Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Październik 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 3787 2010-10-01 uchwala Uchwała nr XLIII/496/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 16 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/486/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok i Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 3786 2010-10-01 uchwala Uchwała nr XLIII/494/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 16 września 2010r. zmieniająca budżet na 2010 rok oraz Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku.
2010 3788 2010-10-01 uchwala Uchwała nr XLVIII/312/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 3789 2010-10-01 uchwala Uchwała nr 507/231/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 3785 2010-10-01 uchwala_budzetowa_2010 Uchwala_budzetowa_2010 nr XLVII/247/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 3795 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2010 3797 2010-10-01 uchwala Uchwała nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 3798 2010-10-01 uchwala Uchwała nr LIX/951/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010
2010 3790 2010-10-01 uchwala Uchwała nr 238/98/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 3791 2010-10-01 uchwala Uchwała nr 239/99/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budzecie
2010 3792 2010-10-01 uchwala Uchwała nr 240/103/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 2 września 2010r. w sprawie : zmian w budżecie
2010 3793 2010-10-01 uchwala Uchwała nr 241/106/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 9 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 3794 2010-10-01 uchwala Uchwała nr XLVII/272/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 3796 2010-10-01 uchwala Uchwała nr XXXVI/323/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 września 2010r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 3799 2010-10-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 239/101/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Chrzanowskiego za I półrocze 2010 roku.
2010 3800 2010-10-01 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-52(4)/2010/6/VIIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2010 3801 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLVIII/761/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.
2010 3802 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLVIII/775/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej.
2010 3803 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLVIII/777/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 3804 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLVIII/779/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
2010 3805 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLVIII/780/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.
2010 3806 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLVIII/786/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Nowym Sączu
2010 3807 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLVIII/788/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr X/116/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami
2010 3808 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLVIII/789/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia terminów zbioru gatunków roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego
2010 3809 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLVIII/790/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany granicy obwodu łowieckiego Nr 218
2010 3810 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLVIII/797/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
2010 3814 2010-10-04 uchwala Uchwała nr L/559/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 3812 2010-10-04 uchwala Uchwała nr L/551/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wschodniej stronie ul. Biema /aktualnie ul Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego/ w Olkuszu
2010 3813 2010-10-04 uchwala Uchwała nr L/558/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany opisu stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz.
2010 3815 2010-10-04 uchwala Uchwała nr LI/564/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 września 2010r. w sprawie: zmiany opisu stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz
2010 3816 2010-10-04 uchwala Uchwała nr LI/565/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 września 2010r. w sprawie: aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz
2010 3811 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLV/286/10 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 16 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 3819 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLI/433/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 3820 2010-10-04 uchwala Uchwała nr 431/LXI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3818 2010-10-04 uchwala Uchwała nr 1526/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3817 2010-10-04 uchwala Uchwała nr 1524/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3822 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XXXVIII/197/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3821 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XXXVIII/196/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2010 rok.
2010 3824 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Kalwaria Zebrzydowska
2010 3825 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Kalwaria Zebrzydowska
2010 3823 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XXVII/402/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 września 2010r. zmiany Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
2010 3826 2010-10-04 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-32(11)/2010/1267/VI/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrowni Skawina SA z siedzibą w Skawinie
2010 3834 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVI/438/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3832 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVI/441/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2006 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości. rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 3833 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVI/442/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
2010 3829 2010-10-05 uchwala Uchwała nr Nr XLVIII/707/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie stałych obwodów głosowania
2010 3830 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVIII/708/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odrębnego obwodu głosowania
2010 3831 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVIII/705/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2010 rok - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 3828 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVIII/706/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 września 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okręgi wyborcze
2010 3827 2010-10-05 uchwala Uchwała nr CIX/1500/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2010r. w sprawie podziału miasta Krakowa na stałe obwody do głosowania w wyborach do Rady Miasta Krakowa i w wyborach Prezydenta Miasta Krakowa w 2010 r.
2010 3838 2010-10-05 uchwala Uchwała nr 320/XLI/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 3836 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XL/301/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 3839 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLIX/425/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3840 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLIX/426/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 3842 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLII/54/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3841 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LXIII/369/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 14 września 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 3837 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LIII/327/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 3835 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LII/284/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok.
2010 3846 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XL/303/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi: Kamionka Wielka, Królowa Górna, Królowa Polska, Mszalnica i Mystków.
2010 3847 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XL/304/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.
2010 3850 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LI/379/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 3849 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVIII/368/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3848 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVIII/359/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
2010 3843 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LV/635/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3844 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LV/636/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3845 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LVII/340/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonkaz dnia 16 stycznia 2010 roku
2010 3858 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa.
2010 3864 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lipca 2010r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 3863 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/317/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wojnicz.
2010 3862 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale nr XXVI/221/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 czerwca 2009 r w sprawie Regulaminu ustalenia zasadniczych stawek wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczucin.
2010 3865 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/327/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XVI/100/2000 z dnia 21 września 2000r zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/168/2004 z dnia 6 sierpnia 2004r
2010 3857 2010-10-06 uchwala Uchwała nr LX/414/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutów osiedlom miasta Brzeska
2010 3854 2010-10-06 uchwala Uchwała nr LX/405/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 3856 2010-10-06 uchwala Uchwała nr LX/413/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy Brzesko
2010 3855 2010-10-06 uchwala Uchwała nr LX/411/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu.
2010 3851 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/424/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 3852 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/425/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 3853 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XXXV/261/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 września 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne z uciążliwego odsypu powstałego w korycie rzeki Raby
2010 3867 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLIII/255/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 3866 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2010 3859 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLIII/270/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
2010 3860 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLIII/271/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010r. w sprawie: konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3861 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLIII/275/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.
2010 3876 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 3879 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr LI\406\2010 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 czerwca 2010r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009roku oraz w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 3874 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3880 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/320/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lipca 2010r. zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2010 3872 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XXXV/258/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
2010 3873 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XL/401/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3877 2010-10-06 uchwala Uchwała nr LXXI/796/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność komunalną na terenie miasta Oświęcim.
2010 3878 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLI/322/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 3881 2010-10-06 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 3882 2010-10-06 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2010 3883 2010-10-06 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 3884 2010-10-06 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 3885 2010-10-06 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 3868 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/401/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/285/2006 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 czerwca 2006 r.
2010 3869 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/402/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/286/2006 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 czerwca 2006 r.
2010 3870 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/403/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni
2010 3871 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/404/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi, w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3875 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XL/252/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3889 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LXVII/695/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2010 3896 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/919/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Zakopanego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2010 3894 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr XL-269-2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie
2010 3895 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIII/355/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 3890 2010-10-07 uchwala Uchwała nr LII/359/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 września 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 3888 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIV/365/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3886 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIV/363/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3887 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIV/364/2010 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
2010 3893 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIX/246/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 3891 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XXXVII/306/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok
2010 3892 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XXXVII/314/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pleśna
2010 3906 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LIII/399/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 3907 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 3908 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LIII/402/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale
2010 3909 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LIII/403/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLII/374/06 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Skała. , oraz Uchwale Nr XXXVII/282/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLII-347/06.
2010 3902 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LIV/626/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Czernichów w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów.
2010 3900 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr L/729/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3899 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr L/728/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Chrzanów.
2010 3901 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr L/730/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXVIII/413/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2008 r. dotyczącej upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 3903 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XXXVIII/331/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 3904 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XXXVIII/342/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3905 2010-10-07 uchwala Uchwała nr L/342/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010
2010 3898 2010-10-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/20 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20 września 2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 0+600 potoku Skawica na potrzeby Fabryki Osłonek Białkowych FABIOS S.A. w miejscowości Białka, gmina Maków Podhalański, powiat Sucha Beskidzka
2010 3897 2010-10-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązyjących na tym obszarze
2010 3910 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIV/672/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 3913 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXII/356/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość środków budżetowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczenia oraz warunki i sposoby ich przyznawania
2010 3914 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXII/361/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator
2010 3915 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXII/364/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2010 3918 2010-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1319/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2010r. z dnia 16 kwietnia 2010 r. Sygn. akt IISA/KR 1319/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Krościenko n/ Dunajcem z dnia 27 lutego 2009 r. Nr XXIII/162/2009*** w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2010 3917 2010-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1207/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2010r. z dnia 1 lutego 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 1207/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2008r. Nr XXXII/424/08** w w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pękowicka –Glogera”
2010 3911 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LII/697/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/672/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010 r.
2010 3912 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LII/703/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmiec na 2010r
2010 3916 2010-10-08 Postanowienie Postanowienie nr 19/10 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 21 września 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okręgi wyborcze
2010 3930 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLII/43/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Owczary
2010 3931 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLII/44/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boleń, obręb Bosutów
2010 3932 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLII/45/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Granicznej w miejscowości Boleń, obręb Bosutów
2010 3933 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLII/46/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/75/2009 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 listopada 2009r w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Bosutów
2010 3926 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLV/280/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3925 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLIX/383/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 3924 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLI/379/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 3923 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLI/386/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Kęty odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku wyborach do Rady Miejskiej w Kętach, Rady Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy Kęty
2010 3927 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLVI/281/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok
2010 3928 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LXXIII/714/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 3922 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LI/750/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza
2010 3921 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LI/737/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 3920 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LI /736/ 10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 3929 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLVI/310/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 3919 2010-10-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 października 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 3938 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/277/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.
2010 3944 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LI/45/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2010 3939 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LVIII/407/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 3940 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LVIII/423/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 3947 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XXXV/171/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
2010 3936 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII/389/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 3935 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII/388/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 3937 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII/390/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 3934 2010-10-08 uchwala Uchwała nr 1529/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3945 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLIII/478/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 3941 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII-409-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3942 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII-410-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3943 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII-412-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2010 3946 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LXIX/720/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania.
2010 3948 2010-10-08 uchwala Uchwała nr CXI/1522/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
2010 3951 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XL/337/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3952 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/338/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Borzęcin i ustalenia ich przebiegu
2010 3953 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/340/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3954 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/341/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 3955 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XLII/347/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3968 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/312/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 3969 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/316/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/307/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 lipca 2010 roku dotyczącej uchwalenia gminnego programu dla młodzieży uzdolnionej sportowo, szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych gminy Zawoja tryb postępowania w tych sprawach, a także określenia osób uprawnionych do korzystania z programu.
2010 3961 2010-10-11 uchwala Uchwała nr LIII/671/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010
2010 3962 2010-10-11 uchwala Uchwała nr LIII/681/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa.
2010 3963 2010-10-11 uchwala Uchwała nr LIII/682/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2010 3960 2010-10-11 uchwala Uchwała nr LIII/419/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 3959 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XXXVII/327/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.-
2010 3949 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XXXV/271/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
2010 3967 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/545/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 września 2010r. w sprawie : podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania
2010 3964 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/535/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 września 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 3965 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/536/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 września 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 3966 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/541/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 września 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010 .
2010 3958 2010-10-11 uchwala Uchwała nr LVII-467/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.
2010 3956 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XLVIII/354/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu do głosowania
2010 3957 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XLVIII/368/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 3950 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XLI/453/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 3970 2010-10-12 uchwala Uchwała nr LXIX/722/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot – Polana”
2010 3971 2010-10-12 uchwala Uchwała nr LXIX/730/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów
2010 3972 2010-10-12 uchwala Uchwała nr LXIX/728/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”
2010 3973 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LXIX/726/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Zabierzowska I”
2010 3974 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LXIX/724/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I”
2010 3977 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LIII/276/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej
2010 3978 2010-10-13 uchwala Uchwała nr XXXVII/273/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 września 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3979 2010-10-13 uchwala Uchwała nr XXXVII/277/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 września 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 3980 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LXI/416/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2010 3982 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LXXIV/812/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu
2010 3983 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LXXIV/825/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 25 z siedzibą w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4 dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.11.2010 r.
2010 3984 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LXXIV/831/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 3981 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LIV/367/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok.
2010 3975 2010-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 października 2010r. w sprawie sprostowania błędu
2010 3976 2010-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 października 2010r. w sprawie sprostowania błędu
2010 3992 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LX/973/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych
2010 3991 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LX/971/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010
2010 3987 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LIII/460/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2010
2010 3989 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LXI/416/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ponicach wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach.
2010 3990 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LXI/417/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/404/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rdzawce wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce.
2010 3988 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XL/322/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 3986 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XL/288/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2010 rok
2010 3985 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XLIX/236/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 września 2010r. w sprawie : zmian u budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010.
2010 3993 2010-10-14 uchwala Uchwała nr 242/109/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 3994 2010-10-14 uchwala Uchwała nr 243/110/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 3995 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LXVI/350/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 3996 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LXVI/351/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 3998 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LXI/424/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4000 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XLI/431/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 września 2010r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 4001 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XLI/432/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 września 2010r. w sprawie: stawek opłaty targowej
2010 3999 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XLI/428/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.
2010 3997 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LIX/376/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2010 4014 2010-10-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Krakowa
2010 4003 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LIV/375/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 4004 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LV/394/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 września 2010r. utworzenia obwodu głosowania
2010 4013 2010-10-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Wadowickiego
2010 4006 2010-10-15 uchwala Uchwała nr XXXVI/257/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2010 4005 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LIII/516/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010
2010 4009 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LI/444/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 4007 2010-10-15 uchwala Uchwała nr XXXIX/219/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 października 2010r. w sprawie : zmian wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 4008 2010-10-15 uchwala Uchwała nr XXXIX/220/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 października 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały nr XXXVIII/215/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok
2010 4010 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LV/412/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 4012 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LV/425/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 4011 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LV/413/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 4002 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LI/394/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 4015 2010-10-15 Decyzja Decyzja nr OKR-4210-42(6)/2010/539/VIIIA/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej
2010 4031 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLII/41/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
2010 4018 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LV/634/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4019 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIII/262/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4020 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIV/267/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 21 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4021 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLV/268/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4022 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLV/274/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 20 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 4023 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLI/381/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 4026 2010-10-18 uchwala Uchwała nr 377/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 4027 2010-10-18 uchwala Uchwała nr 386/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4016 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLVI/352/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2010
2010 4025 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIV/326/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ”.
2010 4024 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIV/320/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 4017 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LI/391/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4028 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010r. w sprawie okreslenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4029 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLII/235/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4030 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XXXIII/213/10 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2010 Nr XVIII/186/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010r.
2010 4051 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr XLIII/329/10 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczącej trybu udzielania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 4054 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/516/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2007r. w sprawie rodzaju przyznawanych świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2010 4059 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/422/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010r. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słomniki.
2010 4056 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/418/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach
2010 4057 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/419/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2010 4058 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/420/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2010 4050 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/ 227 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica.
2010 4049 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 sierpnia 2010r. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra – Sidzina
2010 4062 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XXXVI/308/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 8 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programów współpracy Gminy Wadowice z tymi organizacjami i podmiotami.
2010 4052 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLV/350/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.
2010 4055 2010-10-18 uchwala Uchwała nr L/556/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4053 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XXXIX/417/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4060 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XXXVIII/271/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4061 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XXXVIII/274/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010
2010 4063 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LX/963/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4047 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIX/415/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 4048 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LVIII/420/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2010r. szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi.
2010 4046 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLVIII/280/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4067 2010-10-19 uchwala Uchwała nr LXI/425/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 4065 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4066 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XLII/279/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2010 rok
2010 4064 2010-10-19 Informacja Informacja Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15 września 2010r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za I półrocze 2010 roku
2010 4078 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XLVI/333/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dożywiania na lata 2010 - 2015”.
2010 4076 2010-10-19 uchwala Uchwała nr LII/369/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4071 2010-10-19 uchwala Uchwała nr 438/LIII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr 378/XLV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku
2010 4074 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XXXIX/415/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 4077 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XLIII/254/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok i w uchwale budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 rok.
2010 4075 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XL/204/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/175/10
2010 4072 2010-10-19 uchwala Uchwała nr 443/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 4070 2010-10-19 uchwala Uchwała nr 1542/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 4068 2010-10-19 uchwala Uchwała nr 1535/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 4069 2010-10-19 uchwala Uchwała nr 1540/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 4073 2010-10-19 uchwala Uchwała nr LXXI/741/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 października 2010r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na okręgi wyborcze
2010 4079 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XLVII/304/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4080 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XLVIII/393/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2010 - 2014"
2010 4081 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XXXVIII/365/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4082 2010-10-20 uchwala Uchwała nr L/360/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.
2010 4083 2010-10-20 uchwala Uchwała nr L/367/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2010 4084 2010-10-20 uchwala Uchwała nr L/368/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego.
2010 4085 2010-10-20 uchwala Uchwała nr L/369/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.
2010 4086 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LVI/291/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej
2010 4087 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LVI/292/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2010 4088 2010-10-20 Uchwała Uchwała nr LXXI/797/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej z Oddziałammi Integracyjnymi nr 5 w Oświęcimiu.
2010 4089 2010-10-20 Uchwała Uchwała nr LXXI/804/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4090 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XLVIII/381/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 8 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Oświęcim oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 4091 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LII/508/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia w roku kalendarzowym 2011 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Zabierzów
2010 4092 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LII/517/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 4093 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LII/518/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/265/05 z dnia 29.04.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów (Dz. Urz. Woj. Młpl. Nr 320 poz. 2407)
2010 4094 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XLIX/801/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
2010 4095 2010-10-20 uchwala Uchwała nr 448/LIV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
2010 4096 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zawiązania spółki prawa handlowego.
2010 4097 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XLI/228/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.
2010 4098 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LIII/403/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr LII/396/10 Rady Gminy Klucze z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4099 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LIII/404/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4100 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LIII/405/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4101 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LII/662/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi lub innymi organizacjami.
2010 4102 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XXXVIII/268/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków w Gminie Szczurowa.
2010 4103 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XXXVIII/269/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 4104 2010-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2010r. z dnia 12 października 2010 r. dotyczące Uchwały Nr XL/229/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2010 r.
2010 4105 2010-10-20 umowa Umowa nr 5/IS/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 sierpnia 2010r. zawarta w dniu 16 sierpnia 2010 r. pomiędzy Powiatem Myślenice Gminą Siepraw
2010 4032 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XXXII/277/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
2010 4033 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LVIII/421/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 4034 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LVIII/422/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 4035 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLVIII/327/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4036 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLVIII/334/2010 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru wójta
2010 4037 2010-10-18 uchwala Uchwała nr VII/312/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 5 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4038 2010-10-18 uchwala Uchwała nr VII/118/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 5 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.
2010 4039 2010-10-18 uchwala Uchwała nr VII/321/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 5 października 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 4040 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLV/239/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4041 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLI/225/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4042 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLI/227/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4043 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIII/272/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów".
2010 4044 2010-10-18 uchwala Uchwała nr 438/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r
2010 4045 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LXVIII/701/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2010 4106 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XLI/285/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmianie Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 4107 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XLI/288/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4108 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXIX/ 295/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 4109 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXIX/297/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 roku
2010 4110 2010-10-21 uchwala Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 29 września 2010r.
2010 4111 2010-10-21 uchwala Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 29 września 2010r.
2010 4112 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXV/273/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 4113 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XL/288/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D na rok 2010
2010 4114 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXVII/393/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2010 4115 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXVII/400/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Lisia Góra w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4116 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXV/381/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
2010 4117 2010-10-21 uchwala Uchwała nr LIX/267/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4118 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXVI/235/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2010 rok
2010 4119 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XLII/335/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2010 4120 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr KI-411/261/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XLIX/533/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/519/V/2010 Rady Miasta Trzebinia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia w części
2010 4121 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXVIII/356/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 4122 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XL/385/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 4123 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XL/386/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010r.
2010 4124 2010-10-21 uchwala Uchwała nr L/355/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2010 4125 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XL/256/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010r. zmiany uchwały Nr XXXIX/252/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku dotyczącej zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 4126 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XL/257/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010r. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.
2010 4127 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXVI/412/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok
2010 4128 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XLI/242/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 4129 2010-10-21 uchwala Uchwała nr LIV/695/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 4130 2010-10-21 uchwala Uchwała nr LIV/697/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 października 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010
2010 4131 2010-10-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/218/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 stycznia 2010r.
2010 4132 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXV/225/10 Rady Gminy Olesno z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olesno na rok 2010
2010 4133 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/253/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 4134 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/256/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4135 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/257/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4136 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/258/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4137 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/259/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4138 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/260/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4139 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr L/654/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gminie Mszana Dolna.
2010 4140 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LXX/731/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 4141 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LXI/426/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju.
2010 4142 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LXI/427/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 4143 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVII/309/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 9 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
2010 4144 2010-10-22 Aneks Aneks nr 3/2010 Starosty Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. do porozumienia nr WP-SO/RI-3450-372/09 zawartego w dniu 21 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczacego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi
2010 4145 2010-10-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr Nr 13/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2010r. zmieniające rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 4146 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 419/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych projektowaną "Obwodnicę zachodnią Nowego Sącza"
2010 4147 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLII/488/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Biecz.
2010 4148 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVIII/304/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
2010 4149 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVIII/306/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4150 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVIII/307/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 4151 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVIII/311/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.
2010 4152 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobowa i jej jednostkom podległym.
2010 4153 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVIII/326/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4154 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie poboru żwiru z rzeki Ropy w miejscowości Szymbark w ramach powszechnego korzystania z wód
2010 4155 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie
2010 4156 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grybów
2010 4157 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2010 4158 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/273/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Miasta Grybowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4159 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/274/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 4160 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/275/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Grybowa
2010 4161 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/276/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Domu Kultury w Grybowie.
2010 4162 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Punkcie Przedszkolnym w Królowej Górnej.
2010 4163 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/302/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamionka Wielka.
2010 4164 2010-10-22 uchwala Uchwała nr L/353/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 września 2010r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2010 4165 2010-10-22 uchwala Uchwała nr CXI/1520/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w wyborach do Rady Miasta Krakowa i w wyborach Prezydenta Miasta Krakowa w 2010 roku.
2010 4166 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LII/367/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju w strukturach Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju
2010 4167 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LIII/335/2010 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
2010 4168 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 81/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Łącko z tymi organizacjami i podmiotami.
2010 4169 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4170 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr 48/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2010 4171 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr 66/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany treści uchwały Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz utraty mocy Uchwały Nr 4/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 11 lutego 2005 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2010 4172 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLIX/386/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa i upoważnia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
2010 4173 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLIX/387/2010 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się przy Szkole Podstawowej we Frycowej i przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
2010 4174 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLIX/389/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 4175 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 382/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XXIX/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2005 roku
2010 4176 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 387/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 4177 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 389/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Podegrodzie.
2010 4178 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 391/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
2010 4179 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLI/227/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka.
2010 4180 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLI/229/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zameldowanych na terenie Gminy Polanka Wielka realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
2010 4181 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVII / 252 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4182 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XL/273/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie i jej jednostkom organizacyjnym
2010 4183 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/249/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie odpłatności za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze.
2010 4184 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 4185 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LX/645/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
2010 4186 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LX/646/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz
2010 4187 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LX/650/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 4188 2010-10-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Chełmku
2010 4189 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 74/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2010 4190 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 75/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2010 4191 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 78/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 4192 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 86/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/2007 Rady Gminy w Łacku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 4193 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 87/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. zmiany uchwały nr 62/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2010 4194 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVIII/210/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własnośc Gminy Przeciszów
2010 4195 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVII / 245 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 4196 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVI/486/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 4197 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LXI/ 651/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2010 4198 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010r. zmiany Uchwały Nr XLV/349/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach z siedzibą w Biertowicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2010 4199 2010-10-25 Uchwała Uchwała nr L/352/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY BRZESKO
2010 4200 2010-10-25 Uchwała Uchwała nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 4201 2010-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/371/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 4202 2010-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV/374/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 4203 2010-10-25 uchwala Uchwała nr LX/403/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 4204 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLV/344/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 1 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2010 4205 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLVI/347/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2010 4206 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLVI/355/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem , oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok.
2010 4207 2010-10-25 uchwala Uchwała nr CVIII/1475/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie.
2010 4208 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLVII/696/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzących w skład zasobu mienia gminnego
2010 4209 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XL/374/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 4210 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLII/42/10 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki.
2010 4211 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLII/49/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki
2010 4212 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLII/51/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4213 2010-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 15 października 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CVIII/1475/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie
2010 4214 2010-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 1 października 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XLVII/696/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzących w skład zasobu mienia gminnego
2010 4215 2010-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 października 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XLII/49/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki
2010 4216 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLVIII/435/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 4217 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLVIII/440/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrebnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2010 4218 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXVI/308/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4219 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXVI/309/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 4220 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXVI/ 310 / 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy
2010 4221 2010-10-26 uchwala Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 30 września 2010r.
2010 4222 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXI/207/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 4223 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/227 Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010
2010 4224 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LIV/368/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Limanowa w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 4225 2010-10-26 uchwala Uchwała nr LVII-469/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 września 2010r. w sprawie: Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4226 2010-10-26 uchwala Uchwała nr L/385/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 października 2010r. w sprawie : szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
2010 4227 2010-10-26 uchwala Uchwała nr L/388/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Grojcu.
2010 4228 2010-10-26 uchwala Uchwała nr L/389/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 października 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4229 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXIX / 362 / 10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
2010 4230 2010-10-26 uchwala Uchwała nr LIII/417/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2010r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Szczawnica oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4231 2010-10-26 uchwala Uchwała nr LIII/425/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2010r. uchylająca uchwałę Nr XXXV/261/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 4232 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXVI/231/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta.
2010 4233 2010-10-26 Informacja Informacja nr Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁ. 2010 Wójta Gminy Stryszów z dnia 22 września 2010r.
2010 4234 2010-10-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Trzebini z dnia 30 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za 2009 rok
2010 4235 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr XLII/671/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2010 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 900, 921.
2010 4236 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/701/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2010 rok w działach 150, 600, 700, 710, 720, 750, 758, 803, 851, 853, 900, 921.
2010 4237 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLV/715/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2010 rok w działach 010, 150, 600, 630, 720, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921.
2010 4238 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLVII/744/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2010 rok w działach 150, 600, 710, 720, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921, 926 oraz w planie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
2010 4239 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLVI/736/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2010 rok w działach 010, 600, 700, 710, 720, 750, 801, 851, 852, 900, 921, 926.
2010 4240 2010-10-26 uchwala Uchwała nr 445/LIV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr 378/XLV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku
2010 4241 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLI /233/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 października 2010r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 4242 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLI- 236- 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 4243 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLV/244/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2010 4244 2010-10-26 uchwala Uchwała nr L/254/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2010 4245 2010-10-26 uchwala Uchwała nr LIII/406/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4246 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 4247 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLV/285/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/276/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Wieprz w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/178/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 marca 2005r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Gminnym Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w Wieprzu
2010 4248 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLV/286/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/127/04 z dnia 24 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
2010 4249 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLV/287/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/278/2006 z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – ośrodkowi wsparcia – „Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy”, z siedzibą w Wieprzu
2010 4250 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLV/288/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/125/04 z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
2010 4251 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLVIII/361/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 4252 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLVIII/363/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4253 2010-10-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr Nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 4254 2010-10-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierzat, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 4255 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XXXVI/326/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie
2010 4256 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XXXVI/329/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 r.
2010 4257 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XXXIX/ 289 /10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gromnik lub jej jednostkom podległym.
2010 4258 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr LXIX/780/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Oświęcim, sposobu ich rozliczania oraz kontroli zadania.
2010 4259 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4260 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice.
2010 4261 2010-10-27 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2010 4262 2010-10-27 Komunikat Komunikat Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2010 4263 2010-10-27 uchwala Uchwała nr 1546/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 4264 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLV/219/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010.
2010 4265 2010-10-27 uchwala Uchwała nr LVII/416/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach.
2010 4266 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLI /237/ 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 8 października 2010r. w sprawie : zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
2010 4267 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLII/443/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w wyborach rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku województwa oraz burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 4268 2010-10-27 uchwala Uchwała nr LI/47/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kozłowie.
2010 4269 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLIII/270/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 4270 2010-10-27 uchwala Uchwała nr LII/572/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu i w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu.
2010 4271 2010-10-27 uchwala Uchwała nr LII/586/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 4272 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/349/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4273 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/351/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4274 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/352/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 4275 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/353/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 4276 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/354/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 4277 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/355/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4278 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4279 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/359/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4280 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/360/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4281 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/336/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego – we wsi Barnowiec, Czaczów i Łosie.
2010 4282 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/337/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Krzyżówka z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4283 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/338/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Nowa Wieś z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4284 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/339/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Maciejowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego..
2010 4285 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/340/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Roztoka Wielka z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4286 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/341/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Czaczów z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4287 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/342 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4288 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIV/343/10 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Kamianna z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
2010 4289 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zatwierdzenia statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2010 4290 2010-10-28 uchwala Uchwala nr LXIV/373/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 4291 2010-10-28 uchwala Uchwala nr LXIV/374/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 4292 2010-10-28 uchwala Uchwala nr LXIV/375/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 4293 2010-10-28 uchwala Uchwala nr LXIV/376/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 4294 2010-10-28 uchwala Uchwala nr LXIV/378/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.
2010 4295 2010-10-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr Nr 14/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 4296 2010-10-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr Nr 15/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2010 4297 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 8 szt drzew – dębów rosnących na działce ewid. nr 423/1 w Janowicach
2010 4298 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 września 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4299 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LI/355/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 4300 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr CXI/1514/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIII/1132/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2010 4301 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LVI/396/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 4302 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2010.
2010 4303 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Nawojowa" oraz "Zasłużony dla Gminy Nawojowa" i uchwalenia regulaminu ich nadawania
2010 4304 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXIV/716/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.
2010 4305 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXIV/717/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 4306 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXIV/718/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
2010 4307 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/424/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Finansowej Szkół Gminy Ochotnica Dolna
2010 4308 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4309 2010-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Zakopane
2010 4310 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LVIII-471/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Spiskiej Gminy Łapsze Niżne" i powołania Kapituły Honorowej.