Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lipiec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2279 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 2280 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/440/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 2281 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/456/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 2282 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/459/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 2283 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/465/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabierzów
2010 2284 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/467/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/371/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 4 września 2009 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Zabierzów
2010 2285 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/468/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/372/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 4 września 2009 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
2010 2286 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/469/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Balicach w przedszkole samorządowe oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach
2010 2287 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/470/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Brzezie
2010 2288 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/474/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 2289 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/476/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010r. przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów
2010 2290 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów”
2010 2291 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2010
2010 2292 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2010
2010 2293 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr L/426/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2010
2010 2295 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXV/657/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2010 2294 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/225/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat
2010 2300 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI /208 /10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 2296 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/313/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2297 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/316/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2298 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/324/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 kwietnia 2010r. sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2301 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku. .
2010 2302 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010 - Nr XXXIII/233/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 2299 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 - nr XXXVIII/298/10 rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 2311 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIX/343/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulic i placów na terenie miasta Zator.
2010 2309 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIX/333/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Zator jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2010 2306 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXV/674/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: udzielania pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w obrębie parków technologicznych w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2010 2310 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIX/342/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Zator.
2010 2307 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok
2010 2305 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr 296/XXXVIII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 2308 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIX/ 631/ 10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2010 2303 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr L/661/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2010 Rady Gminy Chełmiec Nr XLIV/542/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.
2010 2304 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr L/663/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010 r.
2010 2312 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/346/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010 r.
2010 2313 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów
2010 2314 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2010 2326 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/732/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2010 2322 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/728/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/310/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2008 r.
2010 2323 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/729/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu oraz uchylenia uchwały nr XXXVIII/398/05.
2010 2324 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/730/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim.
2010 2325 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/731/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2010 2327 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/735/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: regulaminu nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w mieście Oświęcim.
2010 2315 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVI/294/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2010 2317 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV 297 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Brzeźnica okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Brzeźnica, określenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w poszczególnych okręgach wyborczych
2010 2316 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie podziału Powiatu Wielickiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Wielickiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych.
2010 2318 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/336/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok
2010 2320 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 2321 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: podziału Gminy Oświęcim na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 2319 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Poręba Wielka w rejonie ulicy Przedzieleń, Wadowickiej i Nowy Świat
2010 2333 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. o trybie udzielania i rozlicznia dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 2329 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/392/2010 Rady Gminy Babice z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomoności zwierząt domowych na terenie Gminy Babice.
2010 2342 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: wskazania miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2010 2337 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW
2010 2338 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmieniająca Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiacego załącznik do uchwały Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli .
2010 2339 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205 /10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 2340 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2344 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LVI/388/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 maja 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/368/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2010 2343 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LVI/383/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 maja 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2010 2341 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/369/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 maja 2009r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Nowy Targ
2010 2334 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr L/428/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
2010 2345 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/874/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb przekazywania wpłat za usługi opiekuńcze .
2010 2346 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/875/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. W sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem
2010 2335 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/379/10 Rady Gminy Klucze z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 2336 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Gminy Klucze z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/369/10 z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 2332 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/404/2010 Rady Gminy Babice z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 2331 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/400/2010 Rady Gminy Babice z dnia 21 maja 2010r. W sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Babice Nr IV/16/2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 2330 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2010 Rady Gminy Babice z dnia 21 maja 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 2328 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr KI-411-146/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2010r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII/588/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2010 r.
2010 2359 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/371/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 2361 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 588/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielenia pomocy finansowej (dotacji) osobom fizycznym w celu odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Mszana Dolna w ramach projektu nr MRPO.07.03.00-12-438/09
2010 2348 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 405/XLIX/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Jabłonce
2010 2349 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 406/XLIX/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Jabłonce.
2010 2350 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 407/XLIX/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Krościenku n/D.
2010 2351 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 408/XLIX/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu.
2010 2360 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2357 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/330/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/250/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 254, poz.1760)
2010 2358 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/335/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bukowno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 2352 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/262/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. Nr XXXIX/253/10 w sprawie zmian statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem.
2010 2353 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/263/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Nr XXXIX/254/10 w sprawie zmian Statutu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.
2010 2354 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/264/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. Nr XXXIX/255/10 w sprawie zmian Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Zakopanem.
2010 2355 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/265/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. Nr XXXIX/256/10 uchwalającej Statut Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo- Księgowej w Zakopanem.
2010 2356 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr L-397-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 2364 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/522/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 2362 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/336/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 2363 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/338/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna
2010 2365 2010-07-06 Porozumienie Porozumienie Starosty Chrzanowskiego z dnia 26 listopada 2009r. z dnia 26 listopada 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Chrzanowskim a Gminą Trzebinia
2010 2366 2010-07-06 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2010r. Aneks z dnia 14 czerwca 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Olkusz a Wojewodą Małopolskim w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz
2010 2367 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/516/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza
2010 2368 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 1/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2369 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 2/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2372 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 29/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2370 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 25/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2371 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 28/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r
2010 2373 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 35/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 kwietnia 2010r. zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2375 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/353/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2374 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 46/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2376 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/624/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 2347 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LVII/390/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rabka-Zdrój
2010 2377 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr CIII/1384/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza".
2010 2385 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/20/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 2386 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/28/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie nazw ulic w miejscowości Bibice
2010 2381 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr CIII/1387/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie.
2010 2387 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr 6/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 13 maja 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 2/2010 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie na rok 2010
2010 2380 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr CIII/1375/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 36 w Krakowie, ul. Okólna 18.
2010 2384 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2010 rok
2010 2383 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/633/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII//563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
2010 2382 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr 364/XLVII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 2378 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 2379 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/328/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna obejmującego miejscowość Mogilno w rejonie działek nr 330/1, 340/1, 338, 349, 350/1, 351/1, 339 w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Korzenna Nr XX/119/2008 i Nr XXXI/208/2009.
2010 2392 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/348/10 Rady Gminy Klucze z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 2397 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Słaboszów z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/175/2010
2010 2391 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/347/10 Rady Gminy Klucze z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 2398 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2010 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/175/2010
2010 2390 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr LXII/329/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno
2010 2396 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/400/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 2394 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/393/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/362/10 Iady Gminy Nowy Targ z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.
2010 2393 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/392/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 2389 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zmiany harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2010 rok
2010 2388 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr 226/61/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 2395 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/543/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 2399 2010-07-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-86-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr LXII/329/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno
2010 2401 2010-07-07 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXIII/170/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2010 rok.
2010 2400 2010-07-07 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/203/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Drwinia na rok 2010
2010 2403 2010-07-08 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/229/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2010
2010 2402 2010-07-08 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/ 200 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA NA ROK 2010
2010 2408 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/ 10 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2010 rok.
2010 2404 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 2410 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2010 rok
2010 2405 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 209 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 marca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie.
2010 2412 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 rok.
2010 2409 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr IXL/213/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2010 rok.
2010 2411 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XL/258/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2010 rok
2010 2406 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 216 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie.
2010 2407 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.224.2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie.
2010 2413 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2010 2414 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2010 2415 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2010 2416 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku z budżetu Powiatu Oświęcimskiego oraz sposobu jej rozliczania i kontroli.
2010 2417 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2010 2418 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr Nr LXIII/ 366/ 2009 Rady Gminy Gdów z dnia 17 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa
2010 2426 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr CIII/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Wolski”.
2010 2419 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXV/ 369/ 2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok.
2010 2420 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXVI/381/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok.
2010 2421 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXVII/389/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 4 marca 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2422 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/398/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 marca 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2423 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXX/401/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 kwietnia 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2425 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXXII/415/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 4 czerwca 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2424 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/407/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2437 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV/231/10 Rady Gminy Olesno z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w Gorzycach
2010 2445 2010-07-09 Zarządzenie Zarządzenie Wójta Gminy Gdów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Oragnizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2010 2427 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne z uciążliwego odsypu powstałego w korycie rzeki Raby.
2010 2444 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2010 rok
2010 2443 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XX/152/2005 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice"
2010 2442 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 2435 2010-07-09 Uchwała Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 19 kwietnia 2010r.
2010 2429 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 2428 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Borzęcin lub jej jednostkom podległym.
2010 2438 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/10 Rady Gminy Olesno z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olesno lub jej jednostkom podległym.
2010 2439 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LV/258/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania imienia i zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie
2010 2434 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 2430 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek i upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2010 2431 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmek przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 2432 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/266/2009 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29.09.2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek
2010 2433 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2441 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/495/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
2010 2440 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/494/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2010 2436 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Koniusza.
2010 2446 2010-07-09 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 2447 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/155/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVI/324/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmek przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i mninistrowie
2010 2449 2010-07-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Fenice Klucze Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach
2010 2450 2010-07-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebinii
2010 2451 2010-07-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrubucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Energomedia Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini
2010 2452 2010-07-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie
2010 2448 2010-07-09 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-15(6)/2010/699/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
2010 2453 2010-07-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2010r. w sprawie podmiotu ubiegającego się o koncesję
2010 2456 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 2458 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/425/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 2459 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 2460 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XIX/171/2008 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole w Gminie Czchów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2010 2461 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr VI/49/99 Rady Gminy w z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Domosławicach
2010 2462 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/50/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Domosławicach
2010 2465 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok
2010 2464 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 270 / 10 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 kwietnia 2010r. sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik.
2010 2457 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Limanowski.
2010 2468 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/178/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2010 2466 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: w sprawie statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
2010 2467 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Urzędu Gminy w Koniuszy.
2010 2463 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/406/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Fałkowice, obejmującej działki nr 483/3 i 477/1 oraz część działki nr 546 na odcinku przyległym do w/w działek w miejscowości Fałkowice (obszar „Fałkowice - 1”)
2010 2455 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/384/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni
2010 2454 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/379/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Bochni
2010 2469 2010-07-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2010 2470 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr 741/10 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2009 rok
2010 2472 2010-07-14 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/201/09 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 2471 2010-07-14 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVIII/177/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamienica na rok 2010
2010 2473 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 2474 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 2475 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 2476 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 2477 2010-07-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 10 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 marca 2010r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2009 R.
2010 2478 2010-07-15 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII / 205 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009r.
2010 2479 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 219 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2481 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLI/399/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 2482 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLII/415/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 2480 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 230 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2484 2010-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Kamionka Wielka OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK
2010 2483 2010-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 3029/1/2010 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 15 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2009 r.
2010 2502 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/263/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 2490 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.
2010 2491 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zniesienia formy ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2010 2492 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Nowym Brzesku.
2010 2493 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sierosławicach.
2010 2494 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli z oddziałami „zerowymi’, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów, mających siedzibę na obszarze gminy Stryszawa
2010 2495 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kurowie
2010 2496 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie
2010 2497 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 2486 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXX/188/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
2010 2487 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXX/192/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 maja 2010r. w sprawie:nadania imienia Gimnazjum w Szczawie wchodzącego w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie,oraz zmiamy w Uchwale Nr VII/58/99Rady Gminy Kamienica z dnia 29 czerwca 1999r w sprawie:zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczawie.
2010 2488 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXX/196/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/145/05 Rady Gminy Kamienica z dnia 31 marca 2005 r.
2010 2498 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Tomice
2010 2499 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 2500 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia zasad finansowania ze środków budżetu Gminy Tomice kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgromadzonych na terenie nieruchomości położonych na obszarze gminy Tomice, należących do osób fizycznych
2010 2501 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/224/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2010 2485 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.
2010 2489 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr LIV-425/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminie Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 2515 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXV/675/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
2010 2514 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/639/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Złockie
2010 2512 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/635/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXXVII/508/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2010 2513 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/636/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXXVII/507/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2010 2509 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla pedagogów, psychologów i logopedów, dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka.
2010 2508 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/169/2008 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2010 2503 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/458/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 2505 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/467/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: przyjęcia „ Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.
2010 2511 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół podstwowych, gimnazjów oraz przedszkoli
2010 2516 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LIX/635/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2010 2517 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LIX/638/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie : Zmiany Statutu Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
2010 2510 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/387/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2009 roku dotyczącej Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lipinki
2010 2504 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/459/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 2518 2010-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 1 lipca 2010r. o nieobsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu Nowotarskiego w okręgu wyborczym nr 4
2010 2506 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/695/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 2507 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/707/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską i ul. 29 Listopada w Chrzanowie
2010 2526 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój.
2010 2523 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr 474/LIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok
2010 2522 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr 464/LII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok
2010 2533 2010-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice
2010 2528 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/401/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 2529 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/402/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 2530 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 2519 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr KI-411-145/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2010r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój
2010 2532 2010-07-16 Informacja Informacja Starosty Krakowskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Batowice, Bibice, Bosutów, Dziekanowice i Węgrzce w jednostce ewidencyjnej Zielonki.
2010 2520 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/470/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/451/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 2521 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/471/2010 Burmistrza Biecza z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 2531 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2527 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXVII/676/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 2524 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr CIV/1397/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Wschód.
2010 2525 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr CIV/1406/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. dotyczącej przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty.
2010 2534 2010-07-16 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-21(6)/2010/716/VA/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lipca 2010r. zatwierdzająca zmianę tarfyfy dla ciepła Gminy i Miasta Miechów prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n.: Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Miechowi
2010 2535 2010-07-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lipca 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu
2010 2536 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 1
2010 2537 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krościenko nad Dunajcem – Zawodzie II
2010 2538 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLV/333/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Pcim dla obszarów: 1) dz. nr 3578/2, 2) dz. nr 1226, 1225 oraz część dz. nr 1098, 1097, 1099, 1228, 3) część dz. nr 7881/6, 4) dz. nr 1788/1 oraz część dz. nr 1794, 5) część dz. nr 7387, 6) dz. nr 6566 oraz część dz. nr 6613.
2010 2539 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/2.
2010 2541 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 2540 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLV/335/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Trzebunia dla obszarów: 1) dz. nr 635, 2) dz. nr 1226/7, 1226/6, 1225, 3) dz. nr 11550, 1187, 4) dz. nr 4490, 4491, 5) dz. nr 11058, 11061/5, 6) dz. nr 10001, 10002/2, 7) dz. nr 2091, 8) dz. nr 2513, 2515, 2514, 2512, 2511, 2510, 2509, 2508, 2507, 2506, 2505 oraz część działek nr 2503, 2493, 2492, 2516, 2549.
2010 2549 2010-07-20 Informacja Informacja Starosty Wielickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Biskupice.
2010 2550 2010-07-20 Informacja Informacja Starosty Wielickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Kłaj.
2010 2547 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LIV/595/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok
2010 2545 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 2544 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLV/645/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 2542 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LII/609/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 2546 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2009 Rady Gminy Sękowa z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2010 2543 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/241/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 2548 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 2551 2010-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Wójta Gminy Osiek z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych
2010 2552 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr CV/1433/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – żłobków samorządowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 2553 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr CI/1361/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/1137/09 Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2010 2554 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr CI/1365/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej ze zmianami.
2010 2555 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr CIV/1392/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
2010 2556 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr CIV/1404/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2557 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr CIV/1410/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Krakowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 2559 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr CV/1415/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/154/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej (z późn. zm.).
2010 2558 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr CV/1416/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.
2010 2560 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr CV/1417/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.
2010 2561 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr CV/1444/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 136 w Krakowie, ul. Mirtowa 2 oraz włączenia Samorządowego Przedszkola nr 136 w Krakowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie, ul. Mirtowa 2.
2010 2562 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 82 w Krakowie i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, oraz wprowadzenia zmian w obwodach Gimnazjum nr 18 i Gimnazjum nr 19 w Krakowie.
2010 2563 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr CV/1411/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Cystersów”
2010 2564 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr CV/1419/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie założenia XXXV Licem Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Krakowie, ul. Św. Stanisława 10.
2010 2565 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr CV/1420/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie założenia Przedszkola nr 34 w Krakowie, ul. Myśliwska 64 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krakowie, ul. Myśliwska 64
2010 2566 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr CV/1421/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie założenia samorządowych przedszkoli specjalnych w Krakowie.
2010 2567 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr CV/1422/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie założenia publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Krakowie i włączenia publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Krakowie w strukturę Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Krakowie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Krakowie.
2010 2570 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr 465/218/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 2576 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr LI/379/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: sprostowania uchwały Nr XLVIII/357/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2010 r.
2010 2578 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XIIIN/446/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 2572 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XL/371/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 2574 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XL/224/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2010 2573 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 2571 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr 474/221/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 2568 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 2577 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr LII/395/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 2569 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010
2010 2575 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 .
2010 2579 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Łukowica do kategorii dróg gminnych.
2010 2580 2010-07-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/276/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 17 grudnia 2009r.
2010 2581 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok
2010 2582 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 2583 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 2584 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korzenna
2010 2590 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LV/284/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Trzyciążu
2010 2585 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LII/356/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 2589 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XL/301/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze na wybory do Rady Gminy Osiek, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 2588 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany w załączniku do uchwały dotyczącej Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011
2010 2586 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osiek
2010 2587 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2591 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Wiśniowa na 2010 rok
2010 2606 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XL/262/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 kwietnia 2010r. zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.
2010 2595 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr L/595/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 2601 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/476/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 2596 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LI/603/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw zarządzanych przez Urząd Gminy Czernichów.
2010 2597 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LI/604/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Wołowicach.
2010 2599 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLI/260/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum w Szczyrzycu.
2010 2594 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 września 2009 r., w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczniów wszystkich typów szkół, osiągających wybitne wyniki w sporcie lub artystyczne, mieszkających na terenie Powiatu Wielickiego oraz uczniów mieszkających poza jego terenem, ale uczęszcających do szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki
2010 2609 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LX/348/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/321/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholwych na terenie Miasta Zator
2010 2610 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LX/ 349/ 10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury w Zatorze na "Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki" oraz nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
2010 2614 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr 7/VI/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 15/XI/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu osób i dokumentów uprawniających do ulgi lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie.
2010 2602 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LV/252/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 2600 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 2598 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/256/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jerzmanowicach
2010 2607 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2608 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/371/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2010 2592 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
2010 2593 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego- Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
2010 2604 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr 53/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2605 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr 64/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: podziału Gminy Łącko na okregi wyborcze
2010 2603 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr 52/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 czerwca 2010r. zmiany Uchwały Nr 46/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2613 2010-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 371/10 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 289/03 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
2010 2611 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXI/352/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 2612 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXI/354/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszary położone w Zatorze, przy Alei 1 Maja
2010 2626 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2009
2010 2615 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania pomyłki w części graficznej (rysunku) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grybów Nr XVII/144/2008 z dnia 21 maja 2008 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 454 poz. 2917 z dnia 3 lipca 2008 r.
2010 2621 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łukowica.
2010 2622 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf opłat za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica.
2010 2625 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/421/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku .
2010 2619 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr CIV/1407/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXVII/1140/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie opinii Rady Miasta Krakowa do wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
2010 2620 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr CIV/1409/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania z późn. zm.
2010 2623 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XL/222/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Polanka Wielka.
2010 2627 2010-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.IV.0911-4-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Grybów Nr XXXIV/303/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie sprostowania pomyłki w części graficznej (rysunku) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grybów Nr XVII/144/2008 z dnia 21 maja 2008 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 454 poz. 2917 z dnia 3 lipca 2008 r.
2010 2624 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXV / 235 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2616 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr L/264/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok.
2010 2617 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr L/267/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu dla Przedszkola Samorządowego w Grybowie
2010 2618 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr L/268/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do rad gmin.
2010 2628 2010-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CIV/1407/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXVII/1140/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie opinii Rady Miasta Krakowa do wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy
2010 2629 2010-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CIV/1409/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania z późn. zm.
2010 2630 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 27/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2009 rok.
2010 2631 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLV/310/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Korzenna.
2010 2632 2010-07-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa Sprawozdanie Starosty Powiatu Krakowskiego Grodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
2010 2650 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLV/360/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 maja 2010r. zmieniająca uchwałę nr V/40/07 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2007- 2011 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2010 2646 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/637/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/382/08 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych”
2010 2647 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/638/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany Załącznika nr 4 do Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2010 2634 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach
2010 2635 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2010 2638 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/294/2010 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 2652 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIX/637/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: Likwidacji zakładu budżetowego p.n. Gminne przedszkole w Starym Sączu w celu jego przekształcenia w jednostke budżetową.
2010 2639 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania
2010 2653 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIX/639/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie : Zmiany Uchwały Nr XL/452/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 05 grudnia 2005 roku
2010 2649 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLV/669/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Żegiestów
2010 2648 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLV/668/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Muszyna
2010 2636 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Bieczu
2010 2637 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Bobowej
2010 2644 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LII/365/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Krynicy-Zdroju
2010 2645 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLV/395/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2643 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna w Wojnarowej dla działki nr 454/15 w zakresie określonym uchwałą Nr XX/121/2008 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 czerwca 2008 r.
2010 2642 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/333/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Buudżetowej Gminy Korzenna na rok 2010
2010 2640 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/245/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Czubrowice do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia jej przebiegu
2010 2651 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok
2010 2633 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr 481/223/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 2641 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/246/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 2654 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLII/641/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 2655 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLII/669/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Wieliczka
2010 2656 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/268/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
2010 2665 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/353/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia stawki za przyjęcie na gminne składowisko odpadów komunalnych w Szarwarku 1 tony odpadów.
2010 2657 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr 218/38/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 2658 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr Nr 220/45/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie
2010 2659 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr 221/49/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 maja 2010r. w sprawie:zmian w budżecie
2010 2675 2010-07-29 Aneks Aneks Starosty Suskiego z dnia 14 stycznia 2010r. do porozumienia z dnia 16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2010 2674 2010-07-29 Aneks Aneks Starosty Suskiego z dnia 14 stycznia 2010r. do porozumienia z dnia 16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2010 2671 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/345/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 2676 2010-07-29 Aneks Aneks Starosty Suskiego z dnia 14 stycznia 2010r. do porozumienia z dnia 16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2010 2666 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLI/223/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010
2010 2670 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok
2010 2661 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIV/386/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gminy Alwernia na 2010 r.
2010 2662 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIV/393/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok
2010 2669 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/530/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążanie urządzeniami infrastruktury technicznej nieruchomości stanowiących własność Gminy Olkusz.
2010 2664 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 2673 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/897/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010
2010 2667 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XL/264/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 2668 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok, dotyczących: zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Michałowice
2010 2663 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 2672 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/179/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.
2010 2660 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr 227/62/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie
2010 2677 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr L/337/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”