielki oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3529 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 3530 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3531 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/ 2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/216/2009 Rady Gminy Książ Wielki z dnia 31 października 2009 r. w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wielki za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2010 3524 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 285/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/281/10 Rady Gminy Gromniik z dnia 30 czerwca 2010 roku
2010 3525 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok.
2010 3532 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/265/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 3538 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/206/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 stycznia 2010 roku
2010 3533 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LII/658/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w tych okręgach w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowie.
2010 3527 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 3539 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr 272/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2009 r.
2010 3540 2010-09-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Stryszów z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2009 r.
2010 3541 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/291/2005 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
2010 3548 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr LV-452/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-216/06 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2010 3549 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr LV-453/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia teksu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2010 3550 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 17 lutego 2010r. określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
2010 3551 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stryszów lub jednostkom organizacyjnym gminy Stryszów.
2010 3552 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stryszów.
2010 3553 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszów
2010 3554 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konslutacji Społecznych
2010 3555 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2010 3556 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXX/196/2010 Rady Gminy w Stryszowie
2010 3547 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
2010 3542 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/391/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3543 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/392/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/383/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 czerwca 2010 roku, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3544 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/395/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mające charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2010 3545 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/396/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/365/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28-05-2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
2010 3546 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/398/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/43/2007 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Czarnym Dunajcu.
2010 3557 2010-09-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-89-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołetwa Stryszów, w części .
2010 3558 2010-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Lipinki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 3568 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
2010 3561 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LI/271/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok.
2010 3562 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LI/282/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do rad gmin.
2010 3563 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LI/283/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na obwody głosowania.
2010 3567 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/687/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie odrębnego obwodu głosowania
2010 3565 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/684/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 3566 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/686/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania
2010 3569 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LIII/409/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 3564 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLV/397/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 lipca 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2010 r. Nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2010 r.
2010 3560 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr L/712/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 3559 2010-09-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 września 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 3571 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/207/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3572 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/211/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3573 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010.
2010 3574 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/221/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie : zmiany w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3575 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/225/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3576 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/226/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLVI/221/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Duanjec na rok 2010.
2010 3570 2010-09-16 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/203/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3577 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/232/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3584 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/37/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kozłów oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3578 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LII-403-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Rzykach.
2010 3579 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LII-404-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3580 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LII-406-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3582 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LII/396/10 Rady Gminy Klucze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3583 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LII/398/10 Rady Gminy Klucze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3581 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XL /230 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 3585 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LVII/364/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2010 3586 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LX/414/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 3587 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/275/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 3588 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/278/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2010 3592 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/348/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 3591 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz
2010 3589 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/587/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 3590 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/622/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 3593 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/201/2009 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. A także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2010 3595 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/321/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 3599 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/611/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 3594 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 sierpnia 2010r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok
2010 3597 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2010 3598 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/559/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 3596 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010 w związku z likwidacją zakładów budżetowych- przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drwinia w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 3600 2010-09-17 Uchwała Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 3603 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 3604 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/519/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Trzebinia.
2010 3610 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/287/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 3611 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/296/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVIII/164/2008 Rady Gminy Zawoja z dnia 09 października 2008 r. w sprawie przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zadania polegającego na podejmowaniu wobec dłużników alimentacyjnych działań określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2010 3612 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/297/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 3607 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie nadanie statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach
2010 3608 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3601 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3602 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Koniusza, obejmującego sołectwa: [1]Biórków Mały, [2]Biórków Wielki, [3]Budziejowice, [4]Chorążyce, [5]Czernichów, [6]Dalewice, [7]Glew, [8]Glewiec, [9]Gnatowice, [10]Górka Jaklińska, [11]Karwin, [12]Koniusza, [13]Łyszkowice, [14]Muniaczkowice, [15]Niegardów, [16]Niegardów Kolonia, [17]Piotrkowice Małe, [18]Piotrkowice Wielkie, [19]Polekarcice, [20]Posądza, [21]Przesławice, [22]Rzędowice, [23]Siedliska, [24]Szarbia, [25]Wąsów, [26]Wierzbno, [27]Wroniec, [28]Wronin, [29]Zielona uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21.09.2004 r.
2010 3609 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/387/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 3605 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/533/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/519/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Trzebinia.
2010 3606 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/532/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 września 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 3613 2010-09-17 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 3614 2010-09-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Na rok 2010
2010 3615 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 362/LI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3616 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 370/LII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3617 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 382/LIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3618 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 397/LVI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3619 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r.
2010 3620 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 416/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3621 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 425/LX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3622 2010-09-20 uchwala Uchwała nr XLVII/352/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 sierpnia 2010r. zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 3630 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczucin w miejscowości Szczucin
2010 3631 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie :zmian w Uchwale nr XXVI/221/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 czerwca 2009 r w sprawie Regulaminu ustalenia zasadniczych stawek wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczucin.
2010 3632 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu
2010 3624 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 3627 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/236/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2010 3628 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/239/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3633 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/307/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia gminnego programu dla młodzieży uzdolnionej sportowo, szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych gminy Zawoja tryb postępowania w tych sprawach, a także określenia osób uprawnionych do korzystania z programu.
2010 3634 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zawoja przez inne niż Gmina osoby prawne lub fizyczne.
2010 3623 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XL/441/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 3625 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII \ 356 \ 10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 sierpnia 2010r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Szerzyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 3626 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 357 / 10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/339/10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzialania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny
2010 3629 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LII/243/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3635 2010-09-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-102-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika do uchwały nr LI/236/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiagnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2010 3636 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za rok 2009 i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Limanowskiego z tego tytułu.
2010 3641 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr L/447/2010 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce
2010 3642 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr L/452/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/284/09 z dnia 27.01.2009 dotyczącej zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 3647 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/200/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Koszyce
2010 3648 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3643 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/462/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LX/506/06 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27.06.2006r., w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.
2010 3644 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/463/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 3649 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/161/2009 Rady Gminy Krościenko n.D w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 3650 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010.
2010 3651 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok
2010 3652 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLI/328/ 2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz
2010 3640 2010-09-22 uchwala Uchwała nr LX/412/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/305/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Brzesko
2010 3638 2010-09-22 uchwala Uchwała nr XLII/296/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 3637 2010-09-22 uchwala Uchwała nr XLI/286/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie w trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Powiatu Tarnowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 3639 2010-09-22 uchwala Uchwała nr Nr XXXV/262/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 września 2010r. w sprawie: zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
2010 3645 2010-09-22 uchwala Uchwała nr LXXIV/425/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gdów oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 3646 2010-09-22 uchwala Uchwała nr LXXIV/427/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach
2010 3671 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXV/273/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 3667 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr xxxII/321/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Skrzyszów
2010 3672 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/249/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark.
2010 3673 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/250/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie wyłaczenia drogi z użytkowania
2010 3669 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVii/264/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Komunalnego Przedszkola Publicznego w Szczurowej" w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową .
2010 3670 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie : likwidacji zakładu budżetowego "Komunalnego Przedszkola Publicznego w Uściu Solnym" w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 3668 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XL-270-2010 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2010- 2014 oraz zasad wynajmowanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2010 3658 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr 436/LII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nowym Targu.
2010 3660 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLII/271/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 3661 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLII/279/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.
2010 3674 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLII/349/2010 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zakliczyn lub jej jednostkom organizacyjnym.
2010 3665 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Łazy.
2010 3666 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rzezawa
2010 3662 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LVII/366/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dla Miasta Mszana Dolna liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2010 3664 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LX/408/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany sieci szkolnej na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
2010 3657 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr 1513/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3676 2010-09-22 Porozumienie Porozumienie nr 21/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. zawarte w dniu 31 sierpnia 2010 r. w Tarnowie pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Pana Ryszarda Ścigałę – Prezydenta Miasta Tarnowa a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez Pana Mieczysława Krasa – Starostę Tarnowskiego i Pana Mirosława Banacha – Wicestarostę Tarnowskiego o następującej treści
2010 3675 2010-09-22 Porozumienie Porozumienie nr 20/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 3677 2010-09-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 9 września 2010 r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
2010 3663 2010-09-22 uchwala Uchwała nr LXVIII/697/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 3655 2010-09-22 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września 2010r. Stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LVIII/919/2010 Rady Miejskiej Zakopane z dnia 29 lipca 2010 r.
2010 3653 2010-09-22 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września 2010r. Stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XL/254/10 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 lipca 2010 r.
2010 3656 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/243/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/203/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 3654 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr KI-411/241/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XLIX/308/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zawoja przez inne niż Gmina osoby prawne lub fizyczne
2010 3659 2010-09-22 uchwala Uchwała nr XLV/356/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 3686 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLII/343/2010 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nawojowa
2010 3678 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Powiatowi Krakowskiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych ulg w ich spłacie.
2010 3688 2010-09-22 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych nr nr 61 oraz 59, 60, 62, 116, 118, 119 i 120 jednostki ewidencyjnej Śródmieście miasta Kraków województwo małopolskie
2010 3683 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 301/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i zasady wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łabowa.
2010 3684 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 302/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łabowej i nadania mu statutu.
2010 3689 2010-09-22 Zestawienie Zestawienie nr 1/2010 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 kwietnia 2010r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Stary Sącz
2010 3680 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr L/375/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010
2010 3679 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr L/378/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII /357/10 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Powiatowi Krakowskiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych ulg w ich spłacie.
2010 3681 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LII/510/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu i uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 3682 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LII/512/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 3685 2010-09-22 uchwala Uchwała nr 315/XL/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 3 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok
2010 3687 2010-09-22 uchwala Uchwała nr XLV/471/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 3690 2010-09-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 września 2010r. w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych miasta Krakowa
2010 3691 2010-09-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 września 2010r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małoplskiego
2010 3692 2010-09-22 uchwala Uchwała nr CVIII/1458/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej - Zachód” w Krakowie.
2010 3693 2010-09-23 uchwala Uchwała nr CVIII/1483/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wróblowice”.
2010 3694 2010-09-23 uchwala Uchwała nr CVIII/1457/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadowicka-Tischnera”.
2010 3697 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LIX/404/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rdzawce wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce.
2010 3700 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/306/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 3695 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/414/2010 Rady Gminy Babice z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/185/2008 Rady Gminy Babice z dnia 17 października 2008 r. w sprawie przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach zadania polegającego na podejmowaniu wobec dłużników alimentacyjnych działań określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2010 3696 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
2010 3698 2010-09-23 uchwala Uchwała nr LI/362/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 3699 2010-09-23 uchwala Uchwała nr LI/364/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/110/07 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Ryglice
2010 3701 2010-09-23 uchwala Uchwała nr XXXVI/305/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 8 września 2010r. w sprawie: stałych obwodów głosowania
2010 3702 2010-09-23 uchwala Uchwała nr XXXVI/307/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 8 września 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 3704 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/10 Wójta Gminy Trzciana z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.
2010 3703 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLII/269/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3708 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLVI/295/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3705 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLIV/282/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3706 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLV/284/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2010 3707 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLVI/289/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3709 2010-09-24 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-31(12)/2010/539/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
2010 3710 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/755/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/117/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2010 3712 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 sierpnia 2010r.
2010 3714 2010-09-24 uchwala Uchwała nr LVI-455/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 3713 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XXXVIII/232/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 3711 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLVIII/792/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie i nadania jej statutu
2010 3716 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLVIII/382/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 8 września 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 3715 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLVIII/375/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 8 września 2010r. w sprawie: uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie ul. Krakowskiej”
2010 3735 2010-09-27 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice
2010 3729 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/261/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2010.
2010 3730 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Proszowice stałych obwodów głosowania.
2010 3731 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/271/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia dodatkowego obwodu głosowania
2010 3732 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2010
2010 3733 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Proszowice dla niepublicznych przedszkoli i szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Proszowice.
2010 3734 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy i Miasta Proszowice na rok 2010.
2010 3726 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/254/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie: ujednolicenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.
2010 3725 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/255/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie: ujednolicenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.
2010 3724 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/256/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia przypadków, warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom.
2010 3727 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/249/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi lokalnej w miejscowości Pławowice w kierunku Mysławczyc.
2010 3728 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLVII/288/10 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/07 z dnia 15 marzec 2007 r. Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie: zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3718 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLVII/343/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 3719 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII-327-10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/282/06 Rady Gminy Dobra z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kulturyw Dobrej
2010 3720 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII-328/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu sportowego "Orlik 2012".
2010 3721 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII-330/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Dobra na lata 2010 - 2014
2010 3722 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII/331/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 3723 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXV/266/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koniusza.
2010 3717 2010-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od 1 października 2010 r.
2010 3741 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/457/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/305/2002 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 10 października 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie sołectwa Wola Filipowska
2010 3739 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gnojnik lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 3738 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/415/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2010 3740 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIX/252/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
2010 3746 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXVIII/200/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3736 2010-09-27 uchwala Uchwała nr 1519/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3743 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXVII/224/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów .
2010 3742 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXVII/223/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2010 3749 2010-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 16 września 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XXXVII/224/10 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 30 sierpnia 2010 r.
2010 3744 2010-09-27 uchwala Uchwała nr L/642/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 3737 2010-09-27 uchwala Uchwała nr LVII/414/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 3747 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII/311/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 września 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 3748 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII/ 315 /10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3745 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLVII/529/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 3750 2010-09-27 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2010r. do Porozumienia nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
2010 3752 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-305/10 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2010 3753 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXIX-313/10 Rady Gminy Dobra z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010.
2010 3754 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XL-320/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra
2010 3755 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLI-321/10 Rady Gminy Dobra z dnia 11 maja 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na 2010 rok.
2010 3751 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2010 rok
2010 3756 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 3758 2010-09-28 Uchwała Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2010r.
2010 3759 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 19 kwietnia 2010r.
2010 3757 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 stycznia 2010r.
2010 3760 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 23 czerwca 2010r.
2010 3761 2010-09-28 uchwala Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 26 sierpnia 2010r.
2010 3762 2010-09-28 uchwala Uchwała nr LIX/945/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KRZEPTÓWKI
2010 3763 2010-09-29 uchwala Uchwała nr LIX/946/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: PARDAŁOWKA, BALZERA
2010 3764 2010-09-29 uchwala Uchwała nr LIX/947/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: CHŁABÓWKA
2010 3765 2010-09-29 uchwala Uchwała nr LIX/948/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: JAGIELLOŃSKA, ANTAŁÓWKA
2010 3766 2010-09-29 uchwala Uchwała nr LIX/949/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE - WSCHÓD”
2010 3767 2010-09-30 uchwala Uchwała nr LIX/950/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SZKOLNA - KAMIENIEC - SZPITALNA”.
2010 3774 2010-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Miechowie
2010 3771 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XXXIV/193/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.
2010 3772 2010-09-30 uchwala Uchwała nr LXXI/710/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 38”.
2010 3773 2010-09-30 uchwala Uchwała nr LIV/410/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 września 2010r. w sprawie :utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Skała
2010 3768 2010-09-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr Nr 10/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 3770 2010-09-30 uchwala Uchwała nr LII/694/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne
2010 3769 2010-09-30 uchwala Uchwała nr LII/693/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”.
2010 3782 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr L/430/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 3783 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.
2010 3778 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3779 2010-09-30 uchwala Uchwała nr LXXI/705/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 3781 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XXXVIII/215/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok
2010 3784 2010-09-30 uchwala Uchwała nr LIV/411/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 września 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 3777 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XLIII/313/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3776 2010-09-30 uchwala Uchwała nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
2010 3780 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2010 3775 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XLVII/407/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie nadania imienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni.