Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, 630, 723, 1365.) na rok 2019.

 

Data ogłoszenia: 2018-12-18
Uchwała:
Data wydania: 2018-11-28
Rok: 2018
Pozycja: 8805
Pobierz plik: