Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, reprezentowaną przez: Krzysztofa Wójtowicza – Burmistrza Miasta i Gminy Skała zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.

 

Data ogłoszenia: 2019-05-06
Aneks:
Data wydania: 2019-01-24
Rok: 2019
Pozycja: 3643
Pobierz plik: