Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Sierpień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2678 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr KI-411-144/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2010r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XLIX/475/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Liszki na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
2010 2684 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/706/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Chrzanów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2010 2685 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/708/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
2010 2686 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/709/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwie „Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie”.
2010 2690 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr CV/1418/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/37/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 1 Zarządu Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia regulaminu korzystania przez dorożki konne z wjazdu i postoju w Rynku Głównym.
2010 2691 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr CV/1427/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CXIII/1129/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Grodzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie.
2010 2692 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr CV/1435/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXXVIII/1179/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej.
2010 2689 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 2688 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 485/LIV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorlice.
2010 2687 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 475/LIV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2010 2694 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr L/487/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 2695 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr L/488/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządzie terytorialnego lub jej jednostkom podległym
2010 2693 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/475/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Liszki na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
2010 2681 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr LI/670/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/617/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 kwietnia 2010r w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010r
2010 2682 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr LI/671/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/663/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010r
2010 2683 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr LI/672/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010r
2010 2679 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr LI/668/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec V" w Gminie Chełmiec – we wsi Dąbrowa.
2010 2680 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr LI/669/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – działka Nr 490 w Paszynie
2010 2696 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/302/10 Rady Gminy Łużna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 2697 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/307/10 Rady Gminy Łużna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2010 2698 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX-389-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XI-102-03 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Andrychów (z późn. zm.).
2010 2699 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX-390-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-170-04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn. zm.).
2010 2700 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX-393-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom podległym oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2716 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/499/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno”
2010 2702 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
2010 2703 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
2010 2714 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/183/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzcianie Gmina Trzciana i nadania jej statutu.
2010 2701 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLII/225/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drwinia w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 2715 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010 2704 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Borek
2010 2705 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Bratucice.
2010 2706 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Buczków.
2010 2707 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Dąbrówka.
2010 2708 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Dębina.
2010 2709 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Jodłówka.
2010 2710 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Okulice.
2010 2711 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Ostrów Królewski.
2010 2712 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rzezawa.
2010 2713 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 261 / 2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zaborowie
2010 2737 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/495/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2010 2744 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2010 2742 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/320/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/291/2010 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czajowice
2010 2745 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/325/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gmina Wielka Wieś Nr XXIV/172/2008 z dnia 1 października 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Wielka Wieś
2010 2741 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/301/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 marca 2010 r. dotyczącej ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 2740 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Modlniczce
2010 2743 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/25/07 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tomaszowice
2010 2731 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LIII/340/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mszana Dolna
2010 2732 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LIII/342/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna.
2010 2733 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LIII/345/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/321/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. dotyczącej zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym w mieście Mszana Dolna.
2010 2738 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/153/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 paździenika 2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Słopnice za ustaloną odpłatnośią obowiązków zakresie odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych
2010 2728 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/397/2010 Rady Gminy Babice z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Babice i jej jednostkom podległym, z wyłączeniem należności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami.
2010 2729 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLI/444/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkalnego Gminy Miechów i bezprzetargowej sprzedaży gruntu związanego z tymi lokalami
2010 2730 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLI/446/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie okreslenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2718 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie planu sieci publicznych szkół pnadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2010 2719 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Olkuskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2720 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
2010 2721 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.
2010 2722 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu.
2010 2723 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu.
2010 2724 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.
2010 2725 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu.
2010 2726 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zarządu Drogowego w Olkuszu.
2010 2717 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Nr 2 w Olkuszu.
2010 2736 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LXVI/679/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru położonego na wschodzie sołectwa Ochmanów
2010 2735 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LXVI/677/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów.
2010 2739 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/244/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok i w uchwale budżetowej na 2010 nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 rok.
2010 2727 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LVI/400/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Brodła.
2010 2734 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr 417/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 195/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 września 2008 roku. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice dla lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – „Galeria Myślenice” w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 224/XXX/2008 z 28 listopada 2008r.
2010 2746 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/526/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek południe - Zimnodół
2010 2747 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/527/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada
2010 2754 2010-08-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Skale
2010 2750 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/362/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sękowa, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2010 2755 2010-08-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze
2010 2752 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynku użytkowego położonego w Skawinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2a.
2010 2751 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2010 2749 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLI/311/10 Rady Gminy Łużna z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 2748 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr 412/XL/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2010 2753 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LXVIII/696/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.
2010 2756 2010-08-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na okręgi wyborcze
2010 2760 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 2761 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Książ Wielki.
2010 2763 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 2764 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 2757 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 11 czerwca 2010r.
2010 2758 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV 298 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 11 czerwca 2010r.
2010 2759 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV 299 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 11 czerwca 2010r.
2010 2762 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr L/234/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 2765 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LII/664/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Pałac Młodzieży" w Tarnowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą "Pałac Młodzieży" w Tarnowie
2010 2774 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 kwietnia 2010r. uchylenia uchwały Nr XLII/297/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii.
2010 2766 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/360/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 maja 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym.
2010 2773 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr LXV/655/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 2772 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP Raciborowice
2010 2767 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 roku w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe powiatu, realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego przez inne niż Powiat Olkuski osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 2769 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonychna terenie Gminy iwanowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 2770 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2771 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/10 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2768 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/324/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2776 2010-08-05 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 18 czerwca 2010r. do Porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka" zawartego dnia 1 grudnia 2008 roku w Przeciszowie
2010 2775 2010-08-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/10 Wójta Gminy Łapanów z dnia 29 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy:Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panem Bogdanem Zdrojewskim, z siedzbą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie, zwanym dalej Ministrem, a Gminą Łapanów, zwaną dalej Gminą z siedzibą 32-740 Łapanów 34, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Łapanów, Pana Jana Kuliga zwanych dalej Stronami.
2010 2777 2010-08-05 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2778 2010-08-05 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2779 2010-08-05 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2780 2010-08-05 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2781 2010-08-05 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 czerwca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2782 2010-08-05 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2789 2010-08-05 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2783 2010-08-05 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2784 2010-08-05 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 maja 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2788 2010-08-05 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2785 2010-08-05 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2786 2010-08-05 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2787 2010-08-05 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2791 2010-08-05 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2010r. Aneks z dnia 9 czerwca 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Lipnica Murowana w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Lipnica Murowana
2010 2790 2010-08-05 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2010r. Aneks z dnia 25 czerwca 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Małoposlkim a Gminą Miejską Kraków w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2010 2793 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010
2010 2794 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko, dla terenu obejmującego dz. nr ew. 516/1, 516/2, 517 położone we wsi Kościelisko.
2010 2798 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr V/216/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2010
2010 2802 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/507/V/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 2800 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/505/V/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 2801 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/506/V/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 2796 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Krościenko n.D na lata 2010-2014"
2010 2795 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2797 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 2799 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLI/266/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.
2010 2792 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 2803 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 maja 2010r.
2010 2804 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 maja 2010r.
2010 2808 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr L/353/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok
2010 2811 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/363/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 2812 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/364/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Króla Jana III Sobieskiego Szkole Podstawowej w Dłużcu
2010 2813 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/365/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Króla Jana III Sobieskiego Gimnazjum w Dłużcu
2010 2814 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/368/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu.
2010 2815 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/374/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 2816 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/377/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 2806 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2807 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2805 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 2809 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr L/270/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 2810 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/374/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie ; zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
2010 2817 2010-08-05 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/339/09 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 2830 2010-08-06 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lipca 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
2010 2829 2010-08-06 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-18(7)/2010/VIB/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2010r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
2010 2831 2010-08-06 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
2010 2818 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/346/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Limanowskiego na 2010 r. Rady Powiatu Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2819 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/347/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2820 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010 r.
2010 2823 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010 r.
2010 2821 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2822 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2824 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2826 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/365/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 czerwca 2010r.
2010 2825 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/364/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 czerwca 2010r.
2010 2827 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2828 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/376/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010 r.
2010 2833 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/347/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2010 Nr XXXII/314/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2009r, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/322/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 2834 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2010 Nr XXXII/314/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2009r, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/322/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 2842 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 2843 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 2838 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazywania organów do tego uprawnionych
2010 2839 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
2010 2832 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVII/306/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2010 2835 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/381/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: nadania statutu dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
2010 2836 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/383/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2837 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/181/2000 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Dunajcu, zmienionej uchwałą Nr XXXI/204/2001 z dnia 19.02.2001 r. i uchwałą Nr VII/62/2003 z dnia 30.05.2003 roku.
2010 2840 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie nazw ulic w miejscowości Tomice
2010 2841 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 2858 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/315/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Kuków
2010 2844 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/300/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Pewelka
2010 2845 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/301/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Hucisko
2010 2846 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/302/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Krzeszów
2010 2847 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/304/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Kurów
2010 2848 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/305/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Stryszawa
2010 2849 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/306/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Lachowice
2010 2850 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/307/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Kuków
2010 2851 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/308/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Stryszawa
2010 2852 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/309/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Krzeszów
2010 2853 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/310/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Targoszów
2010 2854 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/311/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Stryszawa
2010 2855 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/312/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Lachowice
2010 2856 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/313/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Hucisko
2010 2857 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/314/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Kuków
2010 2883 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2010r.
2010 2884 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2010r.
2010 2885 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010 2877 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/765/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu.
2010 2878 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/772/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim (z późn. zmianami.)
2010 2879 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/781/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 2881 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/239/02 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia w Gminie Wierzchosławice obwodów do głosowania.
2010 2882 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2010 rok
2010 2880 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2898 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jadownikach.
2010 2886 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/328/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2010 2887 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2010 2888 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/335/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu
2010 2889 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/336/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/300/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2010.
2010 2890 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w statucie Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu
2010 2899 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/394/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 2900 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/399/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego we wsi Mokrzyska.
2010 2901 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/400/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku o nazwie os. Słotwina II.
2010 2891 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2010 2892 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grojcu
2010 2893 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
2010 2894 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/350/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/304/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kętach
2010 2895 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/351/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/306/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bobrku.
2010 2897 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/422/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 2896 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/421/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: podziału Miasta Bochnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Bochni
2010 2902 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 czerwca 2010r.
2010 2903 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 czerwca 2010r.
2010 2904 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 czerwca 2010r.
2010 2905 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 czerwca 2010r.
2010 2912 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/342/2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2913 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 339 / 10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny"
2010 2914 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 340 / 10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Żurowej imienia „Świętej Jadwigi Królowej”.
2010 2910 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LVI/259/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Poronin w 2011 r.
2010 2911 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LVI/261/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 2915 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2010 2916 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/457/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów
2010 2917 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/458/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra.
2010 2918 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/460/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2010 2907 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 2908 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/369/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie : uchylenia Uchwały Nr XXV/192/08 z dnia 8 października 2008r. dotyczącej udzielenia upoważnienia Pani Annie Chojnackiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 2909 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
2010 2906 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LXXIV/419/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2923 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2921 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 292/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2010r. utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży
2010 2927 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 2926 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.-
2010 2919 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVII/298/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
2010 2920 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVII/299/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2010 r.
2010 2924 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 2922 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LXXIII/417/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 28 czerwca 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2925 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/381/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 2928 2010-08-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 303/A/V/2010 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedłożenia do publikacji sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryszawa za 2009 r.
2010 2929 2010-08-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 22 kwietnia 2010r. S p r a w o z d a n i e roczne z wykonania budżetu Gminy Iwkowa za 2009 rok.
2010 2930 2010-08-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 35/10 Wójta Gminy Mogilany z dnia 16 marca 2010r. sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2009 rok.
2010 2938 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 2939 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 marca 2010r. w sprawie : określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Kamienica.
2010 2940 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r. oraz nr XXXII/249/2010 z 23 marca 2010 r..
2010 2932 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu proszowickiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 2934 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2010 2931 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Proszowickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2010 2935 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu proszowickiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2010 2933 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 263/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publiczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2010 2936 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2010 2944 2010-08-11 Informacja Informacja Starosty Suskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Zachełmna w jednostce ewidencyjnej Budzów
2010 2941 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr L/272/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej
2010 2937 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Chełmek oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 2942 2010-08-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-94-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chełmku Nr XLVII/346/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Chełmek oraz jej jednostkom oragnizacyjnym - w części
2010 2943 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr KI-411/184/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/342/2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - w części
2010 2945 2010-08-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 lipca 2010r. Sprawozdanie Roczne za rok 2009
2010 2948 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2949 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2950 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2010 2952 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
2010 2953 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
2010 2951 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 2954 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XLII/326/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.04.2010r.
2010 2955 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 2956 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany formy prowadzenia gospodarki finansowej przez Przedszkole Samorządowe w Świątnikach Górnych
2010 2957 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/347/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 2958 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/247/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok i w uchwale budżetowej na 2010 rok nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 rok.
2010 2959 2010-08-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr LXV/661/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar "A" Miasto Niepołomice dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach
2010 2946 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/635/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Niepołomice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2947 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXV/663/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dla terenu w sąsiedztwie ul. Podłęskiej w Niepołomicach.
2010 2966 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 2961 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2962 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2963 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2964 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2965 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2969 2010-08-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 0 Wójta Gminy Dębno z dnia 29 kwietnia 2010r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĘBNO ZA 2009 ROKBudżet Gminy Dębno uchwalony przez Radę Gminy Dębno w dniu 20 lutego 2009 roku Uchwałą nr I/183/2009 przedstawiał się następująco :
2010 2960 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/320/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2010
2010 2967 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 2968 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LVII/918/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na rok 2010
2010 2876 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 2864 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2010 2865 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/376/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. powołania Domu "Pogodna Jesień" dla Osób w Podeszłym Wieku w Lisiej Górze.
2010 2866 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/377/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu dla Domu "Pogodna Jesień" w Lisiej Górze.
2010 2867 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/380/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia oraz posiadania sztandaru Szkole Podstawowej w Pawęzowie.
2010 2868 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/382/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2010 2869 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/391/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy Lisia Góra na stałe obwody głosowania
2010 2863 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2859 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/746/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2010 2860 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/748/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy stypendialnej uczniom i studentom w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie Programu Promocji Zdolnej Młodzieży.
2010 2861 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/756/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łącko - Jazowsko
2010 2872 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LII/652/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010
2010 2873 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LII/665/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie rozwiązania publicznego zespołu szkół i placówek, o nazwie "Tarnowskie Centrum Edukacji" w Tarnowie
2010 2874 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LII/667/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2010 2875 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LII/668/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2870 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LV-443/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 2871 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LV-454/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2010 2862 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2010 – Nr XXX/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2971 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LVII/898/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkola Miasta Zakopanego
2010 2970 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LVII/899/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: utworzenia Przedszkola Publicznego nr 3 w Zakopanem, Przedszkola Publicznego nr 7 w Zakopanem, Przedszkola Publicznego nr 9 w Zakopanem
2010 2978 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLII/213/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 2980 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 2981 2010-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 17 marca 2010r. z wykonania budżetu za rok 2009
2010 2972 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 1446/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 2973 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 1448/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 2974 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 1453/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 2975 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 1455/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 2979 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 2976 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/368/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 2977 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/369/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r
2010 2995 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/229/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 2988 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 1430/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 2987 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 1428/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 2989 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 1432/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 2990 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 1434/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 2982 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010r.
2010 2983 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 230/69/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 2993 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 2991 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 1441/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 2992 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/341/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 2984 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 231/70/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 2985 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 232/75/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 r.
2010 2994 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/319/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2986 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 233/79/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010 r.
2010 2998 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010 - Nr XXXIII/233/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 2999 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/501/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 2996 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok.
2010 2997 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2010 rok
2010 3000 2010-08-13 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/253/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Na rok 2010
2010 3001 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/274/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 3002 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 3003 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 3004 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 3005 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 rok
2010 3006 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 3015 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/340/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 3012 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr L/387/10 Rady Gminy Klucze z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3011 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr L/383/10 Rady Gminy Klucze z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr XLVI/360/10 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010 oraz zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/379/10 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3013 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr L/388/10 Rady Gminy Klucze z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3014 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr LI/429/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2010
2010 3007 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3010 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr 301/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 3009 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr V/300/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 3008 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 3026 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/511/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 3027 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
2010 3017 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/346/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3018 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3019 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/348/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3020 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/349/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3021 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/350/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3022 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/351/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3024 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/669/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 3028 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXX/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 3016 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/227/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2010 3030 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/235/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 3029 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3025 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr LXVII/690/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 3023 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr LV/358/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2010 3041 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/623/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy placu
2010 3044 2010-08-13 Porozumienie Porozumienie Starosty Myślenickiego z dnia 22 czerwca 2010r. porozumienia z dnia 22 czerwca 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Myślenickim a Gminą Lubień w sprawie przekazania Gminie Lubień doatcji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skolmielnej Białej
2010 3043 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr LII/660/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych
2010 3042 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr LII/659/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok
2010 3038 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 3034 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2010 3032 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr 1483/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3035 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/35/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2010 3037 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr L/646/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2010 3036 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/38/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/42/2009 Rady Gminy w Kozłowie w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasao.
2010 3033 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr LVII/404/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 3031 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
2010 3040 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 3039 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Wielka Wieś
2010 3045 2010-08-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-22(10)/2010/6/VIII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
2010 3046 2010-08-16 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-14(10)/2010/187/VIII/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2010 3047 2010-08-16 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-23(10)/2010/764/VII/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fabryki Maszyn "Glinik" S.A. z siedzibą w Gorlicach.
2010 3055 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/683/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok
2010 3058 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 3059 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XL/304/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 3052 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - działka Nr 794 w Siedliskach
2010 3051 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 3053 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/301/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 399/1 w Bobowej
2010 3054 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/302/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 272/3 w Bobowej
2010 3061 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLV/437/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Brunarach do Zespołu Szkół w Brunarach
2010 3060 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLV/436/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Brunarach
2010 3056 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr LXVIII/691/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 3057 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr LXVIII/692/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 3048 2010-08-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie sprostowania błędu
2010 3049 2010-08-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2010r. o sprostowaniu błędu
2010 3050 2010-08-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2010r. o sprostowaniu błędu
2010 3062 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2010 3063 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/386/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2010 3064 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/387/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim
2010 3065 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/388/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym
2010 3066 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/389/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2010 3067 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/393/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok
2010 3069 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLV/655/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2010 3068 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr L/266/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2010 3071 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/393/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3072 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/414/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3073 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3074 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/422/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3070 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/303/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Targoszów
2010 3075 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/39/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 3077 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/252/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 15 marca 2010r. zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3078 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/259/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 kwietnia 2010r. zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy w sprawie: zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3080 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/272/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 maja 2010r. w sprawie :zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3081 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3076 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie : Uchwała Budżetowa Gminy Niedźwiedź na rok 2010
2010 3079 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/264/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3082 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010
2010 3083 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/10 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rożnowie
2010 3084 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/10 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2010 3090 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/267/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Niedźwiedź z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
2010 3087 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LII/318/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy Łabowa na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łabowa.
2010 3088 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LII/319/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy Łabowa na obwody głosowania.
2010 3091 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/416/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3092 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/417/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 3085 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LIII/368/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 3086 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LIII/371/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lipca 2010r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Krynica - Zdrój Góra Parkowa
2010 3089 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/312/10 Rady Gminy Łużna z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3093 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/670/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 3094 2010-08-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian w składzie Sejmiku Województwa Małopolskiego
2010 3095 2010-08-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna
2010 3096 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie
2010 3100 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LV/253/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: trybu udzielania z budżetu Gminy Lubień dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, ustalenia stawek dotacji, trybu jej rozliczania oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2010 3098 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr CV/1439/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Miejską Kraków programów z zakresu opieki nad dzieckiem w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
2010 3099 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LI/500/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 3101 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/305/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 maja 2010r. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 3102 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr L/309/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3103 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LI/311/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 3097 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/339/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 3106 2010-08-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 0210/4/2010 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Kamionka Wielka
2010 3104 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/352/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3105 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/356/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3107 2010-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-95-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr XLIX/707/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską i ul. 29 Listopada w Chrzanowie
2010 3108 2010-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-98-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CV/1439/10 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Miejską Kraków programów z zakresu opieki na dzieckiem w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
2010 3109 2010-08-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 19 marca 2010r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM ZA 2009 ROK -CZĘŚĆ OPISOWA
2010 3131 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/634//2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/622/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 3124 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 297/XXXVIII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łososina Dolna oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a tkaże wskazania organu do tego uprawnionego
2010 3132 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXVII/678/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Nowego Sącza pod nazwą „Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości”, nadania jej statutu oraz zmiany Statutu Miasta Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego z 2003 r., Nr 11, poz. 178 z późn.zm.).
2010 3133 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza.
2010 3134 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXVII/684/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu.
2010 3135 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXVII/685/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.
2010 3136 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXVII/686/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.
2010 3119 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/364/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
2010 3120 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/366/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Placu Targowego przy ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju
2010 3139 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/412/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zarządu i zasad gospodarowania w lasach gminy
2010 3115 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/290/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z  dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej.
2010 3116 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/ 221/ 2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej.
2010 3114 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 483/LIV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Gorlice Nr 306/XXXII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorlicach zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 3113 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LI/676/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie wykreślenia jednej lipy ze stanu ilościowego pomniki przyrody o nr rej. 172 w Zespole Szkół w Marcinkowicach w granicach administracyjnych gminy Chełmiec
2010 3110 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LI/673/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Świniarsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Świniarsku z imienia Stefana Żeromskiego na imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
2010 3111 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LI/674/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie nadania Gimnazjum w Świniarsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Świniarsku imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
2010 3112 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LI/675/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie nadania Gimnazjum w Trzetrzewinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Trzetrzewinie imienia Gen. Michała Gałązki.
2010 3130 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/622/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 3121 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/321/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Łabowa
2010 3122 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/322/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łabowa
2010 3123 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/323/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej.
2010 3125 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 306/XXXIX/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie : zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej.
2010 3129 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 310/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Ogniska Artystycznego w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej.
2010 3126 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 307/XXXIX/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.
2010 3127 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 308/XXXIX/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.
2010 3128 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 309/XXXIX/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej
2010 3117 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Korzennej
2010 3118 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Miłkowej
2010 3137 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2010 3141 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXII/363/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia podziału Gminy Zator na obwody głosowania .
2010 3140 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXII/362/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zator na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Zatorze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 3142 2010-08-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-97-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Pcim Nr XLV/334/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo Gminy Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/2
2010 3138 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr L/375/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 3143 2010-08-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie podziału powiatu wielickiego na okręgi wyborcze
2010 3153 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/457/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały XI/93/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2007 roku
2010 3148 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2010 rok.
2010 3147 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 .
2010 3144 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 485/224/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 3145 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LIII/615/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3146 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LIII/616/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3151 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2010 3150 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 303/XXXIX/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 3149 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LI/249/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 3152 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 371/XLIX/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lipca 2010r. zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 3154 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/433/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3155 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/343/09 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Biskupice na rok 2010
2010 3166 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/405/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Nowy Targ oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3170 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Pleśna, mających charakter cywilnoprawny
2010 3168 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/532/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/435/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz
2010 3169 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/533/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 lutego 2009 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom doddatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2010 3188 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LVI/890/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców - lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Zakopane, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej
2010 3189 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LVI/893/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej organizacji społecznej, której statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt na zapewnienie opieki bezdomnym kotom na terenie Miasta Zakopanego.
2010 3187 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLI/344/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzew uznanych za pomnik przyrody nr 173, rosnących na działce nr ew. 214 w miejscowości Zdonia, Gmina Zakliczyn.
2010 3167 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
2010 3163 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych rocznego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2010 3157 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LI/430/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3158 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LI/431/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzeszowice
2010 3159 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LI/432/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/212/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszowice na lata 2009 - 2013
2010 3160 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LI/439/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 3181 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/ 188/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie.
2010 3165 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLV/513/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 3171 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr XXII/104/09 z dnia 26.03.2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 3156 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLII/354/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pobytu w Pobiedniku Małym
2010 3183 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 3176 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/399/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/87/91 i uchwale Nr XXI/196/08
2010 3180 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/412/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Kraków zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2010 3177 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki organizacyjnej Gminy Słomniki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach
2010 3178 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok
2010 3179 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/406/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Slomnikach
2010 3186 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie przyznawania dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielka Wieś
2010 3184 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gmina Wielka Wieś Nr XIV/82/2007 z dnia 25 października 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wielka Wieś i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2010 3185 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wielka Wieś i jej jednostkom organizacyjnym
2010 3172 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty Gminy Słaboszów i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 3173 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Urzędu Gminy w Słaboszowie
2010 3174 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Słaboszowie
2010 3175 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2010 3182 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/245/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia p.o Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tymbarku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 3164 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/640/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2010 3161 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XL/264/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Łapanów oraz przyznawania zwolnienia od realizacji tych zajęć.
2010 3162 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XL/265/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy szkolnego.
2010 3190 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LIV/395/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz odraczania i rozkładania na raty spłat tych należność.
2010 3191 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bolesław oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2010 3192 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/310/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bolesław.
2010 3194 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2010 3195 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/409/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie udzielania przez gminę Dąbrowa Tarnowska zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2010 3196 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/410/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 3197 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/643/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne.
2010 3198 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/644/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2010 3199 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/645/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2010 3200 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/647/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2010 3201 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/648/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
2010 3202 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/649/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.
2010 3203 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/650/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
2010 3204 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/651/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2010 3193 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/326/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 3215 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010
2010 3211 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LI/391/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3212 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LI/392/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3213 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LI/393/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3214 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX-266-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości /czesnego/ uiszczanego przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego.
2010 3216 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX-267-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania
2010 3209 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2010 3210 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik
2010 3205 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/410/2010 Rady Gminy Babice z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 3206 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/2010 Rady Gminy Babice z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 3207 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XL/423/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 3208 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XL/425/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Nr XL/273/06 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2010 3217 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale nr XXXVI/355/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Tuchów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Tuchowie.
2010 3219 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LII/394/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. UCHWAŁA NR LII/394/10 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Skale.
2010 3220 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LXII/360/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 3221 2010-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł. Na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz.112) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2010 3218 2010-08-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 3222 2010-08-27 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-25(10)/2010/1470/VIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2010r. zatwierdzająca zmianę tarfyfy dla ciepła BTB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
2010 3231 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 240 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr XXXIII / 225 /2010 z dnia 30 marca 2010 roku.
2010 3232 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/34/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
2010 3233 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/35/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Zielonki, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
2010 3234 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/36/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały XVIII/29/2004 Rady Gminy Zielonki z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach
2010 3225 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/261/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 3226 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
2010 3227 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/412/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tylmanowa
2010 3228 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/413/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna
2010 3229 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/414/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne
2010 3230 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/415/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Górna
2010 3223 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/750/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
2010 3224 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/752/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych
2010 3239 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/657/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie szczególnego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 3240 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/668/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII//563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
2010 3237 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych we wsi Pcim, Stróża i Trzebunia w Gminie Pcim.
2010 3238 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/350/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych we wsi Pcim, Stróża i Trzebunia w Gminie Pcim.
2010 3236 2010-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia informacji o wpisaniu do Rejestru związków międzygminnych Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
2010 3235 2010-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach
2010 3242 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/925/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POLANA - SZYMOSZKOWA”
2010 3241 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego Gminy Słopnice.
2010 3244 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/926/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PARDAŁÓWKA - ANTAŁÓWKA”.
2010 3245 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/927/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GUBAŁÓWKA II”
2010 3243 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/09 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 września 2009r. w sprawie :nadania nazwy ulicy na terenie miasta Szczucin
2010 3255 2010-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2010r. z dnia 20 kwietnia 2010 r. dotyczące Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz
2010 3252 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/190/2001 Rady Gminy Wieprz z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
2010 3246 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/254/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3247 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/ 256 /10 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/215/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3248 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/ 263 /10 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/239/06 Rady gminy Wieprz z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów
2010 3253 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/266/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3250 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Urzędu Gminy w Wieprzu.
2010 3249 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/ 271 /2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.
2010 3251 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/271/2010 z dnia 17 marca 2010r. Rady Gminy Wieprz w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.
2010 3254 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3271 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/351/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 3266 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LXVI/671/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Wodociągi Niepołomice Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością"
2010 3259 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr 420/LI/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2010 3260 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr 427/LI/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
2010 3263 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/262/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3264 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/266/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3265 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/267/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVII/ 247/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie gm. Łapanów
2010 3272 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/929/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010
2010 3261 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LI-400-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3262 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LI-401-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3258 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr 234/81/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 3267 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr L/353/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 3268 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr L/354/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ryglice lub jej jednostkom podległym.
2010 3269 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr L/358/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 3270 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr L/360/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 3273 2010-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 5 sierpnia 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr LXVI/671/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Wodociągi Niepołomice Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością"
2010 3257 2010-08-31 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 lipca 2010r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/323/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r.
2010 3256 2010-08-31 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 lipca 2010r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/893/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010 r.