Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Grudzień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 5052 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/323/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie:ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dębno oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2010 5053 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L/256/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat oraz zasad rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 5054 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L/257/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołcza".
2010 5055 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L/258/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/224/05 Rady Gminy w Gołczy z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołcza.
2010 5056 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010 5057 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie
2010 5058 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/537/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Urzędu Miasta Nowy Targ.
2010 5059 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/328/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi w roku 2010
2010 5060 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIII/454/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 5061 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/237/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2010 5062 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/238/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie gminy Rzezawa.
2010 5063 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/241/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Parku Wiejskiego w Rzezawie”.
2010 5064 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/388/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/260/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach, zmienionej uchwałą Nr XL/277/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. oraz zmian w Statucie Gminy Ryglice.
2010 5065 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Komunalnego Przedszkola Publicznego w Szczurowej.
2010 5066 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 284 / 2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Komunalnego Przedszkola Publicznego w Uściu Solnym.
2010 5067 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi w roku 2010r
2010 5068 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/188/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010r. dot. zmiany organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie
2010 5069 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIV/385/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Tuchowie
2010 5070 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIV/387/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 5071 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 249/125/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 5072 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 250/128/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 5073 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/575/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: prowadzenia handlu okrężnego na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2010 5074 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/578/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie : określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Iwaszkiewicza, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ul. J. Kochanowskiego 2.
2010 5075 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/579/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu ul. Kpt. Hardego 11 A.
2010 5076 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/580/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/439/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie: określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. F. Nullo w Olkuszu ul. F. Nullo 36.
2010 5077 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/581/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/440/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie: określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu ul. Cegielniana 24.
2010 5078 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/582/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Kosmolowie
2010 5079 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/583/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/442/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie: określenia obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. S. Wyspiańskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ul. J. Kochanowskiego 2.
2010 5080 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/584/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/444/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie: określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 im. A. Hrabiego Fredry w Olkuszu ul. Janusza Korczaka 7.
2010 5081 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/585/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/445/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie: określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu ul. Kosynierów 14.
2010 5040 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 522/243/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 5041 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L/340/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 5042 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LV/531/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 5043 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LV/532/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5044 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LV/533/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 5045 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L / 407 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa (B) działki Nr 840, 842 i działki Nr 1036,1039
2010 5046 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L / 409 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Frycowa (A) działka Nr 751 i część działki Nr 754, działka Nr 747, działka Nr 725, działka Nr 214/1, część działki Nr 120, część działki Nr 1071, działki Nr 979/8 i 979/9, część działki Nr 262, działka Nr 379, część działek Nr 1220/7, 1220/8, 1220/9
2010 5047 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L / 410 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Popardowa (A) działka Nr29/3, część działki Nr 29/2, część działek Nr 69/1, Nr 239/1, Nr 241
2010 5048 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 5049 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5050 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/325/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: opłaty targowej
2010 5051 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/326/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
2010 5082 2010-12-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 18/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 5083 2010-12-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 19/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, spsobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 5084 2010-12-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 20/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 5085 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grybów na 2010 rok.
2010 5086 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/288/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 września 2010r. zmieniająca w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta Grybów przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Grybów
2010 5087 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX / 354 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk
2010 5088 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX / 355 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka
2010 5089 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX / 356 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna
2010 5090 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX /357 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszarów „Jabłonka - 54” i „Jabłonka - 55”
2010 5091 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 5092 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIV/380/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010r. zmiany uchwały Nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkól i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój
2010 5093 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/573/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 5094 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Przeciszów z tymi organizacjami i podmiotami
2010 5095 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie
2010 5096 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXX/222/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Przeciszów z tymi organizacjami i podmiotami
2010 5097 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXX/224/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/124/05 Rady Gminy Przeciszów z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przeciszów
2010 5098 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXX/225/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 5099 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXX/226/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5100 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXX/227/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie : zmian wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 5101 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 5102 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie:zmiany uchwały nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych na terenie Gminy Wiśniowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2010 5103 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/64/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 października 2010r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2010 5104 2010-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-113-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Przeciszów Nr XXXVIII/213/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Przeciszów z tymi organizacjami i podmiotami
2010 5105 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 1578/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2010.
2010 5106 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 1582/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 5107 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 1584/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 5108 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 455/LV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr 378/XLV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku
2010 5109 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 459/LV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2011 roku
2010 5110 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.
2010 5111 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
2010 5112 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie : ustalenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5113 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII-246-2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2011 rok.
2010 5114 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII-247-2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Charsznica na 2011 rok.
2010 5115 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII-248-2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Charsznica na 2011 rok.
2010 5116 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII-249-2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok.
2010 5117 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 451/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2010r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2011.
2010 5118 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 452/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2010r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2011.
2010 5119 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 453/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2010r. W sprawie : zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
2010 5120 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 458/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009
2010 5121 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/426/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Targ
2010 5122 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/331/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz
2010 5123 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/336/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5124 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/337/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2011
2010 5125 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/338/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2011 r.
2010 5126 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/339/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2011 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 5127 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr CXV/1546/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”.
2010 5128 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2010 5129 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 5130 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 5131 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5132 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 5133 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/263/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5134 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 472/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 5135 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIV/391/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Ryglice.
2010 5136 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIV/392/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2011 r.
2010 5137 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIV/393/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
2010 5138 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIV/394/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 5139 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIV/396/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2010 5140 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 5141 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2010 5142 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmian w Uchwale nr LIV/386/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010 roku.
2010 5143 2010-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/MNT/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 3 listopada 2010r.
2010 5144 2010-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŁN/2010 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 1 lipca 2010r.
2010 5145 2010-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 8/ŁN/2010 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 października 2010r.
2010 5146 2010-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/OchD/2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 9 sierpnia 2010r.
2010 5147 2010-12-02 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia 3/Szcz/2009 z dnia 27.03.2009 r. Starosty Nowotarskiego z dnia 28 maja 2010r.
2010 5148 2010-12-02 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia nr 2/Szcz/2010 z dnia 08.04.2010 Starosty Nowotarskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.
2010 5149 2010-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/Szcz/2010 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 kwietnia 2010r.
2010 5150 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/698/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Wieliczka
2010 5151 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/700/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Bogucice
2010 5152 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/701/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego
2010 5153 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/702/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Krzyszkowice
2010 5154 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/703/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Lekarka
2010 5155 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/704/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Ogrodowe
2010 5156 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/705/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, Wincentego Pola
2010 5157 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/706/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Śródmieście
2010 5158 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/707/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Zadory
2010 5159 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/708/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Zdrojowe
2010 5160 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/709/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Brzegi
2010 5161 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/710/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Byszyce
2010 5162 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/711/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Chorągwica
2010 5163 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/712/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Czarnochowice
2010 5164 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/713/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Dobranowice
2010 5165 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/714/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Golkowice
2010 5166 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/715/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Gorzków
2010 5167 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/716/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Grabie
2010 5168 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/717/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Grabówki
2010 5169 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/718/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Grajów
2010 5170 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/719/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Jankówka
2010 5171 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/720/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Janowice
2010 5172 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/721/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Kokotów
2010 5173 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/722/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Koźmice Małe
2010 5174 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/723/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Koźmice Wielkie
2010 5175 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/724/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Lednica Górna
2010 5176 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/725/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Mała Wieś
2010 5177 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/726/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Mietniów
2010 5178 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/727/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Pawlikowice
2010 5179 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/279/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 5180 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/728/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Podstolice
2010 5181 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/729/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Raciborsko
2010 5182 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/730/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Rożnowa
2010 5183 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/731/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Siercza
2010 5184 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/732/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Strumiany
2010 5185 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/733/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Sułków
2010 5186 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/734/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Sygneczów
2010 5187 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/735/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Śledziejowice
2010 5188 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/736/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Węgrzce Wielkie
2010 5189 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/737/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Zabawa
2010 5190 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/484/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia statutów Sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2010 5191 2010-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie sprostowania błędu
2010 5192 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/364/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego
2010 5193 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVIII/311/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
2010 5194 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bochnia oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny.
2010 5195 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/333/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czchów
2010 5196 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/239/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Czchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 5197 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czchów w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe
2010 5198 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXXX/465/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
2010 5199 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/396/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/324/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
2010 5200 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/414/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/389/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2010 5201 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXVII/399/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania imienia oraz posiadania sztandaru Szkole Podstawowej w Brzozówce.
2010 5202 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LVIII-479/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kacwin
2010 5203 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 września 2010r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 5204 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/340/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.
2010 5205 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: szczególnego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 5206 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/10 Rady Gminy Olesno z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Olesno
2010 5207 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
2010 5208 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.
2010 5209 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sucha Beskidzka i jej jednostkom podległym.
2010 5210 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIII/680/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010r. w sprawie określenia na rok 2011 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2010 5211 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIII/679/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa
2010 5212 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIII/690/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2010 5213 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIII/693/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Izba Wytrzeźwień” w Tarnowie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Izba Wytrzeźwień” w Tarnowie
2010 5214 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 5215 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany treści załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLVI/385/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010 oraz załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLVII/387/10 z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010.
2010 5216 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/398/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLIII/351/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5217 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2010 5218 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/401/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Wolbrom.
2010 5219 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2011 roku.
2010 5220 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LV/282/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 5221 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIV/734/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmiec.
2010 5222 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIV/736/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010r
2010 5223 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr L/750/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 5224 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 89/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łącko na rok 2011
2010 5225 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 90/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów
2010 5226 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LVII/439/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 5227 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/448/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 5228 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/449/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Uście Gorlickie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
2010 5229 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/456/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 5230 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/460/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 5231 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie
2010 5232 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/462/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2010 5233 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/463/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie
2010 5234 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Uście Gorlickie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5235 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/466/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”
2010 5236 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/467/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Uście Gorlickie
2010 5237 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/455/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Zaryte” .
2010 5238 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/456/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Słone” .
2010 5239 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/457/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Traczykówka” .
2010 5240 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/458/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Nowy Świat” .
2010 5241 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/459/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Centrum” .
2010 5242 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/460/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Orkana” .
2010 5243 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/461/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Łęgi” .
2010 5244 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/462/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Rynek” .
2010 5245 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/463/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Sądecka” .
2010 5246 2010-12-03 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2010r. zawarty pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty
2010 5247 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LII/54/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Kozłów.
2010 5248 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/492/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie : zmiany granic sołectwa Kalina Lisiniec i Kalina Rędziny poprzez przyłączenie części sołectwa Kalina Lisiniec do sołectwa Kalina Rędziny
2010 5249 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/493/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie
2010 5250 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 461/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2010r. W sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Myślenice lub podległym jej jednostkom organizacyjnym lub udzielania innych ulg w ich spłacie, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5251 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/752/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niepołomice polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2010 5252 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIII/377/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 września 2010r. w sprawie statutu Uzdrowiska Piwniczna-Zdrój
2010 5253 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/430/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/422/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rabka-Zdrój lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5254 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/439/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 5255 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/442/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chabówki .
2010 5256 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/443/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rdzawki.
2010 5257 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/444/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ponic.
2010 5258 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/445/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju.
2010 5259 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/446/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 5260 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Powiatowi Chrzanowskiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych ulg w ich spłacie.
2010 5261 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie utworzenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im.Jana Pawła II w Miechowie.
2010 5262 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie utworzenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie.
2010 5263 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 462/LV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nowotarskiemu oraz powiatowym jednostkom budżetowym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5264 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych.
2010 5265 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie : zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka w Zakopanem.
2010 5266 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/270/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
2010 5267 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania w Bolesławiu
2010 5268 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
2010 5269 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/33/91 Rady Gminy Bolesław z dnia 17 lipca 1991r. w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2010 5270 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 26 października 2010r. w sprawie: nadania Statutu jednostce Organizacyjnej - Gminnegmu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu
2010 5271 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXVIII/373/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
2010 5272 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII / 239 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.
2010 5273 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII- 253- 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica
2010 5274 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII-244-2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.
2010 5275 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 5276 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 5277 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice.
2010 5278 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciężkowice lub jej jednostkom podległym
2010 5279 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
2010 5280 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/369/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, kierowników szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga i logopedy.
2010 5281 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI /257/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Michałowicach
2010 5282 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/382/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej
2010 5283 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/383/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 5284 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/680/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 19 października 2010r. w sprawie zaliczenia drogi „Pod Skałą” w miejscowości Łostówka do kategorii dróg gminnych.
2010 5285 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/441/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2010r. w sprawie: szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Słomniki oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5286 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII-277-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należno¬ści pieniężnych Gminy Sułoszowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5287 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci w roku 2010
2010 5288 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Wadowice, przeznaczonych do wydania w roku kalendarzowym 2011.
2010 5289 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/16/2002 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 19 grudnia 2002 r.
2010 5290 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/10 Rady Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2010 5291 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/270/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gołcza i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5292 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/271/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy.
2010 5293 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/261/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5294 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/262/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu.
2010 5295 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/542/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2010 5296 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr L/553/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2010 5297 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Słopnice.
2010 5298 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 323 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2010 5299 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 325 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2010 5300 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 328 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Spytkowicach
2010 5301 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 329/ 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Budżetowego p.n. Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach
2010 5302 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 330/ 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XXXX/345/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami stanowiącymi własność Gminy Spytkowice
2010 5303 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 października 2010r. w sprawie: utworzenia Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi
2010 5304 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/990/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad wnoszenia udziałów i akcji do spólek przez Burmistrza Miasta Zakopane.
2010 5305 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr L/544/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żabno.
2010 5306 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów".
2010 5307 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVI/548/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla części sołectw Liszki, Piekary, Kryspinów
2010 5308 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVI/550/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla sołectw CHROSNA, CZUŁÓW, KASZÓW, RĄCZNA, JEZIORZANY, ŚCIEJOWICE, PIEKARY uchwalonego Uchwałą nr XII/87/07 Rady Gminy Liszki z dnia 13 września 2007r.
2010 5309 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 5310 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/351/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2010 5311 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów .
2010 5312 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXIV/722/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5313 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/734/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 5314 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/735/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 5315 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/738/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 37".
2010 5316 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/739/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawaiania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnienień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
2010 5317 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: okreslenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2010 5318 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/741/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2010 5319 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/745/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 5320 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/746/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody - grupy drzew złożonej z 8 szt. drzew gatunku topola czarna, położonej przy ulicy Ogrodowej w Nowym Sączu, Nr rejestru Wojewody 198.
2010 5321 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/747/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody jednego drzewa z grupy drzew - pomnika przyrody położonego w Parku w Zabełczu.
2010 5322 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/748/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody - pojedynczego drzewa gatunku lipa drobnolistna, położonego w ogrodzie przy budynku mieszkalnym przy ul. Botanicznej 6 w Nowym Sączu, Nr rejestru Wojewody 232.
2010 5323 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/749/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody - pojedynczego drzewa gatunku dąb szypułkowy, położonego przy budynku mieszkalnym dawnego Gospodarstwa Rolnego na Falkowej w Nowym Sączu, Nr rejestru Wojewody 226.
2010 5324 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/387/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania.
2010 5325 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/391/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 5326 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/392/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 5327 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/393/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2011.
2010 5328 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Sułkowice.
2010 5329 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/387/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania.
2010 5330 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/72/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5331 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/73/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 5332 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki
2010 5333 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/75/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2011
2010 5334 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr CXIV/1535/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym.
2010 5335 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr CXIV/1538/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.).
2010 5336 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.
2010 5337 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr CXV/1561/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia programu dotyczącego udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2010 5338 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr CXV/1564/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej ze zmianami.
2010 5339 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr CXV/1580/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/267/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r. w sprawie regulaminów targowisk.
2010 5340 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr CXV/1588/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ''Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie'' i nadania statutu jednostce.
2010 5341 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr CXV/1594/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr C/l 011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2010 5342 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr cxv/1600/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, zmienioną uchwałami Nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r., Nr XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r., Nr CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. oraz Nr CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r (tekst jednolity uchwała Nr CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa
2010 5343 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/415/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 20 października 2010 roku, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 5344 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/418/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji podatkowych
2010 5345 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 5346 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/ 309 /10 Rady Gminy Gromnik z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok
2010 5347 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2010 5348 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 5349 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/429/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 5350 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 5351 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2010 5352 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 5353 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/414/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2010 5354 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/420/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5355 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/421/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
2010 5356 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/422/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 5357 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/423/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lisia Góra
2010 5358 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa.
2010 5359 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 5360 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/393/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 5361 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/416/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 5362 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/332/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w Gminie Stryszawa
2010 5363 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/334/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za wywóz nieczystości stałych od mieszkańców Gminy Stryszawa w roku 2011
2010 5364 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/335/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa-Kotliki, Stryszawa-Siwcówka, Stryszawa-Stachówka i Targoszów-Kuków-Krzeszów oraz studni głębinowych należących do Urzędu Gminy Stryszawa
2010 5365 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/336/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za wprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej
2010 5366 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010 r Nr XXVII/172/09 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5367 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 5368 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LIV/437/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5369 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 5370 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 5371 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 5372 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX-241/2010 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXIX -233/2010 r. Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakreśie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art 7 ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Zembrzyce uchwala co nastepuje:
2010 5373 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX-242/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie: zmian Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z póżn.zm.) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co nastepuje:
2010 5374 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI-249/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowe na 2010 r
2010 5375 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLV/292/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 5376 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLV/293/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/174/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapanów.
2010 5377 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/209/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, oraz określenia wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
2010 5378 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/210/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, zwolnień , określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2010 5379 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/211/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5380 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/212/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, poboru, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 5381 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/215/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2010 5382 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/216/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 5383 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-291-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2010 5384 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-292-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : zwolnień od podatku rolnego na 2011 r.
2010 5385 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-293-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2011 r.
2010 5386 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-294-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości opłaty targowej w gminie na 2011 rok.
2010 5387 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/761/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchylenia Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie oraz zatwierdzenia nowego Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
2010 5388 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LIV/307/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Grybowa
2010 5389 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów.
2010 5390 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/372/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 28 sierpnia 2009 roku dotyczącej utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ”.
2010 5391 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz - dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach - prowadzonych przez Gminę Jodłownik.
2010 5392 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/400/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/326/2006 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty.
2010 5393 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/402/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2010 na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 5394 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/448/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Ochotnica Dolna lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5395 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 10 listopada 2010r. W sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Rytro w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5396 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2010 rok
2010 5397 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2010 5398 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wiśniowa
2010 5399 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/504/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu.
2010 5400 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/517/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Biecz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5401 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/520/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Bieczu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu.
2010 5402 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi na terenie Gminy Biecz
2010 5403 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5404 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2011 rok
2010 5405 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2010 5406 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/450/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian uchwaly budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 5407 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/453/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2011 roku
2010 5408 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/454/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2011 roku
2010 5409 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/455/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazywania organów do tego uprawnionych.
2010 5410 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/459/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5411 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LVI/423/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 5412 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LVI/424/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr LV/415/10 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 5413 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LVI/427/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 5414 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LVI/428/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: Przyjęcia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych w Gminie Klucze.
2010 5415 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LIV/382/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Tuchów obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2001 r. nr 84 poz. 906 ze zm.).
2010 5416 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/547/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5417 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/548/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2011.
2010 5418 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/550/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Żabno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2010 5419 2010-12-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Olkuskiego z dnia 14 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok.
2010 5420 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/385/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 5421 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr CXV/1552/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadów-Węgrzynowice”.
2010 5422 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 436/XLIII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w roku 2011
2010 5423 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/327/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 5424 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr L/341/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bobowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2010 5425 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LII/708/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/475/2009 dotyczącej określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Chełmiec.
2010 5426 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/716/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 5427 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/372/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lipca 2010r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój
2010 5428 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 73/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Łącko lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5429 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 324/XLII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna
2010 5430 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 329/XLIII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie : wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5431 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/10 Rady Gminy Łużna z dnia 12 listopada 2010r. przejęcia przez Gminę Łużna obowiązków w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty rocznej na 2011 rok.
2010 5432 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2010r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
2010 5433 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych.
2010 5434 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania.
2010 5435 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
2010 5436 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/169/09 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 5437 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nawojowa i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 5438 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/293/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi komunalne świadczone na terenie Gminy Ropa.
2010 5439 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/295/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa.
2010 5440 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/376/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 1 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sękowa oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 5441 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXI/656/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stary Sącz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności,a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5442 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/443/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 5443 2010-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-126-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1546/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto"
2010 5444 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) w tym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 11
2010 5445 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/391/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna
2010 5446 2010-12-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/184/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 kwietnia 2010r.
2010 5447 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI-343/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2010 5448 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/256 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2010.
2010 5449 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/262 Rady Gminy Mucharz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia statutów Sołectw Gminy Mucharz.
2010 5450 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/263 Rady Gminy Mucharz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2010.
2010 5451 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia podatku rolnego na 2011rok.
2010 5452 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5453 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/269/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 5454 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 8 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/241/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie nazw ulic w miejscowości Tomice
2010 5455 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 8 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 5456 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5457 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki opłat za umieszczanie reklam w pasie drogowym
2010 5458 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5459 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LII/269/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2010 5460 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/358/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2010 5461 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok
2010 5462 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5463 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/317/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna
2010 5464 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna
2010 5465 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr V/39/99 Rady Gminy Pleśna z dnia 15 marca 1999 roku o utworzeniu gminnego zakładu budżetowego.
2010 5466 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok i w uchwale budżetowej na 2010 rok nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 rok.
2010 5467 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/266/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5468 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/267/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tymbark.
2010 5469 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/269/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo Gminy Tymbark.
2010 5470 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/270/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5471 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 listopada 2010r. zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 5472 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 5473 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5474 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
2010 5475 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
2010 5476 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/283/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Laskowa oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a także wskazanie organu do tego uprawnionego.
2010 5477 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVII/293/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 5478 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVII/295/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
2010 5479 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVII/296/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 5480 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/298/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 5481 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/299/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
2010 5482 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/300/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5483 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/301/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Ujanowice, Sechna, Kobyłczyna, Strzeszyce, Krosna, Żmiąca.
2010 5484 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/302/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.
2010 5485 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/303/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendium dla uczniów.
2010 5486 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/304/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"w LASKOWEJ.
2010 5487 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/305/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi oraz warunków na których może odbywać się odbudowa obiektów budowlanych.
2010 5488 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/389/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2010 5489 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2010 5490 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/391/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5491 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/393/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/308/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2009 roku w sprawie- inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2010 5492 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/398/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
2010 5493 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/400/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/116/04 z dnia 26 lutego 2004r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drodze gminnej - Rynek w Makowie Podhalańskim
2010 5494 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/401/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2010 5495 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/402/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 5496 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/408/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę
2010 5497 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/404/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 5498 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 5499 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010 5500 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/408/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 5501 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany wzorów formularzy do celów podatkowych określonych w Uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r.
2010 5502 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/262/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 5503 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wierzchosławicach.
2010 5504 2010-12-09 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 25 października 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Domaniewice, Kąpiele Wielkie i Strzegowa Kolonia Gmina Wolbrom
2010 5506 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 427/XLII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie.
2010 5507 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 428/XLII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/XXXII/2009 z dnia 6 listopada 2009 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich"
2010 5508 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/290/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej.
2010 5509 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/2010 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa"
2010 5510 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/280/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nazwy Przedszkola Samorządowego w Grybowie
2010 5511 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LII/363/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Korzenna
2010 5512 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/523/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
2010 5513 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/554/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach
2010 5514 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/558/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 5515 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 października 2010r. w sprawie :ustanowienia Honorowej Odznaki za zasługi dla Gminy Niedźwiedź
2010 5516 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie Statutu Gminy Osiek
2010 5517 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi w okresie ulewnych deszczy w maju i czerwcu 2010 r.
2010 5518 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siepraw lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2010 5519 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
2010 5520 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia przypadków w jakich nauczycielowi pełnozatrudnionemu można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków i trybu obniżenia tego wymiaru
2010 5521 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Sułkowice.
2010 5522 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/744/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wieliczka oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5523 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/746/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
2010 5524 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/749/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieliczce
2010 5525 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/750/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach
2010 5526 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/761/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5527 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/762/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5528 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXV/394/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze.
2010 5505 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A”
2010 5529 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/406/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie.
2010 5530 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. zmiany Uchwały Nr XXXVII/293/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Łużna oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2010 5531 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/719/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
2010 5532 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/724/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2010 5533 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/725/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie
2010 5534 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/728/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2010 5535 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/729/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Muszynie
2010 5536 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/730/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/334/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 5537 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/733/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2010 5538 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/734/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2010 5539 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/746/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2010 5540 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek
2010 5541 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 392/LI/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 20 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 5542 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/222/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Polanka Wielka.
2010 5543 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 5544 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
2010 5545 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie:określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 5546 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2010r. w sprawie: wskazania miejsc wydobywania żwiru, w granicach powszechnego korzystania z wód.
2010 5547 2010-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.V.0911-7-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Rytro Nr XLIII/267/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wskazania miejsc wydobywania żwiru, w granicach powszechnego korzystania z wód
2010 5548 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 1591/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 5549 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/679/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 5550 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/595/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiek południe – Zimnodół, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/526/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r.
2010 5551 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/609/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 5552 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/610/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały NR XLIV/485/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olkusz lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5553 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/615/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
2010 5554 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011r.
2010 5555 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
2010 5556 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5557 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5558 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skrzyszów lub jej jednostkom podległym.
2010 5559 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/831/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie.
2010 5560 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/832/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorlicach.
2010 5561 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/312/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wadowicki
2010 5562 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/317/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2010 5563 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/262//2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Chełmka.
2010 5564 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/421/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec
2010 5565 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/428/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/183/2008 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Radę Gminy obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXIX/291/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 października 2009 r.
2010 5566 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/429/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: nadania nazwy rondu na granicy miejscowości Ratułów - Ciche.
2010 5567 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/435/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczawnicy w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy
2010 5568 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/436/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie utworzenia z dniem 1 stycznia 2011 r. jednostki budżetowej – Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy oraz nadania jej Statutu.
2010 5569 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie:trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2010 5570 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
2010 5571 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 60/XII/90 Rady Gminy w Czorsztynie z dnia 30 kwietnia 1991 r w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej, Usług Wodnych i Kanalizacyjnych.
2010 5572 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/294/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/163/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
2010 5573 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/478/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 5574 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/485/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach
2010 5575 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/295/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krościenku nad Dunajcem.
2010 5576 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/290/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych szkół/placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2010 5577 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/311/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 5578 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/310/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010
2010 5579 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Limanowa
2010 5580 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/383/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 września 2010r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2010 5581 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/386/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/266/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługe lat, motywacyjnego, oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i zasady przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Maków Podhalański
2010 5582 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/392/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości opłaty targowej zasad jej ustalania i poboru
2010 5583 2010-12-09 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-38(8)/2010/215/IX/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła MPEC S.A. w Krakowie z siedzibą w Krakowie
2010 5584 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5585 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/194/2010 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5586 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII/196/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5587 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/198/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5588 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/199/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 5589 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLV/200/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5590 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/202/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5591 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/205/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5592 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/212/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5593 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/213/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz
2010 5594 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/215/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
2010 5595 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/216/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5596 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/ 2010 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVI/133/97 i uchylenia uchwały Nr XXVI/134/97 oraz nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu o nazwie „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji”.
2010 5597 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX-360/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Stróża część dz. nr 442/1, część dz. 18/1, część dz. 223
2010 5598 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX-367/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Przenosza działka 307/4, działka 467/3, działki 419/1, 419/5, 419/7
2010 5599 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/368/10 Rady Gminy Dobra z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2010 5600 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXVI/438/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód
2010 5601 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXVII/442/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30 września 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 5602 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXVII/452/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gdowie.
2010 5603 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXX/470/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.
2010 5604 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/456/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 21 października 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach.
2010 5605 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5606 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr V/227/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 13 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2010
2010 5607 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr V/230/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5608 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr V/231/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5609 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr V/238/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2010
2010 5610 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010 r Nr XXVII/172/09 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5611 2010-12-10 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 5612 2010-12-10 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 5613 2010-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.VI.0911-19-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Bochni Nr XXXV/266/10 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXVI/133/07 i uchylenia uchwały nr XXVI/134/97 oraz nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu o nazwie ''Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji"
2010 5614 2010-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.VI.0911-19-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Nr WN.VI.0911-19-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2010 r. stwierdzjącym nieważność uchwały nr XXXV/266/10 Rady Gminy w Bochni z dnia 24 wrzesnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXVI/133/07 i uchylenia uchwały nr XXVI/134/97 oraz nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu o nazwie "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji"
2010 5615 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/378/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 5616 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 266/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych.
2010 5617 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 5618 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/268/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko, przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2010 5619 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/269/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko
2010 5620 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/297/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 5621 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/10 Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/204/97 Rady Gminy w Oleśnie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie powołania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
2010 5622 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/10 Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VIII/76/07 Rady Gminy Olesno z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 5623 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/10 Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2011.
2010 5624 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/10 Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego.
2010 5625 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/275/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Poronin i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5626 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/276/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2010 5627 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/280/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2010 5628 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/281/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Poronin
2010 5629 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/282/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Poronin
2010 5630 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/283/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie obowiązku dodatkowych oznakowań taksówek
2010 5631 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/277/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 5632 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/318/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Stryszawie
2010 5633 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/317/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXVII/186/97 Rady Gminy w Stryszawie z dnia 8 listopada 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia ilości i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stryszawa
2010 5634 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/450/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 5635 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/453/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 listopada 2010r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 5636 2010-12-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/10 Wójta Gminy Poronin z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Poronin
2010 5637 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/371/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 5638 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/394/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 5639 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/406/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 5640 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/417/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupice.
2010 5641 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIX/437/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie : zmiany regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Biskupice
2010 5642 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/438/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.
2010 5643 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXI/440/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru podatku od nieruchmości i opłat lokalnych w drodze inkasa
2010 5644 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXI/441/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5645 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXI/445/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 5646 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/289/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
2010 5647 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/290/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2010 5648 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5649 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2011r
2010 5650 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 października 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2011
2010 5651 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5652 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 5653 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Iwanowice oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5654 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 5655 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 5656 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r
2010 5657 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/53/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Kozłów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Kozłów.
2010 5658 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/596/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Żurada, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/527/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r.
2010 5659 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/385/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 października 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 5660 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/388/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój .
2010 5661 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/389/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
2010 5662 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/390/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: opłaty miejscowej.
2010 5663 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/391/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2010 5664 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/393/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 5665 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr 26/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 5666 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr 27/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
2010 5667 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr 24/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie wykonania ścieżek rowerowych w ciągach dróg powiatowych
2010 5668 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr 34/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1356K Tarnów - Zakliczyn w Lusławicach i przekazania materiałów budowlanych na ten cel
2010 5669 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr 33/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 6 października 2010r. w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa - Żelichów w Jadownikach Mokrych i przekazania materiałów budowlanych na ten cel
2010 5670 2010-12-10 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-37(12)/2010/1266/IX/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni "KRAKÓW" S.A. w Krakowie z siedzibą w Krakowie
2010 5671 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr 532/246/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 5672 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr 92/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 5673 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5674 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2010
2010 5675 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L / 411 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała (A) część działek Nr 332/3 i 332/7, część działek Nr 161/2, 169 i działki Nr 168/2, 168/4, 173/4, część działki Nr 369, działka Nr 54, część działki Nr 146/3, działki Nr 89, 87/4, 87/3, 87/2, 83/3 i część działek Nr 83/4, 83/2, działka Nr 18/7 w Żeleźnikowej Wielkiej, działka Nr 66/2, działka Nr 134 w Żeleźnikowej Małej
2010 5676 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 5677 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr 399/LIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 5678 2010-12-10 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1118/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 marca 2010r. z dnia 2 marca 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 1118/08 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2007 r., Nr XVI/211/07** w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2010 5679 2010-12-10 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2010r. z dnia 20 kwietnia 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 1/09 ze skargi (...)*** na uchwałę Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2005 r., Nr XXVII/221/2005**** w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Stryszawa
2010 5680 2010-12-10 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 159/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2009r. z dnia 22 grudnia 2009 r. Sygn. akt III SA/Kr 159/09 ze skargi Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku – Białej na uchwałę Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2008 r., Nr XXII/165/2008 w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Grojcu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Grojcu
2010 5681 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/418/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni.
2010 5682 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni
2010 5683 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/420/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
2010 5684 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/421/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.
2010 5685 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/381/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy niektórym osobom – zamieszkałym w Zatorze przy ulicy Generała Józefa Hallera.
2010 5686 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/279/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Proszowicach.
2010 5687 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im.Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
2010 5688 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/290/10 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Powiatowi Tarnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
2010 5689 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2011 roku
2010 5690 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica.
2010 5691 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2010 5692 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/470/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Brzeszcze
2010 5693 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXV/262/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
2010 5694 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
2010 5695 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których, w związku z osunięciem się ziemi, obowiązuje zakaz budowy nowych budynków oraz odbudowy istniejących budynków.
2010 5696 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których dopuszcza się możliwość odbudowy budynków.
2010 5697 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 września 2010r. w sprawie nazwy fontanny
2010 5698 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2010 rok
2010 5699 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/239/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Czchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 5700 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/ 299/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2010 5701 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/ 300/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków
2010 5702 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/258/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 października 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsca placu targowego i ustalenia jego regulaminu.
2010 5703 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/420/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II dla Gimnazjum Nr 8 w Stanisławiu Dolnym
2010 5704 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/418/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/187/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska zmienionej Uchwałą Nr XXV/204/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 19 maja 2005 r. dotyczącą zmiany Uchwały Nr XXIV/187/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie: upoważnienia dyrektora Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2010 5705 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/430/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia aktu prawa miejscowego wyznaczającego obszar, na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi na terenie wsi Przytkowice
2010 5706 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/416/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2010 5707 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/421/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2010 5708 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Książ Wieki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 5709 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/279/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: „Ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Książu Wielkim”.
2010 5710 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadków komunalnych stałych.
2010 5711 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Koniusza oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5712 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/418/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Imienia oraz posiadania Sztandaru Szkole Podstawowej w Pawęzowie
2010 5713 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/419/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczyciel, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze.
2010 5714 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/425/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków .
2010 5715 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/76/2007 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie, jako jednostki organizacyjnej gminy Nowe Brzesko.
2010 5716 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmian do załącznika uchwały nr XXIII/143/2008 Rady Gminy w Nowym Brzesku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie.
2010 5717 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie : opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasenta w roku 2011.
2010 5718 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2010 5719 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/343/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia opłaty za ścieki dla osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach stanowiących mienie Gminy Mogilany.
2010 5720 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/347/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach.
2010 5721 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2010 5722 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/404/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr V/30/07 z dnia 28 lutego 2007 roku.
2010 5723 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LXXVI/858/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXV/855/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym zaliczanym do sektora finansów publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 5724 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Proszowice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 5725 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LVI/699/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010
2010 5726 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LVI/701/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - buka zwyczajnego
2010 5727 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LVI/704/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy ul. Westerplatte w Tarnowie.
2010 5728 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LVI/705/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu toru rowerowego "Dirt".
2010 5729 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LVI/702/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu bezszypułkowego
2010 5730 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 5731 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII-251/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 października 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach i w Śleszowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art.39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) Rada Gminy w Zembrzyca uchwala, co następuje
2010 5732 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII-255/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie :wyznaczenia obszar na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jt. Dz .U.z 2001 r nr. 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.13a ustawy z dnia 11sierpnia 2001 r o szczególnych zasadach odbudowy , remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu /Dz.U.nr.84 poz.906 z 2001 r z późn.zm/ Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje
2010 5733 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII-256/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie :wyznaczenia obszar na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jt. Dz .U.z 2001 r nr. 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.13a ustawy z dnia 11sierpnia 2001 r o szczególnych zasadach odbudowy , remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu /Dz.U.nr.84 poz.906 z 2001 r z późn.zm/ Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje uchwala co następuje
2010 5734 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII-257/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. wyznaczenia obszar na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jt. Dz .U.z 2001 r nr. 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.13a ustawy z dnia 11sierpnia 2001 r o szczególnych zasadach odbudowy , remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu /Dz.U.nr.84 poz.906 z 2001 r z późn.zm/ Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje :
2010 5735 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII-258/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie :zatwierdzenia taryfy opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami) Rada Gminy Zembrzyce u c h w a l a, co następuje:
2010 5736 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII 259/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Zembrzyce Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami) Rada Gminy Zembrzyce u c h w a l a, co następuje:
2010 5737 2010-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 405/2010 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2010 5738 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/578/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2010r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem.
2010 5739 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 252/136/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 5740 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 253/138/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 5741 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXXII/278/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5742 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
2010 5743 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/297/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2010 5744 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
2010 5745 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 5746 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
2010 5747 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/302/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów , na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5748 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/303/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2010 5749 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/305/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 5750 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obnizenia średniej ceny skupu zyta przyjetej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2011 rok.
2010 5751 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok .
2010 5752 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
2010 5753 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
2010 5754 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 5755 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/371/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 5756 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/372/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2010 5757 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/658/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 5758 2010-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 listopada 2010r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
2010 5759 2010-12-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 3 listopada 2010r. zmieniające Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu Nr 1/2010 z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierzat, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2010 5760 2010-12-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2010 5761 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 253 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5762 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 256 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 5763 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 258 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Raciechowice oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 5764 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5765 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/390/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 5766 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna.
2010 5767 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/393/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna.
2010 5768 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/394/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Sękowa
2010 5769 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/396/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sękowa.
2010 5770 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/397/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5771 2010-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3060/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską w dniu 2 grudnia 2010 roku
2010 5772 2010-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-125-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr LII/761/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchylenia Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie oraz zatwierdzenia nowego Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie
2010 5773 2010-12-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 21/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 5774 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIX/360/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie :zamiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
2010 5775 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIII/367/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010
2010 5776 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIII/368/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korzenna i jej jednostkom podległym
2010 5777 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/210/2010 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2011
2010 5778 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/211/2010 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5779 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/212/2010 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 listopada 2010r. określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2010 5780 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LVI/ 355/ 10 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2010 5781 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LVI/356/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5782 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr LVI/359/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/195/08 z dnia 29 grudnia 2008r.w sprawie zasad przejęcia przez Gminę Łabowa od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości.
2010 5783 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/417/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2010 5784 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/418/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5785 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/723/ 10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2010 5786 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/726/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5787 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/728/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 5788 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/729/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/374/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 marca 2005 roku.
2010 5789 2010-12-14 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 378/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 marca 2010r. z dnia 2 marca 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 378/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 grudnia 2008r., Nr XXVI/289/2008 w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XL/531/2005 z dnia 2.09.2005 r. w sprawie zasad zbywania własności ułamkowej części gruntu i własności lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Olkusz
2010 5790 2010-12-14 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 1007/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2010r. z dnia 9 marca 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 1007/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 4 ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d), § 5 ust. 3 pkt 1 lit. c), § 6 ust. 3-5, § 9 ust. 4, § 12 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009 r., Nr XXX/352/09** w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ
2010 5791 2010-12-14 Wyrok Wyrok nr III SA/Kr 177/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2010r. z dnia 15 lipca 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 177/10 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 listopada 2008 r., Nr XXV/198/08*** w przedmiocie ustanowienia sztandaru Gminy Sułkowice
2010 5792 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 5793 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5794 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/261 Rady Gminy Mucharz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mucharz.
2010 5795 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/253/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5796 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/254/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 roku.
2010 5797 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5798 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5799 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5800 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010
2010 5801 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5802 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. w Sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5803 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie:Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5804 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5805 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5806 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5807 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : Zmian w budzecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5808 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5809 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5810 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5811 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 5812 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 5813 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/337/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2011
2010 5814 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/340//2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/120/03
2010 5815 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą ,, Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie”
2010 5816 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Szczucin .
2010 5817 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/238/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5818 2010-12-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt , sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 5819 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 1595/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 5820 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/437/2010 Rady Gminy Babice z dnia 1 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/358/2010 dotyczącej przekształcenia zakładów budżetowych - Przedszkola w jednostki budżetowe.
2010 5821 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/293/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/168/08 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym w akcjach kryzysowych lub szkoleniu pożarniczym.
2010 5822 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIII/611/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 5823 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.
2010 5824 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r.
2010 5825 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2010r.
2010 5826 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2010r.
2010 5827 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2010r.
2010 5828 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Pleśna obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i zasad ich odbudowy .
2010 5829 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/457/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Uście Gorlickie I „Wysowa – Blechnarka – Ropki – Hańczowa”
2010 5830 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVI-346-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2010 5831 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX-354/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2010 5832 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/372/10 Rady Gminy Dobra z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5833 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/10 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koszyce.
2010 5834 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/243/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 5835 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/245/2010 Rady Gminy Limanowa z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach
2010 5836 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
2010 5837 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Racławice z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 5838 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/516/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
2010 5839 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/517/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów
2010 5840 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/522/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2010 5841 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/523/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2011
2010 5842 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/530/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 5843 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 5844 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/219/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 5845 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010r. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2011r.
2010 5846 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/221/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie stawek podaku od śrdoków transportowych i wprowadzenia zwolnień.
2010 5847 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Żegcoina na 2010r.
2010 5848 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej - sportowej ogólnodostępnej w Bytomsku mieszkańcom gminy wraz z regulaminem
2010 5849 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/3/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wierzchosławice.
2010 5850 2010-12-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 5851 2010-12-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 22/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zgrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 5852 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 8/I/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 231/XXXI/2001 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Nowosądeckiego.
2010 5853 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego.
2010 5854 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Gorlice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5855 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania
2010 5856 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2010 5857 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gródek nad Dunajcem w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5858 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/361/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gródek n/Dunajcem.
2010 5859 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem , oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok.
2010 5860 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III / 6 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2010 5861 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III / 7 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jabłonka
2010 5862 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.
2010 5863 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 5864 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2010 5865 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
2010 5866 2010-12-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
2010 5867 2010-12-16 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-66(6)/2010/90/VIIIA/WS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa ENERGOMEDIA Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebinii
2010 5868 2010-12-16 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-65(6)/2010/257/VIIA/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu
2010 5869 2010-12-16 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-70(6)/2010/187/VIIIA/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2010r.
2010 5870 2010-12-16 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-45(10)/2010/224/VIII/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
2010 5871 2010-12-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrubucję ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie
2010 5872 2010-12-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie.
2010 5873 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/429/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2010 5874 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/430/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w gminie Biskupice
2010 5875 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIX/431/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie Biskupice
2010 5876 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIX/432/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany w gminie Biskupice
2010 5877 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIX/433/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie w gminie Biskupice
2010 5878 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/351/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działki nr 324 i 325/1
2010 5879 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki Nr 666/2, działka Nr 395/2
2010 5880 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice działka nr 1314/1 i część działki Nr 1315/3
2010 5881 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka działka Nr 1330/2, część działki Nr 966/4, część działki Nr 26
2010 5882 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka (plany A B C) działka Nr 1229
2010 5883 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice działka nr 659
2010 5884 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kwiatonowice działki Nr 631, 632, 633, 634, 635
2010 5885 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/358/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kwiatonowice działka Nr 751
2010 5886 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/359/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska 1 działki nr 226 i 244, działka nr 567/3
2010 5887 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LVII/406/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2010r. w sprawie powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju
2010 5888 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LVII/407/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
2010 5889 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LVI/437/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 października 2010r. w sprawie :ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2010 5890 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/501/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skawina i jej jednostek podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2010 5891 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXV/834/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5892 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/835/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2010 5893 2010-12-17 Informacja Informacja Burmistrza Gminy Kęty z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bielany i Nowa Wieś z jednostki ewidencyjnej Kęty - obszar wiejski, powiat oświęcimski, województwo małopolskie
2010 5894 2010-12-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-120-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr LVI/437/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2010 5895 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/444/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5896 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/445/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 5897 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/446/2010 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatki od nieruchomości
2010 5898 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/448/2010 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok
2010 5899 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5900 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 5901 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5902 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 5903 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu na obszarze Gminy Chełmek
2010 5904 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23.09.2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 5905 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2010 5906 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2011
2010 5907 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 5908 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 5909 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 5910 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5911 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5912 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej , określenia zasad ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2010 5913 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej , określenia zasad ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2010 5914 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5915 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 5916 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 5917 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Raba Wyżna.
2010 5918 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II / 7 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.
2010 5919 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II / 8 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2011 roku.
2010 5920 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II / 9 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku.
2010 5921 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II / 10 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2011 roku.
2010 5922 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/3/2010 Rady Gminy Babice z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5923 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Babice z dnia 10 grudnia 2010r. W sprawie: Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2010 5924 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2010 5925 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2010 5926 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie poboru inkasa należnosci pieniężnych pobieranych w formie zobowiązania pieniężnego , określenia inkasentów.
2010 5927 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia .
2010 5928 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/337/2010 Wójta Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
2010 5929 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 5 / 2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kozłów
2010 5930 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2011
2010 5931 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 7 / 2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5932 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 8 / 2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5933 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 9 / 2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2010 5934 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2010 5935 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5936 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5937 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka działka nr 600/1, działka nr 488/1, działka nr 268 i część działki nr 970/3, część działki nr 293 (część działki nr 293/2 wg nowego podziału)
2010 5938 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Stróżówka ( plany A, B ) działka nr 515
2010 5939 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/362/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 i 2 działka Nr 217, część działki Nr 870, działka Nr 815, działka Nr 1381
2010 5940 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark część działki nr 1928
2010 5941 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany działka Nr 480, część działki Nr 1820/4
2010 5942 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) część działki Nr 128/4
2010 5943 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) działka Nr 250
2010 5944 2010-12-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 17 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2009 rok
2010 5945 2010-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2010 5946 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LIX / 352 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5947 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LIX / 353/ 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2010 5948 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LX / 363 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: Zmiany Statutu Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/ 91/ 2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku
2010 5949 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LX/365/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ;zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku
2010 5950 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LVII/398/10 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5951 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/10 Rady Gminy Łużna z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 5952 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 5953 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/496/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 5954 2010-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-127-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2010r. dotyczące tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1600/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, zmienioną uchwałami Nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r., Nr XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r., Nr CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. oraz Nr CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. (tekst jednolity uchwała Nr CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa
2010 5955 2010-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-128-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1594/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czytości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2010 5956 2010-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-137-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1554/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Wschód"
2010 5957 2010-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-138-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1588/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Retoryka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejskie Centrum Profilatyki Uzależnień w Krakowie" i nadania statutu jednostce
2010 5958 2010-12-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu Nr 1/2010 z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze
2010 5959 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 98/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5960 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLII/349/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 2193/1, 2193/2 i nr 2194
2010 5961 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLII/350/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Chronów w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 536, nr 597 i nr 508
2010 5962 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLII/351/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kopaliny w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działki nr 48/1
2010 5963 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Muchówka w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 585, nr 805 i nr 1415
2010 5964 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5965 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLV/337/10 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski
2010 5966 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 1598/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 5967 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr I/8/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 5968 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/336/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Budzów .
2010 5969 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/338/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Budzów
2010 5970 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2010 5971 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 października 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 5972 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 5973 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/239/06 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów.
2010 5974 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnopsprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie przez Gmine Skawina w roku szkolnym 2010/2011
2010 5975 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Biały Dunajec Powiatowi Tatrzańskiemu zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu oddziału przysposabiającego do pracy w Gimnazjum Specjalnym w Zakopanem.
2010 5976 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Poronin Powiatowi Tatrzańskiemu zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu oddziału przysposabiającego do pracy w Gimnazjum Specjalnym w Zakopanem.
2010 5977 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Miasto Zakopane Powiatowi Tatrzańskiemu zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu oddziału przysposabiającego do pracy w Gimnazjum Specjalnym w Zakopanem.
2010 5978 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2010r. zawarte w dniu 8 listopada 2010 roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Miastem” a Gminą Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13, reprezentowaną przez: Romana Ptaka – pełniącego obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Gminą”.
2010 5979 2010-12-21 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2010r. zawarty pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miasta Tarnowa
2010 5980 2010-12-21 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2010r. zawarty pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miasta Tarnowa
2010 5981 2010-12-21 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 5982 2010-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2010r. z dnia 8 grudnia 2010 r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXVIII/313/2010 z dnia 29 października 2010 r.
2010 5983 2010-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2010r. z dnia 10 grudnia 2010 r. dotycczące Uchwały Nr XLIV/455/2010 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010 r.
2010 5984 2010-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2010r. dotyczące Uchwały Nr XLIV/274/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010 r.
2010 5985 2010-12-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr III/121/10 Rady Gminy Racławice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Racławice za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
2010 6008 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/443/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 6009 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/454/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 6010 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr LXII/417/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 6011 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 6012 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2010 Nr XXXII/314/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2009r, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/322/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 6013 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III/3/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Koniusza.
2010 6014 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr V/199/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pałecznica na rok 2010 Nr V/194/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 6015 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr LV/252/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 6016 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/391/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2009 r.
2010 6017 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 6018 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2010 rok
2010 6019 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr Nr II/10/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2010 r.
2010 6020 2010-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-123-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXV/849/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia Roku 2011 - Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbe - w części
2010 6021 2010-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-122-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXV/848/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie Miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt - w częśći
2010 6022 2010-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.VI.0911-24-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/276/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczególowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bochnia oraz jej jednostek oragnizacyjnych - w części
2010 5993 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/296/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2010 5994 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2010 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 października 2010r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz
2010 5995 2010-12-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 5996 2010-12-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 6023 2010-12-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 23/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 6024 2010-12-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 24/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenie obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 6025 2010-12-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 25/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenie obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 6026 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bobowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 6027 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec we wsi Wielogłowy.
2010 6028 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa – Kurów.
2010 6029 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC II” w Gminie Chełmiec.
2010 6030 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec.
2010 6031 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec.
2010 6032 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/753/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6033 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatkowych
2010 6034 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr II/3/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6035 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6036 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 6037 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy w roku 2010
2010 6038 2010-12-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Maista Nowego Sącza
2010 6039 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
2010 6040 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr III/ 6 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie.
2010 6041 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/193/2004 z dnia 13.10.2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 6042 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 6043 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 6044 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/14/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 6045 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LV - 488-2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2010
2010 6046 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miechów.
2010 6047 2010-12-23 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010r. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej a Krakowie z dnia 9 grudnia 2010 r. dotyczące uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLV/321/10 z dnia 8 listopada 2010
2010 6048 2010-12-23 Uchwała Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010r. Uchwała Kolegium Regionalne Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010 r . dotyczące uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XXVIII/202/10 z dnia 11 listopada 2010 r.
2010 6049 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2010r.
2010 6050 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2010r.
2010 6051 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010r.
2010 6052 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2010r.
2010 6053 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010r.
2010 6054 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 września 2010r.
2010 6055 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 października 2010r.
2010 6056 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 października 2010r.
2010 6057 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2010r.
2010 6058 2010-12-23 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2010r. Aneks z dnia 25 listopada 2010 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Trzciana
2010 6059 2010-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 673/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, Rady Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój oraz Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
2010 6060 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca Statut Gminy Biecz.
2010 6061 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 6062 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6063 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6064 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce Nr XXII/301/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 6065 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6066 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr KI-411/414/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010r. dotyczy stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXV/391/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie opłaty targowej
2010 6067 2010-12-27 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-83(4)/2010/443/VIIIA/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ENWOS Sp. z o.o. w Chełmku
2010 6068 2010-12-27 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-67(9)/2010/1339/VIA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ELEKTROCIEPŁOWNI ANDRYCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010 6069 2010-12-27 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-76(4)/2010/631/VIIIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach
2010 6070 2010-12-27 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-44(12)/2010/9193/VI/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Usługowego KZGM Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach
2010 6071 2010-12-27 Informacja Informacja nr OWA-4110-18(14)/2010/13859/ML, OWA-4110-19(14)/201 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2010r. o decyzjach nr WCC/1163F/13859/W/OWA/2010/ML, nr PCC/1139F/13859/W/OWA/2010/ML w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 6072 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w art.13 a, ust.2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
2010 6073 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sprawie wyznaczenia obszarów, wpisanych do rejestru, o którym mowa w art.13b ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
2010 6074 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 4 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok.
2010 6075 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II / 8/ 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica
2010 6076 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/463/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6077 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/267/2005 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów
2010 6078 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXX/469/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 6079 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 6080 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok
2010 6081 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2010 6082 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II / 10 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2011 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 6083 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II / 11 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2010 6084 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 6085 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej
2010 6086 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2010 6087 2010-12-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Proszowicach z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 6088 2010-12-28 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-86(4)/2010/285/VIIIA/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Spółka z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2010 6089 2010-12-28 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-51(11)/2010/3679/VII/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: USŁUGI KOMUNALNE "TRZEBINIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini
2010 6090 2010-12-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Elektrociepłownia Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu
2010 6091 2010-12-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/94-ZTO - A/1339/W/OKR/2010/MG, nr PCC/95-ZTO-A/1339/W/OKR/2010/MG.
2010 6092 2010-12-28 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/286/2009 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 grudnia 2009r.
2010 6093 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 6094 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 6095 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 5986 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 5987 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/20/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5988 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawieokreślenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5989 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5990 2010-12-21 Informacja Informacja nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 2010r. Informacja Nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrebów ewidencyjnych nr nr 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 i 216 oraz 1, 145 i 146 jednostki ewidencyjnej Śródmieście miasta Krakowa województwa małopolskiego.
2010 5991 2010-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1119/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2010r. z dnia 30 marca 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 1119/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Liszki z dnia 2 sierpnia 2007 r., Nr XI/80/07** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki
2010 5992 2010-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 733/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2010r. z dnia 17 września 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 733/10 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010 r., Nr XLII/399/10*** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łychów-Uzbornia” w Bochni
2010 5997 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 8/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 5998 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/339/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2010 5999 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/344/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2010
2010 6000 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III / 10 /2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2010 6001 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III / 4 / 2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zakładu Budżetowego pod nazwą "Wodociagi Gminne"
2010 6002 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III / 5 / 2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Michałowicach
2010 6003 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III / 6 / 2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice
2010 6004 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III/ 9 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok
2010 6005 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok.
2010 6006 2010-12-21 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2010r. zawarty pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Wojewodą Małopolskim
2010 6007 2010-12-21 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2010r. Aneks z dnia 3 grudnia 2010 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gorlice
2010 6096 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/167/2008 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6097 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2002 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ze zm.
2010 6098 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/268/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienionej uchwałą Nr III/276/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 marca 2010r.
2010 6099 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 6100 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 6101 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 6102 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 6103 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr LIV/473/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6104 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr LIV/475/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2010 6105 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/691/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 6106 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta.
2010 6107 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2010 6108 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 6109 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 6110 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6111 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 2/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6112 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 3/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6113 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 4/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6114 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 5/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6115 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 6/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6116 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2010r.
2010 6117 2010-12-29 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Dyrektorem Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
2010 6118 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Kościelisko Powiatowi Tatrzańskiemu zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu oddziału przysposabiającego do pracy w Gimnazjum Specjalnym w Zakopanem.
2010 6119 2010-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie sprostowania błędu
2010 6120 2010-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie sprostowania błędu
2010 6121 2010-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie sprostowania błędu
2010 6122 2010-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie sprostowania błędu
2010 6123 2010-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł. Na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych  i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł (Dz. U. Nr 22, poz.112 z późn. zmianami) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.12.2009 r. do 31.12.2009 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2010 6124 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
2010 6125 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 6126 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/376/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 6127 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/359/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania aktów prawa miejscowego
2010 6128 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI-350/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6129 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVII-353/10 Rady Gminy Dobra z dnia 11 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI-350-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010 roku
2010 6130 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II-9-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Nr III/16/02 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Dobra .
2010 6131 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II-10-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr L-372/10 Rady Gminy Dobra z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 6132 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II-11-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI-350-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6133 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II-12-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Nr XLIX-357/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Dobra
2010 6134 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II-13-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2010 6135 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/435/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok
2010 6136 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D na rok 2010.
2010 6137 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LVI/381/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Limanowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2010 6138 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LVI/382/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym.
2010 6139 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XXXI/259/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. dot. ustalenia zasad polityki czynszowej.
2010 6140 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 6141 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/338/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2011
2010 6142 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr KI-411/419/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/384/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/360/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowści wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski w części .
2010 6143 2010-12-30 Informacja Informacja nr 1/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Oświęcim obszar wiejski w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.
2010 6144 2010-12-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Proszowickiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 121402_2.0005 Koszyce oraz 121403_2.0008 Nowe Brzesko
2010 6145 2010-12-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Proszowickiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie kompleksowej modernizacji ewidnecji gruntów i budynków dla obrębu 121405_4.0001 Proszowice
2010 6146 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 8/2/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 6147 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 504/LVII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2010 6148 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 509/LVII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MIASTO GORLICE - PLAN NR 4" dla działki Nr 426/10
2010 6149 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 513/LVII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia w 2010 r. wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw.
2010 6150 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 516/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych
2010 6151 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 536/LIX/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2010 6152 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 538/LIX/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 6153 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grybów na 2010 rok, zmiany Uchwały Nr XXXIX/364/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 10 listopada 2010 roku oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok Rady Gminy Grybów Nr XXXII/289/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 6154 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III / 5 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 6155 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 6156 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 330/XLIII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 6157 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/3/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie :zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 6158 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/25/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 6159 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/26/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 6160 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010
2010 6161 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”
2010 6162 2010-12-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 6163 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 514/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2010 6164 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 515/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Gorlice i jej jednostkom podległym.
2010 6165 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 517/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6166 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 518/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2010 6167 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 526/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących przedmiot własności lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Gorlice.
2010 6168 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 527/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 6169 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 528/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 6170 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 529/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiacych własność Miasta Gorlice.
2010 6171 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 6172 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 533/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Gorlice do ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów.
2010 6173 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/505/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 października 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 6174 2010-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Starym Sączu
2010 6175 2010-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Zakopane
2010 6176 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVIII/367/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6177 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010 r
2010 6178 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 6179 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa na okres od dnia 09 lutego 2011 r. do 08 lutego 2012 r.
2010 6180 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 105/III/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 6181 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy w roku 2010r.
2010 6182 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 6183 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną.
2010 6184 2010-12-30 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-87(4)/2010/764/VIIA/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa energetycznego Fabryka Maszyn "GLINIK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorlicach
2010 6185 2010-12-30 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-82(4)/2010/312/VIIA/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010 6186 2010-12-30 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-89(5)/2010/9349/VIA/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa "BOL-THERM" Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie
2010 6187 2010-12-30 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-39(15)/2010/195/IX/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie
2010 6188 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 6189 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim nr LI/399/10 z dnia 27 października 2010 dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 6190 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 6191 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 6192 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6193 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/275/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r.
2010 6194 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6195 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za wprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej