Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Luty 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 85 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzezawa na rok 2009 w związku ze zmianą dochodów i wydatków.
2010 83 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/09 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
2010 82 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/343/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słomniki na 2009 r.
2010 87 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Zakliczyn na 2009 r.
2010 84 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2009 rok.
2010 77 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2009 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Babice na 2009 rok
2010 88 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/729/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zakopane na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XLVII/717/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 r.
2010 78 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Babice na rok 2009
2010 79 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/331/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Babice na rok 2009
2010 81 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/315/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
2010 80 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2009 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2009 roku
2010 86 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zmian uchwały budżetowej na 2009r.
2010 89 2010-02-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 Rok
2010 90 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/238/2009 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski
2010 92 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2010 91 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIII/296/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta na 2009 r.
2010 93 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Miechowskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Miechowskiego w 2010 r.
2010 94 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Miechowskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Miechowskiego na 2010 r.
2010 96 2010-02-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.0911-14-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XXXVIII/422/2009 rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 października 2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie i Kogutku
2010 97 2010-02-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-16-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XXVI/265/2009 Rady Gminy w Budzowie w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 95 2010-02-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-11-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2010r. rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XL/238/2009 rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski
2010 104 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/09 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motyacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Tarnowski
2010 111 2010-02-04 Informacja Informacja Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej gminy Oświęcim w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.
2010 105 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/322/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/242/05 z dnia 19 października 2005r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
2010 106 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/292/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Chełmek sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
2010 112 2010-02-04 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Oświęcim
2010 113 2010-02-04 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Zawoja z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie Gminy Zawoja za II półrocze 2009 r.
2010 110 2010-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr III/142/2010 Starosty Wadowickiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utryzmania w domach pomocy społecznej oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w roku 2010
2010 114 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.V.0911-2-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/255/09 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczególowych sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczególowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Tarnowski
2010 107 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/320/09 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 108 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/321/09 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/312/09 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Oświęcim przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 109 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/323/09 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/345/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej
2010 124 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/163/09 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana w roku 2010
2010 122 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2010 120 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki na lata 2010- 2014
2010 121 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/351/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słomniki
2010 119 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej.
2010 115 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/329/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
2010 116 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/330/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
2010 117 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/331/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
2010 127 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Modlniczka – 2”
2010 126 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/287/2009 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2009
2010 125 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2010
2010 118 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/332/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
2010 123 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Świątniki Górne na rok 2009 i zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.
2010 128 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr KI-43-050/92/09 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXXIII/328/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 130 2010-02-08 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku
2010 131 2010-02-08 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie
2010 129 2010-02-08 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-86(8)/2009/2010/4273/V/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła "WOOD SUPPLY CENTER - KLUCZE" Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach
2010 138 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/09 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.
2010 132 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr L/353/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009
2010 136 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/282/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2009 rok
2010 139 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/336/2009 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2009r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2009 r.
2010 137 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 238/09 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku
2010 140 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2009 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/213/2006 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2010 133 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2009 rok
2010 135 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/09 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2010 141 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2009 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na rok 2009
2010 134 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie określenia zwolnienia w podatku od nieruchomości.
2010 142 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2009 r.
2010 165 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 159 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/615/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego
2010 160 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/616/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
2010 162 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/620/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchów – Środkowa Biała
2010 161 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/626/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Nowym Sączu
2010 164 2010-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Starosty Proszowickiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach w roku 2010.
2010 163 2010-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Proszowickiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. A. Chmielowskiego w Łyszkowicach w roku 2010.
2010 166 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIV-355-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród.
2010 171 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2009 Wójta Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.
2010 169 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej nr XXVII/200/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29.01.2009r.
2010 170 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Iwanowice na 2009 rok.
2010 167 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/09 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2009 rok.
2010 168 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/09 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 172 2010-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chrzanowskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2009 rok
2010 173 2010-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-19-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2010r. rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XLI/201/2009 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunków pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2010 174 2010-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911025-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XLIV/355/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat motywacyjnego, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród
2010 175 2010-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-27-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XXXVII/216/2009 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark
2010 176 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany w budżecie Gminy Czorsztyn na rok 2009
2010 177 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/09 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/220/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 183 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII-365/09 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2009 rok.
2010 184 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/314/09 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2009
2010 187 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/09 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Stryszawa w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa.
2010 186 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/09 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany budżetu Gminy Stryszawa na rok 2009.
2010 188 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 r.
2010 189 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 180 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/09 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kamienica na 2009 rok.
2010 181 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/09 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kamienica.
2010 182 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na 2009 r.
2010 178 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/316/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 185 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/2009 Rady Gminy Poronin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2009 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2009
2010 179 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr LXIV/ 367/ 2009 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2009 rok.
2010 190 2010-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-20-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/173/09 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kamienica
2010 191 2010-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/263/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości i szczególowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 192 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2010 193 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2010 194 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 196 2010-02-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Limanowskiego z dnia 5 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2010 197 2010-02-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Limanowskiego z dnia 5 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2010 198 2010-02-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Limanowskiego z dnia 5 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2010 195 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 199 2010-02-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Myślenickiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu myślenickiego obejmującego gminy: Dobczyce, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa - na łącznej powierzchni 17.244 ha lasów.
2010 200 2010-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Myślenickiego z dnia 18 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach za rok 2009.
2010 205 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem
2010 201 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski
2010 202 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/637/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski
2010 203 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/642/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w Krakowie
2010 204 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/648/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec – Stare Bystre
2010 222 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr 319/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009r. zmiany Uchwały Nr 302/XL/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 października 2009 r.
2010 211 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/223/2009r Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2009r dotyczącej uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 387 poz. 2780 z 2009r z późn. zm.).
2010 210 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem(Dz. Urzęd. Woj.Mał. Nr 337 poz.3556 z 2004 roku z późn.zm.)
2010 209 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętego uchwałą Nr XXVII/182/05 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 31 marca 2005 roku (opublikowanym w Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 2737 poz. 1900 z dnia 20 maja 2005 r.; zm.Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 957 poz. 6008 z dnia 28 grudnia 2006 roku)
2010 220 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr Nr XL/326/09 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/153/08 z dnia 01 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Nawojowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2010 223 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/2009 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/231/2008 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27.11.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Wysowa-Zdrój
2010 206 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/09 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gorlickiego
2010 212 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2010 213 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/276/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej oraz uchwalenia jej Statutu.
2010 214 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury w Korzennej.
2010 208 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/2009 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Korczynie wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korczynie.
2010 207 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/389/2009 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Korczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korczynie.
2010 217 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/559/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie
2010 218 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/560/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku
2010 219 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/561/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie
2010 221 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/356/09 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 215 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ”Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”,przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2010 216 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ”Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2010 236 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/09 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2009.
2010 237 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/09 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem
2010 229 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok
2010 230 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2009r. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 242 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/430/V/2009 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zmian w budżecie gminy w roku 2009
2010 239 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/290/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2009 r.
2010 240 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/291/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 241 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/292/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 238 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/09 Rady Miasta Limanowa z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2009 r.
2010 243 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009
2010 244 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/329/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009.
2010 245 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/333/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Wolbrom przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/09 z dnia 31 marca 2009r.
2010 231 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/389/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2009
2010 232 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/392/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Brzeszczach
2010 235 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 233 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/293/10 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Chełmku
2010 234 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/294/10 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmku przy ulicy Na Skałce.
2010 246 2010-02-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-32-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/294/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmku przy ulicy Na Skałce
2010 247 2010-02-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-33-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/295/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 263 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/09 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 262 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/09 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Bochnia Nr XI/81/00 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Kryta Pływalnia w Proszówkach" oraz nadania Statutu.
2010 258 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/336/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Bocheńskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 259 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/338/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały NR XX/169/2000 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
2010 264 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/09 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli
2010 260 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr Z.III.SO.IV/426-1/29/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Gorlice na 2010 rok
2010 261 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr Z.III.SO.IV/426-2/29/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: opinii o prawidłowości prognozy kształtowania się długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok
2010 263 2010-02-19 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/187/09 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2010
2010 264 2010-02-19 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 269 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr L/361/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.
2010 267 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2010 rok.
2010 279 2010-02-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XXVIII/221/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Powiatu Proszowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 276 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/238/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2009 r.
2010 272 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 242/09 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2010 273 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 244 /09 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 278 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2009 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń udzielanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Tomice oraz warunków i trybu ich przyznawania
2010 275 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie.
2010 271 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV-297-09 Rady Gminy Dobra z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dobra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
2010 274 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr LXV/ 376/ 2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006-2013.
2010 277 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa
2010 270 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/09 Rady Gminy Dobra z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na 2009 r.
2010 280 2010-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2010 r.
2010 268 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/373/2009 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2009 rok
2010 281 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 r.
2010 309 2010-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010r. dotyczące tekstu uchwały Nr XC/1194/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/607/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Miejską Kraków z niektórymi powiatami i gminami w sprawie zawarcia porozumień przez Gminę Miejską Kraków z niektórymi powiatami i gminami w sprawie wydawania przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania
2010 311 2010-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Starosty Gorlickiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego
2010 312 2010-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10 Starosty Gorlickiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiatu Gorlickiego
2010 308 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/59/2009 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 647, poz. 4877)
2010 310 2010-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 15 lutego 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łukowica przeprowadzonych w dniu 14 lutego 2010 r.
2010 299 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/1165/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XCIV/954/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tych budynkach (z późn. zm.).
2010 300 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/1179/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej.
2010 304 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XC/1204/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie dla dzieci uczestniczących w charytatywnej imprezie pn. Wielki Festyn Integracyjny oraz ich opiekunów.
2010 306 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XC/1194/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/607/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Miejską Kraków z niektórymi powiatami i gminami w sprawie wydawania przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania.
2010 301 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XC/1201/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
2010 302 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XC/1202/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw Dąbski”.
2010 303 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XC/1203/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI /568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz uchwały nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty.
2010 305 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XCI/1222/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej szczególnie uzdolnionym studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo – badawczych oraz zasad ich udzielania.
2010 307 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XCI/1219/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze.
2010 327 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski
2010 339 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/09 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ponicach wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach.
2010 343 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/724/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia
2010 340 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/151/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 335 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64A.
2010 332 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
2010 333 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łapanów.
2010 334 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łapanowie.
2010 341 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.
2010 342 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrzyszów.
2010 336 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/388/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/285/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek połaty targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 337 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/389/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat targowych i parkingowych
2010 338 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i ustalenia opłat dodatkowych
2010 329 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/221/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
2010 330 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/223/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2009 rok.
2010 331 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łapanów na 2009 r.
2010 328 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr VIII/259/2009 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 rok.
2010 344 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/ 2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 345 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów
2010 346 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów
2010 347 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baczyn w gminie Budzów
2010 348 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gmi-nie Budzów
2010 349 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w gminie Budzów
2010 350 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachełmna w gmi-nie Budzów
2010 351 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów
2010 352 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2009
2010 353 2010-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Starosty Myślenickiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w prowadzonych przez powiat myślenicki domach pomocy społecznej w 2010 roku.
2010 354 2010-02-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/329/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Babice
2010 355 2010-02-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/220/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 318 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 319 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 349 / 09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy na prowadzenie szkół niepublicznych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2010 321 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wadowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2010 320 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2009 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczurowa na 2009 rok
2010 325 2010-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-17-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2010r. rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XXVII/217/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski
2010 313 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Chrzanowskiego
2010 314 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/249/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany załącznika nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2010 324 2010-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Starosty Chrzanowskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im.bł.Edmunda w Libiążu na rok 2010.
2010 323 2010-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Starosty Chrzanowskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Płazie w 2010 roku.
2010 322 2010-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Starosty Chrzanowskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej w Rajsku na rok 2010.
2010 315 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 359/L/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 316 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 360/L/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2009r. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 317 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 366/LI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Zawada w gminie Myślenice w zakresie działek 555, 556, 557/1.
2010 326 2010-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-35-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 lutego 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu chrzanowskiego
2010 99 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr 353/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach i danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
2010 100 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr 354/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach rolnych i danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
2010 101 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr 355/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach leśnych i danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
2010 98 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/71/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozlów na 2009 rok
2010 102 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2010 r.
2010 103 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXV/188/2008 z dnia 10.12.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności tejże opłaty oraz zarządzeniu poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2010 152 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/223/2009 Rady Gminy Lubień z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 149 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2009
2010 150 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty na 2009 r.
2010 151 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2009
2010 147 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.
2010 148 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 146 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/388/2009 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca budżet Gminy Biecz na 2009 rok i Uchwałę Budżetową na 2009 rok
2010 144 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XLII/319/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 153 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/578/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXXVII/508/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2010 145 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr 353/XXXV/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Nowosądeckiego.
2010 154 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr LII/286/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator.
2010 156 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr KI - 411/1/2010 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXXVIII/1168/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowści wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2010 158 2010-02-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 31 grudnia 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju zarządzonych na dzień 14 lutego 2010 r.
2010 157 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/317/09 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/250/09 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Siepraw
2010 159 2010-02-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2010r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczurowej
2010 155 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/230/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
2010 249 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/225/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.
2010 252 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY RYTRO, przyjętego Uchwałą Nr XX/141/04 Rady Gminy Rytro z dnia 28 października 2004 r.
2010 248 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/447/09 Rady Gminy Liszki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2009
2010 253 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/367/2009 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2009
2010 250 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/608/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.
2010 251 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LIX/615/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2010 257 2010-02-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2010 255 2010-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu Suskiego
2010 256 2010-02-17 Zestawienie Zestawienie nr 0210/1/10 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II kwartał 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kamionka Wielka
2010 254 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2010
2010 265 2010-02-22 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/317/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2010
2010 266 2010-02-22 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/327/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 stycznia 2010r.
2010 282 2010-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2010 283 2010-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 lutego 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książu Wielkim, przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2010 r.
2010 294 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LIV/300/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu.
2010 295 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LIV/301/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2010 288 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/234/2000 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty dla obszaru w obrębie ul. Sienkiewicza i ul. Krakowskiej w Kętach w zakresie określonym uchwałą Nr XVII/137/2008 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 kwietnia 2008 r.
2010 293 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/384/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 292 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2009 rok.
2010 289 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2009.
2010 290 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/267/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2009.
2010 291 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/283/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatkow budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 296 2010-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Starosty Krakowskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2010
2010 286 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/559/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2009
2010 284 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/554/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/217/08 Rady Gminy Czernichów z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków.
2010 285 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/556/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernichów na rok 2009
2010 297 2010-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 lutego 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowina Tatrzańska zarządzonych na dzień 28 marca 2010 r.
2010 287 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/09 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2009
2010 298 2010-02-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/446/09 Rady Gminy Liszki z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 224 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/09 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica
2010 226 2010-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009.
2010 228 2010-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 19 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009
2010 225 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr LIX/616/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006 – 2013”.
2010 227 2010-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 7 stycznia 2010r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZA ROK 2009.