Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/274/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Data ogłoszenia: 2011-03-18
Uchwała: Rady Gminy Tymbark
Data wydania: 2011-02-25
Rok: 2011
Pozycja: 1074
Pobierz plik: