Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr LIV/ 387/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z gospodarstw domowych w Gminie Bukowina Tatrzańska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.

 

Data ogłoszenia: 2018-07-19
Uchwała:
Data wydania: 2018-07-12
Rok: 2018
Pozycja: 5250
Pobierz plik: