Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Kwiecień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 817 2010-04-06 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-6(2)/2010/6/VIzm/ES, OWA-4210-7(2)/2010/6 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2010r.
2010 818 2010-04-06 Budżet Budżet nr XXXIII/292/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2010 rok
2010 819 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 828 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/311/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 827 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 826 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/352/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 825 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/273/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 829 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 824 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości środków na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli w 2010 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowia.
2010 833 2010-04-07 Aneks Aneks nr 15 Starosty Wadowickiego z dnia 25 stycznia 2010r. do Porozumienia z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie powierzenia przez Starostę Wadowickiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawartego pomiędzy: Starostą Wadowickim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów, w związku ze zmianą powierzchni lasów wynikającą z aktualizacji ewidencji gruntów oraz zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych w roku 2010 na nadzór nad gospodarką leśną. Strony porozumienia, tj. Starosta Wadowicki - Teresa Kramarczyk oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów - Jerzy Potocki postanawiają, co następuje :
2010 830 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok.
2010 831 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXiV/285/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2005 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna.
2010 820 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 374/XLIV/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2010 821 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 375/XLIV/2009r. Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury w Nowy Targu
2010 822 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 376/XLIV/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 823 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 377/XLIV/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Nowotarskiego
2010 832 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/391/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.
2010 834 2010-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911/59/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XXXVI/233/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli w 2010 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowia
2010 841 2010-04-08 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/434/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2010
2010 840 2010-04-08 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/277/09 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 849 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/435/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 844 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 842 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr LV/306/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/298/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bukowno przez inne niż Miasto Bukowno osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 845 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 847 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/451/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 843 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 848 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/454/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 846 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 850 2010-04-08 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2010r. Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów Kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2010 854 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/331/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: sfinansowania kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
2010 853 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/330/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
2010 852 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/694/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/572/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania.
2010 857 2010-04-08 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2010 856 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/10 Starosty Brzeskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej obowiązującego na terenie Powiatu Brzeskiego
2010 858 2010-04-08 Zestawienie Zestawienie nr Z-304/01/10 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2010 855 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/279/09 z dnia 2 września 2009 roku
2010 851 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/686/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie utworzenia wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice instytucji kultury pn. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
2010 859 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok.
2010 860 2010-04-09 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/321/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 13 stycznia 2010r.
2010 861 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/327/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 862 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 863 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/239/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 864 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVI/246/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2010 r. Nr XLV/239/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2009 r. do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
2010 866 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Laskowej.
2010 865 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/249/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 867 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Powiatu w Myślenicach na rok 2010
2010 869 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na rok 2010
2010 868 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/290/2009 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 871 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010
2010 870 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Łapanów na 2010 r.
2010 873 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łapanów na 2010 r.
2010 874 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/316/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 876 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 lutego 2010r. zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 875 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 872 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2010 885 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 266/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Łososina Dolna .
2010 879 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr Nr 419/XLVI/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice.
2010 880 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2010 886 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/594/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego od którego uzależnione jest nieodpłatne przyznanie pomocy osobom lub rodzinom w formie dożywiania
2010 877 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 334/XXXIII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
2010 889 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr LXI/634/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Nowy Sącz.
2010 890 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr LXI/635/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.
2010 891 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr LXI/643/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010r. w sprawie: zmiany nazw ulic na terenie miasta Nowego Sącza oraz ustalenia nazw ulic i placów na terenie miasta Nowego Sącza, które będą stosowane w systemie teleinformatycznym w formie zbioru PESEL.
2010 881 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/281/09 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Nowa Wieś z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2010 882 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/282/09 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Maciejowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2010 883 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/283/09 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2010 884 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/284/09 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Czaczów z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2010 887 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII / 240/09 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie :szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2010 888 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/255/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 15 marca 2010r. w sprawie :uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź - we wsi Konina ,Niedźwiedź i Podobin
2010 893 2010-04-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Gorlickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dominikowice w jednostce ewidencyjnej Gorlice
2010 892 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/349/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach z siedzibą w Biertowicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2010 878 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/282/2010 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - działka Nr 791 w Bobowej
2010 894 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/243/2005 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty obejmującego miasto Kęty oraz sołectwa: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nową Wieś i Witkowice z wyłączeniem terenów objętych zmianami planu uchwalonymi po 01.01.1995r. w zakresie określonym uchwałą Nr XVII/136/2008 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 kwietnia 2008r.
2010 895 2010-04-14 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-8(4)/2010/401/VA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 kwietnia 2010r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej
2010 896 2010-04-14 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-6(6)/2010/90/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ENERGOMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini
2010 898 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/470/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo obszaru położonego na terenie dawnych Zakładów Metalurgicznych, Zakład Nr 1 w Trzebini, w ramach Śródmieścia - Południe obejmującego działki ewidencyjne nr: 795/74, 795/102, 795/103, 795/106, 795/111, 795/112, 795/113, 795/126, 795/127 oraz nr 1141/24, 1141/25 i 1143/16, 1143/17, 1143/18, 1143/19, w obrębie ewidencyjnym Trzebinia
2010 897 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/473/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010r. w sprawie : zmiany statutu jednostki organizacyjnej Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Świetlica "Plus".
2010 900 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI 269 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2010 - Nr XXX/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 909 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 902 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/240/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Laskowa na 2009 r. Nr XXXI/171/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
2010 903 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/241/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2009 r.
2010 907 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/205/2009 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2009 r.
2010 899 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/419/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 906 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.-
2010 901 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2010 Nr XXX/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 908 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/590/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2009
2010 905 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/349/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2010 904 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/309/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Limanowa na rok 2010 Nr XLI/297/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 stycznia 2010r.
2010 914 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/315/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2010 915 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach
2010 931 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LVI/310/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2010 932 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LVI/311/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2010 933 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LVI/321/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator.
2010 919 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów sportowych w gminie Kęty za wysokie wyniki sportowe
2010 925 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 327/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. zmiany uchwały Nr 297/XL/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania imienia Św. Kingi Szkole Podstawowej w Olszance.
2010 926 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 328/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 235/XXX/2001 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie nadania imienia Św. Jadwigi – Królowej Polski Gimnazjum w Brzeznej.
2010 928 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 330/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2010 929 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 331/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 225/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10.03.2006 r.
2010 927 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 329/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych przedszkola/szkoły, sposobu podziału tych środków dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2010 917 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej.
2010 918 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie powołania Zespołu Szkół w Mszalnicy.
2010 920 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/331/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych prowadzonym przez Gminę Krynica-Zdrój
2010 921 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów
2010 923 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 1 marca 2010r. W sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łukowica oraz jej jednostkom podległym
2010 924 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 1 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/99 Rady Gminy Łukowica z dnia 15 marca 1999r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej –Curie w Łukowicy.
2010 930 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XL/383/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2010 922 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 270/XXXV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 19 marca 2010r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej.
2010 916 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie w celu zawiązania jednoosobowej spółki Miasta z ograniczoną odpowiedzialnością.
2010 938 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/2/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXXV/68/2009 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, sposób podziału środków na nagrody, tryb zgłaszania kandydatów do nagród
2010 937 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 940 2010-04-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009r. dotyczące uchwały Nr XLIII/333/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 941 2010-04-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2010r. dotyczące tekstu uchwały Nr XXXVII/2/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/68/2009 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, sposób podziału środków na nagrody, tryb zgłaszania kandydatów do nagród
2010 939 2010-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wielickiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za 2009r.
2010 934 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 935 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 9/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2010 936 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 10/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2010 942 2010-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jordanowie
2010 913 2010-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 49/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2009 rok
2010 946 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI 276 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia granic ich obwodów
2010 949 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI 281 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2010 947 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI 277 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/233/239 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 czerwca 2009 roku ustalającej sieć prowadzonych przez Gminę Brzeźnica publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2010 948 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI 280 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian Uchwale Nr XXX/186/2006 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 lutego2006 roku ustalającej zasady korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
2010 945 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI 275 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach w punkt filialny Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy
2010 959 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/456/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Dulowa, dotyczącej obszaru przyłączonego z dniem 1 stycznia 2006r. do terenu gminy Trzebinia.
2010 957 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/213/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 963 2010-04-16 Informacja Informacja Starosty Wadowickiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Jaszczurowa, Koziniec, Mucharz, Skawce, Świnna Poręba i Zagórze w jednostce ewidencyjnej Mucharz
2010 955 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Gminę Mogilany.
2010 956 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XXXI/260/2009 r. z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie Gminy Mogilany.
2010 960 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2010 Starosty Bocheńskiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2010 962 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2010 Starosty Bocheńskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce rodzinnej funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bochni.
2010 961 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2010 Starosty Bocheńskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce socjalizacyjnej funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bochni.
2010 950 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII 287 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2010 951 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 288/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/233/2002 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2002 roku ustalającej zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
2010 958 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/613/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie utworzenia XX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
2010 954 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 marca 2010r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/330/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie wzniesienia pomnika.
2010 952 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/361/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska”
2010 953 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika.
2010 943 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2010 944 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 marca 2010r. nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wadowicach
2010 971 2010-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-58-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/267/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Hucisko
2010 970 2010-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-57-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/266/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pewelka
2010 969 2010-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-56-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/265/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Kurów
2010 968 2010-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-55-20 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXXVI/264/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Targoszów
2010 967 2010-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-54-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków
2010 966 2010-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-53-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/262/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzeczów
2010 965 2010-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-52-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lachowice
2010 964 2010-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-51-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/260/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa
2010 974 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie :zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 973 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010
2010 975 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: zmian W Uchwale Nr XLVII/382/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 lutego 2010 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 976 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/387/2010 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 977 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 marca 2010r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 972 2010-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2009 rok
2010 979 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 23/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: zmiany określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łącko na rok 2010.
2010 978 2010-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia w dniach 17 i 18 kwietnia 2010 r. zakazu przewozu towarów niebezpiecznych po drogach na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2010 980 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską w dniu 18 kwietnia 2010 roku
2010 1000 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/378/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
2010 992 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LVI/311/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2010 1001 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/394/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkasowanie opłaty parkingowej i targowej
2010 1003 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr Nr 374/LIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/XX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 grudnia 2007 r. zmienionej Uchwałami Nr 185/XXV/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą Nr 278/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 maja 2009 r. dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych .
2010 988 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/253/09 z dnia 20 marca 2009r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Biskupice.
2010 986 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie :przekształcenia zakładów budżetowych - Przedszkola w jednostki budżetowe
2010 1016 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie : zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 984 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI-364-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych tj. łącznika ul. Batorego z ul. Szewską w Andrychowie oraz ul. Inwałdzkiej w Zagórniku do kategorii dróg gminnych.
2010 994 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr II/267/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dębno lub jej jednostkom podległym.
2010 1017 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym.
2010 1018 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 lutego 2010r. zmieniąca Uchwałę Nr XXV/220/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 982 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego
2010 1019 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn.
2010 1005 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLI/467/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010r. w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własnośc Gminy Miasta Nowy Targ na rzecz ich najemców.
2010 987 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/206/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/170/2005 Rady Gminy w Białym Dunajcu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zwrotu zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych w formie: wydatków na usługi, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych
2010 1004 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LX/615/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na obszarze Gminy Niepołomice.
2010 1015 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogachstanowiących własność Gminy Sułoszowa
2010 989 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 288 / 2010 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego ,funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 990 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 289/ 2010 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zasad wypłacania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2010 991 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 290 /2010 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3KN
2010 1013 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2010 1014 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 1012 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/121/04 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat a także trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 roku Nr 190 poz. 1256)
2010 1006 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu
2010 1007 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Wiśniczu
2010 1008 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu
2010 1009 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
2010 1010 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2010 1011 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
2010 1002 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LI/326/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu sportowego "Orlik 2012".
2010 1023 2010-04-19 Aneks Aneks nr 1 Starosty Limanowskiego z dnia 30 marca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 5 stycznia 2010 r. pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2010 1024 2010-04-19 Aneks Aneks nr 1 Starosty Limanowskiego z dnia 30 marca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 5 stycznia 2010 r. pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2010 993 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LIX/317/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 985 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVII-371-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 983 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/10 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
2010 1020 2010-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009
2010 1021 2010-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. dotyczące Uchwały Nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn
2010 995 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/324/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 996 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 997 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 998 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 999 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 1022 2010-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.09110-61-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2010r. dotyczące uchwały XLI/467/10 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowy Targ na rzecz ich najemców
2010 1031 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/445/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. z Ujęć Wody w Żabnie i Gorzycach
2010 1032 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/446/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach na terenie wsi Pasieka Otfinowska.
2010 1033 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/447/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
2010 1028 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr L/782/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zastosowania innej stopy procentowej nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozłożonej na raty
2010 1029 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr L/785/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2010 1030 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr L/786/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie : zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia
2010 1027 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr 390/XLVII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
2010 1025 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr 379/XLV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2009-2012".
2010 1026 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr 384/XLVI/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu.
2010 1034 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/10 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 15 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2010 1036 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/267/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2010r.
2010 1035 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 18 stycznia 2010r.
2010 1037 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/263/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 1038 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1040 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1039 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 1041 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/347/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1042 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/553/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Czernichów na rok 2010
2010 1043 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/289/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2010 rok
2010 1044 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/568/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1045 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/569/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010
2010 1046 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/585/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1047 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/586/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1048 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/587/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1049 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2010 rok - Nr XXXII/289/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 1050 2010-04-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIII/205/09 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2010 rok
2010 1051 2010-04-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/80/2009 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1052 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/5/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetu Gminy Zielonki na rok 2010 - Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1054 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/347/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 1058 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok polegającej na dostosowaniu uchwały Nr XXXIX/383/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 r., do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2010 1057 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/09 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie : zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2009 rok
2010 1059 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr LVII/325/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 1060 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XVI/36/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku na rok 2010.
2010 1056 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010
2010 1055 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 1053 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/595/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010r.
2010 1062 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr LV /598 / 10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lutego 2010r. W sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 rok Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LIII/ 580/09 z dnia 07 grudnia 2009 roku
2010 1061 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr LIII/580/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 1071 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr 375/LIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/VIII/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo-Pofikatycznej dla Dzieci zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach
2010 1064 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr LVII/314/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno.
2010 1065 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2010 1066 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzeszowice oraz wymagań określających zasady świadczenia usług
2010 1067 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wymagań określających zasady świadczenia usług
2010 1068 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1069 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i wysokości stawek procentowych w przypadku rozłożenia opłat na raty
2010 1063 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 298/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2009r.
2010 1072 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 1077 2010-04-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 19 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Myślenice
2010 1073 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/464/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1074 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/465/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Żabno na okręgi wyborcze oraz ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Żabnie.
2010 1075 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/466/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Żabno.
2010 1076 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/467/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.
2010 1070 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1085 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1084 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/363/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ochotnica Dolna, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2010 1083 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 3/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/2009 Rady Gminy w Łącku , z dnia 18 grudnia 2009 roku, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łącko przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 1088 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/3/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zielonki
2010 1087 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych na terenie Gminy Wiśniowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2010 1086 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1079 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
2010 1080 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/247/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.
2010 1081 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/567/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.
2010 1082 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/568/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Wielopole i Klimkówka.
2010 1078 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/327/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 1093 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/341/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 1091 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na rok 2009 w związku ze zmianą dochodów i wydatków, oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego.
2010 1090 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok.
2010 1095 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 339/XLV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie Uchwały Nr 323/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010 r.
2010 1092 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr LI/232/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 1094 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr LXII/656/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 1089 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 444/205/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 1116 2010-04-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.V.0911-1-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XXXIII/247/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnowskiego - w części.
2010 1105 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLV/609/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki budżetowej
2010 1104 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLV/603/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010
2010 1099 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIII/219/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów
2010 1098 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
2010 1111 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice.
2010 1097 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tarnowskiego
2010 1096 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/09 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tarnowskiego
2010 1110 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 1106 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/466/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 1107 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/469/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 1102 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr LXIV/717/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 1108 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/343/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 1109 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/347/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXIX/324/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w zakresie treści Załącznika Nr 1
2010 1115 2010-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 30 marca 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2010 r.
2010 1103 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/219/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1112 2010-04-22 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 1113 2010-04-22 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2010 1114 2010-04-22 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 1100 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 1101 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, oraz podatku stanowiącego łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych, określenia inkasentów, oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1118 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2010, Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 1122 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr L-375/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX-231/08 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 października 2008r. o utworzeniu Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Łapsze Niżne.
2010 1117 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/233/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/72/03 z dnia 20 czerwca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bochnia.
2010 1123 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Proszowice dla niepublicznych przedszkoli i szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Proszowice.
2010 1119 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2010 Nr XXXII/314/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2009r, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/322/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 1120 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 marca 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2010 1121 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 marca 2010r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2010 1132 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 222/XXXII//2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w ziałaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2010 1126 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Czorsztyn przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 1128 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, na terenie Gminy Czorsztyn
2010 1129 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czorsztyn
2010 1130 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czorsztyn na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 1127 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chełmku nr XXVI/206/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. określającej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chełmek za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2010 1131 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/697/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
2010 1133 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 223/XXXIII/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie :wymagań jakie pownien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolena nma odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości orz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpłyowych i transport nieczystości ciekłych
2010 1124 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/310/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2010 1125 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/300/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2010.
2010 1135 2010-04-23 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLII/410/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010r.
2010 1134 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2010.
2010 1143 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/328/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Maków Podhalański.
2010 1140 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Białka w Gminie Maków Podhalański.
2010 1141 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/342/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wieprzec w Gminie Maków Podhalański.
2010 1142 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żarnówka w Gminie Maków Podhalański.
2010 1136 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w: Miasto Maków Podhalański.
2010 1137 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kojszówce w Gminie Maków Podhalański.
2010 1138 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/339/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Juszczynie w Gminie Maków Podhalański.
2010 1139 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białka w Gminie Maków Podhalański.
2010 1145 2010-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXVIII/1167/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2010 1144 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/1167/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2010 1149 2010-04-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/287/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 stycznia 2010r.
2010 1152 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 1150 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/269/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 1151 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 1148 2010-04-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/267/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 stycznia 2010r.
2010 1153 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 1155 2010-04-27 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/289/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 1156 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1159 2010-04-27 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXIX/178/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 7 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2010 1157 2010-04-27 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/1/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozłów na 2010 rok
2010 1158 2010-04-27 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/311/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 1161 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIII/267/09 Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego, o których mowa w art. 90 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2010 1162 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIII/268/09 Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie : ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2010.
2010 1163 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIII/269/09 Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2010 1169 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 1168 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Przyborowie do Zespołu Szkół w Przyborowie
2010 1167 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Borzęcin
2010 1166 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Przyborowie
2010 1165 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/385/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/123/07 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Bochni.
2010 1164 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek.
2010 1160 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.
2010 1171 2010-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.V.0911-9-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński
2010 1170 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/110/2004 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2010 1172 2010-04-27 Zestawienie Zestawienie nr MK.71400/4/4/2010 Burmistrza Brzeszcz z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego II półrocze 2009r. położonych na terenie Gminy Brzeszcze
2010 1173 2010-04-27 Zestawienie Zestawienie Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2010r. dotycząca czynszów najmów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy lub jej części.
2010 1174 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr Nr I / 109 /10 Rady Gminy Racławice z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Racławice na 2010 rok.
2010 1175 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 214/XXXII/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie : uchwała budżetowa Gminy Radziemice na 2010 rok
2010 1183 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr LI/264/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Trzyciążu.
2010 1184 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr LI/265/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 - Struktura organizacyjna SP ZOZ w Trzyciążu do Statutu SP ZOZ w Trzyciążu.
2010 1176 2010-04-28 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/277/09 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 1180 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/286/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 1181 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok
2010 1185 2010-04-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2010 Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Myślenicach
2010 1179 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 1178 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/338/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budzetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 1177 2010-04-28 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/324/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1182 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/328/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 1191 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/574/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Czernichów.
2010 1192 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/576/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Samorządowego Przedszkola w Przegini Duchownej i nadania mu statutu.
2010 1197 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie :zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedx z dnia 29 grudnia 2003 r, w sprawie: wykazu dróg gminnych publicznych
2010 1193 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/216/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Łazach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jerzmanowicach
2010 1196 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/192/2010 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/2009 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/24/2003 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 06 marca 2003r. dot. liczby punktów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lipnica Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1198 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu.
2010 1199 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Stróży.
2010 1200 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Stróży
2010 1201 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trzebuni.
2010 1194 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XCVI/1293/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 137 w Krakowie, ul. Wrobela 79.
2010 1195 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XCVI/1294/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie (z późniejszymi zmianami).
2010 1202 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Polance Wielkiej
2010 1203 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka publicznych przedszkoli
2010 1189 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/335/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Krakowski
2010 1188 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XVL/334/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Krakowski ze specjalnego funduszu nagród oraz sposobu podziału środków
2010 1186 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/332/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2010 1190 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
2010 1187 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/333/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzacego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Skawinie
2010 1204 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: Uchwały Budżetowej Gminy Szczucin na rok 2010
2010 1205 2010-04-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVI/203/2009 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1206 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Powiatu Proszowickiego na 2010 rok.
2010 1207 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/10 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn na rok 2010
2010 1208 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok. Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 1209 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok. Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 1210 2010-04-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 7 stycznia 2010r.
2010 1211 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr L/240/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 1212 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr LII/247/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 1219 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/227/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi.
2010 1220 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/194/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gmin y Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 1213 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr L/355/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 1223 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Tymbark na 2010 rok Nr XXXVII/215/2009 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 1216 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/370/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.”
2010 1217 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/375/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska w rejonie ulic Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldzkiej – (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 644, poz. 4852 w dniu 16 października 2009 r. ).
2010 1221 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/377/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2007 r.
2010 1222 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/378/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Zaocznej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie
2010 1218 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr IXL/209/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia.
2010 1215 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/296/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 1226 2010-04-30 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 22 marca 2010r. Aneks do porozumienia z dnia 4 maja 2007 t. zawartego pomiędzy Panem Maciejem Klimą Wojewodą Małopolskim a Gminą Uście Gorlickie reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Dymitra Rydzanicza, w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu adminitracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2010 1214 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 374 /2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 marca 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 1224 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 1225 2010-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2010r. dotyczące uchwały XXXV/370/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
2010 1228 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/5/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 1235 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 lutego 2010r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.
2010 1229 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/12/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 1231 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/462/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 1232 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/474/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 1234 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 1230 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/14/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 1236 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.
2010 1233 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/483/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 1227 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 1244 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/480/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy drodze położonej w Braciejówce
2010 1245 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/481/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zlikwidowania ulicy o nazwie Skośna w mieście Olkuszu
2010 1246 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/482/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie :„Zasad finansowania ze środków budżetu Miasta i Gminy Olkusz kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zdeponowanych w obrębie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Olkusz - będących własnością osób fizycznych”.
2010 1247 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych.
2010 1248 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zatwierdzenia cen oraz opłat za wodę pobieraną z sieci gminnej, ścieki odprowadzane do kanalizacji gminnej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Świątniki Górne.
2010 1237 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr IXL/208/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006 – 2013”
2010 1241 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/564/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2010 1238 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/561/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2010 1240 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/563/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2010 1242 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/565/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2010 1250 2010-04-30 Porozumienie Porozumienie nr 4/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 1249 2010-04-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 1251 2010-04-30 Porozumienie Porozumienie nr 5/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 1243 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/358/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 kwietnia 2010r. nadawania tytułów: „ Honorowy Obywatel Gminy Nowy Targ”, „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ
2010 1239 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/562/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2010 1267 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/411/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnów
2010 1274 2010-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-13-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/401/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2010 1264 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 1265 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.
2010 1269 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/433/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach
2010 1270 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/434/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zamiaru przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Balicach
2010 1271 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/441/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/344/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Zabierzowie w Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie.
2010 1255 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/225/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/05 Rady Gminy w Bochni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2010 1262 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr II/120/2010 Rady Gminy Racławice z dnia 18 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2010 1261 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr II/117/10 Rady Gminy Racławice z dnia 18 marca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Racławice
2010 1272 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/446/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie w Gminie Zabierzów działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1256 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/371/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobczyce oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
2010 1257 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/401/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
2010 1258 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/402/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Dobczyce.
2010 1259 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/406/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy i Miasta Dobczyce
2010 1260 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/425/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 marca 2010r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/441/05 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 04 października 2005 r. dotyczącej opłaty targowej
2010 1252 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/687/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.
2010 1253 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/688/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.
2010 1254 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/696/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Centrum Medycznego „Kol-Med” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2010 1266 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/10 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 r.
2010 1273 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Radłów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
2010 1268 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 287 / 2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Słonecznej w Wojniczu do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2010 1263 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr 227/XXXIV/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica
2010 1154 2010-04-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2009 rok
2010 910 2010-04-14 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/207/2009 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2009r.
2010 911 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/582/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2009r.
2010 912 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/362/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze”
2010 981 2010-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia w dniach 17 i 18 kwietnia 2010 r. zakazu przewozu towarów niebezpiecznych po drogach na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2010 1147 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLV/403/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/289/2002 w sprawie ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Gminy Raba Wyżna i powołania Kapituły Honorowej
2010 1146 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów