Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Maj 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1276 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/618/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Żegiestów
2010 1275 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/617/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Muszyna
2010 1278 2010-05-04 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/229/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1277 2010-05-04 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1279 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/306/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek nad Dunajcem
2010 1280 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna 1 – część działki Nr 423/1, działka Nr 847/1, działka Nr 872, działki Nr 866/1, 866/2, 876/2, część działek Nr 1371/1, 1371/2 i działka Nr 1372/1, część działki Nr 1552/5, część działki Nr 1614, część działki Nr 1841/4, część działki Nr 2098/5, część działki Nr 2171/3 (działka 2173/5 wg projektu podziału), część działki Nr 1561/1, działka Nr 1006/7, działka Nr 394/5, działka Nr 1817/1, część działek Nr 1641/8 i Nr 1641/9 w Łużnej
2010 1281 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/289/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna 2 – część działki Nr 1/2 (1/5 wg nowego podziału), działka Nr 17/9, działki Nr 267/4, 268, część działki Nr 372, część działki Nr 906/3, działka Nr 947/2 w Mszance, działka Nr 553, część działki Nr 808/2, działka Nr 1171/2 w Szalowej, część działki Nr 540/1 w Woli Łużańskiej
2010 1282 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/290/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna 3 – część działki 1785 i część działki 1786, działki Nr 1747/4 i 1749/3 w Łużnej, działka 232/1 w Mszance
2010 1283 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna 4 – działki Nr 778/3, 779/13 i część działek Nr 777, 778/2, 778/6, 779/15 w Łużnej
2010 1284 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/661/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz - 23”.
2010 1285 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/662/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8".
2010 1286 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/663/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 35”.
2010 1287 2010-05-05 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010r.
2010 1292 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie :zmiany do uchwały budżetowej na rok 2010 nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku .
2010 1293 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/389/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok .
2010 1294 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLV/396/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1289 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 1288 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/308/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2010 1290 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/602/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 1291 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/660/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 1296 2010-05-06 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010r.
2010 1295 2010-05-06 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 420/XLVII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 stycznia 2010r.
2010 1298 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 marca 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 1297 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr 340/XLV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 1312 2010-05-06 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-4(8)/2010/716/V/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Gminy i Miasta Miechów prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n.: Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Miechowie
2010 1313 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1314 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVII-368-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Andrychów.
2010 1323 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2010 1320 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLV/539/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 1317 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 1318 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLV/20/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1322 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej
2010 1319 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania .
2010 1316 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/394/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonego na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1315 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/393/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2010 1321 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/632/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania.
2010 1339 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XL/389/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim
2010 1334 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/344/2010 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód z rzeki Kamienica Nawojowska.
2010 1332 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII / 337 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Nawojowa.
2010 1333 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII / 338 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2010 1331 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/336/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 marca 2005r w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa
2010 1330 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie
2010 1329 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/204/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 1325 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Oświatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Gminy Gorlice
2010 1326 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu oraz pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi gminnej w Kobylance
2010 1327 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Gorlice
2010 1324 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLI/328/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz parkowanie na parkingu strzeżonym.
2010 1336 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Małastów w Gminie Sękowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazw miejscowości w języku łemkowskiej mniejszości etnicznej
2010 1337 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr LV/601/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Stary Sącz.
2010 1338 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Stary Sącz.
2010 1328 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XL/303/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .
2010 1335 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/10 Rady Gminy Ropa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka działka 218/5
2010 1341 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LII/368/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2010 1342 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/317/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1343 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/318/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1344 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1345 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/321/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na 2010 rok.
2010 1346 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/223/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010rok oraz zmian w uchwale budżetowej Nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.”
2010 1340 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/387/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 1358 2010-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-48-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/181/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2010 1356 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/380/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.
2010 1351 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/375/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych , specjalnych i ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku.
2010 1352 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/376/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia systemu stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z. o. o. Brzesku.
2010 1353 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/377/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Brzesko i ustalenia ich przebiegu
2010 1354 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.
2010 1355 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/379/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.
2010 1357 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LXV/719/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zamknięcia targowiska miejskiego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego, w dniu pogrzebu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1348 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIV/275/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej.
2010 1349 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIV/276/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
2010 1350 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXV/283/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie: planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim.
2010 1347 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXV/169/2002 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28.06.2002 r. w sprawie podziału Powiatu Proszowickiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu w Proszowicach, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1359 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/396/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagrospodarowania przestrzennego terenu "Trinitatis" w Bochni.
2010 1360 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/397/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego plau zagospodarowania przestrzennego osiedla "Pagórek" w Bochni.
2010 1361 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/398/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Łany" w Bochni.
2010 1362 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/399/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Łychów-Uzbornia" w Bochni
2010 1364 2010-05-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 1363 2010-05-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVI/327/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynica - Zdrój na 2010 rok
2010 1366 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/593/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 1365 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/330/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 1374 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 1368 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 425/XLVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2010 1369 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 427/XLIX/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2010 1370 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 433/L/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2010 1367 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2010 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 1373 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 1372 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/468/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 1375 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/606/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Wieliczka
2010 1371 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XCIX/1327/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie dla uczestników „Nocy Muzeów”.
2010 1376 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIV/273/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: budżetu Powiatu Suskiego na 2010 rok
2010 1377 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXV/279/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2010 rok
2010 1378 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXV/280/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 r.
2010 1385 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany do uchwały budżetowej Gminy Maków Podhalański na 2009 rok Nr XXI/231/ 08 dnia 30 grudnia 2008 roku,
2010 1380 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok.
2010 1381 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 266/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok.
2010 1379 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 1382 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 1383 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
2010 1384 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 1386 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/234/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 1413 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr LI/794/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zakopane
2010 1407 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr LI/327/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
2010 1406 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.
2010 1411 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/390/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 1412 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni.
2010 1404 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2010 1405 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
2010 1398 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/389/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerna
2010 1399 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębnik
2010 1400 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dubie
2010 1401 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Filipowice
2010 1402 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Frywałd
2010 1403 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łany
2010 1408 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2010 1409 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2010 1410 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/185/2001 Rady Gminy Rzezawa w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.
2010 1395 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawej w Borusowej w filię Szkoły Podstawej im. mjr. H. Sucharskiego
2010 1396 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Gręboszów
2010 1397 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włacicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 1414 2010-05-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. Aneks z dnia 21 kwietnia 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji ,Wojewodą Małopolskim i Gminą Oświęcim w sprawie współpracy w celu realizacji III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, zawartego w dniu 13 wrzesnia 2007 r.
2010 1415 2010-05-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. Aneks z dnia 21 kwietnia 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim w sprawie współpracy w celu realizacji III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, zawartego w dniu 13 wrzesnia 2007 r.
2010 1416 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miękinia
2010 1417 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/398/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrężnica
2010 1418 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczółtowice
2010 1419 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/400/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudno
2010 1420 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/401/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sanka
2010 1421 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/402/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedlec
2010 1422 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/403/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tenczynek
2010 1423 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/404/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Filipowska
2010 1424 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/405/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalas
2010 1425 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/406/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żary
2010 1426 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/407/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Krzeszowice na lata 2010 - 2014
2010 1388 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 1387 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LIMANOWA NA ROK 2010
2010 1389 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Limanowa na rok 2010 Nr XXIX/198/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 grudnia 2009r. do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
2010 1390 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok
2010 1392 2010-05-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXI/206/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1391 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2010 r.
2010 1393 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/326/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku
2010 1394 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/206/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 stycznia 2010 roku
2010 1445 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany w statucie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
2010 1451 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LI/792/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2010 1448 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/189/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: szczegółowych warunków realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2010 1450 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 1452 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LIV/813/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1453 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LIV/827/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010
2010 1446 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/252/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/307/2002 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie obwodów głosowania na terenie gminy Libiąż
2010 1447 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/253/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/306/2002 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie podziału gminy Libiąż na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Libiążu, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2010 1444 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII-387-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1443 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII-385-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 1449 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 4 maja 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
2010 1456 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/369/10 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 1457 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/10 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 1458 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/371/10 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Rady Gminy NR XLVI/360/10 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 1459 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/10 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 1460 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/490/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 1461 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/336/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 1454 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LX/319/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 1455 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LX/320/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 1430 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/292/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r.
2010 1427 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/315/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie okręgów wyborczych w Gminie Chełmek
2010 1428 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu do głosowania
2010 1429 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/320/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Chełmek na obwody do głosowania
2010 1431 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/369/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 22 kwietnia 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2010 1432 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/345/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku
2010 1434 2010-05-12 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 1435 2010-05-12 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 18 marca 2010r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2010 1436 2010-05-12 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 1433 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie :utworzenia obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 1438 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1439 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1440 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/299/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 1441 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/310/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1442 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1437 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 stycznia 2010r. Budżet Gminy Borzęcin na rok 2010
2010 1465 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LI/355/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1464 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr II/268/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1463 2010-05-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 12 marca 2010r. Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z Wykonania Budżetu za rok 2009
2010 1462 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII-373-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2009 rok
2010 1472 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XCVI/1288/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
2010 1473 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XCVI/1290/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/235/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2003 r. w sprawie sprzedaży garaży komunalnych, zmienionej uchwałą Nr XLIX/624/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r.
2010 1467 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Wielickiego
2010 1471 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/260/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Grybowa na obwody głosowania.
2010 1476 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXIV/664/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 1477 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXIV/665/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz granic.
2010 1478 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXIV/666/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.
2010 1479 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIX/339/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zator na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Zatorze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1480 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIX/340/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia podziału Gminy Zator na obwody głosowania.
2010 1481 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIX/344/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1470 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/679/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1468 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/658/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 1469 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/678/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia stałych i odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Chrzanów
2010 1475 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XCVIII/1313/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w stałych obwodach głosowania na terenie Miasta Krakowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku
2010 1474 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XCVIII/1312/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.
2010 1466 2010-05-13 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2010r. w sprawie zastępczego utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, w gminie Jordanów
2010 1486 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Wojnicz na lata 2009-2013”
2010 1488 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIX-372/2010 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2010.
2010 1487 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/342/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami ) oraz art.28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 29 stycznia 2001 r. Dz.U. Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:
2010 1492 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Proszowice
2010 1491 2010-05-14 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/405/2010 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 12 stycznia 2010r.
2010 1493 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/09 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU TARNOWSKIEGO NA 2010 ROK
2010 1494 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2010 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 1506 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LI /305 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na stałe obwody głosowania
2010 1505 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 - Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
2010 1511 2010-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej “Dom Bosko” w Gostwicy.
2010 1512 2010-05-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nowosądeckiego z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za rok 2009
2010 1509 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 1508 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXV/15/02 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie zmian w podziale gminy Polanka Wielka na obwody głosowania.
2010 1507 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2010 1510 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLI/277/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 1499 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LXI/620/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 marca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Niepołomice lub jednostkom jej podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2010 1498 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LXI/619/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 marca 2010r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
2010 1495 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego.
2010 1496 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z dróg i ich parkowania na wyznaczonych przez Starostę parkingach strzeżonych
2010 1497 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie utworzenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
2010 1500 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/10 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Słaboszów na obwody głosowania
2010 1502 2010-05-17 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2010r. Aneks z dnia 25 marca 2010 r. dp porozumienia z dnia 16 września 2009 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania włsanego p.n.: "Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy a Gminą Kościelisko na terenmie Miasta Zakopane:
2010 1501 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/334/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.
2010 1514 2010-05-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010r.
2010 1513 2010-05-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXX/174/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 stycznia 2010r.
2010 1515 2010-05-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/202/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2010 1504 2010-05-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy Słaboszów z dnia 21 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010
2010 1503 2010-05-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 1517 2010-05-18 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVI/343/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie:uchwalenia budżetu na 2010r
2010 1516 2010-05-18 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLII/360/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1518 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/366/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1519 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1520 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1521 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/383/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1522 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/384/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1529 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zminy Uchwały nr XLI/293/10 z 21 stycznia 2010 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Chełmku
2010 1527 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XXVI/296/2001 z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Tarnowskiego
2010 1523 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 1524 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie zasad pracy szkół ponadgimnazjalnych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkolnego schroniska młodzieżowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
2010 1525 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 1526 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/325/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2010 1531 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2010 1528 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
2010 1532 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/721/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Oświęcimiu pomiędzy ulicami Młyńską i Powstańców Śląskich, obejmującego teren Galerii Niwa
2010 1534 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/738/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 25 z siedzibą w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4 dla przeprowadzenia w 2010 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1533 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/739/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/300/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.06.2000 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze miasta Oświęcim oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej uchwałą Nr XLV/485/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.03.2009 r.
2010 1530 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/374/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/337/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 1535 2010-05-19 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-5(10)/2010/1342/X/WS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni "Gorlice" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2010 1537 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku
2010 1541 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/433/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20.06.2010r
2010 1542 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym.
2010 1545 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/300/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Spytkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granicy oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
2010 1546 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/301/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów i granic
2010 1543 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LV/381/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój.
2010 1544 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/234/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1536 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LII/381/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania.
2010 1538 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/507/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie : zmiany opisu stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz
2010 1539 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/508/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie :utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu i w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym ''Pomorzany'' w Olkuszu
2010 1540 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/514/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 1551 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/09 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej na rok 2009 r .
2010 1552 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2009 r .
2010 1553 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/09 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/129/05 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów z póżn.zm.
2010 1548 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1549 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/335/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 1550 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/336/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010 w zakresie prognozy kwoty długu publicznego na lata 2010-2021.
2010 1555 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 1547 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII-382-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 1554 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LII/334/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie wydatków
2010 1558 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1559 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1560 2010-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 212/22/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2009 rok.
2010 1557 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 5 maja 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1561 2010-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 54/10 Burmistrza Tuchowa z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2009 rok.
2010 1562 2010-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2009 ROK
2010 1566 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 12 marca 2010r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.
2010 1575 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1563 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LV/387/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1567 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grojcu.
2010 1565 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/384/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego lokalu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1573 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w gminie Wojnicz stałych obwodów głosowania
2010 1571 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLV/486/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie : podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania
2010 1572 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLV/487/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie : utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym na terenie Gminy Trzebinia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1574 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1569 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr L/401/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 1570 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr L/402/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2010 1564 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 1568 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1586 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/354/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Nowy Targ.
2010 1576 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 399/XLVIII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania imienia szkołom i placówce wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.
2010 1577 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 400/XLVIII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych im. St. Staszica w Nowym Targu.
2010 1578 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 401/XLVIII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/Dunajcem.
2010 1584 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/482/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
2010 1583 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1580 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2010 1581 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 kwietnia 2010r. zmiany uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2010 1587 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok
2010 1579 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 1585 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/492/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP.
2010 1582 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLV/241/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2010 1589 2010-05-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. Aneks z dnia 30 kwietnia 2010 r. do porozumienia zawartegego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Szerzyny w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentzarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2010 1588 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/333/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 1597 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w statucie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2010 1593 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko n.D na rok 2010, Nr XXXIII/238/10 z dnia 15 stycznia 2010 r.
2010 1594 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010
2010 1595 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres do trzech lat i dłuższy niż trzy lata
2010 1596 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krościenko nad Dunajcem
2010 1601 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Hałuszowa
2010 1598 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010
2010 1599 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Dziadowe Kąty
2010 1600 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Grywałd
2010 1604 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Krościenko - Zawodzie
2010 1602 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Kąty - Niwki
2010 1603 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Krościenko - Centrum
2010 1606 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Tylka - Biały Potok
2010 1605 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Krośnica
2010 1616 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 1614 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zniesienia stanu pomnika przyrody nr 211 lipy, rosnącej na działce stanowiącej własność Pani [...]*, Zawoja nr 49.
2010 1615 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej w Zawoi ustanowionego uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XXV/154/2008
2010 1607 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 1611 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LIV/251/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 1610 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXVI/742/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 1609 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/351/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 1608 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/383/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok.
2010 1613 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2010 1612 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLV/489/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 1619 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XCVII/1322/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów, stosownie do art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
2010 1627 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XCVII/1317/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/602/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m. Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2010 1617 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia, ustalenia numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2010 1618 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLV/315/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok.
2010 1633 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Tomice na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Tomice, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 1630 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/223/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/203/2009 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach prowadzonym przez Gminę Szaflary.
2010 1631 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/226/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1632 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/228/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary.
2010 1620 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/357/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” obszaru obejmującego część miasta Maków Podhalański
2010 1621 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego miasto Maków Podhalański”
2010 1622 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/359/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Juszczyn w gminie Maków Podhalański"
2010 1623 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/360/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Juszczyn w Gminie Maków Podhalański”
2010 1624 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/361/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Grzechynia w gminie Maków Podhalański
2010 1625 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/362/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Grzechynia w Gminie Maków Podhalański”
2010 1626 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/363/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Białka w Gminie Maków Podhalański”
2010 1628 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/365/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Wieprzec w Gminie Maków Podhalański”
2010 1629 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/366/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Żarnówka w Gminie Maków Podhalański”
2010 1634 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiśniowa
2010 1645 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/387/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1646 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/388/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1640 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów.
2010 1648 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 354/XLVI/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 1636 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/588/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1649 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/442/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skawina na stałe obwody głosowania
2010 1637 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr L/594/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy Czernichów na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1638 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 463/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1639 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 448/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok
2010 1650 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/26/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1644 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/632/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1643 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLII/383/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Lipinki na 2010 r.
2010 1642 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLI/373/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budzetowej Gminy lipinki na rok 2010 nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2010 rok.
2010 1641 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/359/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 1647 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
2010 1635 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/610/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Dolne.
2010 1651 2010-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2010 Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Gminy Słaboszów
2010 1652 2010-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2010 Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 maja 2010r. zmian w składzie Rady Gminy Babice
2010 1653 2010-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2010 Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Wieliczce
2010 1654 2010-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2010 Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 maja 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Gminy Bolesław
2010 1656 2010-05-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 1655 2010-05-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010r.
2010 1657 2010-05-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa
2010 1659 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 383/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2010 1661 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grybów na 2010 rok.
2010 1663 2010-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.IV.0911-3-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 383/XXXVII/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2010 1658 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 1662 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 1660 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/617/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010r.
2010 1665 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/405/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.
2010 1666 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr L/376/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 1670 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LIX/337/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 1667 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 rok
2010 1668 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 rok.
2010 1669 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 marca 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2010 Nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010 r.
2010 1671 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/23/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1664 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/621/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 1672 2010-05-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010r.
2010 1675 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/10 Rady Gminy Łużna z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Łużna na 2010 rok Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010r.
2010 1679 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1673 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 1 marca 2010r. W sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Łukowica na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
2010 1674 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 1 marca 2010r. W sprawie : zmian w budżecie gminy w roku 2010
2010 1677 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2010 1680 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok
2010 1676 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010r.
2010 1678 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2010 1681 2010-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 432/10 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2009 rok
2010 1683 2010-05-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr L/349/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Rabka- Zdrój na rok 2010
2010 1682 2010-05-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/243/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipnica Murowana na rok 2010
2010 1685 2010-05-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr L/317/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie: dostosowania zapisów Uchwaly Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2010 Nr XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30.XII.2009 do nowych przepisów ustawy z dnia 27.VIII.2009 r o finansach publicznych i ustawy z dnia 27.VIII.2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
2010 1684 2010-05-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr I/260/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 22 stycznia 2010r.
2010 1686 2010-05-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVIII/348/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2010
2010 1687 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/620/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gaboń”.
2010 1697 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LVI-607-10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 marca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2010 1698 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LVII/ 614/ 10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2010 1699 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/ 625/ 10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2010 1701 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/627/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
2010 1702 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/628/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/111/07 z dnia 25 czerwca 2007 r.
2010 1700 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LVIII /626/ 10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 kwietnia 2010r. W sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 rok Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LIII/ 580/09 z dnia 07 grudnia 2009 roku
2010 1691 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : utworzenia obwodu głosowania dla Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
2010 1692 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie Zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2010 1696 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LIII/247/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 1688 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/596/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1689 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/597/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1690 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/599/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1704 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Sułkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów.
2010 1703 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1693 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XL/253/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 1694 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/348/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 1695 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/354/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. utworzenia obwodu głosowania
2010 1713 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Trzyciąż przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 1708 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/208/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 1710 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 272/XXXV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedsazkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łososina Dolna przez inne niż Gmina osoby prawne lub fizyczne.
2010 1709 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/148/2008 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Korzenna.
2010 1707 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Grybowa.
2010 1714 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/8/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2010 1712 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 341/XLV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Podegrodzie oraz jej jednostkom podległym
2010 1705 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 377/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym funkcjonującym na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1711 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1706 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/435/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 1715 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/10/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010 – Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1717 2010-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2009 r.
2010 1716 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr C/1339/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIV/1107/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Izby Wytrzeźwień w Krakowie i nadania Statutu Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.
2010 1718 2010-05-25 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-3(11)/2010/443/VIII/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku
2010 1719 2010-05-25 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-9(7)/2010/168/VIII/AM/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 10 maja 2010r. zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna
2010 1720 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania imienia i sztandaru dla Publicznego Gimnazjum w Iwkowej.
2010 1723 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/630/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 maja 2010r. w sprawie utworzenia w Tarnowie stałych obwodów głosowania
2010 1724 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/631/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 maja 2010r. w sprawie utworzenia w Tarnowie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i zakładach karnych dla przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2010 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1721 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.
2010 1722 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLV/354/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 maja 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej.
2010 1725 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik.
2010 1489 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XL/629/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/608/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2010
2010 1490 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLI/651/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2010 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 921, 925 oraz w planie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
2010 1726 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Sucha Beskidzka.
2010 1727 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVI-214/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie:Uchwalenia Budżetu na rok 2010
2010 1737 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tomice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Tomice
2010 1738 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 1729 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz dla nauczycieli, którym powierzono pełnienie innego stanowiska kierowniczego w szkole
2010 1730 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
2010 1731 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2010 1732 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2010 1733 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Borzęcin
2010 1740 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr KI-411/89/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVII/213/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresui kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tomice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Tomice
2010 1728 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVI/288/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
2010 1739 2010-05-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.V.0911-15-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/305/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin
2010 1736 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/355/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 maja 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 1735 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1734 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 1741 2010-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł.Na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł (Dz. U. Nr 22, poz.112) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2010 1744 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe powiatu, realizowane w szkołach i placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1746 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Tuchów.
2010 1745 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/235/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Bystra-Sidzina na rok 2010
2010 1747 2010-05-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. Aneks z dnia 23 kwietnia 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Pleśna w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2010 1748 2010-05-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2010r. Aneks z dnia 7 maja 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Biecz w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Biecz
2010 1742 2010-05-26 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2010r. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIX/233/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010 r.
2010 1743 2010-05-26 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2010r. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLIII/314/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010 r.
2010 1755 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LI/365/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1756 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LII/374/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 1757 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LIII/379/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1749 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 1750 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LII/380/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 1753 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/415/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1754 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 400/LVI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 kwietnia 2010r. utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
2010 1751 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LII/381/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Biskupice na okręgi wyborcze .
2010 1752 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LII/382/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 1758 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr II/272/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 1761 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LI/324/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2010 1763 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/381/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r. Nr XXXIV/345/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1762 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/379/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.Nr XXXIV/345/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1759 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr III/278/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 1760 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 1764 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.
2010 1765 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 kwietnia 2010r. zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 1772 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Gminy Przeciszów
2010 1773 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych
2010 1775 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 marca 2010r. w sprawie :określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skała oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1778 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/353/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach.
2010 1777 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/352/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXI/243/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
2010 1767 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr L / 298 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Zubrzycy Górnej .
2010 1769 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia wysokości, warunków obliczania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jodłownik.
2010 1768 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2010 1766 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu oraz projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego
2010 1774 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2010 1776 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/439/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLII/426/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 marca 2010 roku.
2010 1771 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/257/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/91/2001 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2010 1770 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/256/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 maja 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2010 1779 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr C/1332/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy – Małe Błonia”.
2010 1780 2010-05-27 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 grudnia 2009r.
2010 1784 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVII-369-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów.
2010 1782 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmiany załącznika nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2010 1781 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego z siedzibą w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5.
2010 1791 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/473/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1792 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 1 Burmistrza Żabna z dnia 4 maja 2010r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego
2010 1785 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXX/436/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 maja 2010r. W sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Miechowa
2010 1787 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/175/2010
2010 1788 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr Nr XL/236/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/223/2010 z dnia 26 marca 2010 roku.
2010 1789 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr Nr XL/237/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze.
2010 1790 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr Nr XL/240/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2010 1783 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r
2010 1786 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/336/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 kwietnia 2010r. sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 1799 2010-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-22-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lutego 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XLV/355/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2010 1796 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr LII/376/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Alwernia
2010 1793 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLV/355/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2010 1794 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLV/358/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Krzeszowice na lata 2010 - 2013
2010 1795 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/360/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania fragmentu miasta Krzeszowice ograniczonego od północy DK79 - ul. Kościuszki, od zachodu - rz. Krzeszówką, od południa - działką 1614 (tereny PKP), od wschodu - działkami nr 1703/1, 1703/2, 1704/6, 1614 (tereny PKP)
2010 1797 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nawojowa Góra
2010 1798 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Góra
2010 1591 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 1592 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2010 1590 2010-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2009 rok
2010 1800 2010-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Grybów z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2009 r
2010 1803 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie ograniczenia działalności Szpitala Powiatowego im . dr T. Chałubińskiego w Zakopanem polegającej na likwidacji Poradni Diabetologicznej.
2010 1804 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.
2010 1822 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słopnice oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1820 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy w Słopnicach.
2010 1821 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/114/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 10 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 1805 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr LI/366/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.
2010 1806 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr LI/367/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2010 1807 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Alwernia.
2010 1814 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/04 Rady Gminy Łapanów dotyczącej ustalenia zasad przyznawania stypendium studentom.
2010 1815 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie gm. Łapanów
2010 1812 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV / 206 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 marca 2010r. w sprawie : zmiany w "Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.
2010 1810 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/212/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Biały Dunajec.
2010 1811 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/95/2003 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28.11.2003 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu poboru opłaty.
2010 1813 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV-207-2010. Rady Gminy Charsznica z dnia 31 marca 2010r. w sprawie utworzenie Zespołu Szkół w Tczycy prowadzonego przez Gminę Charsznica, nadanie statutu.
2010 1816 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 380 / LIV / 2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2010 1817 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 381 / LIV / 2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały nr 110 XVIII/2003 z dnia 29 listopada 2003r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Myslenice zmienionej Uchwałą nr 132/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 marca 2004r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Myślenice.
2010 1808 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/381/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2010 1819 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/305/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1818 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/298/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1809 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLV/390/2010 Rady Gminy Babice z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 1824 2010-05-31 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2010r. Aneks z dnia 5 maja 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Małoposlkim a Gminą Miasta Tarnowa w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta tarnowa
2010 1823 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.
2010 1825 2010-05-31 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 maja 2010r. Aneks z dnia 5 maja 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Gmuiną Miasta Tarnowa a PowiatemTarnowskim w sprawie przyznania przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat Tarnowski absolwentom tarnowskich szkół wyższych nagrody Imienia Tadeusza Tertila
2010 1830 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/383/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 1831 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/390/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 1832 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 1837 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/10 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1840 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII-227/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt.9 lit. „i’ ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
2010 1841 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX-233/2010 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.3 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) - Rada Gminy Zembrzyce uchwala co następuje :
2010 1842 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
2010 1843 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX-236/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie : podziału Gminy Zembrzycena okręgi wyborcze,określenia ich granic, numerów oraz liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym. Na podstawie art.92. ust.1 i 2 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich( tekst jedn. Dz. U z 2003 r.nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami) oraz art. 17, art 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jedn.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Zembrzyce uchwala, co następuje:
2010 1839 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/464/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy Zabierzów nr LX/724/02 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Zabierzów oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 1833 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/405/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 1834 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/410/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Miasta Bochnia oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2010 1835 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/411/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2010 1836 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/415/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2010 1829 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 1838 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 1802 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/10 Rady Gminy Ropa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i zasady przyznawania nagród w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ropa .
2010 1801 2010-05-31 Informacja Informacja nr 1/2010 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 4 marca 2010r. INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2009 r.
2010 1306 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sułoszowa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 1307 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/458/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie
2010 1302 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/10 Rady Gminy Klucze z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Orlik 2012" w Kluczach
2010 1303 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/10 Rady Gminy Klucze z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Klucze oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.
2010 1308 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ryglicach.
2010 1300 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 16 marca 2010r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXII/126/09 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław.
2010 1304 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
2010 1301 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/385/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Poszkodowanych w Wyniku Przemocy na lata 2010-2014
2010 1305 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2010 1309 2010-05-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy i Miasta Dobczyce do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach.
2010 1310 2010-05-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy i Miasta Dobczyce do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach.
2010 1311 2010-05-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy i Miasta Dobczyce do Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach.
2010 1299 2010-05-06 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2010r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania doatcji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sułoszowa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 1482 2010-05-13 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 2/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2010.
2010 1484 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 1485 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XVII/40/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku na rok 2010.
2010 1483 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 455/210/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 1826 2010-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
2010 1827 2010-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 391/V/2010 Burmistrza Libiąża z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Libiąż za 2009 rok
2010 1828 2010-05-31 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 17 maja 2010r. Aneks z dnia 17.05 2020 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących si ę na terenie Gminy Łużna