Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr 1574/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

Data ogłoszenia: 2019-09-03
Uchwała:
Data wydania: 2019-08-27
Rok: 2019
Pozycja: 6187
Pobierz plik: