Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 

Data ogłoszenia: 2018-12-28
Uchwała:
Data wydania: 2018-12-21
Rok: 2018
Pozycja: 8989
Pobierz plik: