Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Wacława Ligęzę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa Danuty Żarnowskiej

 

Data ogłoszenia: 2019-03-14
Porozumienie:
Data wydania: 2019-01-02
Rok: 2019
Pozycja: 2248
Pobierz plik: