Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XL/458/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXVII/327/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości obniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Szczucin działajacych w zakresie oświaty, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego.

 

Data ogłoszenia: 2018-06-12
Uchwała:
Data wydania: 2018-05-29
Rok: 2018
Pozycja: 4220
Pobierz plik: