Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Pana Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stary Sącz Pani Bogumiły Klimczak

 

Data ogłoszenia: 2018-06-18
Porozumienie:
Data wydania: 2018-01-25
Rok: 2018
Pozycja: 4362
Pobierz plik: