Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr LV/ 395/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska .

 

Data ogłoszenia: 2018-09-04
Uchwała:
Data wydania: 2018-08-30
Rok: 2018
Pozycja: 5811
Pobierz plik: