Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr VII/69/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć

 

Data ogłoszenia: 2011-06-02
Uchwała: Rady Miasta Bochnia
Data wydania: 2011-04-28
Rok: 2011
Pozycja: 2402
Pobierz plik: