Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/257/18 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

 

Data ogłoszenia: 2018-12-27
Uchwała:
Data wydania: 2018-12-20
Rok: 2018
Pozycja: 8974
Pobierz plik: