Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 3 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminę Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesławę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łukowica

 

Data ogłoszenia: 2018-06-18
Porozumienie:
Data wydania: 2018-04-03
Rok: 2018
Pozycja: 4361
Pobierz plik: