Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XLVI/317/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu lub szkole dla których Gmina Niedźwiedź jest organem prowadzącym

 

Data ogłoszenia: 2018-06-13
Uchwała:
Data wydania: 2018-05-25
Rok: 2018
Pozycja: 4265
Pobierz plik: