Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/355/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018r poz. 994 ) oraz art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r poz. 2077 ) RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

 

Data ogłoszenia: 2018-06-19
Uchwała:
Data wydania: 2018-06-11
Rok: 2018
Pozycja: 4386
Pobierz plik: