Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Porozumienie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 22 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Marek Kopia - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez: Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch, zwanym dalej Przejmującym.

 

Data ogłoszenia: 2018-06-11
Porozumienie:
Data wydania: 2018-05-22
Rok: 2018
Pozycja: 4199
Pobierz plik: