Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Marzec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 356 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2010 368 2010-03-02 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Chrząstowice, Załęże, Zarzecze Gminy Wolbrom.
2010 367 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/446/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/279/IV/2004 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki organizacyjnej Gminy Trzebinia pod nazwą Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
2010 357 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/436/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007 r. nr VI/56/V/2007 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2010 358 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/437/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia
2010 359 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/438/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVIII/297/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Trzebinia
2010 360 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/439/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, ul. 1 Maja 60.
2010 361 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/440/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Trzebini, ul. 24 Stycznia 47.
2010 362 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/441/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini, os. Gaj 39.
2010 363 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/442/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, os. ZWM 21.
2010 364 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/443/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie:określenia granicy obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce, ul. Szkolna 11
2010 365 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/444/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu Społecznej Szkoły Podstawowej w Płokach, ul. Szkolna 6
2010 366 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/445/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej w Psarach im. Władysława Broniewskiego, ul. Szkolna 17
2010 369 2010-03-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 25 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009
2010 370 2010-03-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/325/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 rok
2010 371 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI/429/V/2009 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2009r. Budżetowa Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 372 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Brzeźnica na 2010 rok
2010 373 2010-03-02 Budżet Budżet nr XXXII/314/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 375 2010-03-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/268/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 374 2010-03-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLII/268/2009 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 376 2010-03-03 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009r.
2010 377 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”
2010 378 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2009 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/186/2009 Rady Gminy Tomice w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Tomice przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 380 2010-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 379 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/326/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim dla obszaru w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz - Birkenau .
2010 381 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr LXII/668/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Oświęcim na lata 2010-2013”.
2010 382 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/339/2009 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2010
2010 383 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/700/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: NOSAL
2010 384 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/701/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KUŹNICE
2010 386 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/732/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KOZINIEC, DROGA NA BYSTRE
2010 385 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: JAGIELLOŃSKA, ANTAŁÓWKA
2010 387 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/733/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: RÓWIEŃ KRUPOWA
2010 390 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/0 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym
2010 391 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 288 /09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2010 392 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLII/328/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmiana uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
2010 394 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2009 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczurowa
2010 393 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLV/349/10 Rady Gminy Klucze z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innyh świadczen wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
2010 388 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/09 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom, prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 389 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLII/229/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2010 395 2010-03-08 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Klucze z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych
2010 398 2010-03-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie: prowadzenia Ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach utrzymania go pomiędzy:
2010 396 2010-03-08 Zestawienie Zestawienie nr GKOŚiR/k.7142-4/1/10 Burmistrza Libiąża z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, przedkładam w załączeniu zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r., położonych na obszarze gminy Libiąż, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2010 397 2010-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-38-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lutego 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XLV/349/2010 Rady Gminy w Kluczach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego
2010 399 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XCI/1218/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Prądnika”.
2010 411 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały NR XV/96/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.
2010 413 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czajowice
2010 412 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2008 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów
2010 408 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/09 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady i wysokość przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia.
2010 401 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. nazewnictwa ulic w Alwerni
2010 400 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 402 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV-358-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2010 409 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/605/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy.
2010 410 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr Nr LIX/606/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Niepołomice.
2010 414 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r. – w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
2010 404 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/2009 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ciężkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 415 2010-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2010 405 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2009r. zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2009 r.
2010 406 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/338/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2009 r.
2010 407 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/349/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 403 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/09 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 436 2010-03-09 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/383/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2010
2010 435 2010-03-09 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLII/285/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 437 2010-03-09 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010r
2010 439 2010-03-09 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XII/29/2010 Związku Międzygminnego "Perły Doliny Popradu" z dnia 29 stycznia 2010r.
2010 441 2010-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2010 440 2010-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gorlickiego z dnia 15 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 r.
2010 438 2010-03-09 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XV/34/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie Budżetu na 2010 rok Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
2010 442 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/386/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty nalezności pieniężnych Gminy Miechów oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 443 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
2010 444 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok.
2010 445 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2007 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i nadania statutu.
2010 446 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 grudnia 2008 roku.
2010 447 2010-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25 stycznia 2010r. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok , położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2010 465 2010-03-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 464 2010-03-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2010.
2010 449 2010-03-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/531/09 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2009r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” , „d” , " i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 1. art. 165, art. 165 „a”, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 1 i 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) - Rada Gminy Mszana Dolna u c h w a l a, co następuje :
2010 448 2010-03-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLII/326/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KLUCZE NA 2010 ROK
2010 429 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/319/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2009 rok.
2010 430 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/560/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce Nr XXII/303/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej.
2010 424 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXlX/352/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Kryg działka 393/5, część działki 1094/11, część działki 1581/4
2010 426 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 1760/1 (dz. 1760/3 wg nowego podziału) w Lipinkach
2010 425 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki część działki nr 2295
2010 419 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 411/XLVI/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 418 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 410/XLVI/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Gorlice na 2009 rok.
2010 420 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 418/XLVI/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Gorlice przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.
2010 431 2010-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/10 Starosty Krakowskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2010
2010 434 2010-03-09 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2010 432 2010-03-09 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 8 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Chrzanów za 2009 rok
2010 433 2010-03-09 Informacja Informacja nr GGL. 71404/1/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2010r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009
2010 427 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2009 rok.
2010 422 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XCI/1210/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie.
2010 421 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2010 417 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/612/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Chrzanów na 2009 rok
2010 416 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/556/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2010 Rady Gminy Chełmiec Nr XLIV/542/2009 z dnia 18 grudnia 2009r.
2010 423 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2010 428 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/402/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej
2010 468 2010-03-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/345/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 467 2010-03-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXX/153/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 466 2010-03-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Miasta Mszana Dolna na rok 2010
2010 470 2010-03-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr LIII/295/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 469 2010-03-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/270/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BUDZÓW NA ROK 2010
2010 471 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2010
2010 484 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/09 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsztyn.
2010 472 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu i utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu.
2010 473 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
2010 474 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2010 483 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarny Dunajec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 488 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów.
2010 476 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX / 227 / 2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2010 482 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie założenia Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 477 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 478 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Agrobiznesu, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 479 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Ogrodniczego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 480 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 481 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 487 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr LXII/679/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/316/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, sposobu rozliczania oraz kontroli zadania z późn. zm.
2010 485 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: włączenia Przedszkola Samorządowego w Przytkowicach do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach.
2010 486 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 475 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/326/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie Statutu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
2010 489 2010-03-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-40-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/324/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarny Dunajec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 498 2010-03-15 Budżet Budżet nr XXXVI/240/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 499 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2010 r.
2010 501 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu gminy na rok 2010
2010 500 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/372/2009 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Miasta Bochnia na rok 2010 Rady Miasta Bochnia Nr XL/372/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 502 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010
2010 504 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2010 503 2010-03-16 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIII/611/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 510 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/576/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXXVII/507/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2010 511 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/09 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pcim w 2009 r.
2010 509 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/556/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2009 Nr XXIV/360/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 grudnia 2008 r.
2010 512 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/31/10 Związku Międzygminnego "Perły Doliny Popradu" z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XII/29/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r.
2010 513 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/32/10 Związku Międzygminnego "Perły Doliny Popradu" z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany w budżecie na 2010 r.
2010 507 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/264/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie :zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2009 r.
2010 506 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/259/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 217/1 w Brzanie, działki Nr 503/2 w Sędziszowej, części działki 704 w Wilczyskach.
2010 508 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/1168/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.
2010 518 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII / 207 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciechowice.
2010 514 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/320/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2010 516 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII/361/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
2010 517 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/237/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.
2010 515 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XC/1199/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/602/08 z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m. Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2010 520 2010-03-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN. II. 0911-29-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010r. dotyczące tekstu uchwały Nr XC/1199/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/602/08 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m. Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2010 521 2010-03-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-37-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2010r. dotyczy uchwały Nr XLII/361/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
2010 522 2010-03-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-36-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lutego 2010r. dotyczy uchwały Nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciechowice
2010 519 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2010 Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego z dnia 30 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/9/2008 z dnia 20 czerwca 2008 dotyczącej ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
2010 523 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr LIV/298/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bukowno przez inne niż Miasto Bukowno osoby prawne i osoby fizyczne , a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 528 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/343/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały XXXI/333/09 Rady Gminy Nowy Targ, z dnia 29 grudnia 2009r. ; w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Nowy Targ przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 524 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2010 529 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/168/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2010 w gminie Slopnice przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Słopnice.
2010 530 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słopnice.
2010 531 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2010 532 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2010r. przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii
2010 526 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLV/548/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 527 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr L/321/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym w mieście Mszana Dolna.
2010 525 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowice za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
2010 533 2010-03-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 534 2010-03-18 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr LII/290/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Zator na 2010 rok
2010 535 2010-03-18 Protokół Protokół Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum w Skale z dnia 14 marca 2010r. w sprawie Referendum Gminnego dotyczącego odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Skała, Pana Roberta Jakubka, przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 14 marca 2010 roku
2010 537 2010-03-18 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/257/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2010
2010 536 2010-03-18 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr LIX/614/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010r.
2010 542 2010-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 15 lutego 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra przeprowadzonych w dniu 14 lutego 2010 r.
2010 539 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2010.
2010 540 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/634/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie : zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok.
2010 541 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/342/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2009
2010 543 2010-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wielickiego z dnia 22 lutego 2010r. informujące o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2010 538 2010-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
2010 550 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2009 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2010 547 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr LIV/297/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009
2010 548 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr LV/305/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 549 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr LVI/307/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 546 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/361/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Babice obejmującego rejon ulicy Kruczej, jako drogi dojazdowej prowadzonej przy granicy Gminy Babice i Gminy Chrzanów zapewniajacej dojazd do terenów leśnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Chrzanowie
2010 544 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 545 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 551 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/09 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2009 rok.
2010 557 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/303/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 552 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLV/346/10 Rady Gminy Klucze z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 553 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 554 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr L/318/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2010 po stronie wydatków i rozchodów
2010 556 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/359/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie : dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r. Nr XXXIV/345/2009 do przepisów ustawy o finansach publicznych obowiązujących od 1 stycznia 2010 r.
2010 555 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Rzezawa
2010 558 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/309/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 563 2010-03-19 Aneks Aneks Starosty Myślenickiego z dnia 15 lutego 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 15.01.2010 r.
2010 560 2010-03-19 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 3 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Słomniki
2010 559 2010-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Słaboszów z dnia 4 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Słaboszów
2010 562 2010-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 561 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/10 Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2010 566 2010-03-19 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na rok 2010.
2010 565 2010-03-19 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXIX/288/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 564 2010-03-19 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/235/09 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Bystra-Sidzina na rok 2010.
2010 568 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/235/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Bystra-Sidzina na rok 2010.
2010 569 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/235/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Bystra-Sidzina na rok 2010
2010 575 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/10 Starosty Dąbrowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia średniego misięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej w formie autonomicznej grupy mieszkaniowej i grupy usamodzielnienia wchodzących w struktury Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2010 roku
2010 573 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/10 Starosty Dąbrowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 2010 roku.
2010 574 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Starosty Dąbrowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2010 roku.
2010 576 2010-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OŚRG.7142-12/2010 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 18 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia
2010 577 2010-03-19 Informacja Informacja nr GK 7140/20/2010 Burmistrza Wadowic z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych
2010 572 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 571 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/456/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2009 r. Nr XXVIII/332/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2008 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 570 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/528/09 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2009 rok.
2010 567 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 578 2010-03-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-39-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 marca 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XXIX/317/09 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klikuszowa 1
2010 580 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 84/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na rok 2010
2010 579 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/09 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 594 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/608/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2010
2010 585 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/590/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 586 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/591/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010r. zmiany uchwały Nr XXVI/392/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2010 588 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/374 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/358/2009 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hańczowej.
2010 591 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr LIII/292/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2009r.
2010 583 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korzenna.
2010 581 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr 426/197/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 584 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XLV/323/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/134/07 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2010 587 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2010 590 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr LII/287/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2009r.
2010 592 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2010 rok Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2010 593 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2010 rok Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2010 589 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć „Lubomir i Łysina” w Lipniku na 2010 rok w Gminie Wiśniowa.
2010 582 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XLV/555/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
2010 595 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok.
2010 596 2010-03-23 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/297/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r.
2010 602 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XL/244/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Wieprz.
2010 597 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr LVII/312/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 598 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 199 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2010 599 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002r. z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/281/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006r.
2010 600 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów, z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/282/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r.
2010 601 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28.01.2010r. dotyczącej zmiany Uchwały nr XXXI/235/2009 z dnia 28.05.2009r. Rady Gminy Iwanowice.
2010 603 2010-03-23 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/212/09 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/212/09 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r.
2010 613 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/10 Starosty Brzeskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej obowiązującego na terenie Powiatu Brzeskiego
2010 611 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hucisko
2010 604 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa
2010 605 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lachowice
2010 606 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzeszów
2010 607 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków
2010 608 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Targoszów
2010 609 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kurów
2010 610 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pewelka
2010 612 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie
2010 619 2010-03-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z dnia 4 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego w roku 2009
2010 617 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2010 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2010 616 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2010 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2010 618 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 1 marca 2010r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Gminy Gromnik.
2010 615 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2010 Starosty Limanowskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Limanowskiego w 2010 roku.
2010 614 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Starosty Limanowskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej - Dom Dziecka w Łukowicy – Lasek 134.
2010 623 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/367/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Brzeszcze przedszkoli.
2010 624 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie : ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Limanowa.
2010 625 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/325/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański.
2010 626 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Radłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 620 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/278/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2010 na terenie Powiatu Brzeskiego
2010 621 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/237/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Bochnia [1] Baczków, [2] Bessów, [3] Bogucice, [4] Brzeźnica, [5] Buczyna, [6] Cerkiew, [7] Chełm, [8] Cikowice, [9] Damienice, [10] Dąbrowica, [11] Gawłów, [12] Gierczyce, [13] Gorzków, [14] Grabina, [15] Krzyżanowice, [16] Łapczyca, [17] Majkowice, [18] Moszczenica, [19] Nieprześnia, [20] Nieszkowice Małe, [21] Nieszkowice Wielkie, [22] Ostrów Szlachecki, [23] Pogwizdów, [24] Proszówki, [25] Siedlec, [26] Słomka, [27] Stanisławice, [28] Stradomka, [29] Wola Nieszkowska, [30] Zatoka, [31] Zawada uchwalonego uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr XXVII/319/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia
2010 622 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/238/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia uchwalonego uchwałą Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26.10.2006r.
2010 628 2010-03-24 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r., położonych na obszarze Miasta Limanowa
2010 627 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/589/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2010 629 2010-03-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010
2010 630 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XCII/1237/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010r. dostosowania uchwały Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010, do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2010 653 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 631 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki i Sportu w Sidzinie
2010 654 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Zdrowia - SP ZOZ w Szczurowej
2010 651 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr I/261/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy.
2010 634 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/276/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice
2010 645 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/286/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pławna
2010 636 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/277/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bogoniowice
2010 637 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/278/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bruśnik
2010 638 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/279/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ciężkowice
2010 639 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/280/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Falkowa
2010 640 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/281/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Jastrzębia
2010 641 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/282/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kąśna Dolna
2010 642 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/283/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kąśna Górna
2010 643 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/284/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kipszna
2010 644 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/285/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ostrusza
2010 646 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/287/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Siekierczyna
2010 647 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/288/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Tursko
2010 648 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/289/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zborowice
2010 649 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/291/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2010 650 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/292/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/162/08 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 652 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr II/269/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2010 633 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 197 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie szczególowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Charsznica lub jej jednostkom podległym.
2010 632 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy na rok 2010
2010 635 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 204 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Charsznica.
2010 656 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 655 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Świątniki Górne na 2010 rok
2010 660 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/228/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu
2010 658 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 669 2010-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu Nowosądeckiego
2010 664 2010-03-25 Informacja Informacja Starosty Krakowskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Januszowice, Pękowice, Trojanowice, Wola Zachariaszowska i Zielonki w jednostce ewidencyjnej Zielonki.
2010 667 2010-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2010 659 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLVII / 464 / 2010 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mników, uchwalonego uchwałą nr XLII/427/09 Rady Gminy Liszki z dnia 14 października 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 18.11.2009 r. nr 701, poz. 5306)
2010 657 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie podziału Gminy Biecz na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 663 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/271/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Gminy Siepraw, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 661 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/261/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 662 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/270/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania
2010 668 2010-03-25 Komunikat Komunikat nr 1/2010 Wójta Gminy Łabowa z dnia 9 marca 2010r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Łabowa
2010 670 2010-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miasta Nowego Sącza
2010 665 2010-03-25 Informacja Informacja Wójta Gminy Przeciszów z dnia 8 marca 2010r. w sprawie - zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009
2010 666 2010-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Bobowej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Mieskiej w Bobowej
2010 675 2010-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z dnia 24 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2009
2010 671 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 431/201/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 672 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 marca 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Przeciszów na rok 2010
2010 673 2010-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 505/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2010 674 2010-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 506/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2010 r.
2010 680 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 681 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 685 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/246/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 682 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/ 2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 stycznia 2010r.
2010 679 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/653/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Małopolskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 678 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/662/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/400/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” instytucji kultury pn. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
2010 677 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/665/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec - Piekielnik.
2010 684 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/305/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Limanowa.
2010 683 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/303/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLI/299/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Limanowa
2010 676 2010-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2010 r.
2010 692 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Libiąż
2010 694 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz
2010 693 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2010 699 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/738/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej
2010 697 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/735/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie : określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 698 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/737/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: opłaty prolongacyjnej
2010 696 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/656/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Zakopanego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2010 687 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/216/2009 z dnia 17.12. 2009 r. dotyczącej określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
2010 688 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/217/2009 z dnia 17.12.2009r. dotyczącej określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2010 689 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/218/2009 z dnia 17.12.2009 r. dotyczącej obowiązku dodatkowych oznakowań taksówek.
2010 686 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/215/2009 z dnia 17.12.2009 r. dotyczącej określenia liczby licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
2010 695 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/247/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2010 690 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 691 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 700 2010-03-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0912-1-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 marca 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XXXVI/390/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i ustalenia opłat dodatkowych , polegające na pominięciu uregulowań w przedmiocie opłat dodatkowych
2010 701 2010-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2010 Wójta Gminy Łapanów z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łapanowie.
2010 706 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 715 2010-03-26 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gromnik w sprawie powierzenia do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z dożywianiem uczniów w gimnazjum
2010 709 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w uchwale budżetowej
2010 710 2010-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II, Dursztyn, ul. Długa 1, 34-433 Nowa Biała.
2010 711 2010-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka „Pokój i Dobro”, ul. Polna 7, 34-424 Szaflary.
2010 712 2010-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej " Smrek" w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary
2010 713 2010-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju, ul. Parkowa 4
2010 714 2010-03-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Chrzanowskiego z dnia 26 listopada 2009r. Porozumienie z dnia 26 listopada 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Chrzanowskim a Gminą Alwernia w sprawie przekazania Gminie Alwernia zadania publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Alwernia w okresie zimowym
2010 707 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/10 Rady Gminy Klucze z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 708 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/10 Rady Gminy Klucze z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 702 2010-03-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Rady Gminy Jabłonka na rok 2010
2010 703 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/289/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 705 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX / 296 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2010 704 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/295/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2010 716 2010-03-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/396/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 718 2010-03-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 717 2010-03-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/ 251/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2010r.
2010 720 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII / 208 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia określonych w taryfie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 721 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII / 212 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/199/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2010 728 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII//563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2010 719 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/393/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
2010 725 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.
2010 724 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/400/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku.
2010 729 2010-03-29 Informacja Informacja Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 2 marca 2010r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2010 722 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XL/260/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały o upoważnieniu kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu do załatwiania niektórych spraw z zakresu administracji publicznej oraz zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2010 723 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XL/265/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
2010 730 2010-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 7/10 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 15 marca 2010r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Łabowa i Rady Gminy Łabowa przed upływem kadencji.
2010 726 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Króla Kazimierza III Wielkiego Gimnazjum w Rudniku.
2010 727 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2010 741 2010-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/09 Wójta Gminy Siepraw z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siepraw
2010 731 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/645/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn.
2010 739 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: uzupełnienia Uchwały Nr XLIII/332/09 z dnia 24 listopada 2009 r. o następujące tereny: MN1/e, RM1, RM1/e, RM2, RM3, U2, U3, P1, P2
2010 735 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/340/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr XXVIII/248/05 z dnia 22.03.2005 r, w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała.
2010 736 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/350/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku
2010 737 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/351/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/284/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród a także wysokości stawek tych dodatków oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skała.
2010 738 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/352/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Skale
2010 732 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/333/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO KRYNICA – ZDRÓJ 73 – działki Nr 254/1, 255/2, 255/3 przy ul. Zielonej, działki Nr 268, 375/4, 375/5, 375/6, 375/7, 375/8,377/4, 377/5, 496, 497, 500 i część działek 376, 378, 379, 422, 425 przy ul. Zamkowej
2010 733 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/334/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO KRYNICA – ZDRÓJ 74 – działki Nr 23/3, 23/4, 33/2, 33/5, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95/2, 97/2 i część działek 23/1, 69, 79, 84/1, 89, 96 przy ulicy Czarny Potok
2010 734 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/466/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Liszki.
2010 740 2010-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr ML-03.AB.0718 –18 /10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2010r. Dotyczy: ogłoszenia zestawienia danych dotyczący czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
2010 744 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LIV/302/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 742 2010-03-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010r.
2010 746 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/33/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego"Perły Doliny Popradu" z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XII/29/2010 Związku Międzygminnego „Perły Doliny Popradu” Piwniczna - Zdrój z dnia 29 stycznia 2010 r.
2010 745 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LVI/312/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budzetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 743 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/408/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 747 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/352/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2009
2010 748 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2010 750 2010-03-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/236/2009 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz
2010 749 2010-03-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/465/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 754 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 756 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr 323/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 753 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/238/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok
2010 752 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2009 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2009 rok.
2010 751 2010-03-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/233/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 stycznia 2010r.
2010 755 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/320/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2010 757 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/347/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BARWAŁD GÓRNY na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 758 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/348/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BARWAŁD ŚREDNI na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 759 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BUGAJ na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 760 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/344/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska.
2010 761 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/345/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska.
2010 762 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi PODOLANY na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 763 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BRODY na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 764 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/346/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA.
2010 765 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LEŃCZE na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 766 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/354/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi STANISŁAW DOLNY na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 767 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZARZYCE WIELKIE na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 768 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/357/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZEBRZYDOWICE na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 769 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 771 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XXXI/335/2010 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 770 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/355/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZARZYCE MAŁE na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 802 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/304/2009 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010
2010 801 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/350/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 803 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/215/2009 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 804 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV-348-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budzetowa na rok 2010
2010 805 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 807 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/166/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2010 rok.
2010 806 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/09 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa
2010 810 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy w Spytkowicach
2010 811 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach
2010 812 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach
2010 813 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 marca 2010r. w sprawie : zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2010 816 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Starosty Suskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski.
2010 808 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/351/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 marca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały o powołaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej.
2010 809 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 marca 2010r. w sprawie : nadania statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie.
2010 814 2010-03-31 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2010 815 2010-03-31 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wysokości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w II kwartale 2009 r.
2010 774 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 stycznia 2010r. uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kościelisko.
2010 772 2010-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprostowania błędu
2010 773 2010-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprostowania błędu
2010 775 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Książ Wielki na rok 2010
2010 776 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr LXI/628/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 777 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na rok 2010
2010 778 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010r.
2010 786 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XCV/1271/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kościelniki”.
2010 788 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XCIII/1266/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, przyjętych Uchwałą Nr 10/09 Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
2010 793 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XCIII/1267/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, przyjętych Uchwałą Nr 22/2009 z dnia 15 grudnia 2009 Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie w sprawie zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.
2010 798 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2010r. Starosty Wielickiego z dnia 5 marca 2010r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego.
2010 799 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2010r. Starosty Wielickiego z dnia 5 marca 2010r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2010 795 2010-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2010 792 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLI/407/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie Sołectwa Radziszów
2010 789 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XCV/1279/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie.
2010 790 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XCV/1280/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie.
2010 791 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr LXI/639/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 46".
2010 796 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
2010 794 2010-03-31 Informacja Informacja nr 1/2010 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 11 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów
2010 800 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Sękowa z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia w 2010 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2010 787 2010-03-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2010 797 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2010 783 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XL/251/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2010 780 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanej przez Gminę Krzeszowice szkołom, przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie na terenie Gminy Krzeszowice
2010 781 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLV/359/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice
2010 782 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/471/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 779 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 784 2010-03-31 Porozumienie Porozumienie Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego prowadzenia zadań z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych należących do kompetencji Starosty Nowosądeckiego
2010 785 2010-03-31 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2010r. z dnia 23 marca 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej
2010 455 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr LI/368/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania imienia Stanisława Migdała Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach.
2010 456 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr LI/370/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania imienia nowo budowanemu Regionalnemu Centrum Kulturalno- Bibliotecznemu w Brzesku.
2010 454 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzesko.
2010 461 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/593/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tarnowa lub jej jednostkom podległym
2010 462 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/598/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2010 463 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/599/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie Statutu Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich i upoważnienia Dyrektora Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
2010 452 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/374/09 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatki od nieruchomości na 2010 rok
2010 453 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/379/09 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2010 458 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Radłów.
2010 460 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/07 RG Radłów z dnia 27.04.2007r. dot. ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
2010 457 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
2010 459 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Radłowie
2010 450 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/668/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/444/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie zmienionej Uchwałą Nr XLV/580/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006 roku, Uchwałą Nr XIV/180/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XXVI/393/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/426/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXVIII/598/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku
2010 451 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/669/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
2010 490 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2009r.
2010 491 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2009r.
2010 492 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2009r.
2010 494 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXVI/250/06 z dnia 31 stycznia 2006r. dotyczącej przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2010 495 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/332/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane przez niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji prowadzonej na terenie Gminy Wolbrom
2010 493 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLII/434/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 496 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr KI-411/40/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV-205/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Zembrzyce, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 497 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr KI-411/41/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/315/2009 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 505 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/260/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawiew uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 127, działki Nr 507, działki Nr 697/2 w Bobowej, działki Nr 240/2 w Brzanie, części działki Nr 151, części działki Nr 401, części działki Nr 698 w Jankowej, części działki Nr 368, części działki Nr 401/1, części działki Nr 511/3, działki Nr 518 i Nr 520, działki Nr 526/3 w Siedliskach, części działki Nr 385, działki Nr 85/1 w Wilczyskach