Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.15.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A - w całości

 

Data ogłoszenia: 2018-06-18
Rozstrzygnięcie nadzorcze:
Data wydania: 2018-05-29
Rok: 2018
Pozycja: 4359
Pobierz plik: